Persoonsbladen


 
Bestand:D:\PG30\NL\DATA\DINAH
Datum:zondag 5 april 2020
Selectie:Niet-gemarkeerden
Sortering:Geboorte datum + Geboorte bron

Aelbert Baerntsz [160753], kleermaker, sinds 1552 poorter van Amsterdam, geboren ca. 1520 te Hardenberg.
 
Jan Winkelman [160794], kleermaker, sinds 1552 poorter van Amsterdam, geboren ca. 1525 te Gramsbergen, zoon van Hendrik Winkelman [163910].
 
Evert Heurxz (Heurxz) [160786], kleermaker, sinds 1559 poorter van Amsterdam, geboren ca. 1530 te Gramsbergen, overleden na 1559 te Amsterdam.
 
Wouter Jansz [160765], bakker, sinds 1568 poorter van Amsterdam, geboren ca. 1540 te Hardenberg.
 
Willem Lenartsz [160767], snijder, sinds 1564 poorter van Amsterdam, geboren ca. 1540 te Hardenberg.
 
Hilbrant Everts [160776], snijder, sinds 1564 poorter van Amsterdam, geboren ca. 1540 te Gramsbergen.
 
Barent Jansz [160759], lakenstopper, sinds 1572 poorter van Amsterdam, geboren ca. 1545 te Hardenberg.
 
Jan Hendriks [160784], zeepziedersknecht, sinds 1570 poorter van Amsterdam, geboren ca. 1545 te Gramsbergen.
 
Evert van Hardenburch [160757], wijnkoper, sinds 1578 poorter van Amsterdam, geboren ca. 1550 te Hardenberg.
 
Geertje Lenaarts [48759], geboren ca. 1556 te Hardenberg.
Ondertrouwd (1) [18128] op zaterdag 15 juli 1581 te Amsterdam (aktenummer: 402/035).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
15-07-1581
naam bruidegom:
Claesz, Gerrit
naam bruid:
Lievers, Geertje
bronverwijzing:
DTB 402, p.35
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26328643
Ten jaere ende daghe als vooren zijnde gecompareert
Gerrit Claeszoon van Stadtloe in Sticht van Munster, oudt xxv jaeren ter eender
&
Geertjen Lieners van Hardenberch.
In welck huwelick haere broeder Pieter Hardenberch diener des woorts verwillicht heeft.
Angevende versoeckende ende gevraecht zijnde op alles als vooren zijnde hen drie sondaechse utroepinge gedecreteert.
[ondertekend met twee merktekenen]
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=lievers&x=20&z=b#OTR00001000020 (aktenummer: x) met Gerrit Klasen [48548], linnenwever, sinds 1590 poorter van Amsterdam, geboren 1556 te Stadtlohn, Sticht van Munster, overleden T1590-1597 te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [18358] op zaterdag 13 september 1597 te Amsterdam (aktenummer: 408/227).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
13-09-1597
naam bruidegom:
Jansz, Karsten
naam bruid:
Lenaerts, Geertje
naam eerdere man:
Claasz, Gerrit
bronverwijzing:
DTB 408, p.227
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26359062
Ten dage jare ende voor Commissarissen voorschreven compareerden
Karste Janszoon van Nahuijs, linnenwever, oudt xxiiij jaren, woonende bij de Gasthuijspoort in de Nieuwstadt op de Afterburghwal, a mataenil habuel ld matri ol suo etem imparterie [? zal zoiets betekenen als moederlijk goed ingebracht of toestemming?], hem opleggende zyne geboden te Harlem [] mede te laeten doen ende daarvan betooch in te brengen, ter eenre
ende
Geertjen Lenaertsdogter van Hardenbergh, weduwe van Gerrit Claassen, verclarende bij de twee jaren weduwe geweest te hebben, woonende als boven ter andere zyden
ende gaven aen versoekende als voren ende naer dien zi up alles naar behooren geantwert hadden sijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Korst Jansen & merkteken.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=g&a1=lenaerts&x=20&z=b#OTR00005000116, gehuwd voor de kerk op woensdag 1 oktober 1597 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Karsten Jansen
Spouse's Name Grietgen Lenerts
Event Date 01 Oct 1597
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Karsten Jans [48755], linnenwever, geboren 1573 te Nahuijs, woont 1597 Gasthuispoort in de Nieuwstad op de Achterburgwal te Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Anne Gerrits [161203], gedoopt op dinsdag 8 december 1587 te Amsterdam (getuige(n): Jan Willems).
Brontekst: kind:
, Anne
doopdatum:
08-12-1587
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Clasen, Gerreit
moeder:
Lenerts, Gertgen
bronverwijzing:
DTB 38, p.35
opmerkingen:
Ber. va. Wever
Doopregister: NL-SAA-24331328
Dochter van Gerrit Klasen [48548], linnenwever, sinds 1590 poorter van Amsterdam, en Geertje Lenaarts [48759].

Hendrik Jansen [48569], blauwverver, geboren 1558 te Gramsbergen.
Ondertrouwd [18200] op zaterdag 3 november 1584 te Amsterdam (aktenummer: 403/144).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
03-11-1584
naam bruidegom:
Jansz, Hendrik
naam bruid:
Barens, Truitje
bronverwijzing:
DTB 403, p.144
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26362389
Compareerden voor commissarissen voornoemt
Hendrick Janszoon, van Gramsbergen, oudt xxvj jaeren, blauverwer, verclarende geen ouders te hebben ter eener
ende
Truijtjen Barensdogter, oudt xxxvj jaeren, van Hengelen, verclarende gene ouders te hebben, geassisteert met Ael Elberlse haer vrouwe ter andere zijde
Ende gaven aen dat zij an malcanderen verloft ende met trouwe verbonden waern ende dat met haer beijer consent ende vrije wille versoekende haere drie sondaechse uijtroepingen die hen verwillicht zijnde na dat zij op alles als vooren geantwoort hadden.
[ondertekend] Hijndrijen en kruisje.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=truitje&a1=barens&x=20&z=b#A22566000080 (aktenummer: x) met Truitje Barents [48574], geboren 1548 te Hengelen.
 
Jan Goossens [48575], bakker, sinds 1586 poorter van Amsterdam, geboren 1558 te Hardenberg, overleden na 1598 te Amsterdam, woonde 1586/1594 Stille Steeg/Dirck van Hasselssteeg te Amsterdam.
Ondertrouwd [18230] op zaterdag 26 april 1586 te Amsterdam (aktenummer: 404/141).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
26-04-1586
naam bruidegom:
Goossensz, Jan
naam bruid:
Henricx, Lijsbeth
bronverwijzing:
DTB 404, p.141
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26345224
Ten daghe jare ende voor commissaris voorschreven compareerde
Jan Goossenszoon van Hardenberch, backer gesell, oudt omtrent xxviij jaren, woonende inde Stille Steech ter eenre
ende
Lijsbet Henricxdogter van Harderwijck, oudt omtrent xx jaren, woonende op de Oude Zijdts Voorburchwal, geassisteert met Elsjen Wijchers hare petemoeij, so sij geene naerder ouders int leven hadde ter ander zijden
Ende gaven aen dat sij aen malcanderen verlovet ende met trouwe verbonden waren versoeckende hare drie sondaechsche uijtroepingen welcke hun verwilliget sijn nae dat sij op alles als voren geantwoort hadden.
[ondertekend] merkteken en Lijedet Henrdedrijcks.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=jan&a1=goossensz&x=20&z=b#A22567000078 (aktenummer: x) met Lijsbeth Hendriks [48576], geboren 1561 te Harderwijk, overleden na 1598 te Amsterdam, woonde 1586 Oudezijds Voorburgwal te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Lijsbet Jans [161208], gedoopt op dinsdag 17 mei 1588 te Amsterdam (getuige(n): Marri Jacobs als peet).
Brontekst: kind:
, Lijsbet
doopdatum:
17-05-1588
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Goses, Jan
moeder:
Hendrickx, Lijsbet
bronverwijzing:
DTB 38, p.54
opmerkingen:
Ber. va. Bakker
Doopregister: NL-SAA-24371286
Dochter van Jan Goossens [48575], bakker, sinds 1586 poorter van Amsterdam, en Lijsbeth Hendriks [48576].
   2. v  Grijet Jans [161207], gedoopt op donderdag 18 maart 1593 te Amsterdam (getuige(n): Trijn Rutgers en Eva Lijns[]).
Brontekst: kind:
, Grijet
doopdatum:
18-03-1593
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Goessensz, Jan
moeder:
Hijndrickx, Lijsbet
bronverwijzing:
DTB 2, p.181
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24506900
Dochter van Jan Goossens [48575], bakker, sinds 1586 poorter van Amsterdam, en Lijsbeth Hendriks [48576].
   3. v  Griet Jans [161209], gedoopt op dinsdag 6 december 1594 te Amsterdam (getuige(n): Trijn Rutgers als peet).
Brontekst: kind:
, Griet
doopdatum:
06-12-1594
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Goses, Jan
moeder:
Hendrickx, Lijsbet
bronverwijzing:
DTB 38, p.383
opmerkingen:
ber. va. Bakker
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24434263
Dochter van Jan Goossens [48575], bakker, sinds 1586 poorter van Amsterdam, en Lijsbeth Hendriks [48576].
   4. m  Hijndrick Jans [161206], gedoopt op vrijdag 21 augustus 1598 te Amsterdam (getuige(n): Gijet Hijndricks [Gerrit of Griet Hendriks]).
Brontekst: kind:
, Hijndrick
doopdatum:
21-08-1598
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Goessensen, Jan
moeder:
Hijndrickx, Lijsbet
bronverwijzing:
DTB 3, p.142
opmerkingen:
ber. va. Bakker
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24736680
Zoon van Jan Goossens [48575], bakker, sinds 1586 poorter van Amsterdam, en Lijsbeth Hendriks [48576].

Jan Albertsz [160751], bakker, sinds 1588 poorter van Amsterdam, geboren 1559 te Hardenberg, woont 1587 Dirk van Assensteeg.
Ondertrouwd [17652] op zaterdag 5 september 1587 te Amsterdam (aktenummer: 662/83).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
05-09-1587
naam bruidegom:
Albertsz, Jan
naam bruid:
Hermans, Femmetje
bronverwijzing:
DTB 662, p.83
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26319501
Jan Albertss j.m. backers geselle, oudt omtrent xxiiij jaeren, woonende in Dierck van Assensteeg tot [] Jan Goossenss geassisteert met Dierck Janss sijn oom verclarende geene ouders in leven te hebben ter eenre
&
Femmetjen Hermanss oudt omtrent xxij jaren woonende inde Papenbrug steech geassisteert met Aeltje Gerrits hare petemoeije, verclarende mede geen ouders int leven te hebben ter andere zijden ende gaven aen etc.
[onderteken] merk & Femgent Hermansi.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=j&vf1=1&a1=alberts&af1=1&i2=2&p2=d&d2=5&m2=9&y2=1587&x=20&z=b#OTR00186000048 (aktenummer: x) met Femmetje Hermans [160752], geboren 1565, woont 1587 Papenbrugsteeg te Amsterdam. Bij het huwelijk staat niet waar Jan vandaan kwam. Er is in die tijd wel iemand poorter in Amsterdam geworden met dezelfde naam en beroep en afkomstig uit Hardenberg.
 
Jannetje Gerrits [48611], geboren 1560 te Gramsbergen, woont 1590 Nieuwezijds Kolk te Amsterdam.
Ondertrouwd [18259] op zaterdag 24 november 1590 te Amsterdam (aktenummer: 405/360).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
24-11-1590
naam bruidegom:
Rutgersz, Jan
naam bruidegom:
Rotgersen, Jan
naam bruid:
Gerrits, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 405, p.360
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26389427
Ten dage jare ende voor commissarissen voorschreven compareerde
Jan Rutgerssoon van Zutphen, soudaet onder Jan Luijtssoon, oudt omtrent xxviij jaren, woonende inde Nie Sijts Arm ter eener
ende
Jannetjen Gerritsdochter van Gramsberge, oudt omtrent xxx jaren, woonende op de Niesijts Kolce, geassisteert met Barent Janssoon haren omen ter andere zijde,
Ende gaven aen versoeckende als voren ende naerdien zij op alles naer behoren geantwoort hadden sijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Jan Rotgersen en kruisje.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=j&a1=rutgersz&x=20&z=b#OTR00002000184, gehuwd voor de kerk op maandag 7 januari 1591 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Jan Rutgers
Spouse's Name Jannetgen Gerreits
Event Date 07 Jan 1591
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Jan Rutgers [48610], soldaat, geboren 1562 te Zutphen, woont 1590 Nieuwezijds Armsteeg te Amsterdam.
 
Gerrijt Jansz [160790], kleermaker, sinds 1582 poorter van Amsterdam, geboren ca. 1560 te Gramsbergen.
 
Marij Gosens [48608], geboren 1564 te Hardenberg, woont 1590 Dirk van Assensteeg te Amsterdam.
Ondertrouwd [18248] op zaterdag 18 augustus 1590 te Amsterdam (aktenummer: 405/327).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
18-08-1590
naam bruidegom:
Hesselsz, Willem
naam bruid:
Goossens, Marij
bronverwijzing:
DTB 405, p.327
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26351120
Ten dage jaer ende voor commissarissen voorschreven compareerde
Willem Hesselszoon van Wije, backersgeselle, oudt omtrent xxix jaren, wonende bij de Haelemmerpoort, wesende den coster upgeleijt bijde moeder cranck sijnde te gaen ende haer wesene af te vragen ter eenre
ende
Marij Goossensdogter van Hardenberch, oudt omtrent xxvj jaren, woonende in Dierk van Assen steech ter andere zijde.
Ende gaven aen versoeckende als voren ende naerdien sij op alles naer behooren geantwoort hadden sijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Wijllem Hesselsen & kruisje.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=willem&a1=hesselsz&x=20&z=b#OTR00002000167 (aktenummer: x) met Willem Hessels [48607], backersgeselle, geboren 1561 te Wijhe, woont 1590 Haarlemmerpoort te Amsterdam.
 
Anne Jansen [48547], geboren 1566 te Hardenberg, woont 1594 in de Kalverstrate te Amsterdam.
Ondertrouwd [18085] op zaterdag 30 juli 1594 te Amsterdam (aktenummer: 664/131).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
30-07-1594
naam bruidegom:
Pietersz, Thomas
naam bruid:
Jans, Anne
bronverwijzing:
DTB 664, p.131
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26385315
bruidegom met Jan Bruining [] Jacobsen sijn vooght

een dag eerder:
Notarieel kaartenbakje 1594-07-29 Not.Arch. 23/84, not. Jacob Ghijsbertsz.
Notariële akte 29-07-1594:
Huwelijkse voorwaarden tussen Thomas Pietersz., schoenmaker, en Anna Jans van Hardenberch, geassisteerd door Johan Stuver, haar voogd. Thomas Pietersz. brengt 900 gld. in. Anna Jans brengt een stuk land of hofstede bij Herdenberg in. Als Thomas Pietersz. het eerst sterft erft Anna Jans 200 gulden. Als Anna Jans het eerst sterft is Thomas Pietersz. universeel erfgenaam, mits hij haar naasten 2 gulden uitkeert. (aktenummer: x) met Thomas Pieters [48546], schoenmaker, geboren 1567 te ws. Amsterdam, woont 1594 Swartelakensteegh te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Annetje Thomas [161236], gedoopt op zondag 2 augustus 1620 te Amsterdam (getuige(n): Orsel Jacobs).
Brontekst: kind:
, Annetje
doopdatum:
02-08-1620
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Pietersz, Tomas
moeder:
Jans, Anna
bronverwijzing:
DTB 40, p.93
Doopregister: NL-SAA-24399664
Dochter van Thomas Pieters [48546], schoenmaker, en Anne Jansen [48547].

Marri Jansen [48582], geboren 1566 te Hardenberg.
Ondertrouwd [18241] op zaterdag 24 juni 1589 te Amsterdam (aktenummer: 405/166).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
24-06-1589
naam bruidegom:
Jansz, Herman
naam bruid:
Jansen, Marij
bronverwijzing:
DTB 405, p.166
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26362948
Ten dage jare ende voor commissarissen voorschreven compareerde
Harman Janssoon leijdecker van Utrecht, oudt xxi jaren, woonende inde Slijck Strate, geassisteert met Willemken Jansdochter sijne suster ende hem opleggende sijner oomen consent voor de laetste proclamatie in te brengen ter eener
ende
Marij Jansdochter van Hardenberch, oudt xxiij jaren, woonende als voren, [enkele regels doorgehaald: vertoonende zeeckere missive geteeckent etc.] ende geassisteert met Griet Jansdochter haere zuster ter andere zijde.
Ende gaven aen versoeckenden als voren ende naer datse op alles nae behooren geantwoort hadden sijn hun haer geboden verwilliget.
[ondertekend] kunstig merkteken en Marij Janss.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=marij&a1=jansen&x=20&z=b#OTR00002000086, gehuwd voor de kerk op zondag 6 augustus 1589 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Harmen Janssen
Spouse's Name Marri Jans
Event Date 06 Aug 1589
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Harmen Jans [48579], leidekker, geboren 1568 te Utrecht, woont 1589 Slijkstraat te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan Hermens [161211], gedoopt op zondag 1 juli 1590 te Amsterdam (getuige(n): geen getuigen).
Brontekst: kind:
, Jan
doopdatum:
01-07-1590
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansen, Harmen
moeder:
Jans, Marri
bronverwijzing:
DTB 38, p.150
Doopregister: NL-SAA-24671644
Zoon van Harmen Jans [48579], leidekker, en Marri Jansen [48582].
   2. v  Marri Hermens [161212], gedoopt op donderdag 11 juli 1591 te Amsterdam (getuige(n): Trijn Jans [Trui?]).
Brontekst: kind:
, Marri
doopdatum:
11-07-1591
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Janssen, Harmen
moeder:
Jans, Marri
bronverwijzing:
DTB 2, p.98
opmerkingen:
ber. va. Leidekker
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24739989
Dochter van Harmen Jans [48579], leidekker, en Marri Jansen [48582].

Haasje Gerrits [48619], geboren 1566 te Gramsbergen, overleden T1602-1607 te Amsterdam, woonde 1592 in de Fonteijn op den Dam te Amsterdam.
Ondertrouwd [18274] op zaterdag 2 mei 1592 te Amsterdam (aktenummer: 406/175).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
02-05-1592
naam bruidegom:
Jansz, Gerrit
naam bruid:
Gerrits, Haasje
bronverwijzing:
DTB 406, p.175
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26361343
Compareerden voor Dierick Jacobsz Rosenkrans? ende Cornelis Cornelissen Heemskerck commissarissen
Gerrit Janssoon, van Groeningen, droochscherer, oudt omtrent xxiiij jaren, woonende in Heijntgen Hoocs Steech, verclarende geen ouders int leven te hebben ter eener
ende
Haesgen Gerritsdogter, van Gramsberch, oudt xxvj jaren, woonende in de Fonteijn op den Dam, verclarende mede geene ouders te hebben, geassisteert met Reijner Roelofs hare neve ter andere zijde.
Ende gaven aen datse aen malcanderen verlovet ende met trouwe verbonden waren versoekende hare drie sondaeghsche uijtroepingen omme naer deselve de voorschreven trouwe te solemniseren en in alles te voltrekken soo verre daer anders geene wettige verhinderinge voor en valle.
Ende naer dien sij bij de waerheijt verclaren datse uijtt haren vrijen wille sonder eenighe bedwank ofte geleijnstheijt verschenen wettege persoonen waren unde malcanderen in bloede niet bestonde sijn her haere geboden verwilliget.
[ondertekend] Gerret Jans en merkteken.
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=haasje&a1=gerrits&x=20&z=b#OTR00003000091, gehuwd voor de kerk op dinsdag 2 juni 1592 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Gerreit Jansen
Spouse's Name Haesgen Gerreits
Event Date 02 Jun 1592
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Gerrit Jans [48618], droogscheerder, geboren 1568 te Groningen, woont 1592/1607 Heintje Hoekssteeg/Lijnpad te Amsterdam. {Hij is later ondertrouwd [9206] op donderdag 15 februari 1607 te Amsterdam, zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=j&a1=rutgersz&x=20&z=b#OTR00002000184 (aktenummer: x) met Hermantje Barents [31765], geboren 1567, woont 1607 Varkensstraat? te Amsterdam.}
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jannetjen Gerrits [161219], gedoopt op zaterdag 8 januari 1594 te Amsterdam (getuige(n): Eef Barnets als peet [Eva Berends]).
Brontekst: kind:
, Jannetgen
doopdatum:
08-01-1594
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansen, Gerreit
moeder:
Gerreits, Haesges
bronverwijzing:
DTB 38, p.326
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24269561
Dochter van Gerrit Jans [48618], droogscheerder, en Haasje Gerrits [48619].
   2. v  Geertje Gerrits [161222], gedoopt op maandag 28 september 1598 te Amsterdam (getuige(n): Fenn Metjen Jans[]).
Brontekst: kind:
, Geertgen
doopdatum:
28-09-1598
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Janssen, Gerret
moeder:
Gerrets, Haesgen
bronverwijzing:
DTB 3, p.149
opmerkingen:
ber. va. Droogscheerder
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24487487
Dochter van Gerrit Jans [48618], droogscheerder, en Haasje Gerrits [48619].
   3. v  Hester Gerrits [161220], gedoopt op zondag 11 maart 1601 te Amsterdam (getuige(n): Griete Gerreits als peet [Grietje Gerrits]).
Brontekst: kind:
, Hester
doopdatum:
11-03-1601
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansen, Gerrit
moeder:
Gerreits, Haasje
bronverwijzing:
DTB 38, p.867
opmerkingen:
Ber. va: Droogscheerder
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24227264
Dochter van Gerrit Jans [48618], droogscheerder, en Haasje Gerrits [48619].
   4. m  Jan Gerrits [161221], gedoopt op dinsdag 24 september 1602 te Amsterdam (getuige(n): Griete Gerrits als peet).
Brontekst: kind:
, Jan
doopdatum:
24-09-1602
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansen, Gerrit
moeder:
Gerreits, Haes
bronverwijzing:
DTB 38, p.968
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24268364
Zoon van Gerrit Jans [48618], droogscheerder, en Haasje Gerrits [48619].

Gerrit Wijchersz [48700], bakker, geboren 1566 te Hardenberg, woont 1593 Nienstaerar resoers poort [] te Amsterdam.
Ondertrouwd [18346] op vrijdag 24 december 1593 te Amsterdam (aktenummer: 664/100).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
24-12-1593
naam bruidegom:
Wijchertsz, Gerrit
naam bruid:
Jans, Trijn
bronverwijzing:
DTB 664, p.100
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26403337
bruid met Jan Korssen hare vader
Ende gaven aen versoekende etc. Gehuwd voor de kerk op zondag 9 januari 1594 te Amsterdam (bron: Notarieel kaartenbakje 1594-01-09 Not.Arch. 9-91, not. Sal. Henrix).
Brontekst: 09-01-1594 notariële akte:
Trouwbelofte van Gerrit Wijchersz van Hardenborch, bakker, en Trijn Jansdr., na toestemming van de stadssecretaris. Opgemaakt buiten de Korsjespoort in de nieuwe stad. Getuigen (o.a.) Rieuwert Dirxsz, bakker.
Echtgenote is Trijn Jans [48708], geboren 1566 te ws. Amsterdam, dochter van Jan Korssen [161235], woont 1593 op de timmerwerf bij de Haerlemmersluijs te Amsterdam.
 
Elsje Jacobs [48578], geboren 1568 te Hardenberg, woont 1589 Kermende Steeg te Amsterdam.
Ondertrouwd [18234] op zaterdag 7 januari 1589 te Amsterdam (aktenummer: 405/108).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
07-01-1589
naam bruidegom:
Dedderen, Aart
naam bruid:
Jacobs, Elsje
bronverwijzing:
DTB 405, p.108
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26334142
Ten dage jare ende voor commissarissen vorschreven compareerde
Aert Dedderen, van Hasselt int Luijcker landt, huijdevetter, oudt omtrent xxi jaren, woonende in de Huijvettersstraet, verclarende geen ouders int leven te hebben ter eenre
ende
Elsgen Jacobsdochter, van Hardenberch, oudt xxj jaren, woonende inde Kermende Steegh, geassisteert met Leenken Diercs hare vrouwe ende Hillegont Elbertsdochter ter andere zijden
ende gaven aen versoeckende als voren ende naer dat se op alles naer behooren geantwoort hadden sijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Aert Dredderen en kruisje.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=a&a1=dedderen&x=20&z=b#OTR00002000057 (aktenummer: x) met Aart Dedderen [48577], huijdevetter, geboren 1568 te Hasselt, België, woont 1589 Huidenvettersstraat te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anne Aarts van Hasselt [161210], gedoopt op zondag 19 november 1589 te Amsterdam (getuige(n): Griet Pouwels als peet).
Brontekst: kind:
, Anne
doopdatum:
19-11-1589
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
[van] Hassel, Art
moeder:
Jacobs, Els
bronverwijzing:
DTB 38, p.118
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24685243
Dochter van Aart Dedderen [48577], huijdevetter, en Elsje Jacobs [48578].

Maritje Barents [48647], geboren 1568 te Gramsbergen, overleden na 1611 te Amsterdam, woonde 1593 Oudezijds Voorburgwal te Amsterdam.
Ondertrouwd [18293] op zaterdag 24 april 1593 te Amsterdam (aktenummer: 406/332).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
24-04-1593
naam bruidegom:
Otsen, Jan
naam bruidegom:
Ottessen, Jan
naam bruid:
Barents, Maritje
bronverwijzing:
DTB 406, p.332
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26382657
Ten dage jare ende voore commissarissen compareerden
Jan Ottessoon, van Rechteren, cleermaker, oudt umtrent xxvij jaer, woonende inde Stille Steech ter eenre
Ende
Maritjen Barentsdogter, van Gramsberch, oudt umtrent xxv jaren, woonende opde Oude Zijts Voorburgh Wal, wiens moeder tot Gramsberch is woonachtich ter andere zijden
Ende naer dien sij op alles naer behooren geantwoort hadden sijn hun haer geboden verwilliget.
[ondertekend] Jan Otsen en Merijen Barents.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=j&a1=otsen&x=20&z=b#OTR00003000181, gehuwd voor de kerk op zondag 9 mei 1593 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Jan Otsen
Spouse's Name Marrij Baerents
Event Date 09 May 1593
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Jan Otsen [48630], kleermaker, sinds 1593 poorter van Amsterdam, geboren 1566 te Rechteren, overleden na 1611 te Amsterdam, woonde 1593 Stilsteeg te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Hijlgont Jans [161226], gedoopt op zaterdag 18 juni 1594 te Amsterdam (getuige(n): getuigen nazien).
Brontekst: kind:
, Hijlgont
doopdatum:
18-06-1594
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Otsen, Jan
moeder:
Baerents, Marrij
bronverwijzing:
DTB 2, p.281
opmerkingen:
ber. va. Snijder
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24459928
Dochter van Jan Otsen [48630], kleermaker, sinds 1593 poorter van Amsterdam, en Maritje Barents [48647].
   2. m  Baerent Jans [161225], gedoopt op woensdag 22 oktober 1597 te Amsterdam (getuige(n): Hijndrick Hijndricksen [Hendrik Hendriksen]).
Brontekst: kind:
, Baerent
doopdatum:
22-10-1597
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Otsen, Jan
moeder:
Baerents, Marri
bronverwijzing:
DTB 3, p.99
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24460190
Zoon van Jan Otsen [48630], kleermaker, sinds 1593 poorter van Amsterdam, en Maritje Barents [48647].
   3. m  Barndt Jans [161227], gedoopt op dinsdag 18 april 1600 te Amsterdam (getuige(n): Swaentgen Barndts als peet [Zwaantje Berends]).
Brontekst: kind:
, Barndt
doopdatum:
18-04-1600
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Otsen, Jan
moeder:
Barents, Marie
bronverwijzing:
DTB 38, p.793
opmerkingen:
Ber. va: Snijder
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24560673
Zoon van Jan Otsen [48630], kleermaker, sinds 1593 poorter van Amsterdam, en Maritje Barents [48647].
   4. m  Lambert Jans [161229], gedoopt op zaterdag 10 november 1601 te Amsterdam (getuige(n): Weijn Barndts als peet [Wijntje Berends]).
Brontekst: kind:
, Lambert
doopdatum:
10-11-1601
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Otsen, Jan
moeder:
Barndts, Marie
bronverwijzing:
DTB 38, p.912
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24357250
Zoon van Jan Otsen [48630], kleermaker, sinds 1593 poorter van Amsterdam, en Maritje Barents [48647].
   5. m  Lammert Jans [161228], gedoopt op donderdag 22 mei 1603 te Amsterdam (getuige(n): Swantgen Barentsdr. [Zwaantje Berends]).
Brontekst: kind:
, Lammert
doopdatum:
22-05-1603
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Otsen, Jan
moeder:
Barents, Marijtgen
bronverwijzing:
DTB 4, p.66
opmerkingen:
Ber. va: Kleermaker
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24680182
Zoon van Jan Otsen [48630], kleermaker, sinds 1593 poorter van Amsterdam, en Maritje Barents [48647].
   6. v  Hester Jans [161224], gedoopt op zondag 29 mei 1611 te Amsterdam (getuige(n): Hilgont Jans [Hillegonda]).
Brontekst: kind:
, Hester
doopdatum:
29-05-1611
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Ottesz, Jan
moeder:
Barents, Maritje
bronverwijzing:
DTB 39, p.253
Doopregister: NL-SAA-24644918
Dochter van Jan Otsen [48630], kleermaker, sinds 1593 poorter van Amsterdam, en Maritje Barents [48647].

Machtelt Hendriks [48675], geboren 1568 te Hardenberg, woont 1593 Korsjespoort in de Nieuwstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd [18323] op zaterdag 22 mei 1593 te Amsterdam (aktenummer: 406/354).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
22-05-1593
naam bruidegom:
Ottessen, Albert
naam bruid:
Heinrics, Machtelt
bronverwijzing:
DTB 406, p.354
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26380825
Ten dage jaer ende voor commissarissen vorschreven compareerden
Albert Ottessoon, van Bles in Stellingwerf, molenaer, oudt omtrent xxiij jaren, woonende opt Hoerenpadt, vertoonende acte undertekent bij sijns vaders merck ende de handen van Hans Janssoon merkrichter van Stellingwerf van den laetste martinij 1593 ? in Oldemerct bij eede hen daeten afgenommen verclaerende een vrije persoone te wesen ter eenre
Ende
Machtelt Heinricsdochter, van Hardenberch, oudt omtrent xxv jaeren, woonende bij Corsgens poort inde Nieustrate, geassisteert met Bruijngen Henricsdochter haer suster ter andere zijden
Ende gaven aen versoekende als voren ende naer dien sij op alles naer behooren geantwoordt hadden sijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend met merktekens]
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=ottessen&x=20&z=b#OTR00003000192 (aktenummer: x) met Albert Otsen [48665], molenaar, straatwerker, koorndrager, geboren 1570 te Bles in Stellingwerf, woont 1593 Hoerenpad te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan Alberts [161231], gedoopt op zondag 23 januari 1594 te Amsterdam (getuige(n): Beert Krijnen als peet).
Brontekst: kind:
, Jan
doopdatum:
23-01-1594
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Otsen, Albert
moeder:
Hendrickx, Machtelt
bronverwijzing:
DTB 38, p.328
Doopregister: NL-SAA-24609185
Zoon van Albert Otsen [48665], molenaar, straatwerker, koorndrager, en Machtelt Hendriks [48675].
   2. m  Jan Alberts [161230], gedoopt op zondag 11 oktober 1598 te Amsterdam (getuige(n): Ide Jans als peet).
Brontekst: kind:
, Jan
doopdatum:
11-10-1598
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Otsen, Albert
moeder:
Hendricks, Machtelt
bronverwijzing:
DTB 38, p.676
opmerkingen:
Ber. va: Arbeider aan de straat
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24484992
Zoon van Albert Otsen [48665], molenaar, straatwerker, koorndrager, en Machtelt Hendriks [48675].
   3. m  Hendrik Alberts [161232], gedoopt op zondag 22 oktober 1600 te Amsterdam (getuige(n): Bruijn Hendricks als peet).
Brontekst: kind:
, Hendrik
doopdatum:
22-10-1600
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Otten, Albert
moeder:
Hendricks, Machtelt
bronverwijzing:
DTB 38, p.830
opmerkingen:
Ber. va: Korendrager
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24435310
Zoon van Albert Otsen [48665], molenaar, straatwerker, koorndrager, en Machtelt Hendriks [48675].
   4. v  Marijtjen Alberts [161234], gedoopt op woensdag 27 december 1600 te Amsterdam (getuige(n): Marij Otten en Bruijntjen Henricksdr.).
Brontekst: kind:
, Marijtjen
doopdatum:
27-12-1609
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Otten, Albert
moeder:
Heinrix, Machtelt
bronverwijzing:
DTB 4, p.303
opmerkingen:
Ber: Va: Korendrager
Doopregister: NL-SAA-24529799
Dochter van Albert Otsen [48665], molenaar, straatwerker, koorndrager, en Machtelt Hendriks [48675].
   5. v  Grietjen Alberts [161233], gedoopt op zondag 27 februari 1605 te Amsterdam (getuige(n): Willem Cornelis).
Brontekst: kind:
, Grietjen
doopdatum:
27-02-1605
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Otsen, Albert
moeder:
Heijnriks, Machtelt
bronverwijzing:
DTB 4, p.119
Doopregister: NL-SAA-24225136
Dochter van Albert Otsen [48665], molenaar, straatwerker, koorndrager, en Machtelt Hendriks [48675].

Swaantje Hendriks [48689], geboren 1568 te Gramsbergen, woont 1594 Gasthuijsmolensteech te Amsterdam.
Ondertrouwd [18327] op zaterdag 9 april 1594 te Amsterdam (aktenummer: 407/001).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
09-04-1594
naam bruidegom:
Otten, Hans
naam bruidegom:
Ottsz, Jan
naam bruid:
Heinrlcs, Swaantje
bronverwijzing:
DTB 407, p.1
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26380710
bruids vader is te Gramsbergen (aktenummer: x) met Jan Otsen [48683], cleermaker, geboren 1569, woont 1594 Sinte Claes Strate te Amsterdam.
 
Jannetje Boerink [48921], geboren 1568 te Hardenberg, dochter van Albert Boerink [64899].
Ondertrouwd [18700] op zaterdag 3 juli 1604 te Amsterdam (aktenummer: 411/255).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
03-07-1604
naam bruidegom:
[van] Doortslaer, Pieter
naam bruidegom:
[van] Doreslaer, Pieter
naam eerdere vrouw:
[van der] Leijen, Grietje
naam bruid:
Huerkinks, Jannetje Alberts
naam bruid:
Alberts, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 411, p.255
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26337187
(aktenummer: x) met Pieter van Doorselaar [48918], geboren ca. 1570 te Gent. {Hij was eerder ondertrouwd [3783] voor 1604, gehuwd voor de kerk voor 1604 met Grietjen vande Leijen [160069], overleden voor 1604.}
 
Hendrick Hendricxsz [48816], huistimmerman, sinds 1604 poorter van Amsterdam, geboren 1569 te Gramsbergen, woont 1599 Sint Antonispoort te Amsterdam.
Ondertrouwd [18529] op zaterdag 17 april 1599 te Amsterdam (aktenummer: 762a/119).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
17-04-1599
naam bruidegom:
Heinriksz, Henrik
naam bruid:
Barents, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 762A, p.119
opmerkingen:
Extra-ordinaris intekenregister.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26352088
Henrik Heinriksz van Gramsbergen, huistimmerman, oudt xxx jaren, wonende bij Sinttonis poort in de Nieustadt hem opleggende sijns vaders consent etc.
Jannetje Barentsdogter van Alkmaer ende aldaar woonachtig etc. (aktenummer: x) met Jannetje Barents [48817], geboren ca. 1570 te Alkmaar, woont 1599 te Alkmaar.
 
Egbert Harmens [48839], geboren 1569 te Hardenberg.
Ondertrouwd [18530] op zaterdag 1 mei 1599 te Amsterdam (aktenummer: 665/073).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
01-05-1599
naam bruidegom:
Harmansz, Egbert
naam bruid:
Cornelis, Trijn
bronverwijzing:
DTB 665, p.73
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26347328
(aktenummer: x) met Trijn Cornelis [48846], geboren 1565.
 
Femme Jansen [48601], geboren 1570 te Hardenberg, woont 1590 Sint Luciënburgwal te Amsterdam.
Ondertrouwd [18245] op zaterdag 2 juni 1590 te Amsterdam (aktenummer: 405/300).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
02-06-1590
naam bruidegom:
Foppesz, Meijnert
naam bruidegom:
Fopsen, Meijnert
naam bruid:
Jans, Femmetje
bronverwijzing:
DTB 405, p.300
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26340231
Ten dage jare ende voer commissarissen compareerde
Meijnert Foppensen, soldaett onder capetein Olthoff, oudtt xxi jaren, woenende op den Nieuwe Sijdtts Burchwall, leggende in garnisoen tott Harderwijck, geassisteertt met Willem Smiensse sijn susterling, den coster opgeleijtt wesend bij Lamberttjen ...eus ende sijn bestemoeder om haren wille in desen to vertonen ter eendre
ende
Femme Jansdochter van Hardenberch, oudtt omtrent xxi jare, wonende op Sint Lucien Burgwall, verclarende geen ouders int leven te hebben ter anderen sijde
Ende gaven aen versoeckenden als voeren ende naer dien sij op alles na behoeren geanttwoertt hadden sijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Meijdert Fopsen en kruisje.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=m&a1=foppesz&x=20&z=b#OTR00002000154, gehuwd voor de kerk te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Meijnert Foppen
Spouse's Name Fem Jans
Event Date 31 Jan 1591
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Meijnert Foppen [48598], soldaat liggende in garnisoen tot Harderwijk, schuitenvoerder, geboren 1570, woont 1590 Nieuwezijds Burgwal te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Fop Meinerts [161213], gedoopt op donderdag 21 januari 1593 te Amsterdam (getuige(n): Marritjen Wijmings []).
Brontekst: kind:
, Fop
doopdatum:
21-01-1593
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Fopsen, Meijnert
moeder:
Jans, Femmetgen
bronverwijzing:
DTB 2, p.172
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24424519
Zoon van Meijnert Foppen [48598], soldaat liggende in garnisoen tot Harderwijk, schuitenvoerder, en Femme Jansen [48601].
   2. m  Gijert Meinerts [161214], gedoopt op vrijdag 17 september 1599 te Amsterdam (getuige(n): Pherijn [] Hendricks [Hendriks]).
Brontekst: kind:
, Gijert
doopdatum:
17-09-1599
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Foppen, Meijnert
moeder:
Jans, Tuen
bronverwijzing:
DTB 3, p.201
opmerkingen:
ber. va. Schuitenvoerder
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24608382
Zoon van Meijnert Foppen [48598], soldaat liggende in garnisoen tot Harderwijk, schuitenvoerder, en Femme Jansen [48601].

Jan Jansen [48620], kleermaker, geboren 1570 te Hardenberg, overleden na 1609, woonde 1593-1609 Engelsesteeg te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [18281] op zaterdag 13 februari 1593 te Amsterdam (aktenummer: 406/295).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
13-02-1593
naam bruidegom:
Jansen, Jan
naam bruid:
Heinrics, Guniertje
naam eerdere man:
Jansz, Hendrik
bronverwijzing:
DTB 406, p.294
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26363994
Jan Jansen van Hardenberch, cleermaker, oudt omtrent 23 jaren, woonende inde Engelschesteech.
Cunira Heinricsdogter, weduwe van Heinrick Janss.
[ondertekend] Jan Jansen - kruisje (aktenummer: x) met Cunira Hendriks [48627], geboren ca. 1570, overleden voor 1603. {Zij was eerder ondertrouwd [51370] voor 1592 te ws. Amsterdam (aktenummer: x) met Hendrik Jans [160012], geboren ca. 1570, overleden voor 1593.}
Ondertrouwd (2) [51396] op zaterdag 22 maart 1603 te Amsterdam (aktenummer: 665/264).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
22-03-1603
naam bruidegom:
Jansz, Jan
naam eerdere vrouw:
Heijnricks, Cuniere
naam bruid:
Heijnrics, Lijsbet
naam eerdere man:
Heijnricksz, Gerrit
bronverwijzing:
DTB 665, p.264
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26364851
Compareerden als voor president ? Hasselaer
Jan Janszoon van Hardenbergh, kleermaker, weduwnaar van Cunire Heijnricksdogter, wonende in de Engelsesteegh ter eenre
&
Lijsbet Heijnricsdogter, weduwe van Gerrit Heijnricks ende verclarende 1½ jaer weduwe gewest te hebben, wonende aen den Spuij ter andere zijde.
Ende gaven aen versoekende als voren ende naer dien sij op alles nae behoren geantwoordt hadden zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Jan Jansen & merkteken. (aktenummer: x) met Lijsbet Hendriks [160066], geboren 1558 te Amsterdam, overleden voor 1609 te Amsterdam, dochter van Liesbeth Elbers [4814]. {Zij was eerder ondertrouwd [8601] op zaterdag 21 juli 1582 te Amsterdam (aktenummer: 661/034).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
21-07-1582
naam bruidegom:
Heindricksz, Daniel
naam eerdere vrouw:
Pieters, Marie
naam bruid:
Heindricx, Lijsbet
bronverwijzing:
DTB 661, p.34
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26550698
Echtgenoot is Daniel Hendriks [50234], geboren ca. 1550 te 's Hertogenbosch, overleden ca. 1588 te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [8697] voor 1575 te ws. Amsterdam met Marri Pieters [50424], geboren ca. 1550, overleden T1575-1582 te Amsterdam.} Zij was eerder ondertrouwd [51397] op zondag 26 november 1589 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
26-11-1589
naam bruidegom:
Heijnricsz, Gerrit
naam bruid:
Heijnrics, Lijsbet
naam eerdere man:
Heijnricsz, Daniel
bronverwijzing:
DTB 663, p.60
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26352113
(aktenummer: x) met Gerrit Hendriks [160067], droogscherer, geboren 1568 te Cuijlenborch, overleden ca. 1602 te Amsterdam, woonde 1589 Amsterdam te Amsterdam.}
Ondertrouwd (3) [18849] op zaterdag 30 mei 1609 te Amsterdam (aktenummer: 666/179).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
30-05-1609
naam bruidegom:
Jansz, Jan
naam eerdere vrouw:
Heijnrix, Lijsbet
naam bruid:
Jaspars, Susanna
naam eerdere man:
Jansz, Roelof
bronverwijzing:
DTB 666, p.179
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26364147
Compareerden als voren
Jan Jansen van Hardenberrgh, kleermaker, weduwnaar van Lijsbet Heijnrixdogter wonende inde Engelse steegh ter eenre
ende
Susanna Jasparsdogter uijt den Hage, weduwe van Roelof Janss, verklaerende 6 jaren weduwe geweest te hebben, wonende inde Nieuwestraat [?] ter andere zijde.
Ende ghaven aen datse aen malcanderen verloovet ende met trouwe verbonden waren. Versoeckende hare dry sondaeghse ut-roepinghen. Omme nae de selve de voorschreven trouwe te solenniseren ende in alles te voltrecken zoo verre daer anders gheene wettighe verhinderinghe voor en valle. Ende nae dien sy by de waerheydt verklaerden datse vrye persoonen waren ende malkanderen in bloede niet en bestonden zijn hun hare gheboden verwillighet.
[ondertekend] Jan Jansen en rondje. (aktenummer: x) met Susanna Jaspers [49086], geboren 1570 te Den Haag, woont 1595 Zeedijk te Amsterdam. {Zij was eerder ondertrouwd [9467] op zaterdag 21 januari 1595 te Amsterdam (aktenummer: 407/132).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
21-01-1595
naam bruidegom:
Jansz, Roel
naam bruid:
Jaspars, Susanna
bronverwijzing:
DTB 407, p.132
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26367745
Gehuwd voor de kerk op zondag 5 februari 1595 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Roel Jansen
Spouse's Name Suanna Jaspers
Event Date 05 Feb 1595
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Roel Jans [160073], varentgesel, geboren ca. 1570 te Lantskroon in Denemarken, overleden voor 1609, woonde 1595 buiten de Haarlemmerpoort in de Langestraat.}
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Grietjen Jans [161223], geboren te Amsterdam, Engelse Steeg, gedoopt op zondag 7 augustus 1594 te Amsterdam (getuige(n): Anne Hermens als peet).
Brontekst: kind:
, Grietgen
doopdatum:
07-08-1594
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansen, Jan
moeder:
Hendrickx, Coenijer
bronverwijzing:
DTB 38, p.354
opmerkingen:
ber. va. Snijder
Doopregister: NL-SAA-24340337
Dochter van Jan Jansen [48620], kleermaker, en Cunira Hendriks [48627].

Jan Wiggersz [48736], bakker, sinds 1595 poorter van Amsterdam, geboren ca. 1570 te Hardenberg, woont 1595 Weeshuispoort in de Nieuwstad op de Singel te Amsterdam.
Ondertrouwd [18352] op zaterdag 1 april 1595 te Amsterdam (aktenummer: 664/152).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
01-04-1595
naam bruidegom:
Wigghersz, Jan
naam bruid:
Jacobs, Annetje
bronverwijzing:
DTB 664, p.152
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26399966
Ten dage jaer ende voor commissarissen vorschreven compreerden
Jan Wigghersz van Hardenberch, backersgeselle, wonende bij Weshus [Corsjes?] poort in de Niestadt op de cingel, geassisteert met Gerrit Wiggerts zijn broeder ter eenre
&
Annetjen Jacobsdr. van Harlem, oudt xxj jaren, wonende opt Lijnbaenspadt, geassisteert met Gertjen Ariaensdr. haer moeder, haar opleggende ten Purmerende, hare geboden te laten gaan ende daerbij betooch te brengen ter andere zijden. [tekst nazien]
Ende gaven aen versoekende als voren ende naar dien sij op alles naar behoren geantwoordet hadden sijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] kunstig merkteken & Anneken Jacob dochter.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=wigghersz&x=20&z=b#OTR00188000080 (aktenummer: x) met Anneken Jacobs [48737], geboren 1574 te Haarlem, woont 1595 Lijnbaanspad te Amsterdam.
 
Harman Aeriaenz [160749], bakker, sinds 1598 poorter van Amsterdam, geboren ca. 1570 te Hardenberg.
 
Lambert van der Velst [160771], kleermaker, sinds 1594 poorter van Amsterdam, geboren ca. 1570 te Hardenberg.
 
Willem Hendricxz [160782], kleermaker, sinds 1595 poorter van Amsterdam, geboren ca. 1570 te Gramsbergen, overleden na 1595 te Amsterdam.
 
Bruintje Hendriks [48778], geboren 1571 te Hardenberg.
Ondertrouwd [18389] op zaterdag 13 september 1597 te Amsterdam (aktenummer: 408/228).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
13-09-1597
naam bruidegom:
Jansz, Gerrit
naam bruid:
Heinrics, Bruintje
bronverwijzing:
DTB 408, p.228
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26361350
Gerrit Jansse van Alkmaar, backer, wonende bij de Harlemmerpoort. Beryntyen (Henrics)(Sweers) van den Hardenbergh, oudt 26 jaeren, gehuwd voor de kerk op dinsdag 30 september 1597 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Gerreit Jansen
Spouse's Name Bruijntgen Hendrickx
Event Date 30 Sep 1597
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Gerrit Jans [48767], bakker, sinds 1597 poorter van Amsterdam, geboren ca. 1570 te Alkmaar, woont 1597 bij de Haarlemmerpoort te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Altjen Gerrits [161237], gedoopt op zondag 27 september 1598 te Amsterdam (getuige(n): Jannetjen Hillebrants als peet).
Brontekst: kind:
, Altje
doopdatum:
27-09-1598
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansen, Gerreit
moeder:
Hendricks, Bruntje
bronverwijzing:
DTB 38, p.673
opmerkingen:
Ber. va: Bakker
Doopregister: NL-SAA-24469035
Dochter van Gerrit Jans [48767], bakker, sinds 1597 poorter van Amsterdam, en Bruintje Hendriks [48778].
   2. v  Efjen Gerrits [161238], gedoopt op zondag 16 januari 1600 te Amsterdam (getuige(n): Machtelt Hendricks als peet [Machteld Hendriks]).
Brontekst: kind:
, Efje
doopdatum:
16-01-1600
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansen, Gerrit
moeder:
Hendricks, Bruijntja
bronverwijzing:
DTB 38, p.778
opmerkingen:
Ber. va: Bakker
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24244074
Dochter van Gerrit Jans [48767], bakker, sinds 1597 poorter van Amsterdam, en Bruintje Hendriks [48778].
   3. m  Jan Gerrits [161239], gedoopt op woensdag 28 november 1601 te Amsterdam (getuige(n): Anne Cornelis als peet).
Brontekst: kind:
, Jan
doopdatum:
28-11-1601
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansen, Gerrit
moeder:
Hendrickx, Bruijntje
bronverwijzing:
DTB 38, p.911
Doopregister: NL-SAA-24659239
Zoon van Gerrit Jans [48767], bakker, sinds 1597 poorter van Amsterdam, en Bruintje Hendriks [48778].
   4. m  Heijnrik Gerrits [161241], gedoopt op zondag 7 december 1603 te Amsterdam (getuige(n): Geertjen Heijnricksdr. [Geertje Hendriks]).
Brontekst: kind:
, Heijnrik
doopdatum:
07-12-1603
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz, Gerrit
moeder:
Heijnriks, Bruintgen
bronverwijzing:
DTB 4, p.80
opmerkingen:
Ber: Va: Bakker
Doopregister: NL-SAA-24413685
Zoon van Gerrit Jans [48767], bakker, sinds 1597 poorter van Amsterdam, en Bruintje Hendriks [48778].
   5. v  Grietje Gerrits [161240], gedoopt op zondag 4 september 1605 te Amsterdam (getuige(n): Hans Verseck).
Brontekst: kind:
, Grietje
doopdatum:
04-09-1605
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz, Gerrit
moeder:
Henrix, Bruijntje
bronverwijzing:
DTB 39, p.74
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24287952
Dochter van Gerrit Jans [48767], bakker, sinds 1597 poorter van Amsterdam, en Bruintje Hendriks [48778].

Hendrikje Jeronimus [48788], geboren 1571 te Gramsbergen, overleden na 1607, dochter van Jeronimus Gramsbergen [160638].
Ondertrouwd [18405] op zaterdag 1 november 1597 te Amsterdam (aktenummer: 408/246).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
01-11-1597
naam bruidegom:
Diercksz, Cornelis
naam eerdere vrouw:
Heijnrics, Marie
naam bruid:
Jeronimus, Hendrikje
bronverwijzing:
DTB 408, p.246
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26334981
Compareerden ....
Cornelis Dierckszoon, huijstimmerman, weduwnaar van Marij Heijnricsdogter wonende in Paternostersteegjen ter eenre
&
Heinrikjen Jeronimusdogter van Gramsberge, oudt xxvi jaren, wonende in de Warmoesstrate 3 roosen ?, geassisteert met Stijntjen Jeronimus haer suster ende Henrik Janss hare oom ter andere sijden
Ende gaven aen versoekende als voren ende naardien sij op alles naar behoren hadden geantwoordet hun haer geboden verwilliget.
[ondertekend] Cornelus Dierckson - Handrijckjen Jeronijmus. Gehuwd voor de kerk op zondag 16 november 1597 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Cornelis Dirckssen
Spouse's Name Hendrickgen Jeronimus
Event Date 16 Nov 1597
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Cornelis Dierks [48784], droogscherer, huistimmerman, geboren ca. 1560 te ws. Amsterdam, overleden na 1604, zoon van Trijn Jans [20364], woonde 1592 Paternostersteeg te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [35929] op zaterdag 4 mei 1591 te Amsterdam (aktenummer: 406/014).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
04-05-1591
naam bruidegom:
Diercsz, Cornelis
naam bruid:
Henrics, Marij
bronverwijzing:
DTB 406, p.14
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26334842
Gehuwd voor de kerk op woensdag 15 mei 1591 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Cornelis Dircksen
Spouse's Name Marri Hendrickx
Event Date 15 May 1591
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Marie Hendriks [160873], geboren 1569 te Deventer, overleden voor 1597, dochter van Femme Hendriks [27914], woonde 1592 Oudezijds Voorburgwal te Amsterdam.}
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wijllem Diercksen [41668], gedoopt op maandag 30 augustus 1599 te Amsterdam (getuige(n): Stijn Dijericks [Dierksen]).
Brontekst: kind:
, Wijllem
doopdatum:
30-08-1599
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Dijrricksen, Cornlis
moeder:
Jeronimis, Hindrickgen
bronverwijzing:
DTB 3, p.198
opmerkingen:
ber. va. Timmerman
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24511156
Zoon van Cornelis Dierks [48784], droogscherer, huistimmerman, en Hendrikje Jeronimus [48788].
   2. v  Barber Diercksz [42181], gedoopt op woensdag 21 augustus 1602 te Amsterdam (getuige(n): Jan Josten [Joosten]).
Brontekst: kind:
, Barber
doopdatum:
21-08-1602
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Dieriksz, Corneles
moeder:
Jeronemus, Heijnrikgen
bronverwijzing:
DTB 4, p.43
opmerkingen:
Ber. va: Timmerman
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24518124
Dochter van Cornelis Dierks [48784], droogscherer, huistimmerman, en Hendrikje Jeronimus [48788].
   3. m  Roelof Diercksz [42485], gedoopt op zondag 1 augustus 1604 te Amsterdam (getuige(n): Aeltjen Jeronemusdr. [Aaltje Jeronimus]).
Brontekst: kind:
, Roelof
doopdatum:
01-08-1604
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Dierriksz, Corneles
moeder:
Jeronemus, Heijnrikien
bronverwijzing:
DTB 4, p.98
opmerkingen:
Ber. va: Huistimmerman
Doopregister: NL-SAA-24652077
Zoon van Cornelis Dierks [48784], droogscherer, huistimmerman, en Hendrikje Jeronimus [48788].

Lambert Roelofs [48847], brouwersknecht, geboren 1571 te Hardenberg, woont 1591 Oudezijds Kolk te Amsterdam.
Ondertrouwd [18531] op zaterdag 8 september 1601 te Amsterdam (aktenummer: 409/445).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
08-09-1601
naam bruidegom:
Roelofsz, Lambert
naam bruid:
Baltus, Gerritje
naam eerdere man:
Gerritsz, Schalck
bronverwijzing:
DTB 409, p.445
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26388098
Then dage als voren compareerden
Lambert Roelofszoon van den Hardenbergh, brouwersknecht, oudt xxx jaren, woonende [14 ans] op de Oudezijds Kolck, verclarende geen ouders te hebben ter eenre
Ende
Gerritjen Baltusdogter, weduwe van Schalck Geritszoon, verclarende vier jaren weduwe geweest te hebben, woonende in de Gasthuijs Steegh ter andere zijde.
Ende gaven aen verzoekende als voren ende naerdien zij op alles nae behooren geantwordet hadden sijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend met twee merktekens] (aktenummer: x) met Gerritje Baltus [48848], geboren 1571 te ws. Amsterdam, dochter van Balthasar Jaspars [160875], woont 1591 Gasthuijs Steech te Amsterdam. {Zij was eerder ondertrouwd [36019] op zaterdag 14 december 1591 te Amsterdam (aktenummer: 406/108).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
14-12-1591
naam bruidegom:
Gerritsz, Schalk
naam bruid:
Baltus, Gerritje
bronverwijzing:
DTB 406, p.108
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26346197
bruidegom met Gerrit Adriaens, schuijtevoere
bruid met Balthasar Jasparsen haer vaeder (aktenummer: x) met Schalk Gerrits [160874], huijs timmerman, geboren 1569 te ws. Amsterdam, overleden voor 1601, woonde 1591 Melckmeijsjes steechjen te Amsterdam.}
 
Hendrik Jansz [48744], kleermaker, sinds 1597 poorter van Amsterdam, geboren 1572 te Gramsbergen, woont 1597 Utrechtse steiger [?] te Amsterdam.
Ondertrouwd [18357] op zaterdag 19 april 1597 te Amsterdam (aktenummer: 408/172).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
19-04-1597
naam bruidegom:
Jansz, Hendrik
naam bruid:
Hermans, Jasperijne
bronverwijzing:
DTB 408, p.172
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26362334
Heinrick Janss van Gramsbergen cleermaker oudt xxv jaren woonende [4 ans continu?] op de uijtresche vijfer [?] ... [?]
&
Jasperijne Hermansdr. van Duijsburch oudt xxxij jaren wonende op den Doelen verclaert geen ouders te hebben. geassisteert met Machtel Jans hare zuster etc.
[ondertekend] Hijnreijck Jaensen & merkteken.
[opmerking] Die betooch is 26 april ingebracht getekent? gaspaeus gleseech {?], gehuwd voor de kerk op zondag 4 mei 1597 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Hendrick Janssen
Spouse's Name Jasperijne Harmens
Event Date 04 May 1597
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Jasperijne Hermans [48754], geboren 1565 te Duijsburch, woont 1597 op de Doelen te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan Hendriks Jansz (moeder J. Heijn?) [163945], gedoopt op zondag 29 maart 1598 te Amsterdam (getuige(n): Lijsbet Jans als peet).
Brontekst: kind:
, Jan
doopdatum:
29-03-1598
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansen, Hendrick
moeder:
Heijn, Jaspertjen
bronverwijzing:
DTB 38, p.640
opmerkingen:
Ber. va: Snijder
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24527183
Alleen de moeders achternaam klopt niet, zoon van Hendrik Jansz [48744], kleermaker, sinds 1597 poorter van Amsterdam, en Jasperijne Hermans [48754].

Stijntjen Jeronimus [48874], geboren 1572 te Gramsbergen, dochter van Jeronimus Gramsbergen [160638], woont 1602/1618 Oudezijds Achterburgwal/Nieuwezijds Achterburgwal te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [18586] op zaterdag 4 mei 1602 te Amsterdam (aktenummer: 410/093).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
04-05-1602
naam bruidegom:
Joostensz, Jan
naam bruid:
Jeronimus, Stientje
bronverwijzing:
DTB 410, p.93
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26370279
Compareerden als voren
Jan Joostenzoon, varendgeselle, oudt xxvj jaren, woonende op de Nieusijds Afterburghwal, geassisteert met Joost Joosten sijn vader ter eenre
&
Stijntjen Jeronimus van Gramsberge, oudt xxx jaren, woonende [10 of 18 ans of ms] op de Oudesijds Afterburghwal, geassisteert met Henrikjen Jeronimusdogter hare zuster ter andre zijde
Ende gaven aen aen versoekende als voren ende naerdien zij op alles naer behooren geantwoort hadden zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Janjosten & Stijne Geronmijs. Gehuwd voor de kerk op zondag 19 mei 1602 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Jan Joosten
Spouse's Name Stijntgen Jeronijmus
Event Date 19 May 1602
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Jan Joosten [48872], varensgeselle, geboren 1576, zoon van Joost Joosten [50146], woont 1602 Nieuwezijds Achterburgwal te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [19165] op zaterdag 29 maart 1614 te Amsterdam (aktenummer: 418/027). Ende ghaven aen datse aen malcanderen verloovet ende met trouwe verbonden waren. Versoeckende hare dry sondaeghse ut-roepinghen. Omme nae de selve de voorschreven trouwe te solenniseren ende in alles te voltrecken zoo verre daer anders gheene wettighe verhinderinghe voor en valle. Ende nae dien sy by de waerheydt verklaerden datse vrye persoonen waren ende malkanderen in bloede niet en bestonden zijn hun hare gheboden verwillighet.
Gehuwd voor de kerk op zondag 13 april 1614 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Heinrik Harmansz
Spouse's Name Stijntjen Jeronemusdr
Event Date 13 Apr 1614
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Heindrik Hermans [160644], geboren ca. 1575 te Haarlem?
 
Aafje Wichmans [48815], geboren 1573 te Hardenberg, woont 1599 te Hardenberg.
Ondertrouwd [18527] op zaterdag 16 januari 1599 te Amsterdam (aktenummer: 408/441).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
16-01-1599
naam bruidegom:
Pietersz, Gilis
naam bruid:
Wichmans, Aafje
bronverwijzing:
DTB 408, p.441
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26383459
Gilis Pietersz in de Geertruidenstraat en Aefgen Wiesmans van den Hardenbergh, oudt 26 jaeren, gehuwd voor de kerk op zondag 28 februari 1599 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Jijelis Pieters
Spouse's Name Efgen Wichmans
Event Date 28 Feb 1599
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Gilis Pieters [48805], geboren ca. 1570 te Amsterdam, woont 1599 Geertruidenstraat te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wichman Pieters [102363], geboren op dinsdag 19 oktober 1604 te Amsterdam, zoon van Gilis Pieters [48805] en Aafje Wichmans [48815].

Willemtje Barents [48864], geboren 1574 te Hardenberg, woont 1602 Sint Pietersstraat in de Nieuwstad te Amsterdam.
Ondertrouwd [18545] op zaterdag 13 april 1602 te Amsterdam (aktenummer: 410/072).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
13-04-1602
naam bruidegom:
Burink, Arent
naam bruid:
Barents, Willentje
bronverwijzing:
DTB 410, p.72
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26326928
Then dage als voren compareerden
Arent Burink van Putten, schoenmaker, oudt xxiiij jaren, wonende [8 ans?] in de Sint Jacobs strate, vertoonende sijns vaders consent onder de hand van Petrus Kinsius dienaar des godes woorts toe Putten ter eener
&
Willemtjen Barentsdogter van den Hardenbergh, oud xxviij jaren, wonende [14 ans] in Sint Pieters strate inde Nieustad, verclaerende geen ouders te hebben ter andere zijde.
Ende gaven aen versoekende als voren ende naardien zij op alles nae behooren geantwoordet hadden zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend met twee merktekens], gehuwd voor de kerk op donderdag 25 april 1602 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Arndt Buerinck
Spouse's Name Wijllumtgen Barndts
Event Date 25 Apr 1602
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Arent Burink [48849], schoenmaker, geboren 1578 te Putten, woont 1602 Sint Jacobsstraat te Amsterdam.
 
Giert Jansen [48912], geboren 1574 te Gramsbergen, woont Nieuwstad vij Sinttobiaspoort?
Ondertrouwd [18659] op vrijdag 16 januari 1604 te Amsterdam (aktenummer: 411/130).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
16-01-1604
naam bruidegom:
Gerritsz, Dirk
naam eerdere vrouw:
Pieters, Jannetje
naam bruid:
Jans, Giert
bronverwijzing:
DTB 411, p.130
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26342763
... Dierck Gerrits (aktenummer: x) met Dirk Gerrits [48908], buitenlands varend, geboren ca. 1750 te Alkmaer, woont Conkestrate. {Hij was eerder ondertrouwd [3640] op vrijdag 4 februari 1600 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
04-02-1600
naam bruidegom:
Gerritsz, Dirk
naam eerdere vrouw:
Dominicus, Rikst
naam bruid:
Peters, Jenken
naam bruid:
Pieters, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 409, p.113
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26342703
(aktenummer: x) met Jannetje Peters [160068], geboren ca. 1570, overleden voor 1604.}
 
Jan Minsen [50013], kleermaker, sinds 1598 poorter van Amsterdam, geboren 1576 te Hardenberg, woont 1598 Oudezijds Achterburgwal te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [18523] op zaterdag 1 augustus 1598 te Amsterdam (aktenummer: 408/373).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
01-08-1598
naam bruidegom:
Meynertsz, Jan
naam bruid:
Liefeens, Annetje
naam bruid:
Liffens, Annetje Machiels
bronverwijzing:
DTB 408, p.373
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26377179
Ten dage jare alsvoor commissarissen compareerden
Jan Meynertszoon van Hardenbergh, kleermaeker, oudt xxij jaren, wonende [7 ans?] op de Oude Sijts Afterburghwal, verclarende geene ouders te hebben ter eenre
&
Annetjen Liffens Machielsdogter van Antwerpen, oudt xxvi jaren, woonende [1 ans] op de Oudesijds Voorburghwal, geassisteert met Maeken Gedejes ? hare moeder ter andere zijden
Ende gaven aen versoekende als boven ende naardien sij op alles naar behoren geantwoordet hadden sijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Jan Meijners & Ankent Liefeens.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=liefeens&x=20&z=b#OTR00005000191, gehuwd voor de kerk op donderdag 20 augustus 1598 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Jan Meijnerts
Spouse's Name Annetgen Luijtens Mijchgiels
Event Date 20 Aug 1598
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Annetje Michiels Lievens (Luitens) [48804], geboren 1572 te Antwerpen, overleden voor 1610 te Amsterdam, dochter van Maeken Goedejes [48801], woonde 1598 Oudezijds Voorburgwal te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [15369] op zaterdag 27 maart 1610 te Amsterdam (aktenummer: 414/264).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
27-03-1610
naam bruidegom:
Meijnertsz, Jan
naam eerdere vrouw:
Michiels, Tanneke
naam bruid:
Everts, Hendrikje
bronverwijzing:
DTB 414, p.264
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26377205
Compareerden als voren
Jan Meijnerts van Hardenbergh, kleermaker, weduwnaar van Tanneken Michiels, woonende up Peeter Jacobsstraet ter eenre
&
Heijnrikjen Evertsdogter van Kalkar, oud 22 jaren, wonende [4 ans.?] als voren ter andre zijden haer opleggende geboden ter haelen met telaten deses betughe in te brengen ter andre zijde.
Ende ghaven aen datse aen malcanderen verloovet ende met trouwe verbonden waren. Versoeckende hare dry sondaeghse ut-roepinghen. Omme nae de selve de voorschreven trouwe te solenniseren ende in alles te voltrecken zoo verre daer anders gheene wettighe verhinderinghe voor en valle. Ende nae dien sy by de waerheydt verklaerden datse vrye persoonen waren ende malkanderen in bloede niet en bestonden zijn hun hare gheboden verwillighet.
[ondertekend] Jan Meijners & kruisje.
[opmerkingen] de betuge is ingebracht geth. Joh. Matthisius.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=t&a1=michiels&x=20&z=b#OTR00009000141, gehuwd voor de kerk op dinsdag 13 april 1610 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Jan Meijnertsz
Spouse's Name Henrickje Everts
Event Date 13 Apr 1610
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Hendrikje Everts [160645], geboren ca. 1570, overleden ca. 1617.
Ondertrouwd (3) [19295] op zaterdag 31 maart 1618 te Amsterdam (aktenummer: 422/206).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
31-03-1618
naam bruidegom:
Meijndertsz, Jan
naam bruidegom:
Meijners, Jan
naam eerdere vrouw:
Everts, Hendrikje
naam bruid:
Barents, Aaltje
bronverwijzing:
DTB 422, p.206
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26377158
Compareerden als vooren
Jan Meijndertszoon van Hardeberch, kleermaker, weduwnaar van Henrickjen Everts, wonende op de Nieuwesijds Achterburchwal
&
Aeltjen Barents van Velthuijsen, oud 38 jaren, gheen ouders hebbende, wonende op de Nieuwesijds Voorburchwal.
Ende gaven aen datse aen malkanderen verlovet ende met trouwe verbonden waren / versoekende haere dryee Sondaeghse uytroepinghen / omme naer de selve de voorschreven trouwe te solenniseren / ende in alles te voltrekken / soo verre daer anders gheene wettighe verhinderinghe voor en valle.
Ende naer dien sy byde Waerheyd verklaerden datse vrye Persoonen waren / ende malkanderen in bloede (nochte in vruntschap door huwelijk aengecomen) waer door een Christelijk huwelijk mochte verhinder worden / niet en bestonden zijn hun hare gheboden verwillighet.
[ondertekend] Jan Meijners & kruisje.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=a&a1=barents&x=20&z=b&s=1#OTR00016000108, gehuwd voor de kerk op zondag 29 april 1618 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Jan Meijnertsz
Spouse's Name Aeltje Barents
Event Date 29 Apr 1618
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Aaltje Barents [160646], geboren 1580 te Velthausen, woont 1618 Nieuwezijds Voorburgwal te Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Meijnert Jans Meijnerts [39791], gedoopt (Hervormd) op woensdag 12 mei 1599 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Maeijken Goeuews []).
Brontekst: kind:
, Meijnert
doopdatum:
12-05-1599
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Meijnertsen, Jan
moeder:
Michgijels, Anne
bronverwijzing:
DTB 3, p.179
opmerkingen:
ber. va. Snijder
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24344252
Zoon van Jan Minsen [50013], kleermaker, sinds 1598 poorter van Amsterdam, en Annetje Michiels Lievens (Luitens) [48804].
Uit het tweede huwelijk:
   2. v  Geertruijd Jans Meijnerts [63525], gedoopt op zondag 16 januari 1611 te Amsterdam (getuige(n): Janneken van Luffele).
Brontekst: kind:
, Geertruijd
doopdatum:
16-01-1611
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Meijnertsz, Jan
moeder:
Everts, Henrikje
bronverwijzing:
DTB 39, p.241
Doopregister: NL-SAA-24534205
Dochter van Jan Minsen [50013], kleermaker, sinds 1598 poorter van Amsterdam, en Hendrikje Everts [160645].
   3. m  Evert Jans [63527], gedoopt op zondag 10 augustus 1614 te Amsterdam (getuige(n): Jan Everts).
Brontekst: kind:
, Evert
doopdatum:
10-08-1614
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Meijnertsz, Jan
moeder:
Everts, Henrickje
bronverwijzing:
DTB 39, p.357
Doopregister: NL-SAA-24252547
Zoon van Jan Minsen [50013], kleermaker, sinds 1598 poorter van Amsterdam, en Hendrikje Everts [160645].
   4. v  Fijtje Jans [63568], gedoopt op dinsdag 4 juli 1617 te Amsterdam (getuige(n): Volcje Pieters).
Brontekst: kind:
, Fijtje
doopdatum:
04-07-1617
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Meijnertsz, Jan
moeder:
Everts, Henrickje
bronverwijzing:
DTB 39, p.464
opmerkingen:
dop. is o. 4 jaar
Doopregister: NL-SAA-24598668
Dochter van Jan Minsen [50013], kleermaker, sinds 1598 poorter van Amsterdam, en Hendrikje Everts [160645].
Uit het derde huwelijk:
   5. m  Evert Jans [64078], gedoopt op zondag 3 februari 1619 te Amsterdam (getuige(n): Jan Barents).
Brontekst: kind:
, Evert
doopdatum:
03-02-1619
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Meijnertsz, Jan
moeder:
Barents, Aeltje
bronverwijzing:
DTB 40, p.34
Doopregister: NL-SAA-24315437
Zoon van Jan Minsen [50013], kleermaker, sinds 1598 poorter van Amsterdam, en Aaltje Barents [160646].

Hendrikje Barents [48917], geboren 1578 te Gramsbergen.
Ondertrouwd [18665] op zaterdag 31 januari 1604 te Amsterdam (aktenummer: 411/143).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
31-01-1604
naam bruidegom:
Pietersz, Hendrik
naam eerdere vrouw:
Lauris, Ariaantje
naam bruid:
Baerens, Hendrikje
bronverwijzing:
DTB 411, p.143
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26384155
(aktenummer: x) met Hendrik Pieters [48913], passementwerker, spijgiliemaeker, geboren 1579 te Wesep? Hij woont 1602 Nieuwezijds Voorburgwal te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [3823] op vrijdag 25 januari 1602 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
25-01-1602
naam bruidegom:
Petersen, Hendrik
naam bruidegom:
Pietersz, Hendrik
naam bruid:
Laurens, Ariaantje
bronverwijzing:
DTB 410, p.13
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26381680
(aktenummer: x) met Ariaantje Laurens [160070], geboren 1577 te ws. Amsterdam, overleden voor 1604, dochter van Anne Jansen [2627], woonde 1602 Niestad nij de Regulierspoort.}
Uit dit huwelijk:
   1. v  Geertje Hendriks [45663], gedoopt op zondag 16 januari 1605 te Amsterdam (getuige(n): Dierikien Barentsdr.).
Brontekst: kind:
, Geertien
doopdatum:
16-01-1605
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Pietersz, Heijnrik
moeder:
Barents, Heijnrikien
bronverwijzing:
DTB 4, p.114
opmerkingen:
Ber: Va: Spiegiliemaker
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24656764
vader is Spijgiliemaeker, dochter van Hendrik Pieters [48913], passementwerker, spijgiliemaeker, en Hendrikje Barents [48917].
   2. m  Pieter Hendriks [32589], gedoopt op zondag 22 januari 1606 te Amsterdam (getuige(n): Aeltje Henrix [Aaltje Hendriks]).
Brontekst: kind:
, Pieter
doopdatum:
22-01-1606
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Pietersz, Henrick
moeder:
Barents, Henricje
bronverwijzing:
DTB 39, p.86
Doopregister: NL-SAA-24368124
Zoon van Hendrik Pieters [48913], passementwerker, spijgiliemaeker, en Hendrikje Barents [48917].
   3. v  Annetje Hendriks [32687], gedoopt op dinsdag 28 oktober 1608 te Amsterdam (getuige(n): Dirckje Barents).
Brontekst: kind:
, Annetje
doopdatum:
28-10-1608
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Pietersz, Henrick
moeder:
Barents, Henrickje
bronverwijzing:
DTB 39, p.167
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24555892
Dochter van Hendrik Pieters [48913], passementwerker, spijgiliemaeker, en Hendrikje Barents [48917].
   4. v  Jannetje Hendriks [32688], gedoopt op dinsdag 24 november 1609 te Amsterdam (getuige(n): Dirckje Barents).
Brontekst: kind:
, Jannetje
doopdatum:
24-11-1609
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Pietersz, Henrick
moeder:
Barents, Henrickje
bronverwijzing:
DTB 39, p.203
Doopregister: NL-SAA-24207206
Dochter van Hendrik Pieters [48913], passementwerker, spijgiliemaeker, en Hendrikje Barents [48917].
   5. m  Barent Hendriks [45505], gedoopt op zondag 22 mei 1611 te Amsterdam (getuige(n): Dirckje Barents).
Brontekst: kind:
, Barent
doopdatum:
22-05-1611
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Pietersz, Henrik
moeder:
Barents, Henrikje
bronverwijzing:
DTB 39, p.253
Doopregister: NL-SAA-24241086
Zoon van Hendrik Pieters [48913], passementwerker, spijgiliemaeker, en Hendrikje Barents [48917].
   6. m  Jakob Hendriks [31647], gedoopt op zondag 23 december 1612 te Amsterdam (getuige(n): Jakob Bicker Heinrikjen Heinrixdr. [hendrikje Hendriks]).
Brontekst: kind:
, Jacob
doopdatum:
23-12-1612
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Pietersz, Heinrik
moeder:
Barents, Heinrikjen
bronverwijzing:
DTB 5, p.46
opmerkingen:
Ber. va: Passementwerker.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24705651
vader is spogijljenwerker, zoon van Hendrik Pieters [48913], passementwerker, spijgiliemaeker, en Hendrikje Barents [48917].
   7. m  Isaak Hendriks [34119], gedoopt op zondag 26 januari 1614 te Amsterdam (getuige(n): Henrickje Henrix [Hendrikje Hendriks]).
Brontekst: kind:
, Isaak
doopdatum:
26-01-1614
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Pietersz, Henrick
moeder:
Barents, Henrickje
bronverwijzing:
DTB 39, p.341
Doopregister: NL-SAA-24492127
Zoon van Hendrik Pieters [48913], passementwerker, spijgiliemaeker, en Hendrikje Barents [48917].
   8. m  Abraham Hendriks [36414], gedoopt op dinsdag 17 mei 1616 te Amsterdam (getuige(n): Dirckje Barents).
Brontekst: kind:
, Abraham
doopdatum:
17-05-1616
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Pietersz, Henrick
moeder:
Barents, Henrickje
bronverwijzing:
DTB 39, p.422
Doopregister: NL-SAA-24324136
Zoon van Hendrik Pieters [48913], passementwerker, spijgiliemaeker, en Hendrikje Barents [48917].
   9. m  Reijmerich Hendriks [32294], gedoopt op zondag 4 maart 1618 te Amsterdam (getuige(n): Dirckje Barens [Dirkje Barents]).
Brontekst: kind:
, Reijmerich
doopdatum:
04-03-1618
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Pietersz, Henrick
moeder:
Barens, Henrickje
bronverwijzing:
DTB 39, p.490
Doopregister: NL-SAA-24702277
Zoon van Hendrik Pieters [48913], passementwerker, spijgiliemaeker, en Hendrikje Barents [48917].
   10. m  Petrus Hendriks [45428], gedoopt op dinsdag 9 november 1638 te Amsterdam (getuige(n): Anna Jans).
Brontekst: kind:
, Petrus
doopdatum:
09-11-1638
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Pietersz, Henrick
moeder:
Barents, Henrickje
bronverwijzing:
DTB 42, p.111
Doopregister: NL-SAA-24274647
Zoon van Hendrik Pieters [48913], passementwerker, spijgiliemaeker, en Hendrikje Barents [48917].

Aaltje Willeborts [50050], geboren 1578 te Hardenberg.
Ondertrouwd [20207] op vrijdag 27 april 1618 te Amsterdam (aktenummer: 422/248).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
27-04-1618
naam bruidegom:
Claesz, Barent
naam eerdere vrouw:
Luijtjes, Maritje
naam bruid:
Willebarts, Aaltje
bronverwijzing:
DTB 422, p.248
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26328171
Compareerden als vooren
Barent Claessen van Viecouten?, craemer, weduwnaar van Maritjen Luijtjes, wonende in de Goutbloem Cruijs straet
&
Aeltjen Willeborts van Hardenbergh, oud 40 jaren, gheen ouders hebbende, geassisteert mit Jacob Louriss hare meester, wonende (21 ans?) op de Coningsgraft.
Ende gaven aen datse aen malkanderen verlovet ende met trouwe verbonden waren / versoekende haere dryee Sondaeghse uytroepinghen / omme naer de selve de voorschreven trouwe te solenniseren / ende in alles te voltrekken / soo verre daer anders gheene wettighe verhinderinghe voor en valle.
Ende naer dien sy byde Waerheyd verklaerden datse vrye Persoonen waren / ende malkanderen in bloede (nochte in vruntschap door huwelijk aengecomen) waer door een Christelijk huwelijk mochte verhinder worden / niet en bestonden zijn hun hare gheboden verwillighet.
[ondertekend] Berent Claesen & kruisje. Gehuwd voor de kerk op dinsdag 15 mei 1618 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Barent Claesz
Spouse's Name Aeltje Wilboorts
Event Date 15 May 1618
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Barent Claessen [50023], kramer, geboren ca. 1570 te Vierhouten? {Hij was eerder ondertrouwd [9673] voor 1618, gehuwd voor de kerk voor 1618 met Maritjen Luijtjes [160636], overleden voor 1618.}
 
Geertje Hendriks [48929], geboren 1579 te Hardenberg, woont Oudezijdsburchwall.
Ondertrouwd [18702] op zaterdag 16 april 1605 te Amsterdam (aktenummer: 665/401).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
16-04-1605
naam bruidegom:
Hermansz, Herman
naam bruid:
Heijnrix, Geertje
bronverwijzing:
DTB 665, p.401
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26350755
(aktenummer: x) met Herman Hermanssen [48923], backersgeselle, geboren 1577 te Munster.
 
Hendrikje Alberts [48900], geboren 1580 te Hardenberg, woont 1603 Nieuszes Nielkuwken (Nieuwezijds ?) te Amsterdam.
Ondertrouwd [18619] op zaterdag 26 april 1603 te Amsterdam (aktenummer: 410/425).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
26-04-1603
naam bruidegom:
Meijnertsz, Simon
naam bruid:
Alberts, Heinrikje
bronverwijzing:
DTB 410, p.425
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26377587
Compareerden als voren Sijmon Meijnertszoon van Norden, huijkemaker, oudt xxiiij jaren, woonende [7 ans?] int Grawestraetjen, verclarende geene ouders te hebben ter eenre
&
Heijnrikgen Albertsdogter van Hardenbergh, oudt 23 jaren, woonende [6 ans?] op de Nieusijds Melkunvks, verclaerde geen ouders te hebben, geassisieert met Luijtjen Janss hare oom [] ter andere zijde etc.
[handtekening] merk & kruisje
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=heinrikje&a1=alberts&x=20&z=b#OTR00006000234 (aktenummer: x) met Simon Meijnerts [48882], huikemaker, geboren 1574 te Norden, woont 1603 Grawestraatje te Amsterdam.
 
Jan Jansen [160792], sinds 1606 poorter van Amsterdam, geboren ca. 1580 te Gramsbergen.
 
Dirkjen Barents [48932], geboren 1581 te Gramsbergen, woont 1607 [...] Korsjespoort te Amsterdam.
Ondertrouwd [18714] op zaterdag 21 april 1607 te Amsterdam (aktenummer: 412/223).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
21-04-1607
naam bruidegom:
Roelofsz, Jan
naam bruid:
Barents, Dirkje
bronverwijzing:
DTB 412, p.223
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26388271
Compareerden als voren
Jan Roelofs van Coevorden, beckersgeselle, oud 28 jaer, wonende in de Oudezijds Kapelle steegh, vertonen zijns vaders consent vijmekoster [?] gesereth toe Lahr in Benthemerland ter eenre
&
Dierkjen Barentsdr. van Gramsbergh, oud 26 jaren, wonende op de Sn... Korsjes poort, geen ouders hebbende, geassisteert met Heijnrikjen Barents en Heijnrik Schuijrix [?] hare pee....ter andere zijde.
Ende ghaven aen datse aen malcanderen verloovet ende met trouwe verbonden waren. Versoeckende hare dry sondaeghse ut-roepinghen. Omme nae de selve de voorschreven trouwe te solenniseren ende in alles te voltrecken zoo verre daer anders gheene wettighe verhinderinghe voor en valle. Ende nae dien sy by de waerheydt verklaerden datse vrye persoonen waren ende malkanderen in bloede niet en bestonden zijn hun hare gheboden verwillighet.
[ondertekend] Jan Roeluffer & Dirrickien Baerents. Gehuwd voor de kerk op zondag 6 mei 1607 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Jan Roelofsz
Spouse's Name Dierikjen Barentsdr
Event Date 06 May 1607
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Jan Roelofs [48930], backersgeselle, geboren 1579 te Coevorden, woont 1607 Oudezijds Kapelsteeg te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Giertjen Jans [45718], gedoopt op zondag 2 maart 1608 te Amsterdam (getuige(n): Henricjen Henrix [Hendrikje Hendriks]).
Brontekst: kind:
, Giertje
doopdatum:
02-03-1608
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Roelofsz, Jan
moeder:
Barents, Dircje
bronverwijzing:
DTB 39, p.147
Doopregister: NL-SAA-24211935
Dochter van Jan Roelofs [48930], backersgeselle, en Dirkjen Barents [48932].
   2. v  Aaltje Jans [45702], gedoopt op donderdag 3 september 1609 te Amsterdam (getuige(n): Lijsbet Jansdr.).
Brontekst: kind:
, Aeltjen
doopdatum:
03-09-1609
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Roelofsz, Jan
moeder:
Barents, Dierckjen
bronverwijzing:
DTB 4, p.291
opmerkingen:
Ber. va: Bakker
Doopregister: NL-SAA-24278146
Dochter van Jan Roelofs [48930], backersgeselle, en Dirkjen Barents [48932].
   3. m  Roelof Jans [45736], gedoopt op zondag 14 november 1610 te Amsterdam (getuige(n): Henrikjen Barents).
Brontekst: kind:
, Roelof
doopdatum:
14-11-1610
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Roelofsz, Jan
moeder:
Barents, Dirkje
bronverwijzing:
DTB 39, p.234
Doopregister: NL-SAA-24475906
Zoon van Jan Roelofs [48930], backersgeselle, en Dirkjen Barents [48932].
   4. m  Roelof Jans [45738], gedoopt op dinsdag 27 maart 1612 te Amsterdam (getuige(n): Lijsbet Jans).
Brontekst: kind:
, Roelof
doopdatum:
27-03-1612
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Roelofsz, Jan
moeder:
Barents, Dirkje
bronverwijzing:
DTB 39, p.281
Doopregister: NL-SAA-24261744
Zoon van Jan Roelofs [48930], backersgeselle, en Dirkjen Barents [48932].

Grietjen Derksen [48977], geboren 1581 te Hardenberg, woont 1608 Tuinpad te Amsterdam.
Ondertrouwd [18819] op zaterdag 8 november 1608 te Amsterdam (aktenummer: 762a/266).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
08-11-1608
naam bruidegom:
Gerritsz, Wilboort
naam bruid:
Dierix, Grietje
bronverwijzing:
DTB 762A, p.266
opmerkingen:
Extra-ordinaris intekenregister.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26344576
Grietjen Dierixsdogter van Hardenbergh, oud 27 jaeren, wonende opt Tuynpadt, vertonende harer ouders wesene [] ende Achtbare ds Rodolphus Jansens [] van Hardenborch predikant tot Heymsen, versoghte hare dre sondaegse uytroepingen
&
Wilboort Gerrits van Wedele, droogscherer, Warsster Alkmaer ?....te, vertoonende actebuytser aldaer geven...hand bij Corneliusheerens paelck tot Alkmaer? .... en zychaerde gebe.. verwilliger.
Ende ghaven aen datse aen malcanderen verloovet ende met trouwe verbonden waren. Versoeckende hare dry sondaeghse ut-roepinghen. Omme nae de selve de voorschreven trouwe te solenniseren ende in alles te voltrecken zoo verre daer anders gheene wettighe verhinderinghe voor en valle. Ende nae dien sy by de waerheydt verklaerden datse vrye persoonen waren ende malkanderen in bloede niet en bestonden zijn hun hare gheboden verwillighet.
(ondertekend: plusteken - in de kantlijn: Wilbord Gerrtisz)
(aktenummer: x) met Wilboort Gerrits [48933], droogscherer, geboren ca. 1570 te Wedele?
Uit dit huwelijk:
   1. m  Tjarck Wilboorts [45874], gedoopt op dinsdag 28 juni 1616 te Amsterdam (getuige(n): geen getuige).
Brontekst: kind:
, Tjarck
doopdatum:
28-06-1616
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Gerritsz, Wilboort
moeder:
Dirx, Grietje
bronverwijzing:
DTB 39, p.426
Doopregister: NL-SAA-24328423
Zoon van Wilboort Gerrits [48933], droogscherer, en Grietjen Derksen [48977].
   2. m  Dirck Wilboorts [45878], gedoopt op dinsdag 25 februari 1625 te Amsterdam (getuige(n): geen getuige).
Brontekst: kind:
, Dirck
doopdatum:
25-02-1625
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Gerritsz, Wilbort
moeder:
Dirx, Griet
bronverwijzing:
DTB 40, p.294
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24307740
Zoon van Wilboort Gerrits [48933], droogscherer, en Grietjen Derksen [48977].

