Eerste blad    Vorig blad    Blad 22 van 25 bladen Volgend blad    Laatste blad

                                  
                                        
                     ┌─────────────────────────────────────┐
                     │    Hendrikjen van der VEEN    │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
178104
Hendrikjen van der VEEN [178104], geboren ca. 1784 te Veldhuijsen, overleden na 1804, woonde op 05‑04‑1804 Lauriergragt te Amsterdam, 05-04-1804: ingekomen in Amsterdam met attestatie van Veldhuijsen, woont Lauriergragt.
Weer vertrokken naar Gramsbergen 1-10-1825? 18-02-1836?

 
                                  
                                        
┌─────────────────────────────────────┐
│     Jacob van der VEEN     │x       Lea FABRITIUS       
└─────────────────────────────────────┘ 
 
32779
Jacob van der VEEN [32779], geboren 1752 te Hardenberg, overleden voor 1781 te Amsterdam.
Ondertrouwd [15259] op 30‑09‑1773 te Amsterdam (aktenummer: 618/525).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
30-09-1773
naam bruidegom:
[van der] Veen, Jacob
naam bruid:
Fabritius, Lea
bronverwijzing:
DTB 618, p.525
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26301292 Jacob van der Veene,van den Hardenberg,geref. Oud 23 jaren op de nieuwendijk,ouders doot,Lea Fabritius, van Alkmaar,geref. Oud 23 jaren, op den Kijzersgracht, haar vader Ernst Fabritius van Alkmaar. Gehuwd voor de kerk op 24‑10‑1773 te Alkmaar, Grote Kerk (Geref.) (aktenummer: 20281) met Lea FABRITIUS [32789], geboren ca. 1752 te Alkmaar. {Zij is later ondertrouwd [16260] op 20‑04‑1781 te Amsterdam (aktenummer: 626/001) met Hendrik NOBBE [29486].}
 
      ↑       ↑                    ↑
    Willem Jans van der VEEN    x     Hendrika Hendriks OPHOF    
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
   Egbert Hendriks MEIJERINK    x │   Janna Willems van der VEEN   │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                 ┌─┬─┬┴┬─┬─┐
                 M M V V M v
                 ↓ ↓ x ↓ ↓ 
 
31433
Janna Willems van der VEEN [31433], geboren te Hardenberg, gedoopt op 17‑04‑1767 te Hardenberg (bron: 184 info, aktenummer: 022-04). Willem van der Veen en Hendrica Ophofs, Hardenberg Janna, overleden op 12‑02‑1811 te Hardenberg 091, Achterstraat op 43-jarige leeftijd, aangegeven op 12 Sprokkelmaand, 44 jaar, nalatende 6 kinderen. Dochter van Willem Jans van der VEEN [14758], schipper, en Hendrika Hendriks OPHOF [14727], woonde 1787‑1791 te Amsterdam. Janna van der Veen werd op 20-03-1787 als lidmaat aangenomen in de kerk te Hardenberg. Zij vertrok op 12-07-1787 met attestatie naar Amsterdam. Op 21-07-1791 werd in Amsterdam een attestatie geschreven voor Hardenberg, die zij daar op 23 september inleverde.
Ondertrouwd [3124] op 04‑12‑1790 te Hardenberg en 10 december in Amsterdam (bron: 186, aktenummer: 635/474).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
10-12-1790
naam bruidegom:
Meijerink, Egbert
naam bruid:
[van der] Veen, Janna
bronverwijzing:
DTB 635, p.474
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26254274 Egbert Meijerink en Janna van der Veen, beide wonende te Hardenberg zijn alhier op acte van C.H. Walraven, predicant te Hardenberg, ingeteekend.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle, zyn hun hare geboden verwilliget.
Deze gebooden gaan voort.
[opmerking] Hardenberg.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 02‑01‑1791 te Hardenberg (bron: 186, aktenummer: 105) met Egbert Hendriks MEIJERINK [31432], 24 jaar oud (zie 31432). {Hij is later gehuwd [8606] op 46-jarige leeftijd op 10‑07‑1812 te Hardenberg (bron: B.S. Hardenberg, aktenummer: 13-H).
Minuten van notariële akten, opgesteld door notaris Antoni van Riemsdijk, inv.nr. 1955, no. 26.
Op 2 juli 1812 werden de huwelijksvoorwaarden opgesteld tussen Egbert Meijerink en Hermpjen Schutte. Fragmenten hier uit zijn:
"In het jaar 1812, den tweeden der maand julij, des morgens om negen uuren, ten huize van Egbert Meijerink, weduwenaar van wijlen Janna van der Veen, klompmaker en dekker van beroep, wonende in de Stad Hardenbergh in de Achterstraat in No. 91.
Ten verzoeke van denzelven Egbert Meijerink, zoo voor zich zelfs, uit hoofde van de gemeenschap van goederen, die tusschen hem en wijlen zijne voormelde vrouwe bestaan heeft uit krachte der wet, als in kwaliteit van wettigen voogd van Hendrik Meijerink, oud twintigh jaaren, van Willem Meijerink, oud zestien jaaren, van Fenne Margaretha Meijerink, oud dertien jaaren, van Hendrica Meijerink, oud tien jaaren, van Jan Meijerink, oud vijf jaaren en van Stiena Meijerink, oud twee jaaren, minderjaarige kinderen van hem en zijnen voormelden wijlen huisvrouwe.
Zijnde de gezegde minderjaarigen bekwaam om zich, ijder voor een zesde gedeelte, als eenige en alleenige erfgenaamen van haare voorzeide wijlen moeder te gedraagen. Toeziend voogd was oom Berend van der Veen, landbouwer, wonend in no. 6 te Bergentheim.
 
