Huwelijken van inwoners van Hardenberg en Gramsbergen te Uelsen 1715-1852

10-02-1715 Jan Kelderhuis zijn soon Gerrit uit Sipkeloo, en sal. Aalbert Schulten dogter Aele van Boerhuisen.
10-03-1715 Jan Grubben zoon Herman van Strype, en sal. Jan Herms dogter Fenna van Balderhare.
15-03-1716 Sal. Willem Goosen Hanekamps soon Jan van Radewijk in ’t gerigt Hardenberg, en Hinderik Jongmans dogter Swenne van Wylen.
31-01-1717 Sal. Hinderik Rigterings soon Gerrit van Brugt in ’t gerigte Hardenberg, en sal. Berent Capiteins wed. Fenna te Itterbeke.
28-02-1717 Sal. Berent Lamberts soon Hinderik van Balderhaare, en Swennigen Jansen uit Snijders huis te Wylen.
13-03-1718 Berent Jansen Noorinks soon Paulus in de Vennebrugge, en burgemeester Hinderik Brunaa ’s dogter Anna Judith te Velthuisen.
28-08-1718 Jan Balderhaere sijn soon Hinderik te Balderhare, en Dijk Harmens dogter Jenne te Wilsumberge.
22-03-1720 Jan Balderhaers soon Albert in Balderhaer, en Herman Goris dogter Aeltjen te Baler in ’t gerigte Hardenberg.
22-09-1720 Roelof Berents van de Balderhaere, en borgemeester Gerrid Geerligs dogter Jenneken te Ulsen.
20-10-1720 Gerrid Henderix van Holtheim in ’t gerigte Hardenberg, en Zwenne Jans van de Balderhaer.
23-03-1721 Jan Reiners soon Berend van Ennevelt in ’t karspel Hardenberg, en sal. Lubbert Ymhofs dogter Grietjen van Wylen.
27-04-1721 Egbert Cramers soon Caspar te Hardenberg, en Jenneken te Bossche, weduwe van wijlen Christoffel Buddendijk te Ulsen.
21-11-1723 Gerridt Arents, weduwenaer van de Balderhaere, en Ottho Bossings weduwe Fenna te Wylen.
??-??-1725 Lubbert Warrinkmans soon Geert te Itterbeek, en Geesien Berends wed: van Wolter Tonnisien te Gramsbergen.
??-??-1725 Jan Schutstals soon Willem van Gramsbergen, en sal. Herman Schraders dogter Janna alhier.
??-??-1727 Hinderik ten Postel wed: te Nyenhuis en Jan Lukes dogter Jenne van 't Clooster Sapkelo.
??-??-1728 Willem Hinderikzens soon Jan van Baler en Berend Epmans dogter Swenne tot Lemke.
??-??-1729 Gerrid Janzen van de Balderhaar, en Jan Kelders dogter Jenne in 't Kloosters.
??-??-1729 Berend Herms te Hardinghuisen en Geesjen Herms van Annen.
??-??-1730 Willem Henderik Cramer soon van Borgemeester Berend Cramer ten Hardenberg en Magtelt Stavermans weduwe van wijlen Borgemeester Albert Molder alhier.
??-??-1730 Lambert Mariënbergs soon Henderik te Wylen en Eva Bloemers j.d. van den Hardenberg.
??-??-1731 Carel Veenebrug van 't karspel Hardenberg, en Jenneken Bruna wed: van Willem Norink karspels Ulsen.
??-??-1731 Herman Kraken soon Jan te Getelo en Geerd Herms dogter Aaltien in 't Clooster Septcollo.
??-??-1733 Derk Willems j.m. van Baalder en Aaltien Assies j.d. van Reserkamp of Heemsel.
??-??-1736 Derk Camphuys van Reese, en Lucas Scholten dogter Hermken tot Itterbeke.
05-05-1739 Hans Riesinks soon Derk van de Brogt en Gerrid Heerminks dogter Margjen van Heerst [of Herfst].
06-12-1739 Jan Mensing sijn soon Harmen van de Striepe en saliger Harmen Klumpers dogter Harmine van Holtkoven des kerspels Hardenberg.
??-??-1742 Wijlen Hinderik Reins soon Lucas van Boler onder den Hardenberg gehoorig en Aarent Boden dogter Enne van Hardinge.
05-08-1742 Jan Olthoff weduwenaar tot Hardenberg en wijlen Egbert Voss dogter Öle van Breklenkamp.
30-09-1742 Wijlen Harmen Smits soon Jan van Golenkamp en wijlen Derk Reserkamps weduwe Harmken van Reese karspels Heemsel.
??-??-1744 Jan Caspers soon Lambert van Velthuisen en wijlen Paul Noorink dogter Johanna Gesina van de Venebrugge.
07-06-1744 Jan Hanekamp soon Goosen van Raveke onder den Hardenberg en wijlen Harmen Grobben dogter Fenne van de Striepe.
01-08-1745 Wijlen Hindrik Venebruggen soon Berend van de Venebrugge kerspels Hardenberg, en wijlen Willem [of Hindrik] Noordinks dogter Hindrica van den Belt. [De ene pastor noemt de naam Willem en de andere de naam Hindrik bij het inschrijven]
01-08-1745 Wijlen Harmen Harmens soon Jan [of Harmen] van de Balderhaer en Hindrik Klingen dogter Harmken van Raveke kerspels Hardenberg. [De ene pastor noemt de naam Jan en de andere de naam Harmen bij het inschrijven]
09-04-1747 Evert Tibers soon Evert van Wielen en wijlen Evert Stobbemans dogter Griete van Raveke onder den Hardenberg.