Annetjen Lucas [49380], geboren ca. 1581 te Gramsbergen? Zij woont Oude Zijes Afterburgh wal.
Ondertrouwd [19148] op zaterdag 3 december 1611 te Amsterdam (aktenummer: 416/057). Ende ghaven aen datse aen malcanderen verloovet ende met trouwe verbonden waren. Versoeckende hare dry sondaeghse ut-roepinghen. Omme nae de selve de voorschreven trouwe te solenniseren ende in alles te voltrecken zoo verre daer anders gheene wettighe verhinderinghe voor en valle. Ende nae dien sy by de waerheydt verklaerden datse vrye persoonen waren ende malkanderen in bloede niet en bestonden zijn hun hare gheboden verwillighet.
Gehuwd voor de kerk op dinsdag 20 december 1611 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Tomas Gerritsz
Spouse's Name Annetje Luijcas
Event Date 20 Dec 1611
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Thomas Gerrits [49150], geboren ca. 1580 te Wege?
 
Aaltje Hendriks [49614], geboren 1581 te Gramsbergen.
Ondertrouwd [19209] op donderdag 9 juli 1615 te Amsterdam (aktenummer: 419/161). Ende ghaven aen datse aen malcanderen verloovet ende met trouwe verbonden waren. Versoeckende hare dry sondaeghse ut-roepinghen. Omme nae de selve de voorschreven trouwe te solenniseren ende in alles te voltrecken zoo verre daer anders gheene wettighe verhinderinghe voor en valle. Ende nae dien sy by de waerheydt verklaerden datse vrye persoonen waren ende malkanderen in bloede niet en bestonden zijn hun hare gheboden verwillighet.
Gehuwd voor de kerk op zondag 26 juli 1615 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Atse Geerlofsz
Spouse's Name Aeltje Henrix
Event Date 26 Jul 1615
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Atse Geerlofs [49534], geboren 1585 te Dokkum.
 
Swaantje Hendriks [49995], geboren 1581 te Gramsbergen, woont 1618 St. Annedwarsstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd [19282] op vrijdag 16 februari 1618 te Amsterdam (aktenummer: 422/172).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
16-02-1618
naam bruidegom:
Barentsz, Pieter
naam eerdere vrouw:
Hillebrands, Elbrecht
naam bruid:
Henrix, Swaantje
bronverwijzing:
DTB 422, p.172
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26323692
Compareerden als vooren
Pieter Barentszoon, scheepstimmerman, weduwnaar van Elbrecht Hillebrands, wonende bij de Bantams brugge
Ende
Swaentjen Henrix van Gramsberch, oud 37 jaren, gheen ouders hebbende, wonende in de Sint Annedwarstraet.
Ende gaven aen datse aen malkanderen verlovet ende met trouwe verbonden waren / versoekende haere dryee Sondaeghse uytroepinghen / omme naer de selve de voorschreven trouwe te solenniseren / ende in alles te voltrekken / soo verre daer anders gheene wettighe verhinderinghe voor en valle.
Ende naer dien sy byde Waerheyd verklaerden datse vrye Persoonen waren / ende malkanderen in bloede (nochte in vruntschap door huwelijk aengecomen) waer door een Christelijk huwelijk mochte verhinder worden / niet en bestonden zijn hun hare gheboden verwillighet.
[ondertekend] Pieter Barents & merkteken. Gehuwd voor de kerk op dinsdag 6 maart 1618 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Pieter Barentsz
Spouse's Name Swaentje Henrix
Event Date 06 Mar 1618
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Pieter Barents [49868], scheepstimmerman, geboren ca. 1580 te ws. Amsterdam, woont 1618 Bantamsbrug te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [9664] voor 1616 te ws. Amsterdam (aktenummer: x) met Elbrecht Hillebrands [160635], overleden T1616-1618 te Amsterdam.}
 
Fenneken Walraven [49453], geboren 1584 te Gramsbergen, woont 1612 Nessiessingel[?] te Amsterdam.
Ondertrouwd [19154] op zaterdag 3 november 1612 te Amsterdam (aktenummer: 763/012).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
03-11-1612
naam bruidegom:
Egbertsz, Egbert
naam bruid:
Walravens, Fenneken
bronverwijzing:
DTB 763, p.12
opmerkingen:
Extra-ordinaris intekenregister.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26338366
Den derden november compareerden voor de heren Kerck en de Witt [?] Fenneken Walravens van Gramsbergen oud 28 jaren woonende [8 ans?] op de Nessiese [?] Singel, ende versocht ... [?]
Egbert Egbertss van Deventer... Arnoldus Hen,,, predikant aldaar...
[ondertekend] Fennejen Walravens.
zie akte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=fenneken&vf1=1&a1=walravens&af1=1&x=20&z=b#A20575000009 (aktenummer: x) met Egbert Egberts [49452], kleermaker, geboren ca. 1580 te Deventer. De enige huwelijksakte waarin de vrouw als eerste wordt vermeld.
 
Aaltje Jeronimus [43010], geboren 1587, overleden na 1604, dochter van Jeronimus Gramsbergen [160638].
Ondertrouwd [10062] op maandag 23 maart 1615 te Amsterdam (aktenummer: 419/29).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
23-03-1615
naam bruidegom:
Heijnrix, Jacob
naam bruid:
Jeronimus, Aaltje
naam bruid:
Jeroons, Aaltje
bronverwijzing:
DTB 419, p.29
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26352626
Compareerden als voren
Jakob Heijnrixsoon, varensgezelle, oud 23 jaren, wonende opde Rozen [?] dwars [?], geassisteert met Heijnrick Frerixs [?] Vos zijn vader [?] ter eenre
&
Aeltjen Jeronons can Gramsbergh, oud 28 jaren, woonende [20 ans?] als voren, geassisteert met Stijntjen Jeroms haer zuster ter andre zijden.
Ende gaven aen datse aen etc.
[ondertekend] Jacob Hendrijck & Aeltjen Jeronimus.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=aaltje&a1=jeronimus&x=20&z=b#OTR00013000018, gehuwd voor de kerk op zondag 12 april 1615 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Jacob Heinrixsz
Spouse's Name Aeltjen Jeronemusdr
Event Date 12 Apr 1615
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Jakob Heijnrixz [33346], varensgezel, geboren 1592, woont 1615 Rozendwarsstraat? te Amsterdam.
 
Aaltje Harmens [49146], geboren 1587 te Hardenberg, woont Krommehoebooghs steeghe.
Ondertrouwd [19114] op zaterdag 12 november 1611 te Amsterdam (aktenummer: 666/312). Ende ghaven aen datse aen malcanderen verloovet ende met trouwe verbonden waren. Versoeckende hare dry sondaeghse ut-roepinghen. Omme nae de selve de voorschreven trouwe te solenniseren ende in alles te voltrecken zoo verre daer anders gheene wettighe verhinderinghe voor en valle. Ende nae dien sy by de waerheydt verklaerden datse vrye persoonen waren ende malkanderen in bloede niet en bestonden zijn hun hare gheboden verwillighet.
(aktenummer: x) met Jochim Jans [49143], kistemaker, geboren 1588 te Meedorp in de Harsch?
 
Jannetjen Jeronimus [50277], geboren 1588 te Gramsbergen, dochter van Jeronimus Gramsbergen [160638], woont 1624 Prinsengracht te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [20224] op vrijdag 11 mei 1618 te Amsterdam (aktenummer: 668/170).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
11-05-1618
naam bruidegom:
Allertss, Philips
naam eerdere vrouw:
Mathijs, Hilletje
naam bruid:
Jeronimus, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 668, p.170
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26319808
Compareerden voor Cornelis Schellings
Philips Allertss van Erwert, weduwnaar van Hilletje Matheis, backer, wonende op de Princegraft & Jannetjen Jeronimus van Gramsbergh, oud 30 jaren, heedt 14 jaren alhier gewoont, geassisiteert met Stijntjen Jeronimus hare suster wonende op de Nieuwesijds Achterburchwal.
Ende gaven aen malkanderen verlovet ende met trouwe etc. etc.
[ondertekend met twee merktekenen]
[opmerkingen] Phillips Allertss. (aktenummer: x) met Philip Alaarts [50053], bakker, geboren 1591 te ws. Herford, Westfalen, woont 1615 Westfriese Korenmarkt te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [9767] op zaterdag 5 september 1615 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
05-09-1615
naam bruidegom:
Alaertsz, Philips
naam bruid:
Mattheus, Hilletje
bronverwijzing:
DTB 667, p.202
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26540301
(aktenummer: x) met Hilletje Mattheus [160637], geboren 1590 te Hasselt, overleden voor 1618, woonde 1615 Warmoesstraat te Amsterdam.}
Ondertrouwd (2) [20755] op zaterdag 14 september 1624 te Amsterdam (aktenummer: 670/001).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
14-09-1624
naam bruidegom:
Jasperss, Philips
naam bruid:
Jeronimus, Jannetje
naam eerdere man:
Allertsz, Philips
bronverwijzing:
DTB 670, p.1
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26369965
Compareerden als vooren
Philips Casperss van Herverth, backergesel, out 26 jaaren, geen ouders hebbende, wonende (8 ans) op de ..? Achterburghwal, de gebooden sullen toe Haarlem mede gaen, geassisteert met Bruijn Casperss & Jannetie Jeronimus van Gramsbergen, weduwe van Philips Allertss, verclaerde 1 1/2 jaeren weduwe geweest te hebben, woont op de Princegracht.
Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer deselve de voorsz trouwe te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinderinge voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden, datse vrye Persoonen waren, ende malkanderen in bloede niet en bestonden, waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend, bruidegom zet kruisje] Jannatjen Jeronimus
[opmerking] Philips Jaspersen (aktenummer: x) met Philip Jaspers [50709], bakker, geboren 1598 te ws. Herford, Westfalen, overleden te Princegraft, begraven op dinsdag 12 maart 1630 te Amsterdam, Nieuwe Kerk en Engelse Kerk.
Brontekst: ovl. register zegt 12 maart
ingeschrevene:
Jaspersz, Philips
datum begrafenis:
16-03-1630
begraafplaats:
Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
bronverwijzing:
DTB 1054, p.53vo en p.54
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9198237
Hij woonde 1624 Achterburgwal te Amsterdam.
Ondertrouwd (3) [51373] op vrijdag 20 december 1630 te Amsterdam (aktenummer: 671/282).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
20-12-1630
naam bruidegom:
Hicken, Sivert
naam bruid:
Jeronimus, Jannetje
naam eerdere man:
Jasperss, Philip
bronverwijzing:
DTB 671, p.282
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26353705
Compareerden als vooren
Sivert Hicken van Ratsun?, backergesel, pot 25 jaer, wonende op de Egelantiergracht, geen ouders hebbende & Jannetie Jeronimus van Gramsbergen, weduwe van Philios Jasperss, woont als vooren, verclaerende 11 maenden weduwe te sijn geweest.
Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer deselve de voorsz trouwe te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinderinge voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden, datse vrye Persoonen waren, ende malkanderen in bloede niet en bestonden, waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Sijverdt Hicken - Jannatjen Hironimus
[opmerkingen] Voor 2 gebodt sal sij de weescaemer moeten voldoen. De weescaemer is voldan ,,,? de arre dat ten sijnde?ij ders consent goet.a (aktenummer: x) met Sivert Hicken [160017], bakker, geboren 1605 te Ratsum, woont 1630 Egelantiergracht te Amsterdam.
 
Jannetjen Jacobs [160634], geboren 1588 te Hardenberg.
Ondertrouwd [19212] op zaterdag 12 december 1615 te Amsterdam (aktenummer: 420/045), gehuwd voor de kerk op zondag 27 december 1615 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Bastiaen Jansz
Spouse's Name Jannetje Jacobs
Event Date 27 Dec 1615
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Bastiaen Jansen [49615], kuiper, geboren ca. 1580 te Groningen. {Hij was eerder ondertrouwd [9566] voor 1615, gehuwd voor de kerk voor 1615 met Aaltje Jansen [160633].}
 
Aaltje Vasten [160647], geboren ca. 1590 te Hardenberg, dochter van Hendriks Vasten [163913], woont 1620 Goudsenaarsteeg te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [15455] voor 1620 (aktenummer: x) met Hans van der Veeken [160648], overleden 1617.
Ondertrouwd (2) [20314] op zaterdag 28 november 1620 te Amsterdam (aktenummer: 425/151).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
28-11-1620
naam bruidegom:
Baij, Simon
naam bruid:
Heijnrix, Aaltje
naam eerdere man:
[van der] Vreeke, Hans
bronverwijzing:
DTB 425, p.151
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26323081
Gehuwd voor de kerk op zondag 13 december 1620 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Sijmon Beij
Spouse's Name Aeltjen Heinrixdr
Event Date 13 Dec 1620
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Simon Baij [50304], geboren 1590 te Bergen op Zoom, woont 1620 Kattegat te Amsterdam.
 
Marrij Jansen [52276], geboren 1591 te Gramsbergen.
Ondertrouwd [21830] op zaterdag 17 april 1627 te Amsterdam (aktenummer: 432/143), gehuwd voor de kerk op zondag 2 mei 1627 te Amsterdam (aktenummer: 113364).
Brontekst: Name Joost Bartolomeuss
Spouse's Name Maritje Jans
Event Date 02 May 1627
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Joost Bartholomeus [52203], geboren ca. 1590 te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [6891] voor 1627 (aktenummer: x) met Drikie? Willems [160668], geboren ca. 1590.}
 
Jannetje Rutgers [49867], geboren 1593 te Hardenberg, woont 1616/1626 Koningsgracht/Herengracht te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [19273] op zondag 27 maart 1616 te Amsterdam (aktenummer: 668/011).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
27-03-1616
naam bruidegom:
Evertss, Evert
naam bruid:
Rutgers, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 668, p.11
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26340791
Evert Evertsen van Oldenzeel, slotemaecker, oud omtrent 28 jaren, geen ouders hebbende, wonende int Treeff [Ireffs] steechje ter eenre & Jannetjen Rutgers van Harden..., oud omtrent 23 jaren, ge houders [geen ouders] hebbende, whonende opde Coninxgraft ter andere zijde... etc.
(ondertekend: kruisje en merkteken M) (aktenummer: x) met Evert Everts [49839], slotemacker, geboren 1588 te Oldenzaal, overleden te op de Singel, begraven op dinsdag 8 oktober 1624 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Everts, Evert
datum begrafenis:
08-10-1624
begraafplaats:
Karthuizer Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1146, p.248 en p.249
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10198889
Hij woonde 1616 Treefsteegje? te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [21346] op zaterdag 10 oktober 1626 te Amsterdam (aktenummer: 670/195).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
10-10-1626
naam bruidegom:
Janss, Hans
naam bruid:
Rutgers, Jannetje
naam eerdere man:
Evertss, Evert
bronverwijzing:
DTB 670, p.195
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26361752
Compareerden als vooren
Hans Jansen van Aldenhoorn, droochscherer, out 41 jaer, geen ouders hebbende, woonende inde Geertruijensteech.
Jannetie Rutgers van Hardenborgh, weduwe van Evert Evertsen, verclaerende 2 jaer weduwe geweest te hebben, woonende op de Herengracht.
[ondertekend] merkteken - kruisje (aktenummer: x) met Hans Jans [51014], droochscheerder (lakenscheerder, lakenbereider), geboren 1585 te Oudehorne, woont 1626 Geertruidensteeg te Amsterdam.
 
Egbert Heinen [50284], smid, geboren 1593 te Gramsbergen, woont Jonckerstraat.
Ondertrouwd [20313] op zaterdag 5 januari 1619 te Amsterdam (aktenummer: 423/125).
Brontekst: Inschrijvingsdatum:
05-01-1619
naam bruidegom:
Heijn, Egbert
naam bruid:
Pieters, IJtje
naam eerdere man:
Ernst, Six
bronverwijzing:
DTB 423, p.125
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26542397
Gehuwd voor de kerk op zondag 20 januari 1619 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Egbert Heijen
Spouse's Name Ijtje Pieters
Event Date 20 Jan 1619
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is IJtje Pieters [50291], geboren ca. 1590 te Doornne. {Zij was eerder ondertrouwd [9904] voor 1619 (aktenummer: x) met Six Ernst [160639], geboren ca. 1590, overleden voor 1619.}
 
Femmetjen Jurriaans [49764], geboren 1594 te Gramsbergen.
Ondertrouwd [19231] op zaterdag 19 maart 1616 te Amsterdam (aktenummer: 420/114). Femmeken Jurjens, gehuwd voor de kerk op dinsdag 5 april 1616 te Amsterdam (aktenummer: 113364).
Brontekst: Name Burgert Dirxsen
Spouse's Name Femmetje Juriaens
Event Date 05 Apr 1616
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Burger Dircx [49763], bakker, geboren 1590 te Deventer.
 
Grietje Holtermans [160027], geboren 1595 te Hardenberg, woont 1631 Beneden Spuij? te Amsterdam.
Ondertrouwd [51377] op zaterdag 20 december 1631 te Amsterdam (aktenummer: 672/085).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
20-12-1631
naam bruidegom:
Hanneman, Jan
naam bruid:
Holtermans, Grietje
bronverwijzing:
DTB 672, p.85
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26542298
(aktenummer: x) met Jan Hanneman [160026], geboren 1603 te Oterenberg, woont 1631 Wermerij te Amsterdam.
 
Hendrik Jansen [50431], geboren 1596 te Gramsbergen.
Ondertrouwd (1) [20532] op zaterdag 20 november 1621 te Amsterdam (aktenummer: 426/271).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
20-11-1621
naam bruidegom:
Janss, Hendrik
naam bruid:
Jans, Geesje
naam eerdere man:
Jacobsz, Jan
bronverwijzing:
DTB 426, p.271
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26362762
Gehuwd voor de kerk op zondag 5 december 1621 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Henrick Jansz
Spouse's Name Geesje Jans
Event Date 05 Dec 1621
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Geesje Jans [50490], geboren 1587 te Esens? {Zij was eerder ondertrouwd [9931] op zaterdag 9 juli 1611 te Amsterdam (aktenummer: x) met Jan Jacobs [160640], geboren te Haarlem, overleden voor 1621.}
Ondertrouwd (2) [21627] op zaterdag 27 maart 1627 te Amsterdam (aktenummer: 432/112).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
27-03-1627
naam bruidegom:
Janss, Hendrik
naam eerdere vrouw:
Jans, Geesje
naam bruid:
Jans, IJbelt
naam eerdere man:
Claasz, Hendrik
bronverwijzing:
DTB 432, p.112
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26362667
Gehuwd voor de kerk op dinsdag 9 november 1627 te Amsterdam (aktenummer: 113364).
Brontekst: Name Henrick Jansen
Spouse's Name Ijbel Jans
Event Date 09 Nov 1627
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is IJbell Jans [51919], geboren ca. 1595. {Zij was eerder ondertrouwd [7027] voor 1627 met Hendrik Claasz [48442], geboren ca. 1595, overleden voor 1627.}
 
Swaantje Alberts [50810], geboren 1597 te Gramsbergen, woont 1625 Herengracht te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [20892] op zaterdag 3 mei 1625 te Amsterdam (aktenummer: 430/088).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
03-05-1625
naam bruidegom:
Bleesingx, Jasper
naam bruid:
Albers, Swaantje
bronverwijzing:
DTB 430, p.88
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26325332
Compareerden als vooren
Jasper Bleesingx, van IJseloo [ws. IJzerlo bij Aalten], steenhouwer, out omtrent 30 jaer, ... op de Heeregracht.
Swaentie Albers, van Gramsberge, out 28 jaer, woont opde Heeregracht ...
[ondertekend] merkteken & Swanjen Albers (aktenummer: x) met Jasper Jans Bleesingx [50779], geboren 1595 te IJseloe? Hij woont 1625 Herengracht te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [51385] op zaterdag 19 november 1633 te Amsterdam (aktenummer: 441/312).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
19-11-1633
naam bruidegom:
Claass, Mathijs
naam eerdere vrouw:
Jans, Hilletje
naam bruid:
Albersz, Swaantje
naam bruid:
Elberts, Swaantje
naam eerdere man:
Jansz, Jasper
bronverwijzing:
DTB 441, p.312
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26550651
Compareerden als vooren
Mathijs Claass van Hamborgh, weduwnaar van Hilletie Jans wonende opde Heerengracht.
Swaentie Elberts van Gramsbergen, weduwe van Jasper Jans, verclaerende 18 tjaer [?] weduwe te sijn gewest, woonend als vooren. etc.
[ondertekend] merkteken - Swantjen Alberts, gehuwd voor de kerk op zondag 4 december 1633 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Mathijs Claesz
Spouse's Name Swaentje Elberts
Event Date 04 Dec 1633
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Mathijs Claas [160042], soldaat onder Cox Mijoor, geboren 1607 te Hamburg, woont 1625/1633 Hartenstraat/Herengracht te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [16505] op zaterdag 7 december 1630 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
07-12-1630
naam bruidegom:
Claasz, Mathijs
naam bruid:
Jans, Hilletje
bronverwijzing:
DTB 436, p.245
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26329620
(aktenummer: x) met Hilletie Jans [160651], geboren 1604 te Kampen, overleden voor 1633, woonde 1630 Herengracht te Amsterdam.}
Ondertrouwd (3) [51580] op zaterdag 3 juli 1660 te Amsterdam (aktenummer: 481/058).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
03-07-1660
naam bruidegom:
[de] Vlieger, Jan
naam eerdere vrouw:
Kints, Magdeleentje
naam bruid:
Alberts, Swaantje
naam eerdere man:
Claase, Mathijs
bronverwijzing:
DTB 481, p.58
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26528985
Compareerden als vooren
Jan de Vlieger van Rotterdam, passementwerker, weduwnaar van Magdeleentje Kints woonende in de Hasestraet.
Swaentje Alberts van Gramsbergen, weduwe van Mathijs Claese woond als vooren, geassisteert met Josijntje van der Sloat, etc.
[ondertekend] Jan Fl - Swantien Albers, gehuwd voor de kerk op zondag 18 juli 1660 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Jan De Vlieger
Spouse's Name Swaentje Alberts
Event Date 18 Jul 1660
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Jan de Vlieger [160993], passementwerker, geboren 1596 te Middelburg, ook Rotterdam? Hij woont 1622/1660 Prinsengracht/Hazenstraat te Amsterdam, 1640: Roosestraat. {Hij was eerder ondertrouwd [51578] op zaterdag 23 april 1622 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
23-04-1622
naam bruidegom:
[de] Vlieger, Jan
naam bruid:
Heijndricx, Jannetje
naam eerdere man:
Theunisz, Abraham
bronverwijzing:
DTB 427, p.99
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26400847
bruidegom van Middelburg, geen ouders, geass. met Claes Gerrits, gehuwd voor de kerk op dinsdag 10 mei 1622 te Amsterdam (aktenummer: 113364).
Brontekst: Name Jan De Vlieger
Spouse's Name Jannetie Henrickx
Event Date 10 May 1622
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Janneken Hendriks (Annegien) [48877], geboren ca. 1595 te Harselt [Hasselt?]. {Zij was eerder ondertrouwd [51579] 00-11-1611 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op zondag 11 december 1611 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Abraham Tonisz
Spouse's Name Jannetjen Heinrixdr
Event Date 11 Dec 1611
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Abraham Teunis [49533], geboren ca. 1595, overleden ca. 1616.} Hij was eerder ondertrouwd [51577] op zaterdag 11 augustus 1640 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
11-08-1640
naam bruidegom:
[de] Vlieger, Jan Janss
naam eerdere vrouw:
Hendricx, Annetje
naam bruid:
Keins, Magdalena
bronverwijzing:
DTB 454, p.276
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26400822
bruidegom is weduwnaar van Annegien Hendrix en bruid geass. met Leonora Kijns haer suster, gehuwd voor de kerk te Zaandam (bron: Amsterdam), door dominee Bergius met Magdeleentje Keins [160994], geboren 1604 te Middelburg, overleden voor 1660, woonde 1640 Nieuwezijds Achterburgwal te Amsterdam.}
Uit het tweede huwelijk:
   1. v  Jannetje Matthijs Claas [33515], gedoopt op zondag 18 maart 1635 te Amsterdam.
Brontekst: Name Jannetje
Event Type Baptism
Event Date 18 Mar 1635
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Nieuwe Kerk, Amsterdam
Father's Name Mathijs Claesz
Mother's Name Swaentje Alberts
Dochter van Mathijs Claas [160042], soldaat onder Cox Mijoor, en Swaantje Alberts [50810].
   2. m  Jan Mathijs Claas [33519], gedoopt op zondag 23 mei 1638 te Amsterdam.
Brontekst: Name Jan
Event Type Baptism
Event Date 23 May 1638
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Nieuwe Kerk, Amsterdam
Father's Name Mathijs Claesz
Mother's Name Swaentje Alberts
Zoon van Mathijs Claas [160042], soldaat onder Cox Mijoor, en Swaantje Alberts [50810].

Gerrit Jansen [71795], bakker, geboren 1598 te Gramsbergen, woont 1622 Veisel? te Amsterdam.
Ondertrouwd [8621] op zaterdag 22 oktober 1622 te Amsterdam (aktenummer: 427/288).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
22-10-1622
naam bruidegom:
Jansen, Gerrit
naam bruid:
Harmans, Grietje
bronverwijzing:
DTB 427, p.288
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26361434
Gehuwd voor de kerk op dinsdag 8 november 1622 te Amsterdam (aktenummer: 113364).
Brontekst: Name Gerrit Janss
Spouse's Name Grietje Hermans
Event Date 08 Nov 1622
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Griete Harmans [72160], geboren 1600 te ws. Amsterdam.
 
Geertruij Jurriaans [160020], geboren 1598 te Gramsbergen, overleden 00-01-1632 te Elantsgraft, nazien, is dit de goede? Begraven op vrijdag 30 januari 1632 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Juriens, Geertien
datum begrafenis:
30-01-1632
begraafplaats:
Karthuizer Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1147, p.80 en p.81
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-
Zij woonde 1631 te Gramsbergen.
Ondertrouwd [51374] op zaterdag 26 april 1631 te Amsterdam (aktenummer: 437/172).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
26-04-1631
naam bruidegom:
Lodewijcx, Egbert
naam bruid:
Jeuriaens, Geertruij
bronverwijzing:
DTB 437, p.172
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26374267
Compareerden als vooren Egbert Lodewijcx van Gramsbergen, vaerentgesel, out 26 jaeren, vertoont 3 gebodt des vaeders consent inne te brengen, woonende bijde Grimmenessesluijs
&
Geertruijt Jeuriaens van Gramsbergen, out 33 jaeren, woonende als vooren, en mede meentt ons des ouders consent in te brengen [?].
Versoeckende hare drie Sondaeghse etc.
[ondertekend] Egbert Lodewijcks & Gerttruydt Jorjens.
[opmerkingen] de geboden sijn - het consent is van wedersijds [?] goet inne gebracht en dat onder het zegel der stede [?] Gransbergen.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=geertrui&vf1=1&a1=jeuriaens&af1=1&i2=2&p2=p&y2=1631&z2=1631&x=20&z=a#OTR00026000091, gehuwd voor de kerk op zondag 11 mei 1631 te Amsterdam (aktenummer: 113364).
Brontekst: Name Egbert Lodowijxsen
Spouse's Name Geertruijt Juriaens
Event Date 11 May 1631
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Huwelijksafkondigen Trouwen Amsterdam:
Den 11den Maij het 3e gebodt als volcht:
Egbert Lodewijcksen - Geertruijt Juerjaens.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-H5H9?i=150&wc=SM9S-6TR%3A1293193204%2C382015502%2C382656901&cc=2037985 Echtgenoot is Egbert Lodewijks Walraven [20918]. {Hij is later ondertrouwd [51386] op zaterdag 1 april 1634 te Amsterdam en Gramsbergen (aktenummer: 442/150).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
01-04-1634
naam bruidegom:
Bruijn, Egbert Lodewijksz
naam eerdere vrouw:
Jeuriaens, Geertruijd
naam bruid:
Jans, Lambertje
bronverwijzing:
DTB 442, p.150
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26326794
Compareerden als vooren
Egbert Lodewijxsen Bruijn van Gramsbergen, out 29 jaer, weduwnaar van Geertruijt Jeuriaens, woonende opde O.Z. Achterburgwall, vertoonende acte vande 3 geboden tot Gramsbergen
&
Lambertie Jans van Amsterdam, vertoonende acte van petemoije gesent [?], geen ouders hebbende, woonende inde coestraet, geassisteert met Aeltie Dirx [?]
Versoeckende haer drye etc.
[ondertekend] Egbert Lodewijck Bruijn & Lammertjen Jaens.
[opmerkingen] Dese persoonen sijntoe Sloten door Hans Langbrachte pracht [predicant?] getrout den 17 April 1634.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=lambertje&vf1=1&a1=jansen&af1=1&i2=2&p2=p&y2=1633&z2=1635&x=20&z=a#OTR00030000078, gehuwd voor de kerk op maandag 17 april 1634 te Sloten met Lambertje Jans van Diemen [9413].}
 
Gerrit Lamberts [160050], bode en dienaar, geboren 1598 te Hardenberg, woont 1628 Vroeten te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [21944] op zaterdag 1 juli 1628 te Amsterdam (aktenummer: 433/124).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
01-07-1628
naam bruidegom:
Lambertss, Gerrit
naam bruid:
Jans, Aaltje
bronverwijzing:
DTB 433, p.124
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26372422
Gehuwd voor de kerk op zondag 23 juli 1628 te Sloterdijk (aktenummer: x) met Aaltje Jansen [160670].
Ondertrouwd (2) [51389] op zaterdag 25 oktober 1636 te Amsterdam (aktenummer: 445/221).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
25-10-1636
naam bruidegom:
Lambertss, Gerrit
naam eerdere vrouw:
Jans, Aaltje
naam bruid:
Teunis, Teuntje
bronverwijzing:
DTB 445, p.221
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26372477
Gehuwd voor de kerk te Sloterdijk (aktenummer: x) met Teuntje Teunis [160051], geboren 1606 te Goch?
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Jan Lambertsz (ouders zie info) [52358], gedoopt op donderdag 19 februari 1632 te Amsterdam (bron: DTB Dopen met JanKindJanVaderGerrit LambertszMoederAeltjen JansGebeurtenisDoopDatum19-02-1632ReligieHervormdGebeurtenisplaatsAmsterdamDocumenttypeDTB DopenErfgoedinstellingStadsarchief AmsterdamCollectiegebiedNoord-HollandArchiefDTB 6RegistratienummersaaId24255290Paginap.329Registratiedatum19-02-1632AkteplaatsAmsterdamCollectieOude Kerk), zoon van Gerrit Lamberts [160050], bode en dienaar, en Aaltje Jansen [160670].

Gerrit Jansen [160833], bakker, geboren 1598 te Gramsbergen, woont 1622/1646 Niezel/Prinsengracht te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [22222] op zaterdag 22 oktober 1622 te Amsterdam (aktenummer: 427/288).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
22-10-1622
naam bruidegom:
Jansen, Gerrit
naam bruid:
Harmans, Grietje
bronverwijzing:
DTB 427, p.288
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26361434
Compareerden als vooren
Gerrit Jansen van Gramsbergen, backer, out 24 jaer, de jonckman sal voor t derde gebodt sijn ouders wettels [?] bescheijt moeten inbrengen woonende ( 6 ans?) inde Niezel [?]
&
Griete Harmans, out 22 jaer, geassisteert met Harman Bastiaensen, woonende opde Heijligewech.
Versoeckende hare drie etc.
[ondertekend] Gerret Jansense & Grijeten Hermes.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=gerrit&vf1=1&a1=jansen&i2=2&p2=p&y2=1620&z2=1646&i3=1&v3=griet&vf3=1&x=20&z=a#OTR00021000150, gehuwd voor de kerk op dinsdag 8 november 1622 te Amsterdam (aktenummer: 113364).
Brontekst: NameGerrit Janss
Spouse's NameGrietje Hermans
Event Date08 Nov 1622
Event PlaceAmsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Griete Harmens [160835], geboren 1600, overleden voor 1646, woonde 1622 Heiligeweg te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [21996] op vrijdag 31 augustus 1646 te Amsterdam (aktenummer: 464/010).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
31-08-1646
naam bruidegom:
Jansen, Gerrit
naam eerdere vrouw:
Harmens, Grietje
naam bruid:
Arents, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 464, p.10
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26361503
Compareerden voor de Ed. Jan Michiel Blaers & Cornelis Abba.
Gerrit Janss van Grambergen, backer, weduwnaar van Griet Harmens, woonende op de Princegracht
&
Jannetie Arents van Delden [?], out 25 jaeren, woonende als vooren.
Versoeckende hare drye etc.
[ondertekend] Gerret Jansen & Janneken Arents. Gehuwd voor de kerk op zondag 16 september 1646 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: NameGerrit Jansz
Spouse's NameJannetjen Arentsdr
Event Date16 Sep 1646
Event PlaceAmsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Jannetie Arents [160834], geboren 1611 te Delden/Delen.
 
Jan Jansen (Bakker) [50669], bakker, commissaris op 't Veer, geboren 1599 te Gramsbergen, woont 1623 Brouwersgracht/op 't Veer te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [20682] op zaterdag 25 februari 1623 te Amsterdam (aktenummer: 427/425).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
25-02-1623
naam bruidegom:
Jansen, Jan
naam bruid:
Pieters, Lijsbeth
bronverwijzing:
DTB 427, p.425
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26364714
Compareerden als vooren
Jan Jansen van Gransbergen, backer, out 24 jaeren, geassisteert met Dirck Geritss zijn oom, wiens ouders consent is gebleken, woonende (4 of 9 ais?) op de Brouwers graft & Lijsbeth Pieters van Edam, out 23 jaeren, geassisteert met Trijn Jacobs haer nichte, woonende (6 ans?) op Vloijenburgh.
Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer deselve de voorsz trouwe te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinderinge voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden, datse vrye Persoonen waren, ende malkanderen in bloede niet en bestonden, waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Jan Janssen & Lijsbet Pieters. Gehuwd voor de kerk op zondag 12 maart 1623 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Jan Jansz
Spouse's Name Lijsbet Pieters
Event Date 12 Mar 1623
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Lijsbeth Pieters [50670], geboren 1600 te Edam, overleden T1628-1647, woonde 1623 Vloijenburgh te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [18610] op zaterdag 4 februari 1645 te Amsterdam (aktenummer: 461/327).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
04-02-1645
naam bruidegom:
Backer, Jan Janss
naam eerdere vrouw:
Pieters, Lijsbet
naam bruid:
Willems, Trijntje
naam eerdere man:
Aertsz, Huijbert
bronverwijzing:
DTB 461, p.327
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26321764
Compareerden als vooren
Jan Janss Backer van Gramsbergen, weduwnaar van Lijsbet Prs [Pieters] Commissaris opt Vere & Trijntie Willems van Akersloot, weduwe van Huijbert Aartss, woonende overt Leijtse Veer.
Versoeckende harde drye etc.
[ondertekend] J Backers & Trijnjen Wijllems.
[opmerkingen] De geboden sijn tot Oostveer [?] gegeven ende was geteeckent Frans Esaunss [?] die hensen predikant. Dese personen zijn den 12 de mert 1645 tot Heemstede ghetrout door Johannes Paulinus predikant aldaer.
zie akte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=tr&vf1=1&i2=2&p2=d&d2=04&m2=02&y2=1645&x=20&z=a#OTR00045000169, gehuwd voor de kerk te Heemstede (aktenummer: x) met Trijntje Willems [160817], geboren 1594 te Akersloot, woont 1619/39/45 Haarlemmerstraat/Nieuwendijk/Leidse Veer te Amsterdam. {Zij was eerder ondertrouwd [17730] op woensdag 16 januari 1619 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
16-01-1619
naam bruidegom:
Janss, Willem
naam bruid:
Willems, Trijntje
bronverwijzing:
DTB 668, p.302
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-27435002
Echtgenoot is Willem Jansen [163971], schoenmaker, geboren 1699 te Krommenie, overleden voor 1639 te ws. Nieuwendijk. Zij was eerder ondertrouwd [18962] op vrijdag 13 mei 1639 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
13-05-1639
naam bruidegom:
Arentss, Huijbert
naam bruidegom:
[van] Petten, Huijbert Arentss
naam eerdere vrouw:
Heijndrixsz, Hendrikus
naam bruid:
Willems, Trijntje
naam eerdere man:
Jansz, Willem
bronverwijzing:
DTB 675, p.138
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26321042
Echtgenoot is Huijbert Aarts [160818], lastschipper? Geboren ca. 1600 te Petten, overleden voor 1645, zoon van Hendrikje Hendriks [163970].}
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Pieter Jans [31591], gedoopt op zondag 7 januari 1624 te Amsterdam (getuige(n): Trijn Jacobs en Giertjen Jansdr.).
Brontekst: kind:
, Pieter
doopdatum:
07-01-1624
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz, Jan
moeder:
Pieters, Lijsbet
bronverwijzing:
DTB 6, p.70
opmerkingen:
Ber. va. Bakker
Doopregister: NL-SAA-24371672
Zoon van Jan Jansen (Bakker) [50669], bakker, commissaris op 't Veer, en Lijsbeth Pieters [50670].
   2. m  Pieter Jans [32192], gedoopt op dinsdag 18 februari 1625 te Amsterdam (getuige(n): Weijntje Jacobs).
Brontekst: kind:
, Pieter
doopdatum:
18-02-1625
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz, Jan
moeder:
Pieters, Lijsbet
bronverwijzing:
DTB 40, p.293
Doopregister: NL-SAA-24551946
Zoon van Jan Jansen (Bakker) [50669], bakker, commissaris op 't Veer, en Lijsbeth Pieters [50670].
   3. m  Jan Jans [52493], gedoopt op zondag 23 augustus 1626 te Amsterdam (getuige(n): Marij Pieters).
Brontekst: kind:
, Jan
doopdatum:
23-08-1626
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz, Jan
moeder:
Pieters, Lijsbet
bronverwijzing:
DTB 40, p.356
Doopregister: NL-SAA-24267493
Zoon van Jan Jansen (Bakker) [50669], bakker, commissaris op 't Veer, en Lijsbeth Pieters [50670].
   4. m  Wouter Jans [71190], gedoopt op zondag 6 december 1626 te Amsterdam (getuige(n): Trijn Jacobs).
Brontekst: kind:
, Wouter
doopdatum:
06-12-1626
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz, Jan
moeder:
Pieters, Lijsbet
bronverwijzing:
DTB 40, p.371
Doopregister: NL-SAA-24566579
Zoon van Jan Jansen (Bakker) [50669], bakker, commissaris op 't Veer, en Lijsbeth Pieters [50670].
   5. v  Maritje Jans [71318], gedoopt op zondag 5 september 1627 te Amsterdam (getuige(n): Pieter Jans en Ludou IJbes).
Brontekst: kind:
, Maritje
doopdatum:
05-09-1627
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz, Jan
moeder:
Pieters, Lijsbet
bronverwijzing:
DTB 40, p.412
opmerkingen:
twl. zr. va. IJsbrant
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24542632
Dochter van Jan Jansen (Bakker) [50669], bakker, commissaris op 't Veer, en Lijsbeth Pieters [50670].
   6. m  IJsbrant Jans [71330], gedoopt op zondag 5 september 1627 te Amsterdam (getuige(n): Pieter Jans en Ludou Ijbes).
Brontekst: kind:
, IJsbrant
doopdatum:
05-09-1627
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz, Jan
moeder:
Pieters, Lijsbet
bronverwijzing:
DTB 40, p.412
opmerkingen:
twl. br. v. Maritje
Doopregister: NL-SAA-24622734
Zoon van Jan Jansen (Bakker) [50669], bakker, commissaris op 't Veer, en Lijsbeth Pieters [50670].
   7. m  Ludouw Jans [71772], gedoopt op donderdag 19 oktober 1628 te Amsterdam (getuige(n): Aef Pieters en Stijn Jans).
Brontekst: kind:
, Ludouw
doopdatum:
19-10-1628
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz, Jan
moeder:
Pieters, Lijsbet
bronverwijzing:
DTB 6, p.219
opmerkingen:
ber: va. Charter
Doopregister: NL-SAA-24357141
Zoon van Jan Jansen (Bakker) [50669], bakker, commissaris op 't Veer, en Lijsbeth Pieters [50670].
   8. m  Jan Jans [71794], gedoopt op zondag 12 november 1628 te Amsterdam (getuige(n): Neeltje Lodowijx).
Brontekst: kind:
, Jan
doopdatum:
12-11-1628
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz, Jan
moeder:
Pieters, Lijsbet
bronverwijzing:
DTB 40, p.479
Doopregister: NL-SAA-24256794
Zoon van Jan Jansen (Bakker) [50669], bakker, commissaris op 't Veer, en Lijsbeth Pieters [50670].

Aaltje Jansen [52790], geboren 1600 te Hardenberg, woont 1634 Bloemstraat.
Ondertrouwd (1) [22154] op zaterdag 14 oktober 1628 te Amsterdam (aktenummer: 433/238).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
14-10-1628
naam bruidegom:
Teuniss, Gerrit
naam bruid:
Jans, Aaltje
bronverwijzing:
DTB 433, p.238
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26394720
Compareerden als vooren Gerrit Teunisen van Loon out 28 jaeren geen ouders hebbende woonende opde Lindegrqcht verclaerende met ... [?]
&
Aaltie Jans van Hardenbergh, out 20 [?] jaer geen ouders hebbende, woonende als vooren.
Versoeckende etc.
[ondertekend] Gerrit Tanbrn [Teusru?] & kruisje
zie akte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=gerrit&vf1=1&a1=teuniss&af1=1&r1=61&i2=2&p2=d&d2=14&m2=10&y2=1628&x=20&z=a#A23579000123, gehuwd voor de kerk op zondag 29 oktober 1628 te Amsterdam (aktenummer: 113364).
Brontekst: Name Gerrit Teuniss
Spouse's Name Aeltje Jans
Event Date 29 Oct 1628
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Gerrit Teunis [52789], geboren 1600 te Loon, overleden voor 1635, woonde Lindegracht.
Ondertrouwd (2) [51363] op zaterdag 29 september 1635 te Amsterdam (aktenummer: 443/518).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
29-09-1635
naam bruidegom:
Crijnen, Pieter
naam bruid:
Jans, Aaltje
naam eerdere man:
Teunis, Gerrit
bronverwijzing:
DTB 443, p.518
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26333809
Compareerden als vooren Pieter Crijnen van Oostersen damastwerker out 34 jaer woonende inde Nieuwe Lelystraet geen ouders hebbende
&
Aaltie Jans van Hardenbergh weduwe van Gerrit Teuniss woonende inde Bloemstraet.
Versoeckende etc.
[ondertekend] kruisjes.
[opmerking] Dese personen zijn getrout den 14 october 1635 tot Sloterdijck door Matthias Mewsius [?] predikant aldaer.
zie akte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=p&a1=crijnen&i2=2&p2=d&x=20&z=a#A25700000263, gehuwd voor de kerk op zondag 14 oktober 1635 te Sloterdijk met Pieter Crijnen [160675], damastwerker, geboren 1601 te Oostersum, woont 1634 Nie.
Uit het eerste huwelijk:
   1.   kind Teunis [163959], geboren voor 1633, overleden 00-02-1633 te Regulierspoort, begraven op woensdag 23 februari 1633 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Teunisz, Gerrit
datum begrafenis:
23-02-1633
begraafplaats:
Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
bronverwijzing:
DTB 1054, p.71vo en p.72
relatieinformatie:
Een kind
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9199387
Kind van Gerrit Teunis [52789] en Aaltje Jansen [52790].
Uit het tweede huwelijk:
   2. v  Lijsbet Crijnen [163958], gedoopt op dinsdag 24 maart 1637 te Amsterdam (getuige(n): Jannetje Jans).
Brontekst: kind:
, Lijsbet
doopdatum:
24-03-1637
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Crijnen, Pieter
moeder:
Jans, Aeltje
bronverwijzing:
DTB 42, p.15
Doopregister: NL-SAA-24548478
Dochter van Pieter Crijnen [160675], damastwerker, en Aaltje Jansen [52790].

Aaltje Jansen [160670], geboren 1600 te Hardenberg, overleden voor 1636, woonde 1628 Dirck van Assensteeg.
Ondertrouwd [21944] op zaterdag 1 juli 1628 te Amsterdam (aktenummer: 433/124).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
01-07-1628
naam bruidegom:
Lambertss, Gerrit
naam bruid:
Jans, Aaltje
bronverwijzing:
DTB 433, p.124
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26372422
Gehuwd voor de kerk op zondag 23 juli 1628 te Sloterdijk (aktenummer: x) met Gerrit Lamberts [160050]. {Hij is later ondertrouwd [51389] op zaterdag 25 oktober 1636 te Amsterdam (aktenummer: 445/221).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
25-10-1636
naam bruidegom:
Lambertss, Gerrit
naam eerdere vrouw:
Jans, Aaltje
naam bruid:
Teunis, Teuntje
bronverwijzing:
DTB 445, p.221
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26372477
Gehuwd voor de kerk te Sloterdijk (aktenummer: x) met Teuntje Teunis [160051], geboren 1606 te Goch?}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
Jannetje Lodewijks [160880], geboren ca. 1600 te Gramsbergen, dochter van Lodewijk Walraven of Bruin [160696], woont 1636/1650 .../Koestraat te 's Gravenweert/Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [51375] op vrijdag 19 december 1636 te Amsterdam (aktenummer: 445/351).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
19-12-1636
naam bruidegom:
Rosengaert, Carst Pietersz
naam eerdere vrouw:
Boulen, Sara
naam bruid:
Lodewijcx, Jennetje
bronverwijzing:
DTB 445, p.351
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26389131
Compareerden als voorschreven hijr op d' acte van Jodocus van Lare predikant toe Sgravenweert ingeteekent
Carst Pieterss Rosengaert, capiteijn wednr. van Sa Boulen, leggende opde Rijnstroom
&
Jennetie Lodewijcx toe Sgravenweert.
Versoeckende hare drye etc.
[ondertekend] niet.
[opmerking] Extraord.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=carst&vf1=1&a1=roseng&af1=1&x=20&z=b#OTR00032000182 (aktenummer: x) met Carst Pietersz Rosengaert [160881], capitein op de Rijn, geboren ca. 1590 te Lontes, Denemarken, overleden 00-05-1649 te Oude Herergracht. Capiteijn Carsten Pietersen Rosegaerts comt vande Oude Heregraft. Begraven op dinsdag 25 mei 1649 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Pietersen Rosegaerts, Carsten
datum begrafenis:
25-05-1649
begraafplaats:
Oude Kerk
bronverwijzing:
DTB 1046, p.92vo en p.93
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9133237
Hij woonde 1616/36/49 Oudezijdsvoorburgwal/.../Oude Herengracht te Amsterdam/'s-Gravenweert/Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [17714] voor 1616 met Bennikje Bruinen [163920], geboren ca. 1590, overleden voor 1616. Hij was eerder ondertrouwd [51525] op zaterdag 16 juli 1616 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
16-07-1616
naam bruidegom:
Pietersz, Carsten
naam eerdere vrouw:
Bruijnen, Bennickje
naam bruid:
Boelen, Sara Cornelis
bronverwijzing:
DTB 420, p.237
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26382677
Gehuwd voor de kerk voor 1636 met Sara Cornelis Boelen [160886], geboren 1594, woont 1616 Boomsloot te Amsterdam.}
Ondertrouwd (2) [51387] op donderdag 27 oktober 1650 te Amsterdam (aktenummer: 468/172).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
27-10-1650
naam bruidegom:
Hartoch, Thomas Pietersz
naam eerdere vrouw:
Timmers, Abigaël
naam bruid:
Lodewijckx, Jannetje
naam bruid:
Loduwijck, Jannetje
naam eerdere man:
Rosegaert, Carsten Pieters
bronverwijzing:
DTB 468, p.172
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26348243
Compareerden voor Cornelis Abba en Jacob Hinlopen
Thomas Pieterss Hartoch van Amsterdam, wednr. van Abigail Timmer, woonende opde Bloemmarct
&
Jannetie Loduwijck van Gramsbergen, weduwe van Carsten Pieters Rosegaert woonende inde Koestraet.
Versoeckende hare drie etc.
[ondertekend] Thomas Hartochs & Janken Lodewijkx.
[opmerking] Hij de weescamer te brengen - hij heeft de weescamer contentement gedaen [?]
zie akte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=rosengaert&af1=1&x=20&z=b#OTR00049000089, gehuwd voor de kerk op dinsdag 15 november 1650 te Amsterdam.
Brontekst: Name Tomas Pieters Hartoch
Spouse's Name Jannetie Lodewijck
Event Date 15 Nov 1650
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Thomas Hartoch [160882], apotheker, geboren 1591 te Amsterdam, overleden 00-07-1656 te Nieuwmarkt. Thomas Pietersen Hertoch comt vande Nieuwarckt Leijt op t choochcoor [?], begraven op maandag 31 juli 1656 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Hertoch, Thomas Pietersen
datum begrafenis:
31-07-1656
begraafplaats:
Oude Kerk
bronverwijzing:
DTB 1047, p.11vo en p.12
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9137029
Koopt in 1630, 1646, 1656, verkoopt in 1654:

datum overdracht:
24-08-1630
verkoper:
Roseau, Abraham
koper:
Hertochsz, Thomas
straatnaam:
Prinsengracht
straatnaam in bron:
Prinsengracht (OZ)
omschrijving:
Huis, erf en ververij, tussen Westermarkt en Reestraat
Archieven van de Schout en Schepenen, van de Schepenen en van de Subalterne Rechtbanken
Transportakten voor 1811: NL-SAA-21580519

datum overdracht:
20-12-1646
verkoper:
Bubbenius echtgenoot Maria Troost, Adrianus
koper:
Hertogh, Thomas
straatnaam:
Spuistraat
straatnaam in bron:
Nieuwezijds Achterburgwal
omschrijving:
1/12 huis en erf, hoek Kattengat
Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters
Transportakten voor 1811: NL-SAA-21620014

datum overdracht:
20-12-1646
verkoper:
Bubbenius echtgenoot Maria Troost, Adrianus
koper:
Hertogh, Thomas
straatnaam:
Spuistraat
straatnaam in bron:
Nieuwezijds Achterburgwal
omschrijving:
1/12 huis en erf, hoek Kattengat
Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters
Transportakten voor 1811: NL-SAA-21620014

datum overdracht:
21-05-1654
verkoper:
Hertoch, Thomas
verkoper:
Hertoch, Elisabeth
koper:
[du] Pree, Marten
koper:
[van de] Kieboom, Adriaen
straatnaam:
Nieuwezijds Voorburgwal
straatnaam in bron:
Bloemmarkt
omschrijving:
Huis en erf, noordhoek Roskamsteeg achter uitkomend op de Spuistraat (Achterburgwal)
Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters
Transportakten voor 1811: NL-SAA-21623629

datum overdracht:
18-07-1656
verkoper:
Stevens, Jannitge
koper:
Hertogh, Thomas
straatnaam:
Heiligeweg
straatnaam in bron:
Heiligeweg
omschrijving:
Huis, erf en branderij, buiten de Heiligewegpoort aan de nooordzijde van de vaart
Archieven van de Schout en Schepenen, van de Schepenen en van de Subalterne Rechtbanken
Transportakten voor 1811: NL-SAA-21583070, zoon van Pieter Thomas Hartoch [160885], woonde 1613/30/50 Kalverstraat/id/Bloemmarkt te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [51524] op zaterdag 2 november 1613 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
02-11-1613
naam bruidegom:
Hartoch, Thomas Pietersz
naam bruidegom:
Hertoch, Thomas Pietersz
naam bruid:
Jans, Maritje
bronverwijzing:
DTB 417, p.257
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26348251
Gehuwd voor de kerk op zondag 17 november 1613 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Tomas Pietersz Hartogs
Spouse's Name Maritje Jans
Event Date 17 Nov 1613
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Maritje Jans [160884], geboren 1589, overleden voor 1630, dochter van Jan Jansen (Hooijman?) [163923], woonde 1613 steeg bij Jan Roodenpoort te Amsterdam. Hij was eerder ondertrouwd [51523] op zaterdag 12 oktober 1630 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
12-10-1630
naam bruidegom:
Hartoch, Thomas
naam eerdere vrouw:
Jans, Marritje
naam bruid:
Jans, Abigail
naam eerdere man:
Molckman, Abraham
bronverwijzing:
DTB 436, p.174
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26348267
Gehuwd voor de kerk op dinsdag 29 oktober 1630 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Tomas Hertoch
Spouse's Name Abigael Jansdr
Event Date 29 Oct 1630
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Abigaël Jans Timmers [160883], overleden voor 1650.}
 
Roelof Jansen [160024], backergesel, geboren 1601 te Gramsbergen, woont 1631 Laurierstraat? te Amsterdam.
Ondertrouwd [51376] op donderdag 16 oktober 1631 te Amsterdam (aktenummer: 438/071).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
16-10-1631
naam bruidegom:
Jansen, Roelof
naam bruidegom:
Janss, Roelof
naam bruid:
Heijndrix, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 438, p.71
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26367738
Gehuwd voor de kerk op zondag 9 november 1631 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Roelof Jansz
Spouse's Name Jannetje Henrix
Event Date 09 Nov 1631
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Jannetje Hendriks [160025], geboren ca. 1600 te Amsterdam, woont 1631 Keijsergracht te Amsterdam.
 
Wijbrigh Lodewijks Walraven [161056], geboren 1601 te Gramsbergen, overleden 00-10-1677 te Groeneburghwal. Wijbrech Lodewijcks Walraven wed. wijlen Tijmen Corten, komt vande Groene burghwal. Begraven op maandag 25 oktober 1677 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Walraven, Wijbregh Lodewijcks
ingeschrevene:
Corten, Tijmen
datum begrafenis:
25-10-1677
begraafplaats:
Oude Kerk
bronverwijzing:
DTB 1047, p.242 en p.243
relatieinformatie:
Weduwe van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9145759
Dochter van Lodewijk Walraven of Bruin [160696], woonde 1646 Grimmenessluijs te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [21771] op vrijdag 9 april 1627 te Amsterdam (aktenummer: 432/134).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
09-04-1627
naam bruidegom:
Carstiaenss, Willem
naam eerdere vrouw:
Nanninx, Geertje
naam bruid:
Loodewijcks, Wijberich
bronverwijzing:
DTB 432, p.134
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26327951
Compareerden voor commissarissen Coendert Schellinger...
Willem Carstiaenss van de Dam, wedr. van Geertie Nanningx, woonende op de Vijgendam [ook Middeldam genaamd]
&
Wijberich Lodewijx van Gramsbergen, out 26 jaeren, vertoonend een brieff van haer vaeders consent, woonende [11 ans?] op de Zedijck geassisteert met haer nichte Heijndrickie Jeronimus [?].
Versoeckende hare drye etc.
[ondertekend] Willem Carstiaans & Wijberch Lodewijcks.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=willem&vf1=1&i2=2&p2=d&d2=09&m2=04&y2=1627&x=20&z=b#OTR00024000071, gehuwd voor de kerk op zondag 25 april 1627 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Willem Carstiaensz
Spouse's Name Wijbrich Lodowijx
Event Date 25 Apr 1627
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Willem Carstiaans [52056], liwatier, geboren 1580 te Oldendorp, Groeningerland, overleden voor 1646, woonde 1606 Zeedijk te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [5361] op zaterdag 3 juni 1606 te Amsterdam (aktenummer: 411/773).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
03-06-1606
naam bruidegom:
Karstiaensz, Willem
naam bruid:
Nannings, Geertje
bronverwijzing:
DTB 411, p.773
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26371120
Gehuwd voor de kerk op zondag 18 juni 1606 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Willem Karsteiaensz
Spouse's Name Geertjen Nanningsdr
Event Date 18 Jun 1606
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Geertjen Nannings (Stijntjen) [160667], geboren 1570, overleden 00-11-1620 te Middeldam, in de drie Kramers. Stijntijen Nannijngs huijsfrow van Wijllem Kastijaensen wonende op den Mijddeldam inde drije kramers. Begraven op woensdag 25 november 1620 te Amsterdam, woonde 1606 Middeldam te Amsterdam.}
Ondertrouwd (2) [22228] op donderdag 6 september 1646 te Amsterdam (aktenummer: 464/024).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
06-09-1646
naam bruidegom:
Cortten, Tijmen
naam bruid:
Lodewijcks, Wijberich
naam eerdere man:
Christiaens, Willem
bronverwijzing:
DTB 464, p.24
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26335513
(aktenummer: x) met Tijman Corten [160836], geboren 1606 te Amsterdam, overleden 00-09-1666 te Grimbijt. Tijmen Corten komt van de Grimbijt here logemet. Begraven op woensdag 8 september 1666 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Corten, Tijmen
datum begrafenis:
08-09-1666
begraafplaats:
Oude Kerk
bronverwijzing:
DTB 1047, p.140 en p.141
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9141731
Zoon van Bartha Hoeffijsers [160837], woonde 1646 Zeedijk? te Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Wilhelmus Carstiaans [16835], gedoopt op dinsdag 30 april 1630 te Amsterdam (getuige(n): Janneken Lodewijx).
Brontekst: kind:
, Wilhelmus
doopdatum:
30-04-1630
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Carstiaensz, Willem
moeder:
Lodowijx, Wijbrich
bronverwijzing:
DTB 41, p.78
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-,
Zoon van Willem Carstiaans [52056], liwatier, en Wijbrigh Lodewijks Walraven [161056].
   2. v  Marijtjen Carstiaans [5148], gedoopt op donderdag 10 juli 1631 te Amsterdam (getuige(n): Carsten Pieters, Balthaser Koijmans en Jannetjen Lodewijx).
Brontekst: kind:
, Marijtjen
doopdatum:
10-07-1631
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Cristjaensz, Willem
moeder:
Lodewijx, Wijbrich
bronverwijzing:
DTB 6, p.310
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24669803
Dochter van Willem Carstiaans [52056], liwatier, en Wijbrigh Lodewijks Walraven [161056].
   3.   kind Carstiaans [163919], geboren voor 1632, overleden 00-07-1632 te gebet sonder ent, begraven op dinsdag 20 juli 1632 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Karsteijaense, Willem
datum begrafenis:
20-07-1632
begraafplaats:
Oude Kerk
bronverwijzing:
DTB 1045, p.45vo en p.46
relatieinformatie:
Kind van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9125492
Kind van Willem Carstiaans [52056], liwatier, en Wijbrigh Lodewijks Walraven [161056].
   4. v  Maritje Carstiaans [22005], gedoopt op dinsdag 25 januari 1633 te Amsterdam (getuige(n): Leonora Crijmans).
Brontekst: kind:
, Maritje
doopdatum:
25-01-1633
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Carstiaensz, Willem
moeder:
Lodowijx, Wijbrich
bronverwijzing:
DTB 41, p.233
Dochter van Willem Carstiaans [52056], liwatier, en Wijbrigh Lodewijks Walraven [161056].
   5. v  Willem Karstiaans [3466], gedoopt op donderdag 23 maart 1634 te Amsterdam (getuige(n): Egbert en Fennetjen Lodewijx).
Brontekst: kind:
, Willem
doopdatum:
23-03-1634
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Cristjaensz, Willem
moeder:
Lodewijx, Wijberich
bronverwijzing:
DTB 6, p.401
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24515107
Dochter van Willem Carstiaans [52056], liwatier, en Wijbrigh Lodewijks Walraven [161056].
   6. m  Willem Karstiaans [4877], gedoopt op zondag 13 mei 1635 te Amsterdam (getuige(n): Lambertje van Diemen met Henrickje Lodewijx).
Brontekst: kind:
, Willem
doopdatum:
13-05-1635
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Carstjaensz Liwatier, Willem
moeder:
Lodewijx, Wijberich
bronverwijzing:
DTB 7, p.43
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24309904
Zoon van Willem Carstiaans [52056], liwatier, en Wijbrigh Lodewijks Walraven [161056].
   7. m  Willem Carstiaans [9000], gedoopt op donderdag 21 januari 1638 te Amsterdam (getuige(n): Hendrik en Ael Lodewijx).
Brontekst: kind:
, Willem
doopdatum:
21-01-1638
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Cristjaensz, Willem
moeder:
Lodewijx, Wijbrich
bronverwijzing:
DTB 7, p.159
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Zoon van Willem Carstiaans [52056], liwatier, en Wijbrigh Lodewijks Walraven [161056].
   8.   kind Carstiaans [163918], geboren voor 1639, overleden 00-06-1639 te Sleutelsbrug, een kind van Willem Karsteijaensen komt bij de Sleutels bruch vandaan. Begraven op woensdag 29 juni 1639 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Karsteijaensen, Willem
datum begrafenis:
29-06-1639
begraafplaats:
Oude Kerk
bronverwijzing:
DTB 1045, p.117vo en p.118
relatieinformatie:
Kind van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9128744
Kind van Willem Carstiaans [52056], liwatier, en Wijbrigh Lodewijks Walraven [161056].

Jan Schutstal [32211], backergesel, geboren 1602 te Gramsbergen, begraven op maandag 23 augustus 1677 te Amsterdam, Noorder Kerk en Kerkhof (aktenummer: 48vo). Koopt op 22-06-1638 pand op de Anjeliersgracht, zie akte:
https://archief.amsterdam/indexen/transportakten_1563-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=schutstal&af1=1&i2=3&u2=s&Af2=1&A2=anjeliersgracht&x=14&z=a#A09918000117, zoon van Hendrik Schutstal [92637], woont 1627 Herengracht te Amsterdam.
Ondertrouwd [1928] op zaterdag 30 januari 1627 te Amsterdam (aktenummer: 432/030).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
30-01-1627
naam bruidegom:
Schutstal, Jan Heijndricksz
naam bruid:
Lambers, Fransje
naam bruid:
Lammers, Fransje
bronverwijzing:
DTB 432, p.30
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26390945
Compareerden als vooren
Jan Heijndrickss Schutstal, van Gramsbergen, backergesel, out omtrent 25 jaren, geen ouders hebbende, geassisteert met Jan Janss zijn neve, wonend op de Heregracht.
&
Fransjen Lambers, van Amsterdam, out 23 jaeren, geen ouders hebbende, geassisteert met Neeltie Andries haer moder, woonend op de N.Z. Achterburgwal.
Versoeckende etc.
[ondertekend] Jan Schutstall - Francen Lammers.
zie akte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=frans&vf1=1&a1=lambers&af1=1&i2=2&p2=p&y2=1500&z2=1646&x=20&z=a#OTR00024000019, gehuwd voor de kerk op dinsdag 16 februari 1627 te Amsterdam.
Brontekst: Name Jan Henrixsz Schutstal
Spouse's Name Fransje Lamberts
Event Date 16 Feb 1627
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Fransje Lamberts [32214], geboren 1604, overleden na 1657, woonde 1627 Nieuwezijds Achterburgwal te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Henrick Jans Schutstal [32607], gedoopt (Hervormd) op dinsdag 28 december 1627 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Maritje Henrix [Marrigje Hendriks]).
Brontekst: kind:
, Henrick
doopdatum:
28-12-1627
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Henrixsz Schutstal, Jan
moeder:
Lamberts, Fransje
bronverwijzing:
DTB 40, p.430
Doopregister: NL-SAA-24484333
Zoon van Jan Schutstal [32211], backergesel, en Fransje Lamberts [32214].
   2. m  Lambert Jans Schutstal [32216], gedoopt (Hervormd) op zondag 9 mei 1632 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Neeltje Andries).
Brontekst: kind:
, Lambert
doopdatum:
09-05-1632
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Schutstal, Jan
moeder:
Lamberts, Fransje
bronverwijzing:
DTB 41, p.191
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24363042
door dominee Silvius, zoon van Jan Schutstal [32211], backergesel, en Fransje Lamberts [32214], woont 1655 Anjeliersgracht te Amsterdam.
Ondertrouwd [15409] op donderdag 17 juni 1655 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
17-06-1655
naam bruidegom:
Schutstal, Lammert
naam bruid:
Spanjaers, Barbara
naam bruid:
Spanjars, Barbara
bronverwijzing:
DTB 474, p.426
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26515763
Echtgenote is Barbara Spanjaars [163964], geboren 1631 te Amsterdam, dochter van Annetje Goverts van Strijp [163965], woont 1655 Oude Herengracht te Amsterdam.
   3. m  Egbert Jans Schutstal [32229], gedoopt (Hervormd) op dinsdag 13 september 1633 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Maritje Jacobs).
Brontekst: kind:
, Egbert
doopdatum:
13-09-1633
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Schutstal, Jan
moeder:
Lambers, Fransje
bronverwijzing:
DTB 41, p.270
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24459710
door dominee Haringhoeck, zoon van Jan Schutstal [32211], backergesel, en Fransje Lamberts [32214].
   4. v  Aeltje Jans Schutstal [163966], gedoopt op dinsdag 26 december 1634 te Amsterdam (getuige(n): Neeltje Andries).
Brontekst: kind:
, Aeltje
doopdatum:
26-12-1634
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Henrixsz, Jan
moeder:
Lamberts, Fransje
bronverwijzing:
DTB 41, p.354
Doopregister: NL-SAA-24551785
Dochter van Jan Schutstal [32211], backergesel, en Fransje Lamberts [32214], woont 1657 Anjeliersgracht te Amsterdam.
Ondertrouwd [16638] op zaterdag 22 september 1657 te Amsterdam met Claes Schot [163967], geboren 1631 te Purmerend, zoon van Sijbrant Schot [163968], woont 1657 te Purmerend.
   5. m  Egbert Jans Schutstal [32608], gedoopt (Hervormd) op donderdag 8 april 1638 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Claertjen Hendrix en Marrijtjen Lamberts [Klaartje Hendriks en Marrigje Lambers]).
Brontekst: kind:
, Egbert
doopdatum:
08-04-1638
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Hendrixsz Schutstal, Jan
moeder:
Lamberts, Fransje
bronverwijzing:
DTB 7, p.166
Doopregister: NL-SAA-24618122
Zoon van Jan Schutstal [32211], backergesel, en Fransje Lamberts [32214].

Aaltje Woelerts [51624], geboren 1602 te Hardenberg.
Ondertrouwd [21477] op zaterdag 17 oktober 1626 te Amsterdam (aktenummer: 431/430).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
17-10-1626
naam bruidegom:
Helmichss, Jan
naam bruid:
Woellers, Aaltje
naam bruid:
Woullers, Aaltje
bronverwijzing:
DTB 431, p.430
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26348607
Gehuwd voor de kerk op zondag 1 november 1626 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Jan Helmichssen
Spouse's Name Aeltjen Woelesdr
Event Date 01 Nov 1626
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Jan Helmichs [51586], geboren 1600 te Goor.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Joannes Jans [63509], gedoopt op zondag 11 maart 1629 te Amsterdam (getuige(n): Antonij Bajet).
Brontekst: kind:
, Joannes
doopdatum:
11-03-1629
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Helmichsz, Jan
moeder:
Wollers, Aeltje
bronverwijzing:
DTB 41, p.12
Doopregister: NL-SAA-24684764
Zoon van Jan Helmichs [51586] en Aaltje Woelerts [51624].
   2. m  Herman Jans [63518], gedoopt op dinsdag 19 oktober 1632 te Amsterdam (getuige(n): Jan ten Ovels?).
Brontekst: kind:
, Herman
doopdatum:
19-10-1632
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Helmichsz, Jan
moeder:
Wollus, Aeltje
bronverwijzing:
DTB 41, p.216
Doopregister: NL-SAA-24488805
Zoon van Jan Helmichs [51586] en Aaltje Woelerts [51624].
   3. m  Abraham Jans [63519], gedoopt op zondag 17 december 1634 te Amsterdam (getuige(n): Helena Daniels).
Brontekst: kind:
, Abraham
doopdatum:
17-12-1634
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Helmichsz, Jan
moeder:
Woelers, Aeltje
bronverwijzing:
DTB 41, p.352
Doopregister: NL-SAA-24313243
Zoon van Jan Helmichs [51586] en Aaltje Woelerts [51624].
   4. m  Abraham Jans [63520], gedoopt op zondag 5 april 1637 te Amsterdam (getuige(n): Bultje Roelofs).
Brontekst: kind:
, Abraham
doopdatum:
05-04-1637
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Helmichsz, Jan
moeder:
Goelarts, Aeltje
bronverwijzing:
DTB 42, p.17
Doopregister: NL-SAA-24424336
Zoon van Jan Helmichs [51586] en Aaltje Woelerts [51624].
   5. m  Isaack Jans [63521], gedoopt op dinsdag 1 februari 1639 te Amsterdam (getuige(n): Susanna Schet).
Brontekst: kind:
, Isaack
doopdatum:
01-02-1639
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Helmichsz, Jan
moeder:
Woenders, Aeltje
bronverwijzing:
DTB 42, p.124
Doopregister: NL-SAA-24657433
Zoon van Jan Helmichs [51586] en Aaltje Woelerts [51624].
   6. m  Willem Jans Helmichs [62222], gedoopt op dinsdag 4 februari 1642 te Amsterdam (getuige(n): Giertje Donckers).
Brontekst: kind:
, Willem
doopdatum:
04-02-1642
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Hellenichs, Jan
moeder:
Wolders, Aeltje
bronverwijzing:
DTB 42, p.293
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24654652
Zoon van Jan Helmichs [51586] en Aaltje Woelerts [51624].
   7. m  Wouter Jans (moeder Willems) [63523], gedoopt op dinsdag 27 oktober 1643 te Amsterdam (getuige(n): Claetje Jelis?).
Brontekst: kind:
, Wouter
doopdatum:
27-10-1643
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Helmichsz, Jan
moeder:
Willems, Aeltje
bronverwijzing:
DTB 42, p.381
Doopregister: NL-SAA-24252558
Zoon van Jan Helmichs [51586] en Aaltje Woelerts [51624].

Marritie Jacobs [51967], geboren 1602 te Hardenberg.
Ondertrouwd [21761] op zaterdag 27 maart 1627 te Amsterdam (aktenummer: 670/231) (aktenummer: x) met Barent Frericksm [51954], geboren ca. 1600 te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [4663] voor 1627 (aktenummer: x) met Metje? Egberts [160666], geboren ca. 1600.}
 
Jan Centen [160015], backergesel, geboren 1602 te Gramsbergen, woont 1630/1657 Niese/Corte Coninxstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [51372] op donderdag 18 april 1630 te Amsterdam (aktenummer: 435/178).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
18-04-1630
naam bruidegom:
Centten, Jan
naam bruid:
Fransen, Grietje
bronverwijzing:
DTB 435, p.178
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26327765
Grietje geass. met oom en voogd Heijndrick Jans

(akte ondertekend door Jan Sentten en Grieten Fransen), gehuwd voor de kerk op zondag 5 mei 1630 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Jan Senten
Spouse's Name Grietjen Fransen
Event Date 05 May 1630
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Grietie Fransen [160016], geboren 1602 te Bewijck in Noorte.. Zij woont 1630 Coninxgracht.
Ondertrouwd (2) [51560] op zaterdag 28 juli 1657 te Amsterdam (aktenummer: 477/361).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
28-07-1657
naam bruidegom:
Centen, Jan
naam bruidegom:
Backer, Jan Centen
naam eerdere vrouw:
Franse, Grietje
naam bruid:
Michiels, Jacomijntje
naam eerdere man:
Mathijse, Michiel
bronverwijzing:
DTB 477, p.361
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26419968
Echtgenote is Jacomijntje Michiels Bredesteijn [160962], geboren 1606 te Middelburg, woont 1657 2 Bloemdwarsstraat te Amsterdam. {Zij was eerder ondertrouwd [51561] op zaterdag 22 december 1629 te Amsterdam.
Brontekst: DTB Trouwen met Michiel Matijsen
Bruidegom
Michiel Matijsen
Bruid
Jacomijntje Bredestein
Ondertekening bruidegom
Michiel Mathias
Gebeurtenis
Ondertrouw
Gebeurtenisplaats
Amsterdam
Documenttype
DTB Trouwen
Erfgoedinstelling
Stadsarchief Amsterdam
Collectiegebied
Noord-Holland
Registratienummer
DTB 435
Pagina
14
Registratiedatum
22-12-1629
Akteplaats
Amsterdam
Opmerking
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Echtgenoot is Michiel Mathijs [160963], varentgesel, geboren 1600 te Stockholm, overleden voor 1657.}
 
Marijen Everts [53056], geboren 1603 te Amsterdam, overleden na 1653 te Gramsbergen, woonde 1629 Koningsgracht te Gramsbergen, 175B/01.
Ondertrouwd [22199] op vrijdag 20 april 1629 te Amsterdam (aktenummer: 434/118).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
20-04-1629
naam bruidegom:
Haijen, Roelof
naam bruid:
Everts, Marritje
bronverwijzing:
DTB 434, p.118
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26348407
ompareerden als vooren
Roeloff Heijen van Knijphuisen, out 27 jaeren, vertoonende moeders consent, woonende inde Calverstraet, backer
&
Marritie Everts van Gramsbergen, out 26 jaeren, woonende opde Coninxgracht, vertoonende acte ...{?]
Versoeckende hare drye etc.
[handtekeningen] Roleff Haijen & Marijen Evers.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=roelof&vf1=1&a1=haeijen&af1=1&x=20&z=b#A23580000062, gehuwd voor de kerk op zondag 6 mei 1629 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Roelof Heijen
Spouse's Name Maritje Everts
Event Date 06 May 1629
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Roelof Haijen [52927], bakker, geboren 1602 te Knijphuisen? Overleden na 1653 te Gramsbergen, woonde 1629 Kalverstraet te Amsterdam.
 
Pieter Alberts [160028], geboren 1603 te Den Velde, Hardenberg, woont 1632 Keijsergracht te Amsterdam.
Ondertrouwd [51378] op zaterdag 17 januari 1632 te Amsterdam (aktenummer: 438/209).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
17-01-1632
naam bruidegom:
Albertss, Pieter
naam bruidegom:
[van] Vanden, Pieter Aalbers
naam bruid:
Gerrits, Grietje
bronverwijzing:
DTB 438, p.209
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26318358
(de Velden)
Gehuwd voor de kerk op zondag 1 februari 1632 te Amsterdam (aktenummer: 113364).
Brontekst: Name Pieter Albertsz
Spouse's Name Giertje Gerrits
Event Date 01 Feb 1632
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Grietje Gerrits [160029], geboren 1605 te Amsterdam, woont 1632 Calverstraet te Amsterdam.
 
Agnietje Klasen [160846], geboren 1603 te Hardenberg, woont 1647 te Hardenberg.
Ondertrouwd [22893] op zaterdag 16 maart 1647 te Amsterdam (aktenummer: 464/299).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
16-03-1647
naam bruidegom:
Siewersz, Steven
naam bruid:
Claes, Agnietje
bronverwijzing:
DTB 464, p.299
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26391853
Compareerden als vooren
Steven Siewerts van Witswort, Spaense stoelmaecker, out 38 jaer, geen ouders hebbende, woonende inde Pottebackersteech
&
Agniete Claes van Hardenbergh, out 44 [?] jaer, woonende als voorn, geen ouders hebbende.
Versoeckende hare drye Sindaeghse etc.
[ondertekend met twee merktekenen]
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=steven&vf1=1&a1=siewerts&af1=1&i2=2&p2=p&y2=1647&z2=1670&x=20&z=b#OTR00047000155, gehuwd voor de kerk op zondag 7 april 1647 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Steven Sijvertsz
Spouse's Name Angniet Claesdr
Event Date 07 Apr 1647
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Steven Siewerts [160845], Spaanse-stoelmaker, geboren 1609 te Witswort? Hij woont 1647 Pottebackersteeg te Amsterdam.
 
Willem Smit [160030], geboren 1604 te Hardenberg, woont 1632 Keijsergracht te Amsterdam.
Ondertrouwd [51379] op zaterdag 1 mei 1632 te Amsterdam (aktenummer: 672/118).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
01-05-1632
naam bruidegom:
Smitt, Willem
naam bruid:
Dircx, Diewertje
naam bruid:
Duijck, Diewertje
bronverwijzing:
DTB 672, p.118
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26391971
(aktenummer: x) met Diewertje Dirks [160031], geboren 1602 te Edam.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Janneken Smit [33374], gedoopt op zondag 6 november 1633 te Amsterdam.
Brontekst: Name Janneken
Event Type Baptism
Event Date 06 Nov 1633
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Nieuwe Kerk, Amsterdam
Father's Name Willem Smit
Mother's Name Diewer Dirx
Dochter van Willem Smit [160030] en Diewertje Dirks [160031].
   2. m  Willem Smit [33376], gedoopt op dinsdag 17 juni 1642 te Amsterdam.
Brontekst: Name Willem
Event Type Baptism
Event Date 17 Jun 1642
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Nieuwe Kerk, Amsterdam
Father's Name Willem Smith
Mother's Name Diewertje Dirx
Zoon van Willem Smit [160030] en Diewertje Dirks [160031].

Egbert Lodewijks Walraven [20918], varentgesel, burgemeester, geboren 1605 te Gramsbergen, overleden 00-08-1673 te Raamgracht. Egbert Lodewijckz Walraven vande Raem graft. Begraven op dinsdag 15 augustus 1673 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Walraven, Egbert Lodewijckz
datum begrafenis:
15-08-1673
begraafplaats:
Oude Kerk
bronverwijzing:
DTB 1047, p.208 en p.209
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9144606
Zoon van Lodewijk Walraven of Bruin [160696], woonde 1631/1634 Grimmenissesluis/Oudezijds Achterburgwal te Amsterdam, 170B/07.
Ondertrouwd (1) [51374] op zaterdag 26 april 1631 te Amsterdam (aktenummer: 437/172).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
26-04-1631
naam bruidegom:
Lodewijcx, Egbert
naam bruid:
Jeuriaens, Geertruij
bronverwijzing:
DTB 437, p.172
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26374267
Compareerden als vooren Egbert Lodewijcx van Gramsbergen, vaerentgesel, out 26 jaeren, vertoont 3 gebodt des vaeders consent inne te brengen, woonende bijde Grimmenessesluijs
&
Geertruijt Jeuriaens van Gramsbergen, out 33 jaeren, woonende als vooren, en mede meentt ons des ouders consent in te brengen [?].
Versoeckende hare drie Sondaeghse etc.
[ondertekend] Egbert Lodewijcks & Gerttruydt Jorjens.
[opmerkingen] de geboden sijn - het consent is van wedersijds [?] goet inne gebracht en dat onder het zegel der stede [?] Gransbergen.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=geertrui&vf1=1&a1=jeuriaens&af1=1&i2=2&p2=p&y2=1631&z2=1631&x=20&z=a#OTR00026000091, gehuwd voor de kerk op zondag 11 mei 1631 te Amsterdam (aktenummer: 113364).
Brontekst: Name Egbert Lodowijxsen
Spouse's Name Geertruijt Juriaens
Event Date 11 May 1631
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Huwelijksafkondigen Trouwen Amsterdam:
Den 11den Maij het 3e gebodt als volcht:
Egbert Lodewijcksen - Geertruijt Juerjaens.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-H5H9?i=150&wc=SM9S-6TR%3A1293193204%2C382015502%2C382656901&cc=2037985 Echtgenote is Geertruij Jurriaans [160020].
Ondertrouwd (2) [51386] op zaterdag 1 april 1634 te Amsterdam en Gramsbergen (aktenummer: 442/150).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
01-04-1634
naam bruidegom:
Bruijn, Egbert Lodewijksz
naam eerdere vrouw:
Jeuriaens, Geertruijd
naam bruid:
Jans, Lambertje
bronverwijzing:
DTB 442, p.150
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26326794
Compareerden als vooren
Egbert Lodewijxsen Bruijn van Gramsbergen, out 29 jaer, weduwnaar van Geertruijt Jeuriaens, woonende opde O.Z. Achterburgwall, vertoonende acte vande 3 geboden tot Gramsbergen
&
Lambertie Jans van Amsterdam, vertoonende acte van petemoije gesent [?], geen ouders hebbende, woonende inde coestraet, geassisteert met Aeltie Dirx [?]
Versoeckende haer drye etc.
[ondertekend] Egbert Lodewijck Bruijn & Lammertjen Jaens.
[opmerkingen] Dese persoonen sijntoe Sloten door Hans Langbrachte pracht [predicant?] getrout den 17 April 1634.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=lambertje&vf1=1&a1=jansen&af1=1&i2=2&p2=p&y2=1633&z2=1635&x=20&z=a#OTR00030000078, gehuwd voor de kerk op maandag 17 april 1634 te Sloten met Lambertje Jans van Diemen [9413].
Uit het tweede huwelijk:
   1. m  Lodewijk Walraven [20922].
   2. m  Jacob Walraven [20924].
   3. m  Pieter Walraven [113455].
   4. v  Elisabeth Walraven [9264].
   5. v  Geertruidt Walraven [20916].
   6. v  die erbare Ariaantien Egberts Walraven (Lodewijks) [20920], geboren ca. 1645 te Gramsbergen, overleden na 1674 te Zwolle? Dochter van Egbert Lodewijks Walraven [20918], varentgesel, burgemeester, en Lambertje Jans van Diemen [9413], woonde 184B/03.
Ondertrouwd [4882] op donderdag 8 september 1667 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), gehuwd voor de kerk op woensdag 14 september 1667 te Arnhem (aktenummer: 108632).
Brontekst: Name Henderick Zas
Spouse's Name Ariaentje Walraven
Event Date 14 Sep 1667
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Arnhem, Gelderland, Netherlands
Spouse's Father's Name Egbert Walraven
Echtgenoot is Erentfeste Hendrik den rechten docter Zas (Sas) [20921], secretaris, geboren ca. 1640 te Arnhem, overleden na 1668 te Zwolle, woonde 172B/04.
   7. v  de eerbare Aagje Walraven (ouders nazien) [20960].

Judith Jansen [51013], geboren ca. 1605 te Gramsbergen Gransbergen.
Ondertrouwd [21120] op woensdag 22 oktober 1625 te Amsterdam (aktenummer: 430/288).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
22-10-1625
naam bruidegom:
Pieterss, Barent
naam eerdere vrouw:
Sijmons, Jannetje
naam bruid:
Jans, Judit
bronverwijzing:
DTB 430, p.288
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26382507
Gehuwd voor de kerk op dinsdag 11 november 1625 te Amsterdam (aktenummer: 113364).
Brontekst: Name Barent Pietersen
Spouse's Name Judith Jans
Event Date 11 Nov 1625
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Barent Pieters [50811], glazenmaker, geboren 1599 te Oldenzaal, woont 1624 3 Coninxstraet te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [8297] op zaterdag 3 februari 1624 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
03-02-1624
naam bruidegom:
Pieterss, Baerent
naam bruid:
Sijmons, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 429, p.16
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26382544
Echtgenote is Jannetje Sijmons [30546], geboren 1604 te ws. Amsterdam, overleden voor 1625.}
 
Wijbrich Alberts [53188], geboren ca. 1605 te Gramsbergen, overleden te Amsterdam, op de hoek van de Nieuwe Tichelstraat (is dit de goede?), begraven op woensdag 27 september 1662 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Alberts, Wijbrech
datum begrafenis:
27-09-1662
begraafplaats:
Karthuizer Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1154, p.119 en p.120
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10238070
Zij woonde 1629 Warmoesstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd [22233] op zaterdag 27 oktober 1629 te Amsterdam (aktenummer: 434/322).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
27-10-1629
naam bruidegom:
Christiaenss, Jacob
naam bruid:
Alberts, Wijbrich
bronverwijzing:
DTB 434, p.322
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26541211
Compareerden als vooren
Jacob Christiaens van Eelnus [?], snijder, out 25 haeren, geen ouders hebbende, woonende inde Heisteech
&
Wijbrich Alberts van Gramsbergen, vertoonende acte [?], woonende inde Warmoestraat, geassisteert met haer vrouwe Just van [?].
Versoeckende hare drye etc.
[ondertekend] Jakvp Chijsteyansen & Wijberich.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=wijbrich&vf1=1&a1=alberts&af1=1&i2=2&p2=d&d2=27&m2=10&y2=1629&x=20&z=b#A23580000167, gehuwd voor de kerk op zondag 11 november 1629 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Jacob Cristiaensz
Spouse's Name Wijbrich Alberts
Event Date 11 Nov 1629
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Jacob Christiaans [53097], kleermaker, geboren 1604 te Eelnis? Hij woont 1629 Heisteeg te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Rebecka Christiaans [33352], gedoopt op zondag 10 april 1639 te Amsterdam (getuige(n): Marija Christiaans).
Brontekst: kind:
, Rebecka
doopdatum:
10-04-1639
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Cristiaensz, Jacob
moeder:
Albers, Wijbrich
bronverwijzing:
DTB 7, p.207
opmerkingen:
Ber. va. Kleermaker.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24469854
Dochter van Jacob Christiaans [53097], kleermaker, en Wijbrich Alberts [53188].