Verder werd een beschrijving opgemaakt van alle vaste goederen, meubelen, gereedschappen, kleeden, linnen, zilver- en goudwerk, schulden en baten.
Het eigendommelijk woonhuis met deszelfs grond en wheere, staande en geleegen in de stad Hardenbergh in de Achterstraat onder no. 91, ten westen van het woonhuis van Frederik Zweers en ten oosten van de stadspomp aldaar; hebbende dit huis zijn uitzicht op voornoemde straat van vooren en van agteren op het zogenaamde Hof.
In de huiskamer werd o.a het volgende aangetroffen:
- een zilveren snuiftabaksdoosjen met beeldwerk;
- een zilveren Eau de la Reine-doosjen met beeldwerk, Amsterdamsche keur;
- een zilveren naaldekoker met beeldwerk, Amsterdamsche keur;
- een dubbelde zilveren beugel met beeldwerk, Amsterdamsche keur;
- een spiegel;
- een paar gouden oorbellen, Amsterdamsche keur;
- een gouden ring met een gespeltjen, Amsterdamsche keur;
etc.
Debiteuren:
- van Hendrikus Goris, één jaar kamerhuur;
- van Antoni van Riemsdijk voor zes dagen dekken.
Crediteuren:
- aan Hendrik Balderhaar wegens opgenomen en ter leen ontvangen penningen;
- aan denzelven wegens landhuur;
- aan Egbert Warners op 't Collendoornerveen etc.
Echtgenote is Hermpje Lubberts SCHUTTE [31436], 34 jaar oud, dienstmaagd, geboren te Lutten, gedoopt op 14‑09‑1777 te Hardenberg (bron: 184-boeken gemeente Hardenberg, aktenummer: 035), overleden op 12‑10‑1857 te Zwolle op 80-jarige leeftijd (bron: B.S. Zwolle, aktenummer: 376), dochter van Lubbert Berends SCHUTTE [13172], landbouwer op 't Waaijmans te Lutten, later op 't Jakkeboers te Venebrugge, en Egbertje Derks SCHUTTE [2980], landbouwster, woonde 1815 te Hattem. H
Willemina 32 jaar Campen:30-12-1811 naamsaanneming
. {Zij is later gehuwd [18324] op 38-jarige leeftijd op 28‑12‑1815 te Zwolle (bron: B.S. Zwolle, aktenummer: 132) met Hermannus Gerrits de WILDE [4303], 42 jaar oud, bakker, geboren op 12‑11‑1773, zoon van Gerrit de WILDE [11554] en Jannegjen de WILDE [13125], woont 1815 te Zwolle. {Hij was ook ooit gehuwd [18328] met Derkjen KLEIJBRINK [10298], overleden voor 1815.}}}
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.