22-02-1750 Carel  Venebruggen soon Gerrit en wijlen Willem Noorinks dogter Gesiena beyde van den Beld.
24-03-1750 Jan Hindrik Boerrigter weduwenaer in den Hardenberg en Geesjen Swarte jonge dochter van Velthuysen.
07-06-1750 Wijlen Willem Norink sijn soon Jan van den Belt en wijlen Jan Rustenbergs weduwe Catrina van den Hardenberg.
31-01-1751 Hannes Odink sijn soon Hindrik tot Kollendoorn onder Heemsel, en wijlen Berend Ymhofs dogter Jenne van Wielen.
28-11-1751 Hindrik Engbers weduwenaer tot Baalder kerspels Hardenberg en wijlen Harmen Harmens dogter Geese van de Balderhaer.
01-09-1754 Egbert Kanferbeke zijn zoon Jan van Baelder kerspels Hardenberg en Aarend Hulsmöllen dogter Geese van Halle.
27-04-1755 Harmen Meyer weduwenaar van de Striepe en Lambert Spikers dogter Geertruit van Baelder kerspels Hardenberg.
05-10-1755 Lucas Nyemeyers soon Hindrik van Getelo en Gese Harmsen weduwe van Marten [Visscher] tot Diffele kerspels Heemse.
18-01-1756 Warner Cremer weduwenaar van den Hardenberg en wijlen Lucas Nyemeyers dogter Janneken van Getelo.
09-05-1756 Willem Kosters soon Jan van Heemse, en Jannes Welgemoets dogter Maria van Essche kerspels Velthuisen.
14-11-1756 Hindrik Oude Balderhaers soon Harmen van de Balderhaer en Jan Konninks dogter Jenneken van Holthemer Broek kerspels Hardenberg.
30-03-1760 Wijlen Geert Snippen zoon Harmen van Getelo en wijlen Hindrik Koyen weduwe Geertken van Gramsbergen.
02-05-1762 Wijlen Evert Tiebers zoon Egbert van Wielen en wijlen Evert Stobben dogter Fenne van Raveke kerspels Hardenberg.
23-01-1763 Jan Deters zijn zoon Jan van Getelo en wijlen Arend Koks weduwe Janna van Heemsel.
24-07-1763 Wijlen Gerrit Ölderiks zoon Gerrit van Getelo en Harmen Harmsen dogter Jannigjen van de Bekke kerspels Hardenberg.
08-04-1764 Willem Kösters zoon Evert van Heemse en Geert Lambers dogter Jude van de Balderhaar.
15-04-1764 Hindrik Geuchies zoon Garrit van Loosen kerspels Hardenberg en wijlen Harmen Harms dogter Mette van de Balderhaar.
09-06-1765 Adolphus Couradus Grimmelius (Northorner Pastoris filius) weduwenaar te Essche en wijlen Carel Venebrug zijn dogter Geertruit Willemina tot Venebrugge.
21-01-1768 Willem Habers zoon Robert van Ane kerspels Hardenberg en Hindrik Kojers dogter Geertken van Velthuizen.
04-06-1769 Hans Waterink zijn zoon Jan van de Brugt kerspels Hardenberg en Jan Balderhaar zijn dogter Jenneken van de Balderhaar.
26-11-1769 Berend Jansen weduwenaar van Heemse en wijlen Geerd Lambers dogter Berendjen van de Balderhaar.
15-04-1770 Jannes Hendriksen van Arrien kerspels Ommen en Aaltjen Hansen van Bergentheim kerspels Hardenberg.
22-04-1770 Wijlen Hendriks zoon Marten van Heemse en Hindrik Hindriks dogter Jannigjen van Baalder kerspels Hardenberg.
23-09-1770 Marcelis Baarselman van den Hardenberg en Johanna Caspers, dogter van Lambert Caspers van den Beld.
07-06-1772 Jan Jansen zijn  zoon Jan van Baalder kerspels Hardenberg en wijlen Jan Ballerhaars dogter Fennegjen van de Balderhaar.
15-11-1772 Harmen Gorys weduwenaar te Hardenberg en wijlen Hindrik Reinink dogter Gese van Lotten kerspels Hardenberg.
06-06-1773 Hindrik Egbers zoon Egbert van Baalder kerspels Hardenberg en Jenne Jansen van de Bane kerspels Emlenkamp.
24-04-1774 Alberd Arends en Aaltjen Egbers, beide van Baalder kerspels Hardenberg.
11-04-1776 Lambert Hindrik[s] j.m. van Arien kerspels Ommen en Geertje Herms weduwe van Brugt kerspels Hardenberg.
12-10-1777 Jan Harmsen zijn zoon Gerrit j.m. van Klooster Sipkelo, thans wonende te Getelo, en Berend Mikken dogter Janna j.d. van Getelo.
08-08-1778 Hindrik Lambers weduwenaar van de Balderhaar en wijlen Jan Harmsen dogter Hindrikjen j.d. van Sipkelo kerspels Hardenberg.
17-01-1779 Hindrik Breman weduwenaar van Ulzen en Johanna Venebrug j.d. van wijlen Berend Venebrug van de Venebrug.
18-04-1779 Wijlen Harmen Meyer zoon Harmen j.m. van de Striepe en Hindrik Lucas dogter Hindrica j.d. van Sipkelo kerspels Hardenberg.
01-05-1779 Jan Wegbönnen j.m. zoon van wijlen Geert Wegbönnen van Frenstrup kerspels Northoorn, en Henderica Hindriksen j.d. van wijlen Gerrit Hindriksen uyt den Ham.
09-05-1779 Hendrik Oeverman j.m. zoon van Jan Oeverman van Stegeren kerspels Ommen, en Aleyda Imhoff j.d. van wijlen Lubbert Imhoff van Wielen.