Geertje Hendriks [160014], geboren 1606 te Hardenberg, dochter van Hendrik Gerrits [160001].
Ondertrouwd [51371] op zaterdag 16 februari 1630 te Amsterdam (aktenummer: 435/096).
Brontekst: DTB Trouwen met Albert Lourentss
Bruidegom
Albert Lourentss
Bruid
Geertje Heijndrix
Gebeurtenis
Ondertrouw
Gebeurtenisplaats
Amsterdam
Documenttype
DTB Trouwen
Erfgoedinstelling
Stadsarchief Amsterdam
Collectiegebied
Noord-Holland
Registratienummer
DTB 435
Pagina
96
Registratiedatum
16-02-1630
Akteplaats
Amsterdam
Opmerking
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Geertje geass. met Heijndrick Gerrits haar vader

Goutbloemdwarsstraet
handtekeningen van Albert LLoweens en Gezekenn Hendrijcksen), gehuwd voor de kerk op zondag 3 maart 1630 te Amsterdam (aktenummer: 113364).
Brontekst: Name Albert Laurensen
Spouse's Name Geertje Henrix
Event Date 03 Mar 1630
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Albert Lourentss [160013], backer, geboren ca. 1600, woont 1630 Goutbloemstraet te Amsterdam. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk [8617] op zondag 21 februari 1627 te Amsterdam (aktenummer: 113364).
Brontekst: Name Albert Laurensen
Spouse's Name Elsje Warnerts
Event Date 21 Feb 1627
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Elsje Warnerts [160000], geboren ca. 1605, overleden voor 1630.}
 
Elbertie Arents [160063], geboren 1606 te Gramsbergen, woont 1638 Hekelveld te Amsterdam.
Ondertrouwd [51395] op zaterdag 10 juli 1638 te Amsterdam (aktenummer: 449/172).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
10-07-1638
naam bruidegom:
Jansen, Evert
naam bruid:
Aris, Elebertje
bronverwijzing:
DTB 449, p.172
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26361183
Compareerden als vooren
Evert Janss van Campen, stoelemaecker, eonende inde Frans Staellensteechje, geassisteert met consent van sijn ouders
&
Elbertie Aris van Gramsbergen, out 32 jaer, geassisteert met haer bescheijt vande ouders, wonende opt Hekelvelt.
Versoeckende hare drye Sondaeghse etc.
[ondertekend] Eevert Jansen & Ebertjen Aerrensen.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=evert&a1=jans&af1=1&i2=2&p2=d&y2=1638&x=20&z=b#OTR00036000090, gehuwd voor de kerk op zondag 1 augustus 1638 te Amsterdam (aktenummer: 113364).
Brontekst: Name Evert Jansz
Spouse's Name Elbertje Aris
Event Date 01 Aug 1638
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Evert Jans [160062], stoelmaker, geboren ca. 1610 te Kampen, woont 1638 Frans Staalsteeg te Amsterdam.
 
Marritie Hendriks Schutstal [163956], geboren 1606 te Amsterdam/Gramsbergen? Overleden na 1644, dochter van Hendrik Schutstal [92637], woonde 1630 Herengracht te Amsterdam.
Ondertrouwd [8545] op zaterdag 15 juni 1630 te Amsterdam (aktenummer: 435/269).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
15-06-1630
naam bruidegom:
Vermout, Jacob Jeliss
naam bruid:
Schutstal, Marritje Heijndricx
bronverwijzing:
DTB 435, p.269
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26397404
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=m&vf1=1&a1=schutstal&af1=1&i2=2&p2=p&y2=1500&z2=1646&x=20&z=a#A23578000136, gehuwd voor de kerk op zondag 30 juni 1630 te Sloterdijk met Jacob Jeliss Vermout (Verwout) [163957], geboren 1607 te Amsterdam, woont 1630 Anjeliersstraat te Amsterdam.
 
Wijbrichje Centen [160055], geboren 1607 te Gramsbergen, overleden op dinsdag 3 maart 1671 te Amsterdam (bron: DTB Begraven met Wijberich CentenIngeschreveneWijberich CentenRelatieJan Jansz HuijsinghGebeurtenisBegravenDatum03-03-1671GebeurtenisplaatsAmsterdamRelatie-informatieVrouw vanDocumenttypeDTB BegravenErfgoedinstellingStadsarchief AmsterdamCollectiegebiedNoord-HollandArchief5001RegistratienummerDTB 1101Pagina114 en 115Registratiedatum03-03-1671AkteplaatsAmsterdamCollectieWester Kerk).
Ondertrouwd (1) [51391] op vrijdag 15 mei 1637 te Amsterdam (aktenummer: 446/215).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
15-05-1637
naam bruidegom:
Meliss, Sierk
naam bruidegom:
Melless, Tjerk
naam eerdere vrouw:
Luijcas, Elsje
naam bruid:
Centen, Wijberich
naam bruid:
Senten, Wijberich
bronverwijzing:
DTB 446, p.215
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26377864
Ondertrouw 1637-05-15 446/215 (Gramsberg)
Gehuwd voor de kerk op zondag 31 mei 1637 te Amsterdam (aktenummer: 113364).
Brontekst: Name T'Jarck Melisz
Spouse's Name Wijbrichie Centen
Event Date 31 May 1637
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Gerrit (Tjerk) Melissen [160054], geboren 1590 te Leeuwarden, overleden voor 1657, woonde 1626 Nieuwezijds Armsteeg te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [8934] op zaterdag 22 augustus 1626 te Amsterdam (aktenummer: 431/349).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
22-08-1626
naam bruidegom:
Mellesz, Tjerk
naam bruid:
Luijcas, Elsje
bronverwijzing:
DTB 431, p.349
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26377857
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=melles&af1=1&i2=2&p2=p&y2=1626&z2=1626&x=20&z=b#A22966000184 (aktenummer: x) met Elsje Lucas [160676], geboren 1591 te Dantwick, overleden voor 1637, woonde 1626 Herenstraat te Amsterdam.}
Ondertrouwd (2) [51557] op zaterdag 16 juni 1657 te Amsterdam (aktenummer: 477/300).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
16-06-1657
naam bruidegom:
Huijsingh, Jan Jans
naam eerdere vrouw:
Breda, Maria
naam bruid:
Senten, Wijbrichtje
naam eerdere man:
Meelisz, Tjerk
bronverwijzing:
DTB 477, p.300
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26452580
Echtgenoot is Jan Jans Huijsingh [160955], 1624: schoolmeester ter Scharwoude, geboren 1603 te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [51558] op zaterdag 24 februari 1624 te Amsterdam met Marritje Breda [160956], geboren 1601 te Aken, overleden voor 1657.}
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Elsjen Melisz [160959], gedoopt op donderdag 31 maart 1639 te Amsterdam (getuige(n): Johan Sinten (Centen) Bracht).
Brontekst: Name Elsjen
Event Type Baptism
Event Date 31 Mar 1639
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Oude Kerk, Amsterdam
Father's Name Gerrit Melisz
Mother's Name Wijberich Sinten
Dochter van Gerrit (Tjerk) Melissen [160054] en Wijbrichje Centen [160055].
   2. m  Melis Melisz [160957], gedoopt op zondag 11 november 1640 te Amsterdam (getuige(n): Hessel Meliss).
Brontekst: Name Melis
Event Type Baptism
Event Date 11 Nov 1640
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Nieuwe Kerk, Amsterdam
Father's Name Gerrit Melisz
Mother's Name Wijbrich Centen
Zoon van Gerrit (Tjerk) Melissen [160054] en Wijbrichje Centen [160055].
   3. v  Hendrickje Melisz [160958], gedoopt op dinsdag 23 juni 1643 te Amsterdam (getuige(n): Stijntje Hendrix).
Brontekst: Name Hendrickje
Event Type Baptism
Event Date 23 Jun 1643
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Nieuwe Kerk, Amsterdam
Father's Name Gerrit Cornelsz
Mother's Name Wijbrich Centen
Dochter van Gerrit (Tjerk) Melissen [160054] en Wijbrichje Centen [160055].

Aaltje Gerrits [160041], geboren 1608 te Gramsbergen, woont 1633 Gramsbergen.
Ondertrouwd [51384] op zaterdag 10 september 1633 te Amsterdam (aktenummer: 441/214), bruid geass. met haar bekende Grietie Stijgh
(akte ondertekend door Pieter Pieterssen de Brouwer en Aleijtijen Gerreijts) (aktenummer: x) met Pieter Pieterss Brouwer [160040], geboren 1600 te Lisse? Hij woont Groeneburgswall?
 
Jan Arents [160671], wijnvercoper, geboren 1608 te Gramsbergen, woont 1639 Prinsengracht te Amsterdam.
Ondertrouwd [8624] op vrijdag 13 mei 1639 te Amsterdam en Den Haag (aktenummer: 451/059).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
13-05-1639
naam bruidegom:
Arentss, Jan
naam bruid:
Melchiors, Annetje
bronverwijzing:
DTB 451, p.59
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26320796
Compareerden als vooren
Jan Arentss van Gramsberge, wijnvercoper, op de Princegracht, geen ouders hebbende, out 31 jaer
&
Annetie Melchiors van Haege, out 30 jaer, geen ouders hebbende, woonende inde Haeg.
Versoeckende hare drye etc.
[ondertekend] Jaens Arens & Anneken Nelchiors.
[opmerkingen] De geboden sijn inden Haege gegaen en was geteijckent WHalm.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=annetje&vf1=1&a1=melchiors&af1=1&i2=2&p2=p&x=20&z=b#OTR00038000033 (aktenummer: x) met Annetie Melchiors [160672], geboren 1609 te Den Haag, woont 1639 te Den Haag.
 
Hendrik Gerrits [160678], snijdergesel, geboren 1608 te Gramsbergen, woont 1639 Deventerstraet te Amsterdam.
Ondertrouwd [9129] op zaterdag 15 oktober 1639 te Amsterdam (aktenummer: 452/212).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
15-10-1639
naam bruidegom:
Gerritsz, Hendrik
naam bruid:
Hans, Agnietje
bronverwijzing:
DTB 452, p.212
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26343143
Compareerden als vooren
Heijndrick Gerritss van Gramsbergen, snijdergesel, woonende inde Deventerstraet, out 31 jaer
&
Agniete Hanss van Amsterdam, woonende inde Nieuw Hoochstraet, out 23 jar, geen ouders hebbende, geassisteert met haer voocht Albert Evertss Brero.
Versoeckende hare drye etc.
[ondertekend] Hendrijck Gerreijtss & Angenie Hans.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=agnietje&a1=hans&af1=1&i2=2&p2=p&x=20&z=b#OTR00039000109, gehuwd voor de kerk op zondag 13 november 1639 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Heindrick Gerritsz
Spouse's Name Angniet Hanssen
Event Date 13 Nov 1639
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Agnietje Hansen [160679], geboren 1617 te Amsterdam, woont 1639 Nieuwe Hoogstraat te Amsterdam.
 
Jacob Jeltis [160032], huistimmergesel, geboren 1609 te Anen? Hij woont 1632 Egelentierstraet.
Ondertrouwd [51380] op zaterdag 10 juli 1632 te Amsterdam (aktenummer: 439/143) (Anem)
Gehuwd voor de kerk te Buiksloot (aktenummer: x) met Giertie Dircx [160033], geboren 1609 te Amsterdam, woont 1632 Appelmarckt te Amsterdam.
 
Lambertje Jans van Diemen [9413], geboren ca. 1610, overleden na 1689 te Gramsbergen (bron: RA), dochter van Jan van Diemen [163893], woonde 1634 Koestraat te Amsterdam.
Ondertrouwd [51386] op zaterdag 1 april 1634 te Amsterdam en Gramsbergen (aktenummer: 442/150).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
01-04-1634
naam bruidegom:
Bruijn, Egbert Lodewijksz
naam eerdere vrouw:
Jeuriaens, Geertruijd
naam bruid:
Jans, Lambertje
bronverwijzing:
DTB 442, p.150
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26326794
Compareerden als vooren
Egbert Lodewijxsen Bruijn van Gramsbergen, out 29 jaer, weduwnaar van Geertruijt Jeuriaens, woonende opde O.Z. Achterburgwall, vertoonende acte vande 3 geboden tot Gramsbergen
&
Lambertie Jans van Amsterdam, vertoonende acte van petemoije gesent [?], geen ouders hebbende, woonende inde coestraet, geassisteert met Aeltie Dirx [?]
Versoeckende haer drye etc.
[ondertekend] Egbert Lodewijck Bruijn & Lammertjen Jaens.
[opmerkingen] Dese persoonen sijntoe Sloten door Hans Langbrachte pracht [predicant?] getrout den 17 April 1634.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=lambertje&vf1=1&a1=jansen&af1=1&i2=2&p2=p&y2=1633&z2=1635&x=20&z=a#OTR00030000078, gehuwd voor de kerk op maandag 17 april 1634 te Sloten met Egbert Lodewijks Walraven [20918]. {Hij was eerder ondertrouwd [51374] op zaterdag 26 april 1631 te Amsterdam (aktenummer: 437/172).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
26-04-1631
naam bruidegom:
Lodewijcx, Egbert
naam bruid:
Jeuriaens, Geertruij
bronverwijzing:
DTB 437, p.172
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26374267
Compareerden als vooren Egbert Lodewijcx van Gramsbergen, vaerentgesel, out 26 jaeren, vertoont 3 gebodt des vaeders consent inne te brengen, woonende bijde Grimmenessesluijs
&
Geertruijt Jeuriaens van Gramsbergen, out 33 jaeren, woonende als vooren, en mede meentt ons des ouders consent in te brengen [?].
Versoeckende hare drie Sondaeghse etc.
[ondertekend] Egbert Lodewijcks & Gerttruydt Jorjens.
[opmerkingen] de geboden sijn - het consent is van wedersijds [?] goet inne gebracht en dat onder het zegel der stede [?] Gransbergen.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=geertrui&vf1=1&a1=jeuriaens&af1=1&i2=2&p2=p&y2=1631&z2=1631&x=20&z=a#OTR00026000091, gehuwd voor de kerk op zondag 11 mei 1631 te Amsterdam (aktenummer: 113364).
Brontekst: Name Egbert Lodowijxsen
Spouse's Name Geertruijt Juriaens
Event Date 11 May 1631
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Huwelijksafkondigen Trouwen Amsterdam:
Den 11den Maij het 3e gebodt als volcht:
Egbert Lodewijcksen - Geertruijt Juerjaens.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-H5H9?i=150&wc=SM9S-6TR%3A1293193204%2C382015502%2C382656901&cc=2037985 Echtgenote is Geertruij Jurriaans [160020].}
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
 
Hendrik Hendriks [70619], geboren ca. 1610 te Gramsbergen, woont 1649 Prinsengracht te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [30950] op donderdag 8 juli 1649 te Amsterdam (aktenummer: 467/051).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
08-07-1649
naam bruidegom:
Hendricksz, Hendrick
naam bruidegom:
Hendrickxsz, Hendrick
naam eerdere vrouw:
Teunes, Marritje
naam bruid:
[van der] Linden, Marritje Jans
naam eerdere man:
Jans, Claes
bronverwijzing:
DTB 467, p.51
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26349503
Echtgenote is Marritje Jans van der Linden [160862], geboren ca. 1610 te Amsterdam. {Zij was eerder ondertrouwd [31100] voor 1649, gehuwd voor de kerk voor 1649 met Claes Jans [160863], overleden voor 1649.}
Ondertrouwd (2) [8553] voor 1649, gehuwd voor de kerk voor 1749 met Marritje Teunis [71021], overleden voor 1649. {Zij was ook ooit gehuwd [8596] met Hendrik Hendriks Gramsbergen [160861], koopmansbode, wednr. van Jannetien Baerens, geboren te Amsterdam, woont 1634 N.Z. Achterburgwal te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [31263] op donderdag 21 september 1634 te Amsterdam, deze Hendrik komt uit Amsterdam (aktenummer: 443/064).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
21-09-1634
naam bruidegom:
Gramsbergen, Heijndrik Heijndrixs
naam eerdere vrouw:
Baerens, Jannetje
naam bruid:
Teunis, Marritje
naam eerdere man:
Wolff, Jan Cornelis
bronverwijzing:
DTB 443, p.64
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26345578
Compareerden als vooren Heijndrick Heijndrixss Gramsbergen van Amsterdam etc. Echtgenote is Marritje Teunis [160864], weduwe van Jan coren Coen? sinds 17? jaar, geboren te Atten, overleden voor 1649, woonde 1634 Hartestraat.}}
 
Albert Centen (Zenten, Senten) [160003], bakker, geboren 1610 te Gramsbergen, overleden na 1658 te Amsterdam, woonde 1635/1647 Coningstraet/Egelentierstraet te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [51365] op donderdag 5 april 1635 te Amsterdam (aktenummer: 443/288).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
05-04-1635
naam bruidegom:
Senten, Albert
naam bruid:
Henrix, Stijntje
bronverwijzing:
DTB 443, p.288
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26391146
Gehuwd voor de kerk op zondag 22 april 1635 te Amsterdam (aktenummer: 113364).
Brontekst: Name Albert Centen
Spouse's Name Stijntje Henrix
Event Date 22 Apr 1635
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Stijntje Hendriks [160004], geboren 1606 te Moock, overleden T1645-1647 te Amsterdam, woonde 1635 Keijsersgraft.
Ondertrouwd (2) [23271] op zaterdag 11 mei 1647 te Amsterdam (aktenummer: 464/415).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
11-05-1647
naam bruidegom:
Senten, Albert
naam eerdere vrouw:
Hendrix, Stijntje
naam bruid:
Pieters, Hilletje
bronverwijzing:
DTB 464, p.415
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26391215
Gehuwd voor de kerk op zondag 2 juni 1647 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Albert Senten
Spouse's Name Hilletjen Pietersdr
Event Date 02 Jun 1647
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Hilletje Pieters [160849], geboren 1614 te Meppel, overleden na 1658 te Amsterdam, woonde 1647 Keijsergracht te Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Maritje Centen [33704], gedoopt op zondag 17 september 1645 te Amsterdam.
Brontekst: Name Maritje
Event Type Baptism
Event Date 17 Sep 1645
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Nieuwe Kerk, Amsterdam
Father's Name Albert Senten
Mother's Name Stijntje Henrix
Dochter van Albert Centen (Zenten, Senten) [160003], bakker, en Stijntje Hendriks [160004].
Uit het tweede huwelijk:
   2. m  Albert Centen [33741], gedoopt op dinsdag 2 mei 1651 te Amsterdam.
Brontekst: Name Albert
Event Type Baptism
Event Date 02 May 1651
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Nieuwe Kerk, Amsterdam
Father's Name Albert Senten
Mother's Name Hilletje Pieters
Zoon van Albert Centen (Zenten, Senten) [160003], bakker, en Hilletje Pieters [160849].
   3. m  Abraham Centen [33705], gedoopt op zaterdag 30 augustus 1653 te Amsterdam.
Brontekst: Name Abraham
Event Type Baptism
Event Date 30 Aug 1653
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Nieuwe Kerk, Amsterdam
Father's Name Albert Senten
Mother's Name Hilletje Pieters
Zoon van Albert Centen (Zenten, Senten) [160003], bakker, en Hilletje Pieters [160849].
   4. v  Annetien Centen [33656], gedoopt op vrijdag 16 augustus 1658 te Amsterdam.
Brontekst: Name Annetje
Event Type Baptism
Event Date 16 Aug 1658
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Westerkerk, Amsterdam
Father's Name Albert Senten
Mother's Name Hilletje Pieters
Dochter van Albert Centen (Zenten, Senten) [160003], bakker, en Hilletje Pieters [160849].

Marij Klasen [160008], geboren ca. 1610 te Hardenberg, woont 1634 Warmoesgracht te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [51368] voor 1634 (aktenummer: x) met Teunis Pieters [160009], geboren ca. 1610, overleden voor 1634.
Ondertrouwd (2) [51367] op donderdag 2 november 1634 te Amsterdam (aktenummer: 443/109).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
02-11-1634
naam bruidegom:
Janssen, Maes
naam bruid:
Claes, Marrij
naam eerdere man:
Pietersz, Teunis
bronverwijzing:
DTB 443, p.109
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26367199
bruidegoms getuige is schipper Egbert Baerents []
bruid is weduwe van Teunis Pieters, gehuwd voor de kerk op zondag 24 december 1634 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Maes Jansz
Spouse's Name Maritje Claes
Event Date 24 Dec 1634
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Maes Jans [160007], schipperknegt, geboren 1610 te Zwartsluis, woont 1634 te Zwolle.
Uit het tweede huwelijk:
   1. v  Jannetje Maesen [161202], geboren op dinsdag 26 februari 1636 te Amsterdam (aangifte door: Josijntje Mastes []).
Brontekst: kind:
, Jannetje
doopdatum:
26-02-1636
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz, Maes
moeder:
Claes, Marij
bronverwijzing:
DTB 41, p.428
Doopregister: NL-SAA-24326225
Dochter van Maes Jans [160007], schipperknegt, en Marij Klasen [160008].

Gerrit Hejndrix [160011], soldaet, geboren ca. 1610 te Hardenberg, woont 1634 in garnisoen te Zwolle.
Ondertrouwd [51369] op zaterdag 14 oktober 1634 te Amsterdam (ook 21 oktober) (bron: 765/058, aktenummer: 443/096).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
21-10-1634
naam bruidegom:
Heijndrixss, Gerrit
naam bruid:
Coerts, Femmetje
bronverwijzing:
DTB 443, p.96
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26351889

inschrijvingsdatum:
14-10-1634
naam bruidegom:
Heijndrix, Gerrit
naam bruid:
Coerts, Femmetje
bronverwijzing:
DTB 765, p.58
opmerkingen:
Extra-ordinaris intekenregister.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26351863
Ditto voorschreven zijn op d' acte van predikant toe Swoll ingeteekent voor Jacob Bicker en Outgert per Spiegel [?]
Gerrit Heijndrix vande Herdenbergh houdende Garnisoen toe Swoll met Femmitie Coerts ... van Swoll opde N.Z. Achterburgwall.
zie akte van de 14de:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=f&i2=2&p2=d&d2=14&m2=10&y2=1634&x=20&z=a#SK200004000031

Compareerden als vooren Femmitjie Coerts van Swoll out 20 jaer vertoonende attestatie van de inteekeninge tusschen haer
&
Gerrit Heijndrixss vande Hardenbergh, soldaet garnisoen houdende tot Swol en zij ..de N.Z. Achterburghwall.
Versoeckende etc.
[ondertekend] kruisje.
zie akte van de 21ste:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&i2=2&p2=d&d2=21&m2=10&y2=1634&x=20&z=a#A25700000051 (aktenummer: x) met Femmitje Coerts [160010], geboren 1614 te Zwolle, woont 1634 Nieuwezijds Achterburgswal te Amsterdam. Aparte akte waarin de bruid als eerste wordt genoemd.
 
Geertje Everts [160037], geboren 1610 te Gramsbergen, woont 1633 Keizersgracht te Amsterdam.
Ondertrouwd [51382] op zaterdag 16 april 1633 te Amsterdam en 04-05-1633 te Utrecht (aktenummer: 440/242).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
16-04-1633
naam bruidegom:
Corbosier, Samuel
naam bruidegom:
Corbiser, Samuel
naam bruid:
Everts, Geertje
bronverwijzing:
DTB 440, p.242
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26330532
Compareerden als vooren Samuel Corbosier van Uuijtrecht, chrijnwercker, out 23 jaeren, woonende tot Uuijtrecht
&
Geertie Everts van Gramsberghen, out 23 jaer, woonende opde Keijsergracht.
Versoeckende hare drie Sondaeghse etc.
[ondertekend] Samuel Corbiser & Gerjen Aevas.
[opmerkingen] De geboden sijn toe Uuijtrecht sonder enige verhindering gegan en geteekent Johan Bre [?]
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=samuel&a1=corbosier&i2=2&p2=p&y2=1600&z2=1650&x=20&z=b#OTR00028000126

* Utrecht:
Samuel Corbosier j.g. van Rotterdam woont alhier t' Wijstraet
&
Geertjen Everts j.d. van Gramsbergen woont tot Amsterdam.
[kantlijn] proclamatie tot Amsterdam - Acte gegeven naer Amsterdam om aldaer te trouwen den 4 Maij 1633.
https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&miadt=39&miaet=54&micode=711.95&minr=33781196&miview=ldt, gehuwd voor de kerk op zondag 15 mei 1633 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Samuel Corbosier
Spouse's Name Geertje Everts
Event Date 15 May 1633
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Samuel Corbosier [160036], schrijnwerker, geboren 1610 te Rotterdam, woont 1633 Wijstraat te Utrecht.
 
Grietjen Harmens [160039], geboren ca. 1610 te Hardenberg, woont 1633 Boomstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [16441] voor 1633 (aktenummer: x) met Teunis Jans [160649], overleden voor 1633.
Ondertrouwd (2) [51383] op zaterdag 10 september 1633 te Amsterdam (aktenummer: 765/032).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
10-09-1633
naam bruidegom:
Heijndrixsz, Dirck
naam bruid:
Harmans, Grietje
naam eerdere man:
Jansz, Teunis
bronverwijzing:
DTB 765, p.32
opmerkingen:
Extra-ordinaris intekenregister.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26351627
Gehuwd voor de kerk te Sloterdijk (aktenummer: x) met Dirk Hendriks [160038], pannenbakker, geboren ca. 1610 te Kampen, woont 1633 te Kampen.
Ondertrouwd (3) [8412] op dinsdag 30 augustus 1633 te Kampen, gehuwd voor de kerk op maandag 26 september 1633 te Kampen (aktenummer: x) met Dierrick Hendriks Pannebakker [30860], 1633 wedn. van Campen, geboren ca. 1600 te Kampen, overleden na 1633.
 
Hendrik Derksen (Dirksen) [160048], backergesel, geboren ca. 1610 te Aaen, Gramsbergen? Hij woont Nieuwestraet.
Ondertrouwd [51388] op donderdag 12 april 1635 te Amsterdam (aktenummer: 674/014). Ondertrouw 1635-04-12 674/14 (Aaen)
(aktenummer: x) met Engeltje Thijssen [160049], geboren 1616 te Amsterdam.
 
Jan Alberts [160052], smitsgesel, geboren ca. 1610 te Velde.
Ondertrouwd [51390] op zaterdag 6 december 1636 te Amsterdam (aktenummer: 445/330). Ondertrouw 1636-12-06 445/330 (de Velde)
(aktenummer: x) met Pieternelle Barents [160053], geboren Ca. 1610 te Zonnetdijck?
 
Jan Hendrickx [160058], bakker, sinds 1638 poorter van Amsterdam, geboren ca. 1610 te Hardenberg, woont 1638/1659 Egelantiersgracht/Rozenstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [51393] op donderdag 29 april 1638 te Amsterdam (aktenummer: 448/295).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
29-04-1638
naam bruidegom:
Heijndrix, Jan
naam bruid:
Jans, Lijsbeth
bronverwijzing:
DTB 448, p.295
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26352932
Compareerden als vooren
Jan Heijndrix van Hardenbergh, backergesel, wonende opde Egelentiergracht
&
Lijsbeth Jans van Sutphen, geen ouders hebbende wonende in de Brouwerstraet [?].
Versoeckende hare drye Sondaeghse etc.
[ondertekend] merkteken & Lebet Jan.
[opmerkingen] des moeders consent is goet ingebracht volgens de acte dar van sijde [?]
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=lijsbeth&a1=jans&af1=1&i2=2&p2=p&y2=1638&z2=1638&x=20&z=b#OTR00035000153, gehuwd voor de kerk op zondag 16 mei 1638 te Amsterdam (aktenummer: 113364).
Brontekst: Name Jan Henrixsen
Spouse's Name Lijsbet Jans Dr
Event Date 16 May 1638
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Lijsbeth Jans [160059], geboren ca. 1610 te Zutphen, overleden te in de Negelantiers straet, begraven op donderdag 8 november 1657 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Jans, Lijsbeth
datum begrafenis:
08-11-1657
begraafplaats:
Karthuizer Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1152, p.106 en p.107
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10234691
Zij woonde 1638 Brouwerstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [51568] op zaterdag 16 augustus 1659 te Amsterdam (aktenummer: 480/134).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
16-08-1659
naam bruidegom:
Handrickx, Jan
naam bruidegom:
Hendrickse, Jan
naam bruid:
Jans, Marretje
naam eerdere man:
Forens, Govert
bronverwijzing:
DTB 480, p.134
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26548172
Compareerden als vooren
Jan Hendrickse van den Hardenbergh, eertijts backer, weduwenaar van Lijsbeth Jans, woont inde Rosestraet
&
Marritje Jans van Amsterdam, weduwe van Capt. Govert Frens, woonende opde Princegraft.
Versoeckende hare drye Sondaeghse etc.
[ondertekend] Jan Hendrickx & Marretjen Jans.
[opmerkingen] Sij heeft den 30 Aug. 1659 de weescamer voldaan.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=marretje&a1=jans&af1=1&i2=2&p2=p&y2=1659&z2=1659&x=20&z=b#OTR00055000070, gehuwd voor de kerk op dinsdag 2 september 1659 te Amsterdam (aktenummer: 113366).
Brontekst: Name Jan Hendrics
Spouse's Name Marritje Jans
Event Date 02 Sep 1659
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Marritje Jans [160979], geboren ca. 1615 te Amsterdam, woont 1643/1659 Molsteeg/Prinsengracht te Amsterdam. {Zij was eerder ondertrouwd [51570] voor 1639, gehuwd voor de kerk voor 1639 met Hartman Wijngaertberch [160981], geboren ca. 1615, overleden voor 1643. Zij was eerder ondertrouwd [51569] op woensdag 16 december 1643 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
16-12-1643
naam bruidegom:
Vorenss, Govert
naam eerdere vrouw:
Claes, Catharijn
naam bruid:
Jans, Marritje
naam eerdere man:
Wijngertberg, Hartman
bronverwijzing:
DTB 460, p.154
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26398460
bruidegom weduwnaar van Catharijn Claes
bruid weduwe van Hartman Wijngertberg met Govert Gerrits Voorens [160980], soldaet, capitein, geboren ca. 1600 te Haarlem, woont 1643 Binnen Emsten[] te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [51571] op zaterdag 15 december 1629 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
15-12-1629
naam bruidegom:
Gerritsz, Govert
naam bruid:
Claes, Catharina
bronverwijzing:
DTB 764, p.71
opmerkingen:
Extra-ordinaris intekenregister.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26343006
bruidpaar woont op het Ramsthooft[]
(toestemming om tot Haarlen te trouwen), gehuwd voor de kerk 00-01-1630 te Haarlem met Catharina Claes [160982], geboren ca. 1600 te Woerden, overleden voor 1643.}}
 
Femme Hendriks [160681], geboren ca. 1610 te Hardenberg, woont 1639 Haantjehoeksteeg te Amsterdam.
Ondertrouwd [9238] op zaterdag 29 oktober 1639 te Amsterdam (aktenummer: 452/256).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
29-10-1639
naam bruidegom:
Jansen, Claes
naam eerdere vrouw:
Jans, Geertrui
naam bruid:
Hendriks, Femmetje
bronverwijzing:
DTB 452, p.256
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26359490
Compareerden als vooren
Claes Janss van Campen, dragener?, weduwnaar van Geertruijt Jans ten Campen & Femme Heijndrix van Hardenbergh, woonende int Heijntehoecksteech, geen ouders hebbende.
Versoeckende hare drye etc.
[ondertekend] Clas Jansen & kruisje (aktenummer: x) met Klaas Jans [160680], dragener? Geboren ca. 1600 te Kampen, woont 1639 te Kampen. {Hij was eerder ondertrouwd [15055] voor 1639 met Geertruid Jans [31546], overleden voor 1639 te ws. Kampen.}
 
Jan Jansen [160819], geboren ca. 1610 te Gramsbergen.
Ondertrouwd [19054] op vrijdag 21 april 1645 te Amsterdam (aktenummer: 462/044) (aktenummer: x) met Grietie Willems [160820], geboren 1618 te Breukelen.
 
Jan Hendriks [160903], corensetter, geboren ca. 1610 te Hardenberg, woont 1654 Crommentuijnstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [51534] voor 1654 te ws. Amsterdam met Geesje Jans [160904], geboren ca. 1610, overleden voor 1654.
Ondertrouwd (2) [51535] op zaterdag 7 maart 1654 te Amsterdam (aktenummer: 473/047).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
07-03-1654
naam bruidegom:
Hendricksz, Jan
naam eerdere vrouw:
Jans, Geesje
naam bruid:
Hendrix, Steijntje
naam eerdere man:
Wesselse, Teunis
bronverwijzing:
DTB 473, p.47
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26446649
Echtgenote is Steijntje Hendrix [160905], geboren 1613 te Amsterdam, woont 1643 Prinsengracht te Amsterdam. {Zij was eerder ondertrouwd [51536] op zaterdag 11 april 1643 te Amsterdam (aktenummer: 459/134).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
11-04-1643
naam bruidegom:
Wesselssen, Teunis
naam eerdere vrouw:
Jans, Anne
naam bruid:
Heijndrix, Stijntje
bronverwijzing:
DTB 459, p.134
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26399506
Echtgenoot is Teunis Wessels [160906], coornsetter, geboren 1606 te Voorne? Boorne1, overleden voor 1654, woonde 1643 Rosestraet te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [8361] op donderdag 11 mei 1628 te Amsterdam (aktenummer: 764/044).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
11-05-1628
naam bruidegom:
Wessels, Tonis
naam bruid:
Jans, Anna
bronverwijzing:
DTB 764, p.44
opmerkingen:
Extra-ordinaris intekenregister.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26399567
Echtgenote is Anne Jansen [68638], geboren ca. 1610 te Haarlem, overleden voor 1643.}}
 
Jannetje Willems [160891], geboren 1611 te Gramsbergen, woont 1653 N.Z. Voorburgwall.
Ondertrouwd [51527] op vrijdag 7 februari 1653 te Amsterdam (aktenummer: 471/003) met Harman Jans Cock [160890], bakker, geboren ca. 1610 te Stapelmort? Hij woont 1653 Laourierstraat.
 
Trijn Gerrits [160035], geboren 1613 te Gramsbergen, woont 1633 O.Z. Voorburgwall.
Ondertrouwd [51381] op zaterdag 9 april 1633 te Amsterdam (aktenummer: 440/233), bruid geass. met Hendrik Harmanss haar oom en Jacob Heijndrix Vos haar voogd.
(akte ondertekend door Jan Tomasen en Tryntjen Gerryts), gehuwd voor de kerk te Zwolle (aktenummer: x) met Jan Thomas [160034], geboren 1605 te Zwolle.
 
Gerrit Barents [160673], snijdergesel, geboren 1614 te Hardenberg, woont 1640 Nieuwstraet te Amsterdam.
Ondertrouwd [8788] op zaterdag 3 november 1640 te Amsterdam (aktenummer: 454/496).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
03-11-1640
naam bruidegom:
Baerentss, Gerrit
naam bruid:
Jans, Trijntje
bronverwijzing:
DTB 454, p.496
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26322311
(aktenummer: x) met Trijntie Jans [160674], geboren 1613 te Amsterdam, woont 1640 Fluwelenbrughwall te Amsterdam.
 
Jan Jansen [160690], bakker, geboren 1614 te Hardenberg, woont 1642 Looierstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd [9369] op zaterdag 18 oktober 1642 te Amsterdam (aktenummer: 458/287).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
18-10-1642
naam bruidegom:
Janss, Jan
naam bruid:
Sijmons, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 458, p.287
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26365705
(aktenummer: x) met Jannetie Sijmons [160691], geboren 1614 te Amsterdam, woont 1642 N.Z. Achterb..wall.
 
Harmen Jans Oldenhoff (Olthof) [160005], ijzerkramer, sinds 1637 poorter van Amsterdam, spijkermaker, geboren ca. 1615 te Gramsbergen (Oldenhof), overleden na 1659 te Amsterdam, * In 1657 verkoopt Herman zijn pand aan de Uilenburgswal/Uilenburgergracht aan Simon Groenvelt. Het pand draagt de naam 'Gramsbergen' en het achterhuis ligt tegenover de Montelbaanstoren.
* In 1659 verkoopt hij 'het pand 'De Drie Akkers', gelegen Rozenstraat ZZ, aan Lambert Reijersz. Zoon van Jan Oldenhoff [163898], woonde 1634/1656 N.Z. AchtersWall/Uijlenburgh te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [51366] op zaterdag 23 december 1634 te Amsterdam (aktenummer: 443/179).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
23-12-1634
naam bruidegom:
Oldenhof, Harmen Jansz
naam bruid:
Jans, Grietje
bronverwijzing:
DTB 443, p.179
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26380334
Compareerden als vooren Harman Janss Oldenhoff onder 't gebiet van Gramsbergen, woonend op de N.Z. Achterburgwall vertoont acte van inteekening tot Edam ... [?] jongedochter Grietie Jans tot Edam.
Versoeckende etc.
[ondertekend] Harmen Jans Oldenhoff. (aktenummer: x) met Grietje Jans [160006], geboren ca. 1615 te Edam, overleden 00-07-1655 te Nieuwezijds Achterburgwal, begraven op vrijdag 23 juli 1655 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Jans, Grietje
datum begrafenis:
23-07-1655
begraafplaats:
Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
bronverwijzing:
DTB 1055, p.74vo en p.75
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9208337
Ondertrouwd (2) [51550] op zaterdag 27 mei 1656 te Amsterdam (aktenummer: 476/099).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
27-05-1656
naam bruidegom:
Janse, Harmen
naam bruidegom:
[van] Oldenhoff, Harmen Jansz
naam eerdere vrouw:
Jans, Grietje
naam bruid:
Arents, Geesje
bronverwijzing:
DTB 476, p.99
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26459759
Gehuwd voor de kerk op zondag 18 juni 1656 te Sloterdijk met Geesje Arents [160934].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Heindrik Oldenhoff [163947], gedoopt op zondag 22 januari 1640 te Amsterdam (getuige(n): Albert Janss ende Trijn Janss brachten Heindrik).
Brontekst: kind:
, Heindrik
doopdatum:
22-01-1640
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz, Harman
moeder:
Jans, Griet
bronverwijzing:
DTB 7, p.235
opmerkingen:
Ber. Va: IJzerkramer.
Doopregister: NL-SAA-24641038
Zoon van Harmen Jans Oldenhoff (Olthof) [160005], ijzerkramer, sinds 1637 poorter van Amsterdam, spijkermaker, en Grietje Jans [160006].
   2. v  Giertje Oldenhoff [163946], gedoopt op zondag 12 januari 1642 te Amsterdam (getuige(n): Engel Janss, Imm Pieterss).
Brontekst: kind:
, Giertje
doopdatum:
12-01-1642
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz, Harman
moeder:
Jans, Griet
bronverwijzing:
DTB 7, p.313
opmerkingen:
IJzerkramer
Doopregister: NL-SAA-24341355
Dochter van Harmen Jans Oldenhoff (Olthof) [160005], ijzerkramer, sinds 1637 poorter van Amsterdam, spijkermaker, en Grietje Jans [160006].
   3. v  Giertje Oldenhoff [33607], gedoopt op donderdag 3 maart 1644 te Amsterdam (getuige(n): Albert Janss, Engeltje en Trijn Janss).
Brontekst: kind:
, Giertje
doopdatum:
03-03-1644
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz Oldenhoff, Harman
moeder:
Jans, Griet
bronverwijzing:
DTB 8, p.7
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24416764

Name Giertje
Event Type Baptism
Event Date 03 Mar 1644
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Oude Kerk, Amsterdam
Father's Name Harman Jansz Oldenhoff
Mother's Name Griet Jans
Dochter van Harmen Jans Oldenhoff (Olthof) [160005], ijzerkramer, sinds 1637 poorter van Amsterdam, spijkermaker, en Grietje Jans [160006].
   4. v  Grietjen Oldenhoff [33554], gedoopt op zondag 19 maart 1645 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Engeltjen Jans, Albert Janss, Harmentjen Jans).
Brontekst: kind:
, Grietgen
doopdatum:
19-03-1645
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz Oldenhoff, Harmen
moeder:
Jans, Grietgen
bronverwijzing:
DTB 93, p.86
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24227040

Name Grietgen
Event Type Baptism
Event Date 19 Mar 1645
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Zuiderkerk, Amsterdam
Father's Name Harmen Jansz Oldenhoff
Mother's Name Grietgen Jans
Dochter van Harmen Jans Oldenhoff (Olthof) [160005], ijzerkramer, sinds 1637 poorter van Amsterdam, spijkermaker, en Grietje Jans [160006].
   5. m  Hendrick Oldenhoff (Ouwthof) [160974], gedoopt op zondag 27 september 1648 te Amsterdam (getuige(n): Gualtharus Backer, Loowijtje Saloomoens, Trijntje Jans).
Brontekst: kind:
, Hendrick
doopdatum:
27-09-1648
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Ouwthof, Harmen
moeder:
Jans, Grietjen
bronverwijzing:
DTB 93, p.248
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24429092
Zoon van Harmen Jans Oldenhoff (Olthof) [160005], ijzerkramer, sinds 1637 poorter van Amsterdam, spijkermaker, en Grietje Jans [160006].

Hendrik Gerrits [160056], 1638: backersgesel; 1649 en 1659: coorndrager, geboren 1615 te Hardenberg, woont 1638/1649 Goudsbloemstraat/Goudsbloemdwarsstraat te Amsterdam, 1659: 2e Goudsbloemdwarsstraat.
Ondertrouwd (1) [51392] op zaterdag 17 april 1638 te Amsterdam (aktenummer: 448/269).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
17-04-1638
naam bruidegom:
Gerritss, Hendrik
naam bruid:
Elbers, Lijsbet
naam eerdere man:
Mensen, Abraham
bronverwijzing:
DTB 448, p.269
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26343265
Compareerden als vooren arncto [?] Jacob Bicker & Jan Vandepol [?]
Heijndrik Gerritss van Hardenbergh, backersgesel, wonende in de Goutbloemstraet, out 23 jaer
&
Lijsbet Elbers van Amsterdam, weduwe van Abraham Mensen, wonende om de hoek van de Goutbloemstraet, de mans doot mee te brengen.
Versoeckende hare drye Sondaeghse uytroepingen, omme naer de selve / de voorsz trouwe te solemniseren, ende in alles te voltrecken, so verre daer / anders gene wettige verhinderinge voor en valle. Ende naer dien sy by / waerheydt verklaerden datse vrye Persoonen waren, ende malcande- / ren in bloede 'nochte in affiniteyt' / waerdoor een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, niet / en bestonden, zijn hun hare gheboden ingewilliget.
[ondertekend] Hendrick Garitsen & kruisje.
[opmerkingen] De mans doot is goet megebracht.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=abraham&a1=mensij&af1=1&i2=2&p2=p&x=20&z=b#OTR00035000139, gehuwd voor de kerk op zondag 2 mei 1638 te Amsterdam (aktenummer: 113364).
Brontekst: Name Henrick Gerritss
Spouse's Name Lijsbet Elberts
Event Date 02 May 1638
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Lijsbeth Elbers [160057], geboren 1601 te Loenen/Amsterdam, overleden T1638-1649 te Amsterdam, woonde 1626/1638 Duifst [?]/hoek Goudsbloemstraat te Amsterdam. {Zij was eerder ondertrouwd [8963] op donderdag 26 maart 1626 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
26-03-1626
naam bruidegom:
Menssen, Abraham
naam bruid:
Elbers, Liesbeth
bronverwijzing:
DTB 431, p.105
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26377970
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=abraham&a1=mensij&af1=1&i2=2&p2=p&x=20&z=b#A22966000056, gehuwd voor de kerk op zondag 12 april 1626 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Abraham Menses
Spouse's Name Lijsbet Elberts
Event Date 12 Apr 1626
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Abraham Mensen [160677], schoenmaker, geboren 1601 te Amsterdam, zoon van Mense Cornelis [18068], woont 1626 Leliesluis te Amsterdam.}
Ondertrouwd (2) [30011] op zaterdag 13 februari 1649 te Amsterdam (aktenummer: 466/362).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
13-02-1649
naam bruidegom:
Gerritsz, Hendrik
naam eerdere vrouw:
Elbers, Lijsbet
naam bruid:
Govert, Weintje
naam eerdere man:
Willemsz, Reijer
bronverwijzing:
DTB 466, p.362
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26343293
... Hendrik Gerritsen van Hardenberg, coorndraeger, weduwnaar van Lijsbet Elbers wonende in de Goutbloemdwarstraet.
Waijntie Govert van Maersen, weduwe van Reijer Willemssen wonende in de Angelierstraet.
(ondertekend: Hendirck Gerrits & kruisje) (aktenummer: x) met Wijntje Goverts [160857], geboren ca. 1615 te Maerssen, overleden T1655-1659 te Amsterdam, woonde 1649 Anjeliersstraat te Amsterdam. {Zij was eerder ondertrouwd [30593] voor 1649 met Reijer Willems [160858], geboren ca. 1615, overleden voor 1649.}
Ondertrouwd (3) [51566] op vrijdag 24 januari 1659 te Amsterdam (aktenummer: 479/354).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
24-01-1659
naam bruidegom:
Gerritse, Hendrik
naam bruidegom:
[van] Hardenberch, Hendrik Gerritse
naam eerdere vrouw:
Goverts, Wijntje
naam bruid:
Dircx, Annetje
bronverwijzing:
DTB 479, p.354
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26438602
Compareerden voor de heeren mr, J. Huijdroper van Maersen ridder & J. Reaal, commissarissen
Hendrick Gerritse, coorndrager van den Hardenbergh weduwe van Weijntje Goverts woonende inde 2e Goutsbloemswarstraet & Annetje Dircx van Diesdorp, out 37 jaer, ouders doot, woont op de Princegraft.
Versoeckende hare drye etc.
[ondertekend] Hendrick Gerrits van Hardenberch & merkteken.
[opmerkingen] Hij heeft den 23 januari 1659 de weeskamer voldaen. (aktenummer: x) met Annetje Dirks [160972], geboren 1622 te Dusseldorp?
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Pieter Hendriks [160973], gedoopt op zondag 12 december 1638 te Amsterdam (getuige(n): Maritje Elberts) (bron: kind:, Pieterdoopdatum:12-12-1638kerk:Nieuwe Kerkgodsdienst:Hervormdvader:Gerritsen, Henrickmoeder:Elberts, Lijsbetbronverwijzing:DTB 42, p.115Doopregister: NL-SAA-24386485), zoon van Hendrik Gerrits [160056], 1638: backersgesel; 1649 en 1659: coorndrager, en Lijsbeth Elbers [160057].
Uit het tweede huwelijk:
   2. v  Hilleltje Hendriks [160393], gedoopt op donderdag 2 december 1649 te Amsterdam (getuige(n): Jieltje [geltje] Henrix).
Brontekst: kind:
, Hilleltje
doopdatum:
02-12-1649
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Gerritsz, Henrick
moeder:
Goverts, Weijntje
bronverwijzing:
DTB 43, p.130
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24317596
Dochter van Hendrik Gerrits [160056], 1638: backersgesel; 1649 en 1659: coorndrager, en Wijntje Goverts [160857].
   3. v  Immetien Hendriks [160392], gedoopt op zondag 22 september 1652 te Amsterdam (getuige(n): Wijbrig Goverts) (bron: kind:, Immettiendoopdatum:22-09-1652kerk:Noorderkerkgodsdienst:Hervormdvader:Gerrets, Hendrickmoeder:Govers, Wijntienbronverwijzing:DTB 75, p.326Doopregister: NL-SAA-24688831), dochter van Hendrik Gerrits [160056], 1638: backersgesel; 1649 en 1659: coorndrager, en Wijntje Goverts [160857].
   4. m  Gerrit Hendriks Gerrits [34004], gedoopt op woensdag 13 oktober 1655 te Amsterdam (getuige(n): Gerritje Hendriks).
Brontekst: kind:
, Gerrit
doopdatum:
13-10-1655
kerk:
Noorderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Gerritsz, Hendrick
moeder:
Goverts, Weijntie
bronverwijzing:
DTB 76, p.41
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24363891
Zoon van Hendrik Gerrits [160056], 1638: backersgesel; 1649 en 1659: coorndrager, en Wijntje Goverts [160857].

Aaltje Lodewijks [160695], geboren ca. 1615 te Gramsbergen, overleden 00-04-1649 te Gebet sonder Ent. Altien Lodewicks hv van Sent Sentsen int gebet sonder ent. Begraven op dinsdag 13 april 1649 te Amsterdam, dochter van Lodewijk Walraven of Bruin [160696] en moeder Walraven [160697], woonde O.Z. Achterburchwall.
Ondertrouwd [9445] op vrijdag 7 augustus 1643 te Amsterdam (aktenummer: 459/347), geass. met haar suster Wijbrich Lodewijx, haar moeder leeft nog, gehuwd voor de kerk op zondag 23 augustus 1643 te Ouderkerck met Cent Centen [160694], huistimmerman, geboren 1612 te Steenwijk, woont 1649 Gebet sonder ent te Amsterdam. {Hij is later ondertrouwd [17728] op zaterdag 12 juni 1649 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
12-06-1649
naam bruidegom:
Centsen, Cent
naam eerdere vrouw:
Lodewijx, Aaltje
naam bruid:
Andries, Machteltje
bronverwijzing:
DTB 467, p.13
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26327801
Gehuwd voor de kerk op zaterdag 3 juli 1649 te Durgerdam met Machteltje Andries [163924], geboren 1621 te Amsterdam, woont 1649 Salamanderwal te Amsterdam.}
Uit dit huwelijk:
   1. m  Lodewijck Centen [163925], gedoopt op zondag 19 juni 1644 te Amsterdam (getuige(n): Wijbrant Lodewijx en Heindrik Lodewijx).
Brontekst: kind:
, Lodewijck
doopdatum:
19-06-1644
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Sentsz, Sent
moeder:
Lodewijcks, Ael
bronverwijzing:
DTB 8, p.17
Doopregister: NL-SAA-24481496
Zoon van Cent Centen [160694], huistimmerman, en Aaltje Lodewijks [160695].
   2. v  Margriet Centen [23059], gedoopt op zondag 23 december 1646 te Amsterdam (getuige(n): Wijberich Coerten, Johannes Beeck en Belijtjen ten Broeck).
Brontekst: kind:
, Margriet
doopdatum:
23-12-1646
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Centen, Cent
moeder:
Lodewijx, Aeltjen
bronverwijzing:
DTB 8, p.113
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24712943
Dochter van Cent Centen [160694], huistimmerman, en Aaltje Lodewijks [160695].

Geertie Roelofs [160683], geboren 1616 te Hardenberg.
Ondertrouwd [9255] op zaterdag 15 december 1640 te Amsterdam (aktenummer: 454/582).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
15-12-1640
naam bruidegom:
Evertss, Marten
naam bruid:
Roelofs, Geertje
bronverwijzing:
DTB 454, p.582
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26339345
Engbert Heijndrix burgemeester? te Hardenberg (aktenummer: x) met Marten Everts [160682], snijdergesel, geboren 1616.
 
Barent Jansen [160684], bakker, sinds 1641 poorter van Amsterdam, geboren 1616 te Gramsbergen.
Ondertrouwd [9265] op donderdag 28 maart 1641 te Amsterdam (aktenummer: 455/142).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
28-03-1641
naam bruidegom:
Janss, Barent
naam bruid:
Jans, Annetje
naam eerdere man:
Willemsz, Willem
bronverwijzing:
DTB 455, p.142
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26358962
(aktenummer: x) met Annetie Jansen [160685], geboren ca. 1615 te Gennip, woont 1641 Haerlemerstraat. {Zij was eerder ondertrouwd [9287] voor 1641 met Willem Willems [160686], geboren ca. 1615, overleden voor 1641.}
 
Gerrit Hendriks (Hardenberg) [160127], bakker/makelaar, geboren 1617 te Hardenberg/Zwolle, woont 1639/1655 Heerstraat/Korte Keizersstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [51398] op donderdag 14 april 1639 te Amsterdam (aktenummer: 450/295).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
14-04-1639
naam bruidegom:
[van] Hardenbergh, Gerrit Heijndrix
naam bruid:
Boschers, Anna
bronverwijzing:
DTB 450, p.295
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26347087
Gerrit Heijndrix Hardenbergh van Anna Boschers. (aktenummer: x) met Anna Boschers [160099], geboren 1617 te Haarlem.
Ondertrouwd (2) [51409] op donderdag 22 april 1655 te Amsterdam (aktenummer: 474/297) (aktenummer: x) met Josina Jans [160128], geboren 1628 te Amsterdam, woont 1655 Antoniesbreestraat te Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Hendrick Gerrits Hardenberg [34076], gedoopt op zondag 5 juni 1644 te Amsterdam, Zuiderkerk.
Brontekst: Name Hendrick
Event Type Baptism
Event Date 05 Jun 1644
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Zuiderkerk, Amsterdam
Father's Name Gerrit Hendricksz
Mother's Name Annitgen Bosschers
Zoon van Gerrit Hendriks (Hardenberg) [160127], bakker/makelaar, en Anna Boschers [160099].
   2. m  Henrick Gerrits Hardenberg [34075], gedoopt op donderdag 10 mei 1646 te Amsterdam.
Brontekst: Name Henrick
Event Type Baptism
Event Date 10 May 1646
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Nieuwe Kerk, Amsterdam
Father's Name Gerrit Henrixsz Hardenberch
Mother's Name Anneken Bosschers
Zoon van Gerrit Hendriks (Hardenberg) [160127], bakker/makelaar, en Anna Boschers [160099].
   3. v  Hendrikje Hardenberg [160389], gedoopt op donderdag 7 mei 1648 te Amsterdam (bron: DTB Dopen met HenrickjeKindHenrickjeVaderGerrit HardenberchMoederAnnetje BuskersGebeurtenisDoopDatum07-05-1648ReligieHervormdGebeurtenisplaatsAmsterdamDocumenttypeDTB DopenErfgoedinstellingStadsarchief AmsterdamCollectiegebiedNoord-HollandArchiefDTB 43RegistratienummersaaId24569533Paginap.76Registratiedatum07-05-1648AkteplaatsAmsterdamCollectieNieuwe Kerk), dochter van Gerrit Hendriks (Hardenberg) [160127], bakker/makelaar, en Anna Boschers [160099].
   4. m  Andries Hardenberg [160109], gedoopt op dinsdag 3 augustus 1649 te Amsterdam.
Brontekst: Name Andries
Event Type Baptism
Event Date 03 Aug 1649
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Oude Kerk, Amsterdam
Father's Name Gerrit Hardenbergh
Mother's Name Annetje Buskers
Zoon van Gerrit Hendriks (Hardenberg) [160127], bakker/makelaar, en Anna Boschers [160099].
   5. m  Gerret Hardenberg [160115], gedoopt op zondag 7 mei 1651 te Amsterdam, Zuiderkerk.
Brontekst: Name Gerret
Event Type Baptism
Event Date 07 May 1651
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Zuiderkerk, Amsterdam
Father's Name Gerret Hardenbergh
Mother's Name Annetjen Busschers
Zoon van Gerrit Hendriks (Hardenberg) [160127], bakker/makelaar, en Anna Boschers [160099].

Swaantje Hendriks [160689], geboren 1617 te Hardenberg, woont 1641? Handboogdoelengracht te Amsterdam.
Ondertrouwd [9365] op donderdag 25 april 1641 te Amsterdam (aktenummer: 455/224).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
25-04-1641
naam bruidegom:
Bosch, Hendrik
naam bruidegom:
Bos, Hendrik
naam eerdere vrouw:
Harmens, Elsje
naam bruid:
Heijndrix, Swaantje
bronverwijzing:
DTB 455, p.224
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26324328
geass. met Annetie Bosschers haer suster? (aktenummer: x) met Hendrik Bosch [160687], knecht, geboren 1616 te Munster, woont 1639 Doelen te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [9320] op zaterdag 19 februari 1639 te Hardenberg (aktenummer: 450/159).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
19-02-1639
naam bruidegom:
Busch, Hendrik
naam bruid:
Hermans, Elsje
bronverwijzing:
DTB 450, p.159
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26326985
Echtgenote is Elsje Harmens [160688], geboren 1616 te Schermbeek, overleden voor 1641, woonde 1639 Zwartehandsteegje te Amsterdam.}
 
Annetie Thomas [160693], geboren 1617 te Gramsbergen, woont Connixgracht.
Ondertrouwd [9386] op zaterdag 11 april 1643 te Amsterdam (aktenummer: 677/098).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
11-04-1643
naam bruidegom:
Jansz, Willem
naam bruid:
Thomas, Annetje
bronverwijzing:
DTB 677, p.98
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-27434944
haar moeder leeft nog (aktenummer: x) met Willem Jans [160692], backergesel, geboren 1604 te Bijlvelt, woont 1643 St. Annaedwarssstraet.
 
Jan Jansz de Vasse [160698], bakker, sinds 1644 poorter van Amsterdam, geboren 1617 te Hardenberg, woont 1644 Hoekstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd [9496] op zaterdag 2 april 1644 te Amsterdam (aktenummer: 460/312).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
02-04-1644
naam bruidegom:
[de] Vasse, Jan Janss
naam bruid:
[van der] Staert, Josijntje
bronverwijzing:
DTB 460, p.312
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26396978
(aktenummer: x) met Josijntie van der Staart [160699], weduwe? Geboren ca. 1615 te Leijden.
 
Geertje Everts [160824], geboren 1618 te Gramsbergen, dochter van Jannetje Everts [160825].
Ondertrouwd [21478] op vrijdag 12 mei 1645 te Amsterdam (aktenummer: 462/098).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
12-05-1645
naam bruidegom:
Baerentss, Gerrit
naam bruid:
Everts, Geertje
bronverwijzing:
DTB 462, p.98
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26322349
(aktenummer: x) met Gerrit Baerents [160823], bombasijnverwer, geboren 1622 te Emenes, zoon van Barent Dirksnts [160826].
 
Egbert Janz Jans Schutstal [160732], wijnverlater, sinds 1648 poorter van Amsterdam, geboren 1619 te Gramsbergen, overleden te Dwars Boomsloot, begraven op zaterdag 28 mei 1667 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Schutstal, Egbert
datum begrafenis:
28-05-1667
begraafplaats:
Oude Kerk
bronverwijzing:
DTB 1047, p.148 en p.149
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9142049
Koop in 1664 huis aan Bomendwarssloot (Recht Boomsloot). Zoon van Jan Schutstal [163899], woonde 1648 Boomsloot te Amsterdam.
Ondertrouwd [16592] op vrijdag 30 oktober 1648 te Amsterdam (aktenummer: 466/208).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
30-10-1648
naam bruidegom:
Schutstals, Egbert
naam bruid:
Egbers, Lobbetje
bronverwijzing:
DTB 466, p.208
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26390950
Compareerden als vooren
Egbert Schutstals, van Gramsbergen, wijnverlatergesel, omtrent 29 jaer, vertoonende acte van consent, woonend op Boomsloot.
Lubbertie Egbers, van Swoll, out 28 jaer, geen ouders hebbende, woonende in de Heijntehoeksteech, etc...
[ondertekend] Egbers Schutstals - Lubbetjen Egbers, gehuwd voor de kerk op dinsdag 17 november 1648 te Amsterdam.
Brontekst: Name Egbert Schutstal
Spouse's Name Lobbetje Egbers
Event Date 17 Nov 1648
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Lubbetie Egberts [160733], geboren 1620 te Zwolle, woont 1648 Heintje Hoekssteeg te Amsterdam. {Zij is later ondertrouwd [2365] op vrijdag 13 juli 1668 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
13-07-1668
naam bruidegom:
Meijer, Tobias
naam eerdere vrouw:
Willems, Magdalena
naam bruid:
Egberts, Lubbertje
naam eerdere man:
Schutstal, Egbert
bronverwijzing:
DTB 492, p.186
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26495736
Echtgenoot is Tobias Meijer [46125], geboren ca. 1620. {Hij was eerder ondertrouwd [2752] voor 1668 met Magdalena Willems [46187], overleden voor 1668 te Amsterdam.}}
Uit dit huwelijk:
   1. v  Cristina Schutstal [49030], gedoopt op zondag 16 mei 1649 te Amsterdam (getuige(n): Jan Dircks Bremer en Trijntje Schutstal).
Brontekst: kind:
, Cristina
doopdatum:
16-05-1649
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Schutstals, Ecbert
moeder:
Eqberts, Lobbetie
bronverwijzing:
DTB 8, p.214
Doopregister: NL-SAA-24562286
Dochter van Egbert Janz Jans Schutstal [160732], wijnverlater, sinds 1648 poorter van Amsterdam, en Lubbetie Egberts [160733].
   2. m  Egbert Schutstal [48041], gedoopt op zondag 20 oktober 1652 te Amsterdam (getuige(n): Jacob Dirxks en Fransje Lamberts).
Brontekst: kind:
, Egbert
doopdatum:
20-10-1652
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz Schutstal, Egbert
moeder:
Egbers, Lobbetje
bronverwijzing:
DTB 9, p.41
Doopregister: NL-SAA-24343589
Zoon van Egbert Janz Jans Schutstal [160732], wijnverlater, sinds 1648 poorter van Amsterdam, en Lubbetie Egberts [160733].
   3.   kind Schutstal [47546], geboren voor 1654, overleden te op Boomsloot, begraven op woensdag 2 september 1654 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Schuttstal, Egbert
datum begrafenis:
02-09-1654
begraafplaats:
Oude Kerk
bronverwijzing:
DTB 1046, p.135vo en p.136
relatieinformatie:
Kind van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9136072
Kind van Egbert Janz Jans Schutstal [160732], wijnverlater, sinds 1648 poorter van Amsterdam, en Lubbetie Egberts [160733].
   4. m  Egbert Schutstal [49029], gedoopt op zondag 5 juli 1654 te Amsterdam (getuige(n): Jan Schutstal en Francijntie Lamberts).
Brontekst: kind:
, Egbert
doopdatum:
05-07-1654
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz Schutstal, Egbert
moeder:
Egbers, Lobbetje
bronverwijzing:
DTB 9, p.89
Doopregister: NL-SAA-24434763
Zoon van Egbert Janz Jans Schutstal [160732], wijnverlater, sinds 1648 poorter van Amsterdam, en Lubbetie Egberts [160733].
   5.   kind Schutstal [47576], geboren voor 1656, overleden te op Boomsloot, begraven op zaterdag 19 augustus 1656 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Schuttstal, Egbert
datum begrafenis:
19-08-1656
begraafplaats:
Oude Kerk
bronverwijzing:
DTB 1047, p.12vo en p.13
relatieinformatie:
Kind van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9137131
Kind van Egbert Janz Jans Schutstal [160732], wijnverlater, sinds 1648 poorter van Amsterdam, en Lubbetie Egberts [160733].
   6. m  Frederick Schutstal [45884], gedoopt op woensdag 2 augustus 1656 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Jan Lubbersen en Trijntien Schutstal).
Brontekst: kind:
, Frederick
doopdatum:
02-08-1656
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Schutstal, Egbert
moeder:
Egbers, Lobbrechtjen
bronverwijzing:
DTB 94, p.221
Doopregister: NL-SAA-24558037
Zoon van Egbert Janz Jans Schutstal [160732], wijnverlater, sinds 1648 poorter van Amsterdam, en Lubbetie Egberts [160733].
   7. v  Aaltje Schutstal (D) [45997], gedoopt op maandag 24 december 1657 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Luickas Pranger [Lucas Prenger] en Heiltien Martens en Trijntien Schutstal).
Brontekst: kind:
, Aeltien
doopdatum:
24-12-1657
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Schutstal, Egbert
moeder:
Egbers, Lobbetien
bronverwijzing:
DTB 94, p.339
Doopregister: NL-SAA-24707210
Dochter van Egbert Janz Jans Schutstal [160732], wijnverlater, sinds 1648 poorter van Amsterdam, en Lubbetie Egberts [160733].
   8.   kind Schutstal [46188], geboren voor 1662, overleden te Boomsloot, begraven op maandag 11 september 1662 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Jansz Schutstal, Egbert
datum begrafenis:
11-09-1662
begraafplaats:
Oude Kerk
bronverwijzing:
DTB 1047, p.96 en p.97
relatieinformatie:
Kind van
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9139475
Kind van Egbert Janz Jans Schutstal [160732], wijnverlater, sinds 1648 poorter van Amsterdam, en Lubbetie Egberts [160733].
   9. v  Fredericka Schutstal [46037], gedoopt op vrijdag 25 augustus 1662 te Amsterdam (getuige(n): Jan Lubbertsen en Trijntie Schutstal).
Brontekst: kind:
, Fredericka
doopdatum:
25-08-1662
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Schutstal, Egbert
moeder:
Egberts, Lobberichje
bronverwijzing:
DTB 9, p.333
Doopregister: NL-SAA-24591276
Dochter van Egbert Janz Jans Schutstal [160732], wijnverlater, sinds 1648 poorter van Amsterdam, en Lubbetie Egberts [160733].

Jannetie Wouters [160814], geboren 1619 te Gramsbergen.
Ondertrouwd [18372] op zaterdag 24 september 1644 te Amsterdam (aktenummer: 461/090).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
24-09-1644
naam bruidegom:
[de] Ruijdt, Jan
naam bruid:
Wouters, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 461, p.90
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26389631
(aktenummer: x) met Jan de Ruit [160813], wijnverlater, geboren ca. 1615 te Bommel.
 
Evert Roelofs [160821], bakker, geboren 1619 te Gramsbergen, woont 1645 te Gramsbergen?
Ondertrouwd [19056] op vrijdag 21 april 1645 te Amsterdam (aktenummer: 462/048).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
21-04-1645
naam bruidegom:
Roeloffss, Evert
naam bruid:
Senten, Femmetje
naam bruid:
Centen, Femmetje
bronverwijzing:
DTB 462, p.48
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26388228
Compareerden als vooren
Evert Roeloffss van Gramsbergen, backersgesel, out 26 jaer, vertonende acte van moeders consent, woonende omde hoek vande Visscherstraet
&
Femme Centen mede van Gramsbergen, out 25 jaer, woonende op de Heregracht.
Versoeckende hare drye Sondaeghse uytroepingen, omme naer de selve de voorsz trouwe / te solenniseren [lees: solemniseren], ende in alles te voltrecken, so verre daer anders gene wettige verhinde- / ringe voor en valle. Ende naer dien zy by waerheyt verklaerden datse vrye Perso- / nen waren, ende malcanderen in bloede [niet ingevuld] / waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, niet en bestonden, / zijn hun hare geboden verwillighet.
[ondertekend] merkteken & Femmetijn Centen.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=femmetje&a1=senten&af1=1&i2=2&p2=p&x=20&z=b#A22927000026, gehuwd voor de kerk op zondag 7 mei 1645 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Evert Roelofsz
Spouse's Name Femmetjen Senten
Event Date 07 May 1645
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Femmetje Centen [160822].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maritje Everts [19972], gedoopt op zondag 5 november 1651 te Amsterdam (getuige(n): Hillitje Pieters).
Brontekst: kind:
, Maritje
doopdatum:
05-11-1651
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Roelofsz, Evert
moeder:
Senten, Femmetje
bronverwijzing:
DTB 43, p.196
Doopregister: NL-SAA-24562054
Dochter van Evert Roelofs [160821], bakker, en Femmetje Centen [160822].
   2. m  Hendrick Everts [20098], gedoopt op zondag 6 oktober 1652 te Amsterdam (getuige(n): Annetje Jans).
Brontekst: kind:
, Hendrick
doopdatum:
06-10-1652
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Roeloffsen, Evert
moeder:
Senten, Femmetje
bronverwijzing:
DTB 43, p.229
Doopregister: NL-SAA-24619183
Zoon van Evert Roelofs [160821], bakker, en Femmetje Centen [160822].

Barent Jans Jans Hagens [160827], bakker, sinds 1646 poorter van Amsterdam, geboren 1619 te Gramsbergen, zoon van Jan Hagens [163894].
Ondertrouwd [21766] op zaterdag 10 maart 1646 te Amsterdam (aktenummer: 463/096).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
10-03-1646
naam bruidegom:
Jansz, Barent
naam bruid:
Gerrits, Geesje
bronverwijzing:
DTB 463, p.96
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26358900
(aktenummer: x) met Geesje Gerrits [160828].
 
Trijntje Jansen [160844], geboren 1619 te Gramsbergen, woont 1647 Lelijgracht te Amsterdam.
Ondertrouwd [22827] op zaterdag 23 februari 1647 te Amsterdam (aktenummer: 464/276).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
23-02-1647
naam bruidegom:
Lubbersen, Jan
naam bruid:
Jans, Trijntje
bronverwijzing:
DTB 464, p.276
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26374582
Gehuwd voor de kerk op dinsdag 12 maart 1647 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Jan Lubbertsz
Spouse's Name Trijntjen Jansdr
Event Date 12 Mar 1647
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Jan Lubberts [160843], bakker, geboren 1626 te Deventer.
 
Geertruijt Jansen [160848], geboren 1619 te Gramsbergen, woont Langestrael.
Ondertrouwd [23161] op zaterdag 27 april 1647 te Amsterdam (aktenummer: 464/389) (aktenummer: x) met Clement Christiaanss [160847], kistemacker, geboren 1612 te Wold.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Kristiaen Clements Christiaans [33758], gedoopt op dinsdag 16 februari 1649 te Amsterdam.
Brontekst: Name Kristiaen
Event Type Baptism
Event Date 16 Feb 1649
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Oude Kerk, Amsterdam
Father's Name Klement Cristiaensz
Mother's Name Giertje Jans
Zoon van Clement Christiaanss [160847], kistemacker, en Geertruijt Jansen [160848].

Hendrikje Jansen [160851], geboren 1619 te Gramsbergen, woont 1647 op de Zedijck? te Amsterdam.
Ondertrouwd [25926] op zondag 29 september 1647 te Amsterdam (aktenummer: 465/151).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
29-09-1647
naam bruidegom:
IJsbrantsz, Harman
naam bruidegom:
Farmsum, Harman Isebrants
naam bruid:
Jans, Hendrickje
bronverwijzing:
DTB 465, p.151
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26403562
(aktenummer: x) met Harman IJsbrants [160850], varentgesel, geboren 1622 te Farmsum, woont Olofspoort.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Isebrant Harmens IJsbrants [33857], gedoopt op dinsdag 7 september 1649 te Amsterdam.
Brontekst: Name Isebrant
Event Type Baptism
Event Date 07 Sep 1649
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Oude Kerk, Amsterdam
Father's Name Harmen Isebrantsz
Mother's Name Hendricktje Jans
Zoon van Harman IJsbrants [160850], varentgesel, en Hendrikje Jansen [160851].
   2. m  Jan Harmens IJsbrants [33759], gedoopt op zondag 30 juli 1651 te Amsterdam.
Brontekst: Name Jan
Event Type Baptism
Event Date 30 Jul 1651
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Oude Kerk, Amsterdam
Father's Name Harmen Isbrantsz
Mother's Name Hendrikje Jans
Zoon van Harman IJsbrants [160850], varentgesel, en Hendrikje Jansen [160851].
   3. m  Isbrant Harmens IJsbrants [33842], gedoopt op zondag 20 september 1654 te Amsterdam.
Brontekst: Name Isbrant
Event Type Baptism
Event Date 20 Sep 1654
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Oude Kerk, Amsterdam
Father's Name Harmen Isbrantsz
Mother's Name Hendrickje Jans
Zoon van Harman IJsbrants [160850], varentgesel, en Hendrikje Jansen [160851].
   4. m  Evert Harmens IJsbrants [33837], gedoopt op donderdag 21 september 1656 te Amsterdam.
Brontekst: Name Evert
Event Type Baptism
Event Date 21 Sep 1656
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Oude Kerk, Amsterdam
Father's Name Harmen IJsbrantsz
Mother's Name Hendrickje Jans
Zoon van Harman IJsbrants [160850], varentgesel, en Hendrikje Jansen [160851].
   5. m  Harmen Harmens IJsbrants [33784], gedoopt op dinsdag 28 januari 1659 te Amsterdam.
Brontekst: Name Harmen
Event Type Baptism
Event Date 28 Jan 1659
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Nieuwe Kerk, Amsterdam
Father's Name Harmen Ysbrantsz
Mother's Name Hendrikje Jans
Zoon van Harman IJsbrants [160850], varentgesel, en Hendrikje Jansen [160851].
   6. v  Griettie Harmens IJsbrants [33785], gedoopt op zondag 9 oktober 1661 te Amsterdam.
Brontekst: Name Griettie
Event Type Baptism
Event Date 09 Oct 1661
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Oudezijds Kapel, Amsterdam
Father's Name Harmen Isbrantsz
Mother's Name Hendrickie Jans
Dochter van Harman IJsbrants [160850], varentgesel, en Hendrikje Jansen [160851].
   7. v  Griettien Harmens Ijsbrants [33884], gedoopt op zondag 9 oktober 1661 te Amsterdam.
Brontekst: Name Griettien Isbrantsen
Gender Female
Christening Date 09 Oct 1661
Christening Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Father's Name Harmen Isbrantsen
Mother's Name Henderickie Jans
Dochter van Harman IJsbrants [160850], varentgesel, en Hendrikje Jansen [160851].

IJtjie Teunis [160853], geboren 1619 te Gramsbergen, woont 1648 te Gramsbergen.
Ondertrouwd [27997] op zaterdag 14 maart 1648 te Amsterdam (aktenummer: 465/393).
Brontekst: DTB Trouwen met Hendrick van Eck
Bruidegom
Hendrick van Eck
Bruid
IJtje Teunis
Ondertekening bruid
IJtje Tonijs
Gebeurtenis
Ondertrouw
Gebeurtenisplaats
Amsterdam
Documenttype
DTB Trouwen
Erfgoedinstelling
Stadsarchief Amsterdam
Collectiegebied
Noord-Holland
Registratienummer
DTB 465
Pagina
393
Registratiedatum
14-03-1648
Akteplaats
Amsterdam
Opmerking
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Gehuwd voor de kerk op zondag 12 april 1648 te Wormerveer met Hendrik van Eck [160852], geboren 1616 te Urk, woont Calverstraet.
 
Geesje Jans Hobers [29609], geboren 1620 te Ane, Gramsbergen, overleden ca. 1703 te Amsterdam, dochter van Jan Hobers [19084], woonde 1647/1670 Laurierstraat/Laurierdwarsstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [8058] op vrijdag 4 oktober 1647 te Amsterdam (aktenummer: 465/157).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
04-10-1647
naam bruidegom:
Andriesz, Andries
naam eerdere vrouw:
Reijers, Jannetje
naam bruid:
Jans, Geesje
bronverwijzing:
DTB 465, p.157
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26540585
Compareerden als vooren
Andries Andriess van Husterme [], backer, weduwnaar van Janne Teijers wonende in de Lourierstraet.
Geesje Jans van Gramsbergen, out 27 jaer, woonende op de Lourierstraet, etc.
[ondertekend met twee kruisjes] (aktenummer: x) met Andries Andriessen van der Mie [29610], bakkergesel, bakker, geboren 1611 te Haaster, overleden te Laurierstraet, begraven op maandag 13 december 1666 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
[van der] Mie, Anderis Andriesen
datum begrafenis:
13-12-1666
begraafplaats:
Wester Kerk
bronverwijzing:
DTB 1101, p.44 en p.45
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-11184985
Hij woonde 1647 Laurierstraat te Amsterdam, 1640: te Haaster, Haasteren, Husterne (ws. Haastrecht). {Hij was eerder ondertrouwd [16509] op woensdag 4 april 1640 te Amsterdam (aktenummer: 453/345).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
04-04-1640
naam bruidegom:
Driess, Dries
naam bruid:
Reijers, Jannetje
naam eerdere man:
Martensz, Marten
bronverwijzing:
DTB 453, p.345
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26337679
Echtgenote is Jannetje Reijers [33382], geboren te Loenen, overleden voor 1647, woonde 1640 Laurierstraat te Amsterdam. {Zij was eerder ondertrouwd [254] op dinsdag 18 maart 1636 te Amsterdam met Marten Martens [5023], overleden voor 1640.}}
Ondertrouwd (2) [8400] op zondag 23 maart 1670 te Amsterdam (aktenummer: 495/066).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
23-05-1670
naam bruidegom:
Jacobse, Claes
naam eerdere vrouw:
Andries, Annetje
naam bruid:
Jans, Geesje
naam eerdere man:
Driesse, Andries
bronverwijzing:
DTB 495, p.66
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26454243
Compareerden voor de hweer Jacob Trip, commissaris

Claes Jacobse van Runderwoud, backer, weduwnaar van Annetie Andries woont in de Laurierstraet
&
Geesie Jans van Gramsbergen, weduwe van Andries Driesse woont in de Laurierdwarstraet.

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar deselve de voorsz. trouwe te solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

[ondertekend] Claes Jacoopse - kruisje. Echtgenoot is Claas Jacobs [30822], geboren ca. 1620, woont 1670 Laurierstraat te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [8531] voor 1670 met Annetje Andriessen van der Mie [49413], geboren ca. 1620, overleden voor 1670, dochter van Andries Andriessen van der Mie [29610], bakkergesel, bakker, en Jannetje Reijers [33382].}
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Joannes van der Mie [49731], gedoopt op zondag 19 juli 1648 te Amsterdam (getuige(n): Jannetje Sijmons).
Brontekst: kind:
, Joannes
doopdatum:
19-07-1648
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Andriesz, Andries
moeder:
Jans, Geesje
bronverwijzing:
DTB 43, p.82
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24624410
Zoon van Andries Andriessen van der Mie [29610], bakkergesel, bakker, en Geesje Jans Hobers [29609].
   2. m  Hendrik van der Mie [49732], gedoopt op zondag 13 maart 1650 te Amsterdam (getuige(n): Jannetje Sijmons).
Brontekst: kind:
, Henrick
doopdatum:
13-03-1650
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Andries, Andries
moeder:
Jans, Geesje
bronverwijzing:
DTB 43, p.138
Doopregister: NL-SAA-24341808
Zoon van Andries Andriessen van der Mie [29610], bakkergesel, bakker, en Geesje Jans Hobers [29609].

Pieter Pietersz [160631], lakenstopper, sinds ca. 1647 poorter van Amsterdam, geboren ca. 1620 te Hardenberg.
 
Annetje Pieters [160743], geboren ca. 1620 te Hardenberg, woont 1650 Heeregracht te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [17555] voor 1650, gehuwd voor de kerk voor 1650 met Jan Janse van Alcmaer [160744], geboren ca. 1620, overleden op zaterdag 24 oktober 1648 te ?
Ondertrouwd (2) [17071] op zaterdag 30 april 1650 te Amsterdam (aktenummer: 467/603).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
30-04-1650
naam bruidegom:
[van] Eechoute, Jan
naam bruidegom:
[van] Eechout, Jan
naam bruid:
Pieters, Annetje
naam eerdere man:
[van] Alcmaer, Jan Janse
bronverwijzing:
DTB 467, p.603
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26338201

inschrijvingsdatum:
30-04-1650
naam bruidegom:
[van] Eechoute, Jan
naam bruidegom:
[van] Eechout, Jan
naam bruid:
Pieters, Annetje
naam eerdere man:
[van] Alcmaer, Jan Janse
bronverwijzing:
DTB 467, p.603
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26338201


inschrijvingsdatum:
30-04-1650
naam bruidegom:
[van] Eechoute, Jan
naam bruidegom:
[van] Eechout, Jan
naam bruid:
Pieters, Annetje
naam eerdere man:
[van] Alcmaer, Jan Janse
bronverwijzing:
DTB 467, p.603
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26338201

DTB Trouwen met Jan van Eechoute
Bruidegom
Jan van Eechoute
Bruid
Annetje Pieters
Ondertekening bruidegom
Jan van Eechout
Gebeurtenis
Ondertrouw
Gebeurtenisplaats
Amsterdam
Documenttype
DTB Trouwen
Erfgoedinstelling
Stadsarchief Amsterdam
Collectiegebied
Noord-Holland
Registratienummer
DTB 467
Pagina
603
Registratiedatum
30-04-1650
Akteplaats
Amsterdam
Opmerking
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Eechout van Gent, 28, Angeliersgracht Pieters Annetie van Herdenberg? Wed. van Jan Jans? Van Altman? Wonende op de heergracht met Jan van Eechout [160742], snijder, geboren 1622 te Gent, woont 1650 Angeliergracht te Amsterdam.
 
Annetie Jansen [160748], geboren ca. 1620 te Gramsbergen (Grumsbergen?).
Ondertrouwd [17635] op zaterdag 11 juni 1650 te Amsterdam (aktenummer: 467/664). Ondertrouw 1650-06-11 467/664 (Grumsbergen) Janss Annetie, 25 jaar, geen ouders
Dirck Hanss van Groningen, soldaat, majoor, geen ouders, Palmstraat? Echtgenoot is Dirck Hanss [160747], geboren ca. 1620 te Groningen.
 
Egbert Gerritsz [160755], sinds 20-04-1645 poorter van Amsterdam, geboren ca. 1620 te Hardenberg.
 
Egbert Jansen [160811], geboren ca. 1620 te Lutte.
Ondertrouwd [18343] op zaterdag 23 april 1644 te Amsterdam (aktenummer: 460/363) met Marretie Pieters [160812], geboren ca. 1620.
 
Femmetje Centen [160822], geboren 1620 te Gramsbergen, woont 1645 Herengracht te Amsterdam.
Ondertrouwd [19056] op vrijdag 21 april 1645 te Amsterdam (aktenummer: 462/048).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
21-04-1645
naam bruidegom:
Roeloffss, Evert
naam bruid:
Senten, Femmetje
naam bruid:
Centen, Femmetje
bronverwijzing:
DTB 462, p.48
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26388228
Compareerden als vooren
Evert Roeloffss van Gramsbergen, backersgesel, out 26 jaer, vertonende acte van moeders consent, woonende omde hoek vande Visscherstraet
&
Femme Centen mede van Gramsbergen, out 25 jaer, woonende op de Heregracht.
Versoeckende hare drye Sondaeghse uytroepingen, omme naer de selve de voorsz trouwe / te solenniseren [lees: solemniseren], ende in alles te voltrecken, so verre daer anders gene wettige verhinde- / ringe voor en valle. Ende naer dien zy by waerheyt verklaerden datse vrye Perso- / nen waren, ende malcanderen in bloede [niet ingevuld] / waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, niet en bestonden, / zijn hun hare geboden verwillighet.
[ondertekend] merkteken & Femmetijn Centen.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=femmetje&a1=senten&af1=1&i2=2&p2=p&x=20&z=b#A22927000026, gehuwd voor de kerk op zondag 7 mei 1645 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Evert Roelofsz
Spouse's Name Femmetjen Senten
Event Date 07 May 1645
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Evert Roelofs [160821].
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.
 
Geesje Gerrits [160828], geboren 1620 te Gramsbergen.
Ondertrouwd [21766] op zaterdag 10 maart 1646 te Amsterdam (aktenummer: 463/096).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
10-03-1646
naam bruidegom:
Jansz, Barent
naam bruid:
Gerrits, Geesje
bronverwijzing:
DTB 463, p.96
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26358900
(aktenummer: x) met Barent Jans Jans Hagens [160827].
 
Saartje Hendriks [160830], geboren 1620 te Hardenberg.
Ondertrouwd [21775] op zaterdag 14 april 1646 te Amsterdam (aktenummer: 463/167) (aktenummer: x) met Michiel Harmanss [160829], bakker, geboren 1622 te Wilsum, woont 1646 Lijnbaensteeg te Amsterdam.
 
Hendrikje Lodewijks [160839], geboren ca. 1620 te Gramsbergen, dochter van Lodewijk Walraven of Bruin [160696], woont 1646 Fluwelenwal te Amsterdam.
Ondertrouwd [22245] op zaterdag 17 november 1646 te Amsterdam (aktenummer: 464/130).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
17-11-1646
naam bruidegom:
Kerstensz, Gosen
naam bruid:
Lodewijcx, Heijndrickje
bronverwijzing:
DTB 464, p.130
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26371538
Compareerden als voorschreven opde acte van Johannes Frelher [?] predikant tot Emmerick ingeteckent
Gosen Kerstenss, stuyrman woonende te Emmerick
&
Heijndrickie Lodewijcx van Gramsbergen, woonende opde Fluweleburgwal.
Versoeckende hare drye etc.
zie akte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=gosen&vf1=1&a1=kersten&af1=1&x=20&z=b#OTR00047000070 (aktenummer: x) met Gosen Kerstens [160838], stuurman, geboren ca. 1620 te Emmerick, woont 1646 te Emmerick.
 