      ↑       ↑                    ↑
    Berend Jans VENEBRUGGE     x      Sophia Jans MARRINK     
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│    Jan Berends VEENENBURG    │x        Sara THOMAS       
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                   ┌─┼─┐
                   V M V
 
102274
Jan Berends VEENENBURG (Veenenburg) [102274], bakker, geboren 1713 te Hardenberg, 20-04-1742: Poorter van Amsterdam uit Hardenberg: Jan Veenenburg, bakker. Zoon van Berend Jans VENEBRUGGE (ouders nazien) [5369] en Sophia (Fijtje) Jans MARRINK [8461] (zie 8461), woont 1741 Waterstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd [34327] op 07‑07‑1741 te Amsterdam (aktenummer: 584/329).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
07-07-1741
naam bruidegom:
Venbrugh, Jan
naam bruidegom:
Venenburg, Jan
naam bruid:
Thomasz, Sara
naam eerdere man:
[ter] Poorte, Hendrik
bronverwijzing:
DTB 584, p.329
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26152962 Jan Venenburg, van Hardenberg, oud 28 jaar, in de Waterstraat, ouders dood, geadsisteert met sijn oom Gerrit Renouwt
&
Sara Thomasz, van Amsterdam, weduwe van Hendrik ter Poorte, woond als voorn.
Gehuwd voor de kerk op 23‑07‑1741 te Amsterdam (aktenummer: 113361).
Brontekst: Name Jan Veenenburg
Spouse's Name Sara Thomas
Event Date 23 Jul 1741
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenote is Sara THOMAS [102285], geboren 1709 te Amsterdam, overleden na 1765 te Amsterdam, dochter van Jannetje JURRIAANS [161405], woonde op 24‑06‑1740 hoek Wagestraat en binnen Amstel te Amsterdam, 1729: op den Amstel. {Zij was eerder ondertrouwd [34334] op 06‑05‑1729 te Amsterdam (aktenummer: 569/097).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
06-05-1729
naam bruidegom:
[ter] Poorten, Hendrik
naam bruid:
Tomas, Sara
bronverwijzing:
DTB 569, p.97
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26126263 voogdijstelling 24-06-1740: voogden Dr. Coenraad Antonij Swijghuijsen en Gerrit Rijnouw, getuigen haar buren Jan Vissink en Jan Veenenbrugh. Gehuwd voor de kerk op 22‑05‑1729 te Amsterdam (aktenummer: 113361).
Brontekst: Name Hendrik Ter Poorten
Spouse's Name Sara Tomas
Event Date 22 May 1729
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Hendrik ter POORTEN [102302], geboren 1701 te Coevorden, overleden voor 1740 te Amsterdam, woonde 1729 Utechtsestraat te Amsterdam.}
Uit dit huwelijk:
1.
v
Barendina Jans VENEBRUGGE [163873], gedoopt (Hervormd) op 15‑08‑1742 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Willem Veenenbrug & Jannetje Veenenbrug), dochter van Jan Berends VEENENBURG (Veenenburg) [102274] (zie 102274) en Sara THOMAS [102285].
2.
m
Hendrik Jans VENEBRUGGE [163874], gedoopt (Hervormd) op 29‑04‑1746 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Willem Veenenbrug & Grietje Veenenbrug), zoon van Jan Berends VEENENBURG (Veenenburg) [102274] (zie 102274) en Sara THOMAS [102285].
3.
v
Grietje Jans VENEBRUGGE [48841], gedoopt (Hervormd) op 15‑08‑1749 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Willem Hendrik Venenbrug & Grietje Venenbrug), dochter van Jan Berends VEENENBURG (Veenenburg) [102274] (zie 102274) en Sara THOMAS [102285].

      ↑       ↑             ↑       ↑
   Hendrik Geerts van der VEGTE   x      Hendrikjen Hendriks     
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
      Jacobus van BEEK      x │   Judit Hendriks van der VEGT   │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                   ┌┴┐
                   V V
 
1267
Judit Hendriks van der VEGT [1267], geboren te Heemse, Brink, gedoopt op 11‑04‑1745 te Heemse (bron: Doop Heemse 187-041, aktenummer: 041), dochter van Hendrik Geerts van der VEGTE (KiekindeVegte) [14940] en Hendrikjen Hendriks (Schutte) [14166], woont 1766 te Hardenberg, 1748 Kiekindevegt, Heemse.
Ondertrouwd [8027] op 05‑09‑1766 te Amsterdam (bron: 742/263, aktenummer: 611/370).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
05-09-1766
naam bruidegom:
[van] Beeck, Jacobus
naam eerdere vrouw:
Both, Geertruij
naam bruid:
[van der] Vegt, Judith
naam bruid:
[van der] Vecht, Judith
bronverwijzing:
DTB 742, p.263
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26172112