30-05-1779 Willem Jansen Vlierman j.m. van Gieten kerspels Ommen en Hindrikje Gerritsen Regtuit van Gramsbergen, wonende beide op de Balderhaar.
09-01-1780 Burgemeester Jan Cramer weduwenaar alhier en Juffrouw Bartha Anna Helena Jansenius weduwe van wijlen den Heer Predikant Lampink, wonende te Hardenberg.
30-01-1780 Hermannus Krul j.m. van Velthuisen en wijlen Gerrit Venebrugge dogter Carolina Johanna Venebrugge j.d. van de Belt.
20-05-1780 Jan Ampsink weduwenaar alhier en wijlen Arend Hamhuis dogter Geertjen j.d. van Kollendoorn kerspels Heemse.
29-10-1780 Wijlen Berend Venebrug zoon Carel j.m. van de Venebrugge en wijlen burgemeester Jan Breman dogter Gesina j.d. van Ulzen.
15-04-1781 Hindrik Teunis j.m. van 't Heemserveen thans wonende te Wielen en Fennegjen Hendriks j.d. van Diffelen.
03-06-1781 Lambert Wolmink j.m geboortig van Lutten kerspels Hardenberg, thans wonende te Wielen kerspels Ulzen, en Gese Meyerink weduwe van Harmen Volkerink in het Voorwold kerspels Emlenkamp.
10-06-1781 Hindrik Ophof zoon Arend j.m. van Hardenberg en Albert Engbers dogter Swenne j.d. van Ulzen.
14-04-1782 Wijlen Jan Meilink zoon Roelof van j.m. Holthemen kerspels Hardenberg, en Evert Tiebert dogter Janna j.d. van Wielen.
26-05-1782 Jannes van der Heide j.m. uit den Hardenberg en Jude Hindriksen j.d. uit Welleweerds huis van Wielen.
11-08-1782 Gerrit Derks j.m. te Rese kerspels Heemse en Aaltjen Albers j.d. van Harbers te Stegeren kerspels Ommen.
31-10-1784 Joost ten Brink zoon Garrit Harmen j.m. alhier en Hindrik Egbers dogter Lubbigjen j.d. van Baalder kerspels Hardenberg.
27-11-1784 Wijlen Egbert Hindriksen zoon Gerrit j.m. van Bergentheim kerspels Hardenberg en wijlen Albert ten Bossche zijn weduwe Geertrui alhier.
17-04-1785 Geerd Garritzen uit Lambers huis van de Balderhaar en Harmtjen Jacobsen van Bergentheim kerspels Hardenberg.
17-04-1785 Gerrit Berends van den Hardenberg en wijlen Gerrit Haambergs dogter Jenne j.d. van Hardinge.
17-04-1785 Hindrik Hindriksen jongman van Heemse gewoond hebbende te Wielen, en Fennegjen Truun weduwe van Jan van den Hof van Gramsbergen.
15-05-1785 Garrit Hilberink j.m. zoon van Jan Hilberink van Diffele kerspels Heemse, en Eule Garritsen j.d. van Engbert Garritsen van de Broenehaar kerspels Vriesenveen.
05-06-1785 Roelof Mölder weduwenaar alhier en wijlen Roelof Vlierman dogter Geesjen j.d. van den Hardenberg.
12-06-1785 Wijlen Jan ten Brinks zoon Willem alhier en wijlen Hindrik Wilms dogter Harmpje j.d. van Baalder kerspels Hardenberg.
28-10-1787 Wijlen Albert Warmelink, schoolmeester in zijn leven te Heemse, zijn zoon Jan j.m. van Heemse en Albertus Schuurmans dogter Wilmina van Den Ham.
11-05-1788 Evert Tiebers zoon Evert j.m. van Wielen, en Harmine Hindriks j.d. van Baalder kerspels Hardenberg.
17-03-1789 Jan Croese weduwenaar van den Belt en Gerridina Holtink van Baalder kerspels Hardenberg.
20-04-1789 Gerrit Derksen j.m. van Daarle kerspels Hellendoorn en Jennigjen Hindriks j.d. van Baalder kerspels Hardenberg.
20-12-1789 Berend Sylhuis [of Zielman] weduwenaar van Wilsum, en Ennigje Flierman j.d. van Ane kerspels Hardenberg, thans wonende te Wielen.
16-05-1790 Berend Romberg j.m. van den Hardenberg en Jan Kroesen dogter Maria van den Beld.
06-02-1791 Wijlen Hindrik Temmen zijn soon Hindrik van Nienhuis, en Carel Frederik Timan zijn dogter Christina Margaretha van den Hardenberg.
17-04-1791 Albert Derks j.m. van Wagtum onder Dalen en Hindrikjen Venebrugge van Raveke kerspels Hardenberg.
24-04-1791 Hindrik Hindriksen jongeman van Collendoorn kerspels Heemse, en Aaltjen Gerritsen j.d. van Den Velde kerspels Hardenberg.
15-05-1791 Berend Jan Ampsink j.m. van Hardenberg, wonende op den Belt, en Gesina Vedelaar jonge dogter van Heemse.
26-02-1792 Wijlen Jan Sweers soon Engelbert j.m. van den Hardenberg, en Evert Tiebert zijn dogter Swaantje van Wielen.
09-06-1792 Gerrit Jan Oldewaterink j.m. en Jannigjen Nieuwe Waterink j.d., beide van den Brugt kerspels Hardenberg.
05-08-1792 Wijlen Adolf Coenraad Grimmelius zijn zoon Nicolaas Wilhelmus Grimmelius van Essche, wonend op den Belt, en Johanna Marrienberg weduwe van Harmen Benen van Gramsbergen.