Annetje Lamberts [160855], 1653: amme (min) bij mevrouw van Gramsbergen, geboren ca. 1620 te Gramsbergen, overleden na 1658 te Amsterdam, dochter van Lambert Berents [14560] en Fennegien Jans [14561], woonde 1648/1656 Dijkstraat/Middelstraat te Amsterdam, 175B/04.
Ondertrouwd (1) [28022] op zaterdag 5 september 1648 te Amsterdam (aktenummer: 466/105).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
05-09-1648
naam bruidegom:
Kobus, Jan
naam bruidegom:
Copus, Jan
naam bruid:
Lambers, Annetje
bronverwijzing:
DTB 466, p.105
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26371599
Compareerden als vooren Jan Copus van Amsterdam, kousencremer [?], out 23 jaer, woonende inde Dyckstraet geassisteert met sijn vaeder Coop Wijerss
&
Annetie Lambers van Gramsbergen woonende inde Dyckstraet, geassisteert met haar moeders consent geassisteert mede met haar oom Marten Cruysen [?].
[ondertekend] Jan Kobus & Anneken Lamberts.
zie akte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=kobus&af1=1&i2=2&p2=d&y2=1648&x=20&z=a#A25651000055 (aktenummer: x) met Jan Kobus (Jacobs) [160854], kousenmaker? Geboren 1625 te Amsterdam, overleden 00-11-1655 te Franse Pad. Jan Cobuss op ouwe Franse pat bijde Weijegang. Begraven op maandag 29 november 1655 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Cobusz, Jan
datum begrafenis:
29-11-1655
begraafplaats:
Karthuizer Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1151, p.100 en p.101
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10231581
Zoon van Coop Wijerss [160856], woonde 1648 Dijkstraet.
Ondertrouwd (2) [51553] op zaterdag 26 augustus 1656 te Amsterdam (aktenummer: 476/261).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
26-08-1656
naam bruidegom:
Pieterse, Abraham
naam bruid:
Lambers, Annetje
naam bruid:
Lammerts, Annetje
naam eerdere man:
Coops, Jan
bronverwijzing:
DTB 476, p.261
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26503981
Compareerden als vooren Abraham Pieterse uit Jeverlant, schoenmakergesel, out 33 jaer, ouders doot, geassisteert met Jan Leendertse, woonende in t Hol
&
Annetje Lammerts van Gramsbergen weduwe van Jan Coops, woonende inde Middelstraet.
Versoeckende hare drye etc.
[ondertekend] merkteken & Anneken Lambers.
[opmerking] Sij heeft den 17 aug. 1656 de weescamer voldaen - mans doot is goet ingebracht.
zie akte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=lambers&af1=1&i2=2&p2=d&y2=1656&x=20&z=a#OTR00051000134, gehuwd voor de kerk op zondag 10 september 1656 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Abraham Pieters
Spouse's Name Annetie Lamberts
Event Date 10 Sep 1656
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Abraham Pieters [160947], schoenmaker, geboren 1623 te Jeverlant, woont 1656 't Hol te Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Aaltje Jans [160952], gedoopt op dinsdag 29 juni 1649 te Amsterdam (getuige(n): geen getuige) (bron: kind:, Aeltiedoopdatum:29-06-1649kerk:Oude Kerkgodsdienst:Hervormdvader:Kops, Janmoeder:Lammers, Annetjebronverwijzing:DTB 8, p.221Doopregister: NL-SAA-24506648), overleden ws. v1652, dochter van Jan Kobus (Jacobs) [160854], kousenmaker?, en Annetje Lamberts [160855], 1653: amme (min) bij mevrouw van Gramsbergen.
   2. v  Femmeken Jans [14572], gedoopt op zondag 25 december 1650 te Amsterdam (getuige(n): Grietje Kops) (bron: kind:, Femmekendoopdatum:25-12-1650kerk:Nieuwe Kerkgodsdienst:Hervormdvader:Kops, Janmoeder:Lambers, Annekenbronverwijzing:DTB 43, p.163Doopregister: NL-SAA-24454253), overleden na 1652, dochter van Jan Kobus (Jacobs) [160854], kousenmaker?, en Annetje Lamberts [160855], 1653: amme (min) bij mevrouw van Gramsbergen.
   3. v  Aaltje Jans [160953], gedoopt op dinsdag 8 oktober 1652 te Amsterdam (getuige(n): Anne Kops) (bron: kind:, Aeltjedoopdatum:08-10-1652kerk:Nieuwe Kerkgodsdienst:Hervormdvader:Kops, Janmoeder:Lammers, Annekebronverwijzing:DTB 43, p.230Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)Doopregister: NL-SAA-24475911), dochter van Jan Kobus (Jacobs) [160854], kousenmaker?, en Annetje Lamberts [160855], 1653: amme (min) bij mevrouw van Gramsbergen.
   4. m  Lammert Jans [14571], gedoopt op zondag 28 februari 1655 te Amsterdam (getuige(n): Giertje Coops) (bron: kind:, Lammertdoopdatum:28-02-1655kerk:Noorderkerkgodsdienst:Hervormdvader:Coops, Janmoeder:Lammerts, Annetgebronverwijzing:DTB 76, p.27Doopregister: NL-SAA-24240520), zoon van Jan Kobus (Jacobs) [160854], kousenmaker?, en Annetje Lamberts [160855], 1653: amme (min) bij mevrouw van Gramsbergen.
   5. v  dochter Jans Kobus [163955], geboren voor 1656, overleden 00-02-1656 te Franse Pad, dochter van Jan Kobus zalger op oude Franse Pat bij Weije gan. Begraven op vrijdag 18 februari 1656 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Kobus, Jan
datum begrafenis:
18-02-1656
begraafplaats:
Karthuizer Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1151, p.180 en p.181
relatieinformatie:
Dochter van wijlen
Archief van de Burgerlijke Stand: doo
Dochter van Jan Kobus (Jacobs) [160854], kousenmaker?, en Annetje Lamberts [160855], 1653: amme (min) bij mevrouw van Gramsbergen.
Uit het tweede huwelijk:
   6. m  Peijter Abrahams [160954], gedoopt op dinsdag 30 april 1658 te Amsterdam (getuige(n): Reijnschen Pieterss) (bron: kind:, Peijterdoopdatum:30-04-1658kerk:Noorderkerkgodsdienst:Hervormdvader:Peitersz, Aberhammoeder:Lammers, Annetiebronverwijzing:DTB 76, p.128Doopregister: NL-SAA-24709063`), zoon van Abraham Pieters [160947], schoenmaker, en Annetje Lamberts [160855], 1653: amme (min) bij mevrouw van Gramsbergen.

Grietje Jansen [160866], geboren ca. 1620 te Hardenberg, Hamborch, Hardenburgh, in haar eerste huwelijksakte staat dat zij uit Hamborch komt. Zij woont 1649 Tuinstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [32542] op zaterdag 12 januari 1647 te Amsterdam, bruid uit Hamburg? (aktenummer: 464/216).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
12-01-1647
naam bruidegom:
Jansz, Pieter
naam bruid:
Jans, Grietje
bronverwijzing:
DTB 464, p.216
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26367677
(aktenummer: x) met Pieter Jans [160868], varentgesel, geboren 1623 te Langefort? Overleden voor 1649, woonde 1647 Haerlemerstraet te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [31316] op zaterdag 23 oktober 1649 te Amsterdam (aktenummer: 467/260).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
23-10-1649
naam bruidegom:
Jacobs, Elias
naam eerdere vrouw:
Geschier, Jannetje
naam bruid:
Jans, Grietje
naam eerdere man:
Jansz, Pieter
bronverwijzing:
DTB 467, p.260
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26356072
(aktenummer: x) met Elias Jacobs [160865], satijnwerker, damastwerker, geboren ca. 1620 te Amsterdam, woont 1648/1649 .../Tuinstraat te Haarlem/Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [31453] op zaterdag 18 april 1648 te Amsterdam.
Brontekst: DTB Trouwen met Elias Jacobss
Bruidegom
Elias Jacobss
Bruid
Jannetje Elias
Gebeurtenis
Ondertrouw
Gebeurtenisplaats
Amsterdam
Documenttype
DTB Trouwen
Erfgoedinstelling
Stadsarchief Amsterdam
Collectiegebied
Noord-Holland
Registratienummer
DTB 465
Pagina
466
Registratiedatum
18-04-1648
Akteplaats
Amsterdam
Opmerking
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Echtgenote is Jannetje Geschier (Elias) [160867], geboren te Haarlem, overleden voor 1649, woonde 1648 te Haarlem.}
Uit het tweede huwelijk:
   1. m  Jacob Elias [161107], gedoopt op donderdag 14 juli 1650 te Amsterdam (getuige(n): Maritje Jans) (bron: kind:, Jacobdoopdatum:14-07-1650kerk:Nieuwe Kerkgodsdienst:Hervormdvader:Jacobsz, Eliasmoeder:Jans, Grietjebronverwijzing:DTB 43, p.149Doopregister: NL-SAA-24247054), zoon van Elias Jacobs [160865], satijnwerker, damastwerker, en Grietje Jansen [160866].

Arent Roelofs [160900], kleermakergesel, geboren 1620 te Hardenberg, woont 1654 Heerestraat.
Ondertrouwd [51532] op zaterdag 24 januari 1654 te Amsterdam (aktenummer: 682/102) met Grietje Hendriks (Margriet) [160901], geboren ca. 1620 te Guskerck? Zij woont 1654 N. Leliestraet te Amsterdam. {Zij was eerder ondertrouwd [51533] voor 1654, gehuwd voor de kerk voor 1654 met Lodrus Cornelisse [160902], geboren ca. 1620, overleden voor 1654.}
 
Harmen Jans Soer (Suir) [160927], geboren ca. 1620 te Gramsbergen, zoon van Jan Soer [163900], woont 1656 Corsepoortssteegh.
Ondertrouwd [51545] op zaterdag 25 maart 1656 te Amsterdam en Gouda, gehuwd voor de kerk op zondag 16 april 1656 te Sloterdijk met Lijsbetje Manasses [160928], geboren ca. 1620.
 
Jan Barentsz [160774], bakker, sinds 1646 poorter van Amsterdam, geboren 1621 te Gramsbergen, woont 1646 Keizersgracht te Amsterdam.
Ondertrouwd [17929] op vrijdag 13 april 1646 te Amsterdam (aktenummer: 463/155).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
13-04-1646
naam bruidegom:
Baerentsz, Jan
naam bruid:
Coerten, Trijntje
bronverwijzing:
DTB 463, p.155
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26323482
Gehuwd voor de kerk te Diemen (aktenummer: x) met Trijntie Coerten [160775], geboren 1619 te Wunenbergh.
 
Lucas Jans (ouders nazien) [160763], bakker, sinds 1651 poorter van Amsterdam, geboren 1622 te Hardenberg, zoon van Jan Hendriks Prenger [160935], woont 1650 in de Clacksteeg? te Amsterdam.
Ondertrouwd [17725] op zaterdag 17 december 1650 te Amsterdam (aktenummer: 468/254).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
17-12-1650
naam bruidegom:
Jansz, Lucas
naam bruid:
Jans, Geertje
bronverwijzing:
DTB 468, p.254
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26366487
Echtgenote is Geertje Jans [160764], geboren 1623 te Zwartsluis, woont op het Rockin.
 
Niesie Jansen [111400], geboren 1623 te Gramsbergen, woont 1650 te HUW_AMS.
Ondertrouwd (1) [51354] op zaterdag 5 februari 1650 te Amsterdam (aktenummer: 467/450).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
05-02-1650
naam bruidegom:
Frederixss, Volkert
naam bruid:
Jansen, Niesje
bronverwijzing:
DTB 467, p.450
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26541684
Compareerden als vooren
Volkert Frederixss van Gramsbergen, backergesel, out 26 jaer, woonende op de Angeliergracht, geen ouders hebbende & Niesje Janss mede van Gramsbergen, put 27 jaer, woonende als vooren, geen aouders hebbende.
Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer deselve de voorsz trouwe te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinderinge voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden, datse vrye Persoonen waren, ende malkanderen in bloede niet en bestonden, waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Folckert - Nijnsam Janssen. Echtgenoot is Volckert Vredricxz [159984].
Ondertrouwd (2) [35957] op zaterdag 30 mei 1682 te Amsterdam (aktenummer: 510/173).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
30-05-1682
naam bruidegom:
Barents, Barent
naam eerdere vrouw:
Hendrix, Willempje
naam bruid:
Jans, Niesje
naam eerdere man:
Smidt, Volkert Fredrix
bronverwijzing:
DTB 510, p.173
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26409091
Echtgenoot is Barent Barents [111418], speldemaker, geboren 1650 te 's Hertogenbosch, woont 1680 Egelantierstraat te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [35959] op zaterdag 17 februari 1680 te Amsterdam (aktenummer: 507/073).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
17-02-1680
naam bruidegom:
Barentsz, Barent
naam bruid:
Hendrikx, Willempje
bronverwijzing:
DTB 507, p.73
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26409121
Alle ouders dood, hij geass, met Michiel Zijmens en zij met Niesie Jans. Echtgenote is Willempie Hendrikx [111419], geboren 1651 te Vianen, overleden voor 1682.}
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Frerick Volkerts Smidt [161196], gedoopt op donderdag 29 december 1650 te Amsterdam (getuige(n): Gerritje Tijmes) (bron: kind:, Frerickdoopdatum:29-12-1650kerk:Nieuwe Kerkgodsdienst:Hervormdvader:Frerixsz, Volkertmoeder:Jans, Niesjebronverwijzing:DTB 43, p.163Doopregister: NL-SAA-24489706), zoon van Volckert Vredricxz [159984], bakker, sinds 1650 poorter van Amsterdam, en Niesie Jansen [111400].

Lambert Hendriks [113459], arbeider, geboren 1623 te Hardenberg, woont 1663 Cattenburg te Amsterdam.
Ondertrouwd [51323] op zaterdag 7 juli 1663 te Amsterdam (aktenummer: 484/340).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
07-07-1663
naam bruidegom:
Hendricxe, Lambert
naam bruid:
Lamberts, Maria
naam eerdere man:
Stuerman, Jan Hendricx
bronverwijzing:
DTB 484, p.340
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26448084
Echtgenote is Maria Lamberts [113539], geboren ca. 1620 te De Graet? {Zij was eerder ondertrouwd [51343] voor 1663 met Jan Hendriks Shierman [114287], overleden voor 1663.}
 
Egbert Jans (Prenger) [160761], bakker, sinds 1651 poorter van Amsterdam, geboren 1623 te Hardenberg, overleden te Amsterdam, Elandsstraat, begraven op woensdag 2 maart 1672 te Amsterdam, zoon van Jan Hendriks Prenger [160935], woonde 1651/1653 O.Z. Voorburgwall/Elandstraet te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [17716] op zaterdag 11 maart 1651 te Amsterdam (aktenummer: 468/350).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
11-03-1651
naam bruidegom:
Jansz, Egbert
naam bruid:
Jans, Gerbrich
bronverwijzing:
DTB 468, p.350
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26455730
vreemd dat hij de huwelijksakte ondertekend met Egbert Harmsen met Gerbrich Jans [160762], geboren ca. 1625 te Nieuwenhuis, overleden voor 1653, dochter van Trijn Coninx [160887], woonde 1651 Louriergracht.
Ondertrouwd (2) [51556] op woensdag 21 mei 1653 te Amsterdam (aktenummer: 471/195).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
21-05-1653
naam bruidegom:
Jansz, Egbert
naam eerdere vrouw:
Jansz, Gerberich
naam bruid:
Hendrix, Aagje
bronverwijzing:
DTB 471, p.195
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26455716
Compareerden als vooren
Egbert Janss van Hardenbergh, weduwnaart van Gerberich Jans, backer, woonende in de Elanstraet?
&
Aechtie Hendrix van Amsterdam, 30 jaer, woonende Connixgracht, geen ouders hebben, geassisteert met haer frou Neeltie Jans.
Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer deselve de voorsz trouwe te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinderinge voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden, datse vrye Persoonen waren, ende malkanderen in bloede niet en bestonden, waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Egbert Jansen & Achtird. Echtgenote is Aagje Hendriks [160948], geboren 1623 te Amsterdam, overleden te int Leproosen huijs, onder de bank van de galderij, begraven op zaterdag 5 april 1698 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Hendricks, Aegje
ingeschrevene:
Pranger, Egbert Jans
datum begrafenis:
05-04-1698
begraafplaats:
Zuider Kerk
bronverwijzing:
DTB 1093, p.1vo en p.2
relatieinformatie:
Weduwe van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9381436
Hoewel ze hetrouwd is wordt ze de weduwe van Egbert Jansen Prenger genoemd. Zij woonde 1653/1673 Coninxgracht/Kerkstraat te Amsterdam. {Zij is later ondertrouwd [51554] op zaterdag 2 september 1673 te Amsterdam (aktenummer: 499/247).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
02-09-1673
naam bruidegom:
Meijer, Jan Lambertsz
naam bruidegom:
Maijer, Jan Lambertsz
naam eerdere vrouw:
Geurts, Jannetje
naam bruid:
Hendricx, Aafje
naam eerdere man:
Pranger, Egbert Jansen
bronverwijzing:
DTB 499, p.247
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26495699
Echtgenoot is Jan Lamberts Maijer [160949], bakker, geboren te Kampen, overleden te Amsterdam, begraven op vrijdag 18 mei 1674 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Meijer, Jan Lambers
datum begrafenis:
18-05-1674
begraafplaats:
Zuider Kerk
bronverwijzing:
DTB 1091, p.134vo en p.135
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-11183726
Hij woonde 1665/1673 Marcken/Rosestraat te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [5338] voor 1665 met Annetie Claes [48437], overleden voor 1665 te Amsterdam. Hij was eerder ondertrouwd [51555] op zaterdag 21 maart 1665 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
21-03-1665
naam bruidegom:
Meijer, Jan Lambertse
naam bruidegom:
Lambertsen, Jan
naam eerdere vrouw:
Claes, Annetje
naam bruid:
Geurtse, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 486, p.541
Echtgenote is Jannetje Geurts van Midluin? [160950], geboren 1635 te Amsterdam, overleden voor 1673, woonde 1665 Rosestraat te Amsterdam.}}
 
IJtjie Hendriks (Jantje?) [160842], geboren 1623 te Gramsbergen, woont 1646 te Gramsbergen.
Ondertrouwd [22247] op zaterdag 15 december 1646 te Amsterdam (aktenummer: 464/171), gehuwd voor de kerk op zondag 30 december 1646 te Sloterdijk met Willem Jans [160840], bakker, geboren ca. 1620 te Bielevelt? {Hij was eerder ondertrouwd [22246] voor 1646 met Annetie Teunis [160841], geboren ca. 1620, overleden voor 1646.}
 
Berent Kok (Kock) [160909], bakker, geboren 1623 te Gramsbergen, overleden voor 1703 te Amsterdam, zoon van Albert Jans Kock [21179] en Geessien Geerts [9255], woonde 1654 Prinsegracht te Amsterdam, 169B/07.
Ondertrouwd [51538] op donderdag 16 april 1654 te Amsterdam (aktenummer: 473/141).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
16-04-1654
naam bruidegom:
Kock, Barent Albertse
naam bruid:
Hansen, Trijntje
bronverwijzing:
DTB 473, p.141
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26483170
Gehuwd voor de kerk op zondag 10 mei 1654 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Barent Alberts Cock
Spouse's Name Trijntie Hansen
Event Date 10 May 1654
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Trijntje Hansen [160910], geboren 1629 te Groningen, overleden te Amsterdam, begraven op donderdag 15 maart 1703 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Hanse, Trijntje
ingeschrevene:
Cock, Barent
datum begrafenis:
15-03-1703
begraafplaats:
Oude Kerk
bronverwijzing:
DTB 1048, p.32vo en p.33
relatieinformatie:
Weduwe van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9151754
Zij woonde 1654 Zeedijck te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Geertruij Kok [36462], gedoopt op donderdag 6 mei 1655 te Amsterdam, dochter van Berent Kok (Kock) [160909], bakker, en Trijntje Hansen [160910].
   2. m  Egbert Kok [36484], gedoopt op woensdag 9 augustus 1656 te Amsterdam (getuige(n): Trintjen Huijsma).
Brontekst: kind:
, Egbert
doopdatum:
09-08-1656
kerk:
Nieuwezijds Kapel
godsdienst:
Hervormd
vader:
Albertsz, Baerrent
moeder:
Hansen, Trintjen
bronverwijzing:
DTB 65, p.148
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24382437
Zoon van Berent Kok (Kock) [160909], bakker, en Trijntje Hansen [160910].
   3. v  Geertruijt Kok [36486], gedoopt op woensdag 5 november 1659 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Harmen Jansen Kock, Geesien Alberts Kock en Jannetien Hendricks).
Brontekst: kind:
, Geertruijt
doopdatum:
05-11-1659
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Albersz Kock, Barent
moeder:
Hansen, Trijntien
bronverwijzing:
DTB 94, p.548
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24216969
Dochter van Berent Kok (Kock) [160909], bakker, en Trijntje Hansen [160910].
   4. v  Hillitie Kok [36470], gedoopt op woensdag 24 maart 1666 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Jannetie Hendricks).
Brontekst: kind:
, Hillitie
doopdatum:
31-03-1666
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Albertsz Kock, Barent
moeder:
Hans, Trijn
bronverwijzing:
DTB 95, p.220
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24366010
Dochter van Berent Kok (Kock) [160909], bakker, en Trijntje Hansen [160910].
   5. v  Hillitie Kok [36481], gedoopt op vrijdag 23 november 1668 te Amsterdam (getuige(n): Geertruij Alberts Kock).
Brontekst: kind:
, Hillitie
doopdatum:
23-11-1668
kerk:
Westerkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Albertsz Kock, Barent
moeder:
Hansz, Trijntie
bronverwijzing:
DTB 106, p.313
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24451553
Dochter van Berent Kok (Kock) [160909], bakker, en Trijntje Hansen [160910].
   6. v  Albertje Kok [36425], gedoopt op dinsdag 12 september 1673 te Amsterdam (getuige(n): Geertruij Alberts Kock).
Brontekst: kind:
, Albertje
doopdatum:
12-09-1673
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Albertsz Kock, Barent
moeder:
Hansz, Trijntje
bronverwijzing:
DTB 44, p.386
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24478469
Dochter van Berent Kok (Kock) [160909], bakker, en Trijntje Hansen [160910].
   7.   kind Kok [9256], geboren voor 1674, overleden te op de Heeregraft, begraven op zondag 8 juli 1674 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Kok, Barent Albertz
datum begrafenis:
08-07-1674
begraafplaats:
Noorder Kerk en Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1079, p.64vo en p.65
relatieinformatie:
Kind van
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9324255
Kind van Berent Kok (Kock) [160909], bakker, en Trijntje Hansen [160910].

Gerhardus Suithovius (ouders nazien) [17377], geboren 1624 te Gramsbergen, overleden T1666-1670 te Gramsbergen, zoon van Johannes Suthovius [30084], predikant te Gramsbergen, en Arentjen Jurriaens (erfgen.) [30085], woonde 1656 Corsjepoortsteeg te Amsterdam, 167A/08.
Ondertrouwd [4900] op donderdag 23 november 1656 te Amsterdam (aktenummer: 476/453).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
23-11-1656
naam bruidegom:
Zuijthoff, Gerard
naam bruid:
Krakenbergh, Geertruijd
bronverwijzing:
DTB 476, p.453
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26537120
Gehuwd voor de kerk op zondag 10 december 1656 te Sloterdijk met Geertruid Krakenberg [20935], geboren 1624 te Munster, overleden na 1703 te Gramsbergen, woonde 178A/01. {Zij is later ondertrouwd [4899] op donderdag 24 juli 1670 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen) met Conraedt Cornelissen Smit [20934], geboren ca. 1645 te Coevorden, zoon van Cornelis Jans Smit [9327].}
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Suthoff [163948], gedoopt op vrijdag 7 september 1657 te Amsterdam (getuige(n): Jan Warensberch).
Brontekst: kind:
, Johannes
doopdatum:
07-09-1657
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Suthoff, Gerhardt
moeder:
Krakenbergh, Gertruijt
bronverwijzing:
DTB 9, p.186
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24703541
Zoon van Gerhardus Suithovius (ouders nazien) [17377] en Geertruid Krakenberg [20935].
   2. v  Anna Maria Gerhards Suithof [17986], gedoopt op zondag 26 oktober 1659 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen).
Brontekst: d.v. Gerh. Suithoff
Dochter van Gerhardus Suithovius (ouders nazien) [17377] en Geertruid Krakenberg [20935].
   3. v  Anna Maria Gerhards Suithof [17987], gedoopt op dinsdag 28 februari 1662 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen).
Brontekst: d.v. Gerhardt Suithoff
Dochter van Gerhardus Suithovius (ouders nazien) [17377] en Geertruid Krakenberg [20935].
   4. m  Arnoldus Benedictus Suithovius (Suithof) [20959].
   5. m  Statius Reiner Gerhardussen Suithof [17988], gedoopt op donderdag 23 december 1666 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), overleden na 1705 te Gramsbergen, zoon van Gerhardus Suithovius (ouders nazien) [17377] en Geertruid Krakenberg [20935], woonde 159B/02.

Volckert Vredricxz [159984], bakker, sinds 1650 poorter van Amsterdam, geboren 1624 te Gramsbergen, zoon van Frederik Smit [92651], woont 1650 Angeliergracht te Amsterdam.
Ondertrouwd [51354] op zaterdag 5 februari 1650 te Amsterdam (aktenummer: 467/450).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
05-02-1650
naam bruidegom:
Frederixss, Volkert
naam bruid:
Jansen, Niesje
bronverwijzing:
DTB 467, p.450
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26541684
Compareerden als vooren
Volkert Frederixss van Gramsbergen, backergesel, out 26 jaer, woonende op de Angeliergracht, geen ouders hebbende & Niesje Janss mede van Gramsbergen, put 27 jaer, woonende als vooren, geen aouders hebbende.
Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer deselve de voorsz trouwe te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinderinge voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden, datse vrye Persoonen waren, ende malkanderen in bloede niet en bestonden, waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Folckert - Nijnsam Janssen. Echtgenote is Niesie Jansen [111400]. {Zij is later ondertrouwd [35957] op zaterdag 30 mei 1682 te Amsterdam (aktenummer: 510/173).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
30-05-1682
naam bruidegom:
Barents, Barent
naam eerdere vrouw:
Hendrix, Willempje
naam bruid:
Jans, Niesje
naam eerdere man:
Smidt, Volkert Fredrix
bronverwijzing:
DTB 510, p.173
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26409091
Echtgenoot is Barent Barents [111418], speldemaker, geboren 1650 te 's Hertogenbosch, woont 1680 Egelantierstraat te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [35959] op zaterdag 17 februari 1680 te Amsterdam (aktenummer: 507/073).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
17-02-1680
naam bruidegom:
Barentsz, Barent
naam bruid:
Hendrikx, Willempje
bronverwijzing:
DTB 507, p.73
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26409121
Alle ouders dood, hij geass, met Michiel Zijmens en zij met Niesie Jans. Echtgenote is Willempie Hendrikx [111419], geboren 1651 te Vianen, overleden voor 1682.}}
Uit dit huwelijk: 1 kind.
 
Swaantje Hendriks [160832], geboren 1624 te Gramsbergen.
Ondertrouwd [21801] op vrijdag 27 april 1646 te Amsterdam (aktenummer: 463/199) (aktenummer: x) met Teunis Hillebrants [160831], bakker, geboren 1621 te Coevorden.
 
Anne Jansen [160889], geboren 1624 te Hardenberg, woont 1652 Bloemdaarstraet?
Ondertrouwd [51526] op zaterdag 16 maart 1652 te Amsterdam (aktenummer: 469/492) met Hans Pieters [160888], geboren ca. 1620 te Noortstraal?
 
Jannetje Hendriks [50332], geboren 1625 te Gramsbergen, dochter van Hendrik uit Gramsbergen [164004], woont 1660 't Gebet sonder end te Amsterdam.
Ondertrouwd [51581] op donderdag 21 oktober 1660 te Amsterdam (aktenummer: 481/282).
Brontekst: zij wordt geass. met haar broer Barent Hendricxse en ondertekend met Reijn Hijnder.
Gehuwd voor de kerk op zondag 21 november 1660 te Amsterdam.
Brontekst: Name:
Jan Janse
Spouse's Name:
Jannetje Hendricx
Event Date:
21 Nov 1660
Event Place:
Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Jan Jans [49656], collecteur, geboren 1633 te Amsterdam, zoon van Machteld Jans [50022].
 
Annetje Abrahams [160878], geboren 1625 te Hardenberg, dochter van Aaltje Pieters [160879], woont 1650 Hersteergraft te Amsterdam.
Ondertrouwd [51364] op zaterdag 8 oktober 1650 te Amsterdam (aktenummer: 681/009).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
08-10-1650
naam bruidegom:
Tibergin, Jacob Jans
naam eerdere vrouw:
Verduith, Pietertje
naam bruid:
Abrahams Verdaech, Annetje
bronverwijzing:
DTB 681, p.9
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26395419
Compareerden als vooren Jacob Janss Tibergin van Turquoij schreijenwercker [] wed. van Pietertin Verdaech, woonende inde Trijnstraet
&
Annetie Abrahamss van Hardenbergh, out 25 jar woonende inde Herstech geasst. met haer moeder Aeltie Pieters.
Versoeckende etc.
[onderteken] ii & Antien Abrams.
[opmerking] Hij heeft de weescamer [] te kennen - Hij heeft den 11 octobris so bewijs gedan.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=j&a1=tiber&af1=1&x=20&z=b&s=4#OTR00204000007 (aktenummer: x) met Jacob 'Jaques' Jans Tibergin [160876], gregreijnwercker, geboren 1620 te Turquoij, woont 1644/1650 Passerderstraat/Twijnstraat te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [46515] op zaterdag 17 september 1644 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
17-09-1644
naam bruidegom:
Tibrigeen, Jaques Jansz
naam bruid:
Veurdag, Pietertje Pieters
naam eerdere man:
Danielsz, Pieter
bronverwijzing:
DTB 461, p.76
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26395410
Echtgenote is Pietertje Pieters Verdaech (Veurdagh) [160877], geboren 1611 te Groningen, overleden voor 1650, woonde 1640/1644 Rosedwarsstraat/Svuijne?straat te Amsterdam. {Zij was eerder ondertrouwd [17665] op vrijdag 4 mei 1640 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
04-05-1640
naam bruidegom:
Danielsz, Pieter
naam eerdere vrouw:
Jacobs, Annetje
naam bruid:
Pieters, Pietertje
bronverwijzing:
DTB 454, p.55
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26334256
Echtgenoot is Pieter Daniels [163886], waechdrager, geboren ca. 1610 te Amsterdam, overleden voor 1644 te Amsterdam, woonde 1640 Rosedwarsstraat te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [17685] voor 1640 met Annetje Jacobs [163887], geboren ca. 1610, overleden voor 1640 te Amsterdam.}}}
 
Marritje Willems [160999], geboren 1625 te Hardenberg, overleden T1687-1691 te Amsterdam, dochter van Willems Ouders [160239], woonde 1662 Prinsengracht te Amsterdam.
Ondertrouwd [51588] op zaterdag 25 maart 1662 te Amsterdam (aktenummer: 483/003).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
25-03-1662
naam bruidegom:
Groenevelt, Jan Jansz
naam bruidegom:
Groenvelt, Jan Janse
naam eerdere vrouw:
[de] Haas, Grietje Gerrits
naam bruid:
Willems, Marritje
bronverwijzing:
DTB 483, p.3
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26440797
Compareerden als vooren
Jan Janss Groenevelt van Amsterdam, wangdrager, weduwnaar van Grietje Gerrits de Haas, woont inde Tuijnstraat & Marritje Willems van Hardenbergh, out 37 jaar, vertoont acte van ouders consent, op de Prinsegragt.
Versoeckende haere drye etc.
[ondertekend] Jan Jansen Groenvelt & kruisje.
[opmerkingen] Hij heeft den 22 maert 1662 de weeskamer voldaan. Echtgenoot is Jan Jans Groenevelt [160998], wangdrager, geboren 1628 te Amsterdam, woont 1650/1662 Egelentiergracht/Tuinstraat te Amsterdam, 1691: 1ste Leliedwarsstraat. {Hij was eerder ondertrouwd [51589] op zaterdag 2 april 1650 te Amsterdam (aktenummer: 467/542).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
02-04-1650
naam bruidegom:
Groenevelt, Jan Janss
naam bruidegom:
Groenvelt, Jan Jansen
naam bruid:
Gerritss, Grietje
bronverwijzing:
DTB 467, p.542
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26345771
Echtgenote is Grietje Gerrits de Haas [161000], geboren 1628 te Amsterdam, overleden ca. 1661 te Amsterdam, woonde 1650 Tuijnstraet. Hij is later ondertrouwd [8973] op vrijdag 26 januari 1691 te Amsterdam (aktenummer: 519/279) met Francijntie Jans [160426], geboren 1660 te Romonde.}
 
Jannetje van Dijk [160931], geboren 1626 te Gramsbergen, overleden voor 1657, dochter van Hendrik van Dijk [163905], woonde 1656 Warmerstraet.
Ondertrouwd [51547] op donderdag 11 mei 1656 te Amsterdam (aktenummer: 476/057) met Klaas Luckes van Besten [160929], backergesel, geboren 1627 te Coevorden, woont 1655/1656 Anjelierdwarsstraet te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [51546] op zaterdag 29 mei 1655 te Amsterdam (aktenummer: 389) met Saertje Pieters [160930], geboren te Amsterdam, overleden voor 1656, woonde 1655 Anjelierdwarsstraat te Amsterdam. {Zij was eerder ondertrouwd [51548] voor 1655, gehuwd voor de kerk voor 1655 met Dirck Dircks [160932], overleden voor 1655.} Hij is later ondertrouwd [51549] op donderdag 8 november 1657 te Amsterdam (aktenummer: 478/048) met Diwertje Claes [160933].}
 
Femmetie Jansen [160860], geboren 1627 te Ane, Gramsbergen, woont 1649 Heeregracht te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [30871] op zaterdag 27 maart 1649 te Amsterdam (aktenummer: 466/422).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
27-03-1649
naam bruidegom:
Jansen, Pieter
naam bruid:
Jans, Femmetje
bronverwijzing:
DTB 466, p.422
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26367647
Compareerden als vooren
Pieter Janss, van Mardonis [?], out ontrent 26 jaer, varentgesel, niet wetende oft hij noch un vaeder int leven heeft, woonende op de Bree[] straet.
Femmetie Jans, van Gramsbergen bij Swoll, out 22 jaer, woonende op den Heeregracht, geen ouders hebbende.
Versoeckende hare drie Sondaeghsche uytroepingen, omme, naer deselve de voorsz. trouwe te solenniseeren, ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettighe verhinderinge voor en valle. Ende naer dien sy by waerheyt verklaerden, datse vrye Persoonen waren ende malkanderen in bloede, waer door een Christelijck Huwelyck mochte verhindert worden, niet en bestonden, zijn hun hare geboden verwillighet.
[ondertekend] Pieter Jansen en kruisje. (aktenummer: x) met Pieter Jansen [160859], varentgesel, geboren 1623 te Mardorus? Overleden voor 1667, woonde 1649 op de Breestraet te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [51625] op zaterdag 5 maart 1667 te Amsterdam (aktenummer: 490/060).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
05-03-1667
naam bruidegom:
[van] Brakel, Anthoni
naam bruidegom:
[van] Braeckel, Anthoni
naam bruid:
Jans, Femmetje
naam eerdere man:
Jans, Pieter
bronverwijzing:
DTB 490, p.60
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26416505
(aktenummer: x) met Anthoni van Brakel [161110], passementwercker, geboren 1641 te Zwolle, woont 1667 Lelidwarstraet te Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Isack Jansen [164007], gedoopt op vrijdag 31 augustus 1657 te Amsterdam, zoon van Pieter Jansen [160859], varentgesel, en Femmetie Jansen [160860].
   2.   Susanna Jansen [164008], gedoopt op vrijdag 5 augustus 1661 te Amsterdam, kind van Pieter Jansen [160859], varentgesel, en Femmetie Jansen [160860].

Agnietje Jans Jansen (Annetie) [160871], geboren 1627 te Hardenberg, dochter van Jan Hendriks [160872], woont 1649/1658 Oudenieuwestraatsgracht/Anjeliersdwarsstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [35622] op zaterdag 27 november 1649 te Amsterdam (aktenummer: 467/328).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
27-11-1649
naam bruidegom:
Backer, Albert
naam bruid:
Jans, Angeniet
bronverwijzing:
DTB 467, p.328
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26321647
Gehuwd voor de kerk op zondag 12 december 1649 te Amsterdam.
Brontekst: Name:
Albert Backer
Spouse's Name:
Angenietie Jans
Event Date:
12 Dec 1649
Event Place:
Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Albert Hendriks Backer [160869], varentgesel, geboren 1622 te Amsterdam, overleden voor 1658, zoon van Hendrik Alberts [160870], woonde Lelijensteeg?
Ondertrouwd (2) [51564] op zaterdag 10 augustus 1658 te Amsterdam (aktenummer: 479/047), gehuwd voor de kerk op zondag 25 augustus 1658 te Amsterdam.
Brontekst: Name:
Joris Matheus
Spouse's Name:
Annetie Jans
Event Date:
25 Aug 1658
Event Place:
Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Joris Mathijse [160969], varentgesel, geboren 1632 te Vlaanderen, woont 1658 Tuijnstraet te Amsterdam.
 
Matijs Roelofse [160916], bakker, sinds 1655 poorter van Amsterdam, geboren 1627 te Gramsbergen, woont 1655/1667 Nieuwezijds Kolk/Gasthuishof te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [51542] op zaterdag 17 juli 1655 te Amsterdam (aktenummer: 474/484).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
17-07-1655
naam bruidegom:
Roelofse, Matheijs
naam bruid:
Jans, Abigel
naam eerdere man:
Dirckse, Thomas
bronverwijzing:
DTB 474, p.484
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26510474
Compareerden als vooren
Matheijs Roelofse van Gramsbergen, backergesel, out 28 jaer, ouders doot, geassisteert met Rgbert Roelofse sijn broeder, woonende op de Nieuwezijts Kolck
&
Abigel Jans van Amsterdam, weduwe van Thomas Dirckse, woonende op de Heiligewegh binnen.
Versoeckende hare drye Sondaeghse etc.
[ondertekend'merkteken & Abiegel.
[opmerkingen] Sij had [?] mans doot in te brengen van haer mans doot is gebleken.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=matheijs&a1=roelofse&x=20&z=b#A24815000248 (aktenummer: x) met Abigel Jans [160919], geboren 1620 te Amsterdam, overleden voor 1667, woonde 1655 Heiligeweg binnen te Amsterdam. {Zij was eerder ondertrouwd [51543] op zaterdag 18 april 1648 te Amsterdam (aktenummer: 456), zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=thomas&vf1=1&i2=1&v2=abigel&vf2=1&x=20&z=b#OTR00048000233 (aktenummer: x) met Thomas Dirxe [160920], wijnkuiper, geboren 1626 te Amsterdam, overleden voor 1655, woonde 1648 Watersteeg te Amsterdam.}
Ondertrouwd (2) [51624] op zaterdag 1 januari 1667 te Amsterdam (aktenummer: 489/383).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
01-01-1667
naam bruidegom:
Roelofse, Mathijs
naam eerdere vrouw:
Jans, Abigel
naam bruid:
Romp, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 489, p.383
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26510451
Compareerdem
Mathijs Roelofse van Gramsbergh, backer, weduwnaar van Abigel Jans, woont opt Gasthuijshof
&
Jannetie Romp van Leijden, oud 26 [?] jare, geassisteert met haer moeder Annetie Romp woont als voren.
Versoeckende hare drie Sondaeghse etc.
[ondertekend] twee merktekens.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=matheijs&vf1=1&i2=1&v2=jannetje&vf2=1&a2=romp&x=20&z=b#A24887000196, gehuwd voor de kerk op dinsdag 18 januari 1667 te Amsterdam (aktenummer: 113366).
Brontekst: Name Matthijs Roelofs
Spouse's Name Jannetje Romp
Event Date 18 Jan 1667
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Jannetie Romp [161109], geboren 1641 te Leiden, woont 1667 te Leiden.
Uit het tweede huwelijk:
   1. v  Giertje Mathijssen Roelofs [35944], gedoopt op woensdag 30 december 1671 te Amsterdam.
Brontekst: Name Giertje
Event Type Baptism
Event Date 30 Dec 1671
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Nieuwezijds Kapel, Amsterdam
Father's Name Mattijs Roelfse Backer
Mother's Name Jannetje Ram
Dochter van Matijs Roelofse [160916], bakker, sinds 1655 poorter van Amsterdam, en Jannetie Romp [161109].

Jannetje Jans Heinen [50760], geboren 1628 te Gramsbergen, overleden T1660-1666 te Amsterdam, woonde 1660 Singel te Amsterdam.
Ondertrouwd [51582] op vrijdag 12 november 1660 te Amsterdam (aktenummer: 481/321), gehuwd voor de kerk op zondag 28 november 1660 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Barent Hendrickse
Spouse's Name Jannetje Jans
Event Date 28 Nov 1660
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Barent Hendrickse [160975]. {Hij was eerder ondertrouwd [51484] op zaterdag 22 februari 1659 te Amsterdam (aktenummer: 479/400).
Brontekst: DTB Trouwen met Barent Hindricksen
Bruidegom
Barent Hindricksen
Bruid
Marretje Teunis ten Hengel
Gebeurtenis
Ondertrouw
Gebeurtenisplaats
Amsterdam
Documenttype
DTB Trouwen
Erfgoedinstelling
Stadsarchief Amsterdam
Collectiegebied
Noord-Holland
Registratienummer
DTB 479
Pagina
400
Registratiedatum
22-02-1659
Akteplaats
Amsterdam
Opmerking
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Gehuwd voor de kerk op zondag 9 maart 1659 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Barent Hendricksz
Spouse's Name Marritje Ten Hangel
Event Date 09 Mar 1659
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Marritje Teunis ten Hengel (Ten Engel) [160976], geboren 1629 te Zwolle, overleden ca. 1659 te Amsterdam, woonde 1659 Deventer Houtmarkt? te Amsterdam. Hij is later ondertrouwd [51623] op zaterdag 14 augustus 1666 te Amsterdam (aktenummer: 489/096), gehuwd voor de kerk op zondag 12 september 1666 te Amsterdam (aktenummer: 113366).
Brontekst: Name Barent Hendricx
Spouse's Name Lijsbet Hendricx
Event Date 12 Sep 1666
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Lijsbeth Hendriks [161108], geboren 1639 te Zwolle, overleden na 1673 te Amsterdam.}
 
Harmen Pieters [159987], lakenwerker, geboren 1628 te Brucht, woont 1650 Angeliergracht.
Ondertrouwd [51356] op zaterdag 16 april 1650 te Amsterdam (aktenummer: 467/565).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
16-04-1650
naam bruidegom:
Pieterss, Harmen
naam bruid:
Dirckx, Marritje
bronverwijzing:
DTB 467, p.565
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26383297
Compareerden als vooren Harmen Pieterss van Brucht, lankenwerker out 22 jaer, geen ouders hebbende, woonende op Angeliersgracht
& Marritie Dirckx van Amsterdam out 28 jaer, geen ouders hebbende, woonende op de Lindegracht hij geassisteert met Jan Janss zijn neve.
Versoeckende etc.
[ondertekend] Harm & kriebel.
zie akte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&i2=2&p2=d&d2=16&m2=04&y2=1650&x=20&z=a#A25667000288 met Marritie Dircks [159988], geboren 1622 te Amsterdam, woont 1650 Lindegracht te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pietier Hermens [64902], gedoopt op zondag 5 februari 1651 te Amsterdam (getuige(n): Annetien Jansen).
Brontekst: kind:
, Pietier
doopdatum:
05-02-1651
kerk:
Noorderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Pietersz, Harman
moeder:
Dijrck, Mariken
bronverwijzing:
DTB 75, p.282
Doopregister: NL-SAA-24709986
Zoon van Harmen Pieters [159987], lakenwerker, en Marritie Dircks [159988].

Egbert Jans Jans Schutstal [160788], bakker, sinds 1651 poorter van Amsterdam, geboren 1628 te Gramsbergen. Bij zijn tweede huwelijk wordt vermeld dat hij uit Kampen afkomstig is.
Koopt in 1656 huis aan de Brouwersgrant.
Koopt in 1658 huis aan de Lange Dijkstraat.
Verkoopt in 1675 huis bij de Tweede Dwarsstraat naast De Spijkermand en over de Scol, Rozenstraat ZZ.
Verkoopt in 1675 huis tussen Runstraat en Berenstraat, Keizersgracht WZ.
Verkoopt in 1675 1/2 huis Lauriersgracht ZZ.
Verkoopt in 1686 huis David en de Reus tussen Prinsengracht en Lindengracht op Brouwersgracht. Zoon van Jan Frederiks Schutstal [20585], woont 1651/1674 Niesel/Brouwersgracht te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [18139] op zaterdag 8 april 1651 te Amsterdam (aktenummer: 468/412).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
08-04-1651
naam bruidegom:
Jansz, Egbert
naam bruid:
Jans, Annetje
bronverwijzing:
DTB 468, p.412
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26455717
Compareerden a;s vooren Egbert Janss van Gramsbergen, backergesel, out 23 jaer ervadert [?] hebbende, woonende inde Niesel
&
Annetie Janss van Meppen out 28 jaer, woonende als vooren, geen ouders hebbende, geassisteert Mechaen [?] Petemoij Geert Fleriss [?]
Versoeckende etc.
[ondertekend] Egbartt Jansen & kruisje,
[opmerking] Zijn vaders consent intebrengen. Hooft Abba [?] admitteert het derde gebodt op seckere briefken van echt ende recht en hout [?] 3e gebodt voorts den 7 meij 1651.
zie akte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=egbert&a1=jans&af1=1&i2=2&p2=p&y2=1650&z2=1674&i3=1&v3=a&a3=j&af3=1&x=20&z=a#OTR00049000209 met Annetje Jansen [160789], geboren 1623 te Meppen, overleden 00-04-1673 te Brouwe. Annetie Jans weduwe van Egbert Janss Schutstal vande Brouwe. Begraven op zaterdag 29 april 1673 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Jans, Annetie
ingeschrevene:
Schutstal, Egbert Jansz
datum begrafenis:
29-04-1673
begraafplaats:
Oude Kerk
bronverwijzing:
DTB 1047, p.206 en p.207
relatieinformatie:
Weduwe van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9144522
Zij woonde 1651 Niesel te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [16648] op vrijdag 6 juli 1674 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
06-07-1674
naam bruidegom:
Schustal, Egbert Jansen
naam bruidegom:
Schutstal, Egbert Jansz
naam eerdere vrouw:
Jans, Annetje
naam bruid:
Harmens, Engeltje
bronverwijzing:
DTB 500, p.362
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26516987
Compareerden als voren Egbert Janss Schutstal van Kampen, backer, weduwnaar van Annetje Jans, woont op de Brouwersgraght
&
Engeltje Harmens van Oldenseel, out 36 jaar, woont als voren, geassisteert met Fennetje Lamberts haar peet.
[ondertekend] Egbert Jansen Schutstal & kruisje.
[opmerking] Acte gegeven den 22 julij 1674. Dese personen sijn op den 22 julij 1674 tot Diemen getrouwt testa Luijcas van Noort predikant aldaar.
zie akte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=egbert&a1=schutstal&af1=1&i2=2&p2=p&y2=1650&z2=1674&i3=1&v3=a&a3=j&af3=1&x=20&z=a#OTR00072000184 met Engeltje Harmens [163969], geboren 1638 te Oldenzaal, woont 1674 Brouwersgracht te Amsterdm.
 
Egbert Roelofse [160892], bakker, sinds 1653 poorter van Amsterdam, geboren 1628 te Gramsbergen, woont 1653 Pieter Jacobstraet.
Ondertrouwd [51528] op vrijdag 28 maart 1653 te Amsterdam (aktenummer: 471/074). Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer deselve de voorsz trouwe te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinderinge voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden, datse vrye Persoonen waren, ende malkanderen in bloede niet en bestonden, waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget. Echtgenote is Baiken van Nieuwlant [160893], geboren 1629 te Amsterdam, dochter van Joris van Nieuwlant [29566], kistemaker, woont 1653 St. Jansstraat.
 
Jannetje Hendriks [160895], geboren 1628 te Gramsbergen, woont 1653 Gasthuijs.
Ondertrouwd [51529] op zaterdag 19 april 1653 te Amsterdam (aktenummer: 471/136) met Jan Adams [160894], geboren ca. 1620 te Soest, woont 1653 Geldersekae te Amsterdam.
 
Geesje Arents [160934], geboren 1628 te Heemsen, Hardenberg.
Ondertrouwd [51550] op zaterdag 27 mei 1656 te Amsterdam (aktenummer: 476/099).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
27-05-1656
naam bruidegom:
Janse, Harmen
naam bruidegom:
[van] Oldenhoff, Harmen Jansz
naam eerdere vrouw:
Jans, Grietje
naam bruid:
Arents, Geesje
bronverwijzing:
DTB 476, p.99
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26459759
Gehuwd voor de kerk op zondag 18 juni 1656 te Sloterdijk met Harmen Jans Oldenhoff (Olthof) [160005]. {Hij was eerder ondertrouwd [51366] op zaterdag 23 december 1634 te Amsterdam (aktenummer: 443/179).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
23-12-1634
naam bruidegom:
Oldenhof, Harmen Jansz
naam bruid:
Jans, Grietje
bronverwijzing:
DTB 443, p.179
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26380334
Compareerden als vooren Harman Janss Oldenhoff onder 't gebiet van Gramsbergen, woonend op de N.Z. Achterburgwall vertoont acte van inteekening tot Edam ... [?] jongedochter Grietie Jans tot Edam.
Versoeckende etc.
[ondertekend] Harmen Jans Oldenhoff. (aktenummer: x) met Grietje Jans [160006], geboren ca. 1615 te Edam, overleden 00-07-1655 te Nieuwezijds Achterburgwal, begraven op vrijdag 23 juli 1655 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Jans, Grietje
datum begrafenis:
23-07-1655
begraafplaats:
Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
bronverwijzing:
DTB 1055, p.74vo en p.75
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9208337
}
 
Dirck Harmense [160965], bakker,sinds 1658 poorter van Amsterdam, geboren 1628 te Gramsbergen, woont 1658/1662 Anjeliersgraft/N. Braek te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [51562] op zaterdag 6 april 1658 te Amsterdam (aktenummer: 478/299) met Hilligje Jansen [160966].
Ondertrouwd (2) [51593] op vrijdag 1 december 1662 te Amsterdam (aktenummer: 483/474) met Machteltje Jans [161008], geboren 1632 te Amsterdam, woont 1662 N.Z. Aghterburghwal te Amsterdam.
 
Geertruij Marienberg [161009], geboren 1628 te Hardenberg, dochter van Asse Wolters Mariënberg [8555] en Aaltje Lamberts Mariënberg [8863], woont 1662 te Hardenberg.
Ondertrouwd [51607] op vrijdag 22 december 1662 te Amsterdam (aktenummer: 483/511).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
22-12-1662
naam bruidegom:
Gerink, Joost Hansz
naam eerdere vrouw:
[de] Goeve, Catrina
naam bruid:
[van] Marienburgh, Geertruij Asjens
bronverwijzing:
DTB 483, p.511
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26437107
Echtgenoot is Joost Hansen Gerinck [161048], passementwercker, geboren 1634 te Coevorden, woont 1659/1662 Bloemstraat/Anjelierdwarsstraat te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [51608] op donderdag 13 februari 1659 te Amsterdam (aktenummer: 479/388) met Caterine Fransoos de Gouve [161049], geboren 1639 te Amsterdam, overleden voor 1662, woonde 1659 Nes te Amsterdam.}
Uit dit huwelijk:
   1. v  Aaltje Gerinck [161051], gedoopt op woensdag 5 augustus 1665 te Amsterdam (getuige(n): Hendrick Asies, Hendrick Jansen, Aeltien Fais en Janneken Wolters) (bron: kind:, Aeltjedoopdatum:05-08-1665kerk:Westerkerkgodsdienst:Hervormdvader:Hansen, Joostmoeder:Asies, Geertruijbronverwijzing:DTB 106, p.160Doopregister: NL-SAA-24567719), dochter van Joost Hansen Gerinck [161048], passementwercker, en Geertruij Marienberg [161009].
   2. v  Geertruij Gerinck [161050], gedoopt op zondag 11 september 1667 te Amsterdam (getuige(n): Hendrick Asies en Barbertien Gijsberts) (bron: kind:, Geertruijdoopdatum:11-09-1667kerk:Westerkerkgodsdienst:Hervormdvader:Hansz Gerinck, Joostmoeder:Asies, Geertruijbronverwijzing:DTB 106, p.261Doopregister: NL-SAA-24213866), dochter van Joost Hansen Gerinck [161048], passementwercker, en Geertruij Marienberg [161009].

Harmen Jans Heijne [9372], kuiper, sinds 1653 poorter van Amsterdam, geboren 1629 te Gramsbergen, overleden na 1671 te Amsterdam, zoon van Jan Everts Heinen [20772], burgemeester, en Fennetien Jans [20779], woonde 168B/04 175B/02.
Ondertrouwd [8167] op zaterdag 5 juli 1653 te Amsterdam (aktenummer: 471/268).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
05-07-1653
naam bruidegom:
Heijnen, Harman
naam bruidegom:
Heijne, Harman
naam bruid:
Jansz, Lijntje
bronverwijzing:
DTB 471, p.268
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26449580
Echtgenote is Lijntie Jans Jans [30091], weduwe of dochter van Jan Gerrits ovl. mandenmaker, geboren 1630 te Amsterdam, dochter van Jan Gerrits [160780], mandenmaker, en Sara Adriaans [160899], woont 1653 Langebrugsteeg?
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Hermans [30096], gedoopt (Hervormd) op woensdag 6 mei 1654 te Amsterdam, Nieuwe Zijds Kapel (getuige(n): geen), zoon van Harmen Jans Heijne [9372], kuiper, sinds 1653 poorter van Amsterdam, en Lijntie Jans Jans [30091], weduwe of dochter van Jan Gerrits ovl. mandenmaker.
   2. m  Samewel Hermans [30092], gedoopt (Hervormd) op woensdag 29 maart 1656 te Amsterdam, Nieuwe Zijdskapel (getuige(n): geen), zoon van Harmen Jans Heijne [9372], kuiper, sinds 1653 poorter van Amsterdam, en Lijntie Jans Jans [30091], weduwe of dochter van Jan Gerrits ovl. mandenmaker.
   3. v  Sara Hermans [30097], gedoopt (Hervormd) op woensdag 9 november 1661 te Amsterdam, Nieuwe Zijds Kapel (getuige(n): geen), dochter van Harmen Jans Heijne [9372], kuiper, sinds 1653 poorter van Amsterdam, en Lijntie Jans Jans [30091], weduwe of dochter van Jan Gerrits ovl. mandenmaker.
   4. v  Maria Hermans [30093], gedoopt (Hervormd) op vrijdag 22 augustus 1664 te Amsterdam, Oude kerk (getuige(n): geen), dochter van Harmen Jans Heijne [9372], kuiper, sinds 1653 poorter van Amsterdam, en Lijntie Jans Jans [30091], weduwe of dochter van Jan Gerrits ovl. mandenmaker.
   5. m  Johannus Hermans [30094], gedoopt (Hervormd) op zondag 20 november 1667 te Amsterdam, Nieuwe Zijds Kapel (getuige(n): geen), zoon van Harmen Jans Heijne [9372], kuiper, sinds 1653 poorter van Amsterdam, en Lijntie Jans Jans [30091], weduwe of dochter van Jan Gerrits ovl. mandenmaker.
   6. m  Frans Hermans [30095], gedoopt (Hervormd) op vrijdag 16 januari 1671 te Amsterdam, Nieuwe Zijds Kapel (getuige(n): geen), zoon van Harmen Jans Heijne [9372], kuiper, sinds 1653 poorter van Amsterdam, en Lijntie Jans Jans [30091], weduwe of dochter van Jan Gerrits ovl. mandenmaker.

Geertje Jans van den Berg [91954], geboren 1629 te Ane, Hardenberg, overleden voor 1682, dochter van Jan van den Berg [163892].
Ondertrouwd [30845] op zaterdag 13 april 1658 te Amsterdam (aktenummer: 478/316).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
13-04-1658
naam bruidegom:
Brummer, Albert
naam bruid:
Jans, Geertje
bronverwijzing:
DTB 478, p.316
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26417758
Compareerden als vooren
Albert Brummer, van Hage, cleermaker, oud 26 jaren, de ouders doot, geassisteert met Harmen Barents, woonde in de N. Lekestraat.
Geertje Jans, van Aen bij de Herdenbergh, oud 29 jaer, ouds doot, geassisteert met Femmetje Jans, woond onder 't Boshuijs. Echtgenoot is Albert Brummer [91945], cleermaker, geboren 1632 te Hage. {Hij is later ondertrouwd [8625] op zaterdag 4 april 1682 te Amsterdam (aktenummer: 693/087).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
04-04-1682
naam bruidegom:
Brummer, Albert
naam bruidegom:
Brommer, Albert
naam eerdere vrouw:
[van den] Bergh, Giertje Jans
naam bruid:
Jans, Aeltje
naam eerdere man:
Otting, Lammert
bronverwijzing:
DTB 693, p.87
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26417688
Echtgenote is Aaltje Jansen [74389]. {Zij was eerder ondertrouwd [8632] voor 1682, gehuwd voor de kerk voor 1682 met Lammert Otting [75596], overleden voor 1682.}}
 
Roeloff Jans (Swiese) [160896], bakker, sinds 1653 poorter van Amsterdam, geboren 1629 te Hardenberg, overleden te Amsterdam, St. Pieterstraet op de Reguliers Breestraet, begraven op donderdag 13 oktober 1667 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Swiese, Roelof Jansen
datum begrafenis:
13-10-1667
begraafplaats:
Nieuwe Zijds Kapel
bronverwijzing:
DTB 1068, p.276 en p.277
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9264370
Zoon van Jan Zwijse (de Wijze) [7164] en Trijntje ? N.N. [21137], woonde 1653 Taksteeg te Amsterdam.
Ondertrouwd [51530] op woensdag 21 mei 1653 te Amsterdam (aktenummer: 471/195).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
21-05-1653
naam bruidegom:
Jansz, Roeloff
naam bruid:
Claes, Hester
naam eerdere man:
Allertsz, Jan
bronverwijzing:
DTB 471, p.195
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26458229
Compareerden als vooren
Roeloff Janss van Hardenbergh, backergesel, out 24 jaer, woonende in de Tacksteech, vertonende acte van ouders consent
&
Hester Claes van Amsterdam, weduwe van Jan Allertss, woonende in de Pieterstraet.
Versoeckende hare drye Sondaeghse uytroepingen, omme naer deselve de voorsz trouwe te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinderinge voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden, datse vrye Persoonen waren, ende malkanderen in bloede niet en bestonden, waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Roolof Jansen & Hester Klaes.
[opmerkingen] Zij heeft den 8 meij 1653 bewijs gedaen.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=roelof&vf1=1&a1=jans&af1=1&i2=2&p2=d&y2=1653&x=20&z=b#A20551000099 (aktenummer: x) met Hester Claes [160897], geboren 1620 te Amsterdam, overleden te Baengraft bij t Lijse Kerckhof, begraven op zaterdag 25 maart 1690 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Claas, Hester
ingeschrevene:
Swiese, Roelof Jansz
datum begrafenis:
25-03-1690
begraafplaats:
Nieuwe Zijds Kapel
bronverwijzing:
DTB 1069, p.202 en p.203
relatieinformatie:
Laatst weduwe van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9267503
dochter van Claes Claess. Zij woonde 1653 Pieterstraat te Amsterdam. {Zij was eerder ondertrouwd [51531] op zaterdag 27 oktober 1640 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
27-10-1640
naam bruidegom:
Alderts, Jan
naam eerdere vrouw:
Roelofs, Geertje
naam bruid:
Claes, Hester
bronverwijzing:
DTB 454, p.481
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26319689
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=hester&vf1=1&a1=clas&af1=1&i2=2&p2=p&y2=1630&z2=1655&x=20&z=b#OTR00040000244 met Jan Albartsz (Alderts) [160898], bakker, geboren ca. 1620 te Den Ham, overleden T1648-1653 te Amsterdam, woonde 1640 Pieterstraat te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [10068] voor 1640 te Amsterdam met Geertien Roelofs [37844], geboren ca. 1620, overleden voor 1640 te Amsterdam.}}
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan Roelofs Zwijse (Swiese) [37370], gedoopt op zondag 21 februari 1655 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Claes Claess en Grietien Willems en Aeltien Ares).
Brontekst: kind:
, Jan
doopdatum:
21-02-1655
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz, Roelef
moeder:
Claes, Hester
bronverwijzing:
DTB 94, p.130
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24735683
Zoon van Roeloff Jans (Swiese) [160896], bakker, sinds 1653 poorter van Amsterdam, en Hester Claes [160897].

Annetje Hendriks [160908], geboren 1629 te Den Velde, Gramsbergen? Zij woont 1654 Langebrugsteeg te Amsterdam.
Ondertrouwd [51537] op zaterdag 11 april 1654 te Amsterdam (aktenummer: 473/129).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
11-04-1654
naam bruidegom:
Faes, Jerij
naam bruid:
Hendricks, Annetje
bronverwijzing:
DTB 473, p.129
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26434847
Echtgenoot is Jerij Faes [160907], kleermakergesel, geboren 1629 te Renen, woont 1654 Grimmissesluis te Amsterdam.
 
Jan Hendriks [160967], geboren 1629 te Gramsbergen.
Ondertrouwd [51563] op donderdag 11 april 1658 te Amsterdam (aktenummer: 478/306) met Trijntje Lammerts [160968], geboren 1625 te Zwartsluis.
 
Lijsbeth Jacobs [160986], geboren 1629 te Hardenberg, woont 1660 Hantbooghstraet te Amsterdam.
Ondertrouwd [51573] op donderdag 15 april 1660 te Amsterdam (aktenummer: 684/295).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
15-04-1660
naam bruidegom:
Klasen, Aris
naam bruid:
Jacobs, Lijsbeth
bronverwijzing:
DTB 684, p.295
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26482082
Echtgenoot is Aris Clasen [160985], schoenmaker, geboren 1630 te Zwolle, woont 1660 Roseboomsteegh te Amsterdam.
 
Annetje Smit [161127], geboren 1629 te Hardenberg, woont 1667 N.Z. Agterburgwal te Amsterdam.
Ondertrouwd [4076] op vrijdag 21 oktober 1667 te Amsterdam (aktenummer: 491/040).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
21-10-1667
naam bruidegom:
[de] Koning, Ariaan Janse
naam bruid:
Smits, Annetje
bronverwijzing:
DTB 491, p.40
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26484595
Bruid geass. met Grietie Leeuwerincs met Ariaan Janse de Koning [161126], geboren ca. 1625 te Gouda, woont 1667 te Gouda.
 
Jellegien Derksen [9474], geboren ca. 1630 te Gramsbergen, overleden na 1656 te Gramsbergen, dochter van Arentien Lubberts [9473], woonde 176B/04.
 
Aafje Jans Heinen [160915], geboren 1630 te Gramsbergen, dochter van Jan Heinen [163895], woont 1655 Fluwelenburghwal te Amsterdam.
Ondertrouwd [51541] op vrijdag 7 mei 1655 te Amsterdam (aktenummer: 474/343).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
07-05-1655
naam bruidegom:
Weijhuijsen, John
naam bruidegom:
Waijhuijsen, Jan
naam bruid:
Heijnen, Aafje Jansen
naam bruid:
Jans, Aafje
bronverwijzing:
DTB 474, p.343
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26532762
Gehuwd voor de kerk op zondag 30 mei 1655 te Diemen met Jan Waijhuijsen [160914], kleermaker, geboren 1625 te Bremen, woont 1655 Fluwelenburghwal te Amsterdam.
 
Jannetje Schuurman [160951], geboren 1630 te Hardenberg, woont Kiedeniersburghwal.
Ondertrouwd [4151] op zaterdag 21 oktober 1656 te Amsterdam (aktenummer: 476/390) met Hendrik Jans [14573], knoopmaker, geboren 1628 te Doesburg, woont 1656 Jonge Roelofsteegh.
 
Grietje Klasen [160961], geboren ca. 1630 te Hardenberg.
Ondertrouwd [51559] op zaterdag 23 juni 1657 te Amsterdam (aktenummer: 477/304).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
23-06-1657
naam bruidegom:
Wallien, Willem
naam bruid:
Claes, Grietje
bronverwijzing:
DTB 477, p.304
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26531019
Echtgenoot is Willem Wallien [160960], geboren ca. 1630 te Amsterdam.
 
Hilligje Jansen [160966], geboren 1630 te Gramsbergen, overleden voor 1662, woonde 1658 Nieuwendijckgraft? te Amsterdam.
Ondertrouwd [51562] op zaterdag 6 april 1658 te Amsterdam (aktenummer: 478/299) met Dirck Harmense [160965]. {Hij is later ondertrouwd [51593] op vrijdag 1 december 1662 te Amsterdam (aktenummer: 483/474) met Machteltje Jans [161008], geboren 1632 te Amsterdam, woont 1662 N.Z. Aghterburghwal te Amsterdam.}
 
Aaltje Jansen [161103], geboren ca. 1630 te Hardenberg, woont Noordermaet.
Ondertrouwd (1) [51621] voor 1666, gehuwd voor de kerk voor 1666 met Hendrik Ariaense [161104], overleden voor 1666.
Ondertrouwd (2) [51620] op vrijdag 26 februari 1666 te Amsterdam (aktenummer: 488/239).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
26-02-1666
naam bruidegom:
Herberts, Jan
naam bruid:
Jans, Aaltje
naam eerdere man:
Ariaense, Hendrik
bronverwijzing:
DTB 488, p.239
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26448773
Echtgenoot is Jan Herberts [161102], backer, geboren 1639 te Deutecom? Hij woont Assensteegh.
 
Albertje Harmens [161133], geboren 1630 te Hardenberg, woont 1668 Heeregraft te Amsterdam.
Ondertrouwd [51630] op zaterdag 26 mei 1668 te Amsterdam (aktenummer: 492/106).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
26-05-1668
naam bruidegom:
[van] Steijn, Sijmen Cornelis
naam bruid:
Harmsen, Albertje
naam bruid:
Harmens, Albertje
bronverwijzing:
DTB 492, p.106
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26520377
Echtgenoot is Sijmen Cornelis Steijn [161132], geboren ca. 1630 te Haesdrecht.
 
Geesje Jansen [113273], geboren 1631 te Gramsbergen, woont 1670 Palmstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [51583] op zaterdag 1 januari 1661 te Amsterdam (aktenummer: 481/413).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
01-01-1661
naam bruidegom:
Michielse, Michiel
naam bruid:
Janse, Geesje
bronverwijzing:
DTB 481, p.413
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26496168
Michiel Michielsen, wt t Stift Coln, lakebwerker, out 30 jaer, ouders daer geass. met Frerick Jeronimus woont in de Palmstraet en Geesje Jansen van Gramsbergen out 30 jaer ouders doot geass. met Anna Jansen haer suster woont als voorn. Echtgenoot is Michiel Michielse [51564], lakenwerker, geboren 1631 te Stift Keulen, woont 1661 Palmstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [46211] op vrijdag 14 februari 1670 te Amsterdam (aktenummer: 494/328). Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar deselve de voorsz. trouwe te solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
Echtgenoot is Jan Klasen [113270], geboren ca. 1630 te Hasselt, woont 1670 Fransepad te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [41681] voor 1670 met Geesie Phlips [113272], overleden voor 1670.}
 
Lijsbeth Klasen [158639], geboren 1631 te Aenen, Gramsbergen? Zij woont 1662 Wendijc te Amsterdam.
Ondertrouwd [51585] op zaterdag 14 januari 1662 te Amsterdam (aktenummer: 685/132).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
14-01-1662
naam bruidegom:
Pieterse, Pieter
naam eerdere vrouw:
Tijsse, Grietje
naam bruid:
Claes, Lijsbeth
bronverwijzing:
DTB 685, p.132
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26505924
Zij geass. met haer suster Trijnne Barteloxde. Echtgenoot is Pieter Pieters [52638], glasemaecher, geboren ca. 1630 te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [51584] voor 1662 met Grietie Tijsse [102825], geboren ca. 1630, overleden voor 1662.}
 
Lucas Jansz Jans Pranger [160936], wijnverlater, sinds 1655 poorter van Amsterdam, geboren 1631 te Gramsbergen, overleden te Amsterdam, begraven op vrijdag 16 september 1661 te Amsterdam, Zuider Kerk.
Brontekst: ingeschrevene:
Jansz Spranger, Luijckas
datum begrafenis:
16-09-1661
begraafplaats:
Zuider Kerk
bronverwijzing:
DTB 1091, p.75vo en p.76
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-11181645
Zoon van Jan Hendriks Prenger [160935], woonde 1656 Elandsstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd [51551] op woensdag 31 mei 1656 te Amsterdam (aktenummer: 476/107).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
31-05-1656
naam bruidegom:
Pranger, Luijcus Janse
naam bruid:
Martens, Heijltje
naam eerdere man:
Klinckhamer, Willem Janse
bronverwijzing:
DTB 476, p.107
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26507161
Compareerden als vooren
Luijcus Janse Pranger van Gramsbergen, wijnoplater, out 25 jaer, geassisteert met Jacob Christiaense woonende in de Elantsstraet
&
Heijltje Martens van Amsterdam, weduwe van Willem Janse Klinckhamer, woonende in de Nieuwe Hooghstraet.
Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer deselve de voorsz trouwe te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinderinge voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden, datse vrye Persoonen waren, ende malkanderen in bloede niet en bestonden, waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Luickas Janss Pranger & kruisje.
[opmerkingen] Hij sijn vaders consent Jan Hendriks Pranger vader heft sijn consent verclaert. Sij heeft de 15 junio 1656 de weescamer voldaen ende gaet t 3de gebot weder voort den 18 junio 1656.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=lucas&vf1=1&a1=pranger&af1=1&i2=2&p2=p&x=20&z=b#OTR00051000057 met Hijltje Martens [160937], geboren 1627 te Amsterdam, overleden na 1661 te Amsterdam, dochter van Maria Dominicus [19283], woonde 1646/1656 Korte Houtstraat/Nieuwe Hoogstraat te Amsterdam. {Zij was eerder ondertrouwd [51552] op zaterdag 12 mei 1646 te Amsterdam (aktenummer: 463/238).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
12-05-1646
naam bruidegom:
Clinckhaemer, Willem Jansz
naam bruid:
Martens, Hijltje
bronverwijzing:
DTB 463, p.238
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26330260
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=clinckhamer&af1=1&i2=2&p2=p&x=20&z=b#OTR00046000128 met Willem Jans Klinkhamer [160938], kuiper, geboren 1624 te Haarlem, overleden 1656 te Amsterdam, woonde 1646 bij het Oost Jndisch huis te Amsterdam.}
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan Prenger [160944], gedoopt op woensdag 18 juli 1657 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Jan Luickessen en Egbert Jansen Pranger en Aeftien Hendricks).
Brontekst: kind:
, Jan
doopdatum:
18-07-1657
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansen, Luickas
moeder:
Martens, Heiltjen
bronverwijzing:
DTB 94, p.299
Doopregister: NL-SAA-24208284
Zoon van Lucas Jansz Jans Pranger [160936], wijnverlater, sinds 1655 poorter van Amsterdam, en Hijltje Martens [160937].
   2. v  Mariecken Prenger [160939], gedoopt op zondag 12 januari 1659 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Egbert Schutstal en Lobbegh Egberse en Aechtien Hendricks).
Brontekst: kind:
, Mariecken
doopdatum:
12-01-1659
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz Pranger, Luickas
moeder:
Martens, Heiltien
bronverwijzing:
DTB 94, p.457
Doopregister: NL-SAA-24241555
Dochter van Lucas Jansz Jans Pranger [160936], wijnverlater, sinds 1655 poorter van Amsterdam, en Hijltje Martens [160937].
   3. m  Jan Prenger [160940], gedoopt op woensdag 27 juli 1661 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Aeghtien Jans en Geesien Jans).
Brontekst: kind:
, Jan
doopdatum:
27-07-1661
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansen, Luickas
moeder:
Martens, Heiltien
bronverwijzing:
DTB 94, p.734
Doopregister: NL-SAA-24524001
Zoon van Lucas Jansz Jans Pranger [160936], wijnverlater, sinds 1655 poorter van Amsterdam, en Hijltje Martens [160937].
   4.   kind Prenger [102373], geboren voor 1663, overleden te Amsterdam, begraven op donderdag 12 januari 1662 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Spranger, Luijcas Jansz
datum begrafenis:
12-01-1662
begraafplaats:
Zuider Kerk
bronverwijzing:
DTB 1091, p.76vo en p.77
relatieinformatie:
Kind van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-11181719
Kind van Lucas Jansz Jans Pranger [160936], wijnverlater, sinds 1655 poorter van Amsterdam, en Hijltje Martens [160937].

Roelof Hendricksen [160987], bakker, sinds 1660 poorter van Amsterdam, geboren 1631 te Gramsbergen, woont 1660 Rozengracht te Amsterdam.
Ondertrouwd [51574] op donderdag 29 april 1660 te Amsterdam (aktenummer: 480/532) met Geesje Jans [160988], geboren 1631 te Norden.
 
Jan Albertsz [113457], smid, sinds 1663 poorter van Amsterdam, geboren 1632 te Gramsbergen (bron: of 1626), woont 1663 Jonckerstraet te Amsterdam.
Ondertrouwd [51291] op zondag 29 april 1663 te Amsterdam (aktenummer: 484/203).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
29-04-1663
naam bruidegom:
Albertsen, Jan
naam bruid:
Dircx, Grietje
bronverwijzing:
DTB 484, p.203
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26405188
Bruid geass. met haar nicht Marretie Pieters, gehuwd voor de kerk op zondag 13 mei 1663 te Diemen met Grietie Dircx [113458], geboren 1627 te Amsterdam, dochter van Dirck Willemsz Huisman [163927], woont 1663 op de Waet te Amsterdam.
 
Barent Hendrickse [160975], bakker, sinds 1659 poorter van Amsterdam, geboren 1632 te Gramsbergen, overleden T1666-1673 te Amsterdam, woonde 1659/60/66 Tacksteeg/O.Z. Molensteeg/Looiersgracht te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [51484] op zaterdag 22 februari 1659 te Amsterdam (aktenummer: 479/400).
Brontekst: DTB Trouwen met Barent Hindricksen
Bruidegom
Barent Hindricksen
Bruid
Marretje Teunis ten Hengel
Gebeurtenis
Ondertrouw
Gebeurtenisplaats
Amsterdam
Documenttype
DTB Trouwen
Erfgoedinstelling
Stadsarchief Amsterdam
Collectiegebied
Noord-Holland
Registratienummer
DTB 479
Pagina
400
Registratiedatum
22-02-1659
Akteplaats
Amsterdam
Opmerking
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Gehuwd voor de kerk op zondag 9 maart 1659 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Barent Hendricksz
Spouse's Name Marritje Ten Hangel
Event Date 09 Mar 1659
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Marritje Teunis ten Hengel (Ten Engel) [160976], geboren 1629 te Zwolle, overleden ca. 1659 te Amsterdam, woonde 1659 Deventer Houtmarkt? te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [51582] op vrijdag 12 november 1660 te Amsterdam (aktenummer: 481/321), gehuwd voor de kerk op zondag 28 november 1660 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Barent Hendrickse
Spouse's Name Jannetje Jans
Event Date 28 Nov 1660
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Jannetje Jans Heinen [50760].
Ondertrouwd (3) [51623] op zaterdag 14 augustus 1666 te Amsterdam (aktenummer: 489/096), gehuwd voor de kerk op zondag 12 september 1666 te Amsterdam (aktenummer: 113366).
Brontekst: Name Barent Hendricx
Spouse's Name Lijsbet Hendricx
Event Date 12 Sep 1666
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Lijsbeth Hendriks [161108], geboren 1639 te Zwolle, overleden na 1673 te Amsterdam.
Uit het derde huwelijk:
   1. v  Margriet Barents Hendriks [34044], gedoopt op zondag 30 oktober 1667 te Amsterdam.
Brontekst: Name Margriet
Event Type Baptism
Event Date 30 Oct 1667
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Westerkerk, Amsterdam
Father's Name Barent Hendricksz
Mother's Name Lijsbet Hendricx
Dochter van Barent Hendrickse [160975], bakker, sinds 1659 poorter van Amsterdam, en Lijsbeth Hendriks [161108].
   2. v  Rachel Barents Hendriks [34006] (tweeling), gedoopt op dinsdag 20 augustus 1669 te Amsterdam.
Brontekst: Name Raachel
Event Type Baptism
Event Date 20 Aug 1669
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Nieuwe Kerk, Amsterdam
Father's Name Barent Hendricsz
Mother's Name Lijsbet Hendricx
Note Twl. zr. v. Jacob
Dochter van Barent Hendrickse [160975], bakker, sinds 1659 poorter van Amsterdam, en Lijsbeth Hendriks [161108].
   3. m  Jacob Barents Hendriks [34015], gedoopt op dinsdag 20 augustus 1669 te Amsterdam.
Brontekst: Name Jacob
Event Type Baptism
Event Date 20 Aug 1669
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Nieuwe Kerk, Amsterdam
Father's Name Barent Hendricsz
Mother's Name Lijsbet Hendricx
Note Twl. br. v. Raachel
Zoon van Barent Hendrickse [160975], bakker, sinds 1659 poorter van Amsterdam, en Lijsbeth Hendriks [161108].
   4. m  Barent Barents Hendriks [34041] (vader overleden), gedoopt op woensdag 7 juni 1673 te Amsterdam.
Brontekst: Name Barent
Event Type Baptism
Event Date 07 Jul 1673
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Westerkerk, Amsterdam
Father's Name Barent Hendricksz
Mother's Name Leijsebet Hendrickx
Note vader overleden
Zoon van Barent Hendrickse [160975], bakker, sinds 1659 poorter van Amsterdam, en Lijsbeth Hendriks [161108].

Wijbrigh Benedictus [160978], geboren 1632 te Anevelt, woont Singelgracht.
Ondertrouwd [51567] op zaterdag 26 april 1659 te Amsterdam (aktenummer: 479/527) met Jan Mathijse [160977], schoenmaker, geboren 1634 te Ditmarss? Hij woont Middelstraet.
 
Jan Kort (Kortum) [20795], suikerbakkersgezel, geboren 1633 te Gramsbergen, overleden na 1654 te Gramsbergen, zoon van Hendrik Jans Kortum [20791], woonde 1654 Kuipersteeg te Amsterdam.
Ondertrouwd [4968] op zaterdag 10 oktober 1654 te Amsterdam en 8 okt. in Gramsbergen (aktenummer: 473/481).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
10-10-1654
naam bruidegom:
Kort, Jan Hendrickse
naam bruid:
Harmens, Aaltje
naam eerdere man:
Gulick, Harman Janse
bronverwijzing:
DTB 473, p.481
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26485798
Compareerden als vooren
Jan Hendrickse Cort van Gramsbergen, suijckerbackersgesel, out 21 jaer, ouders doot, woonende in de Cuijpersteegh, geassisteert met Jannetje Hendrickx sijn suster
&
Aeltje Harmens van Witmont, weduwe van Harmen Janse Gulick, woonende inde Tacksteegh, geassisteert met Jan Janse.
Versoeckende hare drye etc.
[ondertekend] Jan Hendrijx Kort & bAlijna Harmenss.
[opmerkingen] Sij heeft renhaal [?] den 23 october voldaen. De geboden sijn tot Gramsbergh onverhindert gegaen. Dese persoonen sijn den 22 November 1654 getrout tot Slooterdijk feste M. Meuchiel [?] predikant aldaar.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=kortum&af1=1&i2=2&p2=p&y2=1650&z2=1660&x=20&z=a#OTR00050000251

Gramsbergen 1654:
den 8 octob(e)r Jan Hendrix Kort, sone van sael(ige) Hendrick Jansen Kortum ende Aeltien Hermsen van Witmond, weduwe van sael(ige) Hermen Jansen Guilick binnen Amsterdam. Gehuwd voor de kerk op zondag 22 november 1654 te Sloterdijk met Aaltje Harmens van Witmont [9485], geboren 1634 te Witmont, woont 1654 Taksteeg te Amsterdam. {Zij was eerder ondertrouwd [4969] op dinsdag 21 januari 1653 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
31-01-1653
naam bruidegom:
Jansz, Harmen
naam bruidegom:
[van] Gulick, Hermen Jans
naam bruid:
Harmens, Aeltje
bronverwijzing:
DTB 470, p.328
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26456696
Gehuwd voor de kerk voor 1654 met Hermen Jans Gulick [9486], wijnverlatersgezel, geboren 1624 te Amsterdam, overleden vo 1654 te Amsterdam, woonde 1653 Rokin te Amsterdam.}
 
Marija Jans Jans Loftink (Marieke Leuftingh) [31170], geboren 1633 te Hardenberg, overleden op maandag 2 januari 1713 te Amsterdam, Nieuwe Kerk en Engelse Kerk, dochter van Jan Loeftink [31157], woonde 1660 Keisersgragt te Amsterdam.
Ondertrouwd [8165] op donderdag 7 april 1661 te Amsterdam (aktenummer: 482/006).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
07-04-1661
naam bruidegom:
Averes, Harmen Hendriks
naam bruidegom:
Averesch, Harmen
naam bruid:
Loestinck, Marija Jans
naam bruid:
Leustingh, Marike
bronverwijzing:
DTB 482, p.6
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26408304
Echtgenoot is Harmen Hendriks Averes [30083], kooperslager, geboren 1634 te Nordhorn (Nothoort), overleden op maandag 26 november 1714 te Amsterdam. Notarieel 1709-05-15 Not.Arch. 4655, blz. 979, testament van Harmen Averes en maria Looftink, echtgenoten, met legaat van f. 50,- aan de Gereformeerde gemeente te Hardenberg
Zoon van Hendrik Averes [161166], woonde 1661 Westermarckt te Amsterdam.
 
Harmptje Jansen [91846], geboren 1633 te Hardenberg, woont 1654 Kromme Tuinstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd [30832] op zaterdag 20 juni 1654 te Amsterdam (aktenummer: 473/271).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
20-06-1654
naam bruidegom:
Jansen, Johannes
naam bruid:
Jans, Harmptje
bronverwijzing:
DTB 473, p.271
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26467874
Compareerden als vooren
Joannes Janss van Hamburgh, schilder, out 25 jaer, ouders doot, geassisteert met Christiaen Janse sijn broeder, woonende in de Anjeliersstraet
&
Harmptje Jans, van Hardenbergh bij Swol, out 21 jaer, geassisteert met haer moeder Stijntje Hendrix woonende inde Crommetuynstraet.
Versoeckende hare drye Sondaeghse etc.
[ondertekend] Joohannes Jansen & Harmten Jans.
[opmerkingen] Buuert [?] haer ouders consent te halen. Het consent is goet ingebracht.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=johannes&vf1=1&a1=jansen&i2=1&v2=h&vf2=1&a2=j&af2=1&x=20&z=b#OTR00050000142 (aktenummer: x) met Johannes Jans [90676], schilder, geboren 1629 te Hamburg, woont 1654 Anjeliersstraat te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Katharina Jans [36229], gedoopt op zondag 19 november 1656 te Amsterdam (getuige(n): Jan Hendrickss).
Brontekst: kind:
, Katharina
doopdatum:
19-11-1656
kerk:
Westerkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz, Johannis
moeder:
Jans, Harmpje
bronverwijzing:
DTB 105, p.85
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24263734
Dochter van Johannes Jans [90676], schilder, en Harmptje Jansen [91846].
   2. v  Gijrtien Johannessen Jans [36248], gedoopt op zondag 9 november 1659 te Amsterdam (getuige(n): Jannetien Dijrkx en Arijntien Hijndrickx).
Brontekst: kind:
, Gijrtien
doopdatum:
09-11-1659
kerk:
Noorderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz, Johannes
moeder:
Jans, Harmetie
bronverwijzing:
DTB 76, p.178
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24553521
Dochter van Johannes Jans [90676], schilder, en Harmptje Jansen [91846].

Pieter Jacobsz. Barentsz [114422], bakker, sinds 1663 poorter van Amsterdam, geboren 1633 te Hardenberg.
Ondertrouwd [51344] op vrijdag 14 september 1663 te Amsterdam (aktenummer: 484/487).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
14-09-1663
naam bruidegom:
Barents, Pieter
naam bruid:
Jans, Femmetje
bronverwijzing:
DTB 484, p.487
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26409491
Compareerden als vooren Pieter Barentss van Hardenbergh backerr out 30 jaer met Femmetje Jans [114870], geboren 1627 te Wongel.
 
Grietje Gerrits [160971], geboren 1633 te Hardenberg, woont aen het Lampehooft.
Ondertrouwd [51565] op zaterdag 7 december 1658 te Amsterdam (aktenummer: 479/267) met Hans van Oosten [160970], varentgesel, geboren 1628 te Cremp, woont Wijensteegh.
 
Geertruid Kok (Kock) [121919], geboren ca. 1634 te Gramsbergen, overleden na 1682 te Amsterdam (volgens huwelijksakte geboren in 1644), dochter van Albert Jans Kock [21179] en Geessien Geerts [9255], woonde 1682 Oudezijds Achterburgwal te Amsterdam, 178B/04.
Ondertrouwd [51346] op zaterdag 6 juni 1682 te Amsterdam (aktenummer: 510/086).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
06-06-1682
naam bruidegom:
Noortdijck, Barent Barents
naam bruidegom:
Noordijck, Barent Barents
naam eerdere vrouw:
Vink, Grietje Cornelis
naam bruid:
Kock, Geertruijd Albers
naam bruid:
Kox, Geertruijd Albers
bronverwijzing:
DTB 510, p.186
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26499358
Compareerden als voren
Barent Barentsen Noortdijk, van Almelo, wever, weduwnaar Grietie Cornelis Vink woont tot Campen
&
Geertruijd Albers Kox van Gramsbergen, out 38 jaren, op de O.Z. Achterburgwal, ouders doot, geassisteert met Daniel Bloem.
Versoekende hare drie etc.
[ondertekend] Berent Berents Noordijck & Geerttruijt Kock.
[opmerkingen] Campen.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=kox&x=20&z=b#OTR00080000095, gehuwd voor de kerk op dinsdag 23 juni 1682 te Amsterdam (aktenummer: 113366).
Brontekst: Name Barent Barentsz Noordijck
Spouse's Name Geertruij Albers Kock
Event Date 23 Jun 1682
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Berent Berents Noordijk [122316], wever, geboren ca. 1640 te Almelo, woont 1682 te Kampen. {Hij was eerder ondertrouwd [51347] voor 1682, gehuwd voor de kerk voor 1682 met Grietje Cornelis Vink [122317], overleden voor 1682.}
 
Dirck Gerrits [160989], zuijckerbackergesel, geboren 1634 te Gramsbergen, woont Hasestraet.
Ondertrouwd [51575] op zaterdag 8 mei 1660 te Amsterdam (aktenummer: 480/551). Hij ondertekend met Dricie nu Halba? en geass. met Casper Paulus, zij met haar suster Anna Gerrits, gehuwd voor de kerk op zondag 23 mei 1660 te Sloterdijk met Annetje Teunis [160990], geboren 1637 te Vrede? Zij woont 1660 Rapenburgh.
 