inschrijvingsdatum:
05-09-1766
naam bruidegom:
[van] Beek, Jacobus
naam eerdere vrouw:
Both, Geertruij
naam bruid:
[van der] Vegt, Judith
bronverwijzing:
DTB 611, p.370
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26172534 263:
Compareerden als vooren
Jacobus van Beek, van Vreeland, luters, weduwnaar Geertruij Both op Cattenburg.
Judith van der Vecht, van den Hardenberg, gereformeert, oud 20 jaer, woont als boven, haar moeder Hendrikie Hendriks te Hardenberg.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Jacobus van Beek & Judit van der Vegt
[opmerkingen] Kerk. Hij vrouw dood goet ingebragt. Sij moeders conset goet.
370:
Compareerden als vooren
Jacobus van Beek van Vreelant, luters, weduwnaar Geertruij Both op Cattenburg.
Judith van der Vegt van den Hardenberg, gereformeert, oud 20 jaar, woont als vooren, haar moeder Hendrikje.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Jacobus van Beeck & Judt van der Vegte
[opmerkingen] Puije. Hij vrouw doot goet ingebragt. Acte verleent om alhier opt stadhuijs te trouwen den 21 september 1766.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 21‑09‑1766 te Amsterdam (aktenummer: 1).
Brontekst: Op of na 21-09-1766 Echtgenoot is Jacobus van BEEK [29519], geboren ca. 1720 te Vreeland (gezindte: Evangelisch-Luthers), woont 1766 Kattenburg te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [8028] T1744‑1748, gehuwd voor de kerk T1744‑1748 met Geertruij BOTH [29520], geboren 1708 te Amsterdam (gezindte: Evangelisch-Luthers), overleden te Amsterdam, begraven op 26‑06‑1766 te Amsterdam, Ooster Kerk, woonde 1741 Colveniersburgwal (Kolveniersburgwal) te Amsterdam, 1766: op Kattenburg voor aan in de Klijnen Straad. {Zij was eerder ondertrouwd [725] op 28‑09‑1741 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
28-09-1741
naam bruidegom:
Wiepert, Hans Andries
naam bruid:
Bodt, Geertruij
bronverwijzing:
DTB 725, p.366
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26161164 Echtgenoot is Hans Andreas (Andries) WIEPERT [52606], geboren 1708 te Pleun, overleden te Amsterdam, begraven op 12‑02‑1744 te Amsterdam, Karthuizer Kerkhof, woonde 1741 Lucijesteeg (Luciensteeg) te Amsterdam, 1744: op Schagermark.}}
Uit dit huwelijk:
1.
v
Jacoba Johanna Francina Jacobussen van BEEK [29522], gedoopt (Evangelisch-Luthers) op 14‑10‑1767 te Amsterdam, Lutherse Kerk (getuige(n): Hermanus Vroom en Helena Both), dochter van Jacobus van BEEK [29519] en Judit Hendriks van der VEGT [1267] (zie 1267).
2.
v
Maria Anna Jacobussen van BEECK [29521], gedoopt (Evangelisch-Luthers) op 30‑08‑1769 te Amsterdam, Kerk aan huis (getuige(n): Hendrik Hagedoorn en Anna Noordenhout), dochter van Jacobus van BEEK [29519] en Judit Hendriks van der VEGT [1267] (zie 1267).

                                  
      Dirk van de VELDE                          
          └────────────────────────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
      Johannes VELSEN       x │   Femmetie Derks van de VELDE   │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                    M
 