06-04-1793 Gerrit Lambers j.m. van de Ballerhaar en Myntje Plaggenmars j.d. van Losen kerspels Hardenberg.
21-04-1793 Gerrit Harmsen Meyer j.m. van de Striepe en Everdina Harsevoort j.d. van Baalder kerspels Hardenberg.
30-07-1793 Hindrik Goosing zijn zoon Garrit van Getelo en Garrit Bekman zijn dogter Jennigjen onder den Hardenberg.
16-05-1794 Berend Welleweerd j.m. van Wielen met Jennigjen Welink j.d. van Rheese, ingeschreven den 16 May, getrouwd in den Hardenberg.
05-06-1794 Rutgerd Welleweerd j.m. van Wielen met Tryntje Gerrits jonge dogter van den Brucht.
14-06-1794 Jan Balderhaar zoon Hindrik en Harm Swiese dogter Jenneken van Losen.
08-11-1794 Hindrik Ramaker zoon Jan Hindrik van Olthemen en Warse Horst weduwe Jenne van Halle.
15-04-1796 Wolter van der Veen j.m. van Arien, en Aaltje Jans Slotman j.d. van Heemse, wonende op den Belt, dese zijn met attest. van ondertrouw van Gerigts wegen ingekomen van den Hardenberg.
05-04-1800 Jan Beltman, zoon van wijlen Harm Beltman van de Venebrugge, en Johanna Meulen, dochter van Frerik Meulen van Sibculo, ingeschreven den 5 April.
??-05-1800 Jan Hindrik Nysink jongman van Brucht, en Aaltjen Ekkels jongedochter, geboortig te Linde, woonagtig op de Belt, ingeschreven den . Mey.
24-05-1800 Egbert Roelofs, zoon van Egbert Roelofs van Radewijk, met Berendina Roelofs, dochter van Hindrik Roelofs van Wielen, ingeschreven den 24 Mey.
10-05-1801 Derk Jansen j.m. woonachtig op de Balderhaar, en Jennigjen Geugjes j.d. geboortig te Losen, thans woonachtig te Radewijk.
26-04-1801 Lambert Hindrik Jansen j.m. van Linde onder Den Ham, met Hendrika Roelofs j.d. van Holthemerbroek kerspels Hardenberg.
03-05-1801 Lukas Kamerlambers, zoon van wijlen Derk Kamerlambers van Baarle kerspels Hardenberg, Berendina Jansen, dochter van wijlen Lambert Jansen te Linde onder Den Ham, thans wonende te Wielen, getrouwd den 31 May alhier.
08-08-1801 Harm Roelofs, zoon van Hindrik Roelofs van Wielen, en Gese Roelofs, dochter van Egbert Roelofs van Radewijk kerspels Hardenberg.
??-08-1801 Harm Prengers, zoon van Garrit Prengers van Loosen kerspels Hardenberg, en Aaltje Roelofs, dochter van Hindrik Roelofs van Wielen.
17-04-1803 Berend Roelofs, zoon van Hindrik Roelofs te Wielen, met Gesina Alberta Meiling, dochter van Berend Meiling te Oldheme kerspels Hardenberg.
??-04-1804 Albert Bouwhuis j.m., geboortig te Heemse, woonachtig op de Balderhaar, en Jennegje Schepers j.d. van Brucht, ingeschreven den April.
28-04-1804 Evert Tibert junior, weduwenaar van Jennigje Schonekamp, geboren te Wielen, woonachtig in den Hardenberg, en Aleida Uitslag, dochter van Hindrik Uitslag alhier, ingeschreven den 28 April.
27-01-1805 Claas Derks j.m. geboortig op Nootveld te Bergentheim kerspels Hardenberg, thans woonachtig op de Balderhaar, en Gesina Geerligs, weduwe van wijlen Jan Gerrit Hegeman te Daarle kerspels Hellendoorn.
15-02-1805 Reindert Jonkhans j.m. te Wielen, en Maria Lamberts, weduwe van wijlen Arend Bruins te Diffelen.
30-06-1805 Jan Jonkhans, zoon van Hindrik Jonkhans te Wielen, en Zwane Bosman, dochter van Jan Bosman te Raveke kerspels Hardenberg.
20-04-1806 Hendrik Hendriks, zoon van Hendrik Hendriks van Heemse, en Gese Willems, dochter van Horst Wilms van Den Ham, beide woonachtig op de Balderhaar.
28-04-1806 Berend Visscher, weduwenaar van Jennigjen Warmink, woonagtig te Heemse, en Fennigjen Derks j.d. wonende op den Belt.
29-06-1806 Jan Hilberink, zoon van Albert Hilberink van Diffelen, en Harmina Mullering, dochter van Garrit Mullering van Daarle.
10-07-1806 Harm Harmsen, zoon van Harm Assjes van Diffelen, en Janna Aarnink, dochter van Hindrik Aarnink uit Ulsen.
28-09-1807 Egbert Beenen j.m. geboortig van en woonagtig in de Meene onder Ane, en Jennichien Jonghans j.d. van Wielen.
03-09-1809 Jan Harmsen j.m. op de Balderhaar, en Janna Schonekamp j.d. te Holtheme kerspels Heemse, den 29 September getrouwd.
01-10-1809 Bernardus Ekkel j.m. in Den Ham, en Garridina Meulen j.d. te Sibculo.
22-10-1809 Egbert Jansen j.m. in Den Ham, en Harmina Klinge j.d. te Radewijk.
29-10-1809 Mannus Kerkdijk j.m. te Daarle en Hendrika Mentsen j.d. te Sibculo.
12-11-1809 Fredrik Hekgeerts j.m. te Sibculo, en Berendina Meyer j.d. op de Striepe.