Egbert Gerrits [161001], backer, geboren 1634 te Gramsbergen, woont 1662/1669 Zeedijk/Lindegracht te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [51590] op vrijdag 7 april 1662 te Amsterdam (aktenummer: 483/026).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
07-04-1662
naam bruidegom:
Gerritsz, Egbert
naam bruid:
Bauckes, Ockje
bronverwijzing:
DTB 483, p.26
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26437287
Gehuwd voor de kerk op dinsdag 25 april 1662 te Amsterdam.
Brontekst: Name:
Egbert Gerrits
Spouse's Name:
Ockje Bauckes
Event Date:
25 Apr 1662
Event Place:
Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Ockje Bauckes [161002], geboren ca. 1640 te Amsterdam, dochter van Marritje Hrendricks [161003], woont 1662 Goutbloemstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [51631] op vrijdag 18 februari 1667 te Amsterdam (aktenummer: 490/028).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
18-02-1667
naam bruidegom:
Gerritsen, Egbert
naam eerdere vrouw:
Bauckes, Ockje
naam bruid:
Alewijns, Lijsbeth
bronverwijzing:
DTB 490, p.28
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26438487
Gehuwd voor de kerk op zondag 6 maart 1667 te Amsterdam.
Brontekst: Name:
Egbert Gerrits
Spouse's Name:
Lijsbet Alewijns
Event Date:
06 Mar 1667
Event Place:
Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Lijsbeth Alewijns [161135], geboren 1630 te Amsterdam.
Ondertrouwd (3) [51632] op vrijdag 11 januari 1669 te Amsterdam (aktenummer: 493/097).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
11-01-1669
naam bruidegom:
Gerritse, Egbert
naam eerdere vrouw:
Alewijns, Lijsbeth
naam bruid:
[van de] Haer, Wijntje
bronverwijzing:
DTB 493, p.97
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26438176
Gehuwd voor de kerk op zondag 3 februari 1669 te Amsterdam.
Brontekst: Name:
Egbert Gerrits
Spouse's Name:
Waijntien Van Der Haer
Event Date:
03 Feb 1669
Event Place:
Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Wijntje Jans van de Haer [161136], geboren 1630 te Amsterdam, dochter van Jan Ariaense van der Haer [161137].
 
Albert Dwars [20784], wijnkoper, sinds 1660 poorter van Amsterdam, geboren ca. 1635 te Gramsbergen, overleden voor 1666, zoon van Egbert Dwars [9396] en Betta Werners [9397], woonde 1660 te Emmerik?
Ondertrouwd [4946] op zaterdag 28 februari 1660 te 19-02 in Gramsbergen en Embrik, op 28-02 in Amsterdam (bron: DTB Gramsbergen, aktenummer: 480/404).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
28-02-1660
naam bruidegom:
Dwars, Albert
naam bruid:
Lubkens, Anna Barber
bronverwijzing:
DTB 480, p.404
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26430602
(aktenummer: x) met Anna Barber Lubkens (Sijberts) [9398], geboren ca. 1635 te Emmerick, dochter van kapitein Luibkens [9399], woont 1660 te Embrik. {Zij is later ondertrouwd [51572] op zaterdag 10 april 1666 te Amsterdam (aktenummer: 488/344) met Marten van de Valk [160983].}
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catrina Dwars [164002], gedoopt op zondag 15 augustus 1660 te Amsterdam (getuige(n): Catrina Kraijevangers).
Brontekst: kind:
, Catrina
doopdatum:
15-08-1660
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Dwars, Albert
moeder:
Lupkens, Anna Barber
bronverwijzing:
DTB 94, p.630
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24560057
Dochter van Albert Dwars [20784], wijnkoper, sinds 1660 poorter van Amsterdam, en Anna Barber Lubkens (Sijberts) [9398].
   2. v  Jannetien Dwars [163996], gedoopt op woensdag 11 januari 1662 te Amsterdam (getuige(n): Jacob Jacobsen Schuijtje en Annetien Bouwers en Maria Lieers (..eers)).
Brontekst: kind:
, Jannetien
doopdatum:
11-01-1662
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Dwars, Albert
moeder:
Lupkens, Annaber
bronverwijzing:
DTB 95, p.3
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24701403
Dochter van Albert Dwars [20784], wijnkoper, sinds 1660 poorter van Amsterdam, en Anna Barber Lubkens (Sijberts) [9398].
   3. v  Rebecka Dwars [163997], gedoopt op woensdag 29 augustus 1663 te Amsterdam (getuige(n): Catrina Craijvangers).
Brontekst: kind:
, Rebecka
doopdatum:
29-08-1663
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Dwars, Albert
moeder:
Lupkens, Anna Berber
bronverwijzing:
DTB 95, p.88
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24612006
Dochter van Albert Dwars [20784], wijnkoper, sinds 1660 poorter van Amsterdam, en Anna Barber Lubkens (Sijberts) [9398].

Geesje Gerrits [160926], geboren 1635 te Hardenberg, woont 155 bij L. Rasphuijs.
Ondertrouwd [51544] op zaterdag 30 oktober 1655 te Amsterdam (aktenummer: 475/084), gehuwd voor de kerk op zondag 14 november 1655 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Pieter Claes
Spouse's Name Geesje Gerrits
Event Date 14 Nov 1655
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Pieter Clasen [160924], varentgesel, geboren 1635 te Flensburgh, woont 1655 Lindestraet te Amsterdam.
 
Jannetje Jacobs (van Hardenberg) [161131], geboren 1635 te ws. Hardenberg.
Ondertrouwd [51629] op zaterdag 21 april 1668 te Amsterdam (aktenummer: 492/032).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
21-04-1668
naam bruidegom:
Tijhof, Gerrit Gerritsz
naam bruid:
Jacobs, Jannetje
naam bruid:
[van] Hardenberch, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 492, p.32
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26525896
Compareerden
Gerrit Gerrits Tijhof van Oldenzeel, graetboogmaecker, oud 30 jare, geassisteert met cedul van moeders consent, woont in de Capelsteeg & Jannetie Jacobs van Hardenberg, oud 33 jare, geassisteert met Saertie ?, woont inde Liisestraet
Versoeckende hare drie etc.
[ondertekend] Ger - Jannetie van Hardenberch. Echtgenoot is Gerrit Gerrits Tijhof [161130], graetboogmaecker, geboren 1638 te Oldenzaal.
 
Annetie Erbers [163830], scoolhouster, geboren 1635 te Gramsbergen, overleden na 1694 te Amsterdam.
 
Jan Hendrickse [163926], bakker, sinds 1658 poorter in Amsterdam, geboren ca. 1635 te Gramsbergen, overleden na 1658 te Amsterdam.
 
Lodewijk Walraven [20922], wijnverlater, gedoopt op donderdag 7 juni 1635 te Amsterdam (getuige(n): Wijbrich Lodewijx, Jannetje Lodewijx).
Brontekst: kind:
, Lodewijck
doopdatum:
07-01-1635
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Lodewijcksz, Egbert
moeder:
[van] Diemen, Lambertjen
bronverwijzing:
DTB 7, p.25
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24625471
Zoon van Egbert Lodewijks Walraven [20918], varentgesel, burgemeester, en Lambertje Jans van Diemen [9413], woont 1661 Boomsloot te Amsterdam.
Ondertrouwd [4884] op donderdag 21 april 1661 te Amsterdam en 07-04 te Gramsbergen (aktenummer: 482/040).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
21-04-1661
naam bruidegom:
Walraven, Lodewijk Egbertsz
naam bruid:
Siewerts, Annetje
bronverwijzing:
DTB 482, p.40
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26531029
Compareerden als vooren
Lodewijk Egbertss Walraven van Amsterdam, wijnverlater, out 26 jaer, vertoont acte van sijn ouders consent, woont op Boomsloot & Annetje Siewerts van Amsterdam, out 22 jaar, geassisteert met Tietje Claes haar moeder, woont op de Antonis Breestraat.
Versoeckende hare drye etc.
[ondertekend] Lodewijck Egbertsen Walrafen & Annenten Siewerst.
[opmerking Dinah: In ondertrouwakte staat ten onrechte dat hij uit Amsterdam komt.]

Gramsbergen 07-04-1660:
den 7 april Lodewijk Walraven, soone van Egbert Lodewijx tot Gramsberge ende Annegien Seivers, nagelaten dochter van sal(ige) Seiver tot Amsterdam. Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op dinsdag 10 mei 1661 te Amsterdam (aktenummer: 113366).
Brontekst: Name Lodewijk Egberts Walraven
Spouse's Name Annetje Zieuwerts
Event Date 10 May 1661
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Annegien Seivers (Siewerts) [20923], geboren 1639 te Amsterdam, dochter van Seiver NN [18613] en Tietje Claes [161066], woont 1661 Antonisbreestraat te Amsterdam.
 
Jacob Walraven [20924], wijncooper, geboren ca. 1636 te Gramsbergen, overleden na 1673, zoon van Egbert Lodewijks Walraven [20918], varentgesel, burgemeester, en Lambertje Jans van Diemen [9413], woonde 1663 Antonis Sluijs te Amsterdam.
Ondertrouwd [4885] op vrijdag 16 februari 1663 te Amsterdam en 07-12-1662 in Gramsbergen en Naarden (aktenummer: 484/023).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
16-02-1663
naam bruidegom:
Walraven, Jacob
naam bruid:
Borgh, Weijntje
bronverwijzing:
DTB 484, p.23
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26530987
Compareerden als vooren en sijn op d' acte van Andreas Winckel, predicant tot Naarden, in geteeckent
Jacob Walraven van Gramsbergen, wijncooper, woont opde Antonis Sluijs & Weijntje Bargh van Naarden en daar wonende.
Versoeckende haere drye etc. Gehuwd voor de kerk op dinsdag 6 maart 1663 te Amsterdam (aktenummer: 113366).
Brontekst: Name Jacob Walraven
Spouse's Name Waintje Bargh
Event Date 06 Mar 1663
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Weijntje Bergh (ouders nazien) [20925], geboren ca. 1635 te Naarden, overleden na 1673, dochter van Cornelis Bergh [9259] en Neeltien Bloos [20919], woonde 1663 te Naarden.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Lambertus Walraven [161052], gedoopt op woensdag 15 juli 1665 te Amsterdam (getuige(n): Egbert Lodewijckx en Dirck Bergh) (bron: kind:, Lambertusdoopdatum:15-07-1665kerk:Zuiderkerkgodsdienst:Hervormdvader:Walraven, Jacobmoeder:Bergh, Weijntiebronverwijzing:DTB 95, p.185Doopregister: NL-SAA-24222186), zoon van Jacob Walraven [20924], wijncooper, en Weijntje Bergh (ouders nazien) [20925].
   2. m  Lambertus Walraven [161053], gedoopt op zondag 31 oktober 1666 te Amsterdam (getuige(n): Pieter Walraven en Aeghien Ploos) (bron: kind:, Lambertusdoopdatum:31-10-1666kerk:Zuiderkerkgodsdienst:Hervormdvader:Walraven, Jacobmoeder:Bergh, Weijntienbronverwijzing:DTB 95, p.240Doopregister: NL-SAA-24325607), zoon van Jacob Walraven [20924], wijncooper, en Weijntje Bergh (ouders nazien) [20925].
   3. m  Lambertus malraven [161054], gedoopt op vrijdag 31 augustus 1668 te Amsterdam (getuige(n): Egbert Lodewijcksen Walraven en Wijbrechje Lodewijcx Walraven) (bron: kind:, Lambartusdoopdatum:31-08-1668kerk:Oude Kerkgodsdienst:Hervormdvader:Walraven, Jacobmoeder:Bergh, Waijntiebronverwijzing:DTB 10, p.38Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)Doopregister: NL-SAA-24336910), zoon van Jacob Walraven [20924], wijncooper, en Weijntje Bergh (ouders nazien) [20925].
   4. v  Jannitie Walraven [161057], gedoopt op zondag 2 februari 1670 te Amsterdam (getuige(n): Pieter Walraven en Elisabeth Floris) (bron: kind:, Jannitiedoopdatum:02-02-1670kerk:Zuiderkerkgodsdienst:Hervormdvader:Walraven, Jacobmoeder:Bergh, Wijntienbronverwijzing:DTB 96, p.5Doopregister: NL-SAA-24602123), dochter van Jacob Walraven [20924], wijncooper, en Weijntje Bergh (ouders nazien) [20925].
   5. v  Cornelia Walraven [161058], gedoopt op woensdag 18 november 1671 te Amsterdam (getuige(n): Wijbrigh Lodewijckx Walraven) (bron: kind:, Corneliadoopdatum:18-11-1671kerk:Zuiderkerkgodsdienst:Hervormdvader:Walraven, Jacobmoeder:Bergh, Wijntiebronverwijzing:DTB 96, p.64Doopregister: NL-SAA-245232591), dochter van Jacob Walraven [20924], wijncooper, en Weijntje Bergh (ouders nazien) [20925].
   6. m  Egbartus Walraven [161059], gedoopt op zondag 17 december 1673 te Amsterdam (getuige(n): Pieter Walraven en Elisabeth Floris) (bron: kind:, Egbartusdoopdatum:17-12-1673kerk:Zuiderkerkgodsdienst:Hervormdvader:Walraven, Jacobmoeder:Bergh, Wijntiebronverwijzing:DTB 96, p.129Doopregister: NL-SAA-24309752), zoon van Jacob Walraven [20924], wijncooper, en Weijntje Bergh (ouders nazien) [20925].

Willem Hendricx [47041], kuiper, sinds 1667 poorter van Amsterdam, geboren 1636 te Hardenberg, woont 1666 Jacobsstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd [51622] op vrijdag 21 mei 1666 te Amsterdam (aktenummer: 488/433).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
21-05-1666
naam bruidegom:
Hendricsen, Willem
naam bruidegom:
Hendricxe, Willem
naam bruid:
Meeuwis, Tietje
bronverwijzing:
DTB 488, p.433
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26448747
Hij gess. met zwager Elias Jacobs, zij met haar zus Jannetie Meuwes, gehuwd voor de kerk op zondag 13 juni 1666 te Amsterdam.
Brontekst: Name:
Willem Hendricksz
Spouse's Name:
Tietje Meeuwis
Event Date:
13 Jun 1666
Event Place:
Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Tientie Meuwes [161105], geboren ca. 1635 te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Aaltje Willems [161106], gedoopt op donderdag 20 oktober 1667 te Amsterdam (getuige(n): Aeltie Cornelis en Meijndert Meuwes) (bron: kind:, Aeltiedoopdatum:20-10-1667kerk:Oude Kerkgodsdienst:Hervormdvader:Hendricksz, Willemmoeder:Meuwes, Tietjebronverwijzing:DTB 10, p.16Doopregister: NL-SAA-24270459), dochter van Willem Hendricx [47041], kuiper, sinds 1667 poorter van Amsterdam, en Tientie Meuwes [161105].

Lambert Lamberts [46595], snijder, geboren 1637 te Hardenberg, woont 1677 Nieuwezijds Voorburgwal te Amsterdam.
Ondertrouwd [17632] op vrijdag 15 oktober 1677 te Amsterdam (aktenummer: 504/270).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
15-10-1677
naam bruidegom:
Lambertsen, Lambert
naam bruid:
[van] Jaarsvelt, Lijsberts
bronverwijzing:
DTB 504, p.270
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26487508

Compareerden voor de heeren Tholincx en Elias, commissarissen
Lambert Lamberts van Hardenbergh, snijder, out 40 jaar, woont op de N.S. voorburgwal, ouders doot, geassisteert met Hendr. Strik
&
Lijsberts van Jaarsvelt, out 30 jaar, op de Kaisersgragt, gesassisteert met moeders konsent.
Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer deselve de voorsz trouwe te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinderinge voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden, datse vrye Persoonen waren, ende malkanderen in bloede niet en bestonden, waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Lambert Lambertsen & kruisje
[opmerkingen] Vrijdagh.
zie akte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=jaarsvelt&x=20&z=a#OTR00075000138, gehuwd voor de kerk op zondag 31 oktober 1677 te Amsterdam (aktenummer: 113354).
Brontekst:
Name Lambert Lamberts
Spouse's Name Lijsbeth Van Jaarsvelt
Event Date 31 Oct 1677
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands

Echtgenote is Lijsbeth van Jaarsvelt [46596], geboren 1647 te Amsterdam, woont 1677 Keizersgracht te Amsterdam.
 
Geesje Roelofs [113240], geboren 1637 te Hardenberg, woont 1669/1676 Keizersgracht te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [36815] op zaterdag 14 december 1669 te Amsterdam (aktenummer: 494/253).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
14-12-1669
naam bruidegom:
Hen, Adriaen
naam eerdere vrouw:
Cockx, Anneke
naam bruid:
Roelofs, Geesje
bronverwijzing:
DTB 494, p.253
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26445815
Adriaen Hen van Londen, passementwercker, weduwnaar van Anneke Cockx woont in de Egelantierstraet.
Geesie Roelofs van Hardenberg, oud 32 jare, ouders doot, geassisteert met haer min [] Geesie Jans, woont op de Keijsersgracht.
[ondertekend met twee kruisjes] (aktenummer: x) met Arian Hon [113241], passementwerker, geboren 1640 te Londen, overleden voor 1676, woonde 1669 Egelantiergracht te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [36816] voor 1669 met Anneke Cockx [113262], overleden voor 1669.}
Ondertrouwd (2) [36814] op zaterdag 22 februari 1676 te Amsterdam (aktenummer: 502/396).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
22-02-1676
naam bruidegom:
Rentue, Michiel
naam bruid:
Roelofs, Geesje
naam eerdere man:
Son, Arian
bronverwijzing:
DTB 502, p.396
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26510763


Michiel Rentue van Doornik, grijnwerker, out 36 jaar, woont in de Rosedwarstraat, ouders doot, geassisteert met Nicolaas Le Comte.
Geesje Roelofs van Hardenbergh, weduwe Arian Hon, woont als voren.
[ondertekend met twee kruisjes] (aktenummer: x) met Michiel Rentue [113239], grijnwerker, geboren 1640 te Doornik, woont 1676 Rozendwarsstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd (3) [26576] op vrijdag 6 september 1697 te Amsterdam (aktenummer: 527/338).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
06-09-1697
naam bruidegom:
Pijp, Jan Egbertsz
naam eerdere vrouw:
[de] Jager, Lijntje Gijsberts
naam bruid:
Roelofs, Geesje
naam eerdere man:
Rentue, Michiel
bronverwijzing:
DTB 527, p.338
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26507591
Jan Egberts Crijt van Amsterdam, turfdrager, weduwnaar Lijntje Gijsberts de Jager in de Lojers dwarsstraat.
Geesje Roelofs van Hardenbergh, weduwe Michiel Rentue, als voorn.
(ondertekend: twee kruisjes), gehuwd voor de kerk op zondag 22 september 1697 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst: Name Jan Egbertsz Pijp
Spouse's Name Geesie Roeloffs
Event Date 22 Sep 1697
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Jan Egberts Pijp [67241], turfdrager, geboren ca. 1635 te Amsterdam, woont 1697 Looiersdwarsstraat te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [262] voor 1697 (aktenummer: x) met Lijntje Gijsberts de Jager [48519], geboren ca. 1635, overleden voor 1697.}
Uit het tweede huwelijk:
   1. m  Andre Renteur [109250], gedoopt (Waals-Hervormd) op zondag 2 augustus 1676 te Amsterdam (getuige(n): Pierese et Auguste Conte).
Brontekst: kind:
, Andre
doopdatum:
02-08-1676
kerk:
Oude Waalse Kerk
godsdienst:
Waals-Hervormd
vader:
Renteur, Michiel
moeder:
Roloff, Gisse
bronverwijzing:
DTB 132, p.87
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24253587
Zoon van Michiel Rentue [113239], grijnwerker, en Geesje Roelofs [113240].

Janneke Jansen [160992], geboren 1637 te Hardenberg, woont 1660 op de Haerlemmerstraet te Amsterdam.
Ondertrouwd [51576] op zaterdag 19 juni 1660 te Amsterdam (aktenummer: 481/041).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
19-06-1660
naam bruidegom:
Trelis, Anthonij
naam bruid:
Jans, Janneke
bronverwijzing:
DTB 481, p.41
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26525441
Hij geass. met Hendrik Verhoeven, zij met Dretje Carstens met Anthonij Trelis [160991], marscramer, geboren 1630 te Ouwenaerden, woont 1660 Vinckstraet te Amsterdam.
 
Hendrick Jansz Jans Monnickemaije [161084], bakker, sinds 1667 poorter van Amsterdam, geboren 1637 te Hardenberg, zoon van Jan Munnekemeijer [163896], woont 1667 Nieuw Esstraet te Amsterdam.
Ondertrouwd [51615] op vrijdag 1 april 1667 te Amsterdam (aktenummer: 490/123) met Aeltje Meulmans [161085], geboren 1639 te Amsterdam, dochter van Hilbrant Meulmans [163928], lakenwinkelier.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jannetje Munnickemeijer [161087], gedoopt op vrijdag 6 april 1668 te Amsterdam (getuige(n): Jan Pieters en Geertruijt Meulemans) (bron: kind:, Jannetiedoopdatum:06-04-1668kerk:Oude Kerkgodsdienst:Hervormdvader:Janse, Hendrickmoeder:Meulemans, Aeltiebronverwijzing:DTB 10, p.27Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)Doopregister: NL-SAA-24602843), dochter van Hendrick Jansz Jans Monnickemaije [161084], bakker, sinds 1667 poorter van Amsterdam, en Aeltje Meulmans [161085].
   2. m  Johannes Munnekemeijer (Minckemaijer, Maijer) [29218], kleermaker, bierdrager, geboren op woensdag 10 juli 1669 te Amsterdam (aangifte door: Dirck Weijman en Jannetie Muelemans) (bron: kind:, Johannesdoopdatum:10-07-1669kerk:Zuiderkerkgodsdienst:Hervormdvader:Jansz, Hendrickmoeder:Muelemans, Aeltienbronverwijzing:DTB 95, p.351Doopregister: NL-SAA-24502366), zoon van Hendrick Jansz Jans Monnickemaije [161084], bakker, sinds 1667 poorter van Amsterdam, en Aeltje Meulmans [161085], woont 1698/1702 O.Z. Agterburghwal/Nieuwe Leliestraat te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [8056] op vrijdag 25 april 1698 te Amsterdam (aktenummer: 528/381) met Angenieta van Tinteren [29602], geboren te Renen.
Ondertrouwd (2) [7661] op vrijdag 10 november 1702 te Amsterdam (aktenummer: 535/011).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
10-11-1702
naam bruidegom:
Maijer, Jan
naam eerdere vrouw:
[van] Tinteren, Angenietje
naam bruid:
Nieuwenhuijsz, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 535, p.11
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26112373
Jan Maijer van Amsterdam, bierdrager, weduwnaar Angenietie van Tinteren in de N. Lelijstraat.
Jannetie Nieuwenhuijsz van Hardenberg, oud 28 jaren, op de Louriersgraft, geassisteert met vaders consent.
(ondertekend: Jan Maijer & kruisje) met Jannetje Nieuwenhuis (moeder nazien) [29219].
   3. m  Hillebrant Munnekemeijer [161082], geboren te Amsterdam, gedoopt op zondag 28 februari 1672 te Amsterdam (getuige(n): Geth Roelofs Muelemans en Rebecka Muelemans) (bron: ind:, Hillebrantdoopdatum:28-02-1672kerk:Oudezijds Kapelgodsdienst:Hervormdvader:Jansz, Hendrickmoeder:Muelemans, Aeltiebronverwijzing:DTB 63, p.57Doopregister: NL-SAA-24645033), overleden na 1737 te Amsterdam, transportakte 1719:
datum overdracht:
14-02-1719
verkoper:
[van] Ditmar, Erven Jacobsz
koper:
Munnekemaijer, Hilbrand
straatnaam:
Nieuwe Leliestraat
straatnaam in bron:
Nieuwe Leliestraat
omschrijving:
Huis en erf, tusen laatste dwarsstraat en Lijnbaansgracht
Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters
Transportakten voor 1811: NL-SAA-21654504, zoon van Hendrick Jansz Jans Monnickemaije [161084], bakker, sinds 1667 poorter van Amsterdam, en Aeltje Meulmans [161085].
Ondertrouwd [51614] op vrijdag 21 maart 1704 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
21-03-1704
naam bruidegom:
Maijer, Hillebrant
naam bruid:
Spittaal, Maria
bronverwijzing:
DTB 536, p.364
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26112382
Echtgenote is Maria Spittael [161083].

Annetje Saalkamp [161099], geboren 1637 te Gramsbergen, overleden te Amsterdam, in de Kerckstraad, begraven op woensdag 2 augustus 1702 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Saalkamp, Annetje
ingeschrevene:
Maatman, Hend(ri)k
datum begrafenis:
02-08-1702
begraafplaats:
Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1230, p.288 en p.289
relatieinformatie:
Vrouw van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10835381
Dochter van Egbert Jans Saalkamp [20844], stadsdienaar te Gramsbergen, en Jennigje Jans [9389], woonde 1665 Warmoestraet te Amsterdam, 177A/01.
Ondertrouwd [51618] op woensdag 25 maart 1665 te Amsterdam en 23-03 in Gramsbergen (aktenummer: 486/550).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
25-03-1665
naam bruidegom:
Maatman, Hendrik Willemse
naam bruidegom:
Maechman, Hendrik Willemse
naam bruid:
Egberts, Annetje
bronverwijzing:
DTB 486, p.550
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26492146
Echtgenoot is Hendrik Willems Maatman [161098], kaerssemaeker, geboren 1637 te Reenen, overleden na 1706 te Oost-Indië, woonde 1665 Nieuwemarct te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Willem Maatman [160388], gedoopt op zondag 15 mei 1667 te Amsterdam (getuige(n): Servaes Barentse van den Barch, Femmetjen Egberts Saelkamp).
Brontekst: Name Willem Maetman
Gender Male
Christening Date 15 May 1667
Christening Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Father's Name Hendrick Willemsen Maetman
Mother's Name Annetjen Egberts Saelkamp
Zoon van Hendrik Willems Maatman [161098], kaerssemaeker, en Annetje Saalkamp [161099].
   2. m  Willem Maatman [67299], gedoopt op vrijdag 4 april 1670 te Amsterdam (getuige(n): Hendrick Grimrinck en Femmetie Egberts Saelkamp) (bron: kind:, Willemdoopdatum:04-04-1670kerk:Oude Kerkgodsdienst:Hervormdvader:Willemsz Maetman, Hendrickmoeder:Egbers Saelkamp, Annetiebronverwijzing:DTB 10, p.83Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)Doopregister: NL-SAA-24691543), zoon van Hendrik Willems Maatman [161098], kaerssemaeker, en Annetje Saalkamp [161099].
   3. m  Johannes Maatman [47147], gedoopt op woensdag 11 mei 1672 te Amsterdam.
Brontekst: Annetje Egberts Saalkamp
mentioned in the record of Johannes
Name Annetje Egberts Saalkamp
gender Female
Husband Hendrik Willemsz Matman
Child Johannes
Other information in the record of Johannes
from Netherlands, Archival Indexes, Vital Records
Name Johannes
Event Type Baptism
Event Date 11 May 1672
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Nieuwe Kerk, Amsterdam
Father's Name Hendrik Willemsz Matman
Mother's Name Annetje Egberts Saalkamp
Zoon van Hendrik Willems Maatman [161098], kaerssemaeker, en Annetje Saalkamp [161099].
   4. v  Aaltje Hendriks Maatman (Aeltje) [47190], gedoopt op zondag 5 augustus 1674 te Amsterdam.
Brontekst: Name Aeltje
Event Type Baptism
Event Date 05 Aug 1674
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Nieuwezijds Kapel, Amsterdam
Father's Name Henderick Willemse Maetman
Mother's Name Annetje Ecbers Saelcamp
Dochter van Hendrik Willems Maatman [161098], kaerssemaeker, en Annetje Saalkamp [161099].
   5. v  Janneke (Johanna) Maatman [161193], gedoopt op zondag 11 oktober 1676 te Amsterdam (getuige(n): Rutgert Deijenborgh en Lijsabet Jans van Borcken).
Brontekst: Name Janneke
Event Type Baptism
Event Date 11 Oct 1676
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Nieuwezijds Kapel, Amsterdam
Father's Name Hendrick Willemse Maatman
Mother's Name Anneke Saelkamp
Overleden na 1748 te Amsterdam, dochter van Hendrik Willems Maatman [161098], kaerssemaeker, en Annetje Saalkamp [161099], woonde 1706 Amstelkerkstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd [52772] op vrijdag 12 februari 1706 te Amsterdam met Tieleman van der Leeuw [166981], bakker, geboren 1676 te Rijnberk, overleden voor 1748, woonde 1706 Nicolaasstraat te Amsterdam.
   6. v  Elisabet Maatman [47207], gedoopt op zondag 23 april 1679 te Amsterdam.
Brontekst: Name Elisabet
Event Type Baptism
Event Date 23 Apr 1679
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Nieuwezijds Kapel, Amsterdam
Father's Name Hendrick Maatman
Mother's Name Annetje Saelcamp
Overleden na 1707 te Amsterdam, dochter van Hendrik Willems Maatman [161098], kaerssemaeker, en Annetje Saalkamp [161099].

Swaantje van Stendel [4998], geboren 1638 te Gramsbergen, overleden 00-09-1705 te Egelantiersgracht, van de Egelantiergraft. Begraven op maandag 14 september 1705 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
[van] Stendel, Swaantje
datum begrafenis:
14-09-1705
begraafplaats:
Oude Kerk
bronverwijzing:
DTB 1048, p.37vo en p.38
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9152158
Dochter van Leonardt Jochems (Lenert Joachimsen) [20929] en Margretha Lenneps (ouder nazien) [20651], woonde 1671 Spinhuijssteegh te Amsterdam.
Ondertrouwd [174] op zondag 28 juni 1671 te Amsterdam (aktenummer: 496/430).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
28-06-1671
naam bruidegom:
Hertgers, Jan
naam bruidegom:
Hartgerts, Jan
naam bruid:
Lenaerts, Swaentje
bronverwijzing:
DTB 496, p.430
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26449023
Gehuwd voor de kerk op zondag 12 juli 1671 te Amsterdam (aktenummer: 113354).
Brontekst: Name Jan Hertgers
Spouse's Name Swaantie Leenders
Event Date 12 Jul 1671
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Jan Hartgers [4980], backergesel, geboren 1645 te Kampen, overleden na 1693 (bron: RA Ambt), woonde 1671 Staelstraet te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Margriet Jans Hartgers [27378], gedoopt op woensdag 13 april 1672 te Amsterdam (getuige(n): Jochem Leenders en Sara Cranenburg).
Brontekst: kind:
, Margriet
doopdatum:
13-04-1672
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Hartgers, Jan
moeder:
Leenders, Swaantje
bronverwijzing:
DTB 44, p.346
Dochter van Jan Hartgers [4980], backergesel, en Swaantje van Stendel [4998].
   2. v  Margrita Jans Hertgers [27375], gedoopt op zondag 15 juli 1674 te Amsterdam (getuige(n): Jochem Leenders en Catrina Jans).
Brontekst: kind:
, Margrita
doopdatum:
15-07-1674
kerk:
Westerkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Hartgers, Jan
moeder:
Leenders, Swaentie
bronverwijzing:
DTB 107, p.110
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24295393
Dochter van Jan Hartgers [4980], backergesel, en Swaantje van Stendel [4998].
   3. m  Jan Jans Hartgers [27383], gedoopt op vrijdag 3 maart 1679 te Amsterdam (getuige(n): Jochem Leenders en Sara Engelberts).
Brontekst: kind:
, Jan
doopdatum:
03-03-1679
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Hartgers, Jan
moeder:
Leenders, Swaantje
bronverwijzing:
DTB 10, p.369
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24283846
Zoon van Jan Hartgers [4980], backergesel, en Swaantje van Stendel [4998].

Egbertje Harmens [46634], geboren 1638 te Hardenberg.
Ondertrouwd [17654] op zaterdag 9 april 1678 te Amsterdam (aktenummer: 505/021).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
09-04-1678
naam bruidegom:
Hendricsz, Roelof
naam bruid:
Harmens, Egbertje
naam bruid:
Hermsen, Egbertje
bronverwijzing:
DTB 505, p.21
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26447054
Roelof Herndrics van Coeverden backer out .. Jaar in de Kromelleboogsteegh, vertoont acte van ouders consent en Egbertje Harmens van Hardenbergh out 39 jaar op de Heeregragt ouders doot geass. Met Marike Harmens haar nigt. Echtgenoot is Roelof Hendriks [46625], geboren ca. 1640 te Coevorden.
 
Pieter Walraven [113455], wijncooper, geboren 1638 te Gramsbergen, overleden na 1673, zoon van Egbert Lodewijks Walraven [20918], varentgesel, burgemeester, en Lambertje Jans van Diemen [9413], woonde 1663 Antonisbreestraat te Amsterdam.
Ondertrouwd [50938] op vrijdag 6 april 1663 te Amsterdam (aktenummer: 484/115).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
06-04-1663
naam bruidegom:
Walraven, Pieter (Egbertsz)
naam bruid:
Floris, Elisabet
bronverwijzing:
DTB 484, p.115
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26530990
Compareerden als vooren en sijn op d' acte van Johannes Heerselius, predicant tot Swol, ingeteeckent
Pieter Egbertss Walraven van Gramsbergen, wijncooper, out 25 jaer, vertoont acte van ouders consent, woont op d' Antonis Breestraet & Elisabet Floris van Swol en daer wonende.
Versoeckende haere drye etc.
[ondertekend] Pieter Walraven. (aktenummer: x) met Elisabeth Floris [113456], geboren ca. 1640 te Zwolle, overleden na 1673, woonde 1663 te Zwolle.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Lodewijk Walraven [161060], gedoopt op vrijdag 22 februari 1664 te Amsterdam (getuige(n): Johannes Schepems en Jacob Walraven en Weintien Bergh en Geertruijt Walraven) (bron: kind:, Lodewijckdoopdatum:22-02-1664kerk:Zuiderkerkgodsdienst:Hervormdvader:Walraven, Pietermoeder:Floris, Elijsabetbronverwijzing:DTB 95, p.117Doopregister: NL-SAA-24470445), zoon van Pieter Walraven [113455], wijncooper, en Elisabeth Floris [113456].
   2. m  Walraven Walraven [161061], gedoopt op zondag 14 juni 1665 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Caetijen en Wijberich Loodewijckx Walraven).
Brontekst: kind:
, Walraven
doopdatum:
14-06-1665
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Walraven, Pieter
moeder:
Floris, Elisabet
bronverwijzing:
DTB 95, p.182
Doopregister: NL-SAA-24476507
Zoon van Pieter Walraven [113455], wijncooper, en Elisabeth Floris [113456].
   3. v  Lambarta Walraven [161063], gedoopt op vrijdag 16 november 1668 te Amsterdam (getuige(n): Jacob Walraven, Weijntie Bergh, Angenietie Flores) (bron: kind:, Lambartadoopdatum:16-11-1668kerk:Oude Kerkgodsdienst:Hervormdvader:Walraven, Pietermoeder:Flores, Elisabethbronverwijzing:DTB 10, p.45Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)Doopregister: NL-SAA-24248234), dochter van Pieter Walraven [113455], wijncooper, en Elisabeth Floris [113456].
   4. v  Elisabeth Walraven [161064], gedoopt op zondag 21 september 1670 te Amsterdam (getuige(n): Jacobus en Geertruij Walraven) (bron: kind:, Elisabethdoopdatum:21-09-1670kerk:Zuiderkerkgodsdienst:Hervormdvader:Walraven, Pietermoeder:Floris, Elisabetbronverwijzing:DTB 96, p.26Doopregister: NL-SAA-24239434), dochter van Pieter Walraven [113455], wijncooper, en Elisabeth Floris [113456].
   5. v  Elisabeth Walraven [161065], gedoopt op woensdag 17 oktober 1674 te Amsterdam (getuige(n): Adriana Walraven en Margrietie Senten) (bron: kind:, Elisabetdoopdatum:17-10-1674kerk:Zuiderkerkgodsdienst:Hervormdvader:Walraven, Pietermoeder:Floris, Elisabetbronverwijzing:DTB 96, p.149Doopregister: NL-SAA-24434045), dochter van Pieter Walraven [113455], wijncooper, en Elisabeth Floris [113456].

Aaltje Hendriks [161094], geboren 1638 te Gramsbergen, dochter van NN Hendriks [161096], woont 1665 Ouwe Franse Pat te Amsterdam.
Ondertrouwd [51617] op zaterdag 21 maart 1665 te Amsterdam (aktenummer: 486/548).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
21-03-1665
naam bruidegom:
Stoffelsen, Roelof
naam bruid:
Hendricx, Aaltje
bronverwijzing:
DTB 486, p.548
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26520649
Echtgenoot is Roelof Stoffelsen [161093], varentgesel, geboren 1640 te Amsterdam, woont 1665 Rapenburg te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Elsje Stoffels [161095], gedoopt op donderdag 15 september 1667 te Amsterdam (getuige(n): Govert Roelofs, Gesije Stevens en Annetje Theunes) (bron: kind:, Elsjedoopdatum:15-09-1667kerk:Lutherse Kerkgodsdienst:Evangelisch-Luthersvader:Stoffels, Roelofmoeder:Hendricks, Aeltjebronverwijzing:DTB 151, p.63Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)), dochter van Roelof Stoffelsen [161093], varentgesel, en Aaltje Hendriks [161094].

Elisabeth Walraven [9264], geboren ca. 1639 te Gramsbergen, overleden na 1668 te Zwolle. Zwolle: 7213 Walraven
Datering:
1668-09-17
Bron:
Regesten
Voornaam:
Elisabett
Achternaam:
Walraven
Aangenomen:
Nee
Datum:
1668-09-17
Tekst:
vrouw van Roeloff van Sonsbeeck, dochter van Egbert Lodewijks Walraven [20918], varentgesel, burgemeester, en Lambertje Jans van Diemen [9413], woonde 1667 te Zwolle, 182B/04.
Ondertrouwd [7503] op vrijdag 9 december 1667 te Amsterdam (aktenummer: 491/176).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
03-12-1667
naam bruidegom:
Sonsbeeck, Rudolf
naam bruid:
Walrave, Elisabeth
bronverwijzing:
DTB 491, p.176
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26518527
Compareerden sijn ingeteeckent op d'acte van ..r Hwenolt? , predicant tot Swol
Rudolph van Sonsbeeck & Elisaberh Walraven, wonen bijde tot Swol.
Versoeckende hare drie etc.
[opmerkingen] Acte met Roelof van Sonsbeeck [161522], 26 jaar oud, apotheker, geboren op donderdag 14 november 1641 te Zwolle, overleden op dinsdag 6 november 1714 te Zwolle op 72-jarige leeftijd. Zwolle 119518 Sonsebeeck, van
Datering:
1668-09-17
Bron:
Regesten
Voornaam:
Roeloff
Achternaam:
Sonsebeeck, van
Aangenomen:
Nee
Datum:
1668-09-17
Tekst:
man van Elisabett Walraven, woonde 1667 te Zwolle.
 
Jannetje Lubberts [46657], geboren 1639 te Gramsbergen.
Ondertrouwd [17667] op vrijdag 14 april 1679 te Amsterdam (aktenummer: 506/063).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
14-04-1679
naam bruidegom:
Coenraads, Pieter
naam eerdere vrouw:
Jans, Giertje
naam bruid:
Lubbers, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 506, p.63
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26422696
Pieter Coenraads van Ulsen, droogscheerder, weduwnaar Giertje Jans op de Regeliersgragt.
Jannetjen Lubbers van Gramsbergen, oud 40 jaren, woont op de Blauwburghwal, ouders doot, geassisteert met niet ingevuld. Echtgenoot is Pieter Coenraads [46654], droogscheerder, geboren ca. 1640 te Uelsen.
 
Geesje Everts [46918], geboren 1639 te Hardenberg.
Ondertrouwd [17669] op vrijdag 21 april 1679 te Amsterdam (aktenummer: 506/090).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
21-04-1679
naam bruidegom:
Jacobsz, Hendrick
naam eerdere vrouw:
Warnars, Aeltje
naam bruid:
Everts, Geesje
bronverwijzing:
DTB 506, p.90
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26453715
Hendrick Jacobs van Amsterdam, timmerman, weduwnaar Aeltie Warnars op de Elantsgraft.
Geesie Everts van Hardenbergh, out 40 jaren, op de Zingel, ouders doot, geassisteert met haer night Aeltie Meulemans. Echtgenoot is Hendrik Jacobs [46658], timmerman, geboren ca. 1640 te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [17670] voor 1679 met Aaltje Warners [46919], overleden voor 1679.}
 
Jannetie Jans Boerink (Smit) [47266], geboren 1639 te Gramsbergen, overleden na 1714 te Amsterdam, dochter van Jan Boerink [9270] en Geesje Arents [20649], woonde 1665 Warmoestraat te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [17737] op zaterdag 19 december 1665 te Amsterdam (aktenummer: 488/063).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
19-12-1665
naam bruidegom:
Wuelfersen, Cornelis
naam bruidegom:
Wolpherts, Cornelis
naam bruid:
Jans, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 488, p.63
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26536155
Echtgenoot is Cornelis Wolfers [47272], backergesel, geboren 1635 te Amersfoort, overleden voor 1681, woonde 1665 St. Annestraat? te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [17735] op zaterdag 16 augustus 1681 te Amsterdam (aktenummer: 509/116).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
16-08-1681
naam bruidegom:
Dressen, Derck
naam bruidegom:
Driese, Dirk
naam bruid:
Jansz, Jannetje
naam eerdere man:
Wolphers, Cornelis
bronverwijzing:
DTB 509, p.116
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26430402
Dirck Driese van Gennip, backer, out 30 jaren, in de Annestraet, ouders doot, geassisteert met Jan Driese sijn broeder.
Jannetie Janss van Gramsbergen, weduwe Cornelis Wolphers. Echtgenoot is Dirk Andriesen (Driessen) [47259], bakker, geboren 1651 te Gennip, overleden na 1703 te Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Geertruijt Cornelis Wolfers [161189], gedoopt op zondag 21 november 1666 te Amsterdam (getuige(n): Jan Barents en Machtelt Struijs) (bron: kind:, Geertruijtdoopdatum:21-11-1666kerk:Oude Kerkgodsdienst:Hervormdvader:Wolpherts, Cornelismoeder:Jans, Jannetjebronverwijzing:DTB 9, p.455Doopregister: NL-SAA-24283813), dochter van Cornelis Wolfers [47272], backergesel, en Jannetie Jans Boerink (Smit) [47266].
   2. v  Marritie Cornelis Wolfers [161188], gedoopt op woensdag 16 mei 1668 te Amsterdam (getuige(n): Cornelis Gerrits en Annitie Jans) (bron: kind:, Marritiedoopdatum:16-05-1668kerk:Zuiderkerkgodsdienst:Hervormdvader:Wolfertsz, Cornelismoeder:Jans, Jannitiebronverwijzing:DTB 95, p.305Doopregister: NL-SAA-24474699), dochter van Cornelis Wolfers [47272], backergesel, en Jannetie Jans Boerink (Smit) [47266].
   3. v  Annetie Cornelis Wolfers [161185], gedoopt op woensdag 7 mei 1670 te Amsterdam (getuige(n): Jacob Dickhuijss en Trijntien Gerbers) (bron: kind:, Annitiedoopdatum:07-05-1670kerk:Zuiderkerkgodsdienst:Hervormdvader:Wolfers, Cornelismoeder:Jans, Jannitiebronverwijzing:DTB 96, p.17Doopregister: NL-SAA-24412232), dochter van Cornelis Wolfers [47272], backergesel, en Jannetie Jans Boerink (Smit) [47266].
   4. m  Jan Cornelis Wolfers [161186], gedoopt op vrijdag 29 juli 1672 te Amsterdam (getuige(n): Hendrik Janss Smit en Teuntje Gerrits?) (bron: kind:, Jandoopdatum:29-07-1672kerk:Oude Kerkgodsdienst:Hervormdvader:Wolfers, Cornelismoeder:Jans, Jannetjebronverwijzing:DTB 10, p.152Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)Doopregister: NL-SAA-24314426), overleden na 1714, zoon van Cornelis Wolfers [47272], backergesel, en Jannetie Jans Boerink (Smit) [47266].
   5. v  Hilletje Cornelis Wolfers [30013], geboren 1674 te Amsterdam, dochter van Cornelis Wolfers [47272], backergesel, en Jannetie Jans Boerink (Smit) [47266].
Ondertrouwd [8141] op zaterdag 29 mei 1694 te Amsterdam (aktenummer: 532/138).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
29-05-1694
naam bruidegom:
[van] Erpers, Pieter Pietersz
naam bruid:
Wolfers, Hilletje Cornelis
bronverwijzing:
DTB 523, p.138
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26432992
Echtgenoot is Pieter Pietersz Arpers (Erpers) [161184], backer, geboren 1668 te Gennep.
   6. v  Geertruij Cornelis Wolfers [161187], gedoopt op zondag 22 augustus 1677 te Amsterdam (getuige(n): Jan Hendrickx Smit en Marritje Jans) (bron: kind:, Geertruijdoopdatum:22-08-1677kerk:Oude Kerkgodsdienst:Hervormdvader:Wolfers, Cornelismoeder:Jans, Jannetjebronverwijzing:DTB 10, p.319Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)Doopregister: NL-SAA-24524106), dochter van Cornelis Wolfers [47272], backergesel, en Jannetie Jans Boerink (Smit) [47266].

Roelof Janz Jans Pranger (Prenger) [160663], wijnverlater, sinds 1662 poorter van Amsterdam, geboren 1639 te Hardenberg, overleden te Amsterdam, wijnkooper op de Antoonis Breestraat, begraven op donderdag 4 januari 1691 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Pranger, Roeloff
datum begrafenis:
04-01-1691
begraafplaats:
Oude Zijds Kapel
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9255402
Zoon van Jan Hendriks Prenger [160935], woonde 1666-1691 Anthoniesbreestraet te Amsterdam.
Ondertrouwd [16595] op zaterdag 19 juni 1666 te Amsterdam (bron: een akte eerder wordt er 19 juni bijgezet, aktenummer: 489/011).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
12-06-1666
naam bruidegom:
Prenger, Roelof
naam bruidegom:
Pranger, Roelof
naam bruid:
[van] Brugge, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 489, p.11
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26506988
Compareerden
Roelof Pranger van Hardenberg, wijncoper, oud 27 jare, geassisteert met wete van ouders consent, woont op de Anthonisbreestraet
&
Jannetie van Brugge van Amsterdam, oud 22 jare, geassisteert met haer vader Hendrik van Brugge, woont inde Moddermolensteegh.
Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer deselve de voorsz trouwe te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinderinge voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden, datse vrye Persoonen waren, ende malkanderen in bloede niet en bestonden, waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Roelof Prenger & Janneken van Brugge.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=pranger&i2=2&p2=p&x=20&z=b&s=1#A24887000007, gehuwd voor de kerk op dinsdag 6 juli 1666 te Amsterdam (N.H.).
Brontekst: Name:
Roelof Pranger
Spouse's Name:
Jannetje Van Brugge
Event Date:
06 Jul 1666
Event Place:
Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Jannetie Van Brugge [160664], geboren 1644 te Amsterdam, woont 1666/1693 Moddermolensteeg/Antoniesbreestraat te Amsterdam. {Zij is later ondertrouwd [16603] op vrijdag 13 februari 1693 te Amsterdam (aktenummer: 521/300).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
13-02-1693
naam bruidegom:
Meerkens, Dirk
naam eerdere vrouw:
Muller, Vroutje
naam bruid:
[van] Bruggen, Johanna
naam eerdere man:
Pranger, Roelof
bronverwijzing:
DTB 521, p.300
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26494226
Echtgenoot is Dirk Meerkens [160665], wijnkoper, geboren ca. 1640 te Wesel/Amersfoort, woont 1682/1693 Fluwelenburgwal. {Hij was eerder ondertrouwd [8353] voor 1682, gehuwd voor de kerk voor 1682 met Catrina Koenen [64898], overleden voor 1682. Hij was eerder ondertrouwd [51635] op vrijdag 6 november 1682 te Amsterdam (aktenummer: 510/470).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
06-11-1682
naam bruidegom:
Meerkens, Dirk
naam eerdere vrouw:
Koenen, Catrina
naam bruid:
Mullers, Vroutje
bronverwijzing:
DTB 510, p.470
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26494255
Echtgenote is Vroutje Muller [161148], geboren 1645 te Amsterdam, overleden voor 1693, woonde 1682 Prinsengracht te Amsterdam.}}
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jannitie Roelofs Pranger [160945], gedoopt op zondag 17 april 1667 te Amsterdam (getuige(n): Hendrick en Susanna van Bruggen) (bron: kind:, Jannitiedoopdatum:17-04-1667kerk:Zuiderkerkgodsdienst:Hervormdvader:Pranger, Roelofmoeder:[van] Bruggen, Jannitiebronverwijzing:DTB 95, p.262Doopregister: NL-SAA-24222802), dochter van Roelof Janz Jans Pranger (Prenger) [160663], wijnverlater, sinds 1662 poorter van Amsterdam, en Jannetie Van Brugge [160664].
   2. v  Alberta Roelofs Pranger [160946], gedoopt op woensdag 18 juli 1668 te Amsterdam (getuige(n): Egbert Pranger en Aeghien Hendricks) (bron: kind:, Albertadoopdatum:18-07-1668kerk:Zuiderkerkgodsdienst:Hervormdvader:Pranger, Roelofmoeder:[van] Brugge, Jannitiebronverwijzing:DTB 95, p.311Doopregister: NL-SAA-24540051), dochter van Roelof Janz Jans Pranger (Prenger) [160663], wijnverlater, sinds 1662 poorter van Amsterdam, en Jannetie Van Brugge [160664].

Harmen Lamberts [161067], huijstimmerman? Geboren 1639 te Hardenberg, woont 1663 Rapenburg te Amsterdam.
Ondertrouwd [51609] op vrijdag 9 november 1663 te Amsterdam (aktenummer: 485/038).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
09-11-1663
naam bruidegom:
Lambertse, Harmen
naam bruid:
Dircx, Wijntje
naam eerdere man:
Erasmusse, Andries
bronverwijzing:
DTB 485, p.38
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26487504
Hij geass. met neef Luijcas Hend(riks)

Versoeckende haere drye met Wijntje Dirks [161068], geboren 1627 te Amsterdam, woont 1650/1655 Nessteegh/Geelniinckstraat te Amsterdam. {Zij was eerder ondertrouwd [51611] op zaterdag 10 december 1650 te Amsterdam (aktenummer: 468/247).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
10-12-1650
naam bruidegom:
Roelofs, Marten
naam bruid:
Dircx, Weintje
bronverwijzing:
DTB 468, p.247
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26388148
Echtgenoot is Marten Roelofs [161070], varentgesel, geboren 1624 te Stockholm, overleden voor 1655, woonde 1650 Boomsloot. Zij was eerder ondertrouwd [51610] op vrijdag 31 december 1655 te Amsterdam (aktenummer: 475/206).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
31-12-1655
naam bruidegom:
Erasmusz, Andries
naam eerdere vrouw:
Erasmus, Trijntje
naam bruid:
Dirx, Weijntje
naam eerdere man:
Roeloffsz, Marten
bronverwijzing:
DTB 475, p.206
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26432571
Echtgenoot is Andries Erasmusse [161069], varentman, geboren te Dronten (?), overleden voor 1663.}
 
Geesje Wijnants [161101], geboren 1639 te Gramsbergen.
Ondertrouwd [51619] op zaterdag 10 oktober 1665 te Amsterdam (aktenummer: 487/437).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
10-10-1665
naam bruidegom:
Kisau, Jurrian Hendriks
naam bruidegom:
Hendriks, Jurrian
naam bruid:
Wijnants, Geesje
bronverwijzing:
DTB 487, p.437
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26480951
Jurrian Hendrics Kisou, van Wanneperveen, slotemaker, out 23 jaar, vader aldaar, woont in de Bloetstraat.
Geesje Wijnants, van Gramsbergen, out 26 jaar, ouders doot, geassisteert met Swaantje Claas haar bekende, woont als voren.
[ondertekend] Jurrien Hendensen - kruisje met Jurrian Hendriks Kisau [161100], slotemaker, geboren 1642 te Wanneperveen, woont 1665 Bloedstraat te Amsterdam.
 
Geesje Jans Prenger (ouders nazien) [161143], geboren 1639 te Hardenberg, dochter van Jan Hendriks Prenger [160935], woont 1669 Onkelboerssteeg te Amsterdam.
Ondertrouwd [51634] op vrijdag 19 april 1669 te Amsterdam (aktenummer: 493/263).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
19-04-1669
naam bruidegom:
Kempen, Gerrit
naam bruid:
Prangers, Geesje
bronverwijzing:
DTB 493, p.263
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26479006
Compareerden
Gerrit Kempen van Swol, garbeleur, oud 25 jare, ouders doot, geassisteert met Harmen Hakkeling, woont in de Petan..straet
&
Geesie Prangers van Hardenberg, oud 30 jare, ouders doot, geassisteert met Aeghie Hene [?], woont int Onckelboersteeghie.
Versoeckende hare drie etc.
[ondertekend] twee kruisjes.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=gerrit&a1=kempen&af1=1&i2=2&p2=p&x=20&z=b#OTR00066000134, gehuwd voor de kerk op dinsdag 14 mei 1669 te Amsterdam (aktenummer: 113366).
Brontekst: Name Gerrit Kempen
Spouse's Name Geesje Prangers
Event Date 14 May 1669
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Gerrit Kempen [161144], geboren 1644 te Zwolle, woont 1669 Petanjestraat te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Reijnier Gerrits Kemp [161146], gedoopt op woensdag 27 augustus 1670 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Ewert Pranger en Janneke van Brugge).
Brontekst: kind:
, Reijnier
doopdatum:
27-08-1670
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Kemp, Gerrit
moeder:
Prangers, Geesien
bronverwijzing:
DTB 96, p.23
Doopregister: NL-SAA-24253216
Zoon van Gerrit Kempen [161144] en Geesje Jans Prenger (ouders nazien) [161143].
   2. m  Johannes Gerrits Kemp [161147], gedoopt op zondag 15 november 1671 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Ewert Pranger en Janneke van Brugge).
Brontekst: kind:
, Johannes
doopdatum:
15-11-1671
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Kemp, Gerrit
moeder:
Prangers, Geesien
bronverwijzing:
DTB 96, p.63
Doopregister: NL-SAA-24300518
Zoon van Gerrit Kempen [161144] en Geesje Jans Prenger (ouders nazien) [161143].
   3. m  Jan Gerrits Kemp [161145], gedoopt op woensdag 2 november 1672 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Roeloff en Hillitie Prangers).
Brontekst: kind:
, Jan
doopdatum:
02-11-1672
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Kemp, Gerrit
moeder:
Prangers, Geesie
bronverwijzing:
DTB 96, p.97
Doopregister: NL-SAA-24546114
Zoon van Gerrit Kempen [161144] en Geesje Jans Prenger (ouders nazien) [161143].

Engeltien Arents [9161], geboren ca. 1640 te Gramsbergen, overleden na 1663 te Gramsbergen, dochter van Arent Lamberts [9160], woonde 182B/03.
 
Christijna Duiskens V [15020], geboren ca. 1640, overleden na 1667 te Heemse, dochter van Hendrik Duiskens V [14994] en N.N. Splijtlof [23303], woonde 46vo.
Ondertrouwd [3868] 00-02-1664 te Heemse (bron: 189 datum nazien, aktenummer: 003/01) met Albert Jans Ruitmink (Snijder) V [14997], kleermaker, moeder Magdalena Gerrits? Geboren ca. 1640 te Heemse, overleden na 1694, 1667 Albert Jansen, zoon van Jan Ruitenbergh (Ruitmink) V [15824], ws. Jan Gerrits, en Haduwich Geerts V [5241].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maghdalena Alberts Ruitmink V [13568], geboren te Heemse, gedoopt op donderdag 2 juli 1665 te Heemse (bron: Doop Heemse 187-131, aktenummer: 131).
Brontekst: Maghdalena van Albert Ruitmink en Christina Duiskens
Overleden na 1730, dochter van Albert Jans Ruitmink (Snijder) V [14997], kleermaker, moeder Magdalena Gerrits?, en Christijna Duiskens V [15020].
Ondertrouwd [3901] op donderdag 18 maart 1694 te Heemse (bron: 189, aktenummer: 039) met Egbert Everts Warmink V [15216], geboren ca. 1664, overleden 17161721, zoon van Evert Otthen Warmink V [14440] en Geertje Jans V [13491], j.m. op Warmink te Heemse. Echtpaar koopt in 1712 grond uit het Sprijtlofs.

(Bron: R.A. Schoutambt H'berg, inv.no. 7, fol. 205-208, d.d.
19-11-1730):

Betreft een transportakte door Maghdalena Albertsen, weduwe van Egbert Evertsen, geassisteerd door haar schoonzoon Derk Geertsen, die ook voor zichzelf verscheen en voor zijn afwezige vrouw, Lamme Gerritsen, weduwe van Asse Smit, geassisteerd door haar schoonzoon Gerrit Hofsink. Gerrit Hofsink verscheen eveneens voor zijn afwezige vrouw en tante Zwaantien Gerritsen, Gerrit Egbertsen, Hendrik Egbertsen, Berent Geertsen en Hendrik Harmsen. Zij verschenen tevens voor hun afwezige vrouwen. De comparanten waren de erfgenamen van meester Egbert Jansen Ruitmink.

Het betrof de overdracht van het halve huis, het schuurtje en het halve weiland dat daarbij lag, gelegen te Heemse, en het halve deel van een vierde deel van een whaar. Deze goederen waren door meester Evert Otten op de openbare verkoop van 13 october 1729 van hen gekocht. De koopsom bedroeg 388 carolyguldens, 11 stuivers en 8 penningen. Deze waren volledig betaald door meester Evert Otten.


(Bron: R.A. Schoutambt H'berg, inv.no. 7, fol. 209-212, d.d.
19-11-1730):

Op de zelfde datum werd er een overdrachtsakte opgesteld door dezelfde personen als hierboven. Nu werd er echter twee dagwerk hooiland, of een vierde deel van de "KLockenbuil", genaamd het Boesemeer, gelegen te Heemse overgedragen. Dit maal werden Joannes Marink en zijn vrouw Geertien Beenen de nieuwe eigenaars. Het bedrag van 245 gulden en 8 penningen was volledig door Marink en diens vrouw betaald aan Maghdalena Alberts en consorten. Het hooiland was eveneens afkomstig uit de erfenis van meester Egbert Jansen Ruitmink en verkocht op de openbare verkoop van de 13e october 1729.
   2. v  Hendrikje Alberts [13340], geboren te Heemse, gedoopt op donderdag 28 april 1667 te Heemse (bron: Doop Heemse 187-132, aktenummer: 132).
Brontekst: Hendrikjen van Albert Jansen en Stijntjen Hendriks
Dochter van Albert Jans Ruitmink (Snijder) V [14997], kleermaker, moeder Magdalena Gerrits?, en Christijna Duiskens V [15020].
   3. m  Hendrik Alberts [5670], geboren ca. 1668 te Heemse, zoon van Albert Jans Ruitmink (Snijder) V [14997], kleermaker, moeder Magdalena Gerrits?, en Christijna Duiskens V [15020].

Coert Hermanse [30823], bakker, sinds 1670 poorter van Amsterdam, geboren 1640 te Ane, Hardenberg, overleden 1685, zoon van Hermen Jans Hobers [9152], woonde 1670 Beurs te Amsterdam.
Ondertrouwd [8401] op zaterdag 13 september 1670 te Amsterdam (aktenummer: 495/299).
Brontekst: DTB Trouwen met Coert Harmens
Bruidegom
Coert Harmens
Bruid
Dirckje Willems
Gebeurtenis
Ondertrouw
Gebeurtenisplaats
Amsterdam
Documenttype
DTB Trouwen
Erfgoedinstelling
Stadsarchief Amsterdam
Collectiegebied
Noord-Holland
Registratienummer
DTB 495
Pagina
299
Registratiedatum
13-09-1670
Akteplaats
Amsterdam
Opmerking
Huwelijksintekeningen van de KERK.

Compareerden
Coert Harmense van Aen, backersgesel, oud 30 jare, ouders doet, geassisteert met zijn peet Geesie Jans woont bijde Beurs
&
Dirckie Willems van Amsterdam, oud 25 jare, ouders doet, geassisteert met haer stiefmoeder Rijckie Opkes woont inde Laurierstraet.
Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer deselve de voorsz trouwe te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinderinge voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden, datse vrye Persoonen waren, ende malkanderen in bloede niet en bestonden, waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Kort Harmens & Diecka Willems. (aktenummer: x) met Dirckje Willems [30825], 24 jaar oud, geboren te Amsterdam, gedoopt op zaterdag 25 november 1645 te Amsterdam, overleden 1695, dochter van Willem Rutgers [113320], kamenijhouder, en Jannetje Lubbers [160740], woonde 1670 Laurierstraat te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.   kind Hobers [161348], geboren 1671, begraven 1671, kind van Coert Hermanse [30823], bakker, sinds 1670 poorter van Amsterdam, en Dirckje Willems [30825].
   2. m  Willem Hobers [161349], gedoopt 1673, overleden 1678, zoon van Coert Hermanse [30823], bakker, sinds 1670 poorter van Amsterdam, en Dirckje Willems [30825].
   3. m  Johannes Coerts Hobers [30824], gedoopt op zondag 12 juli 1676 te Amsterdam (getuige(n): Albert en Saartje Lubberts, dominee Somer) (bron: DTB Dopen met JohannesKindJohannesVaderKoert HarmensenMoederDirckje WillemsGebeurtenisDoopDatum12-07-1676ReligieHervormdGebeurtenisplaatsAmsterdamDocumenttypeDTB DopenErfgoedinstellingStadsarchief AmsterdamCollectiegebiedNoord-HollandArchiefDTB 119RegistratienummersaaId24494267Paginap.109Registratiedatum12-07-1676AkteplaatsAmsterdamCollectieAmstelkerk), overleden na 1702, zoon van Coert Hermanse [30823], bakker, sinds 1670 poorter van Amsterdam, en Dirckje Willems [30825].
   4. m  Jan Coerts Hobers [161350], gedoopt op woensdag 29 november 1679 te Amsterdam, overleden 1715 te Amsterdam, zoon van Coert Hermanse [30823], bakker, sinds 1670 poorter van Amsterdam, en Dirckje Willems [30825].
   5.   kind Hobers [161351], geboren 1682, begraven 1682, kind van Coert Hermanse [30823], bakker, sinds 1670 poorter van Amsterdam, en Dirckje Willems [30825].
   6. v  Jannetie Hobers [161352], gedoopt 1683, begraven 1683, dochter van Coert Hermanse [30823], bakker, sinds 1670 poorter van Amsterdam, en Dirckje Willems [30825].

Jannetje Velsink [46641], geboren 1640 te Hardenberg, dochter van Hendrik Velsink [46646], woont 1678 Dam te Amsterdam.
Ondertrouwd [17661] op zaterdag 15 oktober 1678 te Amsterdam (aktenummer: 505/298).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
15-10-1678
naam bruidegom:
Andriesz, Jan
naam eerdere vrouw:
Houtmans, Dirkje
naam bruid:
Henderickx, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 505, p.298
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26406369
Compareerden als voren
Jan Andriesen van Masterlant, schoenlapper, weduwnaar Dirkje Houtmans op de Lucijenburgwal
&
Jannetje Henderickx van Hardenbergh, out 38 jaar, op den Dam, ouders doot, geassisteert met Grietie Henderikx haar suster.
Versoeckende hare drie etc.
[ondertekend] met J A & kruisje.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=jan&vf1=1&a1=andriese&af1=1&i2=1&v2=jannetje&vf2=1&x=20&z=a#OTR00076000154 met Jan Andries [46639], schoenlapper, geboren ca. 1640 te Masterlant, woont 1678 Lucienburgwal te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [17658] voor 1678 met Dirkje Houtmans [46640], overleden voor 1678.}
 
Aaltje Jansen [47044], geboren ca. 1640 te Hardenberg.
Ondertrouwd (1) [17694] voor 1679 met Willem Helmigs van Hardenberg [47045], overleden voor 1679.
Ondertrouwd (2) [17690] op zaterdag 30 december 1679 te Amsterdam (aktenummer: 506/466).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
30-12-1679
naam bruidegom:
Goovers, Matthijs
naam eerdere vrouw:
Jansz, Fijtje
naam bruid:
Jans, Aaltje
naam eerdere man:
[van] Hardenbergh, Willem
bronverwijzing:
DTB 506, p.466
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26439818
Mattijs Govvers van Dort, schuijtevoerder, weduwnaar Feijtie Janss op de Weesperstraat.
Aeltie Jans van Hardenbergh, weduwe Willem {helmighs} van Hardenbergh op de Lijtzegraft. Echtgenoot is Mattijs Goovers [47039], schuitvoerder, geboren ca. 1640 te Dort. {Hij was eerder ondertrouwd [17688] voor 1679 met Feijtie Jans [47040], overleden voor 1679.}
 
Maria Edelink [53210], geboren 1640 te Hardenberg, overleden te Amsterdam, in de Lelijstraat bij de Laastdwarstraat, begraven op zondag 16 november 1721 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Edeling, Marie
ingeschrevene:
Albers, Gerrit
datum begrafenis:
16-11-1721
begraafplaats:
Wester Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1112, p.102vo en p.103
relatieinformatie:
Huisvrouw van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9435490
Zij woonde 1667/1681 opt Water/Halsteeg te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [17708] op vrijdag 21 oktober 1667 te Amsterdam (aktenummer: 491/035).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
21-10-1667
naam bruidegom:
Janse, Coert
naam bruid:
Eulijnchs, Marijtje
naam bruid:
Elingh, Marijtje
bronverwijzing:
DTB 491, p.35
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26459148
Compareerden
Coert Janse van Claerwout, schoenmaecker, oud 27 jare, ouders doot, geassisteert met Hend. Jans, woont inde Halsteegh
&
Marijtie Elingh van Hardenberg, oud 27 jaer, ouders doot, geassisteert met Elsie Luijcas, woont opt Water.
Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer deselve de voorsz trouwe te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinderinge voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden, datse vrye Persoonen waren, ende malkanderen in bloede niet en bestonden, waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Kort Jansen & Marija Eulijncks.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=coert&a1=janse&af1=1&x=20&z=b#OTR00064000019 (aktenummer: x) met Coert Jans de Groot [21991], schoenmaker, geboren 1640 te Claarwout, overleden te uijt de Halsteeg, begraven op zaterdag 30 juli 1689 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
[de] Groot, Coert Janse
datum begrafenis:
30-07-1689
begraafplaats:
Oude Kerk
bronverwijzing:
DTB 1048, p.5vo en p.6
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9149223
Hij woonde 1667 Halsteeg te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [6276] op zaterdag 29 december 1691 te Amsterdam (aktenummer: 520/210).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
29-12-1691
naam bruidegom:
Aelbertsz, Gerrit
naam bruidegom:
Albertsz, Gerrit
naam bruid:
Edelings, Maria
naam eerdere man:
[de] Groot, Coert Jansz
bronverwijzing:
DTB 520, p.210
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26404807
Compareerden als voren
Gerrit Albertss van Deventer, schoenmaeker, oud 33 jaren, inde Schoutesteegh, ouders doot, geassisteert met Jacob Aenningh
&
Maria Edelinghs van Hardenbergh, weduwe Coert Janss de Groot in de Halsteegh.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar de selve de voorsz trouwe te solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, datse vrye Persoonen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Gerrijt Aelberts & Maria Edelinghs.
[opmerkingen] Hij weeskamer voldaen den 3 januarij 1692.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=maria&a1=edelings&af1=1&x=20&z=b#OTR00088000108, gehuwd voor de kerk op zondag 13 januari 1692 te Amsterdam (aktenummer: 113354).
Brontekst: Name Gerrit Albertss
Spouse's Name Maria Edelings
Event Date 13 Jan 1692
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Gerrit Alberts [29151], schoenmaker, geboren 1658 te Deventer, begraven na 1621 te Amsterdam, woont 1691 Schoutsteeg te Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Caspar de Groot [21992], gedoopt op zondag 13 september 1671 te Amsterdam (getuige(n): Madelena Dircks en Lambert Lamberts) (bron: kind:, Caspardoopdatum:13-09-1671kerk:Oude Kerkgodsdienst:Hervormdvader:Jansz, Coertmoeder:Edelincks, Marijbronverwijzing:DTB 10, p.125Doopregister: NL-SAA-24206378), zoon van Coert Jans de Groot [21991], schoenmaker, en Maria Edelink [53210].
   2. m  Hendrick de Groot [29150], gedoopt (Herv) op vrijdag 28 april 1673 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Berfort Claes en Trijntje Stemmers).
Brontekst: kind:
, Hendrick
doopdatum:
28-04-1673
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz, Coert
moeder:
Edelinck, Maria
bronverwijzing:
DTB 10, p.180
Doopregister: NL-SAA-24376889
Zoon van Coert Jans de Groot [21991], schoenmaker, en Maria Edelink [53210].
   3. v  Maria de Groot [29149], gedoopt (Herv) op zondag 9 december 1674 te Amsterdam, Oude kerk (getuige(n): Trijntje Stemmers en Barfart Claes).
Brontekst: kind:
, Maria
doopdatum:
09-12-1674
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jans, Coert
moeder:
Edelinck, Maria
bronverwijzing:
DTB 10, p.228
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24207163
Dochter van Coert Jans de Groot [21991], schoenmaker, en Maria Edelink [53210].
   4. m  Caspar de Groot [112192], gedoopt op zondag 15 maart 1676 te Amsterdam (getuige(n): Geertruij Janss en Baertje Claes) (bron: kind:, Casperdoopdatum:15-03-1676kerk:Oude Kerkgodsdienst:Hervormdvader:Jansz, Coertmoeder:Edlijck, Mariabronverwijzing:DTB 10, p.272Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterd), zoon van Coert Jans de Groot [21991], schoenmaker, en Maria Edelink [53210].
   5. m  Casper de Groot [112193], gedoopt op vrijdag 13 oktober 1679 te Amsterdam (getuige(n): Geertruijd Schoonbeeck en Burgert Claase).
Brontekst: kind:
, Casper
doopdatum:
13-10-1679
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Janse, Coerdt
moeder:
Edelingh, Maria
bronverwijzing:
DTB 10, p.387
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24283485
Zoon van Coert Jans de Groot [21991], schoenmaker, en Maria Edelink [53210].
   6. v  Anna Maria de Groot [29152], gedoopt (Herv) op zondag 23 april 1684 te Amsterdan. Oude Kerk (getuige(n): Burgert Claasz en Annitie Albers).
Brontekst: kind:
, Anna Maria
doopdatum:
23-04-1684
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
[de] Jansz Groot, Goert
moeder:
Edelinck, Marritie
bronverwijzing:
DTB 11, p.266
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24514122
Dochter van Coert Jans de Groot [21991], schoenmaker, en Maria Edelink [53210].

Betje Asjens Marienberg [161010], geboren ca. 1640 te Hardenberg? Overleden na 1662, dochter van Asse Wolters Mariënberg [8555] en Aaltje Lamberts Mariënberg [8863], woonde 1662 Lijnbaansteegh te Amsterdam.
 
Warnaer Jansz [161128], bakker, sinds 1670 poorter van Amsterdam, geboren 1640 te Hardenberg, woont 1668 Laurierstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd [19220] op vrijdag 20 april 1668 te Amsterdam (aktenummer: 492/013).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
20-04-1668
naam bruidegom:
Janse, Warner
naam bruid:
Stoffels, Grietje
bronverwijzing:
DTB 492, p.13
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26463161
Compareerden Warner Janse van Hardenberg, backer, oud 28 jare, geassisteert met sijn [niet ingevuld], woont in de Laurierstraet & Grietie Stoffels van Amsterdam, oud 28 jare, geassisteert met Hilletie Dircx haer peet, woont op Zingel.
Versoeckende hare drie etc.
[ondertekend] Werner & Grietin
[opmerkingen] Hij ouders consent goed ingebracht. Echtgenote is Grietje Stoffels [161129], geboren 1640 te Amsterdam, overleden na 1700 te Amsterdam, woonde 1668 Singel te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Christoffel Warners [53679], gedoopt op woensdag 12 november 1670 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Hillitie Dirckx en Cornelis Backer).
Brontekst: kind:
, Christoffel
doopdatum:
12-11-1670
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz Backer, Warnaer
moeder:
Stoffels, Grietie
bronverwijzing:
DTB 96, p.30
Doopregister: NL-SAA-24523880
Zoon van Warnaer Jansz [161128], bakker, sinds 1670 poorter van Amsterdam, en Grietje Stoffels [161129].
   2. v  Annitie Warners [71019], gedoopt op zondag 24 juli 1672 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Andries en Metie Jans).
Brontekst: kind:
, Annitie
doopdatum:
24-07-1672
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz Backer, Warnaer
moeder:
Stoffels, Grietie
bronverwijzing:
DTB 96, p.87
Doopregister: NL-SAA-24516557
Dochter van Warnaer Jansz [161128], bakker, sinds 1670 poorter van Amsterdam, en Grietje Stoffels [161129].
   3. v  Annetje Warners [160597], gedoopt op vrijdag 14 juli 1673 te Amsterdam (getuige(n): Hilletje Dirckx).
Brontekst: kind:
, Annetje
doopdatum:
14-07-1673
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz, Warnaer
moeder:
Stoffels, Grietje
bronverwijzing:
DTB 10, p.187
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24494844
Dochter van Warnaer Jansz [161128], bakker, sinds 1670 poorter van Amsterdam, en Grietje Stoffels [161129].
   4. v  Annetje Warners Hardenberg [160348], geboren 1677 te Amsterdam, gedoopt op vrijdag 20 augustus 1677 te Amsterdam (getuige(n): Metje Jans en Samuel Bussenrius).
Brontekst: kind:
, Annetje
doopdatum:
20-08-1677
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
[van] Jansz Harenberg, Warnaer
moeder:
Stoffels, Grietje
bronverwijzing:
DTB 10, p.319
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24357674
Dochter van Warnaer Jansz [161128], bakker, sinds 1670 poorter van Amsterdam, en Grietje Stoffels [161129].
Ondertrouwd (1) [51469] op vrijdag 26 februari 1700 te Amsterdam (aktenummer: 531/171).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
26-02-1700
naam bruidegom:
[van de] Karswerf, David
naam bruid:
Hardenbergh, Anna
bronverwijzing:
DTB 531, p.171
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26477891
Echtgenoot is Davis van de Karswerf [160347], boekverkoper, geboren 1677 te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [15269] op vrijdag 26 januari 1720 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
26-01-1720
naam bruidegom:
[van] Daetselaar, Elias
naam eerdere vrouw:
Dorrestijn, Maria
naam bruid:
Hardenberg, Anna
naam eerdere man:
[van de] Karswerf, David
bronverwijzing:
DTB 556, p.443
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26063720
Echtgenoot is Elias van Daetselaar [160596], geboren ca. 1695.
   5. m  Johannes Warners [31549], gedoopt op woensdag 15 november 1679 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Metie Jans).
Brontekst: kind:
, Johannes
doopdatum:
15-11-1679
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz Backer van Hardenbergh, Warnaer
moeder:
Kristoffels, Grietje
bronverwijzing:
DTB 97, p.54
Doopregister: NL-SAA-24369858
Zoon van Warnaer Jansz [161128], bakker, sinds 1670 poorter van Amsterdam, en Grietje Stoffels [161129].

Albert Jans Lubberts (Beenen?) [113263], bakker, sinds 1667 poorter van Amsterdam, geboren 1641 te Hardenberg, overleden na 1676 te Amsterdam, zoon van Jan of Lubbert Beenen [142886], woonde 1669 Goudsbloemstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [41492] op zaterdag 10 augustus 1669 te Amsterdam (aktenummer: 494/018).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
10-08-1669
naam bruidegom:
Lubberts, Albert
naam bruid:
Mattijss, Saartje
bronverwijzing:
DTB 494, p.18
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26491286
Compareerden

Albert Lubberts van den Hardenberg, backer, out 28 jaer, ouders doot, geassisteert Jan Luijcass in de Goutblom straet
met
Saertie Mattijss van Amsterdam, out 37 jaer, ouders doot, geassisteert Just? van Maijen op de Heeregraft.

Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer deselve de voorsz trouwe te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinderinge voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden, datse vrye Persoonen waren, ende malkanderen in bloede, waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, niet en bestonden, zijn hun hare geboden verwilliget.

[ondertekend] Allebert - Sara Motes. Gehuwd voor de kerk op zondag 8 september 1669 te Amsterdam (aktenummer: 113366).
Brontekst: Name Albert Lubberts
Spouse's Name Saartje Matthijs
Event Date 08 Sep 1669
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Saartje Matthijs [113264], geboren 1632 te Amsterdam, woont 1669 Herengracht te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [30916] op vrijdag 15 december 1684 te Amsterdam (aktenummer: 513/176).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
15-12-1684
naam bruidegom:
Lubbertsz, Albert
naam eerdere vrouw:
Mathijs, Sara
naam bruid:
Michiels, Catarina
naam bruid:
Machiels, Catarina
bronverwijzing:
DTB 513, p.176
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26491282
Albert Lubbertsz van den Hardenbergh, backer, weduwnaar van Sara Mathijs op de N. Kijsersgracht.
Catarina Machiels van 't Renseveen, oud 44 jaaren, op de N. Keijsersgracht, ouders doot, geassisteert met haar suster Elsie Machiels. Gehuwd voor de kerk op dinsdag 2 januari 1685 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst: Name Albert Lubbertsz
Spouse's Name Catrina Michiels
Event Date 02 Jan 1685
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Catarina Machiels [93108], geboren 1640 te Renseveen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Sara Alberts Lubberts [46493], gedoopt op zondag 22 maart 1671 te Amsterdam (getuige(n): Saartje Tomas).
Brontekst: kind:
, Sara
doopdatum:
22-03-1671
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Lubberts, Albert
moeder:
Matheus, Saartje
bronverwijzing:
DTB 44, p.308
Doopregister: NL-SAA-24654639
Dochter van Albert Jans Lubberts (Beenen?) [113263], bakker, sinds 1667 poorter van Amsterdam, en Saartje Matthijs [113264].

Jan Jans Bartelingh [159501], koekbakker, sinds 1674 poorter van Amsterdam, geboren 1641 te Hardenberg, zoon van Jan Bartelink [163891], woont 1674 Haarlemmerdijk te Amsterdam.
Ondertrouwd [51352] op vrijdag 6 april 1674 te Amsterdam (aktenummer: 500/162).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
06-04-1674
naam bruidegom:
Bartelinck, Jan Jansz
naam bruidegom:
Bertelinck, Jan Jansen
naam bruid:
Egberts, Stijntje
bronverwijzing:
DTB 500, p.162
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26410086
Compareerden als voren Jan Janss Bartelinck van Hardenberg, koeckebacker, out 33 jaren, op de Haerlemmerdijck
&
Stijntje Egberts van Laer, out 30 jaren, in de Halsteeg, geassisteert met Fransijntje Lamberts.
Versoeckende etc.
[ondertekend] Jan Jansen Berttelinck, Stijnteiten Egebess.
[opmerkng] Hij moeder consent Sij vaders consent {voorstaande doorgehaald}, gewijsen door ordre van de heeren Cloeck Abba & Tholincx 20 april 1674.
zie akte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=bartelinck&af1=1&i2=2&p2=d&y2=1674&x=20&z=a#OTR00072000084 Echtgenote is Stijntje Egberts [159502], geboren 1644 te Laar, woont 1674 Halsteeg te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Jans Bartelingh [163972], gedoopt op zondag 8 mei 1678 te Amsterdam (getuige(n): Willem Elshos en Fransintie Lambers).
Brontekst: kind:
, Johannes
doopdatum:
08-05-1678
kerk:
Noorderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Hartelinck, Jan
moeder:
Egbers, Trintie
bronverwijzing:
DTB 77, p.194
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24327059
zoon van Jan Hartelinck en Trintie Egbers, zoon van Jan Jans Bartelingh [159501], koekbakker, sinds 1674 poorter van Amsterdam, en Stijntje Egberts [159502].

Margrietie Itier (Ichier) [161089], geboren 1641 te Hardenberg.
Ondertrouwd [7021] op zaterdag 14 februari 1665 te Amsterdam (aktenummer: 486/453).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
14-02-1665
naam bruidegom:
Lagnel de la Martiniere, Philippe
naam bruidegom:
Lansel de la Martiniere, Philip
naam eerdere vrouw:
Miset, Janne
naam bruid:
Itier, Margueritte
bronverwijzing:
DTB 486, p.453
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26487145
Echtgenoot is Philip Lanjel de la Martiniere [161090], geboren ca. 1640 te Leenheldt? {Hij was eerder ondertrouwd [51616] voor 1654, gehuwd voor de kerk voor 1654 met Jeane Miget [161091], geboren ca. 1640, overleden voor 1665.}
Uit dit huwelijk:
   1. v  Susanne Margerite Martiniere [161092], gedoopt op zondag 7 augustus 1672 te Amsterdam (bron: 1kind:, Susanne Margeritedoopdatum:07-08-1672kerk:Oude Waalse Kerkgodsdienst:Waals-Hervormdvader:Martiniere, Phelipemoeder:Ichier, Margeritebronverwijzing:DTB 132, p.48Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)Doopregister: NL-SAA-24510027), dochter van Philip Lanjel de la Martiniere [161090] en Margrietie Itier (Ichier) [161089].

Annegien Jans Boerink [159985], geboren 1642 te Gramsbergen, overleden voor 1686 te Amsterdam, dochter van Jan Boerink [9270] en Geesje Arents [20649], woonde 180B/08.
Ondertrouwd [51355] op vrijdag 25 oktober 1675 te Amsterdam (aktenummer: 502/233).
Brontekst: DTB Trouwen met Jan Meester
Bruidegom
Jan Meester
Bruid
Annetje Jans
Gebeurtenis
Ondertrouw
Gebeurtenisplaats
Amsterdam
Documenttype
DTB Trouwen
Erfgoedinstelling
Stadsarchief Amsterdam
Collectiegebied
Noord-Holland
Registratienummer
DTB 502
Pagina
233
Registratiedatum
25-10-1675
Akteplaats
Amsterdam
Opmerking
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Afdrukken

Annetie, 33, Zingel, ouders doot, geass. M. Theunitis Gerbrants haar nicht Janss Jan Meesler van Utrecht, 29, Zingel, ouders doot, geas.m. Pieter Gala sijn neef. Echtgenoot is Jan Meesters [159983], geboren 1646 te Utrecht. {Hij is later ondertrouwd [8126] op vrijdag 29 november 1686 te Amsterdam (aktenummer: 515/316).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
29-11-1686
naam bruidegom:
Meester, Jan
naam eerdere vrouw:
Boeringh, Annetje
naam bruid:
Hofmans, Geertruij
naam eerdere man:
[van] Haacke, David
bronverwijzing:
DTB 515, p.316
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26494410
Echtgenote is Geertruij Hofmans [9272]. {Zij was eerder ondertrouwd [8128] voor 1686 met David van Haacke [30012], overleden voor 1686.}}
 
Hendrikje Wouters [161005], geboren 1642 te Hardenberg, woont 1662 Nieuwe eijland te Amsterdam.
Ondertrouwd [51591] op zaterdag 21 oktober 1662 te Amsterdam (aktenummer: 483/391).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
21-10-1662
naam bruidegom:
Wiggertsen, Jan
naam bruidegom:
Wijgers, Jan
naam eerdere vrouw:
Jacobs, Agnietje
naam bruid:
Wouters, Hendrikje
bronverwijzing:
DTB 483, p.391
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26533141
Gehuwd voor de kerk op dinsdag 14 november 1662 te Amsterdam.
Brontekst: Name:
Jan Wiggerts
Spouse's Name:
Hendrikje Wouters
Event Date:
14 Nov 1662
Event Place:
Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Jan Wiggerts [161004], backer, geboren 1632 te Den Haag, woont 1660 Anjeliergraft te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [51592] op donderdag 8 april 1660 te Amsterdam (aktenummer: 480/469A).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
08-04-1660
naam bruidegom:
Wiggertse, Jan
naam bruidegom:
Wijgors, Jan
naam bruid:
Jacobs, Agnietje
bronverwijzing:
DTB 480, p.469A
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK. Zie ook bladzijde 466
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26533055
Echtgenote is Agnietje Jacobs [161006], geboren 1634 te Zwolle, overleden voor 1662, woonde 1660 Coninxgraft.}
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wouter Jans Wiggerts [164003], gedoopt op vrijdag 30 november 1663 te Amsterdam (getuige(n): Webbetien Wouters en Wiggert Claess).
Brontekst: kind:
, Wouter
doopdatum:
30-11-1663
kerk:
Westerkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Wiggersz, Jan
moeder:
Wouters, Hendrickje
bronverwijzing:
DTB 106, p.80
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24528523
Zoon van Jan Wiggerts [161004], backer, en Hendrikje Wouters [161005].

Coenraat Heseman [17983], snijder, kleermaker, geboren 1643 te Barsen, buijten de Uijtrechse Poort op het Verrewers padt, laet nae 1 kint. Begraven op dinsdag 15 april 1681 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Heesemans, Koenraat
datum begrafenis:
15-04-1681
begraafplaats:
Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1228, p.96 en p.97
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10817984
Hij woont 1667/1669 Weversgracht/Gramsbergen te Amsterdam/Gramsbergen, 163A/02.
Ondertrouwd [4936] op zaterdag 13 augustus 1667 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
13-08-1667
naam bruidegom:
Heeseman, Coenraat
naam bruid:
Reijmeringhs, Clara
bronverwijzing:
DTB 490, p.368
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26445503
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=heeseman&x=20&z=b#A22967000187 met Clara Reijmerinks [36442]. Is deze naar Gramsbergen verhuisd? {Zij is later ondertrouwd [10055] op zaterdag 31 juli 1683 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
31-07-1683
naam bruidegom:
[van] Hoogstraat, Isaac
naam bruid:
Rijmeling, Klara
naam bruid:
Reijmerrijnck, Klara
naam eerdere man:
Heseman, Coenraad
bronverwijzing:
DTB 511, p.398
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26451330
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=heseman&x=20&z=b#OTR00081000204 met Isaac Adams van Hoogstraat [44164], passementswerker, geboren te Hanou, woont 1683 Lauriersgracht te Amsterdam.}
Uit dit huwelijk:
   1. m  Werner Conraads Heseman [17419], geboren te Gramsbergen, gedoopt op donderdag 21 augustus 1670 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), zoon van Coenraat Heseman [17983], snijder, kleermaker, en Clara Reijmerinks [36442].
   2. m  Jann Coenraads Heseman [17420], geboren te Gramsbergen, gedoopt op donderdag 10 november 1672 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), zoon van Coenraat Heseman [17983], snijder, kleermaker, en Clara Reijmerinks [36442].
   3. m  Jan Heseman [44147], gedoopt (Ev-Luth) op zondag 5 september 1677 te Amsterdam (getuige(n): Jan Martens).
Brontekst: kind:
, Jan
doopdatum:
05-09-1677
kerk:
Lutherse Kerk
godsdienst:
Evangelisch-Luthers
vader:
Heseman, Coenraet
moeder:
Rijmeringh, Clara
bronverwijzing:
DTB 161, p.86
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24724388
Zoon van Coenraat Heseman [17983], snijder, kleermaker, en Clara Reijmerinks [36442].
   4.   kind Heseman [44229], geboren voor 1682, overleden te op 't Verwerspadt, begraven op zondag 13 april 1681 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Hesemans, Coenraat
datum begrafenis:
13-04-1681
begraafplaats:
Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1250, p.132 en p.133
relatieinformatie:
Kind van
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10958495
Kind van Coenraat Heseman [17983], snijder, kleermaker, en Clara Reijmerinks [36442].