46487
Femmetie Derks van de VELDE [46487], geboren 1650 te Gramsbergen, begraven op 01‑12‑1689 te Amsterdam, Zuider Kerk, dochter van Dirk van de VELDE [163914].
Ondertrouwd [17622] op 20‑11‑1676 te Amsterdam (aktenummer: 503/399).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
20-11-1676
naam bruidegom:
Velsen, Johannes
naam bruid:
[van de] Velde, Femmetje Dircx
bronverwijzing:
DTB 503, p.399
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26527732 Johannes Velsen van A. sijdelaecke winckelier out 29 jaren op de Princegracht ouders doot geass. Met Sarvaes Barents cleermaeker sijn bekende en Femmetie Dircx vande Velde van Gramsbergen out 26 jaren in de Kerckstraet, geass. Met haar konsent verklaart en gaat het ...[] Velde van de. Echtgenoot is Johannes VELSEN [46485], geboren 1653 te Amsterdam, overleden 1729 te zie bron (bron: DTB Begraven met Johannes VelsenOverledeneJohannes VelsenGebeurtenisBegravenDatum10-03-1729GebeurtenisplaatsAmsterdamDocumenttypeDTB BegravenErfgoedinstellingStadsarchief AmsterdamCollectiegebiedNoord-HollandArchief5001RegistratienummerDTB 1103Pagina68vo en 69Registratiedatum10-03-1729AkteplaatsAmsterdamCollectieWester Kerk).
Uit dit huwelijk:
1.
m
Johannes Johannessen VELSEN [46501], gedoopt (Hervormd) op 18‑12‑1680 te Amsterdam, Zuiderkerk, zoon van Johannes VELSEN [46485] en Femmetie Derks van de VELDE [46487] (zie 46487).

                                  
                                        
                     ┌─────────────────────────────────────┐
      Hendrik REUVER       x │      Gesina VELSINK      │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                    V
 
33073
Gesina VELSINK [33073], geboren 1688 te Hardenberg, overleden na 1718 te Amsterdam.
Ondertrouwd [15397] op 23‑04‑1717 te Amsterdam (aktenummer: 553/339).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
23-04-1717
naam bruidegom:
Rosser, Hinrich
naam bruid:
Velsinck, Gesina
bronverwijzing:
DTB 553, p.339
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26132551 Hendrik Reuver van Ystrop oud 28 jare op de Nieuwez: voorburgwal ouders doot geass. Met Jan van den Berg en Geesina Velsings van Hardenberg oud 29 jare op de Heregragt ouders doot geass. met haar nigt Geertrui Smits. Gehuwd voor de kerk op 16‑05‑1717 te Amsterdam (aktenummer: 113354).
Brontekst: Name Hendrick Reuver
Spouse's Name Gesina Velsings
Event Date 16 May 1717
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Hendrik REUVER [33072], geboren 1689 te Ystrop, overleden na 1718 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
v
Swaantje Hendriks REUVER [32220], gedoopt (Evangelisch-Luthers) op 10‑04‑1718 te Amsterdam, Lutherse Kerk (getuige(n): Jan Mulder en Sanneke Everwijns), dochter van Hendrik REUVER [33072] en Gesina VELSINK [33073] (zie 33073).

                                  
       NN VELSINK                            
          └────────────────────────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
      Jan van ASSELT       x │      Giertje VELSINK      │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                   ┌┴┐
                   M M
 
53696
Giertje VELSINK [53696], geboren 1727 te Hardenberg, overleden te Amsterdam, begraven op 05‑05‑1770 te Amsterdam, Noorder Kerk en Kerkhof, dochter van NN VELSINK [8628], woonde 1756 Herengracht te Amsterdam, 1770: Oude Nieuwstraat tussen de Lijnbaan en Korsjes steegen.
Ondertrouwd [22725] op 16‑04‑1756 te Amsterdam (aktenummer: 599/356).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
16-04-1756
naam bruidegom:
[van] Asselt, Jan
naam bruid:
Velsing, Giertje
bronverwijzing:
DTB 599, p.356
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26169132 Compareerden als vooren
Jan van Asselt, van Elspit, gereformeert, oud 27 jaar, in de Tuijnstraat, geassisteert met sijn vader Lafrens van Asselt
&
Giertje Velsing, van den Hardenberg, gereformeert, oud 29 jaar, op de Heeregragt, ouders doot, geassisteert met haar suster Swaantje Velsing.
Versoekende hare drie etc.
[ondertekend] Jan van Asselt & kruisje.
Echtgenoot is Jan van ASSELT [53682], geboren 1729 te Elspeet, overleden voor 1770, woonde 1756 Tuinstraat te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
m
Jan Jans van ASSELT [49482], gedoopt (Hervormd) op 25‑09‑1757 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Pitter (Pieter) Deurink en Swaantie Velsink), zoon van Jan van ASSELT [53682] en Giertje VELSINK [53696] (zie 53696).
2.
m
Willem Jans van ASSELT [46650], gedoopt (Hervormd) op 15‑08‑1759 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Rutgert Velsinck en Hendrina Elinck), zoon van Jan van ASSELT [53682] en Giertje VELSINK [53696] (zie 53696).