03-09-1810 Albert Lambers, zoon van wijlen Berend Lambers van Ootmarsum, en Garridina Lukes, dochter van Harm Lukes van Sibculo.
26-08-1810 Jan Hindrik Stegink weduwenaar te Halle, en Egbertjen Ribberink van Diffel kerspels Heemse.
20-01-1811 Gerhardus van Laar weduwenaar van wijlen Gesina van der Heide in den Hardenberg, en Everdina Bolk j.d. van Tubbergen.
24-05-1812 Albertus Albers, zoon van wijlen Jan Albers van de Bruinehaar, en Evertjen Oldhuis, dochter van Derk Oldhuis van Sibculo, doch woonachtig op de Striepe.
08-05-1814 Berend Suise, zoon van Harmen Suise en Geesjen Prengers te Loosen kerspels Hardenberg, in leven, gedoopt den 14 december 1780; -en Grete Tiebert, dochter van Evert Tiebert en Harmina Engbers te Wielen, gedoopt de 10 April 1791; -getrouwd den 3 Juny 1814.
04-12-1814 Hindrik Noortveld, zoon van Jan Noortveld en Zwaantjen Martens van Bergentheim kerspels Hardenberg, gedoopt den 29 Maart 1787; -en Hendrica Homeyer, dochter van Albertus Homeyer uit Magele kerspels Ham, gedoopt den 7 January 1793; getrouwd den 26 December.
08-06-1817 Jan Ymhoff, zoon van wijlen Berend Ymhoff en Zwaantjen Grote Balderhaar te Wielen, gedoopt den 24 February 1788; -en Geesjen Reurink, dochter van Jan Harm Reurink geboren Eekenhorst en Aaltjen Reurink te Holtheme kerspels Hardenberg, gedoopt den 31 Mei 1795; -getrouwd den 4 July.
03-07-1818 Den 3 July zijn met attestatie van Gramsbergen ingekomen en op grond daarvan getrouwd: Jan Rabber, zoon van Hindrik Rabber en Beerthe Ranter (dekker) in Ulsen; gedoopt den 19 July 1792; -en Hilligje Reynink, dochter van wijlen Hindrik Reynink en de nog levende Wibbegien Roelofs op het Aanderveen kerspels Hardenberg; gedoopt den 13 April 1800; -getrouwd den 3 July.
20-12-1818 Jan Hindrik Reerinks, zoon van wijlen Roelof Reerinks en Janna Wolters (dagloners) te Wielen onder den Hardenberg; gedoopt den 1 July 1781; -en Ebbe Janssen, dochter an Garrit Janssen en wijlen Hindrikjen Janssen Harmink (akkerlieden) te Heemse; gedoopt den 21 April 1794; -hebbende beide 3 jaar gediendt op de Venebrug, getrouwd den 8 January 1819.
15-08-1819 Egbert Habers j.m. te Ane kerspels Hardenberg, en Hendrika Yhmhoff j.d. te Wielen, met attest vertrokken.
24-09-1820 Hindrik Jan Ekkelman, weduwenaar te Radewijk, en Hindrikjen Visscher j.d. te Heemse, wonende te Wielen.
24-03-1822 Garrit Jan Oortman, zoon van Jan Oortman en Fenne Knöpers van Halle; -en Geesjen Lotterman, dochter van Hindrikus Lotterman en Willemina Middendorp (wevers) in den Hardenberg; met attest vertrokken. [Dit huwelijk is doorgestreept]
28-04-1822 Tone Spiekers, zoon van wijlen Steven Spiekers en Sara de Poort (wevers) te Borne; gedoopt 1794 den 10 Juny; -en Willempjen Tiemes, dochter van Jacobus Tiemes en Fenneken Noltus (dagloners) van den Hardenberg; gedoopt 1797 den 4 January; -beide sedert 3 jaar op de Venebrug, getrouwd den 7 Mei.
28-04-1822 Garrit Berghuis, zoon van Garrit Berghuis in Ulsen; -en Anna Margaritha Weber, dochter van Casper Weber te Gramsbergen; met attest vertrokken.
12-05-1822 Willem Roelofs j.m. te Gramsbergen; -en Geertjen Grooter j.d. te Golenkamp; met attest vertrokken.
09-06-1822 Hindrik Welleweerds, zoon van Berend Welleweerds en Jenne Weelink te Wielen; gedoopt den 25 April 1795; -en Marrigjen Nymeyer, dochter van Albert Nymeyer geb. Hindriks en Jennigjen Nymeyer te Diffele kerspels Hardenberg; gedoopt den 7 February 1802; -getrouwd den 2 July.
04-05-1823 Jan Hindrik Mulders, zoon van wijlen Egbert Mulders en Enne ............ van de Heesterkant; gedoopt den 14 January 1787; -en Johanna Kuiper, dochter van Berend Kuiper en Fennigjen Valkman te Gramsbergen; gedoopt den 6 Maart 1804; -getrouwd den 20 Mei.
??-09-1823 Hindrik Lechtenborg, zoon van wijlen Hindrik Lechtenborg en de nog levende Gese [?] Plasger te Itterbeek; gedoopt den 27 July 1791; -en Aaltjen Takman, dochter van wijlen Warsse Takman en Geertjen Plaggemars te Radewijk; gedoopt den 28 February 1802; -getrouwd den 3 October.
07-03-1824 Harm Harmsen, zoon van wijlen Harm Harmsen en Ebbigjen Roolman, akkerlieden te Diffele kerspels Hardenberg; weduwe van Janna Arink in de Zandhuize, gedoopt den ...........; -en Janna Roelofsen, dochter van wijlen Hermannus Roelofsen en de nog levende Geesjen Tiddes Doornbosch in de Boerhuize; gedoopt den ............; -getrouwd den 26 Maart.