Geertruidt Walraven [20916], geboren ca. 1643 te Gramsbergen, overleden na 1665 te Zwolle, dochter van Egbert Lodewijks Walraven [20918], varentgesel, burgemeester, en Lambertje Jans van Diemen [9413], woonde 1664 te Gramsbergen, 179B/07.
Ondertrouwd [4879] op zaterdag 13 december 1664 te Amsterdam en 04-12 te Gramsbergen (aktenummer: 486/289).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
13-12-1664
naam bruidegom:
Berg, Dirk
naam bruid:
Walraven, Geertruij Egberts
bronverwijzing:
DTB 486, p.289
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26411593
Compareerden sijn ingeteeckent op d'acte van Herm Voltelen, predicant tot Gramsbergen
Dirck Berg & Geertruijd Egberts Walraven beijde daer wonende.
Versoeckende hare drie etc.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=walraven&x=20&z=a&s=1#OTR00061000149 met Derk Cornelissen Bergh [20917], zilversmida, geboren ca. 1644 te Gramsbergen, overleden ca. 1688 te Zwolle, zoon van Cornelis Bergh [9259] en Neeltien Bloos [20919], woonde 1664 te Gramsbergen, 172A/07.
 
Hendrik Jansen [159991], varentgesel, geboren 1643 te Hardenberg, woont 1673 Heeregraft.
Ondertrouwd [51358] op zaterdag 17 september 1672 te Amsterdam (aktenummer: 498/174). Hendrik, varensgezel, 29 jaar, Heeregracht Janss Hilletje Hendrickse van Emden, 24 jaar, geass. Door Geesje Willems, geen ouders, bruidegoms getuige: Lubbert Hermens. Echtgenote is Hilletje Hendriks [159992], geboren 1648 te Embden.
 
Aaltje Wijnants [159999], geboren 1643 te Gramsbergen, woont 1673 bij de Regulierstoorn.
Ondertrouwd [51362] op zaterdag 16 april 1672 te Amsterdam (aktenummer: 497/513). Ondertrouw 1672-04-16 Aaltje, 29 jaar, geass. Met Annetje Hendicx , bij de Regulierstoorn Wijnants Verbeek Johannes van Rotterdam, 30 jaar, smid, op de Zingel. Echtgenoot is Johannes Verbeek [159998], smit, geboren 1642 te Rotterdam, woont 1672 Zingel.
 
Lambertje Schuurman [161139], geboren 1643 te Hardenberg, woont 1669 Warmoestraet te Amsterdam.
Ondertrouwd [51633] op vrijdag 5 april 1669 te Amsterdam (aktenummer: 493/220).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
05-04-1669
naam bruidegom:
Boudewijnse, Assuerus
naam bruid:
Schuijrmans, Lambertje
naam bruid:
Schuermans, Lambertje
bronverwijzing:
DTB 493, p.220
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26407932
Compareerden
Assuerus Boudewijnse van Amsterdam, goutsmit, oud 25 jare, ouders doot, geassisteert met sijn oom Albert Lohuijs, woont in de Nes & Lambertie Schuermans van Hardenberg, oud 26 jare, ouders doot, geassisteert met haer suster Jannetie Schuermans, woont in de Warmoestraat.
Versoeckende hare drie etc.
[ondertekend] Assuerus Boudewijnsz - Lambertie Schuijrmans met Assuerus Boudewijns [161138], geboren 1644 te Amsterdam, woont 1669 Nes te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Geertruij Assuerus Boudewijns [161140], gedoopt op zondag 9 juli 1673 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Gerrit Scheelham en Cornelia Magen).
Brontekst: kind:
, Geertruij
doopdatum:
09-07-1673
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Boudewijnsz, Assuerus
moeder:
Schuermans, Lammertie
bronverwijzing:
DTB 96, p.118
Doopregister: NL-SAA-24724901
Dochter van Assuerus Boudewijns [161138] en Lambertje Schuurman [161139].
   2. v  Aaltje Assuerus Boudewijns [161141], gedoopt op zondag 15 maart 1676 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Johannes Alberts Loohuijs en Jannitie Schuermans).
Brontekst: kind:
, Aeltie
doopdatum:
15-03-1676
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Boudewijnsz, Assuerus
moeder:
Schuermans, Lammertie
bronverwijzing:
DTB 96, p.191
Doopregister: NL-SAA-24394522
Dochter van Assuerus Boudewijns [161138] en Lambertje Schuurman [161139].
   3. v  Jannitje Assuerus Boudewijns [161142], gedoopt op zondag 16 juni 1680 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Gerrit Geelhant en Lucresia Hendrickx).
Brontekst: kind:
, Jannitje
doopdatum:
16-06-1680
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Boudewijnsz, Assuwerus
moeder:
Schuermans, Lammertje
bronverwijzing:
DTB 97, p.76
Doopregister: NL-SAA-24330696
Dochter van Assuerus Boudewijns [161138] en Lambertje Schuurman [161139].

Clara Reijmerinks [36442], geboren 1644 te Nieuwenhuis, overleden te in de blinde Loijerstraet, begraven op donderdag 23 oktober 1727 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
[van] Hoogstraten, Abraham
ingeschrevene:
Reijmeriks, Clara
datum begrafenis:
23-10-1727
begraafplaats:
Wester Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1112, p.162vo en p.163
relatieinformatie:
Weduwe van / Geb.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9439301
Zij woonde 1667/1683 Bloedstraat/Singel te Amsterdam. Zij woonde vanaf september 1669 enkele jaren in Gramsbergen.
Ondertrouwd (1) [4936] op zaterdag 13 augustus 1667 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
13-08-1667
naam bruidegom:
Heeseman, Coenraat
naam bruid:
Reijmeringhs, Clara
bronverwijzing:
DTB 490, p.368
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26445503
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=heeseman&x=20&z=b#A22967000187 met Coenraat Heseman [17983]. Is deze naar Gramsbergen verhuisd?
Ondertrouwd (2) [10055] op zaterdag 31 juli 1683 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
31-07-1683
naam bruidegom:
[van] Hoogstraat, Isaac
naam bruid:
Rijmeling, Klara
naam bruid:
Reijmerrijnck, Klara
naam eerdere man:
Heseman, Coenraad
bronverwijzing:
DTB 511, p.398
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26451330
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=heseman&x=20&z=b#OTR00081000204 met Isaac Adams van Hoogstraat [44164], passementswerker, geboren te Hanou, woont 1683 Lauriersgracht te Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen.
 
Jochem Leendertsz van Stendel [145490], bakker, sinds 1674 en 1676 poorter van Amsterdam, geboren 1644 te Gramsbergen, overleden 00-07-1710 te Fluweleburgwal, begraven op dinsdag 1 juli 1710 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
[van] Stendel, Jochem
datum begrafenis:
01-07-1710
begraafplaats:
Oude Kerk
bronverwijzing:
DTB 1048, p.47vo en p.48
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9152969
Zoon van Leonardt Jochems (Lenert Joachimsen) [20929] en Margretha Lenneps (ouder nazien) [20651], woonde 1674/1681 Keizersgracht/Brouwersgracht te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [51351] op vrijdag 13 april 1674 te Amsterdam (aktenummer: 500/186).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
13-04-1674
naam bruidegom:
Leendertsz, Jochem
naam bruidegom:
Lijeners, Jochem
naam bruid:
Jansen, Aeltje
bronverwijzing:
DTB 500, p.186
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26488437
Jochem Leenderts, van Gramsbergen, backer, out 30 jaar, woont op de Kaisersgragt, ouders doot, geaassisteert met Jan Hartgers sijn swager.
Aaltje Jans, van Nieuwenhuijs, out 26 jaar, woont op de Heeregragt, ouders doot, geassisteert met Stijntje Jans haar motje.
[ondertekend] Jochem Lijerens - Aeltie Jansen, gehuwd voor de kerk op maandag 30 april 1674 te Amsterdam (aktenummer: 113366).
Brontekst: Name Jochem Leenderts
Spouse's Name Aaltie Jans
Event Date 30 Apr 1674
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Aaltje Jansen [113197], geboren 1648 te Nieuwenhuijs (Neuenhaus), overleden 1681 te Amsterdam, woonde 1674 Herengracht te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [36040] op zaterdag 23 augustus 1681 te Amsterdam (aktenummer: 509/136).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
23-08-1681
naam bruidegom:
Lijenaers, Jochem
naam bruidegom:
Leenders, Jochem
naam eerdere vrouw:
Jansz, Aeltje
naam bruid:
Tenseijlhoff, Hieletje
bronverwijzing:
DTB 509, p.136
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26491942
Compareerden als voren
Jochem Leenders, van Gramsberge, backer, weduwnaar Aeltie Jansz, op de Brouwersgraft
&
Hilletie ten Zuijthoff, van Goor, out 34 jaren, op de Zingel, ouders doot, geassisteert met haer broeder.
Versoekende hare drie etc.
[ondertekend] Jochem Lijenaers & Hieletien tenseijlhoff.
[opmerkingen] Zij weeskamer voldaen den 24 augusttus 1681.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=jochem&a1=leenders&af1=1&x=20&z=b#A22970000071, gehuwd voor de kerk op zondag 7 september 1681 te Amsterdam (aktenummer: 113366).
Brontekst: Name Jochem Leendersz
Spouse's Name Hilletje Ten Suijthoff
Event Date 07 Sep 1681
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Hillegonda ten Seijthoff [113201], geboren 1647 te Goor, overleden te in de binnen Brouwstraat, begraven op dinsdag 17 september 1726 te Amsterdam.
Brontekst: Index klopt niet
ingeschrevene:
[te] Siethoff, Hilletie
datum begrafenis:
11-09-1726
begraafplaats:
Oude Kerk
bronverwijzing:
DTB 1048, p.91vo en p.92
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9155970
Zij woonde 1681 Singel te Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Margrieta Jochems van Stendel [27370], gedoopt op maandag 15 april 1675 te Amsterdam (getuige(n): geen getuigen).
Brontekst: kind:
, Margrieta
doopdatum:
15-04-1675
kerk:
Noorderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Leenderse, Jochem
moeder:
Jans, Aeltie
bronverwijzing:
DTB 77, p.76
Doopregister: NL-SAA-24278616
Dochter van Jochem Leendertsz van Stendel [145490], bakker, sinds 1674 en 1676 poorter van Amsterdam, en Aaltje Jansen [113197], woont 1700 Fluwelenburgwal te Amsterdam.
Ondertrouwd [12274] op vrijdag 2 april 1700 te Amsterdam (aktenummer: 531/222).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
02-04-1700
naam bruidegom:
Ronken, Henreck
naam bruidegom:
Ronneken, Hendrik
naam bruid:
[van] Stendelen, Margita
bronverwijzing:
DTB 531, p.222
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26511218
Echtgenoot is Hendrik Ronken [27385], bakker, geboren 1675 te Bremen, woont 1700 Fluwelenburgwal te Amsterdam.
   2. m  Jannes (Jan) Jochems van Stendel [27362], geboren op zondag 18 oktober 1676 te Amsterdam (bron: Jan Hertgers en Swaentien Leenars).
Brontekst: kind:
, Jannes
doopdatum:
18-10-1676
kerk:
Noorderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Leennars, Jochem
moeder:
Jans, Aeltien
bronverwijzing:
DTB 77, p.131
Doopregister: NL-SAA-24566869
Zoon van Jochem Leendertsz van Stendel [145490], bakker, sinds 1674 en 1676 poorter van Amsterdam, en Aaltje Jansen [113197], woont 1700 achter de Hal te Amsterdam.
Ondertrouwd [11138] op vrijdag 5 november 1700 te Amsterdam (aktenummer: 532/220).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
05-11-1700
naam bruidegom:
[van] Stendel, Jan
naam bruid:
[ten] Sijthoff, Femmetje
bronverwijzing:
DTB 532, p.220
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26520215
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op zondag 21 november 1700 te Amsterdam (aktenummer: 113368).
Brontekst: Name Jan Van Stendel
Spouse's Name Femmetje Ten Seijthof
Event Date 21 Nov 1700
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Femmetje ten Seijthoff [27367], geboren 1672 te Goor, woont 1700 Keizersgracht.
   3. v  Aeltie van Stendel [27395], gedoopt op woensdag 30 maart 1678 te Amsterdam (getuige(n): geen getuigen).
Brontekst: kind:
, Aeltie
doopdatum:
30-03-1678
kerk:
Noorderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Leenderse, Jochem
moeder:
Jans, Aeltie
bronverwijzing:
DTB 77, p.190
Doopregister: NL-SAA-24516403
Dochter van Jochem Leendertsz van Stendel [145490], bakker, sinds 1674 en 1676 poorter van Amsterdam, en Aaltje Jansen [113197].
   4.   kind Leenders [24561], geboren voor 1680, overleden te Brouwersgracht, begraven op donderdag 12 januari 1679 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Leenders, Jochem
datum begrafenis:
12-01-1679
begraafplaats:
Noorder Kerk en Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1079, p.112vo en p.113
relatieinformatie:
Kind van
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9326806
Kind van Jochem Leendertsz van Stendel [145490], bakker, sinds 1674 en 1676 poorter van Amsterdam, en Aaltje Jansen [113197].
   5.   kind Leenders [27349], geboren voor 1680, overleden te op de Brouwersgraft, begraven op woensdag 25 oktober 1679 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Leenders, Jochem
datum begrafenis:
25-10-1679
begraafplaats:
Noorder Kerk en Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1079, p.121vo en p.122
relatieinformatie:
Kind van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9327324
Kind van Jochem Leendertsz van Stendel [145490], bakker, sinds 1674 en 1676 poorter van Amsterdam, en Aaltje Jansen [113197].
   6. v  Aaltje Jochems van Stendel [24483], gedoopt op vrijdag 14 maart 1681 te Amsterdam (getuige(n): Maria Looten en Jan Hartgers).
Brontekst: kind:
, Aeltie
doopdatum:
14-03-1681
kerk:
Westerkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Lenardts, Jochem
moeder:
Jans, Aeltie
bronverwijzing:
DTB 107, p.354
Doopregister: NL-SAA-24682528
Dochter van Jochem Leendertsz van Stendel [145490], bakker, sinds 1674 en 1676 poorter van Amsterdam, en Aaltje Jansen [113197].
   7.   kind Leenders [27357], geboren voor 1683, overleden te bij de Lekkere [] Sluijs, begraven op zondag 25 oktober 1682 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Leenders, Jochem
datum begrafenis:
25-10-1682
begraafplaats:
Noorder Kerk en Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1079, p.160vo en p.161
relatieinformatie:
Kind van
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9329277
Kind van Jochem Leendertsz van Stendel [145490], bakker, sinds 1674 en 1676 poorter van Amsterdam, en Aaltje Jansen [113197].
Uit het tweede huwelijk:
   8. v  Anna van Stendel [27372] (tweeling), gedoopt op zondag 1 september 1686 te Amsterdam.
Brontekst: Name Anna
Event Type Baptism
Event Date 01 Sep 1686
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Westerkerk, Amsterdam
Father's Name Jochem Leders (of Leenders
Mother's Name Hillitie ten Suijthof
Note Twl. zr. van Femmetie
Dochter van Jochem Leendertsz van Stendel [145490], bakker, sinds 1674 en 1676 poorter van Amsterdam, en Hillegonda ten Seijthoff [113201].
   9. v  Femmetje van Stendel [41829] (tweeling), gedoopt op zondag 1 september 1686 te Amsterdam.
Brontekst: Name Femmetie
Event Type Baptism
Event Date 01 Sep 1686
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Westerkerk, Amsterdam
Father's Name Jochem Leders (of Leenders
Mother's Name Hillitie ten Suijthof
Note Twl. zr. van Anna
Dochter van Jochem Leendertsz van Stendel [145490], bakker, sinds 1674 en 1676 poorter van Amsterdam, en Hillegonda ten Seijthoff [113201].
   10. m  Harmanus Jochems van Stendel [24208], gedoopt op zondag 1 januari 1690 te Amsterdam (getuige(n): Barnardus ten Noever [Noerer] en Anna ten Zuijthof).
Brontekst: kind:
, Hermanus
doopdatum:
01-01-1690
kerk:
Noorderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Lenarts, Jochem
moeder:
[ten] Zuijthof, Hilletje
bronverwijzing:
DTB 78, p.1
Doopregister: NL-SAA-24528207
Zoon van Jochem Leendertsz van Stendel [145490], bakker, sinds 1674 en 1676 poorter van Amsterdam, en Hillegonda ten Seijthoff [113201].

Lubbert Hendriks [159989], backer, geboren 1644 te Hardenberg.
Ondertrouwd [51357] op zaterdag 23 april 1672 te Amsterdam (aktenummer: 497/537).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
23-04-1672
naam bruidegom:
Hendricxe, Lubbert
naam bruid:
Willems, Geesje
bronverwijzing:
DTB 497, p.537
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26447940
Lubbert, bakker, 28 jaar, woont op uijlenburg Hendricxe Geesie Willems van Hardenberg, 27, met akt van ouders consent, woont op de Zingel. Echtgenote is Geesie Willems [159990].
 
De eerbare Aagje Walraven (ouders nazien) [20960], geboren 1645 te Gramsbergen, dochter van Egbert Lodewijks Walraven [20918], varentgesel, burgemeester, en Lambertje Jans van Diemen [9413], woont 1667 bij de Snijderhert te Amsterdam.
Ondertrouwd [4970] op zaterdag 23 juli 1667 te Amsterdam en 14-07 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen, aktenummer: 490/344).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
23-07-1667
naam bruidegom:
Okleij, Godefridus
naam bruid:
Walraven, Aechje
naam bruid:
Walravens, Aechje
bronverwijzing:
DTB 490, p.344
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26500115
Compareerden sijn ingeteeckent op de acte Barnardus van Zijl, predicant tot Swol
Godefridus Okleij, predicant tot Roveen
&
Aechie Walravens van Gramsberge, oud 22 jare, woont bijd Snijderhert.
Versoeckende hare drie etc.
[ondertekend] Achtien Walraven.
[opmerkingen] Acte.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=walraven&x=20&z=a#A22967000175 (aktenummer: x) met De eerwaarde welgeleerde Godefridus Okleij [20961], predikant, geboren ca. 1640, woont 1667 te Rouveen.
 
Herman Westerman [36441], bakker, sinds 1676 poorter van Amsterdam, geboren 1645 te Hardenberg, woont 1676/1685 Droogbak/Sloot te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [16954] op zaterdag 25 juli 1676 te Amsterdam (aktenummer: 503/227).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
25-07-1676
naam bruidegom:
Westerman, Harmen
naam bruid:
Nobelets, Lijsbet
naam eerdere man:
Brant, Theunis
bronverwijzing:
DTB 503, p.227
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26532713
Harmen Westerman van Hardenberg, backer, out 31 jaren, op Droghbacke, ouders doot, geassisteert met sijn oom.
Tijlbet Nobelets van Amsterdam, weduwe van Theunis Brant woont als vooren. Echtgenote is Lijsbet Nobbet [36450], geboren ca. 1645. {Zij was eerder ondertrouwd [36065] voor 1676 met Thonis Brand [113230], bakker, geboren ca. 1645, overleden voor 1676.}
Ondertrouwd (2) [16956] op vrijdag 13 april 1685 te Amsterdam (aktenummer: 513/370).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
13-04-1685
naam bruidegom:
Westerman, Harmen
naam eerdere vrouw:
Noblet, Lijsbeth
naam bruid:
Jans, Elsje
bronverwijzing:
DTB 513, p.370
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26532730
Harmen Westerman van Hardenbergh, backer, weduwnaar van .. woont tot Sloot. Elsje Jans van Amsterdam, oud 28 jaaren, op de Prinsegracht, ouders doot, geassisteert met Johannes Coenraets. Echtgenote is Elsje Jans [36558], geboren 1657 te Amsterdam, overleden na 1706, woonde 1685 Prinsengracht te Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Flip Westerman [36460], gedoopt (Hervormd) op woensdag 30 juni 1677 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Josijen Barrtels en Griettien Barens).
Brontekst: kind:
, Flip
doopdatum:
30-06-1677
kerk:
Noorderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Westerman, Harmen
moeder:
Nobelets, Lijsbets
bronverwijzing:
DTB 77, p.159
Doopregister: NL-SAA-24697207
Zoon van Herman Westerman [36441], bakker, sinds 1676 poorter van Amsterdam, en Lijsbet Nobbet [36450].
Uit het tweede huwelijk:
   2. m  Joannes Westerman [36759], gedoopt (Hervormd) op vrijdag 5 december 1698 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Hubertie Theunisz).
Brontekst: kind:
, Joannes
doopdatum:
05-12-1698
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Westerman, Herman
moeder:
Jans, Elsie
bronverwijzing:
DTB 14, p.196
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24459478
Zoon van Herman Westerman [36441], bakker, sinds 1676 poorter van Amsterdam, en Elsje Jans [36558].

Hilligje Gerbers [37823], (dochter van Goringe?), geboren 1645 te Amsterdam, dochter van Hendrik Gerbers [163906], woont 1686 Laurierstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [17047] op zaterdag 19 april 1681 te Amsterdam (aktenummer: 508/338).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
19-04-1681
naam bruidegom:
Baltusen, Steven
naam bruidegom:
Baltusse, Steven
naam eerdere vrouw:
Zijltiens, Aaltje
naam bruid:
Hendrix, Hilletje
bronverwijzing:
DTB 508, p.338
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26408793
Echtgenoot is Steven Baltus [38228], bakker, geboren 1651 te Elden, overleden 00-10-1685 te Laurierstraat. Laurierstrsedt verbij de tweede Dwarsstraedt in de bel. Begraven op vrijdag 26 oktober 1685 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Baltus, Steven
datum begrafenis:
26-10-1685
begraafplaats:
Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1228, p.216 en p.217
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10821212
Hij woonde 1677/1681 Bloemstraat/Laurierstraat te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [17052] op zaterdag 3 april 1677 te Amsterdam (aktenummer: 503/601).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
03-04-1677
naam bruidegom:
Baltesen, Stephen
naam bruidegom:
Baltusz, Steven
naam bruid:
Sijltjes, Aaltje
bronverwijzing:
DTB 503, p.601
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26408924
Echtgenote is Aaltje Sijltjes (Zijltiens) [38354], geboren 1649 te Schellingwoude, overleden voor 1681 te Amsterdam, woonde 1677 Bloemstraat te Amsterdam.}
Ondertrouwd (2) [16976] op zaterdag 15 juni 1686 te Amsterdam (aktenummer: 515/073).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
15-06-1686
naam bruidegom:
Dijkmeijer, Hendrik
naam bruid:
Gerbers, Hilletje
naam eerdere man:
Baltusz, Steven
bronverwijzing:
DTB 515, p.73
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26430956
Hendrik Dijkmeijer van Benterup, backer, oud 28 jaaren, in de Lauriersstraat, ouders doot, geassisteert met Dirk Andriesz.
&
Hilletje Gerbers van Gramsbergen, weduwe van Steven Baltusz, woont als voren. (aktenummer: x) met Hendrik Dijkmeijer [37930], bakker, geboren 1658 te Benterup, woont 1686 Laurierstraat te Amsterdam.
 
Hendrikje Habers (ouders nazien) [113268], geboren 1645 te Ane, overleden te Amsterdam, op de Braak bij de Brouwersgraft, begraven op donderdag 14 september 1702 te Amsterdam.
Brontekst: Habers, Hendrickje
datum begrafenis:
14-09-1702
begraafplaats:
Noorder Kerk en Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1075, p.42vo en p.43
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9294942
Dochter van Hendrik Habers (ouders nazien) [9320] en Jannegien Jans [9323], woonde 1670 Vijselstraat.
Ondertrouwd [41502] op zaterdag 11 januari 1670 te Amsterdam (aktenummer: 494/282). Alle ouders dood, hij geass. met IJsaac van Hoorn en zij met haar peet Annetie Jans.

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar deselve de voorsz. trouwe te solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
Echtgenoot is Hendrik Mulder [113269], backer, geboren 1642 te Steenwijk, woont 1670 St. Annedwarsstraat te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan Mulder [161177], gedoopt op woensdag 5 oktober 1672 te Amsterdam (getuige(n): Isack van Hooren, Marten Vorens en Grietien Willems) (bron: kind:, Jandoopdatum:05-10-1672kerk:Noorderkerkgodsdienst:Hervormdvader:Mulder, Henderickmoeder:Habers, Henderickiebronverwijzing:DTB 76, p.614Doopregister: NL-SAA-24654933), zoon van Hendrik Mulder [113269], backer, en Hendrikje Habers (ouders nazien) [113268].
   2. m  Marten Mulder [161180], gedoopt op vrijdag 6 maart 1676 te Amsterdam (getuige(n): IJsack van Hooren en Leijsebet Janss) (bron: kind:, Martendoopdatum:06-03-1676kerk:Westerkerkgodsdienst:Hervormdvader:Mulder, Hendrickmoeder:Habers, Hendrickiebronverwijzing:DTB 107, p.176Doopregister: NL-SAA-24469647), zoon van Hendrik Mulder [113269], backer, en Hendrikje Habers (ouders nazien) [113268].
   3. m  Jan Mulder [161178], gedoopt op woensdag 16 juni 1677 te Amsterdam (getuige(n): Isack van Hoorn en Lijsbet Jans) (bron: kind:, Jandoopdatum:16-06-1677kerk:Noorderkerkgodsdienst:Hervormdvader:Mulder, Henderickmoeder:Habers, Henderickiebronverwijzing:DTB 77, p.158Doopregister: NL-SAA-24387470), zoon van Hendrik Mulder [113269], backer, en Hendrikje Habers (ouders nazien) [113268].
   4. m  Henderick Mulder [161179], gedoopt op woensdag 14 september 1678 te Amsterdam (getuige(n): Michiel Calkoen en Weijntie van Hoorn) (bron: kind:, Henderickdoopdatum:14-09-1678kerk:Noorderkerkgodsdienst:Hervormdvader:Muller, Henderickmoeder:Habers, Henderickiebronverwijzing:DTB 77, p.204Doopregister: NL-SAA-24237438), zoon van Hendrik Mulder [113269], backer, en Hendrikje Habers (ouders nazien) [113268].
   5. v  Sara Mulder [161181], gedoopt op vrijdag 25 augustus 1684 te Amsterdam (getuige(n): Jan Claess Kuijer en Grietie Willems) (bron: kind:, Saradoopdatum:25-08-1684kerk:Westerkerkgodsdienst:Hervormdvader:Mulder, Hendrickmoeder:Habers, Hendrickiebronverwijzing:DTB 107, p.470Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)Doopregister: NL-SAA-24242210), dochter van Hendrik Mulder [113269], backer, en Hendrikje Habers (ouders nazien) [113268].

Geesie Willems [159990], geboren 1645 te Hardenberg, woont 1672 zingel.
Ondertrouwd [51357] op zaterdag 23 april 1672 te Amsterdam (aktenummer: 497/537).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
23-04-1672
naam bruidegom:
Hendricxe, Lubbert
naam bruid:
Willems, Geesje
bronverwijzing:
DTB 497, p.537
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26447940
Lubbert, bakker, 28 jaar, woont op uijlenburg Hendricxe Geesie Willems van Hardenberg, 27, met akt van ouders consent, woont op de Zingel. Echtgenoot is Lubbert Hendriks [159989].
 
Geesje Hendriks [160996], geboren ca. 1645 te Gramsbergen, woont 1662 Keisersgragt te Amsterdam.
Ondertrouwd [51587] op donderdag 23 maart 1662 te Amsterdam (aktenummer: 482/545).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
23-03-1662
naam bruidegom:
[van] Schalkwijk, Gerrit
naam bruid:
Hendricx, Geesje
bronverwijzing:
DTB 482, p.545
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26514420
Zij geass. met Aaghje Hendricx haar nigt. Echtgenoot is Gerrit Jans van Schalkwijk [160995], cooperslager, geboren 1638 te Utrecht, zoon van Jan Pieters van Schalkwijk [160997], woont 1662 te Utrecht.
 
Gerrit Jansz de Lucht [163929], bakker, sinds 1667 poorter in Amsterdam, geboren ca. 1645 te Hardenberg.
 
Albertje Klingenberg [29649], geboren 1646 te Gramsbergen, dochter van Hendrik Klingenberg [21080].
Ondertrouwd [8073] op zaterdag 19 oktober 1680 te Amsterdam (aktenummer: 508/056).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
19-10-1680
naam bruidegom:
Pari, Gijsbert
naam bruidegom:
Pareij, Gijsbert
naam bruid:
Hendrikx, Albertje
bronverwijzing:
DTB 508, p.56
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26501565
Gijsbert Pari van Nimwegen (Minnochen, Munchen?) kleermakr out 32 jaren op de Fluweleburgwal geass. Met moeders consent en Albertje Hendrikx van Gramsbergen out 34 jaren op de kijsersgraft ouders doot geass. Met Aeltie Hendrikx. (ondertekent doot Gijsbert grewen?]. Gehuwd voor de kerk op zondag 10 november 1680 te Amsterdam (aktenummer: 113366).
Brontekst: Name Gijsbert Pari
Spouse's Name Albertje Hendricx
Event Date 10 Nov 1680
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Gijsbert Pari [29650], kleermaker, geboren 1648 te Nijmegen?
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan Gijsberts Perreij [29651], gedoopt (Herv.) op vrijdag 17 oktober 1681 te Amsterdam, Oude kerk (bron: 11 p.60), zoon van Gijsbert Pari [29650], kleermaker, en Albertje Klingenberg [29649].

Jan Wilpshaar [29947], bakker in de N.Z. Houttuinen, geboren 1646 te Holtheme, Hardenberg, overleden na 1718, zoon van Derk Wilpshaar (ouders nazien) [21120] en Hermtien Jans [9368].
Ondertrouwd [8125] op zaterdag 23 oktober 1683 te Amsterdam (aktenummer: 511/537).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
23-10-1683
naam bruidegom:
Wipshaers, Jan Dercks
naam bruidegom:
Wilpshaars, Jan Dirx
naam bruid:
Wissink, Machteltje
bronverwijzing:
DTB 511, p.537
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26535071
Jan Dercks Wilpshaars van Houthiem, backer, oud 37 jaeren, in de N.Z. Houttuijnen, ouders tot Houthiem. Machteltje Wissink van Rurloo, oud 26 jaren, op de Heeregracht, ouders tot Rurloo. Gehuwd voor de kerk op zondag 7 november 1683 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst: Name Jan Dircx Wilpshaerts
Spouse's Name Machteltije Wissinck
Event Date 07 Nov 1683
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Machteltje Wissink [29948], geboren 1657 te Ruurloo, overleden na 1718.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Dirck Jans Wilpshaar [29950], gedoopt (Hervormd) op zondag 13 augustus 1684 te Amsterdam, Eilands Kerk (getuige(n): Barent en Judith Wissink) (bron: kind:, Dirckdoopdatum:13-08-1684kerk:Eilandskerkgodsdienst:Hervormdvader:Dirksz, Janmoeder:Wissink, Machteltjebronverwijzing:DTB 115, p.394Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)Doopregister: NL-SAA-24291659), zoon van Jan Wilpshaar [29947], bakker in de N.Z. Houttuinen, en Machteltje Wissink [29948].
   2. v  Aletta Jans Wilpshaar [29949], gedoopt (Hervormd) op vrijdag 30 november 1685 te Amsterdam, Nieuwe Zijds Kapel (getuige(n): errit Gerritse en Arentije Willems) (bron: kind:, Alettadoopdatum:30-11-1685kerk:Nieuwezijds Kapelgodsdienst:Hervormdvader:Dirckse, Janmoeder:Wissinck, Machteltjebronverwijzing:DTB 67, p.192Doopregister: NL-SAA-24404215), dochter van Jan Wilpshaar [29947], bakker in de N.Z. Houttuinen, en Machteltje Wissink [29948].
   3. v  Alida Jans Wilpshaar [29951], gedoopt (Hervormd) op zondag 9 februari 1687 te Amsterdam, Nieuwe kerk (getuige(n): Jan en Judick Wissinck) (bron: kind:, Alidadoopdatum:09-02-1687kerk:Nieuwe Kerkgodsdienst:Hervormdvader:Dircksz, Janmoeder:Wissinck, Magtettjebronverwijzing:DTB 45, p.371Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)Doopregister: NL-SAA-24565490), dochter van Jan Wilpshaar [29947], bakker in de N.Z. Houttuinen, en Machteltje Wissink [29948].
   4. m  Harmanus Jans Wilpshaar [113345], gedoopt op vrijdag 21 juli 1690 te Amsterdam (getuige(n): Gerrit Wijnantsz en Maria Jans van der Vecht) (bron: kind:, Harmanusdoopdatum:21-07-1690kerk:Oude Kerkgodsdienst:Hervormdvader:Dirx, Janmoeder:Wissink, Maghteltiebronverwijzing:DTB 12, p.346Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)Doopregister: NL-SAA-24558150), zoon van Jan Wilpshaar [29947], bakker in de N.Z. Houttuinen, en Machteltje Wissink [29948].

Jannetje Alberts [46624], geboren 1647 te Gramsbergen.
Ondertrouwd [17639] op vrijdag 22 oktober 1677 te Amsterdam (aktenummer: 504/285).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
22-10-1677
naam bruidegom:
Cock, Daniel
naam bruid:
Alberts, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 504, p.285
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26422337
Daniel Cok uijt den Haagh gildeknegt vant kleermakersgilt out 27 jaar in de struhuijssteegh geas m. Hendr. Kok sijn vader en Jannetje Alberts van Gramsbergen out 30 jaar woont op de Zingel, ouders doot geass. Met Lobbetie[] Timmermans haar meije. Echtgenoot is Daniel Cock [46614], kleermaker, geboren 1650 te Den Haag.
 
Johanna van der Horst (van der Kort) [92172], geboren 1647 te Gramsbergen, dochter van Hendrik Jans Kortum [20791], woont 1677 Fluwelenburgwal te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [17624] op zaterdag 25 september 1677 te Amsterdam (aktenummer: 504/252).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
25-09-1677
naam bruidegom:
Drijver, Reijnier
naam eerdere vrouw:
[van] Harvelt, Agnes
naam bruid:
[van der] Korte, Johanna
bronverwijzing:
DTB 504, p.252
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26547694

Compareerden als voren
Reijnier Drijver van Cleef, varentman, weduwnaar Agnes van Harvelts in de Oude Bantemerstraat
&
Johanna van der Korte van Gramsbergen, out 30 jaar, op de Fluweeleburghwal, geassisteert met Metje vander Korte haar suster.
Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer deselve de voorsz trouwe te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinderinge voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden, datse vrye Persoonen waren, ende malkanderen in bloede niet en bestonden, waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Reijnier Drijver & kruisje
[opmerkingen] Hij weeskamer goet ingebragt. Gehuwd voor de kerk op zondag 10 oktober 1677 te Amsterdam (aktenummer: 113354).
Brontekst:
Name Rijnier Drijver
Spouse's Name Johanna Van Der Korte
Event Date 10 Oct 1677
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands

Echtgenoot is Reijnier Drijver [46514], korporaal VOC, geboren ca. 1640 te Cleef, overleden op maandag 29 september 1681 te Azië, VOC-schip.
Brontekst: VOC Opvarenden met Reijnier Drijver
Overleden Reijnier Drijver
Beroep Korporaal
Plaats van origine Cleeff
Maandbrief Ja
Schuldbrief Nee
Vrouw Jannetje van der Cort
Plaats van origine Amsterdam
Gebeurtenis Einde Verbintenis
Datum 29-09-1681
Gebeurtenisplaats Azie
Gebeurtenis Vertrek Kamer Datum 21-05-1679
Gebeurtenis Aankomst Kaap Datum 12-10-1679
Gebeurtenis Vertrek Kaap Datum 29-10-1679
Gebeurtenis Aankomst Indie Datum 15-01-1680
Documenttype VOC Opvarenden Erfgoedinstelling Nationaal Archief Plaats instelling Den Haag Collectiegebied Overzee Archief VOC Opvarenden Registratienummer 5291 Pagina 174 Akteplaats Amsterdam Boek Amsterdam Bestemming Batavia
Hij woonde 1677 Oude Bantemerstraat te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [17625] voor 1677 met Agnes van Harvelts [46552], overleden voor 1677.}
Ondertrouwd (2) [30859] op vrijdag 28 april 1684 te Amsterdam (aktenummer: 512/282).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
28-04-1684
naam bruidegom:
Groot, Henrik Jansz
naam eerdere vrouw:
Jurriaans, Anna
naam bruid:
[de] Kort, Jannetje
naam eerdere man:
Drijver, Rijnier
bronverwijzing:
DTB 512, p.282
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26440905
Henrik Jans Groot van Ankem, kleermaker, weduwnaar van Anna Jurriaans op de Prinsegracht.
Jannetje de Kort van Gramsbergen, weduwe van Rijmer Drijver op de ...gracht. Gehuwd voor de kerk op zondag 14 mei 1684 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst: Name Hendrick Jansen Groot
Spouse's Name Jannetje De Kart
Event Date 14 May 1684
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Hendrik Jans de Groot [92078], snijder [kleermaker], geboren 1640 te Anckum, woont 1674 Lauriersgracht te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [30867] op vrijdag 15 juni 1674 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
15-06-1674
naam bruidegom:
[de] Groot, Hendrik Jansz
naam bruidegom:
[de] Grotte, Hindrich Jans
naam bruid:
Jurrians, Anna Maria
naam eerdere man:
Flipsz, Flip
bronverwijzing:
DTB 500, p.334
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26441073
Echtgenote is Anna Maria Jurrians [92504], overleden voor 1684, woonde 1674 Loijerstraat te Amsterdam. {Zij was eerder ondertrouwd [16163] voor 1674 met Flip Flips [16255], overleden voor 1674.}}
 
Hendrik Jansz Jans Munnickemaijer [159993], bakker, sinds 1673 poorter van Amsterdam, geboren 1647 te Hardenberg, zoon van Jan Munnekemeijer [163897], woont 1673 Jonkerstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd [51359] op vrijdag 20 oktober 1673 te Amsterdam (aktenummer: 499/319).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
20-10-1673
naam bruidegom:
Jansz, Hendrik
naam bruid:
Quickelenburgh, Marritje
naam bruid:
Quik, Maria
naam eerdere man:
Jansz, Gerrit
bronverwijzing:
DTB 499, p.319
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26456469
Compareerden als voren
Hendrick Janss van den Hardenbergh, bakker, out 26 jaar, woont in de Jonckerstraat, ouders doot, geassisteert met Roelof Harmenss sijn neefe & Marritje Quickelenburgh van Amsterdam, weduwe van Gerrit Janss, woont als voren.
Versoeckende hare drie etc.
[ondertekend] Hendrick Jansen - Maria Quik
[opmerkingen] Sij mans doot goet. Echtgenote is Marike Quickelenburg [159994], geboren 1647 te Amsterdam, dochter van Christaan Quickelenburg [160736], kleermaker, woont 1669 Waet te Amsterdam. {Zij was eerder ondertrouwd [51360] op vrijdag 5 april 1669 te Amsterdam (aktenummer: 493/225).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
05-04-1669
naam bruidegom:
Grootvelt, Gerrit Janse
naam bruidegom:
Jansen, Gerrit
naam bruid:
Quickelbergh, Mariecke Cristiaens
bronverwijzing:
DTB 493, p.225
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26441068
Echtgenoot is Gerrit Jans Grootvelt [159995], bakker, geboren 1641 te Vrieseveen? Overleden T1671-1673 te Amsterdam, woonde 1669 Leliestraat te Amsterdam.}
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jannetje Munnekemeijer [161088], gedoopt op maandag 3 september 1674 te Amsterdam (getuige(n): Jan Brouwer en Geesje Hendricksen).
Brontekst: kind:
, Jannetje
doopdatum:
02-09-1674
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz, Hendrick
moeder:
Quiekelenburg, Maria
bronverwijzing:
DTB 10, p.218
Doopregister: NL-SAA-24261038
Dochter van Hendrik Jansz Jans Munnickemaijer [159993], bakker, sinds 1673 poorter van Amsterdam, en Marike Quickelenburg [159994].

Cent Hendricksz [159996], bakker, sinds 1673 poorter van Amsterdam, geboren 1647 te Gramsbergen, overleden voor 1726 te Ridderstraat? zie 05-10-1692, zoon van Hendrik Centen [163930], woonde 1673 Korte Konincxstraat.
Ondertrouwd [51361] op vrijdag 27 oktober 1673 te Amsterdam (aktenummer: 499/336).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
27-10-1673
naam bruidegom:
Hendricsz, Zent
naam bruid:
Deckers, Sara
bronverwijzing:
DTB 499, p.336
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26447154
Compareerden als voren Zent Hendricss van Gramsbergen, bakcer, ou 26 jaar, woont in de Korte Konincxstraat, ouders doot, geassisteert met Jan Zent sijn oom
&
Sara Deckers van Amsterdam, out 26 jaar, woont in de Laurierdwarstraat, ouders doot, geassisteert met Elsje Gerrits moeije.
Versoeckende hare drie etc.
[ondertekend] Sent Hendrickse & Sara Deckers.
zie akte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=sara&vf1=1&a1=decker&af1=1&x=20&z=b#OTR00071000173 met Sara Deckers [159997], geboren 1647 te Amsterdam, overleden 00-12-1726 te Prinsegracht. Sara Decker wedeuw Sent Hendrickz op de Prinsegraft tussen de Angelierstradt en Graft. Begraven op woensdag 18 december 1726 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Decker, Sara
ingeschrevene:
Hendriksz, Sent
datum begrafenis:
18-12-1726
begraafplaats:
Karthuizer Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1174, p.155vo en p.156
relatieinformatie:
Weduwe van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10357390
Dochter van Jacobus Deckers [160737], lintwerker, woonde 1673 Laurierdwarsstraat te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Susanna Hendricksz [163933], gedoopt op zondag 7 oktober 1674 te Amsterdam (getuige(n): Jan Sente & Maria Roelofs).
Brontekst: kind:
, Susanna
doopdatum:
07-10-1674
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Hendricksz, Sent
moeder:
Deckers, Sara
bronverwijzing:
DTB 96, p.148
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24334237
Dochter van Cent Hendricksz [159996], bakker, sinds 1673 poorter van Amsterdam, en Sara Deckers [159997].

Marritje Gerrits [160735], geboren 1647 te Gramsbergen, woont 1676 Haerlemmerdijck te Amsterdam.
Ondertrouwd [16857] op zaterdag 11 januari 1676 te Amsterdam (aktenummer: 502/331).
Brontekst: DTB Trouwen met Evert Gerritsz
Bruidegom
Evert Gerritsz
Bruid
Marritje Gerrits
Gebeurtenis
Ondertrouw
Gebeurtenisplaats
Amsterdam
Documenttype
DTB Trouwen
Erfgoedinstelling
Stadsarchief Amsterdam
Collectiegebied
Noord-Holland
Registratienummer
DTB 502
Pagina
331
Registratiedatum
11-01-1676
Akteplaats
Amsterdam
Opmerking
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Gerrits Marretie, 29, Haarlemmerdijk, ouders doo, geass. M. Lijntie Evert Gerrits van Naerden, bakker, 25, suijckerbackersteeg, ouders doot, geass. met Hermen Heijnen Kuiper, zijn neef. Echtgenoot is Evert Gerritsz [160734], backer, geboren 1652 te Naarden, woont 1676 Suijckerbackersteeg te Amsterdam.
 
Jan Meilink (ouders nazien) [29876], wijnkoper in de Hooghstraat, geboren 1648 te Holthone, Hardenberg, overleden te wijnkooper in de Onkelboersteegh, begraven op zondag 3 juli 1678 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof.
Brontekst: ingeschrevene:
Meijlingh, Jan
datum begrafenis:
03-07-1678
begraafplaats:
Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1227, p.370 en p.371
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10813974
Zoon van Evert Meilink [9362], woonde 1677 Hoogstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd [8108] op zaterdag 4 december 1677 te Amsterdam (aktenummer: 504/358).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
04-12-1677
naam bruidegom:
Meijlinck, Jan
naam bruidegom:
Mijlingh, Jan
naam bruid:
[van] Gheijn, Mijntje
bronverwijzing:
DTB 504, p.358
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26495601
Compareerden als voren
Jan Mijlingh van Holthunen, wijnkoper, out 29 jaar, in de Hooghstraat, ouders doot, geassisteert met Pieter Hoogendoorn
&
Weijntje van Geijn van Barnevelt, out 32 jaar, op de O.S. Agterburghwal, ouders doot, geassisteert met haar night Catrina Rijnders.
Versoekende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer deselve de voorsz trouwe te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinderinge voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden, datse vrye Persoonen waren, ende malkanderen in bloede niet en bestonden, waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Jan Meijlinck & Weijntjent van Gheijn.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=jan&a1=mijlingh&af1=1&x=20&z=b#OTR00075000182 met Weijntje van Geijn [29877], geboren 1645 te Barneveld, Utrecht, woont 1677 O.Z. Achterburgwal te Amsterdam. {Zij is later ondertrouwd [9015] op zaterdag 9 september 1679 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
09-09-1679
naam bruidegom:
Seel, Hendrick
naam bruid:
[van] Gijn, Wijntje
naam bruid:
[van] Gheijn, Wijntje
naam eerdere man:
Meijlingh, Jan
bronverwijzing:
DTB 506, p.316
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26516196
bruidegom: ouders dood, geass. met zijn zwager Willem van Dijk.
bruid: Wijntje van Gijn van Utrecht weduwe van Jan Meijlingh.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=jan&a1=mijlingh&af1=1&x=20&z=b#OTR00077000161, gehuwd voor de kerk op zondag 15 oktober 1679 te Sloterdijk met Hendrik Seel [31754], geboren 1654 te Amsterdam, woont 1679 Singel te Amsterdam.}
 
Barent Willemsz [113276], kammenmaker, sinds 1670 poorter van Amsterdam, geboren 1648 te Hardenberg, zoon van Trijntje Jans [46930], woont 1670/1679 Looiersgracht/Tuinstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [46415] op zaterdag 30 augustus 1670 te Amsterdam (aktenummer: 495/267).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
30-08-1670
naam bruidegom:
Willemse, Barent
naam bruid:
Dircx, Aefje
bronverwijzing:
DTB 495, p.267
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26534257
Compareerden als vooren
Barent Willemse van Hardenberg, cammemacker, oud 22 jare, geassisteert met sijn moeder Trijntie Jans, woont opde Loijersgracht & Aefie Dircx van Amsterdam, oud 24 jare, geassisteert met haer moeder Barbera Adams, woont als voorn.

Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer deselve de voorsz trouwe te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinderinge voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden, datse vrye Persoonen waren, ende malkanderen in bloede niet en bestonden, waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.[ondertekend met twee merktekenen] Gehuwd voor de kerk op zondag 21 september 1670 te Amsterdam (N.H.).
Brontekst: Name:
Barent Willemsz
Spouse's Name:
Aefje Dircks
Event Date:
21 Sep 1670
Event Place:
Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Aefje Dircks [113277], geboren 1646 te Amsterdam, dochter van Dirck Melchertsz [160738], schoenmaker, en Barbara Adams [46943].
Ondertrouwd (2) [17684] op zaterdag 19 augustus 1679 te Amsterdam (aktenummer: 506/296).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
19-08-1679
naam bruidegom:
Willemsz, Barent
naam eerdere vrouw:
Dirkx, Eefje
naam bruid:
Lodewijkx, Doetje
naam eerdere man:
Fredrikse, Fredrik
bronverwijzing:
DTB 506, p.296
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26533394
Compareerden als vooren
Barent Willemss van Hardenbergh, kammemaker, weduwnaar Eefje Dirkx in de Tuijnstraet & Doetie Lodewijkx van Blokzijl, weduwe Fredrik Fredrikse, als vooren.
Versoeckende hare drie etc.
[ondertekend met twee kruisjes]
[opmerkingen] Hij weeskamer voldaen den 25 augustus. Sij weeskamer voldaen den 25 augustus. Mans doot goet ingebragt. Gehuwd voor de kerk op zondag 3 september 1679 te Amsterdam (N.H.).
Brontekst: Name:
Barent Willemse
Spouse's Name:
Doetje Lodewijcx
Event Date:
03 Sep 1679
Event Place:
Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Doetje Lodewijks [46932], geboren 1641 te Blokzijl, dochter van Lodewijk Frederiks [161516], woont 1666/1679 Coornstraat? te Amsterdam. {Zij was eerder ondertrouwd [17687] op zaterdag 2 januari 1666 te Amsterdam (aktenummer: 488/096).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
02-01-1666
naam bruidegom:
Fredericxe, Frederik
naam eerdere vrouw:
Gilles, Geesje
naam bruid:
Lodewijcx, Doetje
bronverwijzing:
DTB 488, p.96
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26435474
Echtgenoot is Frederik Frederikse [46944], goudleerschilder, geboren 1619 te Amsterdam, overleden voor 1679, woonde 1652/1665 Hoek van Geelvinksteeg/Visserstraat te Amsterdam, 1666: Asserstraat. {Hij was eerder ondertrouwd [4683] op zaterdag 21 september 1652 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
21-09-1652
naam bruidegom:
Frerixsz, Frerick
naam bruid:
Jelis, Geesje
bronverwijzing:
DTB 470, p.181
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Echtgenote is Geesje Jelis [161517], geboren 1628 te Amsterdam, overleden voor 1665, woonde 1652 Haarlemmerstraat te Amsterdam. Hij was eerder ondertrouwd [8725] op zondag 2 augustus 1665 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
02-08-1665
naam bruidegom:
Frericsz, Frerik
naam eerdere vrouw:
Gillis, Geesje
naam bruid:
Jans, Lijsbet
bronverwijzing:
DTB 487, p.291
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26435826
Echtgenote is Lijsbet Jans [113243], geboren 1644 te Haarlem, overleden voor 1666, woonde te Haarlem.}}
Uit het tweede huwelijk:
   1. v  Wijllemtie Barents Willems [161518], gedoopt op vrijdag 25 december 1676 te Amsterdam (getuige(n): Lijntie Frericks).
Brontekst: kind:
, Wijllemtie
doopdatum:
25-12-1676
kerk:
Noorderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Willemse, Barent
moeder:
Loedewicks, Doetie
bronverwijzing:
DTB 77, p.139
Doopregister: NL-SAA-24413233
Dochter van Barent Willemsz [113276], kammenmaker, sinds 1670 poorter van Amsterdam, en Doetje Lodewijks [46932].
   2. m  Jannes Barents Willems [161519], gedoopt op woensdag 8 juni 1678 te Amsterdam (getuige(n): Aeltien Jans).
Brontekst: kind:
, Jannes
doopdatum:
08-06-1678
kerk:
Noorderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Willemse, Barent
moeder:
Loodewicks, Doetien
bronverwijzing:
DTB 77, p.196
Doopregister: NL-SAA-24353749
Zoon van Barent Willemsz [113276], kammenmaker, sinds 1670 poorter van Amsterdam, en Doetje Lodewijks [46932].

Lubbert Jans Beenen [130918], bakker, sinds 1676 en 1677 poorter van Amsterdam, geboren 1648 te Hardenberg, overleden te Amsterdam, Regelius Breestraat bij de Booter markt, [mr. bakker, heeft kinderen], begraven op woensdag 10 april 1726 te Amsterdam, ingeschrevene:
Been, Lubbert
datum begrafenis:
10-04-1726
begraafplaats:
Zuider Kerk
bronverwijzing:
DTB 1094, p.95vo en p.96
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9385025, zoon van Jan of Lubbert Beenen [142886], woonde 1676/1717 Hoogstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [51350] op vrijdag 13 maart 1676 te Amsterdam (aktenummer: 503/013).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
13-03-1676
naam bruidegom:
Beene, Lubbert Jansz
naam bruidegom:
Jansen, Lubbert
naam bruid:
[van] Brinckengerff, Lucretia Cornelis
bronverwijzing:
DTB 503, p.13
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26411026
Compareerden als voren
Lubbert Janz Beene van Hardenberg, backer, out 24 jaeren, in de Hoogstraet, ouders doot, geassisteert met sijn broeder Albert Lubberts
&
Lucretia Cornelis van Brinckenwerff Van Scherpensel, out 30 jaren, op de Zingel, ouders doot, geassisteert met haer peet Machtelt Jans.
Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer deselve de voorsz trouwe te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinderinge voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden datse vrye Persoonen waren, ende malkanderen in bloede niet en bestonden, waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Lubbert Jansen & Lucreesia Cornelis. Gehuwd voor de kerk op zondag 19 april 1676 te Amsterdam (aktenummer: 113366).
Brontekst: Name Lubbert Jans Beene
Spouse's Name Lucretia Cornelis
Event Date 19 Apr 1676
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Lucretia Cornelis van Brinkewerf [145489], geboren 1646 te Scherpenzeel, overleden te Ouwe Hoogstraat, [huisvrou van brootbakker], begraven op woensdag 20 januari 1717 te Amsterdam, ingeschrevene:
[van] Brinkewerf, Lucrecia
ingeschrevene:
Been, Lubbert
datum begrafenis:
20-01-1717
begraafplaats:
Zuider Kerk
bronverwijzing:
DTB 1094, p.8vo en p.9
relatieinformatie:
Huisvrouw van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9383604, woonde 1676 Singel te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [13524] op donderdag 14 oktober 1717 te Amsterdam (aktenummer: 554/148).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
14-10-1717
naam bruidegom:
Been, Lubbert
naam eerdere vrouw:
[van] Brinker Arp, Lucretia
naam bruid:
Tieken, Anna Elisabeth
bronverwijzing:
DTB 554, p.148
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26046756

Compareerden als vooren
Lubbert Been van den Hardenberg, weduwnaar Lucretia van Brinker Arp, in de Hoogstraat
&
Anna Elisabeth Tieken van de Gronouw, oud 25 jaren, in de Doelestraat, haar moeder Elisabeth Kemp in de Gronouw.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huweljk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Lubbert Been & kruisje.
[opmerkingen] Sij moeders consent goet in gebragt. (aktenummer: x) met Anna Elisabeth Tieken [32435], geboren 1692 te Gronau, overleden te op de Haarlemmerdijk tussen de Mouthandtsteeg en Oranjestraat, blijven 7 kinderen na, begraven op dinsdag 27 december 1740 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Tieken, Elisabet
ingeschrevene:
Bruggen, Johannes
datum begrafenis:
27-12-1740
begraafplaats:
Noorder Kerk en Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1083, p.121vo en p.122
relatieinformatie:
Vrouw van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9350902
Dochter van Elisabeth Kemp [32423], woonde 1717 Doelenstraat te Amsterdam. {Zij is later ondertrouwd [9279] op vrijdag 7 maart 1727 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
07-03-1727
naam bruidegom:
[ter] Bruggen, Johannes
naam bruidegom:
[ter] Brugge, Johannes
naam bruid:
Tieken, Anna Elisabet
naam bruid:
Tiekens, Anna Elisabet
naam eerdere man:
Been, Lubbert
bronverwijzing:
DTB 566, p.81
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26056531
Gehuwd voor de kerk op zondag 23 maart 1727 te Amsterdam (aktenummer: 113361).
Brontekst: Name Johannes Ter Brugge
Spouse's Name Anna Elisabet Tiekens
Event Date 23 Mar 1727
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Johannes ter Bruggen [46947], geboren 1702 te Kampen, woont 1727 Regulierbreestraat te Amsterdam.}
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Johanna Beenen [32436], gedoopt op zondag 11 augustus 1680 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Albert Lubbertss en Baetie Willems).
Brontekst: kind:
, Johanna
doopdatum:
11-08-1680
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz Been, Albert
moeder:
Cornelis, Lucrecia
bronverwijzing:
DTB 97, p.78
Doopregister: NL-SAA-24353959
In index staat foutief Albert Jans Been, dochter van Lubbert Jans Beenen [130918], bakker, sinds 1676 en 1677 poorter van Amsterdam, en Lucretia Cornelis van Brinkewerf [145489].
   2. m  Abraham Beenen [46619], gedoopt op zondag 24 september 1684 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Albert Lubberss en Baeijtie Willems).
Brontekst: kind:
, Abraham
doopdatum:
24-09-1684
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz Been, Lubbert
moeder:
Cornelis, Creesie
bronverwijzing:
DTB 97, p.204
Doopregister: NL-SAA-24245146
Zoon van Lubbert Jans Beenen [130918], bakker, sinds 1676 en 1677 poorter van Amsterdam, en Lucretia Cornelis van Brinkewerf [145489].
   3. m  Jacob Beenen [46491], gedoopt op zondag 28 april 1686 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Albert Lubbertss en Catrina Michielse).
Brontekst: kind:
, Jacob
doopdatum:
28-04-1686
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz Been, Lubbert
moeder:
Cornelis, Lucrecia
bronverwijzing:
DTB 98, p.14
Doopregister: NL-SAA-24694047
Zoon van Lubbert Jans Beenen [130918], bakker, sinds 1676 en 1677 poorter van Amsterdam, en Lucretia Cornelis van Brinkewerf [145489].
   4. m  Cornelis Beenen [46653], gedoopt op zondag 11 juni 1690 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Lambert Gerritss en Baetie Willems).
Brontekst: kind:
, Cornelis
doopdatum:
11-06-1690
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz Been, Lubbert
moeder:
[van] Cornelis Brinckeverf, Lucresia
bronverwijzing:
DTB 98, p.189
Doopregister: NL-SAA-24364055
Zoon van Lubbert Jans Beenen [130918], bakker, sinds 1676 en 1677 poorter van Amsterdam, en Lucretia Cornelis van Brinkewerf [145489].
   5.   kind Lubbert Beenen [46662], geboren voor 1693, overleden te inde oude Hoog stradt, begraven op woensdag 11 februari 1693 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Been, Lubbert
datum begrafenis:
11-02-1693
begraafplaats:
Karthuizer Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1166, p.200 en p.201
relatieinformatie:
Kind van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10291121
Kind van Lubbert Jans Beenen [130918], bakker, sinds 1676 en 1677 poorter van Amsterdam, en Lucretia Cornelis van Brinkewerf [145489].
Uit het tweede huwelijk:
   6. m  Jan Beenen [46322], gedoopt op zondag 9 april 1719 te Amsterdam (getuige(n): Harmanus Hommelus en Wilhelmina Titken).
Brontekst: kind:
, Jan
doopdatum:
09-04-1719
kerk:
Amstelkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Been, Lubert
moeder:
Titken, Lijsbeth
getuige:
Hommelus, Harmanus
getuige:
Titken, Wilhelmina
bronverwijzing:
DTB 123, p.116(folio 58v), nr.7
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24116163
Zoon van Lubbert Jans Beenen [130918], bakker, sinds 1676 en 1677 poorter van Amsterdam, en Anna Elisabeth Tieken [32435].
   7. v  Femmetje Beenen [1462], gedoopt op woensdag 22 januari 1721 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Jacob de Ruiter en Elisabeth Kroon).
Brontekst: kind:
, Femmetie
doopdatum:
22-01-1721
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Been, Lubbert
moeder:
Titkens, Elisabeth
getuige:
[de] Ruijter, Jacob
getuige:
Kroon, Elisabeth
bronverwijzing:
DTB 100, p.358(oud pag. 356; folio 179v), nr.4
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24090660
Dochter van Lubbert Jans Beenen [130918], bakker, sinds 1676 en 1677 poorter van Amsterdam, en Anna Elisabeth Tieken [32435].
   8. v  Alberta Beenen [46510], gedoopt op woensdag 11 november 1722 te Amsterdam (getuige(n): Jacob de Ruiter en Willemina Tijkes).
Brontekst: kind:
, Alberta
doopdatum:
11-11-1722
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Ben, Lubbert
moeder:
Tijkes, Elisabet
getuige:
[de] Ruijter, Jacob
getuige:
Tijkes, Willemina
bronverwijzing:
DTB 49, p.355(folio 168), nr.1
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24097234
Dochter van Lubbert Jans Beenen [130918], bakker, sinds 1676 en 1677 poorter van Amsterdam, en Anna Elisabeth Tieken [32435].
   9. v  Albarta Beenen [46424], gedoopt op woensdag 11 april 1725 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Jan en Elisabeth Kroon).
Brontekst: kind:
, Albarta
doopdatum:
11-04-1725
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Been, Lubert
moeder:
Tiekes, Elisabeth
getuige:
Kroon, Jan
getuige:
Kroon, Elisabeth
bronverwijzing:
DTB 101, p.90(folio 45v), nr.10
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24048770
Dochter van Lubbert Jans Beenen [130918], bakker, sinds 1676 en 1677 poorter van Amsterdam, en Anna Elisabeth Tieken [32435].

Annetje Jans van der Horst (ouders nazien) [159703], geboren 1648 te Gramsbergen, dochter van Jan Gerrits van der Horst (Jeronimus Jan) [21261] en Grietien Pieters [20897].
Ondertrouwd [51353] op vrijdag 8 maart 1675 te Amsterdam (aktenummer: 501/334).
Brontekst: DTB Trouwen met Gerrit Barentsz Luijkingh
Bruidegom
Gerrit Barentsz Luijkingh
Bruid
Annetje Jansz van der Horst
Gebeurtenis
Ondertrouw
Gebeurtenisplaats
Amsterdam
Documenttype
DTB Trouwen
Erfgoedinstelling
Stadsarchief Amsterdam
Collectiegebied
Noord-Holland
Registratienummer
DTB 501
Pagina
334
Registratiedatum
08-03-1675
Akteplaats
Amsterdam
Opmerking
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Annetje jans, 27, ouders doot, geass.m. Annetje van der Horst haar meuye. Horst van der Gerrit Barents Luijkingh van Solm bakker, 27 jaar, Rosegracht. Gehuwd voor de kerk op zondag 24 maart 1675 te Amsterdam (aktenummer: 113366).
Brontekst: Name Gerrit Barents Luijkingh
Spouse's Name Annetje Van Der Horst
Event Date 24 Mar 1675
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Gerrit Barents Luijkingh [159982], geboren 1648 te Helm? Overleden na 1683 te getuige huwelijk.
 
Giertie Warnarts [160399], groenkoopster, sinds 1675 poorteres van Amsterdam, geboren 1649 te Hardenberg, overleden na 1724 te Amsterdam.
Ondertrouwd [51485] op zaterdag 28 juli 1668 te Amsterdam (aktenummer: 492/210).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
28-07-1668
naam bruidegom:
Rijckman, Hendric Jacobse
naam bruid:
Warnards, Gerretje
bronverwijzing:
DTB 492, p.210
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26513114
Echtgenoot is Hendrik Jacobs de Rijck [160398], cleermaecker, geboren 1638 te Geluckstad, overleden te op de Egelantiersgragt, begraven op zaterdag 17 april 1728 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
[de] Rijk, Hendrik Jacobsz
datum begrafenis:
17-04-1728
begraafplaats:
Wester Kerk
bronverwijzing:
DTB 1103, p.65vo en p.66
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-11195650
Uit dit huwelijk:
   1. v  Annetje Rijckman [7923], gedoopt (Ev.-Luth.) op zondag 19 mei 1669 te Amsterdam (getuige(n): Hans Jacobs Rijckman, Anna Sibilla Cremes?, Geertijn Warnaers).
Brontekst: kind:
, Annetje
doopdatum:
19-05-1669
kerk:
Lutherse Kerk
godsdienst:
Evangelisch-Luthers
vader:
Jacobsz Rijckman, Hendrick
moeder:
Warnaers, Gerretje
bronverwijzing:
DTB 153, p.44
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24357131
Dochter van Hendrik Jacobs de Rijck [160398], cleermaecker, en Giertie Warnarts [160399], groenkoopster, sinds 1675 poorteres van Amsterdam.
   2. m  Jacob Rijckman [10539], gedoopt (Ev.-Luth.) op zondag 5 juni 1672 te Amsterdam (getuige(n): Marus? Jansen en Catharina Grijpskerk).
Brontekst: kind:
, Jacob
doopdatum:
05-06-1672
kerk:
Lutherse Kerk
godsdienst:
Evangelisch-Luthers
vader:
Jacobsz, Hendrick
moeder:
Warnaers, Gerretje
bronverwijzing:
DTB 156, p.44
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24457162
Zoon van Hendrik Jacobs de Rijck [160398], cleermaecker, en Giertie Warnarts [160399], groenkoopster, sinds 1675 poorteres van Amsterdam.
   3. v  Elsje Hendriks de Rijck [10548], gedoopt (Ev.-Luth.) op dinsdag 26 juni 1674 te Amsterdam (getuige(n): Claes Maijer en Femmetje Olforts?).
Brontekst: kind:
, Elsje
doopdatum:
26-06-1674
kerk:
Lutherse Kerk
godsdienst:
Evangelisch-Luthers
vader:
Jacobsz, Hendrick
moeder:
Warnaers, Gerretje
bronverwijzing:
DTB 158, p.49
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24518485
Overleden te in de Groote Leijtse dwars straad op 27-jarige leeftijd, laat 2 kinderen na, begraven op donderdag 2 februari 1702 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
[de] Rijck, Elsje Hendrix
ingeschrevene:
Kleuvick, Hendk.
datum begrafenis:
02-02-1702
begraafplaats:
Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1230, p.272 en p.273
relatieinformatie:
Vrouw van
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10834919
Dochter van Hendrik Jacobs de Rijck [160398], cleermaecker, en Giertie Warnarts [160399], groenkoopster, sinds 1675 poorteres van Amsterdam.
Gehuwd [1576] met Hendrik Kleuving [11113].
   4. m  Jacob Rijckman [10584], gedoopt (Ev.-Luth.) op maandag 19 oktober 1676 te Amsterdam (getuige(n): Trintje Geretsen en Geurt Pieterss).
Brontekst: kind:
, Jacob
doopdatum:
19-10-1676
kerk:
Lutherse Kerk
godsdienst:
Evangelisch-Luthers
vader:
Jacobs, Hendrick
moeder:
Warnaers, Gerretje
bronverwijzing:
DTB 160, p.94
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24638667
door ds. Visscher, zoon van Hendrik Jacobs de Rijck [160398], cleermaecker, en Giertie Warnarts [160399], groenkoopster, sinds 1675 poorteres van Amsterdam.

Swaantien Lubberts [9475], geboren ca. 1650 te Gramsbergen, overleden na 1678 te Amsterdam/Gramsbergen, dochter van Lubbert Egberts [8958], woonde 191A/04.
 
Swaentien Hermsen [21060], geboren ca. 1650 te Hardenberg, overleden na 1681 te Gramsbergen, Kieft, dochter van Hermen Wolters [21053], woonde 192B/07.
Ondertrouwd [4757] op donderdag 8 mei 1681 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen) met Roelof Hendriks Kieft (Loshaar) [20866], geboren ca. 1640 te Ane, overleden na 1681 te op den Kijft, zoon van Hendrik Loshaar [20867], woonde 173A/01. {Hij was eerder ondertrouwd [4755] op donderdag 20 maart 1664 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen) met Merregien Geerts Kieft [20865], geboren ca. 1640 te Den Kieft, overleden T1666-1681 te Gramsbergen, Kijft, dochter van Geert Kieft (Hermsen?) V [21058] en Hilligje Jans V [9686], woonde 184A/02.}
 
Hendrik Lambertse [22578], bakker, sinds 1681 poorter van Amsterdam, geboren ca. 1650 te Hardenberg, overleden na 1681 te Amsterdam.
Ondertrouwd [8124] op zaterdag 2 augustus 1681 te Amsterdam (aktenummer: 509/081).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
02-08-1681
naam bruidegom:
Lambers, Hendrik
naam bruidegom:
Lamberts, Hendrick
naam bruid:
Pieters, Marretje
bronverwijzing:
DTB 509, p.81
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26487385
Hendr. Lambers van Hardenbergh backer out 28 jaren in de suijkerbackersteeg geass. Met Evert Gerrits vader aldaar en Marretie Pieters van Breukelen out 30 jaren in de halvenmaansteegh ouders doot geass. Met Annetie Titus. Echtgenote is Marretie Pieters [29942], geboren 1651 te Breukelen.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Pieter Hendriks [29944], gedoopt (Hervormd) op zondag 16 augustus 1682 te Amsterdam, Oude kerk (getuige(n): Christiaan Barentsz en Willempie Cornelis).
Brontekst: kind:
, Pieter
doopdatum:
16-08-1682
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Lambertsz, Hendrick
moeder:
Pieters, Marritie
bronverwijzing:
DTB 11, p.122
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24530967
Zoon van Hendrik Lambertse [22578], bakker, sinds 1681 poorter van Amsterdam, en Marretie Pieters [29942].
   2. v  Geertruij Hendriks [29945], gedoopt (Hervormd) op woensdag 1 september 1683 te Amsterdam, Nieuwe kerk (getuige(n): Swaantie van Dijckhuis en Onne Mens).
Brontekst: kind:
, Geertruij
doopdatum:
01-09-1683
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Lamberts, Hendrick
moeder:
Pieters, Marretje
bronverwijzing:
DTB 45, p.173
Doopregister: NL-SAA-24682355
Dochter van Hendrik Lambertse [22578], bakker, sinds 1681 poorter van Amsterdam, en Marretie Pieters [29942].
   3. m  Pieter Hendriks [29943], gedoopt (Hervormd) op woensdag 4 april 1685 te Amsterdam, Nieuwe kerk (getuige(n): Annetie Pieters).
Brontekst: kind:
, Pieter
doopdatum:
04-04-1685
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Lambertsz, Hendrik
moeder:
Pieters, Marritje
bronverwijzing:
DTB 45, p.255
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24383200
Zoon van Hendrik Lambertse [22578], bakker, sinds 1681 poorter van Amsterdam, en Marretie Pieters [29942].
   4. m  Lambert Hendriks [29946], gedoopt (Hervormd) op zondag 7 maart 1688 te Amsterdam, Ooster kerk (getuige(n): Gesjen Hendricks en Jannetje Lamberts).
Brontekst: kind:
, Lambert
doopdatum:
07-03-1688
kerk:
Oosterkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Lambertse, Hendrick
moeder:
Pieters, Marretje
bronverwijzing:
DTB 87, p.311
Doopregister: NL-SAA-24719305
Zoon van Hendrik Lambertse [22578], bakker, sinds 1681 poorter van Amsterdam, en Marretie Pieters [29942].

Egbert Gerritsz Craek [29567], kuiper, sinds 1677 poorter van Amsterdam, geboren ca. 1650 te Hardenberg, overleden 00-01-1691 te Nieuwezijds Achterburgstraat. Egbert Craack, man van Anna van der Burgh, op N.Z. Achterburgst. Begraven op donderdag 11 januari 1691 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Craack, Egbert
ingeschrevene:
[van der] Burgh, Anna
datum begrafenis:
11-01-1691
begraafplaats:
Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
bronverwijzing:
DTB 1057, p.21vo en p.22
relatieinformatie:
Man van
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-11153569`
Zoon van Gerrit Kraak [163909].
Ondertrouwd (1) [8043] op vrijdag 25 juni 1677 te Amsterdam (aktenummer: 504/122).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
25-06-1677
naam bruidegom:
Craeck, Egbert Gerritsen
naam bruid:
Claes, Grietje
naam bruid:
Clas, Grietje
naam eerdere man:
Aleffhuijsen, Hendrick
bronverwijzing:
DTB 504, p.122
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26425301
Egbert Gerrits Kraeck van Hardenberg, kuijper, out 30 jaren, op den N. Achterburgwal, geassisteert met ouders consent.
Grietie Claes van Amsterdam, weduwe van Hendrick Alershuijsen en woont als vooren. (aktenummer: x) met Grietje Claes [29568], geboren ca. 1650, overleden voor 1686. {Zij was eerder ondertrouwd [9620] voor 1677 te Amsterdam met Hendrick Paulusz Aleffhuijsen [160701], kuiper, geboren ca. 1650, overleden voor 1677 te Amsterdam.}
Ondertrouwd (2) [8044] op maandag 22 april 1686 te Amsterdam (aktenummer: 514/566).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
22-04-1686
naam bruidegom:
Kraak, Egbert
naam eerdere vrouw:
Claas, Grietje
naam bruid:
[van der] Burgh, Anna
bronverwijzing:
DTB 514, p.566
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26486005
Egbert Kraak van Hardenberg, kuijper, weduwnaar van Grietje Claas op de Nieuwezijds Achterburgwal.
Anna van der Burg van Maaslantssluijs, oud 29 jaaren, op de Fluweleburgwal, ouders doot, geassisteert met Pietertje van Waardenburgh. (aktenummer: x) met Anna van der Burg [29569], geboren 1657 te Maaslantssluijs, overleden na 1691.
Uit het tweede huwelijk:
   1. v  Elisabeth Kraak [29570], gedoopt (Hervormd) op woensdag 4 februari 1688 te Amsterdam, Nieuwe kerk (getuige(n): geen), dochter van Egbert Gerritsz Craek [29567], kuiper, sinds 1677 poorter van Amsterdam, en Anna van der Burg [29569].
   2. m  Gerrit Kraak [29850], gedoopt (Hervormd) op vrijdag 7 juli 1690 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): geen), zoon van Egbert Gerritsz Craek [29567], kuiper, sinds 1677 poorter van Amsterdam, en Anna van der Burg [29569].

Femmetie van de Velde [46487], geboren 1650 te Gramsbergen, begraven op donderdag 1 december 1689 te Amsterdam, Zuider Kerk.
Brontekst: DTB Begraven met Femmetje van de VeldeIngeschreveneFemmetje van de VeldeRelatieJohannes VelsenGebeurtenisBegravenDatum01-12-1689GebeurtenisplaatsAmsterdamRelatie-informatieVrouw vanDocumenttypeDTB BegravenErfgoedinstellingStadsarchief AmsterdamCollectiegebiedNoord-HollandArchief5001RegistratienummerDTB 1092Pagina108 en 109Registratiedatum01-12-1689AkteplaatsAmsterdamCollectieZuider Kerk
Dochter van Dirk van de Velde [163914].
Ondertrouwd [17622] op vrijdag 20 november 1676 te Amsterdam (aktenummer: 503/399).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
20-11-1676
naam bruidegom:
Velsen, Johannes
naam bruid:
[van de] Velde, Femmetje Dircx
bronverwijzing:
DTB 503, p.399
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26527732
Johannes Velsen van A. sijdelaecke winckelier out 29 jaren op de Princegracht ouders doot geass. Met Sarvaes Barents cleermaeker sijn bekende en Femmetie Dircx vande Velde van Gramsbergen out 26 jaren in de Kerckstraet, geass. Met haar konsent verklaart en gaat het ...[] Velde van de. Echtgenoot is Johannes Velsen [46485], geboren 1653 te Amsterdam, overleden 1729 te zie bron (bron: DTB Begraven met Johannes VelsenOverledeneJohannes VelsenGebeurtenisBegravenDatum10-03-1729GebeurtenisplaatsAmsterdamDocumenttypeDTB BegravenErfgoedinstellingStadsarchief AmsterdamCollectiegebiedNoord-HollandArchief5001RegistratienummerDTB 1103Pagina68vo en 69Registratiedatum10-03-1729AkteplaatsAmsterdamCollectieWester Kerk).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Velsen [46501], gedoopt (Hervormd) op woensdag 18 december 1680 te Amsterdam, Zuiderkerk (bron: DTB Dopen met JohannesKindJohannesVaderJohannes VelsenMoederFemmetje van de Dirckx VeldeGebeurtenisDoopDatum18-12-1680ReligieHervormdGebeurtenisplaatsAmsterdamDocumenttypeDTB DopenErfgoedinstellingStadsarchief AmsterdamCollectiegebiedNoord-HollandArchiefDTB 97RegistratienummersaaId24500219Paginap.88Registratiedatum18-12-1680AkteplaatsAmsterdamCollectieZuiderkerk), zoon van Johannes Velsen [46485] en Femmetie van de Velde [46487].

Paulus Jansz [46636], bakker, sinds 1678 poorter van Amsterdam, geboren 1650 te Hardenberg, woont 1678 Halsteeg te Amsterdam.
Ondertrouwd [17655] op zaterdag 16 april 1678 te Amsterdam (aktenummer: 505/036).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
16-04-1678
naam bruidegom:
Jansz, Poulus
naam bruid:
Hendricx, Aaltje
bronverwijzing:
DTB 505, p.36
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26458613
Compareerden als vooren
Paulus Janss van Hardenbergh, backer, out 28 jaar, in de Halsteegh, ouders doot, geassisteert met Willem Hendrics sijn neef
&
Aaltje Hendricx van Amsterdam, out 24 jaar, in Dirk van Assensteegh, ouders doot, geassisteert met Fardunandus de Molde haar voogt.
Versoeckende hare drie etc.
[Ondertekend] Pouwel Jansen & Aeltijen Henderijcks. (aktenummer: x) met Aeltje Hendrix [46637], 23 jaar oud, geboren te Amsterdam, gedoopt op donderdag 4 maart 1655 te Amsterdam.
Brontekst: kind:
, Aeltje
doopdatum:
04-03-1655
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Coopsen, Hendrick
moeder:
Claes, Annetje
bronverwijzing:
DTB 9, p.113
Doopregister: NL-SAA-24379252
Dochter van Hendrik Coopsum [160702], timmerman, en Annetjen Claes [160207], woont 1678 Dirk van Assensteeg te Amsterdam.
 
Jannetje Koster (Costrinck) [48439], geboren 1650 te Amsterdam/Gramsbergen, overleden te Amsterdam, Heere graft, begraven op vrijdag 15 november 1709 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Kosters, Jannetje
datum begrafenis:
15-11-1709
begraafplaats:
Oude Kerk
bronverwijzing:
DTB 1048, p.46vo en p.47
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9152918
Dochter van Gerrit Koster [163908], woonde 1677/1684 Reguliersbreestraat/Minnebroederssteeg te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [35950] op vrijdag 17 december 1677 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
17-12-1677
naam bruidegom:
Elderts, Jan
naam bruidegom:
Eilers, Jan
naam eerdere vrouw:
France, Marike
naam bruid:
Gerrits, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 504, p.375
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26433501
Compareerden als voren
Jan Elderts van Swol, backer, weduwnaar Marike France, op de Loijersgragt
&
Jannetje Gerrits van Amsterdam, oud 27 jaar, op de Reguliersbreestraat, ouders soot, geassisteert met Marritje Gerrits haar suster.
Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer de selve de voorsz trouwe te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinderinge voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden, datse vrye Persoonen waren, ende malkanderen in bloede niet en bestonden, waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Jan Eilers & Jannetjen Gerrijdts.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=jannetje&a1=gerrits&r1=62&i2=1&a2=elderts&x=20&z=b#OTR00075000190 met Jan Elderts Nulant [111142], bakker, geboren 1646 te Zwolle, overleden te bij de kleijne vismart, 1 kint, begraven op zaterdag 19 december 1682 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Elders, Jan
datum begrafenis:
19-12-1682
begraafplaats:
Karthuizer Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1164, p.408 en p.409
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10277687
Zijn broer Barent is afkomstig uit Rijssen. Hij woonde 1674/1677 Loijersgracht te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [10056] op zaterdag 12 mei 1674 te Amsterdam, bruidegom geass. met zijn broet Barent Eijlderts en bruid met haar nicht Lijsbet Jans.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=marike&vf1=1&a1=france&af1=1&r1=62&i2=1&v2=jan&x=20&z=b#OTR00072000140 met Maria Fransen [32741], geboren 1647 te Zwolle, overleden voor 1677.}
Ondertrouwd (2) [17805] op zaterdag 29 januari 1684 te Amsterdam (aktenummer: 512/113).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
29-01-1684
naam bruidegom:
Meijrik, Jan
naam bruid:
Kosters, Jannetje
naam eerdere man:
Nierland, Jan Elders
bronverwijzing:
DTB 512, p.113
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26495625
Compareerden als voren
Jan Meijerik van Dinxrperlo, backer, oud jaren op de N. Kijsersgracht, ouders dood, geassisteert met Eldert van Veerle
&
Jannetje Kosters van Gramsberge weduwe Jan Elders Nierland in de Minnebroedersteeg.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar deselve de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderige voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, datse vrye Persoonen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Jan Meeijerick & Jannetjen Kosters.
[opmerkingen] Mans dood goet ingebracht.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=j&a1=nierland&x=20&z=b#OTR00082000060, gehuwd voor de kerk op zondag 13 februari 1684 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst: Name Jan Meijerick
Spouse's Name Jannetie Kosters
Event Date 13 Feb 1684
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Jan Meijrick [48433], bakker, geboren ca. 1650 te Dinxperlo, overleden te op de Heeregragt, begraven op woensdag 27 september 1719 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Meijerik, Jan
datum begrafenis:
27-09-1719
begraafplaats:
Wester Kerk
bronverwijzing:
DTB 1103, p.41vo en p.42
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-11193779
Hij woonde 1684/1710 Nieuwe Keizersgracht/Herengracht te Amsterdam. {Hij is later ondertrouwd [9844] op vrijdag 12 december 1710 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
12-12-1710
naam bruidegom:
Meijrick, Jan
naam bruidegom:
Meijerik, Jan
naam eerdere vrouw:
Costers, Jannetje
naam bruid:
[van] Wesik, Annetje
bronverwijzing:
DTB 546, p.366
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26116506
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=jannetje&a1=kosters&af1=1&i2=1&v2=jan&x=20&z=b#OTR00109000186, gehuwd voor de kerk op zondag 28 december 1710 te Buiksloot (op of na 28-12) met Annetje Warnaars van Wesik [32666], geboren 1671 te Amsterdam, overleden te Heeregraft op de hoek van de Heerestraat en Kerkgraft, begraven op maandag 22 augustus 1712 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
[van] Wesik, Anna
ingeschrevene:
Meijrik, Jan
datum begrafenis:
22-08-1712
begraafplaats:
Zuider Kerk
bronverwijzing:
DTB 1093, p.106vo en p.107
relatieinformatie:
Huisvrouw van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9383094
Zij woonde 1710 Kolk te Amsterdam.}
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Eldert Jans Nulant [32851], gedoopt op woensdag 19 oktober 1678 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Barent Elderss en Margrietie Senten).
Brontekst: kind:
, Eldert
doopdatum:
19-10-1678
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Eldersz Nulant, Jan
moeder:
Gerrits, Jannitje
bronverwijzing:
DTB 97, p.22
Zoon van Jan Elderts Nulant [111142], bakker, en Jannetje Koster (Costrinck) [48439].
   2. v  Margrietje Jans Nulant [32850], gedoopt op woensdag 18 oktober 1679 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Evert Gerritse en Jannitie Harmens).
Brontekst: kind:
, Margrietje
doopdatum:
18-10-1679
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Nulandt, Jan Eldersz
moeder:
Gerrits, Jannitje
bronverwijzing:
DTB 97, p.51
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24240431
Dochter van Jan Elderts Nulant [111142], bakker, en Jannetje Koster (Costrinck) [48439].
   3. m  Gerrit Jans Nulant [32809], geboren te Amsterdam, gedoopt op zondag 24 november 1680 te Amsterdam (getuige(n): Evert Gerrits en Margrita Bussenschut).
Brontekst: kind:
, Gerrit
doopdatum:
24-11-1680
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Elderse, Jan
moeder:
Gerrits, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 11, p.21
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Zoon van Jan Elderts Nulant [111142], bakker, en Jannetje Koster (Costrinck) [48439].
   4. v  Margrietie Jans Nulant [32742], gedoopt op vrijdag 26 december 1681 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Evert Gerritss en Jannetie Elders Nulant).
Brontekst: kind:
, Margrietie
doopdatum:
26-12-1681
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Eldersz Nulant, Jan
moeder:
Gerrits, Jannetie
bronverwijzing:
DTB 97, p.114
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Dochter van Jan Elderts Nulant [111142], bakker, en Jannetje Koster (Costrinck) [48439].
Uit het tweede huwelijk:
   5. m  Gerrit Jans Meijrick [32872], geboren te Amsterdam, gedoopt op woensdag 3 januari 1685 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Evert Gerritss en Jannitie Elders).
Brontekst: kind:
, Gerrit
doopdatum:
03-01-1685
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Meijerick, Jan
moeder:
Gerrits, Jannitie
bronverwijzing:
DTB 97, p.215
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24625211
Zoon van Jan Meijrick [48433], bakker, en Jannetje Koster (Costrinck) [48439].
   6. m  Isack Jans Meijrick [32682], gedoopt op woensdag 25 december 1686 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Eevert Gertsen en Margrita Senten).
Brontekst: kind:
, Isack
doopdatum:
25-12-1686
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Meijrick, Jan
moeder:
Gerritsz, Jannetie
bronverwijzing:
DTB 98, p.36
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24311310
Zoon van Jan Meijrick [48433], bakker, en Jannetje Koster (Costrinck) [48439].
   7. v  Geertruij Jans Meijrick [32693], gedoopt op woensdag 24 november 1688 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Evert Gerrits en Maergrietie Dijsbergh).
Brontekst: kind:
, Geertruij
doopdatum:
24-11-1688
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Meijrick, Jan
moeder:
Gerrits, Jannetie
bronverwijzing:
DTB 98, p.118
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24445133
Dochter van Jan Meijrick [48433], bakker, en Jannetje Koster (Costrinck) [48439].
   8. m  Abram Jans Meijrick [32700] (tweeling), gedoopt op zondag 21 januari 1691 te Amsterdam (getuige(n): Evert Gerrits van Duetekomen Marritje Costrinck).
Brontekst: kind:
, Abram
doopdatum:
21-01-1691
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Meijrick, Jan
moeder:
Costrinck, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 46, p.55
opmerkingen:
tweelingbraer van Isaak
Doopregister: NL-SAA-24608757
Zoon van Jan Meijrick [48433], bakker, en Jannetje Koster (Costrinck) [48439].
   9. m  Isaak Jans Meijrick [32716] (tweeling), gedoopt op zondag 21 januari 1691 te Amsterdam (getuige(n): Evert Gerrits van Duetekom en Marritje Costrinck).
Brontekst: kind:
, Isaak
doopdatum:
21-01-1691
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Meijrick, Jan
moeder:
Costrinck, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 46, p.55
opmerkingen:
tweelingbroer van Abram
Doopregister: NL-SAA-24356906
Zoon van Jan Meijrick [48433], bakker, en Jannetje Koster (Costrinck) [48439].
   10. m  Isack Jans Meijrick [32904], gedoopt op vrijdag 9 mei 1692 te Amsterdam (getuige(n): Evert van Deutecom en Maritie van Deutecom).
Brontekst: kind:
, Isack
doopdatum:
09-05-1692
kerk:
Westerkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Meijerick, Jan
moeder:
Koster, Jannitien
bronverwijzing:
DTB 108, p.194 en p.195
Doopregister: NL-SAA-24482303
Zoon van Jan Meijrick [48433], bakker, en Jannetje Koster (Costrinck) [48439].