                                  
      Hendrik VELSINK                           
          └────────────────────────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
       Jan ANDRIES        x │   Jannetje Hendriks VELSINK   │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
46641
Jannetje Hendriks VELSINK [46641], geboren 1640 te Hardenberg, dochter van Hendrik VELSINK [46646], woont 1678 Dam te Amsterdam.
Ondertrouwd [17661] op 15‑10‑1678 te Amsterdam (aktenummer: 505/298).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
15-10-1678
naam bruidegom:
Andriesz, Jan
naam eerdere vrouw:
Houtmans, Dirkje
naam bruid:
Henderickx, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 505, p.298
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26406369 Compareerden als voren
Jan Andriesen van Masterlant, schoenlapper, weduwnaar Dirkje Houtmans op de Lucijenburgwal
&
Jannetje Henderickx van Hardenbergh, out 38 jaar, op den Dam, ouders doot, geassisteert met Grietie Henderikx haar suster.
Versoeckende hare drie etc.
[ondertekend] met J A & kruisje.
Echtgenoot is Jan ANDRIES [46639], schoenlapper, geboren ca. 1640 te Masterlant, woont 1678 Lucienburgwal te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [17658] voor 1678 met Dirkje HOUTMANS [46640], overleden voor 1678.}
 
                                  
       NN VELSINK                            
          └────────────────────────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
    Peter Hendriks DEURINK     x │     Zwaantje VELSINK      │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                   ┌┴┐
                   M *
 
67301
Zwaantje VELSINK [67301], geboren 1716 te Hardenberg, overleden 24‑03‑177? te Gramsbergen, voor 1774, 25-09-1757: getuigen bij de doop van Jan z.v. Jan van Asselt en Giertje Velsink zijn: Pitter Deurink en Swaantie Velsink. Dochter van NN VELSINK [8628], woonde 1755 Torensteeg te Amsterdam, 070/18, 1757: kerspel Gramsbergen.
Ondertrouwd [22253] op 17‑01‑1755 te Amsterdam (aktenummer: 598/245).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
17-01-1755
naam bruidegom:
Deurink, Pieter
naam eerdere vrouw:
Voorvelden, Engeltje
naam bruid:
Veltsinck, Swaantje
bronverwijzing:
DTB 598, p.245
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26194069 Compareerden als vooren
Pieter Deurinck van Gramsbergen, weduwnaar Engeltje Voorvelden in de Noorderkerkstraat.
Swaantje Veltsinck van Hardenberg, oud 39 jaar in de Toorensteeg, ouders doot, geassisteert met haar suster Geertje Veltsinck.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Pieter Deurink - kruisje
[opmerking] Hij vrouws doot goet ingebragt.
Gehuwd voor de kerk op 02‑02‑1755 te Amsterdam (aktenummer: 113361).
Brontekst: Name Pieter Deurink
Spouse's Name Swaantje Veltsink
Event Date 02 Feb 1755
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Peter Hendriks DEURINK [18348], 27 jaar oud (zie 18348). {Hij was eerder ondertrouwd [8064] op 20‑10‑1752 te Amsterdam (aktenummer: 596/122).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
20-10-1752
naam bruidegom:
Deurink, Pieter
naam bruid:
Vervelde, Engeltje
bronverwijzing:
DTB 596, p.122
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26194078 Compareerden als vooren
Pieter Deurink van Gramsbergen, oud 26 jaar in de Noorderkerkstraat, sijn moeder Jannetje Harms te Gramsberge.
Engeltje Vervelde van Aalten, oud 28 jaar op de Niewendijk, haar vader Wander Vervelt te Aalten.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Pieter Deurink - kruisje
[opmerkingen] Hij moeders consent goet ingebragt. Sij vaders consent goet ingebragt.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 05‑11‑1752 te Amsterdam (aktenummer: 113361).
Brontekst: Name Pieter Deurink
Spouse's Name Engeltje Vervelde
Event Date 05 Nov 1752
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenote is Engeltje Wanders VERVELDE [29631], geboren 1724 te Aalten, begraven op 10‑10‑1754 te Amsterdam, Karthuizer Kerkhof, dochter van Wander VERVELT [4967], woont 1752/1754 Nieuwendijk/Noorder Kerkstraat te Amsterdam, 10-10-1754: Engeltje Voorvelde huijsvrouw van Pieter Deurink in de Noorder Kerkstraat.}
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.