24-10-1824 Garrit Hofman, zoon van wijlen Hindrik Hofman geb. Schuurman en de nog levende Jenneken Hofman op de Bruinehaar; gedoopt den 7 November 1784; -en Zwaantjen Buter, dochter van Geert Buter geb. Helmich en wijlen Aaltjen Buter in de boerschap Den Velde onder den Hardenberg; gedoopt den ...........; -getrouwd den 16 November.
10-04-1825 Jan Kleintjes j.m. van Lozen; -en Aaltjen Gemmer j.d. te Veldhuizen; -met attest vertrokken.
10-04-1825 Hindrikus Harmsen te Balderhaar, zoon van wijlen Harm Harmsen en wijlen Hindrikjen Hindriks van Klooster Sibculo; gedoopt den 6 Juny 1792; -en Geesjen Janssen te Balderhaar, dochter van wijlen Jan Janssen en de nog levende Hendrina Bakhuis van Daarle; gedoopt den 1 Maart 1799; -getrouwd den 8 Mei.
10-04-1825 Jan Willem Maatman te Wielen, zoon van Hindrik Maatman en Roelofjen Hagens van Daarle; gedoopt den ..........; -en Geertrui Spiekers te Wielen, dochter van Jan Spieker en wijlen Aaltjen Jansen Plasman van Heemsterveen kerspels Hardenberg; -beide woonachtig op de Belt; getrouwd den 3 Mei.
10-04-1825 Garrit Oosterwijk, zoon van Margaretha Oosterwijk; gedoopt den ..........; -en Anna Maria Lampink, dochter van wijlen Frans Lamping en Willemina Henkel van Lotten; -getrouwd den 2 Mei.
11-03-1829 Getrouwd: Jan Timmer, zoon van wijlen Jan Timmer en Anne Grete Snijders van Emlenkamp; -en Hanna Vinke, dochter van Hermannus Vinke en Maria Hannesen van Heemse.
10-10-1830 10 October ondertrouwd en op 31 October getrouwd: Zeine ter Wielen van Heemse, zoon van wijlen Jan ter Wielen en Geesjen Hendriks; -en Zwaantjen Roelofs van Wielen, dochter van wijlen Harm Roelofs en wijlen Geesjen Broekroelofs.
30-11-1830 Geproclameert: Harm Rigters j.m. in den Hardenberg, zoon van wijlen Jurgen Rigters en Geesjen Harmsen; -en Harmina Harmsen j.d. in de Zandhuizen, dochter van Harm Harmsen en wijlen Janna Arink.
20-12-1830 Getrouwd: Hendrikus Johannes Ravekes, zoon van wijlen Hendrik Jan Ravekes en de nog levende Geertruida Mulders in Ulsen; -en Roelofjen Boerink, dochter van wijlen Johannes Boerink en de nog levende Hindrikjen Habers van Gramsbergen; oud 25 jaar.
15-02-1831 Getrouwd: Johan Christof Lampius [of Lampink], zoon van wijlen Frantz Lampius [of Lampink] en Willemina Henkel van Lotte; -en Wanderdiena Berends, dochter van wijlen Garrit Berends en Fenna Volkers in Ulsen.
15-03-1831 Getrouwd: Herm Amsink, zoon van Berend Jan Amsink en Gesina Vedelaar op de Venebrug; -en Aaltjen Meyer, dochter van wijlen Jan Berend Meyer en Janna Boukes van Lage.
??-08-1834 Lefert Veltink j.m. van den Hardenberg; -en Aaltjen Roelofs j.d. te Wielen; -zijn hier geproclameerd en den 18 Augustus met attest vertrokken.
16-09-1834 Getrouwd: Berend Bonzelaar, zoon van Harm Bonzelaar /Berends/ en Janna Schoemaker van Coevorden; geboren 12 October 1803; -en Harmina Veurink, dochter van Gerhard Veurink en Janna Richterink van Heemse; gewoond hebbende te Wielen.
14-12-1834 Ondertrouwd: Willem Bouwmeester, zoon van Roelof Bouwmeester en Roelofjen Koenders; -en Jennegjen Reints, dochter van Egbert Reints en Margjen Reints, aanstaande woonplaats Hardenberg.
21-12-1834 Geproclameerd: Evert Beltman j.m. van Heemse; -en Geertjen Likkel j.d. te Radewijk; -met attest vertrokken.
05-05-1835 Den 5 Mei met attest vertrokken: Harm Welleweerd j.m. te Wielen; -en Jennigjen Weelink j.d. te Reikten [?] onder Heemse.
03-01-1836 Den 3 January geproclameerd en 21 January getrouwd: Joachim Adolf Dijk, zoon van wijlen Nicolaas Dijk, in leven predikant te Gramsbergen, en Wibbegien Dijk geb. Dijk; -en Wilhelmina Trautwein, dochter van wijlen Johan Adam Trautwein en de nog levende Willemina Smook in Ulsen.
06-01-1839 Geproclameerd: Hindrik Jan Albers, zoon van Mannes Albers en wijlen Jenne Agteresch; geboren onder Gramsbergen, doch woonachtig in deze gemeente; -en Janna Rörik, dochter van Geerd Rörik en Fenne Aalmink in de Zandhuizen; -Den 21 January met attest vertrokken.
21-04-1839 Geproclameerd: Garrit Jan Veurink j.m. te Rheese; -en Harmina Brinkman j.d. te Heemse; -met attest vertrokken.