Anna Gerrits [50537], geboren ca. 1650 te Amsterdam, overleden na 1675 te Gramsbergen, woonde 189A/01.
 
Aaltje Jansen [86804], geboren 1650 te Gramsbergen, woont 1680 Huiszittendesteeg te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [17718] op zaterdag 18 mei 1680 te Amsterdam (aktenummer: 507/255).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
18-05-1680
naam bruidegom:
Elders, Willem
naam bruidegom:
Elder, Willem
naam bruid:
Jans, Aeltjen
bronverwijzing:
DTB 507, p.255
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26431899
Compareerden als vooren
Willem Elders van Zwolle, backer, out 28 jaren, op de Regulierbreestraet, ouders doot, geassisteert met Jan Elders sijn broeder
&
Aeltje Jans van Gramsberge, out 30 jaren, in de Huijssittensteegh, ouders doot, geassisteert met Marritie Gerrits.
Versoeckende hare drie etc.
[ondertekend] Willem Elders & Aeltien Jans. Gehuwd voor de kerk op zondag 2 juni 1680 te Amsterdam (aktenummer: 113366).
Brontekst: Name Willem Elderse
Spouse's Name Aeltje Jans
Event Date 02 Jun 1680
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Willem Elders Nieulant [47094], bakker, geboren 1652 te Zwolle, overleden te Reguliersbreestraat, begraven op dinsdag 23 oktober 1685 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Nieulant, Willem Eldersz
datum begrafenis:
23-10-1685
begraafplaats:
Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1228, p.216 en p.217
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10821219
Hij woonde 1680-1685 Reguliersbreestraat te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [30818] op zaterdag 19 april 1687 te Amsterdam (aktenummer: 515/549).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
19-04-1687
naam bruidegom:
Duijstermars, Hendrick Egbertsz
naam bruidegom:
Duijestermars, Hendrick Egbertsz
naam bruid:
Jans, Aeltje
naam eerdere man:
Nuwlant, Willem Aldersz
bronverwijzing:
DTB 515, p.549
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26430542
Compareerden als vooren
Hendrick Egbertss Duijstermars van Deventer, backer, oud 29 jaren, op de Reguliersbreestraet, de moeder tot Deventer & Aeltje Jans van Gramsbergh, weduwe Willem Alders Nieuwlant, als voorn.
Versoekende hare drie etc.
[ondertekend] Hendrijck Egberts Duijestermers & Aeltien Jans
[opmerkingen] Het 3e gebot opgehouden den 4 meij 1687. Mans doot goet. Hij moeders consent goet ingebragt. Sij weeskamer voldaen 7 maij 1687 en gaet het het 3de gebodt voort op den 11 maij 1687. (aktenummer: x) met Hendrik Egberts Duistermars [86349], bakker, geboren 1658 te Deventer, woont 1687 Reguliersbreestraat te Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Eldert Willems Nieulant [47098], gedoopt op zondag 30 maart 1681 te Amsterdam (getuige(n): Jan Elders en Geertruij Jans).
Brontekst: kind:
, Eldert
doopdatum:
30-03-1681
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Elders, Willem
moeder:
Jans, Aeltje
bronverwijzing:
DTB 45, p.77
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24571073
Zoon van Willem Elders Nieulant [47094], bakker, en Aaltje Jansen [86804].
Uit het tweede huwelijk:
   2. m  Hendrik Duistermars [34764], gedoopt op zondag 5 december 1688 te Amsterdam.
Brontekst: Name Hendrik
Event Type Baptism
Event Date 05 Dec 1688
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Oude Kerk, Amsterdam
Father's Name Hendrik Egbertsz Duijstermans
Mother's Name Aeltje Jans
Zoon van Hendrik Egberts Duistermars [86349], bakker, en Aaltje Jansen [86804].
   3. v  Hendrickie Duistermars [34541], gedoopt op zondag 20 augustus 1690 te Amsterdam, Zuiderkerk.
Brontekst: Name Hendrickie
Event Type Baptism
Event Date 20 Aug 1690
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Zuiderkerk, Amsterdam
Father's Name Hendrick Egberts Duijstermars
Mother's Name Aeltie Jans
Dochter van Hendrik Egberts Duistermars [86349], bakker, en Aaltje Jansen [86804].

Anna Jansen [112410], geboren ca. 1650 te Gramsbergen.
Ondertrouwd (1) [36016] voor 1681 met Dirk Jans Smient [112932], geboren ca. 1650.
Ondertrouwd (2) [35974] op zaterdag 18 oktober 1681 te Amsterdam (aktenummer: 509/276) met Johannes de Vries [112126], baekrouder, geboren 1639 te Amsterdam, zoon van Aaltje Willems (Aeltie) [112191].
 
Huijbert Gerrits [113231], geboren ca. 1650 te Hardenberg.
Ondertrouwd (1) [36548] voor 1676 te ws. Amsterdam (aktenummer: x) met Anna Thielemans [113233], geboren ca. 1650, overleden voor 1676.
Ondertrouwd (2) [36689] op zaterdag 28 maart 1676 te Amsterdam (aktenummer: 503/040).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
28-03-1676
naam bruidegom:
Gerritsz, Huijbert
naam eerdere vrouw:
Thielmans, Anna
naam bruid:
Sarvaas, Marritje
naam eerdere man:
Dircsz, Claas
bronverwijzing:
DTB 503, p.40
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26437751
Huijbert wedr. Anna Thielmans, Watergraafsmeer (op akte van secretaris Amour v.d. Watergraafsmeer ingetekent. Gerrits Marritje Sarvaas weduwe van Claas Dircks in de Wagestraat. Gehuwd voor de kerk te Watergraafsmeer (aktenummer: x) met Marritje Sarvaas [113235], geboren ca. 1650. {Zij was eerder ondertrouwd [36812] voor 1676 met Claas Dircks [113238], overleden voor 1676.}
 
Swaentje Hendriks [47074], geboren 1651 te Hardenberg, woont 1680 Leidsestraat te Amsterdam.
Ondertrouwd [17709] op zaterdag 4 mei 1680 te Amsterdam (aktenummer: 507/226).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
04-05-1680
naam bruidegom:
Jansen, Gijsbert
naam eerdere vrouw:
Roelofs, Immetje
naam bruid:
Hendrikx, Swaentje
bronverwijzing:
DTB 507, p.226
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26466296
Compareerden als voren
Gijsbert Janss van den Rip, kuijper, weduwnaar Immetje Roelofs, in de Katersteegh
&
Swaentje Hendrikx van Hardenburgh, out 29 jaren, inde Lijtzestraet, ouders doot, geassisteert met Geertje Martens.
Versoekende hare drie Sondaeghse etc.
[ondertekend] Gijsbert Jansen & kruisje.
[opmerkingen] Sij [?] weeskamer voldaen den 15 maij 1680.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=gijsbert&a1=jansen&i2=2&p2=d&x=20&z=b#OTR00078000116, gehuwd voor de kerk op zondag 19 mei 1680 te Amsterdam (aktenummer: 113354).
Brontekst: Name Gijsbert Janse Van De Rijp
Spouse's Name Swaentie Hendrix
Event Date 19 May 1680
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Gijsbert Jans [47053], kuiper, geboren 1641 te De Rijp, woont 1666/1680 Ridderstraat/Katersteeg te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [17710] op vrijdag 15 oktober 1666 te Amsterdam, zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=gijsbert&a1=jansen&i2=2&p2=d&x=20&z=b#A24887000091 (aktenummer: x) met Immetje Roelofs [47093], geboren 1642 te Muiden, overleden T1671-1680 te Amsterdam, woonde 1666 te Muiden.}
Uit dit huwelijk:
   1. v  Aaltje Gijsberts [35158], gedoopt op vrijdag 2 maart 1685 te Amsterdam.
Brontekst: Name Aaltje
Event Type Baptism
Event Date 02 Mar 1685
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Lutherse Kerk, Amsterdam
Father's Name Gijsbert Jansen
Mother's Name Swaantje Hendriks
Dochter van Gijsbert Jans [47053], kuiper, en Swaentje Hendriks [47074].

Harmen Wijnantsz [17946], hoedenmaker, sinds 1677 poorter van Amsterdam, geboren te Gramsbergen, gedoopt op donderdag 24 augustus 1651 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen).
Brontekst: 24 aug: s.v. Wijne Volckers (lager staat 31 aug: van Aene ....onleesbaar)
Zoon van Wijnoldt Jans (Volkers) [20643] en Hermtien Pruust [20652], woont 1676 Batevierstraet te Amsterdam.
Ondertrouwd [17623] op zaterdag 28 november 1676 te Amsterdam (aktenummer: 503/413).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
28-11-1676
naam bruidegom:
Wijnant, Harmen
naam bruid:
Gerrits, Trijntje
naam bruid:
Gerres, Trijntje
bronverwijzing:
DTB 503, p.413
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26536535
Harmen Wijnans van Gramsbergen hoedemaecker out 25 jaren inde Batevierestraet ouders doot geass. M. Johannes Verbeeck sijn swager en Trijntie Geverts van A. out 21 jaren op de Hoeck vande Bateviersstr. Ouders doot geass. M. haer peet Jannene Abrahams. Wijnans. Echtgenote is Trijntje Gerrits [46502], geboren 1655 te Amsterdam, dochter van Gerrit Jansz [160700], timmerman.
 
Hendrik Jans Deurink [18033], bakker, sinds 1680 poorter van Amsterdam, gedoopt op vrijdag 25 augustus 1651 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen).
Brontekst: bededag: Hendrick soone Jan Doornink
Overleden 00-04-1684 te Blomstraat. Heinderik Janss Duerink bierdrager inde Blomstraat bij laatste dwarsstraat. 1 kint. Begraven op vrijdag 21 april 1684 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Duerink, Heinderik Jansz
datum begrafenis:
21-04-1684
begraafplaats:
Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1228, p.178 en p.179
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10820221
Zoon van Jan Jans Doernink (Deurink) [8954] en Annegien Roelofs [8957], woonde 1680 in de Nes te Amsterdam.
Ondertrouwd [8122] op vrijdag 5 april 1680 te Amsterdam (aktenummer: 507/139).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
05-04-1680
naam bruidegom:
Deuringh, Hendrik
naam bruid:
Jans, Rebecca
bronverwijzing:
DTB 507, p.139
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26427790
Hendrick Deuringh van Gramsberge backer out 28 jaren in de Nes vertoont acte van ouders consent & Rebecca Jans van Amsterdam out 29 jaren op de Prinsegraft ouders doot geassisteert met haer stiermoeder Dina Sickes.
(ondertekend: kruisje & Rabeken IJans) met Rebecca Jans Jans de Ruiter [61078], geboren 1651 te Amsterdam, overleden voor 1701, dochter van Jan Jansz [163934], kleermaker, en Dina (stiefmoeder) Sickes [57651], woonde 1680/85/94 Prinsengracht/id//Rozendwarsstraat te Amsterdam, 1684: Tuinstraat. {Zij is later ondertrouwd [22225] op vrijdag 7 september 1685 te Amsterdam (aktenummer: 695/042).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
07-09-1685
naam bruidegom:
[ter] Schuer, Swerus Stevens
naam bruid:
[de] Ruijter, Rebecca Jans
naam bruid:
Jans, Rabecka
naam eerdere man:
Dueringh, Hendrick Jansz
bronverwijzing:
DTB 695, p.42
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26515918
Gehuwd voor de kerk op zondag 23 september 1685 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst: Name Swerus Stevensz Ter Scheur
Spouse's Name Rebecca Jans De Ruijter
Event Date 23 Sep 1685
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Assuerus Stevens Verschuur [161416], schoenmaker, geboren 1654 te Oldenzaal, overleden voor 1694, woonde 1685 Roosestraat te Amsterdam. Zij is later ondertrouwd [21039] op vrijdag 28 mei 1694 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
28-05-1694
naam bruidegom:
Wemmelinck, Dirck Harmensz
naam bruid:
[de] Ruijtere, Rebecca Jans
naam eerdere man:
[ter] Schuur, Swerus
bronverwijzing:
DTB 523, p.131
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26531643
ouders dood, geass. met zijn moeje Aeltje Theunis & weduwe van Swerus ter Schuur, gehuwd voor de kerk op zondag 13 juni 1694 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst: Name Dirck Harmensz Wemmelinck
Spouse's Name Rebecca Jans De Ruijter
Event Date 13 Jun 1694
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Derk Hermens Wemmelinck [61077], schoenmaker, bierdrager, geboren 1667 te Zwolle, woont 1694/1701 Herengracht/Tweede Looiersdwarsstraat te Amsterdam. {Hij is later ondertrouwd [29275] op zaterdag 16 april 1701 te Amsterdam (aktenummer: 533/013).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
16-04-1701
naam bruidegom:
Harmensz, Dirk
naam eerdere vrouw:
[de] Ruijter, Rebecka Jans
naam bruid:
Lammerts, Jannetje
naam bruid:
Lamberts, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 533, p.13
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26081612
Dirk Harmens van Swol, bierdrager, weduwnaar Rebecka Jans de Ruijter in de 2de Loijersdwarstraad.
Jannetie Lammerts van Hardenbergh, oud 49 jaarn, op de Heeregraft, ouders doot, geasiseert met haar neeff Leendert Harmens.
(ondertekend: Derk Haerms & Jannetn Lamberts) (aktenummer: x) met Jannetie Lamberts [71427].}}
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan Deurink [29938], gedoopt (Hervormd) op zondag 15 maart 1682 te Amsterdam, Nieuwe kerk (getuige(n): geen getuigen).
Brontekst: kind:
, Jan
doopdatum:
15-03-1682
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Durenck, Hendrick
moeder:
Jans, Rebecka
bronverwijzing:
DTB 45, p.111
Doopregister: NL-SAA-24740595
Zoon van Hendrik Jans Deurink [18033], bakker, sinds 1680 poorter van Amsterdam, en Rebecca Jans Jans de Ruiter [61078].

Femmetien Saalkamp [9343], geboren 1652 te Gramsbergen, overleden te Kerkstraat over de Amstelkerk. Begraven op woensdag 25 oktober 1719 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Saalkamp, Femmetje
ingeschrevene:
Rosink, Johannes
datum begrafenis:
25-10-1719
begraafplaats:
Nieuwe Zijds Kapel
bronverwijzing:
DTB 1070, p.197vo en p.198
relatieinformatie:
Weduwe van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9272010
Dochter van Egbert Jans Saalkamp [20844], stadsdienaar te Gramsbergen, en Jennigje Jans [9389], woonde 184B/06.
Ondertrouwd [4428] op vrijdag 24 april 1682 te Amsterdam (aktenummer: 510/079).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
24-04-1682
naam bruidegom:
Rosingh, Johannes
naam bruid:
Saalkamp, Femmetje
bronverwijzing:
DTB 510, p.79
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26511964
Compareerden als voren
Johannes Roosingh, van Amsterdam, snijder, out 23 jaren, inde Nes, geassisteert met zijn vader Johannes Rosingh
&
Femmetie Saalkamp van Gramsbergen, out 30 jaren, op de N. Heeregracht, ouders doot, geassisteert met Annetie Zaakamp haar broeder.
Versoekende hare drie etc.
[ondertekend] Johannis Rosingh & Femmetie Saalkamp.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=saalkamp&x=20&z=b#OTR00080000041, gehuwd voor de kerk op zondag 10 mei 1682 te Amsterdam (aktenummer: 113366).
Brontekst: Femmetie Saelkamp
mentioned in the record of Johannes Rosingh and Femmetie Saelkamp
Name Johannes Rosingh
Spouse's Name Femmetie Saelkamp
Event Date 10 May 1682
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Johannes Rosink (Raesink) [5793], snijder, voorzanger van de Amstelkerk, geboren 1657 te Amsterdam, overleden te Amstel K straet, begraven op woensdag 28 oktober 1699 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Rosinck, Johannes
ingeschrevene:
Saalkamp, Femmetie
datum begrafenis:
28-10-1699
begraafplaats:
Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
bronverwijzing:
DTB 1057, p.75vo en p.76
relatieinformatie:
Man van
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-11157983
Uit dit huwelijk:
   1. v  Ester Jans Rosink [5794], gedoopt op woensdag 10 maart 1683 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Catrina Hossipe en Jan Roosingh).
Brontekst: kind:
, Ester
doopdatum:
10-03-1683
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Rosingh, Johannes
moeder:
Saalkam, Femmetie
bronverwijzing:
DTB 97, p.152
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24381056
Overleden 1748 te Amsterdam, dochter van Johannes Rosink (Raesink) [5793], snijder, voorzanger van de Amstelkerk, en Femmetien Saalkamp [9343].
   2. m  Joannes Rosink [47077], gedoopt op zondag 3 maart 1686 te Amsterdam.
Brontekst: Name Femmetje Saalkamp
gender Female
Husband Joannes Rosinck
Son Joannes Rosinck
Other information in the record of Joannes Rosinck
from Netherlands Births and Baptisms
Name Joannes Rosinck
Gender Male
Christening Date 03 Mar 1686
Christening Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Father's Name Joannes Rosinck
Mother's Name Femmetje Saalkamp
Zoon van Johannes Rosink (Raesink) [5793], snijder, voorzanger van de Amstelkerk, en Femmetien Saalkamp [9343].
   3. v  Joanna Rosink [161194], gedoopt op zondag 4 mei 1687 te Amsterdam (getuige(n): Pieter Rijverdingh en Haasje Dommers).
Brontekst: Name Joanna
Event Type Baptism
Event Date 04 May 1687
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Amstelkerk, Amsterdam
Father's Name Joannes Rosinck
Mother's Name Femmetje Saelkamp
Dochter van Johannes Rosink (Raesink) [5793], snijder, voorzanger van de Amstelkerk, en Femmetien Saalkamp [9343].

Hendrik Waterink (Watering) [40798], bakker, sinds 1686 poorter van Amsterdam, geboren 1652 te Brucht, Hardenberg, overleden na 1686, begraven op zondag 30 maart 1692 te Amsterdam, Karthuizer Kerkhof (bron: DTB Begraven met Hendrik WateringhOverledeneHendrik WateringhGebeurtenisBegravenDatum30-03-1692GebeurtenisplaatsAmsterdamDocumenttypeDTB BegravenErfgoedinstellingStadsarchief AmsterdamCollectiegebiedNoord-HollandArchief5001RegistratienummerDTB 1166Pagina130 en 131Registratiedatum30-03-1692AkteplaatsAmsterdamCollectieKarthuizer Kerkhof), zoon van NN Waterink [41873], woonde 1679 Anjeliergracht te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [17543] op zaterdag 8 april 1679 te Amsterdam (aktenummer: 506-049).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
08-04-1679
naam bruidegom:
Wateringen, Hendrik
naam bruid:
Geevert, Barbertje
bronverwijzing:
DTB 506, p.49
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26531616
Compareerden als vooren
Hendrick Wateringen van Brugge, backer, out 27 jaren, op de Angeliergraft, vertoont acte van ouders consent & Barbertje Gevaert van Straetsburgh, out 30 jaren, inde Warmoestraet, ouders doot, geassisteert met Hendrick Mulder.
Versoeckende hare drie etc.
[ondertekend] Hendirck Rolfort - Narbara met Barbertje Gerrits [40799], geboren 1649 te Straatsburg, overleden voor 1686 te Amsterdam, woonde 1679 Warmoesstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [17545] op vrijdag 20 september 1686 te Amsterdam (aktenummer: 515/205).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
20-09-1686
naam bruidegom:
Watering, Hendrick
naam eerdere vrouw:
Gevers, Barbertje
naam bruid:
Wagemans, Elisabeth
bronverwijzing:
DTB 515, p.205
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26531610
Compareerden als vooren
Hendrinck Waaterinck van Hardenberg, backer, in de Boomstraat, weduwnaar Barbertje Gevers & Elizabeth Waagemans van Amsterdam, oud 32 jaarn, op de Prinse Gracht, geassistert met haar moeder Annitie Krijnen.
Versoekende hare drie etc.
[ondertekend] Hendrick Watirig - Elesabet Wagemans. Echtgenote is Elisabet (Lijsbeth) Wageman [41734], 33 jaar oud, gedoopt op zondag 9 februari 1653 te Amsterdam (getuige(n): Adam Ridderhoef en Mirritie Hendricx).
Brontekst: kind:
, Elisabet
doopdatum:
09-02-1653
kerk:
Lutherse Kerk
godsdienst:
Evangelisch-Luthers
vader:
Wageman, Harbert
bronverwijzing:
DTB 143, p.8
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24306887
Dochter van Herbert Wageman [67271], vettewarier, en Annetie Krijnen [160816]. {Zij is later ondertrouwd [15286] op vrijdag 14 november 1692 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
14-11-1692
naam bruidegom:
[van] Leeuwen, Claas
naam eerdere vrouw:
Jans, Lijsbet
naam bruid:
Wagemans, Lijsbet
naam eerdere man:
Wateringh, Hendrik
bronverwijzing:
DTB 521, p.136
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26488718
Echtgenoot is Klaas van Leeuwen [161595], timmerman, geboren ca. 1660 te Leiderdorp, woont 1692 Leidsedwarsstraat te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [15380] <1692, gehuwd voor de kerk <1692 met Lijsbeth Jans [161596], overleden <1692.}}
Uit het tweede huwelijk:
   1. v  Tuenisje Waterink [43076], gedoopt (Hervormd) op woensdag 15 oktober 1687 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Tuenes Wateringh en Neeltje van Stight).
Brontekst: kind:
, Tuenisje
doopdatum:
15-10-1687
kerk:
Noorderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Wateringh, Hendrick
moeder:
Wagemans, Lijsbet
bronverwijzing:
DTB 77, p.521
Doopregister: NL-SAA-24218359
Dochter van Hendrik Waterink (Watering) [40798], bakker, sinds 1686 poorter van Amsterdam, en Elisabet (Lijsbeth) Wageman [41734].
   2. m  Roelof Waterink [43683], geboren 1689 te Amsterdam, gedoopt op zondag 17 juli 1689 te Amsterdam (getuige(n): Hendrick Mulder en Hendrick Geers {..oers?]).
Brontekst: kind:
, Roelof
doopdatum:
17-07-1689
kerk:
Noorderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Wateren, Hendrick
moeder:
Wageman, Lijsbet
bronverwijzing:
DTB 77, p.613
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24221990
Begraven op zondag 15 juli 1691 te Amsterdam, Karthuizer Kerkhof, zoon van Hendrik Waterink (Watering) [40798], bakker, sinds 1686 poorter van Amsterdam, en Elisabet (Lijsbeth) Wageman [41734].
   3. m  Roelof Waterink [43305], gedoopt (Hervormd) op woensdag 2 mei 1691 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Roelof Wateringh en Grietje Wageman).
Brontekst: kind:
, Roelof
doopdatum:
02-05-1691
kerk:
Noorderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Wateringh, Hendrick
moeder:
Wateringh, Lijbe
bronverwijzing:
DTB 78, p.91
Doopregister: NL-SAA-24362240
Zoon van Hendrik Waterink (Watering) [40798], bakker, sinds 1686 poorter van Amsterdam, en Elisabet (Lijsbeth) Wageman [41734].

Matijs Willemsz [46563], wijnverlater, sinds 1677 poorter van Amsterdam, geboren 1652 te Hardenberg, zoon van Willems Ouders [160239], woont 1677 Leidsedwarsstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd [17626] op vrijdag 3 september 1677 te Amsterdam (aktenummer: 504/215).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
03-09-1677
naam bruidegom:
Willems, Mathijs
naam bruid:
Hendricx, Grietje
naam eerdere man:
Hendricsz, Jan
bronverwijzing:
DTB 504, p.215
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26533803
Compareerden voor de heren Van Loon en Rolinx? commissarissen
Mathijs Willems van Hardenbergh, wijnverlater, out 25 jaar, woont in de Leijtsedwarstraat, moeder tot Hardenbergh geassisteert met Jan Jans Groenevelt sijn swager & Grietje Hendricx van Amsterdam, weduwe Jan Hendrics, woont als voren.
Versoecjende hare drie etc.
[ondertekend] Mattijs Wijllemsen & kruisje
[opmerkingen] Vrijdagh. Mans doot goet. Sijn weeskamer voldaan en de moeder consent geroijeert. Echtgenote is Grietje Hendrix [46564], geboren 1650 te Amsterdam, woont 1668 Prinsengracht te Amsterdam. {Zij was eerder ondertrouwd [17628] op zaterdag 7 juli 1668 te Amsterdam (aktenummer: 492/177) met Jan Woutersz [46586], sleper, geboren 1642 te Rotterdam, overleden voor 1677, woonde 1668 Vinkenstraat te Amsterdam.}
Uit dit huwelijk:
   1. v  Willemijntje Mathijs Willems [161481], gedoopt op zondag 22 mei 1678 te Amsterdam (getuige(n): Hijltie Elberts).
Brontekst: kind:
, Willemijntje
doopdatum:
22-05-1678
kerk:
Westerkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Willemsz, Matthijs
moeder:
Hendrickx, Grietie
bronverwijzing:
DTB 107, p.268
Doopregister: NL-SAA-24549735
Dochter van Matijs Willemsz [46563], wijnverlater, sinds 1677 poorter van Amsterdam, en Grietje Hendrix [46564].
   2. m  Willem Matthijs Willems [161424], gedoopt op zondag 30 juli 1684 te Amsterdam (getuige(n): Jan Janss Groenevelt en Marritie Willems).
Brontekst: kind:
, Willem
doopdatum:
30-07-1684
kerk:
Westerkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Willemsz, Matthijs
moeder:
Hendrickx, Grietie
bronverwijzing:
DTB 107, p.467
Zoon van Matijs Willemsz [46563], wijnverlater, sinds 1677 poorter van Amsterdam, en Grietje Hendrix [46564].
   3. v  Cornelia Willems [161482], gedoopt op zondag 21 september 1687 te Amsterdam (getuige(n): Jan Janss Groenevelt en Marrtie Willems).
Brontekst: kind:
, Cornelia
doopdatum:
21-09-1687
kerk:
Westerkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Willemsz, Matthijs
moeder:
Hendricksz, Grietie
bronverwijzing:
DTB 108, p.27
Doopregister: NL-SAA-24316174
Dochter van Matijs Willemsz [46563], wijnverlater, sinds 1677 poorter van Amsterdam, en Grietje Hendrix [46564].

Dina Willems [46927], geboren 1652 te Hardenberg, dochter van Aaltje Clant [46929].
Ondertrouwd [17677] op zaterdag 22 juli 1679 te Amsterdam (aktenummer: 506/253).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
22-07-1679
naam bruidegom:
Claese, Pieter
naam bruid:
Willems, Dina
bronverwijzing:
DTB 506, p.253
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26420429
Pieter Claese van Delft lakewerker oudt 33 jaren op de Prinsgraft ouders doot geass. Met Jan Melgers en Dina Willems van Hardenbergh out 27 jaar op de Lijtzedwarstregel geass. Met haer moeder Aeltie Clant. Echtgenoot is Pieter Claese [46926], lakenwerker, geboren 1646 te Delft.
 
Aaltje Jansen [71284], geboren 1652 te Hardenberg, woont 1693 als voren.
Ondertrouwd [29256] op vrijdag 4 september 1693 te Amsterdam (aktenummer: 522/167).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
04-09-1693
naam bruidegom:
[van de] Sand, Jan
naam bruid:
Jans, Aeltje
bronverwijzing:
DTB 522, p.167
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-2651354
Compareerden als vooren

Jan van de Sande van Emmerick, wijnkooper, oud 40 jaren op de Fluweleburgwal, ouders doot, geassisteert met sijn neef Willem Koerten
&
Aeltje Jans van Hardenbergh, oud 41 jaren, als vooren, ouders doot, geassisteert met Harmanus Swanenburgh.

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar deselve de voorsz. trouwe te solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

[ondertekend] Jan Vande Sand & kruisje. (aktenummer: x) met Jan van de Sande [71198], wijnkoper, geboren 1653 te Emmerich, woont 1693 Fluwelenburgwal te Amsterdam.
 
Jannetie Lamberts [71427], geboren 1652 te Hardenberg, woont 1701 Herengracht te Amsterdam.
Ondertrouwd [29275] op zaterdag 16 april 1701 te Amsterdam (aktenummer: 533/013).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
16-04-1701
naam bruidegom:
Harmensz, Dirk
naam eerdere vrouw:
[de] Ruijter, Rebecka Jans
naam bruid:
Lammerts, Jannetje
naam bruid:
Lamberts, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 533, p.13
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26081612
Dirk Harmens van Swol, bierdrager, weduwnaar Rebecka Jans de Ruijter in de 2de Loijersdwarstraad.
Jannetie Lammerts van Hardenbergh, oud 49 jaarn, op de Heeregraft, ouders doot, geasiseert met haar neeff Leendert Harmens.
(ondertekend: Derk Haerms & Jannetn Lamberts) (aktenummer: x) met Derk Hermens Wemmelinck [61077], schoenmaker, bierdrager, geboren 1667 te Zwolle, woont 1694/1701 Herengracht/Tweede Looiersdwarsstraat te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [21039] op vrijdag 28 mei 1694 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
28-05-1694
naam bruidegom:
Wemmelinck, Dirck Harmensz
naam bruid:
[de] Ruijtere, Rebecca Jans
naam eerdere man:
[ter] Schuur, Swerus
bronverwijzing:
DTB 523, p.131
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26531643
ouders dood, geass. met zijn moeje Aeltje Theunis & weduwe van Swerus ter Schuur, gehuwd voor de kerk op zondag 13 juni 1694 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst: Name Dirck Harmensz Wemmelinck
Spouse's Name Rebecca Jans De Ruijter
Event Date 13 Jun 1694
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Rebecca Jans Jans de Ruiter [61078], geboren 1651 te Amsterdam, overleden voor 1701, dochter van Jan Jansz [163934], kleermaker, en Dina (stiefmoeder) Sickes [57651], woonde 1680/85/94 Prinsengracht/id//Rozendwarsstraat te Amsterdam, 1684: Tuinstraat. {Zij was eerder ondertrouwd [8122] op vrijdag 5 april 1680 te Amsterdam (aktenummer: 507/139).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
05-04-1680
naam bruidegom:
Deuringh, Hendrik
naam bruid:
Jans, Rebecca
bronverwijzing:
DTB 507, p.139
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26427790
Hendrick Deuringh van Gramsberge backer out 28 jaren in de Nes vertoont acte van ouders consent & Rebecca Jans van Amsterdam out 29 jaren op de Prinsegraft ouders doot geassisteert met haer stiermoeder Dina Sickes.
(ondertekend: kruisje & Rabeken IJans) met Hendrik Jans Deurink [18033], 28 jaar oud. Zij was eerder ondertrouwd [22225] op vrijdag 7 september 1685 te Amsterdam (aktenummer: 695/042).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
07-09-1685
naam bruidegom:
[ter] Schuer, Swerus Stevens
naam bruid:
[de] Ruijter, Rebecca Jans
naam bruid:
Jans, Rabecka
naam eerdere man:
Dueringh, Hendrick Jansz
bronverwijzing:
DTB 695, p.42
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26515918
Gehuwd voor de kerk op zondag 23 september 1685 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst: Name Swerus Stevensz Ter Scheur
Spouse's Name Rebecca Jans De Ruijter
Event Date 23 Sep 1685
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Assuerus Stevens Verschuur [161416], schoenmaker, geboren 1654 te Oldenzaal, overleden voor 1694, woonde 1685 Roosestraat te Amsterdam.}}
 
Maria Loftink (Looftinck) [69816], geboren 1653 te Hardenberg.
Ondertrouwd [29243] op vrijdag 25 januari 1692 te Amsterdam (aktenummer: 520/246).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
29-12-1691
naam bruidegom:
Aelbertsz, Gerrit
naam bruidegom:
Albertsz, Gerrit
naam bruid:
Edelings, Maria
naam eerdere man:
[de] Groot, Coert Jansz
bronverwijzing:
DTB 520, p.210
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26404807
Barent Gruijs van Rensoo, schoenmaker, oud 28 jaren, in de Langebrugsteegh, ouders doot, geassisteert met Jan Barnsteen. Maria Looftinck van Hardenberg, oud 39 jaren, in de Hartestraet, ouders doot, geassisteert met Maria Looftinck. Gehuwd voor de kerk op zondag 10 februari 1692 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst: Name Barent Gruijs
Spouse's Name Maria Looftinck
Event Date 10 Feb 1692
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Barent Gruijs [70483], schoenmaker, geboren 1674 te Rensoo.
 
Swaentje Jansen [93118], geboren 1653 te Hardenberg.
Ondertrouwd [30927] op zaterdag 5 april 1687 te Amsterdam (aktenummer: 515/501).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
05-04-1687
naam bruidegom:
Herten, Jan
naam bruidegom:
Harten, Jan
naam bruid:
Jaes, Swaentje
naam bruid:
Jans, Swaentje
bronverwijzing:
DTB 515, p.501
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26449044
Jan Harten van Arnem, backer, oud 29 jaren, in de Negelantierstraat ouders doot, geassisteert met Jan Arents. Swaentje Jans van Hardenbergh, oud 34 jaren, op t Nieuw Eylant, geassisteert met de vader tot Hardenbergh. Gehuwd voor de kerk op zondag 20 april 1687 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst: Name Jan Harten
Spouse's Name Swaentje Jans
Event Date 20 Apr 1687
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Jan Harten [93116], backer, geboren 1658 te Arnhem.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan Jans Harten [9956], gedoopt op zondag 21 maart 1688 te Amsterdam.
Brontekst: Name Jan
Event Type Baptism
Event Date 21 Mar 1688
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Westerkerk, Amsterdam
Father's Name Jan Harten van Aernem
Mother's Name Swaentje Jans
Zoon van Jan Harten [93116], backer, en Swaentje Jansen [93118].
   2. v  Annitje Jans Harten [34332] (tweeling), gedoopt op zondag 28 mei 1690 te Amsterdam.
Brontekst: Name Annitje
Event Type Baptism
Event Date 28 May 1690
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Westerkerk, Amsterdam
Father's Name Jan Hatten (van Aernem)
Mother's Name Swaentien van Jans Hardenbergh
Note Twl. zr. van Jannitje
Dochter van Jan Harten [93116], backer, en Swaentje Jansen [93118].
   3. v  Jannitje Jans Harten [34336] (tweeling), gedoopt op zondag 28 mei 1690 te Amsterdam.
Brontekst: Name Jannitje
Event Type Baptism
Event Date 28 May 1690
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Westerkerk, Amsterdam
Father's Name Jan Hatten van Aernem
Mother's Name Swaentien van Jans Hardenbergh
Note Twl. zr. van Annitje
Dochter van Jan Harten [93116], backer, en Swaentje Jansen [93118].

Giertje Smit [93114], geboren 1654 te Hardenberg, dochter van Harmen Smit [163916].
Ondertrouwd (1) [30917] op zaterdag 6 januari 1685 te Amsterdam (aktenummer: 694/251).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
06-01-1685
naam bruidegom:
Falk, Mauris
naam bruid:
Hermes, Gertjen
naam bruid:
Harmens, Giertje
bronverwijzing:
DTB 694, p.251
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26434762
Mouris Valk, van Aesz, schoenlapper, oud 34 jaaren, woont op Zingel, ouders doot, geassisteert met Koert Jansz.
Giertie Harmens, van Hardenberg, oud 32 jaaren, op de O.Z. Achterburghwal, ouders doot, geassisteert met Grietie Claas. Echtgenoot is Mouris Valk [93109], schoenlapper, geboren 1652 te Aesz, overleden voor 1713.
Ondertrouwd (2) [17925] op donderdag 27 april 1713 te Amsterdam (aktenummer: 549/195).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
27-04-1713
naam bruidegom:
Voogt, Melchert
naam bruidegom:
Vogel, Melchert
naam bruid:
Smit, Giertje Harmense
naam eerdere man:
Valck, Mouris
bronverwijzing:
DTB 549, p.195
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26156253
Melchert Voogt van Melle, varentman, oud 53 jare, op de Voorburgwal, ouders doot, geassisteert met Trijntje Smit.
Giertje Harmense Smit van den Hardenberg weduwe Mouris Valck woont als vooren. Echtgenoot is Melchert Voogt [48453], varentman, geboren 1660 te Melle.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Hendrik Valk [161149], geboren op woensdag 30 januari 1686 te Amsterdam (aangifte door: Geertruijt Harmens) (bron: kind:, Hendrickdoopdatum:30-01-1686kerk:Nieuwe Kerkgodsdienst:Hervormdvader:Valck, Mourismoeder:Harmens, Giertjebronverwijzing:DTB 45, p.304Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)Doopregister: NL-SAA-24600991), zoon van Mouris Valk [93109], schoenlapper, en Giertje Smit [93114].
   2. m  Mouris Valk [48457], gedoopt op woensdag 6 augustus 1687 te Amsterdam (getuige(n): Coert Jans Groot en Alida Harmens) (bron: kind:, Maurisdoopdatum:06-08-1687kerk:Nieuwe Kerkgodsdienst:Hervormdvader:Valck, Maurismoeder:Harmensz, Giertjebronverwijzing:DTB 45, p.400Doopregister: NL-SAA-24332908), zoon van Mouris Valk [93109], schoenlapper, en Giertje Smit [93114].

Maria Jans van der Horst [17952], geboren te Gramsbergen, gedoopt op donderdag 25 juni 1654 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen).
Brontekst: d.v. Jan Jeronimus alhijr te Grammesberge
Overleden na 1726 te Amsterdam, dochter van Jan Gerrits van der Horst (Jeronimus Jan) [21261] en Grietien Pieters [20897].
Ondertrouwd [5233] op zaterdag 16 juni 1685 te Amsterdam (aktenummer: 514/053).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
16-06-1685
naam bruidegom:
Hendricksz, Gerrit
naam bruidegom:
Zell, Gerrit Hendrick
naam eerdere vrouw:
Geelinx, Marritje
naam bruid:
[van der] Horst, Maria
bronverwijzing:
DTB 514, p.53
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26446292
Gerrit Hendricksz van Zellum, komenijhouder, weduwnaar van Marritien Geelinx, woont in de ..
Maria van der Horst van Gramsbergen, oud 30 jaaren, op de Keijsersgracht, geassisteert met Eva Loos, de moeder in Holstijn. Echtgenoot is Gerrit Hendriks Raap [21196], komijnehouder, geboren ca. 1650 te Zellum, overleden na 1726 te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [8102] vo 1685 met Marritien Geelinx [29849], geboren ca. 1650.}
 
Gerret Wijnants (ouders nazien) [47145], bakker, sinds 1681 poorter van Amsterdam, geboren 1655 te Gramsbergen, zoon van Wijnoldt Jans (Volkers) [20643] en Hermtien Pruust [20652], woont 1681 Keizersgracht te Amsterdam.
Ondertrouwd [17727] op vrijdag 4 juli 1681 te Amsterdam (aktenummer: 509/038).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
04-07-1681
naam bruidegom:
Wijnants, Gerrit
naam bruid:
[van der] Vecht, Maria Jans
naam eerdere man:
Evers, Casper
bronverwijzing:
DTB 509, p.38
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26536485
Gerrit Wijnants van Gramsberge, backer, out 26 jaren, op de keijsersgracht, ouders doot, geassisteert met Johannes? Verbeek sijn swager.
Maria Jans van der Vecht? van Emden, weduwe Casper Evers als voors. Echtgenote is Maria Jans van der Vecht [47146], geboren ca. 1650 te Emden. {Zij was eerder ondertrouwd [17731] vaaor 1681 met Casper Everts [47221], overleden voor 1681.}
 
Gerrit Jans Boerink [20975], koster en schoolmeester, geboren te Gramsbergen, gedoopt op donderdag 4 maart 1655 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen).
Brontekst: Gerreit s.v. Jann Burinck alhijr te Grammesb.
Overleden T1716-1723, zoon van Jan Boerink [9270] en Geesje Arents [20649], woonde 166B/01.
Ondertrouwd [4725] op donderdag 9 april 1682 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen) met Gerberech Hendriks [21047], geboren ca. 1660, overleden T1701-1723 te Gramsbergen, woonde 1682 te Coevorden.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Gertruidt Gerrits Boerink [17533], geboren te Gramsbergen, gedoopt op donderdag 4 februari 1683 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen, aktenummer: 84), dochter van Gerrit Jans Boerink [20975], koster en schoolmeester, en Gerberech Hendriks [21047].
   2. v  Geertruidt Boerink (Burink) [18471].
   3. m  Jan Gerrits Boerink [17632], geboren te Gramsbergen, gedoopt op woensdag 1 januari 1687 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), zoon van Gerrit Jans Boerink [20975], koster en schoolmeester, en Gerberech Hendriks [21047].
   4. m  Hendrick Boerink [17601].
   5. m  Jan (Johannes) Gerrits Boerink [21284], koster, schoolmeester, diaken, geboren te Gramsbergen, gedoopt op dinsdag 18 november 1692 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), overleden T1757-1767 te Gramsbergen (bron: lidmatenboek 090 (anno 1753), aktenummer: 68), zoon van Gerrit Jans Boerink [20975], koster en schoolmeester, en Gerberech Hendriks [21047], woonde G-D542. VT1748: Gramsbergen 63.
Ondertrouwd [691] op zondag 12 oktober 1721 te Hardenberg/Heemse (bron: 186/189/DTB Gramsbergen), gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op zondag 2 november 1721 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen) met Swaentien Jans Odinck [18820], 24 jaar oud, geboren te Collendoorn, gedoopt op donderdag 17 oktober 1697 te Heemse (bron: Doop Heemse 187-114, aktenummer: 114).
Brontekst: Swaentien d. van Jan Odinck tot Collendoorn
Overleden T1754-1757 te Gramsbergen (bron: lidmatenboek 091 (anno 1753), aktenummer: 68), dochter van Jan Odink [5002] en Lubbe Lubberts Ymhof [9868], woonde G-D542, 104/10. VT1748: Gramsbergen 63.
   6. m  Adriaan Gerrits Boerink [17904], geboren te Gramsbergen, Vlek, gedoopt op donderdag 23 mei 1697 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), zoon van Gerrit Jans Boerink [20975], koster en schoolmeester, en Gerberech Hendriks [21047].
   7. v  Swaantje Gerrits Boerink [19009], geboren te Gramsbergen, gedoopt op donderdag 21 mei 1699 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), overleden op woensdag 2 juli 1783 te Gramsbergen op 84-jarige leeftijd (bron: lidmatenboek 143 (anno 1753 op den Oldenhof)), dochter van Gerrit Jans Boerink [20975], koster en schoolmeester, en Gerberech Hendriks [21047], woonde G-E096, 102B/02. VT1748: Gramsbergen 45.
Ondertrouwd [280] 00-04-1728 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op vrijdag 7 mei 1728 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen) met E. Jan Alberts Bosch [20982], 25 jaar oud, meester molenaar te Gramsbergen, geboren te Oldenhof, gedoopt op zondag 25 februari 1703 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), overleden op zaterdag 27 maart 1773 te Gramsbergen op 70-jarige leeftijd (bron: lidmatenboek 142 (anno 1753 op den Oldenhof)), koopt in 1757 de molen op de Marienberg, zoon van Albert Jans Bosch [21246] en Annegjen ten Hole (ten Holte) [21242], woonde G-E096, 103vo/13. VT1748: Gramsbergen 45.

Swaantje Maas [16736], geboren 1656 te Hardenberg, overleden na 1696 te Amsterdam, dochter van Willem Maassen [9185], woonde 1685/1696 Jacobsstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [5541] op zaterdag 29 december 1685 te Amsterdam (aktenummer: 514/365).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
29-12-1685
naam bruidegom:
[van] Westhaven, Abel
naam bruid:
Maes, Swaantje
naam bruid:
Maassis, Swaantje
bronverwijzing:
DTB 514, p.365
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26532656

Compareerden als voren
Abel Westhaven van s'Heerenborg, oud 25 jaaren, wijnverlaater op de O.Z. Achterburgwal, de vader tot s'Heerenberg
&
Swaantie Maassis van den Hardenberg, oud 29 jaaren, in de Jacobs straat, ouders doot, geassisteert met haar oom Willem Hendricksz.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar deselve de voorsz. trouwe te solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, datse vrye Persoonen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Abel van Westhaven & Swaentien Maes
[opmerkingen] Hij vaders consent. Barent de Harder, oom van de bruijdegom in judicio gecompareert zijnde heeft verklaart dat het consent de vader met zijn eijgen hand had onderteekent en daar op het consent gerojeert en sal voor alles de rato caveeren. Gehuwd voor de kerk op zondag 13 januari 1686 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst:
Name Abel Westhaven
Spouse's Name Swaantie Maass..
Event Date 13 Jan 1686
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands

Echtgenoot is Abel van Westhaven [16737], wijnverlaater, geboren 1660 te 's Heerenberg, begraven op donderdag 25 december 1692 te St. Anthonis Kerkhof, woont 1685 Oudezijds Achterbrugwal te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [8106] op zaterdag 25 augustus 1696 te Amsterdam (aktenummer: 526/180).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
25-08-1696
naam bruidegom:
Simesen, Pieter
naam bruidegom:
Sijmonsz, Pieter
naam bruid:
Maas, Swaantje
naam eerdere man:
Westhaven, Abel
bronverwijzing:
DTB 526, p.180
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26516872

Compareerden als voren
Pieter Sijmonss van Wesel, kuijper, oud 35 jaaren, in de Paerde straet, ouders doot, geassisteert met Willem Hendrics
&
Swaentje Maas van Hardenbergh, weduwe Abel Westhaven, als vooren.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar deselve de voorsz. trouwe te solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Pieter Simesen & Swaentien Maes
[opmerkingen] Sij mans doot goet. Voldaan den 24 augustus 1696. Gehuwd voor de kerk op dinsdag 11 september 1696 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst: Name Pieter Simonsz
Spouse's Name Swaentie Maes
Event Date 11 Sep 1696
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Pieter Simons [29866], kuiper, geboren 1661 te Wesel, woont 1696 Paardenstraat te Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Anna van Westhaven [16738], gedoopt (Herv.) op zondag 7 oktober 1685 te Amsterdam, Nieuwe kerk (getuige(n): Willem Hendrix en Willemijntie van Westhaven).
Brontekst: kind:
, Anna
doopdatum:
07-10-1685
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
[van] Westhoven, Abel
moeder:
Willems, Swaantje
bronverwijzing:
DTB 45, p.285
Doopregister: NL-SAA-24329869
Dochter van Abel van Westhaven [16737], wijnverlaater, en Swaantje Maas [16736].
   2. m  Willem van Westhaven [29564], gedoopt (Hervormd) op zondag 16 november 1687 te Amsterdam, Oude kerk (getuige(n): Willem Hendrickse en Willemina van Westhaven).
Brontekst: kind:
, Willem
doopdatum:
16-11-1687
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
[van] Westhaven, Abel
moeder:
Masis, Swaantie
bronverwijzing:
DTB 12, p.185
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24687660
Zoon van Abel van Westhaven [16737], wijnverlaater, en Swaantje Maas [16736].
   3. v  Willemin van Westhaven [29565], gedoopt (Hervormd) op woensdag 23 november 1689 te Amsterdam, Zuiderkerkk (getuige(n): Willem Hendricks en Geesien ten Poel).
Brontekst: kind:
, Willemin
doopdatum:
23-11-1689
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
[van] Westhaven, Abel
moeder:
Massen, Swaentie
bronverwijzing:
DTB 98, p.163
Doopregister: NL-SAA-24342614
Dochter van Abel van Westhaven [16737], wijnverlaater, en Swaantje Maas [16736].

Marritje Eemhoff (Ernhof) [47049], geboren 1656 te Gramsbergen, woont 1680 Lindegracht te Amsterdam.
Ondertrouwd [17700] op vrijdag 8 maart 1680 te Amsterdam (aktenummer: 507/098).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
08-03-1680
naam bruidegom:
Lasthuijs, Dirck
naam bruid:
Eemhoff, Marritje
bronverwijzing:
DTB 507, p.98
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26548603
Compareerden als voren Dirck Lasthuijs van Weser, wijnverlater out 25 jaren, inde Petaniestraet, ouders doot, geassisteert met Roelof Bomim [?]
&
Marritje Eemhoff, van Gramsbergen, out 24 jaren, op de Lindegraft, ouders doot geassisteert met Marritje Eemhoff haar nicht.
Versoeckende hare drie etc.
[ondertekend] Dirck Lasthuijs & Merrijn Eemhof.
[opmerking] Acte verleent den 30 maert 1680. Gehuwd voor de kerk op zaterdag 30 maart 1680, op of na 30 maart. Echtgenoot is Dirk Lasthuijs [47046], knecht kuipers- en wijnverlatersgilde, geboren 1655 te Weser, overleden 00-01-1688 te Barndesteeg. Dirk Lasthuysz kneght vant kuypers en wynverlaters gildt inde Barndesteegh int Gilde Huys. Begraven op dinsdag 6 januari 1688 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Lasthuijsz, Dirk
datum begrafenis:
06-01-1688
begraafplaats:
Noorder Kerk en Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1080, p.26vo en p.27
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9331676
Hij woonde 1680 Petaniestraat te Amsterdam. {Hij is later ondertrouwd [17701] op vrijdag 6 december 1680 te Amsterdam (aktenummer: 508/119).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
06-12-1680
naam bruidegom:
Lasthuijs, Dirk
naam eerdere vrouw:
Eemhoff, Marritje
naam bruid:
Corbet, Susanna
naam bruid:
Curbet, Susanna
bronverwijzing:
DTB 508, p.119
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26548553
Echtgenote is Corbet Susanna [47051], geboren ca. 1655, overleden 00-08-1716 te Barndesteeg. Susanna Corbet uijt de Barne Steegh. Begraven op zaterdag 15 augustus 1716 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Corbet, Susanna
datum begrafenis:
15-08-1716
begraafplaats:
Oude Kerk
bronverwijzing:
DTB 1048, p.59vo en p.60
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9153991
}
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan Lasthuijs [47052], gedoopt (Hervormd) op donderdag 11 april 1680 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Theodorus Magnus en Feijtie Traa).
Brontekst: kind:
, Jan
doopdatum:
11-04-1680
kerk:
Oude Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Lasthuijs, Dirk
moeder:
Ernhof, Marritje
bronverwijzing:
DTB 11, p.3
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24480024
Zoon van Dirk Lasthuijs [47046], knecht kuipers- en wijnverlatersgilde, en Marritje Eemhoff (Ernhof) [47049].

Aaltje Jansen [93219], geboren 1656 te Hardenberg.
Ondertrouwd [30931] op vrijdag 25 april 1687 te Amsterdam (aktenummer: 516/011).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
25-04-1687
naam bruidegom:
Groen, Jacobus Tobiasz
naam bruid:
Jans, Aaltje
bronverwijzing:
DTB 516, p.11
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26442806
Jacobus Tobias Groen van Amsterdam, kuijper, oud 23 jaren, in de Hartestrate, geassisteert met sijn moeder Engeltje ... Aeltje Jans van Hardenbergh, oud 31 jaren, op de Keijsersgracht, ouders doot, geassiteert met Hilletje Hendricks. Gehuwd voor de kerk op zondag 11 mei 1687 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst: Name Jacobus Tobiasz Groen
Spouse's Name Aeltje Jans
Event Date 11 May 1687
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Jacobus Tobias Groen [93119], kuijper, geboren 1664 te Amsterdam.
 
Pieter Jans van Horst [17954], bakker, sinds 16834 poorter van Amsterdam, geboren te Gramsbergen, gedoopt op donderdag 21 september 1656 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen).
Brontekst: s.v. Jann Gerreitsen
Overleden te niet genoemd op 83-jarige leeftijd, begraven op vrijdag 9 september 1740 te Amsterdam, Nieuwe Kerk en Engelse Kerk.
Brontekst: ingeschrevene:
[van] Horst, Pieter
datum begrafenis:
09-09-1740
begraafplaats:
Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
bronverwijzing:
DTB 1058, p.105vo en p.106
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-27790917
Zoon van Jan Gerrits van der Horst (Jeronimus Jan) [21261] en Grietien Pieters [20897], woonde 1726 Korsjes-Steeg te Amsterdam.
Ondertrouwd [8999] op vrijdag 5 maart 1683 te Amsterdam (aktenummer: 511/094).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
05-03-1683
naam bruidegom:
[van der] Horst, Pieter
naam bruidegom:
[van] Hoorst, Pieter
naam bruid:
Loofs, Eva
naam eerdere man:
Kocq, Jan
bronverwijzing:
DTB 511, p.94
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26451284

(echtpaars testament te Amsterdam 17-10-1726), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op zondag 21 maart 1683 te Amsterdam (aktenummer: 113366).
Brontekst: Name Pieter Van Der Horst
Spouse's Name Eva Loofs
Event Date 21 Mar 1683
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Eva Jans Loofs [160612], geboren 1644 te Amsterdam, overleden te in de Korsjes Steeg, begraven op woensdag 20 oktober 1728 te Amsterdam, Nieuwe Kerk en Engelse Kerk.
Brontekst: ingeschrevene:
[van] Hortst, Pieter
ingeschrevene:
Loofs, Eva
datum begrafenis:
20-10-1728
begraafplaats:
Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
bronverwijzing:
DTB 1058, p.51vo en p.52
relatieinformatie:
Huisvrouw van / Geb.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-11169283
Dochter van Jan Dames [161391], woonde 1677/1726 Korsjes-Steeg te Amsterdam. {Zij was eerder ondertrouwd [9043] op vrijdag 17 december 1677 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
17-12-1677
naam bruidegom:
Kock, Jan
naam eerdere vrouw:
Barents, Neeltje
naam bruid:
Jans, Eva
bronverwijzing:
DTB 504, p.377
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26483145
Echtgenoot is Jan Ulderichz Kok [160611], bakker, geboren ca. 1640 te Oorfijl, overleden te in de oude Leelijstraet, begraven op vrijdag 15 november 1680 te Amsterdam, Nieuwe Kerk en Engelse Kerk.
Brontekst: ingeschrevene:
Kock, Jan
ingeschrevene:
Looffs, Eva
datum begrafenis:
15-11-1680
begraafplaats:
Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
bronverwijzing:
DTB 1056, p.203 en p.204
relatieinformatie:
Man van
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-11147334
Hij woonde 1677 Lelijstraat te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [51637] voor 1677 met Neeltje Barents [161390], overleden voor 1677.}}
Uit dit huwelijk:
   1. m  Isack van Horst [161387], gedoopt op woensdag 5 juli 1684 te Amsterdam.
Brontekst: Name Isack
Event Type Baptism
Event Date 05 Jul 1684
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Nieuwe Kerk, Amsterdam
Father's Name Pieter van der Horst
Mother's Name Eva Lott
Overleden te in de oude Leelijstraat, 6 dagen oud, begraven op dinsdag 11 juli 1684 te Amsterdam, Nieuwe Kerk en Engelse Kerk.
Brontekst: ingeschrevene:
[van] Horst, Pieter
ingeschrevene:
Loeffs, Eva
datum begrafenis:
11-07-1684
begraafplaats:
Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
bronverwijzing:
DTB 1056, p.271 en p.272
relatieinformatie:
Kind van / En
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-11149942
Zoon van Pieter Jans van Horst [17954], bakker, sinds 16834 poorter van Amsterdam, en Eva Jans Loofs [160612].
   2. m  Jan van der Horst [161388], gedoopt op vrijdag 31 augustus 1685 te Amsterdam.
Brontekst: Name Jan
Event Type Baptism
Event Date 31 Aug 1685
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Westerkerk, Amsterdam
Father's Name Pieter van der Horst
Mother's Name Eva Soost
Overleden te in de ouwe Lelie straedt op 1-jarige leeftijd, begraven op zondag 15 september 1686 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
[van] Horst, Pieter
datum begrafenis:
15-09-1686
begraafplaats:
Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1251, p.28 en p.29
relatieinformatie:
Kind van
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10964676
Zoon van Pieter Jans van Horst [17954], bakker, sinds 16834 poorter van Amsterdam, en Eva Jans Loofs [160612].

Annegien Smit [17884], gedoopt op donderdag 5 oktober 1656 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen).
Brontekst: d.v. Otto Smitt
Dochter van Otto Frederiks [17762], smid, ouderling, en Gretien Jans [17881], woont 1700 Brouwersgracht te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [25181] op vrijdag 5 november 1700 te Amsterdam (aktenummer: 532/221).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
05-11-1700
naam bruidegom:
[de] Jongh, Jan
naam eerdere vrouw:
Roos, Jannetje Daniels
naam bruid:
Smit, Annetje Ottens
bronverwijzing:
DTB 532, p.221
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26473107
Jan de Jongh van Amsterdam, schoenlapper, weduwnaar Jannetje Daniels Roos op de Heeregracht.
Annetje Ottens Smit van Gramsbergen, oud 44 jaren, op de Brouwersgracht, ouders doot, geassiseert met Leendert Harmsen haer neef.
(ondertekend: Jan de IJonch & kruisje) (aktenummer: x) met Jan Jans de Jonge [64901], schoenmaker, schoenlapper, geboren 1644 te Amsterdam, overleden voor 1725, woonde 1684/1700 Uijlenburgh/Herengracht te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [51641] op zaterdag 9 december 1684 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
09-12-1684
naam bruidegom:
Jansz de Jonge, Jan
naam bruid:
Willems, Barber
naam eerdere man:
Poulus, Jan
bronverwijzing:
DTB 513, p.172
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26457018
Echtgenote is Barber Willems [51513], geboren 1642 te Amsterdam, overleden voor 1692, dochter van Lijntje Broers [161397], woonde 1662 Jonckerstraat te Amsterdam. {Zij was eerder ondertrouwd [51643] op zaterdag 9 september 1662 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
09-09-1662
naam bruidegom:
Tomasz, Cornelis
naam bruid:
Willems, Barber
bronverwijzing:
DTB 483, p.313
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26524163
Echtgenoot is Cornelis Thomas [161396], arbeider, geboren 1639 te Amsterdam, overleden voor 1677, woonde 1662 Uijlenburg te Amsterdam. Zij was eerder ondertrouwd [51642] op zaterdag 30 januari 1677 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
30-01-1677
naam bruidegom:
Poulsen, Jan
naam bruidegom:
Paulusz, Jan
naam bruid:
Willems, Barbara
naam eerdere man:
Tomasz, Cornelis
bronverwijzing:
DTB 690, p.263
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26507233
Echtgenoot is Jan Poulus [161395], overleden voor 1684.} Hij was eerder ondertrouwd [51640] op vrijdag 18 april 1692 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
18-04-1692
naam bruidegom:
[de] Jonge, Jan
naam eerdere vrouw:
Willems, Barber
naam bruid:
Roos, Jannetje Daniels
bronverwijzing:
DTB 520, p.378
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26472365
Echtgenote is Jannetje Daniels Roos [51512], overleden voor 1700.}
Ondertrouwd (2) [31322] op vrijdag 2 maart 1725 te Amsterdam (aktenummer: 563/264).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
02-03-1725
naam bruidegom:
[van] Zanten, Fredrik
naam eerdere vrouw:
Schijf, Marretje Janse
naam bruid:
Smit, Annetje
naam eerdere man:
[de] Jong, Jan Janse
bronverwijzing:
DTB 563, p.264
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26164232
Fredrik van Santen, van Amsterdam, weduwnaar van Marretje Janse Schijf op de Zingel.
Annetje Smit, van Gramsbergen, weduwe van Jan Janse de Jong, woont als voren. Gehuwd voor de kerk op 68-jarige leeftijd op zondag 18 maart 1725 te Amsterdam.
Brontekst: Name:
Fredrik Van Santen
Spouse's Name:
Annetje Smit
Event Date:
18 Mar 1725
Event Place:
Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Fredrik van Santen [102109], schuijermaker, geboren ca. 1670 te Amsterdam, overleden na 1733, zoon van NN van Santen [163845], woonde 1698 Reguliersdwarsstraat te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [31331] op zaterdag 27 december 1698 te Amsterdam, bruidegom geass. met halfbroer Pieter Woutersz
bruid weduwe van Fredr. Sluijters met Marretje Janse Schijf [102110], geboren ca. 1670 te Utrecht, overleden voor 1725. {Zij was eerder ondertrouwd [46280] voor 1698 met Fredrik Sluiters [163847], geboren ca. 1670, overleden voor 1698.}}
 
Roelof Waterink (Olof Watering) [41736], mr. broodbakker, sinds 1686 poorter van Amsterdam, geboren 1657 te Brucht, Hardenberg, overleden te op de Leijtse straad bij 't Leijtse pleijn, mr. brootbacker, laet na 3 kinderen, begraven op donderdag 26 april 1696 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof.
Brontekst: ingeschrevene:
Watering, Roeloff
datum begrafenis:
26-04-1696
begraafplaats:
Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1230, p.98 en p.99
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10830437
Zoon van NN Waterink [41873], woonde 1686 Boomstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd [17546] op zaterdag 30 maart 1686 te Amsterdam (aktenummer: 514/501).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
30-03-1686
naam bruidegom:
Waterinck, Roelof
naam bruid:
Waagemans, Margriet
bronverwijzing:
DTB 514, p.501
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26531558
Compareerden als vooren
Roeloff Waatering van de Brocht, backer, oud 29 jaaren, in de Boomstraat, ouders doot, geassisiteert met zijn broeder Hendrick Waatering & Margrietje Waagemans van Amsterdam, oud 28 jaaren, op de Prinsegracht, geassisteert met haar ? Annitie Krijnen.
Versoekende hare drie etc
[ondertekend] Roelef Waterinck - kruisje
met Margarita Wageman [41936], geboren 1658 te Amsterdam, gedoopt (Ev-Lut.) op dinsdag 21 mei 1658 te Amsterdam (getuige(n): Willem Tonnies Ernsthuijsen en Marij Hendricx).
Brontekst: kind:
, Maragriet
doopdatum:
21-05-1658
kerk:
Lutherse Kerk
godsdienst:
Evangelisch-Luthers
vader:
Wageman, Harbert
moeder:
Krijnen, Annetie
bronverwijzing:
DTB 144, p.134
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24233004
Overleden te op de hoeck vande groote Leijtse dwars straad, 3 kinderen, begraven op zondag 26 februari 1696 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof.
Brontekst: ingeschrevene:
Wageman, Margreta
ingeschrevene:
Wateringh, Roeloff
datum begrafenis:
26-02-1696
begraafplaats:
Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1230, p.92 en p.93
relatieinformatie:
Vrouw van
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10830308
Dochter van Herbert Wageman [67271], vettewarier, en Annetie Krijnen [160816], woonde 1686 Prinsengracht te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.   kind Waterink [43429], geboren <1688, begraven op maandag 2 augustus 1688 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof (bron: DTB Begraven met Roelof WateringhIngeschreveneRoelof WateringhGebeurtenisBegravenDatum02-08-1688GebeurtenisplaatsAmsterdamRelatie-informatieKind vanDocumenttypeDTB BegravenErfgoedinstellingStadsarchief AmsterdamCollectiegebiedNoord-HollandArchief5001RegistratienummerDTB 1251Pagina86 en 87Registratiedatum02-08-1688AkteplaatsAmsterdamCollectieHeiligewegs- en Leidsche Kerkhof), kind van Roelof Waterink (Olof Watering) [41736], mr. broodbakker, sinds 1686 poorter van Amsterdam, en Margarita Wageman [41936].
   2. m  Cornelis Waterink [41735], gedoopt op vrijdag 16 januari 1688 te Amsterdam (getuige(n): Cornelis van Leewen en Annetje Krijne).
Brontekst: kind:
, Cornelis
doopdatum:
16-01-1688
kerk:
Nieuwezijds Kapel
godsdienst:
Hervormd
vader:
Waeteringh, Roelof
moeder:
Wagemans, Grietje
bronverwijzing:
DTB 68, p.2
Doopregister: NL-SAA-24721725
Zoon van Roelof Waterink (Olof Watering) [41736], mr. broodbakker, sinds 1686 poorter van Amsterdam, en Margarita Wageman [41936].
   3. v  Anna Waterink [160815], gedoopt op vrijdag 13 mei 1689 te Amsterdam (getuige(n): Aaltie Dirks, Hendrikie Habers en Jan van Leeuwen verklaren wel te weten dat het kind Anna gedoopt is, de vader geweest Roelof Watering, de moeder Grietie Wageman.).
Brontekst: kind:
, Anna
doopdatum:
13-05-1689
kerk:
Westerkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Watering, Roelof
moeder:
Wageman, Grietje
bronverwijzing:
DTB 108, p.85
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24394751
Dochter van Roelof Waterink (Olof Watering) [41736], mr. broodbakker, sinds 1686 poorter van Amsterdam, en Margarita Wageman [41936].
   4. m  Joannis Waterink [44095], gedoopt (Hervormd) op vrijdag 14 september 1691 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Hendrick Wateringh en Lijsbet Klasen).
Brontekst: kind:
, Joannis
doopdatum:
14-09-1691
kerk:
Westerkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Wateringh, Roelof
moeder:
Wateringh, Grietie
bronverwijzing:
DTB 108, p.170 en p.171
Doopregister: NL-SAA-24578698
Zoon van Roelof Waterink (Olof Watering) [41736], mr. broodbakker, sinds 1686 poorter van Amsterdam, en Margarita Wageman [41936].
   5. v  Sara Waterink [161598], gedoopt op zondag 21 maart 1694 te Amsterdam (getuige(n): Hendrik Mulder en Hendrikjen Habers).
Brontekst: kind:
, Sara
doopdatum:
21-03-1694
kerk:
Nieuwezijds Kapel
godsdienst:
Hervormd
vader:
Watrigh, Roelof
moeder:
Wageman, Margreta
bronverwijzing:
DTB 68, p.133
Doopregister: NL-SAA-24649187
Dochter van Roelof Waterink (Olof Watering) [41736], mr. broodbakker, sinds 1686 poorter van Amsterdam, en Margarita Wageman [41936].
   6. v  Hendrickjen Waterink [44099], gedoopt (Hervormd) op vrijdag 17 februari 1696 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Klaas van Leeuwen en Lijsbet Wageman).
Brontekst: kind:
, Hendrickjen
doopdatum:
17-02-1696
kerk:
Westerkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Wateringh, Roelof
moeder:
Wageman, Margrietje
bronverwijzing:
DTB 108, p.322 en p.323
Doopregister: NL-SAA-24233645
Dochter van Roelof Waterink (Olof Watering) [41736], mr. broodbakker, sinds 1686 poorter van Amsterdam, en Margarita Wageman [41936].

Jan Harmenz Gerbers [44103], bakker, sinds 1687 poorter van Amsterdam, geboren 1657 te Hardenberg, zoon van Harmen Gerbers [163903], woont 1687 Prinsengracht te Amsterdam.
Ondertrouwd [17552] op vrijdag 11 april 1687 te Amsterdam (aktenummer: 515/514).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
05-04-1687
naam bruidegom:
Gerbers, Jan Harmensz
naam bruid:
[van] Campen, Elizabeth Dirckx
naam bruid:
[van] Campe, Elisabet Dierck
bronverwijzing:
DTB 695, p.356
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI. Akte doorgehaald
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26436943

inschrijvingsdatum:
11-04-1687
naam bruidegom:
Gerbers, Jan Harmens
naam bruidegom:
Hermen, Jan
naam bruid:
[van] Kampen, Liesbeth Dircx
bronverwijzing:
DTB 515, p.514
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26436969
Jan Harmens Gerbers van Hardenbergh, backer, oud 30 jaren, op de Prinsegracht, ouders doot, geassisteert met Jannetje Jans
&
Lisebeth Dercks van Kampen van Vollenhove, oud 33 jaren, in de Pieter Jacobsstraat, ouders doot, geassisteert met Maria Hendricks. Gehuwd voor de kerk op zondag 27 april 1687 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst: Name Jan Harmensz Gerbers
Spouse's Name Lisbeth Dircx Van Ca..
Event Date 27 Apr 1687
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Lisebeth Dircks van Kampen [44120], geboren 1654 te Vollenhove, woont 1687 Pieter Jacobsstraat te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan Jans Gerbers [44154], gedoopt (Hervormd) op woensdag 31 maart 1688 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Dirck Andriessen & Geertruij Gerbers).
Brontekst: kind:
, Jan
doopdatum:
31-03-1688
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Gerbers, Jan
moeder:
Gerbers, Elijsabet
bronverwijzing:
DTB 98, p.93
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24221043
Zoon van Jan Harmenz Gerbers [44103], bakker, sinds 1687 poorter van Amsterdam, en Lisebeth Dircks van Kampen [44120].
   2. v  Catharintie Jans Gerbers [48738], gedoopt op woensdag 15 juni 1689 te Amsterdam (getuige(n): Coert Alberts & Trijntie Gerberts).
Brontekst: kind:
, Catharintie
doopdatum:
15-06-1689
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Gerbertsz, Jan
moeder:
Dircksz, Lijsbeth
bronverwijzing:
DTB 98, p.145
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24286424
Dochter van Jan Harmenz Gerbers [44103], bakker, sinds 1687 poorter van Amsterdam, en Lisebeth Dircks van Kampen [44120].

Rutgert Smit [61082], wijnkoper, sinds 1695 poorter van Amsterdam, geboren 1657 te Hardenberg, woont 1695 Singel te Amsterdam.
Ondertrouwd [23266] op vrijdag 20 mei 1695 te Amsterdam (aktenummer: 524/234).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
20-05-1695
naam bruidegom:
Smit, Rutgert
naam bruid:
Muller, Maria
bronverwijzing:
DTB 524, p.234
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26518068
Compareerden als vooren

Rutgert Smit van Hardenbergh, wijnkooper, oud 38 jaren, op Zingel, geassisteert met moeders consent
&
Maria Muller van Amsterdam, oud 38 jaren, in de Korsiessteegh, geassisteert met haer moeder Ariaentje Knijft. Dese persoonen sijn op den 08 junij 1695 tot Buijksloot getrout.

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar deselve de voorsz. trouwe te solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

[ondertekend] Rutgert Smit & Maria Muller. Gehuwd voor de kerk op woensdag 8 juni 1695 te Buiksloot met Maria Muller [61083], geboren 1657 te Amsterdam, dochter van Ariaantje Knijft [61085], woont 1695 Korsjessteeg te Amsterdam.
 
Swaantie Eemhoff [122979], geboren 1657 te Gramsbergen, overleden 00-12-1685 te Oude Leliestraat. Swaantie Eemhof vrou van Jannes Warensbergh op de Schagermarkt bij de oulle [ws. oude] Lelystraet 1 kint. Begraven op dinsdag 11 december 1685 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Eemhof, Swaantie
ingeschrevene:
Warensbergh, Jannes
datum begrafenis:
11-12-1685
begraafplaats:
Noorder Kerk en Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1080, p.2vo en p.3
relatieinformatie:
Vrouw van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9330680
Zij woonde 1682 Herengracht te Amsterdam.
Ondertrouwd [51348] op zaterdag 21 november 1682 te Amsterdam (aktenummer: 510/499).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
21-11-1682
naam bruidegom:
Warentsberg, Johannes
naam bruid:
Eemhoff, Swaantje
bronverwijzing:
DTB 510, p.499
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26531167

Compareerden voor de heeren Bentesen Wevering en Hinlopen, commissarissen
Johannes Warentsberg van Gramsbergen, kuijper, out 22 jaaren, in den Nieuwe Vijselstraat, ouders doot, geassisteert met Samuel Heijnen
&
Swaantien Eemhoff van Gramsbergen, out 25 jaaren, op de Heeren gracht, ouders doot, geassisteert met Rebecca Jans.
Versoekende hare drie Sondaaghse uytroepingen, omme naar de selve de voorsz trouwe te solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge voor en valle. En naer dien sy by waerheyd verklaeaden datse vrye Persoonen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waardoor een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend met twee kruisjes], gehuwd voor de kerk op zondag 6 december 1682 te Amsterdam (aktenummer: 113366).
Brontekst:
Name Johannes Warensbergh
Spouse's Name Swaentie Eemhoff
Event Date 06 Dec 1682
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands

Echtgenoot is Joannes (Jan) Jans Warensbergh [17969], 21 jaar oud. {Hij is later ondertrouwd [8127] op zaterdag 20 april 1686 te Amsterdam (aktenummer: 514/550).
Brontekst: Inschrijvingsdatum:
20-04-1686
naam bruidegom:
Warensbergh, Johannes
naam eerdere vrouw:
Eemhoff, Swaantje
naam bruid:
[van] Ganswijck, Immetje
bronverwijzing:
DTB 514, p.550
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26531113

Compareerden als voren
Johannes Warensbergh van Gramsbergen, kuijper, weduwnaar Swaantje Eemhoff op de Heere gracht
&
Immetje van Ganswijck van Gorkum, oud 32 jaren, als voren, ouders doot, geassisteert met haer suster Annetje Ganswijck.
Versoekende hare drie Sondaaghse uytroepingen, omme naar de selve de voorsz trouwe te solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge voor en valle. En naer dien sy by waerheyd verklaeaden datse vrye Persoonen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waardoor een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Johannes Warensburge & kruisje.
[opmerkingen] Hij weeskamer voldaan den 25 april anno 1686. (aktenummer: x) met Immetje Ganswijck [29954], geboren 1654 te Gorkum, overleden 00-12-1707 te Prinsengracht, begraven op dinsdag 13 december 1707 te Amsterdam, Nieuwe Kerk en Engelse Kerk.
Brontekst: ingeschrevene:
Ganswijck, Immetje
ingeschrevene:
Warensberg, Jan
datum begrafenis:
13-12-1707
begraafplaats:
Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
bronverwijzing:
DTB 1057, p.119vo en p.120
relatieinformatie:
Vrouw van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-11161161
Zij woonde 1686 te Gorkum. Hij is later ondertrouwd [18065] op vrijdag 27 januari 1708 te Amsterdam (aktenummer: 542/210).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
27-01-1708
naam bruidegom:
Warensbergh, Jan
naam eerdere vrouw:
Ganswijk, Jannetje
naam bruid:
Indekamp, Marretje Maghiels
bronverwijzing:
DTB 542, p.210
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26158633

Compareerden als vooren
Jan Warensberg van Gramsbergen, cuijper, weduwnaar Immetje Ganswijk op de Prinsegraft
&
Marretje Maghiels in de Kamp van de Bijlemer, oud 48 jaren, woont als voorn, ouders doot, geassisteert met Aaltje Heijnen.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar de selve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhinderd worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Jan Warensbergh & kruisje.
zie akte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=warensbergh&x=20&z=b#OTR00106000108, gehuwd voor de kerk op 46-jarige leeftijd op zondag 12 februari 1708 te Amsterdam (aktenummer: 113368).
Brontekst:
Name Jan Warensbergh
Spouse's Name Marretje Michiels In De Kamp
Event Date 12 Feb 1708
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands

Echtgenote is Marretje Michiels in de Kamp [48543], geboren 1660 te Bijlmer (in de kamp van de), overleden 00-08-1721 te Prinsengracht, begraven op maandag 25 augustus 1721 te Amsterdam, Nieuwe Kerk en Engelse Kerk.
Brontekst: ingeschrevene:
[in de] Kamp, Marretie
ingeschrevene:
Warensberg, Jan
datum begrafenis:
25-08-1721
begraafplaats:
Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
bronverwijzing:
DTB 1058, p.12vo en p.13
relatieinformatie:
Weduwe van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-11166179
Zij woonde 1708 Prinsengracht te Amsterdam.}
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Warensbergh [29952], voor 1714 gehuwd met Diewerje Jans, gedoopt op woensdag 21 maart 1685 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Dirck Wij huisen en Lijntie Jans).
Brontekst: kind:
, Johannes
doopdatum:
21-03-1685
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Warensbergh, Johannes
moeder:
Fogh, Swaantje
bronverwijzing:
DTB 45, p.254
Doopregister: NL-SAA-24546478

Name Johannes
Event Type Baptism
Event Date 21 Mar 1685
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Nieuwe Kerk, Amsterdam
Father's Name Johannes Warensbergh
Mother's Name Swaantje Fogh
Overleden na 1714, zoon van Joannes (Jan) Jans Warensbergh [17969], kuiper, sinds 1702 poorter van Amsterdam, en Swaantie Eemhoff [122979].
Ondertrouwd [16529] op vrijdag 21 april 1713 te Amsterdam met Dieuwertje Jans [29953].

Roelof Jans Deurinck [17760], bakker, sinds 1683 poorter van Amsterdam, gedoopt op donderdag 5 april 1657 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen).
Brontekst: Roloff s.v. Jann Doornink
Zoon van Jan Jans Doernink (Deurink) [8954] en Annegien Roelofs [8957], woont 1683/1686 Hoogstraat/Kalk te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [17065] op vrijdag 9 april 1683 te Amsterdam (aktenummer: 511/165).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
09-04-1683
naam bruidegom:
Deurink, Roelof
naam bruid:
Jansz, Debora
bronverwijzing:
DTB 511, p.165
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26427712

Compareerden als voren
Roelof Deurink van Gramsberge, bakker, oud 28 jaren, in de Hoogstraat, geassistert met ouders consent
&
Debora Janss van Amersfort, oud 33 jaren, in de Bloetstraat, ouders dood, geassistert met haar suster Gerretje Jans.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar deelve de voorsz. trouwe te solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend met kruisje] & Debora Jans. Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op zondag 25 april 1683 te Amsterdam (aktenummer: 113366).
Brontekst:
Name Roeloff Durinck
Spouse's Name Debora Jans
Event Date 25 Apr 1683
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands

Echtgenote is Debora Jans [38947], geboren 1650 te Amersfoort, overleden voor 1686 te Amsterdam, woonde 1683 Bloedstraat te Amsterdam,
buidegom zegt twee jaar ouder te zijn.

Ondertrouwd (2) [17075] op vrijdag 13 september 1686 te Amsterdam (aktenummer: 515/195).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
13-09-1686
naam bruidegom:
Deuringh, Roelof
naam eerdere vrouw:
Jans, Debora
naam bruid:
Waldijck, Maria
bronverwijzing:
DTB 515, p.195
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26427805

Compareerden als voren
Roeloff Deuringh van Gramsbergen, backer, weduwnaar Debora Jans op de Kalck
&
Maria Waldijck van Amstersfoort, oud 36 jaren, op de Kulveniersburghwal, ouders doot, geassisteert met Geertruijd Willems.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar deselve de voorsz. trouwe te solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend met twee kruisjes], gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op zondag 6 oktober 1686 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst:
Name Roeloff Dueringh
Spouse's Name Maria Waldijck
Event Date 06 Oct 1686
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands

Echtgenote is Maria Waldijck [39066], geboren 1650 te Amersfoort, woont 1686 Kolveniersburgwal te Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Jan Deurink [39497], gedoopt (Hervormd) op vrijdag 26 oktober 1685 te Amsterdam, Oude Kerk, zoon van Roelof Jans Deurinck [17760], bakker, sinds 1683 poorter van Amsterdam, en Debora Jans [38947].

Gerrit Cramer [29851], schoenmaker, sinds 1689 poorter van Amsterdam, geboren 1658 te Hardenberg, overleden voor 1731, zoon van NN Kramer [67840].
Ondertrouwd [8103] op zaterdag 4 september 1688 te Amsterdam (aktenummer: 517/236).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
04-09-1688
naam bruidegom:
Kramer, Gerrit
naam bruid:
Kroonenburgh, Margrieta
bronverwijzing:
DTB 517, p.236
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26486097
Gerrit Kramer van Hardenbergh, schoenmaker, oud 30 jaren, in de Korsiessteegh, ouders doot, geassisteert met sijn neef Jan Gerrits van Gogh. Margrita Kroonenburgh van Solingen, oud 33 jaren, in de Heerestraat, ouders doot, geassiteert met haer nicht Margrita Kraaewse. Gehuwd voor de kerk op zondag 19 september 1688 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst: Name Gerrit Kramer
Spouse's Name Margrita Kroonenburgh
Event Date 19 Sep 1688
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Margrita Kroonenburgh [29852], nicht Margrita Kraaewse, geboren 1655 te Solingen, overleden te in de Heerestraat, begraven op zaterdag 13 oktober 1731 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Kroonenburg, Margrita
ingeschrevene:
Cramer, Gerrit
datum begrafenis:
13-10-1731
begraafplaats:
Noorder Kerk en Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1082, p.150vo en p.151
relatieinformatie:
Weduwe
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9347350
Uit dit huwelijk:
   1.   kind Kramer [67968], geboren voor 1689, overleden te in de Heerestraat, begraven op zondag 7 augustus 1689 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Kramer, Gerrit
datum begrafenis:
07-08-1689
begraafplaats:
Noorder Kerk en Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1080, p.36vo en p.37
relatieinformatie:
Kind van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9332120
Kind van Gerrit Cramer [29851], schoenmaker, sinds 1689 poorter van Amsterdam, en Margrita Kroonenburgh [29852], nicht Margrita Kraaewse.
   2. m  Mattijs Kramer [29854], gedoopt (Hervormd) op zondag 31 juli 1689 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Jan van Gog en Jannetje Kramers).
Brontekst: kind:
, Mattijs
doopdatum:
31-07-1689
kerk:
Noorderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Kramer, Gerrit
moeder:
Kroonenburgh, Margrietje
bronverwijzing:
DTB 77, p.615
Doopregister: NL-SAA-24294781
Zoon van Gerrit Cramer [29851], schoenmaker, sinds 1689 poorter van Amsterdam, en Margrita Kroonenburgh [29852], nicht Margrita Kraaewse.
   3. m  Mathijs Kramer [29857], gedoopt (Hervormd) op zondag 17 september 1690 te Amsterdam, Nieuwe kerk (getuige(n): Jan Blanckvoort en Jannetje Kramer).
Brontekst: kind:
, Mathijs
doopdatum:
17-09-1690
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Kramer, Gerrit
moeder:
Kroonenburgh, Margrita
bronverwijzing:
DTB 46, p.38
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24502473
Zoon van Gerrit Cramer [29851], schoenmaker, sinds 1689 poorter van Amsterdam, en Margrita Kroonenburgh [29852], nicht Margrita Kraaewse.
Gehuwd [8104] met Johanna Glinthuijs [29855].
   4.   kind Kramer [161442], geboren voor 1692, overleden te in de Heerestraat, begraven op dinsdag 15 januari 1692 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Kramer, Gerrit
datum begrafenis:
15-01-1692
begraafplaats:
Noorder Kerk en Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1080, p.51vo en p.52
relatieinformatie:
Kind van
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9332699
Kind van Gerrit Cramer [29851], schoenmaker, sinds 1689 poorter van Amsterdam, en Margrita Kroonenburgh [29852], nicht Margrita Kraaewse.
   5. v  Soffia Kramer [29865], gedoopt (Hervormd) op vrijdag 19 december 1692 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Jan Blanckvoort en Jannetje Kramer).
Brontekst: kind:
, Soffia
doopdatum:
19-12-1692
kerk:
Westerkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Kramers, Gerrit
moeder:
Kronenburgh, Margrieta
bronverwijzing:
DTB 108, p.212 en p.213
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24209511
Dochter van Gerrit Cramer [29851], schoenmaker, sinds 1689 poorter van Amsterdam, en Margrita Kroonenburgh [29852], nicht Margrita Kraaewse.
   6.   kind Kramer [161443], geboren voor 1693, overleden te in de Heerestraat, begraven op zaterdag 5 september 1693 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Kramer, Gerrit
datum begrafenis:
05-09-1693
begraafplaats:
Noorder Kerk en Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1080, p.61vo en p.62
relatieinformatie:
Kind van
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9333058
Kind van Gerrit Cramer [29851], schoenmaker, sinds 1689 poorter van Amsterdam, en Margrita Kroonenburgh [29852], nicht Margrita Kraaewse.
   7. m  Gerrit Kramer [29862], gedoopt (Hervormd) op zondag 12 september 1694 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Jan Valck en Isabella Eecks).
Brontekst: kind:
, Gerrit
doopdatum:
12-09-1694
kerk:
Westerkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Kramer, Gerrit
moeder:
Croonenburgh, Margrieta
bronverwijzing:
DTB 108, p.268 en p.269
Doopregister: NL-SAA-24342288
Zoon van Gerrit Cramer [29851], schoenmaker, sinds 1689 poorter van Amsterdam, en Margrita Kroonenburgh [29852], nicht Margrita Kraaewse.
   8. v  Sofia Kramer [29863], gedoopt (Hervormd) op woensdag 9 januari 1697 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Harmen Brach en Jannetje Kramer).
Brontekst: kind:
, Sofia
doopdatum:
09-01-1697
kerk:
Noorderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Kramer, Gerrit
moeder:
Kroonborgh, Margreta
bronverwijzing:
DTB 78, p.487
Doopregister: NL-SAA-24360020
Dochter van Gerrit Cramer [29851], schoenmaker, sinds 1689 poorter van Amsterdam, en Margrita Kroonenburgh [29852], nicht Margrita Kraaewse.
   9. m  Rutger Kramer [29853], gedoopt (Hervormd) op vrijdag 24 oktober 1698 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Harmen Brach en Isabella Blanckvoort).
Brontekst: kind:
, Rutger
doopdatum:
24-10-1698
kerk:
Westerkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Kramer, Gerrit
moeder:
Kroonenburgh, Margreta
bronverwijzing:
DTB 108, p.419
Doopregister: NL-SAA-24520398
Zoon van Gerrit Cramer [29851], schoenmaker, sinds 1689 poorter van Amsterdam, en Margrita Kroonenburgh [29852], nicht Margrita Kraaewse.
   10.   kind Kramer [161444], geboren voor 1714, overleden te op de Baen graft tegen over de schelpen makers werf, begraven op zondag 15 april 1714 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Kramer, Gerrit
datum begrafenis:
15-04-1714
begraafplaats:
Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1255, p.83vo en p.84
relatieinformatie:
Kind van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10994567
Kind van Gerrit Cramer [29851], schoenmaker, sinds 1689 poorter van Amsterdam, en Margrita Kroonenburgh [29852], nicht Margrita Kraaewse.
   11.   kind Kramer [161445], geboren voor 1714, overleden te op de Baen graft tegen over de scheepen maker werf, begraven op zondag 27 mei 1714 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Kramer, Gerrit
datum begrafenis:
27-05-1714
begraafplaats:
Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1255, p.90vo en p.91
relatieinformatie:
Kind van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10994706
Kind van Gerrit Cramer [29851], schoenmaker, sinds 1689 poorter van Amsterdam, en Margrita Kroonenburgh [29852], nicht Margrita Kraaewse.
   12.   kind Kramer (van Gerrit jr?) [161446], geboren voor 1721, overleden te in de Angelierstradt, begraven op zondag 26 januari 1721 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Kramer, Gerrit
datum begrafenis:
26-01-1721
begraafplaats:
Karthuizer Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1173, p.125vo en p.126
relatieinformatie:
Kind van
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10344938
Kind van Gerrit Cramer [29851], schoenmaker, sinds 1689 poorter van Amsterdam, en Margrita Kroonenburgh [29852], nicht Margrita Kraaewse.
   13.   kind Kramer [161447], geboren voor 1722, overleden te in de Angelierstraat, begraven op dinsdag 31 maart 1722 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Kramer, Gerrit
datum begrafenis:
31-03-1722
begraafplaats:
Karthuizer Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1173, p.190vo en p.191
relatieinformatie:
Kind van
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10347225
Kind van Gerrit Cramer [29851], schoenmaker, sinds 1689 poorter van Amsterdam, en Margrita Kroonenburgh [29852], nicht Margrita Kraaewse.
   14. m  Gerrit Cramer [29858], zoon van Gerrit Cramer [29851], schoenmaker, sinds 1689 poorter van Amsterdam, en Margrita Kroonenburgh [29852], nicht Margrita Kraaewse.
Gehuwd [8105] met Barbara Kool [29859].