                                  
                                        
┌─────────────────────────────────────┐
│    Lambert van der VELST    │                     
└─────────────────────────────────────┘ 
 
160771
Lambert van der VELST [160771], kleermaker, geboren ca. 1570 te Hardenberg, 08-02-1594: Poorter van Amsterdam uit Hardenberch: Lambert van der Velst, kleermaker.
 
      ↑       ↑             ↑       ↑
    Jaen Hendriks VENNEBRUGGE    x     Hendrikjen Hermsen VINKE    
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
    Dirk Bernardsssen BOELE     x │   Berendine Jans VENEBRUGGE   │
       Gerrit SMIES        x└─────────────────────────────────────┘
 
      ↑       ↑             ↑       ↑
    Jaen Hendriks VENNEBRUGGE    x     Hendrikjen Hermsen VINKE    
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
    Dirk Bernardsssen BOELE     x│   Berendine Jans VENEBRUGGE   │
       Gerrit SMIES       x └─────────────────────────────────────┘
 
3743
Berendine Jans VENEBRUGGE [3743], geboren te Roeterskamp, gedoopt op 15‑12‑1765 te Hardenberg (bron: 184 info, aktenummer: 016). Jan Venebrugge en Hendrikjen Vinke op Roeterskamp Berendine, overleden na 1805 te Amsterdam, dochter van Jaen Hendriks VENNEBRUGGE [5446] en Hendrikjen Hermsen VINKE [6609], woonde 1800/1805 Keizersgracht/Singel, bij de Heiligenweg te Amsterdam, 07-04-1783: aangenomen als lidmaat in de kerk te Hardenberg, wonend op de Roeterskamp aldaar, attestatie gegeven naar Amsterdam 22-08-1784.
Ondertrouwd (1) [16616] op 18‑04‑1800 te Amsterdam (aktenummer: 646/290).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
18-04-1800
naam bruidegom:
Boele, Dirk
naam bruid:
Venebrugh, Berendina
naam bruid:
Venenbrugh, Berendina
bronverwijzing:
DTB 646, p.290
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26178482 Compareerden als vooren
Dirk Boele van Amsterdam, gereformeert, oud 31 jaren, op d'Agterburgwal, geadsisteert met zijn vader Bernardus Boele, woont als boven
&
Berendina Venenbrugh van Hardenberg, gereformeert, oud 32 jaren, op de Kijzersgragt, ouders dood, geadsisteert met de doodcedul van haar ouders.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Dirk Boele & Berendiena Venebrugh.
[opmerkingen] Zij ouders doodcedul goed.
(aktenummer: x) met Dirk Bernardsssen BOELE [33571], 30 jaar oud, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 04‑06‑1769 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Dirk Boele en Geertruij Visser), overleden voor 1805 te Amsterdam, zoon van Bernardus BOELE [25178] en Johanna Maria HAAIJENS [25806], woonde 1800 Achterburgwal te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [16788] op 22‑03‑1805 te Amsterdam (aktenummer: 653/012).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
22-03-1805
naam bruidegom:
Smies, Gerrit
naam bruid:
Venebrug, Barendina
naam eerdere man:
Boele, Dirk
bronverwijzing:
DTB 653, p.12
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26288450
Compareerden
Gerrit Smies van Zutphen, gereformeert, oud 30 jaren, in de Runstraat n.15, geadsisteert met consent van zij vader Jan Otto Smies wonende te Zutphen.
Barendina Venebrug van den Hardenberg, gereformeert, weduwe van Dirk Boele opt Cingel bij de Heiligeweg.
Verzoekende hunnde drie weeklyksche Huwlyks Proclamatiën, omme na afloop derzelven, hun lieder Huwlyk te solemniseeren, en in alles te voltrekken, zo verre daar anders geene wettige verhindering voorvalt. En naardien zy by waarheid verklaarden, dat zy vrye Persoonen waren, en elkanderen in bloede of zwagerschap niet bestonden, waar door een wettig Huwlyk mogt worden verhindert, zyn hun de verzogte geboden toegestaan.
[ondertekend] Gerret Smies - Barendiena Venebrug
[opmerkingen] Zutphen. Hij vaders consent goed. Zij mans dood goed.
(aktenummer: x) met Gerrit SMIES [33793], geboren 1775 te Zutphen, zoon van Otto SMIES [9382], woont 1805 Runstraat 15 te Amsterdam.
 