25-08-1839 Den 25 Augustus geproclameerd en 27 September getrouwd: Hindrik Hesselink, zoon van wijlen Geert Hesselink en Zwenne Dijk in Ulsen; -en Hendrika van den Hof, dochter van wijlen Jan van den Hoff en Hindrikjen Brink te Gramsbergen.
12-04-1840 Den 12 April geproclameerd en 2 Mei getrouwd: Gerrit Jan Snoeyink, zoon van wijlen Geert Snoeyink en Janna Holtsfluër [?] te Lemke; -en Geerdjen Kleintjes, dochter van wijlen Albert Kleintjes  en Gerridina ......... te Radewijk; -met attest vertrokken.
16-08-1840 Geproclameerd: Gerhard Hindrik Ludolf Lampink, zoon van wijlen Frantz Hindrik Lampink en Willemina Henkel van Lotte; -en Johanna Zalink geb. Aalmink, dochter van onbekende vader en Janna Aalmink in Ulsen.
18-10-1840 Den 18 October geproclameerd en 12 November getrouwd: Hindrik Jan Lambers, zoon van wijlen Evert Lambers geb. Vendriksch [?] en de nog levende Jenneken Lambers te Balderhaar; -en Hindrikjen Waterink, dochter van wijlen Hannes Waterink en Hilligjen Lambers Wychmink te Brucht.
18-10-1840 Den 18 October geproclameerd en 6 November getrouwd: Hindrik Klein Balderhaar, zoon van wijlen Jan Klein Balderhaar en de nog levende Janna Schonekamp te Balderhaar; -en Janna Reurink, dochter van wijlen Jan Harm Reurink geb. Ekenhorst en de nog levende Aaltjen Reurink te Holtheeme.
07-03-1841 Geproclameerd: Hendrik Stegeman te Rheeze gemeente Hardenberg, zoon van Marten Stegeman en Lubbegien Veurink; -en Hendrikjen Veurink te Balderhaar, dochter van Harmen Veurink en Johanna Goedhart; -elders getrouwd.
28-03-1841 Den 28 Maart geproclameerd en 15 April getrouwd: Berend Bennink uit Adorp kerspel Veldhuizen, zoon van Jacob Bennink en Geese Sloot; -en Hindrikje Reinders uit Heemsche, dochter van Hindrik Reinders en Geesjen [of Geertjen] Reinders.
16-05-1841 Geproclameerd: Derk Overweg uit Rhese, zoon van Geert Jan Overweg en Egberdina van Drees; -en Jennigjen Batterink uit Haftenkamp, dochter van Jan Hindrik Batterink en Hindrikjen Lambrink; -elders getrouwd.
29-05-1842 29 Mei geproclameerd, 13 Juny getrouwd: Roelof Beenen uit Den Meene gemeente Gramsbergen, zoon van wijlen Egbert Beenen en Jennigjen Jonkhans; - en Gezien Jonkhans uit Wielen, dochter van Jan Jonkhans en Zwaantjen Bosman; -met attest vertrokken.
10-04-1842 10 April geproclameerd: Derk Meyer uit de Hoogstede, zoon van Jan Meyer en Aaltjen Hendriks, woonende te Balderhaar; -en Johanna Bosman te Lozen gemeente Gramsbergen, dochter van Albertus Bosman en Hendrikjen Velzing; -met attest vertrokken.
02-04-1843 2 April geproclameerd: Wilm Kleyans uit Holthone gemeente Gramsbergen, zoon van Berend Kleyans en Anna Geertruid Remmelink; -en Rica Kleine Balderhaar te Balderhaar, dochter van wijlen Jan Kleine Balderhaar en Janna Schonekamp; -16 April met attest vertrokken naar de gemeente Gramsbergen.
23-06-1843 23 Juni geproclameerd en 18 Augustus getrouwd: Herman Roseboom, weduwenaar van Fenne Konink, koster en schoolmeester alhier, zoon van Hinderikus Roseboom en Hille Dijkhuis; -en Wilhelmina van der Velde, geb. 18 Mei 1818 te Hardenberg, dochter van Albert van der Velde en Johanna Kamphuis; -aanstaande woonplaats Ulsen.
12-05-1844 12 Mei geproclameerd en 30 Mei getrouwd: Wilm Hesselink van Marienberg, zoon van Gerrit Jan Hesselink en Jennigjen Schotting; -en Aaltjen Imhoff, dochter van Jans Imhoff en Geesjen Rörik; -aanstaande woonplaats Wielen.
18-05-1845 18 Mei geproclameerd en 19 Juny getrouwd: Jan Jonkhans te Wielen, zoon van Jan Jonkhans en wijlen Zwaantjen Busman; -en Wilhelmina Broens te Diffelen gemeente Hardenberg, dochter van wijlen Reindert Broens en Gerridina Vrielink; -aanstaande woonplaats Wielen.
07-12-1845 7 December geproclameerd en 9 January 1846 getrouwd: Gerhardus Albertus Cramer te Ulsen, zoon van Lambert Hindrik Cramer en Lena Elisabeth Haskamp; -en Hendrikjen Huisman van de Haar gemeente Hardenberg, dochter van Geert Huisman en wijlen Geertjen Ekkels; -aanstaande woonplaats Ulsen.
19-04-1846 19 April geproclameerd en 8 Mei getrouwd: Berend Snoeiman te Lemke, zoon van wijlen Geert Snoeiman en Janna Holthuis; -en Johanna Klinge uit Radewiek gemeente Hardenberg, dochter van Egbert Klinge geb. Lubbers en wijlen Mina Klinge; -aanstaande woonplaats Radewiek.
04-04-1847 4 April geproclameerd: Lubbert Stoeten te Rheeze gemeente Hardenberg, zoon van wijlen Evert Stoeten en Lubbigjen Scholten; -en Berendina Iemhoff te Wielen, dochter van Jan Iemhoff en wijlen Geertjen Reurink; -aanstaande woonplaats Rheeze, met attest vertrokken.