Annetje Hendrix Pranger [30090], komenijhoudster, sinds 1682 poorteres van Amsterdam, geboren 1658 te Hardenberg, overleden na 1682 te Amsterdam, dochter van Hendrik Prenger [17127], woonde 1686 Boeresteeg te Amsterdam.
Ondertrouwd [17551] op vrijdag 22 november 1686 te Amsterdam (aktenummer: 515/307).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
22-11-1686
naam bruidegom:
Pallemers, Reijnier
naam bruid:
Raengers, Annetje
bronverwijzing:
DTB 515, p.307
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26501469
Compareerden als voren
Reijmer Pallemers van Maasbragt, boekdrucker, 28 jaren in de Sandstraet, geassisteert met Antoni van den Ende, de vader tot Maesbragt
&
Annetje Prangers van den Hardenbergh, oud 28 jaren in de Boeresteegh, ouders doot, geassisteert met Wouter van Thijen.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] kruisje & Aennejens Raengers.
[opmerkingen] Hij vaders consent gerojeert. Echtgenoot is Reijmer Pallemers [44100], boekdrukker, geboren 1658 te Maasbracht, woont 1686 Sandstraat te Amsterdam.
 
Arent Casperse [67693], hoenderkoper, sinds 1691 poorter van Amsterdam, kuiper, geboren 1658 te Gramsbergen.
Ondertrouwd [28363] op zaterdag 7 april 1691 te Amsterdam (aktenummer: 519/380).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
07-04-1691
naam bruidegom:
Caspers, Arent
naam bruid:
Jans, Marritje
bronverwijzing:
DTB 519, p.380
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26419733
Arent Caspers van Gramsbergen, kuijper, oud 32 jaren, in den Middel, ouders doot, geassisteert met Evert Helmigh. Marritje Jans van Dalfsen, oud 31 jaren, op de Keijsersgracht, ouders doodt, geassisteert met Pieternella Ravensteijn. Echtgenote is Marritje Jans [67694], geboren 1660 te Dalfsen.
 
Jannetje Kramer [67778], geboren 1659 te Hardenberg, overleden te buijten de Raampoort op 't lange Bleekers pad, laat 1 kind na, begraven op dinsdag 1 december 1733 te Hardenberg.
Brontekst: ingeschrevene:
Kramer, Jannetje
ingeschrevene:
Bragt, Harmen
datum begrafenis:
01-12-1733
begraafplaats:
Karthuizer Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1175, p.268vo en p.269
relatieinformatie:
Weduwe
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10375062
Dochter van NN Kramer [67840].
Ondertrouwd [28395] op vrijdag 14 april 1690 te Amsterdam (aktenummer: 518/430).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
14-04-1690
naam bruidegom:
Braght, Harmen
naam bruidegom:
Bracht, Harmen
naam bruid:
Kramers, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 518, p.430
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26416510
Harmen Braght van Blombergh, suijkerbacker, oud 26 jaren, op de Coningsgracht, ouders doot, geassisteert met sijn nicht Hilletje Dolmans. Jannetje Kramers van Hardenbergh, oud 29 jaren, op de Prinsegracht, ouers doot, geassisteert met haer broeder Gerrit Kramer. Echtgenoot is Harmen Bracht [67762], suikerbakker, geboren 1664 te Blomberg, overleden te in de Angelierstradt voorbij de Eerrste Dwarsstradt, laat 2 kinderen na, begraven op zondag 23 maart 1710 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Bragt, Harmen
datum begrafenis:
23-03-1710
begraafplaats:
Karthuizer Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1171, p.56vo en p.57
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10322978
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jannes Bracht [161429], gedoopt op woensdag 31 januari 1691 te Amsterdam (getuige(n): Gerrit Kramers en Margrietje Cronenburgh).
Brontekst: kind:
, Jannes
doopdatum:
31-01-1691
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Bracht, Harmen
moeder:
Kramers, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 46, p.58
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24656572
Zoon van Harmen Bracht [67762], suikerbakker, en Jannetje Kramer [67778].
   2.   kind Bracht [161432], geboren voor 1692, overleden te op de Lindegraft, begraven op zondag 27 juli 1692 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Bracht, Harmen
datum begrafenis:
27-07-1692
begraafplaats:
Karthuizer Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1166, p.162 en p.163
relatieinformatie:
Kind van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10290265
Kind van Harmen Bracht [67762], suikerbakker, en Jannetje Kramer [67778].
   3. v  Margriet Bracht [161438], gedoopt op zondag 26 oktober 1692 te Amsterdam (getuige(n): Hendrick Henneman en Margreta Kroonenburgh).
Brontekst: kind:
, Margriet
doopdatum:
26-10-1692
kerk:
Noorderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Bragh, Harmen
moeder:
Kramers, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 78, p.187
Doopregister: NL-SAA-24209057
Dochter van Harmen Bracht [67762], suikerbakker, en Jannetje Kramer [67778].
   4. v  Catharina Bracht [161431], gedoopt op zondag 15 mei 1695 te Amsterdam (getuige(n): Harmen Heere-blauw en Margrieta Croonenburgh).
Brontekst: kind:
, Catharina
doopdatum:
15-05-1695
kerk:
Noorderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Bracht, Herman
moeder:
Cramers, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 78, p.365
Doopregister: NL-SAA-24252287
Dochter van Harmen Bracht [67762], suikerbakker, en Jannetje Kramer [67778].
   5. v  Jannetje Bracht [161439], gedoopt op zondag 10 maart 1697 te Amsterdam (getuige(n): Gerrit Cramers en Dorothe Bras).
Brontekst: kind:
, Jannetie
doopdatum:
10-03-1697
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Braght, Harmen
moeder:
Cramers, Jannetie
bronverwijzing:
DTB 46, p.355
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24217551
Dochter van Harmen Bracht [67762], suikerbakker, en Jannetje Kramer [67778].
   6. v  Hermijna Bracht [161437], gedoopt op zondag 21 september 1698 te Amsterdam (getuige(n): Gerrit Kramer en Dorethea Bragh).
Brontekst: kind:
, Hermijna
doopdatum:
21-09-1698
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Bragh, Harmanus
moeder:
Kramer, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 46, p.437
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24246065
Dochter van Harmen Bracht [67762], suikerbakker, en Jannetje Kramer [67778].
   7.   kind Bracht [161433], geboren voor 1699, overleden te in de Tuijnstraet, begraven op donderdag 29 april 1688 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Bracht, Harmen
datum begrafenis:
29-04-1699
begraafplaats:
Karthuizer Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1168, p.188 en p.189
relatieinformatie:
Kind van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10302794
Kind van Harmen Bracht [67762], suikerbakker, en Jannetje Kramer [67778].
   8.   kind Bracht [161434], geboren voor 1700, overleden te Tweede Blomdwarsstraat, begraven op dinsdag 12 januari 1700 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Braght, Harmen
datum begrafenis:
12-01-1700
begraafplaats:
Wester Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1111, p.32vo en p.33
relatieinformatie:
Kind van
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9420709
Kind van Harmen Bracht [67762], suikerbakker, en Jannetje Kramer [67778].
   9.   kind Bracht [161435], geboren voor 1701, overleden te in de Negelantiersstraat, begraven op zondag 10 april 1701 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Braght, Harmen
datum begrafenis:
10-04-1701
begraafplaats:
Karthuizer Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1168, p.431 en p.432
relatieinformatie:
Kind van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10306266
Kind van Harmen Bracht [67762], suikerbakker, en Jannetje Kramer [67778].
   10. v  Cathrina Bracht [161430], gedoopt op zondag 3 april 1701 te Amsterdam (getuige(n): Gerrit Kramer en Dorothe Bracht).
Brontekst: kind:
, Cathrina
doopdatum:
03-04-1701
kerk:
Westerkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Bracht, Harmen
moeder:
Kramers, Jannetje
getuige:
Cramers, Gerrit
getuige:
Bracht, Dorethe
bronverwijzing:
DTB 108, p.492
Doopregister: NL-SAA-24152665
Dochter van Harmen Bracht [67762], suikerbakker, en Jannetje Kramer [67778].
   11. v  Catrijntje Bracht [161440], gedoopt op woensdag 11 april 1703 te Amsterdam (getuige(n): Gerrit Kramer en Dorothea Bracht en Marrigje Kramer).
Brontekst: kind:
, Catrijntje
doopdatum:
11-04-1703
kerk:
Noorderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Braght, Harmen
moeder:
Kramers, Jannetje
getuige:
Kramers, Gerrit
getuige:
Braght, Dorethe
getuige:
Kramers, Marritje
bronverwijzing:
DTB 79, p.246(folio 123v), nr.9
Doopregister: NL-SAA-24191788
Dochter van Harmen Bracht [67762], suikerbakker, en Jannetje Kramer [67778].
   12. v  Harmijntje Bracht [161441], gedoopt op woensdag 11 april 1703 te Amsterdam (getuige(n): Gerrit Kramer en Dorothea Bracht en Marretje Kramer).
Brontekst: kind:
, Harmijntje
doopdatum:
11-04-1703
kerk:
Noorderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Braght, Harmen
moeder:
Kramers, Jannetje
getuige:
Kramers, Gerrit
getuige:
Braght, Dorethe
getuige:
Kramers, Marritje
bronverwijzing:
DTB 79, p.246(folio 123v), nr.10
Doopregister: NL-SAA-24191789
Dochter van Harmen Bracht [67762], suikerbakker, en Jannetje Kramer [67778].
   13.   kind Bracht [161436], overleden te in de Angelierstraat, begraven op dinsdag 22 april 1721 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Braght, Harmen
datum begrafenis:
22-04-1721
begraafplaats:
Karthuizer Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1173, p.138vo en p.139
relatieinformatie:
Kind van
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10345397
Kind van Harmen Bracht [67762], suikerbakker, en Jannetje Kramer [67778].

Jannegien Tiassen [934], 1681 wonend bij de heer Blankvoort van de Hofstede, geboren ca. 1660 te Hardenberg, overleden na 1681 te Amsterdam, dochter van Hardenberg lidmaten [899], woonde 54.
 
Geertje Jansen [8992], geboren ca. 1660 te Hardenberg, overleden na 1682 te Amsterdam, dochter van Hardenberg lidmaten [899], woonde 44vo.
 
Wigbolt Rouwer [34045], geboren ca. 1660 te Amsterdam, overleden na 1681 te Gramsbergen, woonde 162B/08.
 
Jan Hendriks [39498], geboren ca. 1660 te Hardenberg, woont 1683 te Haarlem.
Ondertrouwd [17328] op vrijdag 14 mei 1683 te Amsterdam (aktenummer: 511/266).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
14-05-1683
naam bruidegom:
Henrix, Jan
naam bruid:
Gerrets, Grietje
bronverwijzing:
DTB 511, p.266
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26448606
Compareerden voor de heeren d' Evere du Georgio ende ..., commissarissen ende sijn op de acte van dominee Joannes Hasius, predikant tot Haarlem ingetekent
Jan Henrix van Hardenberg, jongeman en Grietje Gerrits van Zwolle, jongedogter, beide woonende tot Haarlem.
Versoekende hare drie etc.
gaat voort
[opmerkingen] vrijdag. Acte verleent den 30 meij 1683. Gehuwd voor de kerk op zondag 30 mei 1683 te Haarlem.
Brontekst: 30 mei of eerder
Echtgenote is Grietje Gerrits [40731], geboren ca. 1660 te Zwolle, woont 1683 te Haarlem.
 
Gerrit Ludolfs [70975], cleermaker, geboren ca. 1660 te Hardenberg, woont 1704 Blauwburgwal te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [31544] voor 1704, gehuwd voor de kerk voor 1704 met Niesie Hendriks Broens [102154], overleden voor 1704.
Ondertrouwd (2) [31464] op vrijdag 17 oktober 1704 te Amsterdam (aktenummer: 537/299).
Brontekst: DTB Trouwen met Gerrit Ludolphsz
Bruidegom
Gerrit Ludolphsz
Bruid
Anna van der Weijde
Ondertekening bruidegom
Gerrit Ludels
Gebeurtenis
Ondertrouw
Gebeurtenisplaats
Amsterdam
Documenttype
DTB Trouwen
Erfgoedinstelling
Stadsarchief Amsterdam
Collectiegebied
Noord-Holland
Registratienummer
DTB 537
Pagina
299
Registratiedatum
17-10-1704
Akteplaats
Amsterdam
Opmerking
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Compareerden als voren
Gerrit Ludolphsz van Hardenbergh, cleermaker, weduwnaar Niesie Hendriks Broens op de Blaauw burghwal
&
Anna vander Weijde van Amsterdam, oud 40 jaren, op de Heregraft, ouders doodt, geassisteert met haar broeder Jakobus vander Weije.
Vesoekende hare drie etc.
[ondertekend] Gerrit Ludolf & kruisje
[opmerkingen] Hij weeskamer (= doorgehaald) voldaen den 15 october 1704. Gehuwd voor de kerk op zondag 2 november 1704 te Amsterdam (aktenummer: 113354).
Brontekst: Name Gerrit Ludolfs
Spouse's Name Anna Van Der Wijde
Event Date 02 Nov 1704
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Anna vander Weijde [102151], geboren 1664 te Amsterdam, woont 1704 Herengracht te Amsterdam.
 
Mettie Jansen [92009], geboren ca. 1660 te Hardenberg.
Ondertrouwd (1) [30852] voor 1684 met Bartie Hendricksz van Sluijk [92065], overleden voor 1684.
Ondertrouwd (2) [30846] op zaterdag 15 april 1684 te Amsterdam (aktenummer: 512/243).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
15-04-1684
naam bruidegom:
Jacobsz, Jan
naam bruid:
Jans, Mettje
naam eerdere man:
[van] Sluijk, Bartel Hendricksz
bronverwijzing:
DTB 512, p.243
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26453545
Jan Jacobs van Reijen bij Aernem, backer, oud 26 jaaren, achter de hal. Mettie Jans van den Hardenbergh, weduwe Bartie Hendricksz van Sluijk, als vooren. (aktenummer: x) met Jan Jacobs [91989], backer, geboren 1658 te Reijen, Arnhem.
 
Geertje Jansen [93221], geboren 1660 te Hardenberg.
Ondertrouwd [30949] op vrijdag 25 april 1687 te Amsterdam (aktenummer: 516/008).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
25-04-1687
naam bruidegom:
Boogh, Gerrit Gerritsz
naam bruid:
Jans, Giertje
bronverwijzing:
DTB 516, p.8
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26414364
Compareerden als vooren
Gerrit Gerritss Boogh van Bee?, metselaer, oud 29 jaren, in de Angelie straat, ouders doot, geassisteert met Hendrick Hendricks & Geurtjen Jans van Hardenbergh, oud 27 jaren, in de Nieuwe Olij straet, ouders doot, geassisteert met Jan Janss Groenevelt.
Versoekende hare drie etc.
[ondertekend] merkteken & Geurtien Jans. Echtgenoot is Gerrit Gerrits Boogh [93220], metselaer, geboren 1658 te ...
 
Annetje Wijnandt [160708], komenijhoudster, sinds 1684 poorteres van Amsterdam, geboren ca. 1660 te Gramsbergen.
Ondertrouwd [10663] op zaterdag 22 april 1684 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op zondag 14 mei 1684 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst: Name Barent Jansen
Spouse's Name Annetje Wijnants
Event Date 14 May 1684
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Barent Jansen [160709], geboren ca. 1660.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wijnant Barents [32661], gedoopt op zondag 8 april 1685 te Amsterdam.
Brontekst: Name Wijnant
Event Type Baptism
Event Date 08 Apr 1685
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Westerkerk, Amsterdam
Father's Name Barent Jansz
Mother's Name Annetje Wijnants
Zoon van Barent Jansen [160709] en Annetje Wijnandt [160708], komenijhoudster, sinds 1684 poorteres van Amsterdam.

Jan Blanckvoort [29121], komenijhouder, kistemaker, sinds 1690 poorter van Amsterdam, geboren 1661 te Hardenberg, overleden na 1715 te Amsterdam, zoon van Lubbert Blanckvoort Heer van de Hofstede [15018] en Lijsabeht Hermens [13437], woonde 1689/1700 Oude Utrechtsestraat/Herenstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [6165] op zaterdag 16 april 1689 te Amsterdam (aktenummer: 517/549).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
16-04-1689
naam bruidegom:
Blanckvort, Jan
naam bruidegom:
Blanckvoort, Jan
naam bruid:
Eecks, Isabella
bronverwijzing:
DTB 517, p.549
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26412907

Compareerden als voren
Jan Blanckvoort van Hardenbergh, kistemaeker, oud 29 jaren, in de O.U. straat, ouders doot, geassiteert met Hendrik Gerrits
&
Isabella Eecks van Dwingel, oud 27 jaren, op de Keijsers gracht, ouders doot, geassiteert met Femmetje Wilticx.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar de selve de voorsz. trouwe te solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Jan Blanckvort & Isabella Eecks. Gehuwd voor de kerk op woensdag 4 mei 1689 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst:
Name Jan Blanckboort
Spouse's Name Isabella Eeks
Event Date 04 May 1689
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands

Echtgenote is Isabelle Eecks [29122], geboren 1663 te Dingel, overleden vo 1700, woonde 1689 Keizersgracht te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [6565] op vrijdag 8 oktober 1700 te Amsterdam (aktenummer: 532/154).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
08-10-1700
naam bruidegom:
Blanckvoort, Jan
naam eerdere vrouw:
Eekx, Isabella
naam bruid:
Jans, Diewertje
bronverwijzing:
DTB 532, p.154
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26412863
Jan Blanckvoort van den Hardenbergh, kistemaker, weduwnaar Isabella Eekx in de Heerestraet
&
Diewertje Jans van Campen, oud 32 jaren, in de Reestraet, geassisteert met ouders consent.
[ondertekend] Jan Blanckvoort & kruisje. Gehuwd voor de kerk op zondag 24 oktober 1700 te Amsterdam (aktenummer: 113368).
Brontekst: Name Jan Blanckvoort
Spouse's Name Dieuwertje Jans
Event Date 24 Oct 1700
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Dieuwertje Jans Backer [29157], geboren 1668 te Kampen, overleden na 1737 te Amsterdam, dochter van Jan Backer [29163], woonde 1700 Reestraat te Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Lubbartus Jans Blanckvoort [29125], gedoopt op donderdag 15 december 1689 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Hermanus Blanckvoort en Margreta Kroonenburgh), zoon van Jan Blanckvoort [29121], komenijhouder, kistemaker, sinds 1690 poorter van Amsterdam, en Isabelle Eecks [29122].
   2. v  Elisabeth Jans Blanckvoort [29123], gedoopt (Hervormd) op zondag 5 augustus 1691 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Hermanus Blnackvoort en Margrietje Kroonenburgh) (bron: kind:, Elisabethdoopdatum:05-08-1691kerk:Noorderkerkgodsdienst:Hervormdvader:Blanckvoort, Janmoeder:Eecks, Isabelbronverwijzing:DTB 78, p.103Doopregister: NL-SAA-24497986), dochter van Jan Blanckvoort [29121], komenijhouder, kistemaker, sinds 1690 poorter van Amsterdam, en Isabelle Eecks [29122].
   3.   kind Jans Blanckvoort [47252], geboren voor 1694, overleden te Heerenstraat, begraven op donderdag 11 maart 1694 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Blanckvoort, Jan
datum begrafenis:
11-03-1694
begraafplaats:
Noorder Kerk en Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1080, p.64vo en p.65
relatieinformatie:
Kind van
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9333188
Kind van Jan Blanckvoort [29121], komenijhouder, kistemaker, sinds 1690 poorter van Amsterdam, en Isabelle Eecks [29122].
   4. v  Alegonda Jans Blanckvoort (Hillegonda) [29127], gedoopt (Herv) op dinsdag 12 januari 1694 te Amsterdam, Nieuwe kerk (getuige(n): Gerrit Kramer en Jannetje Crolse) (bron: kind:, Alegondadoopdatum:12-01-1694kerk:Nieuwe Kerkgodsdienst:Hervormdvader:Blanckvoort, Janmoeder:Eeckx, Isabellabronverwijzing:DTB 46, p.203Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)Doopregister: NL-SAA-24358811), begraven op zondag 17 augustus 1727 te Karthuizer Kerkhof, Amsterdam op 33-jarige leeftijd, dochter van Jan Blanckvoort [29121], komenijhouder, kistemaker, sinds 1690 poorter van Amsterdam, en Isabelle Eecks [29122].
Gehuwd [6576] met Hendrick de Haas [29166], overleden na 1727.
   5. m  Arnoldus Jans Blanckvoort [29124], gedoopt (Hervormd) op zondag 21 oktober 1696 te Amsterdan, Noorderkerk (getuige(n): Hermanus Blanckvoort en Christina van Holte) (bron: kind:, Aernoldusdoopdatum:21-10-1696kerk:Noorderkerkgodsdienst:Hervormdvader:Blanckvoort, Janmoeder:Eecks, Isabelbronverwijzing:DTB 78, p.467Doopregister: NL-SAA-24264720), begraven op zondag 8 oktober 1747 te Amsterdam op 50-jarige leeftijd, zoon van Jan Blanckvoort [29121], komenijhouder, kistemaker, sinds 1690 poorter van Amsterdam, en Isabelle Eecks [29122], woont 1722 Herestraat te Amsterdam.
Ondertrouwd [6781] op vrijdag 8 mei 1722 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
08-05-1722
naam bruidegom:
Blankvoort, Arnoldus
naam bruid:
Olkhoven, Angenietje
bronverwijzing:
DTB 559, p.456
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26049926
Echtgenote is Angenita Olkhoven [29173], geboren 1696 te Amsterdam, overleden te Goublimstraat voorbij de eerste dwarsstraat, 1 kind, begraven op maandag 10 januari 1763 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Blankvoort, Arnoldus
ingeschrevene:
Olkhoven, Angenita
datum begrafenis:
10-01-1763
begraafplaats:
Karthuizer Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1180, p.165vo en p.166
relatieinformatie:
Huisvrouw van / Geb.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10422962
Dochter van Sara van der Hulst [48894], woonde 1722 Nieuwe Lelijstraat te Amsterdam.
   6. v  Elisabeth Jans Blanckvoort [29126], gedoopt (Hervormd) op zondag 8 maart 1699 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Hermanus Blanckvoort en Margreta Kroonenbergh) (bron: kind:, Elisabethdoopdatum:08-03-1699kerk:Noorderkerkgodsdienst:Hervormdvader:Blanckvoort, Janmoeder:Eecks, Isabellabronverwijzing:DTB 79, p.61Doopregister: NL-SAA-24405831), dochter van Jan Blanckvoort [29121], komenijhouder, kistemaker, sinds 1690 poorter van Amsterdam, en Isabelle Eecks [29122].
   7. m  Lubertus Jans Blanckvoort [29158], gedoopt (Herv) op zondag 25 februari 1703 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Harmanus Blanckvoort en Aeltje Jansen) (bron: kind:, Lubertusdoopdatum:25-02-1703kerk:Westerkerkgodsdienst:Hervormdvader:Blanckvoort, Janmoeder:Janse, Diewertjegetuige:Blanckvoort, Harmanusgetuige:Jansen, Aeltjebronverwijzing:DTB 108, p.562Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)Doopregister: NL-SAA-24154353), zoon van Jan Blanckvoort [29121], komenijhouder, kistemaker, sinds 1690 poorter van Amsterdam, en Isabelle Eecks [29122].
Uit het tweede huwelijk:
   8. m  Joannes Jans Blanckvoort [29161], gedoopt (Herv) op zondag 17 juli 1701 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Hermanus Blankvoort en Geertruij Jans), zoon van Jan Blanckvoort [29121], komenijhouder, kistemaker, sinds 1690 poorter van Amsterdam, en Dieuwertje Jans Backer [29157].
Gehuwd voor de kerk [8100] op 30-jarige leeftijd op zondag 23 maart 1732 te Amsterdam (aktenummer: 113357).
Brontekst: Name Jan Blankvoort
Spouse's Name Anna Olkhoven
Event Date 23 Mar 1732
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Anna Olkhoove [29830].
   9. v  Aaltje Jans Blanckvoort [29159], gedoopt (Herv) op zondag 2 november 1704 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Harmanus Blanckvoort en Aeltje Backer) (bron: kind:, Aeltjedoopdatum:02-11-1704kerk:Westerkerkgodsdienst:Hervormdvader:Blanckvoort, Janmoeder:Backer, Diewertjegetuige:Blanckvoort, Harmanusgetuige:Backer, Aeltjebronverwijzing:DTB 109, p.31(folio 16), nr.1Doopregister: NL-SAA-24137587), dochter van Jan Blanckvoort [29121], komenijhouder, kistemaker, sinds 1690 poorter van Amsterdam, en Dieuwertje Jans Backer [29157].
Gehuwd [6580] met Remmelt de Rolde [29168].
   10. v  Joanna Jans Blanckvoort [29160], gedoopt (Herv) op zondag 21 augustus 1707 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Adriaen Backer en Dirckje Hendricx), dochter van Jan Blanckvoort [29121], komenijhouder, kistemaker, sinds 1690 poorter van Amsterdam, en Dieuwertje Jans Backer [29157].
   11. v  Anna Jans Blanckvoort [29162], gedoopt (Herv) op dinsdag 18 juni 1709 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Adriaan Backer en Jannetje Jans), begraven op donderdag 8 september 1712 te Noorder Kerk en Kerkhof, Amsterdam op 3-jarige leeftijd, dochter van Jan Blanckvoort [29121], komenijhouder, kistemaker, sinds 1690 poorter van Amsterdam, en Dieuwertje Jans Backer [29157].

Roelof Habers (Hobas) [30109], bakker, sinds 1695 poorter van Amsterdam, geboren 1661 te Hardenberg, overleden te Amsterdam, op de Prinsegraft over de Prinsesluijs, begraven op vrijdag 12 juli 1697 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Harbertsz, Roelofs
datum begrafenis:
12-07-1697
begraafplaats:
Noorder Kerk en Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1075, p.21vo en p.22
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9294269
Zoon van Hendrik Habers (ouders nazien) [9320] en Jannegien Jans [9323], woonde 1695 Prinsengracht te Amsterdam.
Ondertrouwd [8170] op zaterdag 9 april 1695 te Amsterdam (aktenummer: 524/107).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
09-04-1695
naam bruidegom:
Habers, Roelof Hendricksen
naam bruid:
Both, Margrita
bronverwijzing:
DTB 524, p.107
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26441694

Compareerden als voren
Roelof Hendricks Habers van Hardenbergh, backer, oud 34 jaren, op de Prinsegracht, geassisteert met moeders consent
&
Margrita Both van Amsterdam, oud 35 jaren, op de Heeregracht, ouders doot, geassisteert met haer broeder Johannes Bot.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar deselve de voorsz. trouwe te solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Roelof Hendricksen Habers & Margrieta Both. Gehuwd voor de kerk op zondag 24 april 1695 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst:
Name Roelof Hendricx Habers
Spouse's Name Margreta Bot
Event Date 24 Apr 1695
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands

Echtgenote is Margareta Bot [30110], geboren 1660 te Amsterdam, overleden te t.h.v. haer swager Simon Brouwer in de Kalverstraet bij deosjessluijs, begraven op dinsdag 10 juni 1704 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Bodt, Margareta
ingeschrevene:
Habers, Roeloff
datum begrafenis:
10-06-1704
begraafplaats:
Zuider Kerk
bronverwijzing:
DTB 1093, p.45vo en p.46
relatieinformatie:
Weduwe van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9382131
Dochter van Berent Bot [161174], steenkoper, woonde 1695 Herengracht te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrik Habers [30111], gedoopt (Hervormd) op woensdag 29 augustus 1696 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Hendrick Muller en Hendrickje Habers) (bron: kind:, Hendrickdoopdatum:29-08-1696kerk:Noorderkerkgodsdienst:Hervormdvader:Habers, Roelofmoeder:Boet, Margrietjebronverwijzing:DTB 78, p.453Doopregister: NL-SAA-24592553), zoon van Roelof Habers (Hobas) [30109], bakker, sinds 1695 poorter van Amsterdam, en Margareta Bot [30110].
   2. v  Jannetje Habers [161176], gedoopt op zondag 29 september 1697 te Amsterdam (getuige(n): Hendrick Muller en Hendrickje Habers) (bron: kind:, Jannetjedoopdatum:29-09-1697kerk:Noorderkerkgodsdienst:Hervormdvader:Sabers, Roelofmoeder:Both, Margrietjebronverwijzing:DTB 79, p.2Doopregister: NL-SAA-24321715), dochter van Roelof Habers (Hobas) [30109], bakker, sinds 1695 poorter van Amsterdam, en Margareta Bot [30110].
   3.   kind Habers [19289], overleden te op de Prinse graft, begraven op donderdag 24 oktober 1697 te Gramsbergen.
Brontekst: ingeschrevene:
Haabers, Roelof
datum begrafenis:
24-10-1697
begraafplaats:
Karthuizer Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1167, p.339 en p.340
relatieinformatie:
Kind van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10299829
Kind van Roelof Habers (Hobas) [30109], bakker, sinds 1695 poorter van Amsterdam, en Margareta Bot [30110].

Geertruij Loftink [31181], geboren 1661 te Hardenberg, overleden na 1696 te Amsterdam, dochter van Gerrit Leuftinck [17756], smid, en Geertruid Wolters [10927], woonde 1689 Keizersgracht te Amsterdam.
Ondertrouwd [8511] op vrijdag 21 oktober 1689 te Amsterdam (aktenummer: 518/216).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
21-10-1689
naam bruidegom:
Piderit, Harmen
naam bruid:
Looftien, Geertjen
naam bruid:
Looftingh, Giertje
bronverwijzing:
DTB 518, p.216
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26502259
Harmen Piederit van Blombergen, backer, oud 27 jaren, op 't Rijalen eijlant, ouders doot, geassisteert met sijn neef Christoffel Scheere & Giertje Looftingh van Hardenbergh, oud 28 jaren, op de Keijsersgracht, ouders doot, geassisteert met haer mottje Jannetje Schuermans.
(ondertekend: Harmen Piderit & Geertien Looftien) met Harmen Pidirit (Piederet) [31182], bakker, geboren 1662 te Blombergen, overleden na 1708, woonde 1689 Realen eiland te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan Pidirit [31183], gedoopt (Hervormd) op vrijdag 21 juli 1690 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Reijnier Loftinck en Elisabeth Beukelman).
Brontekst: kind:
, Jan
doopdatum:
21-07-1690
kerk:
Westerkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Pidirit, Harmen
moeder:
Loftinck, Geertruij
bronverwijzing:
DTB 108, p.126
Doopregister: NL-SAA-24613805
Zoon van Harmen Pidirit (Piederet) [31182], bakker, en Geertruij Loftink [31181].
   2. v  Marija Piderit [31184], gedoopt op dinsdag 25 december 1691 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Gerrit Geelham en Marija Loftinck).
Brontekst: kind:
, Marija
doopdatum:
25-12-1691
kerk:
Westerkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Piret, Harmen
moeder:
Loftinck, Geertruij
bronverwijzing:
DTB 108, p.180 en p.181
Doopregister: NL-SAA-24507708
Dochter van Harmen Pidirit (Piederet) [31182], bakker, en Geertruij Loftink [31181].
   3. m  Jan Piderit [31185] (aktenummer: `), gedoopt (Hervormd) op woensdag 21 april 1694 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Harmen Averes en Jannitje Schuijrmans (Schuurman]).
Brontekst: kind:
, Jan
doopdatum:
21-04-1694
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Piderit, Harmen
moeder:
Loftinck, Geertruijt
bronverwijzing:
DTB 46, p.215
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24523362
Zoon van Harmen Pidirit (Piederet) [31182], bakker, en Geertruij Loftink [31181].
   4. v  Marija Piderit [31201], gedoopt (Hervormd) op zondag 28 augustus 1695 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Roelof Averes en Jannitie Loflingh [Lofting]).
Brontekst: kind:
, Marija
doopdatum:
28-08-1695
kerk:
Westerkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Piderit, Harmen
moeder:
Loflingh, Grietje
bronverwijzing:
DTB 108, p.304 en p.305
Doopregister: NL-SAA-24226339
Dochter van Harmen Pidirit (Piederet) [31182], bakker, en Geertruij Loftink [31181].

Jan Harmensz [68743], smid, sinds 1692 poorter van Amsterdam, geboren 1661 te Hardenberg, zoon van Lammetje Pieters [69199].
Ondertrouwd [28843] op zaterdag 4 augustus 1691 te Amsterdam (aktenummer: 520/022).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
04-08-1691
naam bruidegom:
Harmensz, Jan
naam bruid:
Jans, Anna
bronverwijzing:
DTB 520, p.22
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26443638
Jan Harmens van Hardenbergh, smit, oud 30 jaren, in de Ridderstraet, ouders doot, geassisteert met sijn moet Lammertje Pieters. Anna Jans van Amsterdam, oud 19 jaren, als vooren, geassisteert met haar moeder Jannetje Peetes. Echtgenote is Anna Jansen [69110], geboren 1672 te Amsterdam.
 
Jan Jans Kieft [17768], lakenwerker, sinds 1702 poorter van Amsterdam, geboren te Gramsbergen, op de Meppele, gedoopt op donderdag 24 februari 1661 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen).
Brontekst: s.v. Jann Kijft op de Meppele
Overleden na 1712 te Amsterdam, zoon van Jan Kieft op de Meppele [9104], woonde 1688-1702 Noordse Bos te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [29597] op zaterdag 24 april 1688 te Amsterdam (aktenummer: 517/037).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
24-04-1688
naam bruidegom:
Kieft, Jan
naam bruid:
Jans, Eijtje
bronverwijzing:
DTB 517, p.37
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26480638
Compareerden als vooren
Jan Kieft van Koefverden, laeken werker, oud 27 jaren, int Noorsebos, ouders doot, geassisteert met sijn mottje Jannetje Kieft & Eijtje Jans van Amsterdam, oud 27 jaren, als voorn, ouders doot, geassisteert met Annetje Louwissen.
Versoekende hare drie etc.
[ondertekend] Jan Kieft & Eijtjen Jans, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op zondag 9 mei 1688 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst: Name Jan Kieft
Spouse's Name Eijtje Jans
Event Date 09 May 1688
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Eijtje Jans Smit [72174], geboren 1661 te Amsterdam, overleden te laeste Weterings dwars straad, begraven op zondag 19 december 1700 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Smit, Eijtie Jans
ingeschrevene:
Kieft, Jan Janse
datum begrafenis:
19-12-1700
begraafplaats:
Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1230, p.242 en p.243
relatieinformatie:
Vrouw van
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10834056
Zij woonde te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [29699] op zaterdag 20 mei 1702 te Amsterdam (aktenummer: 534/227).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
20-05-1702
naam bruidegom:
Kieft, Jan Jansen
naam eerdere vrouw:
Smit, Eijtje Jansz
naam bruid:
Davits, Lijsbet
bronverwijzing:
DTB 534, p.227
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26098080
Compareerden als vooren
Jan Jansz Kieft van Gramsbergen, lakenwerker, weduwnaar Eijtie Jansz Smit int Noortsz Bosch & Lijsbet Davits van Amsterdam, oud 32 jaren, als voorn, geassisteert met haar moeder Lijsbet van Santen.
Versoekende hare drie etc.
[ondertekend] Jan Jansen Kieft & kruisje (aktenummer: x) met Elisabeth (Lijsbeth) Davids Feijtingh [72295], 32 jaar oud, geboren te Amsterdam, gedoopt op woensdag 7 mei 1670 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Peter Braems en Annitie van Santen).
Brontekst: kind:
, Elisabeth
doopdatum:
07-05-1670
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Feijtingh, David
moeder:
[van] Santen, Elisabet
bronverwijzing:
DTB 96, p.17
Doopregister: NL-SAA-24648325
Overleden te thv David Vijfting inde 3 Weetering dwars straat op 71-jarige leeftijd, begraven op zondag 3 december 1741 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Davids, Elizabeth
ingeschrevene:
Kiefft, Jan
datum begrafenis:
03-12-1741
begraafplaats:
Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1238, p.67vo en p.68
relatieinformatie:
Weduwe van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10876692
Dochter van David Feijtingh [161594], huistimmerman, en Elisabeth van Santen [72310], woonde 1702 te Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Aaltje Jans Kieft [33222], gedoopt op zondag 14 december 1692 te Amsterdam, dochter van Jan Jans Kieft [17768], lakenwerker, sinds 1702 poorter van Amsterdam, en Eijtje Jans Smit [72174].
   2.   Jan zijn kind Jans Kieft [161590], geboren voor 1693, overleden te in de derde Weeterinchs dwars straet, begraven op zondag 21 juni 1693 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Kieft, Jan
datum begrafenis:
21-06-1693
begraafplaats:
Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1251, p.260 en p.261
relatieinformatie:
Kind van
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10972809
Kind van Jan Jans Kieft [17768], lakenwerker, sinds 1702 poorter van Amsterdam, en Eijtje Jans Smit [72174].
   3. v  Trijntje Jans Kieft [160401], gedoopt op zondag 17 april 1695 te Amsterdam (getuige(n): Wouter Janse en Femmetje Gerrits).
Brontekst: kind:
, Trijntje
doopdatum:
17-04-1695
kerk:
Amstelkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz Kieft, Jan
moeder:
Jans Smit, Eijtje
bronverwijzing:
DTB 121, p.69
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24562578
Dochter van Jan Jans Kieft [17768], lakenwerker, sinds 1702 poorter van Amsterdam, en Eijtje Jans Smit [72174].
   4.   Jan zijn kind Jans Kieft [161593], geboren voor 1696, overleden te int Noorse Bos, begraven op dinsdag 31 mei 1695 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Kieft, Jan Janse
datum begrafenis:
31-05-1695
begraafplaats:
Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1252, p.50 en p.51
relatieinformatie:
Kind van
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10975158
Kind van Jan Jans Kieft [17768], lakenwerker, sinds 1702 poorter van Amsterdam, en Eijtje Jans Smit [72174].
   5. v  Elsije Jans Kieft [161587], gedoopt op woensdag 27 november 1697 te Amsterdam (getuige(n): Wouter Jans en Femmetie Gerrits).
Brontekst: kind:
, Elsije
doopdatum:
27-11-1697
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Kieft, Jan
moeder:
Jans, Eijtie
bronverwijzing:
DTB 46, p.391
Doopregister: NL-SAA-24440177
Dochter van Jan Jans Kieft [17768], lakenwerker, sinds 1702 poorter van Amsterdam, en Eijtje Jans Smit [72174].
   6.   Joan Jans Kieft [33233], geboren voor 1699, begraven op dinsdag 28 oktober 1698 te Amsterdam, Oude Kerk, kind van Jan Jans Kieft [17768], lakenwerker, sinds 1702 poorter van Amsterdam, en Eijtje Jans Smit [72174].
   7.   Jan zijn kind Jans Kieft [161591], geboren voor 1699, overleden te int Noorse Bosch, begraven op donderdag 26 juni 1698 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Kieft, Jan
datum begrafenis:
26-06-1698
begraafplaats:
Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1252, p.156 en p.157
relatieinformatie:
Kind van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10978081
Kind van Jan Jans Kieft [17768], lakenwerker, sinds 1702 poorter van Amsterdam, en Eijtje Jans Smit [72174].
   8. v  Elsie Jans Kieft [161589], gedoopt op zondag 22 augustus 1700 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Barent Kieft en Johanna Iserloo) (bron: moeder is Ida Jans).
Brontekst: kind:
, Elsie
doopdatum:
22-08-1700
kerk:
Zuiderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz Kieft, Jan
moeder:
Jansz, Ida
bronverwijzing:
DTB 99, p.259
Doopregister: NL-SAA-24640946
Dochter van Jan Jans Kieft [17768], lakenwerker, sinds 1702 poorter van Amsterdam, en Eijtje Jans Smit [72174].
Uit het tweede huwelijk:
   9. v  Lijsbet Jans Kieft [161588], gedoopt op zondag 17 december 1702 te Amsterdam (getuige(n): Barent Fijting en Lijsbet van Sante).
Brontekst: kind:
, Lijsbet
doopdatum:
17-12-1702
kerk:
Amstelkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Kieft, Jan
moeder:
Feijtingh, Lijsbet
getuige:
Fijtingh, Barent
getuige:
[van] Sante, Lijsbet
bronverwijzing:
DTB 121, p.423(folio 211v), nr.4
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24179110
Dochter van Jan Jans Kieft [17768], lakenwerker, sinds 1702 poorter van Amsterdam, en Elisabeth (Lijsbeth) Davids Feijtingh [72295].
   10. m  Joannes Jans Kieft [33256], gedoopt op zondag 20 juli 1704 te Amsterdam (getuige(n): Davit Feijtingj en Aegje Jonas).
Brontekst: Name Joannes
Event Type Baptism
Event Date 20 Jul 1704
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Amstelkerk, Amsterdam
Father's Name Joannes Kieft
Mother's Name Lijsbet Davits
Witness Name Davit Feijtingh
Witness 2 Name Aegje Jonas
Zoon van Jan Jans Kieft [17768], lakenwerker, sinds 1702 poorter van Amsterdam, en Elisabeth (Lijsbeth) Davids Feijtingh [72295].
   11.   Jan zijn kind Jans Kieft [161592], geboren voor 1705, overleden te int Noortse Bos, begraven op zondag 10 februari 1704 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Kieft, Jan
datum begrafenis:
10-02-1704
begraafplaats:
Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1252, p.362 en p.363
relatieinformatie:
Kind van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10983541
Kind van Jan Jans Kieft [17768], lakenwerker, sinds 1702 poorter van Amsterdam, en Elisabeth (Lijsbeth) Davids Feijtingh [72295].
   12. m  David Jans Kieft [33234], gedoopt op zondag 13 oktober 1709 te Amsterdam (getuige(n): Barent Fijtingh en Pietertje Jonas).
Brontekst: Name David
Event Type Baptism
Event Date 13 Oct 1709
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Nieuwe Kerk, Amsterdam
Father's Name Johannes Kieft
Mother's Name Lijsbeth Fijtingh
Witness Name Barent Fijtingh
Witness 2 Name Pietertje Jonas
Zoon van Jan Jans Kieft [17768], lakenwerker, sinds 1702 poorter van Amsterdam, en Elisabeth (Lijsbeth) Davids Feijtingh [72295].
   13. v  Elsie Jans Kieft [33261], gedoopt op zondag 24 april 1712 te Amsterdam, dochter van Jan Jans Kieft [17768], lakenwerker, sinds 1702 poorter van Amsterdam, en Elisabeth (Lijsbeth) Davids Feijtingh [72295].

Joannes (Jan) Jans Warensbergh [17969], kuiper, sinds 1702 poorter van Amsterdam, geboren te Gramsbergen, gedoopt op donderdag 24 november 1661 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen).
Brontekst: s.v. Jann Warensberch alhijr
Overleden na 1712, zoon van Jan Warensberg [20778] en Hendrickien Jans Everts (Heinen) [20777], woonde 1682/86/08 Nieuwe Vijzelstraat/Herengracht/ Prinsengracht te Amsterdam. Jan, of zijn zoon Jan jr., koopt in 1711 een huis en erf aan de Prinsengracht tussen Reestraat en Berenstraat.
Ondertrouwd (1) [51348] op zaterdag 21 november 1682 te Amsterdam (aktenummer: 510/499).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
21-11-1682
naam bruidegom:
Warentsberg, Johannes
naam bruid:
Eemhoff, Swaantje
bronverwijzing:
DTB 510, p.499
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26531167

Compareerden voor de heeren Bentesen Wevering en Hinlopen, commissarissen
Johannes Warentsberg van Gramsbergen, kuijper, out 22 jaaren, in den Nieuwe Vijselstraat, ouders doot, geassisteert met Samuel Heijnen
&
Swaantien Eemhoff van Gramsbergen, out 25 jaaren, op de Heeren gracht, ouders doot, geassisteert met Rebecca Jans.
Versoekende hare drie Sondaaghse uytroepingen, omme naar de selve de voorsz trouwe te solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge voor en valle. En naer dien sy by waerheyd verklaeaden datse vrye Persoonen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waardoor een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend met twee kruisjes], gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op zondag 6 december 1682 te Amsterdam (aktenummer: 113366).
Brontekst:
Name Johannes Warensbergh
Spouse's Name Swaentie Eemhoff
Event Date 06 Dec 1682
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands

Echtgenote is Swaantie Eemhoff [122979].
Ondertrouwd (2) [8127] op zaterdag 20 april 1686 te Amsterdam (aktenummer: 514/550).
Brontekst: Inschrijvingsdatum:
20-04-1686
naam bruidegom:
Warensbergh, Johannes
naam eerdere vrouw:
Eemhoff, Swaantje
naam bruid:
[van] Ganswijck, Immetje
bronverwijzing:
DTB 514, p.550
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26531113

Compareerden als voren
Johannes Warensbergh van Gramsbergen, kuijper, weduwnaar Swaantje Eemhoff op de Heere gracht
&
Immetje van Ganswijck van Gorkum, oud 32 jaren, als voren, ouders doot, geassisteert met haer suster Annetje Ganswijck.
Versoekende hare drie Sondaaghse uytroepingen, omme naar de selve de voorsz trouwe te solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge voor en valle. En naer dien sy by waerheyd verklaeaden datse vrye Persoonen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waardoor een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Johannes Warensburge & kruisje.
[opmerkingen] Hij weeskamer voldaan den 25 april anno 1686. (aktenummer: x) met Immetje Ganswijck [29954], geboren 1654 te Gorkum, overleden 00-12-1707 te Prinsengracht, begraven op dinsdag 13 december 1707 te Amsterdam, Nieuwe Kerk en Engelse Kerk.
Brontekst: ingeschrevene:
Ganswijck, Immetje
ingeschrevene:
Warensberg, Jan
datum begrafenis:
13-12-1707
begraafplaats:
Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
bronverwijzing:
DTB 1057, p.119vo en p.120
relatieinformatie:
Vrouw van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-11161161
Zij woonde 1686 te Gorkum.
Ondertrouwd (3) [18065] op vrijdag 27 januari 1708 te Amsterdam (aktenummer: 542/210).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
27-01-1708
naam bruidegom:
Warensbergh, Jan
naam eerdere vrouw:
Ganswijk, Jannetje
naam bruid:
Indekamp, Marretje Maghiels
bronverwijzing:
DTB 542, p.210
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26158633

Compareerden als vooren
Jan Warensberg van Gramsbergen, cuijper, weduwnaar Immetje Ganswijk op de Prinsegraft
&
Marretje Maghiels in de Kamp van de Bijlemer, oud 48 jaren, woont als voorn, ouders doot, geassisteert met Aaltje Heijnen.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar de selve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhinderd worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Jan Warensbergh & kruisje.
zie akte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=warensbergh&x=20&z=b#OTR00106000108, gehuwd voor de kerk op 46-jarige leeftijd op zondag 12 februari 1708 te Amsterdam (aktenummer: 113368).
Brontekst:
Name Jan Warensbergh
Spouse's Name Marretje Michiels In De Kamp
Event Date 12 Feb 1708
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands

Echtgenote is Marretje Michiels in de Kamp [48543], geboren 1660 te Bijlmer (in de kamp van de), overleden 00-08-1721 te Prinsengracht, begraven op maandag 25 augustus 1721 te Amsterdam, Nieuwe Kerk en Engelse Kerk.
Brontekst: ingeschrevene:
[in de] Kamp, Marretie
ingeschrevene:
Warensberg, Jan
datum begrafenis:
25-08-1721
begraafplaats:
Nieuwe Kerk en Engelse Kerk
bronverwijzing:
DTB 1058, p.12vo en p.13
relatieinformatie:
Weduwe van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-11166179
Zij woonde 1708 Prinsengracht te Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.
 
Jan (Johannes) Blanckvoort [6231], dienstknecht, bakker, geboren 1663 te Heemse, overleden 00-10-1698 te Zwolle (bron: GAZ, wordt in 1699 genoemd), 1681 Jan Lubberts j.m. knecht van luitenant Blankvoort te Heemserveen
14-05-1688 Jannes Blanckvoort, bakker verkregen burgerschap Zwolle
13-08-1698 Testament Jannes Blanckvoort e.v. Splijtlof Zwolle
09-10-1698 Is voor Jannes Blanckvoort een doodkist geleverd. Zoon van Lubbert Blanckvoort Heer van de Hofstede [15018] en Lijsabeht Hermens [13437], woonde 1688 Haarlemmerdijk te Amsterdam.
Ondertrouwd [5752] op vrijdag 16 april 1688 te Amsterdam (aktenummer: 517/005).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
16-04-1688
naam bruidegom:
Blanckvoort, Jan
naam bruid:
Splijtkoftsz, Annetje
naam bruid:
Splietcoffs, Annetje
bronverwijzing:
DTB 517, p.5
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26412835

Compareerden als voren
Jan Blanckfoort van Hardenbergh, koeckebacker, oud 27 jaren, op de Haerlemerdijk, ouders doot, geassisteert met Arent Janss
&
Annetje Splijtloffts van Hardenbergh, oud 26 jaren, op Heeregracht, ouders doot, geassisteert met Hendrikje Gerrits.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar de selve de voorsz. trouwe te solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Jan Blanckvoort & Annetijn Splijtloofts. Gehuwd voor de kerk op zondag 2 mei 1688 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst:
Name Jan Blanckevoort
Spouse's Name Annetje Splijtlofs
Event Date 02 May 1688
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands

Echtgenote is Anna Splitelof [13574], 22 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Lubbert Jans Blanckvoort [23237], gedoopt op maandag 27 maart 1690 te Zwolle (bron: GAZ, aktenummer: 701/92), zoon van Jan (Johannes) Blanckvoort [6231], dienstknecht, bakker, en Anna Splitelof [13574].
   2. m  Lubbert Jans Blanckvoort [23252], gedoopt op maandag 20 augustus 1691 te Zwolle (bron: GAZ, aktenummer: 701/118), zoon van Jan (Johannes) Blanckvoort [6231], dienstknecht, bakker, en Anna Splitelof [13574].

Frederik Harmens [37390], droogscheerder, geboren 1663 te Gramsbergen.
Ondertrouwd [16971] op zaterdag 27 oktober 1685 te Amsterdam (aktenummer: 514/281).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
27-10-1685
naam bruidegom:
Harmensz, Frerik
naam bruidegom:
Hermens, Frerik
naam bruid:
Wildemans, Hilletje
bronverwijzing:
DTB 514, p.281
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26443434
Frerick Harmens van Gramsbergen, drooghscheerder, oud 22 jaren, buiten de Raampoort, ouders doot, geassisteert met Jan Eijlders. Hilletie Wildemans van Amsterdam, oud 29 jaren, in de Blomstrate, ouders doot, geassisteert met Grietie Pieters. Gehuwd voor de kerk op zondag 11 november 1685 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst: Name Fredrick Harmensz
Spouse's Name Hilletie Wildemans
Event Date 11 Nov 1685
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Hilletje Wildemans [37032], geboren 1656 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Harmanus Frederiks [37028], gedoopt op zondag 20 oktober 1686 te Amsterdam, zoon van Frederik Harmens [37390], droogscheerder, en Hilletje Wildemans [37032].

Maria Jans Boerink (ouders nazien) [71285], geboren 1664 te Gramsbergen, dochter van Jan Boerink [9270] en Geesje Arents [20649], woont 1694 te Gramsbergen.
Ondertrouwd [29262] op zaterdag 23 januari 1694 te Amsterdam (aktenummer: 522/386).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
23-01-1694
naam bruidegom:
Doorinck, Gerrit
naam bruid:
Boerinck, Maria
bronverwijzing:
DTB 522, p.386
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26429915
Compareerden als vooren
Gerrit Doorinck van Gramsbergh, backer, oud 27 jaren op de Fluweleburgwal, ouders doot, geassisteert met Jannetje Jans
&
Maria Boerinck van Gramsbergh, oud 30 jaren, als voorn, ouders doot, geassisteert met haer swager Dirck Andriesen.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar deselve de voorsz. trouwe te solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Gerreit Doerinck & Maria Boerinck. Gehuwd voor de kerk op zondag 7 februari 1694 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst: Name Gerrit Doornick
Spouse's Name Maria Boerinck
Event Date 07 Feb 1694
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Gerrit Deurink (Dorinck) [17761].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Geertruij Gerrits Doorinck [30011], gedoopt op zondag 9 mei 1694 te Amsterdam (getuige(n): Jan Wolfertz [Wolfers]).
Brontekst: kind:
, Geertruij
doopdatum:
09-05-1694
kerk:
Westerkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Dooringh, Gerrit
moeder:
Boeringh, Marija
bronverwijzing:
DTB 108, p.260 en p.261
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24392521
Dochter van Gerrit Deurink (Dorinck) [17761], bakker, sinds 1694 poorter van Amsterdam, en Maria Jans Boerink (ouders nazien) [71285].
   2. v  Anna Doorinck [161182], gedoopt op woensdag 26 juni 1697 te Amsterdam (getuige(n): Pieter Arpels en Jennetje Boerinck).
Brontekst: kind:
, Anna
doopdatum:
26-06-1697
kerk:
Noorderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Doornick, Gerrit
moeder:
Boerinck, Maria
bronverwijzing:
DTB 78, p.521
Doopregister: NL-SAA-24635601
Dochter van Gerrit Deurink (Dorinck) [17761], bakker, sinds 1694 poorter van Amsterdam, en Maria Jans Boerink (ouders nazien) [71285].
   3. m  Jan Doorinck [161183], gedoopt op vrijdag 19 februari 1700 te Amsterdam (getuige(n): Jan Wolfertz en Jannitie Boerinck).
Brontekst: kind:
, Jan
doopdatum:
19-02-1700
kerk:
Westerkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Doorinck, Gerrit
moeder:
Boerinck, Marija
bronverwijzing:
DTB 108, p.462
Doopregister: NL-SAA-24711564
Zoon van Gerrit Deurink (Dorinck) [17761], bakker, sinds 1694 poorter van Amsterdam, en Maria Jans Boerink (ouders nazien) [71285].

Geesje Everts [85234], geboren 1664 te Hardenberg.
Ondertrouwd [30810] op zaterdag 30 oktober 1688 te Amsterdam (aktenummer: 517/342).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
30-10-1688
naam bruidegom:
Bruijn, Jan
naam bruid:
Evers, Geesje
naam bruid:
Evertsen, Gesijn
bronverwijzing:
DTB 517, p.342
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26417882
Jan Bruijn van Amsterdam, soldaet, oud 24 jaeren, in de Ridderstraat, ouders doot, geassiteert met Harmen Barents.
Geesje Evers van Hardenbergh, oud 24 jaren, op de Nieuwedijk, ouders doot, geassisteert met Aeghie Lourens. Gehuwd voor de kerk op zondag 14 november 1688 te Amsterdam (aktenummer: 113354).
Brontekst: Name Jan Bruijn
Spouse's Name Geesje Everts
Event Date 14 Nov 1688
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Jan Bruijn [82827], soldaet, geboren 1664 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Evert Jans Bruijn [161160], gedoopt op vrijdag 8 februari 1692 te Amsterdam (getuige(n): Jan Messing en Isabella Stuart) (bron: kind:, Evertdoopdatum:08-02-1692kerk:Oude Kerkgodsdienst:Hervormdvader:Bruijn, Janmoeder:Everts, Geesjebronverwijzing:DTB 13, p.81Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)Doopregister: NL-SAA-24385277), zoon van Jan Bruijn [82827], soldaet, en Geesje Everts [85234].
   2. v  Margrita Jans Bruijn [161161], gedoopt op zondag 18 oktober 1693 te Amsterdam (getuige(n): Jan Messingh en Isabella Stuart) (bron: kind:, Margritadoopdatum:18-10-1693kerk:Nieuwe Kerkgodsdienst:Hervormdvader:Bruijn, Janmoeder:Everts, Geesiebronverwijzing:DTB 46, p.193Doopregister: NL-SAA-24717657), dochter van Jan Bruijn [82827], soldaet, en Geesje Everts [85234].
   3. m  Evert Jans Bruijn [161162], gedoopt op woensdag 21 november 1696 te Amsterdam (getuige(n): Jan Massijn en Isabel Stuijvaert) (bron: kind:, Evertdoopdatum:21-11-1696kerk:Zuiderkerkgodsdienst:Hervormdvader:Bruijn, Janmoeder:Everts, Geesiebronverwijzing:DTB 99, p.132Doopregister: NL-SAA-24690668), zoon van Jan Bruijn [82827], soldaet, en Geesje Everts [85234].
   4. m  Jan Jans Bruijn [161163], gedoopt op zondag 14 februari 1700 te Amsterdam (getuige(n): Hendrik Jacobsz en Isabella Stuwaarts) (bron: kind:, Jandoopdatum:14-02-1700kerk:Oude Kerkgodsdienst:Hervormdvader:Bruijn, Janmoeder:Everts, Geesiebronverwijzing:DTB 14, p.288Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)Doopregister: NL-SAA-24447098), zoon van Jan Bruijn [82827], soldaet, en Geesje Everts [85234].

Aaltje Gerrits [93333], geboren 1664 te Hardenberg.
Ondertrouwd [30970] op zaterdag 24 mei 1687 te Amsterdam (aktenummer: 516/083).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
24-05-1687
naam bruidegom:
Klasen, Hendrick
naam bruid:
Gerritsen, Aaltje
bronverwijzing:
DTB 516, p.83
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26482265
Hendrik Claesen van Oldenburgh, vaerentman, oud 23 jaren, in de Nieuwstraat, ouders doot, geassisteert met sijn neef Marten Broumond. Aeltje Gerrits van Hardenbergh, oud 23 jaren, op de Angeliersgracht, geassisteert met ouders consent. Gehuwd voor de kerk op zondag 15 juni 1687 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst: Name Hendrick Claesz
Spouse's Name Aeltje Gerrits
Event Date 15 Jun 1687
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Hendrik Claesen [93296], varentman, geboren 1664 te Oldenburg.
 
Hermannus Blanckvoort [13363], geboren te Collendoorn, op de Hofstede, gedoopt op donderdag 13 maart 1664 te Heemse (bron: Doop Heemse 187-127, aktenummer: 127).
Brontekst: Hermannus zoon van Lubbert Blankvoort en Lijsabeht Harmsen.
Overleden na 1699 te Heemse, zoon van Lubbert Blanckvoort Heer van de Hofstede [15018] en Lijsabeht Hermens [13437], woonde 1693/1697 Nieuwe Leliestraat te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [6802] op vrijdag 13 november 1693 te Amsterdam (aktenummer: 522/271).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
13-11-1693
naam bruidegom:
Blankfoort, Harmanus Lubbersz
naam bruidegom:
Lubbersen, Hermanus
naam bruid:
Kroes, Jannetje Jans
bronverwijzing:
DTB 522, p.271
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26413142
Compareerden als vooren

Harmanus Lubberse Blankfoort van Swol, koekebacker, oud 28 jaren in de N. Lelijstraet, ouders doot, geassisteert met sijn broeder Jan Blankfoort
&
Jannetje Jans Kroes van Utrecht, oud 31 jaren op de Keijsersgracht, ouders doot, geassisteert met haar nicht Jannetie Hendrix.

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar deselve de voorsz. trouwe te solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

[ondertekend] Hermannus Lubbersen & kruisje. Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op zondag 29 november 1693 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst: Name Harmanus Lubbers Blanckvoort
Spouse's Name Jannetje Jans Croes
Event Date 29 Nov 1693
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Jannetje Jans Kroes [29177], geboren 1662 te Utrecht, woont 1693 Keizersgracht te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [6804] op vrijdag 25 oktober 1697 te Amsterdam (aktenummer: 528/050).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
25-10-1697
naam bruidegom:
Blankvoort, Harmarus ( Lubberts )
naam eerdere vrouw:
Croesen, Jannetje
naam bruid:
[van] Rijssen, Aaltje ( Willems )
bronverwijzing:
DTB 528, p.50
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26413193
Harmanus Lubberts Blanckvoort van Swoll, koekebacker, weduwnaar Jannetje Croessen in de N. Lelij straet.
Aeltje Willems van Rijsen van Swoll, oud 30 jaeren, op den Binnen Amstel, ouders doot, geassisteert met haer nicht Hendrina van Rijsen.
(ondertekend: Hermannus Blankvoort & Aelten Vanrijssen), gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op zondag 10 november 1697 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst: Name Harmanus Lubbertsz Blankevoort
Spouse's Name Aeltje Willems Van Rijssen
Event Date 10 Nov 1697
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Aaltje Willems van Rijssen [29179], geboren 1667 te Zwolle, woont 1697 Binnen Amstel te Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Elisabeth Blanckvoort [29178], gedoopt (Herv) op zondag 26 september 1694 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Jan Blanckvoort en Isabella Eecks) (bron: kind:, Elisabethdoopdatum:26-09-1694kerk:Westerkerkgodsdienst:Hervormdvader:Blanckvoort, Harmanusmoeder:Kroese, Jannitien Jansbronverwijzing:DTB 108, p.270 en p.271Doopregister: NL-SAA-24443529), dochter van Hermannus Blanckvoort [13363] en Jannetje Jans Kroes [29177].
   2. m  Jan Blanckvoort [161159], gedoopt op zondag 8 juli 1696 te Amsterdam (getuige(n): Jan Blanckfoort en IJsabelle Eecks) (bron: kind:, Jandoopdatum:08-07-1696kerk:Westerkerkgodsdienst:Hervormdvader:Blanckfoort, Harmanusmoeder:Kroes, Jannitjebronverwijzing:DTB 108, p.338Doopregister: NL-SAA-24531714), zoon van Hermannus Blanckvoort [13363] en Jannetje Jans Kroes [29177].
Uit het tweede huwelijk:
   3. m  Lubartus Blanckvoort [29180], gedoopt (Herv) op vrijdag 20 februari 1699 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Jan Blanckvoort en Marij van Marcelle) (bron: kind:, Lubartusdoopdatum:20-02-1699kerk:Westerkerkgodsdienst:Hervormdvader:Blanckvoort, Harmanusmoeder:[van] Rijssen, Aeltiebronverwijzing:DTB 108, p.431Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)Doopregister: NL-SAA-24490421), overleden 00-12-1718 te Nieuwe Lelijstraat, begraven op zaterdag 3 december 1718 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Blankvoort, Lubertus
datum begrafenis:
03-12-1718
begraafplaats:
Wester Kerk
bronverwijzing:
DTB 1103, p.37vo en p.38
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-11193549
Zoon van Hermannus Blanckvoort [13363] en Aaltje Willems van Rijssen [29179].
   4. v  Elijsabeth Blanckvoort [29181], gedoopt (Herv) op zondag 4 september 1701 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Jan Blanckvoort en Aeltje Willems) (bron: kind:, Elijsabethdoopdatum:04-09-1701kerk:Westerkerkgodsdienst:Hervormdvader:Blanckvoort, Harmanusmoeder:[van] Rijsen, Aeltjegetuige:Blanckvoort, Jangetuige:Willems, Aeltjebronverwijzing:DTB 108, p.509Doopregister: NL-SAA-24153037), dochter van Hermannus Blanckvoort [13363] en Aaltje Willems van Rijssen [29179].

Arnoldus Benedictus Suithovius (Suithof) [20959], schoenmaker, gedoopt op donderdag 24 juli 1664 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), overleden na 1708 te Amsterdam, zoon van Gerhardus Suithovius (ouders nazien) [17377] en Geertruid Krakenberg [20935], woonde 1703 Laurierstraat te Amsterdam, 161B/03.
Ondertrouwd [7626] op vrijdag 9 maart 1703 te Amsterdam (aktenummer: 535/211).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
09-03-1703
naam bruidegom:
Suijthoff, Arnoldus
naam bruidegom:
Suthof, Arnoldus
naam bruid:
[van] Dijk, Maria
bronverwijzing:
DTB 535, p.211
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26146231
Compareerden als voren
Arnoldus Suijthoff van Gramsbergen, schoenmaeker, oud 36 jaren in de Louriers straet, geassisteert sijn moeder Geertruijt Kraakenbergh
&
Maria van Dijk van Hardenbergh, oud 34 jaren op de Heere gracht, ouders doot, geassisteert met haer oom Coenraet Groenewout.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Arnoldus Suthof & Maria Van Dijck. Echtgenote is Maria van Dijk [27612].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerardus Suithof [29806], gedoopt (Hervormd) op vrijdag 1 juni 1703 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Coenraet Groenewout en Harmentje van Dijck).
Brontekst: kind:
, Gerardus
doopdatum:
01-06-1703
kerk:
Westerkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Zuthoff, Arnoldus
moeder:
[van] Dijck, Maria
getuige:
Groenewout, Coenraet
getuige:
[van] Dijck, Harmentje
bronverwijzing:
DTB 108, p.571
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24154597
Zoon van Arnoldus Benedictus Suithovius (Suithof) [20959], schoenmaker, en Maria van Dijk [27612].
   2. v  Geertruijt Suithof [29618], gedoopt (Hervormd) op woensdag 1 april 1705 te Amsterdam, Nieuwe kerk (getuige(n): Stahius Huthof en Harmentje van Dijck).
Brontekst: kind:
, Geertruijt
doopdatum:
01-04-1705
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Huthof, Arnoldus
moeder:
[van] Dijck, Maria
getuige:
Huthof, Stahius
getuige:
[van] Dijck, Harmentje
bronverwijzing:
DTB 47, p.275(folio 138), nr.1
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24202135
Dochter van Arnoldus Benedictus Suithovius (Suithof) [20959], schoenmaker, en Maria van Dijk [27612].
   3. v  Geertruij Suithof [29804], gedoopt (Hervormd) op zondag 11 juli 1706 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Stasius Suijthoff en Harmijn van Dijck).
Brontekst: kind:
, Geertruij
doopdatum:
11-07-1706
kerk:
Westerkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Suijthoff, Arnoldus
moeder:
[van] Dijck, Maria
getuige:
Suijthoff, Stasius
getuige:
[van] Dijck, Harmijn
bronverwijzing:
DTB 109, p.99(folio 50), nr.5
Doopregister: NL-SAA-24139047
Dochter van Arnoldus Benedictus Suithovius (Suithof) [20959], schoenmaker, en Maria van Dijk [27612].
   4. m  Johannes Suithof [29805], gedoopt (Hervormd) op woensdag 12 september 1708 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Staatius Sijthoff en Harmijntje van Dijck).
Brontekst: kind:
, Johannes
doopdatum:
12-09-1708
kerk:
Westerkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Suijthoff, Arnoldus
moeder:
[van] Dijck, Maria
getuige:
Suijthoff, Staatius
getuige:
[van] Dijck, Harmijntje
bronverwijzing:
DTB 109, p.190(folio 95v), nr.5
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24140899
Zoon van Arnoldus Benedictus Suithovius (Suithof) [20959], schoenmaker, en Maria van Dijk [27612].

Trijne Andries [13348], geboren 00-12-1664 te Heemse, gedoopt op vrijdag 26 december 1664 te Heemse (bron: Doop Heemse 187-129, aktenummer: 129).
Brontekst: Trijne van Andries Jansen en Willemtjen Jansen
Overleden na 1690 te Amsterdam, dochter van Andries Jans Hoendercremer V [15201] en Willemtje Jans V [14673], woonde 59.
 
Jannegien Koster [8442], geboren ca. 1665 te Heemse, overleden na 1691 te Amsterdam, dochter van Evert Hendriks Koster V [14687], koster, woonde 62vo.
 
Jan van de Camp [30098], bakker, sinds 1692 poorter van Amsterdam, bierdrager, geboren 1665 te Gramsbergen, Oldenhof, overleden na 1707 te Amsterdam, zoon van Hendrik Jacobs [9058] en Geesje Habers [20860], woonde 1707 eerste Anjeliersdwarsstraat te Amsterdam, 159B/07.
Ondertrouwd (1) [29250] op zaterdag 9 augustus 1692 te Amsterdam (aktenummer: 520/570).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
09-08-1692
naam bruidegom:
[van de] Kamp, Jan
naam bruid:
Hertgerts, Judith
naam bruid:
Hartgers, Judith
naam eerdere man:
Nierhoff, Jacob
bronverwijzing:
DTB 520, p.570
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26476954
Compareerden als vooren

Jan van de Kamp van Gramsbergh, backer, oud 27 jaren, in de Ramskoij, geassisteert met sijn moeder Geese Hapers.
Judith Hartgers van Kampen, weduwe van Jacob Merhoff op de Prinsengracht.

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar deselve de voorsz. trouwe te solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

[ondertekend]
[opmerkingen] (aktenummer: x) met Judith Hartgers [30099], geboren 1664 te Kampen, overleden te op de Angeliers Graft aan de Noort zij, laat 1 kind na.
zie begraafregister:
https://archief.amsterdam/indexen/begraafregisters_1553-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=ju&vf1=1&a1=hartgers&x=12&z=b#A04274000112, begraven op zondag 2 januari 1707 te Amsterdam.
Brontekst: ingeschrevene:
Hartgers, Judick
ingeschrevene:
[van de] Kamp, Jan
datum begrafenis:
02-01-1707
begraafplaats:
Karthuizer Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1170, p.218 en p.219
relatieinformatie:
Vrouw van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10317301
{Zij was eerder ondertrouwd [8169] op vrijdag 7 april 1690 te Amsterdam (aktenummer: 518/415).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
07-04-1690
naam bruidegom:
Nierhoff, Jacob
naam bruid:
Herthgerts, Judick
naam bruid:
Hartgers, Judick
bronverwijzing:
DTB 518, p.415
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26499251
Echtgenoot is Jacob Nierhoff [30101], bakker, geboren 1664 te Wesel, overleden voor 1692.}
Ondertrouwd (2) [8168] op vrijdag 21 oktober 1707 te Amsterdam (aktenummer: 542/053).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
21-10-1707
naam bruidegom:
[van der] Kamp, Jan
naam eerdere vrouw:
Hartgers, Judith
naam bruid:
Kaen, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 542, p.53
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26096280
Compareerden als voorenamsbergen, bierdrager, weduwnaar van Judith Hartgers Jan vander Camp van Gramsbergen, bierdrager, weduwnaar Judith Hartgers inde Eerste Angeliersdwarstraat
& Jannetje Kaan van Breukelen, oud 42 jaren, op de Heregraft, ouders doot, geassisteert met Helena van Nek.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[onderteken] Jan van der Kamp & Jannetie Kaen.
zie huwelijksakte:rie Sondaagse uytroepingen, omme naar de selve de voorsz. https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=j&a1=kaen&x=20&z=b#OTR00106000029, gehuwd voor de kerk op zondag 6 november 1707 te Amsterdam (aktenummer: 113354).
Brontekst: Name Wouter Hendricx Houtman
Spouse's Name Pietertje Kiers
Event Date 06 Apr 1692
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Jannetje Kaan [9321], geboren 1665 te Breukelen, woont 1707 Herengracht te Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Jannetje Jans van der Kamp [30106], gedoopt (Hervormd) op zondag 5 juli 1693 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Roelof en Hendrickje Habers) (bron: kind:, Jannetjedoopdatum:05-07-1693kerk:Noorderkerkgodsdienst:Hervormdvader:[van der] Kamp, Janmoeder:Hartgers, Judithbronverwijzing:DTB 78, p.235Doopregister: NL-SAA-24434781), dochter van Jan van de Camp [30098], bakker, sinds 1692 poorter van Amsterdam, bierdrager, en Judith Hartgers [30099].
   2. m  Hendrick Jans van der Kamp [30107], gedoopt (Hervormd) op zondag 17 oktober 1694 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Hendrick Muller en Hendrckje Habers) (bron: kind:, Hendrickdoopdatum:17-10-1694kerk:Noorderkerkgodsdienst:Hervormdvader:[van der] Camp, Janmoeder:Hartgers, Judithbronverwijzing:DTB 78, p.319Doopregister: NL-SAA-24663178), zoon van Jan van de Camp [30098], bakker, sinds 1692 poorter van Amsterdam, bierdrager, en Judith Hartgers [30099].
   3. v  Jannetje Jans van der Kamp [30100], gedoopt (Hervormd) op zondag 7 oktober 1696 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Roelof Habers en Grietje Bot) (bron: kind:, Jannetjedoopdatum:07-10-1696kerk:Noorderkerkgodsdienst:Hervormdvader:[van der] Kamp, Janmoeder:Hargers, Judickbronverwijzing:DTB 78, p.463Doopregister: NL-SAA-24532783), dochter van Jan van de Camp [30098], bakker, sinds 1692 poorter van Amsterdam, bierdrager, en Judith Hartgers [30099].
   4. v  Jannetje Jans van der Kamp [30108], gedoopt (Hervormd) op zondag 30 november 1698 te Amsterdam, Nieuwe kerk (getuige(n): Hendrick Mulder en Hendrickje Haeberts) (bron: kind:, Jannetjedoopdatum:02-12-1698kerk:Nieuwe Kerkgodsdienst:Hervormdvader:[van der] Camp, Janmoeder:Hartgers, Judithbronverwijzing:DTB 46, p.447Doopregister: NL-SAA-24423237). Volgens doopboek 30 nov. Dochter van Jan van de Camp [30098], bakker, sinds 1692 poorter van Amsterdam, bierdrager, en Judith Hartgers [30099].
   5. v  Jannetje Jans van der Kamp [30103], gedoopt (Hervormd) op woensdag 17 maart 1700 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Hendrick Mulder en Hendrickje Habers) (bron: kind:, Jannetjedoopdatum:17-03-1700kerk:Noorderkerkgodsdienst:Hervormdvader:[van der] Kamp, Janmoeder:Hartgers, Judickbronverwijzing:DTB 79, p.107Doopregister: NL-SAA-24385879), dochter van Jan van de Camp [30098], bakker, sinds 1692 poorter van Amsterdam, bierdrager, en Judith Hartgers [30099].
   6. v  Saara Jans van der Kamp [30104], gedoopt (Hervormd) op woensdag 22 februari 1702 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Hendrik Mulder en Hendrickje Habers) (bron: kind:, Saaradoopdatum:22-02-1702kerk:Noorderkerkgodsdienst:Hervormdvader:[van der] Kamp, Janmoeder:Hartgers, Judickgetuige:Mulder, Hendrikgetuige:Habers, Hendrickjebronverwijzing:DTB 79, p.197(folio 99), nr.2Doopregister: NL-SAA-24190732), dochter van Jan van de Camp [30098], bakker, sinds 1692 poorter van Amsterdam, bierdrager, en Judith Hartgers [30099].
   7. m  Abraham Jans van der Kamp [30105], gedoopt (Hervormd) op woensdag 30 mei 1703 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): geen getuigen) (bron: kind:, Abrahamdoopdatum:30-05-1703kerk:Noorderkerkgodsdienst:Hervormdvader:[van der] Kamp, Janmoeder:Hartgers, Judickbronverwijzing:DTB 79, p.251(folio 126), nr.20Doopregister: NL-SAA-24191907), zoon van Jan van de Camp [30098], bakker, sinds 1692 poorter van Amsterdam, bierdrager, en Judith Hartgers [30099].
   8. m  Abraham Jans van der Kamp [71020], gedoopt op vrijdag 15 januari 1706 te Amsterdam (getuige(n): geen getuigen) (bron: kind:, Abramdoopdatum:15-01-1706kerk:Westerkerkgodsdienst:Hervormdvader:[van der] Kamp, Janmoeder:Hortjerts, Judickbronverwijzing:DTB 109, p.79(folio 40), nr.4Doopregister: NL-SAA-24138634), zoon van Jan van de Camp [30098], bakker, sinds 1692 poorter van Amsterdam, bierdrager, en Judith Hartgers [30099].

Aaltje Kraak [31267], geboren 1665 te Hardenberg, dochter van Geert Berents Kraak [6992], burgemeester, woont 1695 Keizersgracht te Amsterdam.
Ondertrouwd [7463] op vrijdag 15 april 1695 te Amsterdam (aktenummer: 524/120).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
15-04-1695
naam bruidegom:
Kaetman, Daniel
naam eerdere vrouw:
Hambeeks, Geesje
naam bruid:
Kraak, Aeltje Gerrits
naam bruid:
Crack, Altje Gerrits
bronverwijzing:
DTB 524, p.120
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26476915
Compareerden als vooren

Daniel Kaetman van Lemjou, suijkerbackersknecht, weduwnaar Geesien Hambeeks in de Roosestraet.
Aeltje Gerrits Kraak van den Hardenbergh, oud 30 jaren, op de Keijsersgracht, geassisteert met ouders consent.

Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar deselve de voorsz. trouwe te solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden datse vrye Persoonen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.

[ondertekend] kruisje & Altin Gerreijt Crack. Gehuwd voor de kerk op dinsdag 10 mei 1695 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst: Name Daniel Kaatman
Spouse's Name Aeltje Gerrits Kraak
Event Date 10 May 1695
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenoot is Daniel Kaetman (Jongman?) [31268], suikerbakkersknecht, geboren ca. 1660 te Lemjou, woont 1695 Rozenstraat te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [8506] voor 1695, gehuwd voor de kerk voor 1695 met Geesje Hambeeks [161191], overleden voor 1695.}
 
Hendrik Gerrits [69200], geboren ca. 1665 te Hardenberg, woont 1691 te Hardenberg.
Ondertrouwd [28885] op zaterdag 27 oktober 1691 te Amsterdam (aktenummer: 520/138).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
27-10-1691
naam bruidegom:
Gerritsz, Hendrik
naam bruid:
Hermensz, Geesje
bronverwijzing:
DTB 520, p.138
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26437467
Hendrik Gerrits, j.m., woont tot Hardenbergh.
Geesie Hermens, j.d. in de Papenburgsteegh.
Dese sijn op de acte van G. Bloemers, kustos tot Hardenbergh ingetekent. Acte verleent den 11/11/1691, gehuwd voor de kerk te Hardenberg met Geesie Hermens [69815], geboren ca. 1670 te Amsterdam.
 
Wouter Hendricksz [70966], bakker, sinds 1693 poorter van Amsterdam, geboren 1665 te Hardenberg, zoon van Hendrik Houtman [70669], woont 1692 Fluwelenburgwal te Amsterdam.
Ondertrouwd [29247] op zaterdag 22 maart 1692 te Amsterdam (aktenummer: 520/327).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
22-03-1692
naam bruidegom:
Houtman, Wouter Hendrik
naam bruid:
Kiers, Pietertje
bronverwijzing:
DTB 520, p.327
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26451594
Compareerden als voren
Wouter Hendr. Houtman van Hardenbergh, backer, oud 27 jaren, op de Fluweleburgwal, geassisteert met ouders consent
&
Pietertje Kiers van Meppelt, oud 28 jaren, op de Blauwe burgwal, geassisteert met ouders consent.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] kruisje & Pijttertijn Kijers.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=w&a1=houtman&x=20&z=b#OTR00088000166, gehuwd voor de kerk op zondag 6 april 1692 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst: Name Wouter Hendricx Houtman
Spouse's Name Pietertje Kiers
Event Date 06 Apr 1692
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Pietertje Kiers [70974], geboren 1664 te Meppel, woont 1692 Blauwburgwal te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrik Houtman [161168], gedoopt op zondag 17 april 1701 te Amsterdam (getuige(n): [de] Roij, Hendr. en Spervel, Sara) (bron: kind:, Hendrickdoopdatum:17-04-1701kerk:Nieuwe Kerkgodsdienst:Hervormdvader:Houtman, Woutermoeder:Kier, Pietertjegetuige:[de] Roij, Hendr.getuige:Spervel, Sarabronverwijzing:DTB 47, p.75(folio 38), nr.4Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)Doopregister: NL-SAA-24198894), zoon van Wouter Hendricksz [70966], bakker, sinds 1693 poorter van Amsterdam, en Pietertje Kiers [70974].
   2. v  Geertruijt Wouters Houtman [161167], gedoopt op woensdag 4 oktober 1702 te Amsterdam (getuige(n): Houtman, Gerrit en Segers, Swaentje) (bron: kind:, Geertruijtdoopdatum:04-10-1702kerk:Nieuwe Kerkgodsdienst:Hervormdvader:Houtman, Woutermoeder:Keijsers, Pietertjegetuige:Houtman, Gerritgetuige:Segers, Swaentjebronverwijzing:DTB 47, p.158(folio 79v), nr.12Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)Doopregister: NL-SAA-24200190), dochter van Wouter Hendricksz [70966], bakker, sinds 1693 poorter van Amsterdam, en Pietertje Kiers [70974].
   3. v  Geertruij Houtman [161169], gedoopt op zondag 6 juli 1704 te Amsterdam (getuige(n): Houtman, Hendrick en Thoors, Roelofje) (bron: kind:, Geertruijdoopdatum:06-07-1704kerk:Noorderkerkgodsdienst:Hervormdvader:Houtman, Woutermoeder:Thiers, Pietertjegetuige:Houtman, Hendrickgetuige:Thoors, Roelofjebronverwijzing:DTB 79, p.293(folio 147), nr.4Doopregister: NL-SAA-24192805), dochter van Wouter Hendricksz [70966], bakker, sinds 1693 poorter van Amsterdam, en Pietertje Kiers [70974].
   4. v  Anna Houtman [161170], gedoopt op zondag 6 december 1705 te Amsterdam (getuige(n): [de] Rooij, Hendrick en [de] Rooij, Saertje) (bron: kind:, Annadoopdatum:06-12-1705kerk:Noorderkerkgodsdienst:Hervormdvader:Houtman, Woutermoeder:Kiers, Pietertjegetuige:[de] Rooij, Hendrickgetuige:[de] Rooij, Saertjebronverwijzing:DTB 79, p.347(folio 174), nr.6Doopregister: NL-SAA-24193983), dochter van Wouter Hendricksz [70966], bakker, sinds 1693 poorter van Amsterdam, en Pietertje Kiers [70974].
   5. v  Sara Houtman [161171], gedoopt op zondag 21 november 1706 te Amsterdam (bron: kind:, Saradoopdatum:21-11-1706kerk:Noorderkerkgodsdienst:Hervormdvader:Houtman, Woutermoeder:Tzijrs, Pietertjegetuige:[de] Rooij, Hendrickgetuige:Spervel, Sarabronverwijzing:DTB 79, p.382(folio 191v), nr.22Doopregister: NL-SAA-24194746), dochter van Wouter Hendricksz [70966], bakker, sinds 1693 poorter van Amsterdam, en Pietertje Kiers [70974].
   6. v  Anna Houtman [161172], gedoopt op zondag 29 september 1709 te Amsterdam (getuige(n): Gerrit Houtman en Geesje Kier) (bron: kind:, Annadoopdatum:29-09-1709kerk:Noorderkerkgodsdienst:Hervormdvader:Houtman, Woutermoeder:Kier, Pietertjegetuige:Houtman, Gerritgetuige:Kier, Geesjebronverwijzing:DTB 79, p.493(folio 247), nr.23Doopregister: NL-SAA-24197044), dochter van Wouter Hendricksz [70966], bakker, sinds 1693 poorter van Amsterdam, en Pietertje Kiers [70974].
   7. v  Anna Houtman [161173], gedoopt op woensdag 3 december 1710 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Tjeers, Frans en Kroese, Maria) (bron: Amsterdam), dochter van Wouter Hendricksz [70966], bakker, sinds 1693 poorter van Amsterdam, en Pietertje Kiers [70974].

Gerrit Deurink (Dorinck) [17761], bakker, sinds 1694 poorter van Amsterdam, geboren 1666 te Gramsbergen, woont 1694 Fluwelenburgwal te Amsterdam.
Ondertrouwd [29262] op zaterdag 23 januari 1694 te Amsterdam (aktenummer: 522/386).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
23-01-1694
naam bruidegom:
Doorinck, Gerrit
naam bruid:
Boerinck, Maria
bronverwijzing:
DTB 522, p.386
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26429915
Compareerden als vooren
Gerrit Doorinck van Gramsbergh, backer, oud 27 jaren op de Fluweleburgwal, ouders doot, geassisteert met Jannetje Jans
&
Maria Boerinck van Gramsbergh, oud 30 jaren, als voorn, ouders doot, geassisteert met haer swager Dirck Andriesen.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme naar deselve de voorsz. trouwe te solemniseren en in alles te voltrekken, soo verre daar anders geene wettige verhin