02-05-1847 2 Mei geproclameerd: Hendrik Reinders uit Aanevelde gemeente Gramsbergen, zoon van Jan Reinders en Jennigjen Hannink; -en Geesjen Kleine Balderhaar op de Balderhaar  dochter van wijlen Jan Klein Balderhaar en Janna Schonekamp; -met attest vertrokken.
13-06-1847 13 Juny geproclameerd: Gerrit Jan Jonkhans uit Wielen, zoon van Jan Jonkhans en wijlen Zwaantjen Bosman; -en Jennigjen Klingenbergh te Den Velde gemeente Gramsbergen, dochter van Gerrit Jan Klingenbergh en Hermina Seinen; -29 Juni met attest naar Gramsbergen.
12-03-1848 12 Maart geproclameerd en 29 Maart getrouwd: Hindrik Ekkel uit Bergentheim, zoon van Gerrit Jan Ekkel en Jennigjen Reinders; -en Berta Schieving uit Nieuwenhuis, dochter van Gerrit Schieving en Hendrine Engbers; -aanstaande woonplaats Ulsen.
08-10-1848 8 October geproclameerd en 22 October getrouwd: Gerrit Swyse uit Lozen gemeente Gramsbergen, zoon van Harmen Swiese en Jennigjen Kampers; -en Harmina Everdina Tibert uit Wielen, dochter van Berend Tibert geb. Swyse en Grete Tibert; -met attestatie naar Lozen vertrokken.
19-11-1848 19 November geproclameerd en 7 December getrouwd: Den predikant Johan Jacob Ernst Wilmers, weduwenaar van Frederike Theodore Lourentica Baurichter te Nijeveen, zoon van wijlen schoolonderwijzer Jacob Ernst Wilmers, en wijlen Marie Elisabeth Lahrmann; -en Johanna Louisa Crull van de Venebrugge, dochter van wijlen Gerrit Crull en Johanna Sandman; -aanstaande woonplaats Nijeveen.
22-04-1849 22 April geproclameerd: Jan Huiskes van Sypculo in de gemeente Hardenberg, zoon van Hendrik Huiskes en Gerritdina Boshove; -en Berendina Rabbers uit Ulsen, dochter van Jan Rabbers te Ulsen en Hille Reinink; -aanstaande woonplaats Klooster Sypculo, met attest vertrokken.
24-03-1850 24 Maart geproclameerd en 12 April getrouwd: Albert Reints van Baalder gemeente Hardenberg, thans te Wielen, zoon van wijlen Lukas Reints en Fenne Hanekamp; -en Jennegien Klinge te Radewijk (Hardenberg), dochter van Egbert Klinge en wijlen Hermina Klinge; -aanstaande woonplaats Boerhuizen.
31-03-1850 31 Maart geproclameerd: Egbert Hutten van Baalder gemeente Hardenberg, zoon van Willem Hutten en Jennegien Geugies; -en Geertjen Wolbink te Aane gemeente Gramsbergen, dochter van Teunis Wolbink en Jennegien Lugies; -met attestatie vertrokken naar Gramsbergen.
29-09-1850 29 September geproclameerd: Hendrik Alerink van Sibculo gemeente Hardenberg, zoon van Berend Alerink en Lena Pier; -en Andiena Veldhuis van Halle, dochter van Jan Veldhuis geb. Duisman en Fenne Veldhuis; -aanstaande woonplaats Sibculo, in October met attest vertrokken.
06-04-1851 6 April geproclameerd: Albert ten Brink van de Heesterkant, zoon van Willem ten Brink en Fenne Gezina Habers; -en Geertjen Rundeweert gemeente Hardenberg, dochter van Gerriet Rundeweert en Janna Jansen; -aanstaande woonplaats Heesterkant, met attest naar de gemeente Emlenkamp.
31-08-1851 31 Augustus geproclameerd: Fredrik Roosink te Sipculo gemeente Hardenberg, zoon van Jan Roosink en Gezina Alberts; -en Janna Kosters te Halle, dochter van Berend Kosters geb. Ranter en Fenne Kosters; - aanstaande woonplaats Sybculo, met attest.
30-11-1851 30 November geproclameerd: Teunis van der Veen te Gramsbergen, zoon van Willem van der Veen en Zwaantjen Ensink; -en Geertruid Kleine Balderhaar te Balderhaar, dochter van Jan Kleine Balderhaar en Janna Schonekamp; -aanstaande woonplaats Gramsbergen, met attest.
30-11-1851 30 November geproclameerd: Cornelis Alberts van Sybculo gemeente Hardenberg, zoon van Hendrik Alberts en Albertdina Baring; -en Gerrietdina Jansen van Itterbekke, dochter van Jan Jansen en Janna Engbers; -aanstaande woonplaats Sypculo, met attest.
04-04-1852 4 April geproclameerd: Harmen Roelofs van Lozen gemeente Gramsbergen, zoon van Hendrik Roelofs en Harmina Zwieze; -en Jennigjen Grote Balderhaar op de Balderhaar, dochter van Berend Grote Balderhaar en GezinaYmhof; -aanstaande woonplaats Brugt gemeente Hardenberg, met attest.
14-11-1852 14 November geproclameerd en 3 December getrouwd: Jan Nabers oud 39 jaren op de Venebrugge, zoon van Berend Nabers en Christina Schutman; -en Johanna Reurink oud ruim 25 jaren te Gramsbergen, dochter van Hindrik Jan Reurink en Evertjen Schreur; -aanstaande woonplaats Itterbekke.