      ↑       ↑             ↑       ↑
    Jannes Berends VENEBRUGGE    x    Hendrikjen Gosens MULDERS    
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
   Hermannus Hendriks van LOO    x │  Fijgjen Jannessen VENEBRUGGE   │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                 ┌─┬─┬─┼─┬─┬─┐
                 V M M M V V m
                 ↓ ↓   x ↓ 
 
1521
Fijgjen (Sophia) Jannessen VENEBRUGGE [1521], geboren te Hardenberg, gedoopt op 26‑02‑1764 te Hardenberg (bron: 184 info, aktenummer: 011). Jannes Venebrugge en Hendrikjen Goosens, Hardenberg Fijgjen, overleden op 18‑02‑1834 te Stad Hardenberg op 69-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 6-S), dochter van Jannes Berends VENEBRUGGE [9296] en Hendrikjen Gosens MULDERS [7304], woonde 1834 062, Voorstraat te Stad Hardenberg.
Ondertrouwd [3028] op 24‑11‑1787 te Hardenberg (bron: D.T.B.-boeken gemeente Hardenberg, aktenummer: 186-99), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 16‑12‑1787 te Hardenberg (bron: D.T.B.-boeken gemeente Hardenberg, aktenummer: 186-99) met Hermannus Hendriks van LOO [2594], 32 jaar oud, blik-en koperslager, geboren te Hardenberg.
Brontekst: RC 1811: 25-12-1753.
Liste 2 1813: 25-12-1753, Marié, 6 enf., chaudronnier, fortune moyenne. Gedoopt op 25‑12‑1754 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 133), overleden op 23‑11‑1816 te Hardenbergh op 61-jarige leeftijd (bron: B.S. Hardenbergh 1811-1818, aktenummer: 46-H), zoon van Hendrik Hermsen van LOO [5104], smid, en Aaltje Willems DRIES [4832], woonde 1816 062 Voorstraat te Hardenbergh.
Uit dit huwelijk:
1.
v
Aaltje Hermannessen van LOO [31769], dienstmeid te Zwolle, geboren te Hardenberg, gedoopt op 08‑02‑1789 te Hardenberg (bron: Huwelijksbijlagen), overleden op 07‑04‑1855 te Stad Hardenberg op 66-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 11-S), dochter van Hermannus Hendriks van LOO [2594], blik-en koperslager, en Fijgjen (Sophia) Jannessen VENEBRUGGE [1521] (zie 1521), woonde 1855 Voorstraat te Stad Hardenberg.
Gehuwd [8780] op 26-jarige leeftijd op 05‑10‑1815 te Hardenberg (bron: B.S. Hardenberg, aktenummer: 19-H) met Landstorm 332 Roelof Gerrits conscrit 1808 02 01-04-1811 FRIJLINK [31766], 27 jaar oud, kleermaker, militair in het leger van Napoleon, sergeant major, geboren op 15‑03‑1788 te Hardenberg (bron: militie), gedoopt op 16‑03‑1788 te Hardenberg (bron: 184 info; Huwelijksbijlagen), 16 maart 1788 Gerrit Frijlink en Janna Gerrits, Hardenberg Roelof. Overleden op 18‑10‑1842 om 15.00 uur te Stad Hardenberg op 54-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 34-S), conscrit 1808 Stad Hardenberg no.12.
 
Roelof Frijlink zoon van Gerrit Vrijlink en Janna Gerrits, vertrokken 8 april 1811. Staat op 13 oktober 1813 op de lijst met absente dienstplichtigen te Hardenberg.
 
Eenheid:
Reserve Compagnie dept. Monden van de IJssel
Geregistreerde:
Roelof Frilink
Geboortedatum:
15-03-1788
Geboorteplaats:
Hardenberg
Stamboeknummer:
12
Vader:
Gerrit Frilink
Voornaam: Gerrit
Achternaam: Frilink
Moeder:
Jeanne Gerrits
Voornaam: Jeanne
Achternaam: Gerrits
Bewaarplaats:
Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs (niet te raadplegen bij het NIMH)
Inv.nr. SHD:
29Yc27
 
Manschappen van de Landstorm welke in Activiteit zijn geweest tot het borneeren en blokkeeren der Vesting Coevorden op:
29-12-1813, 24-01-1814, 25-01-1814, 04-04-1814, 29-04-1814, 30-04-1814, 01-05-1814, 02-05-1814, 03-05-1814, 04-05-1814, 05-05-1814: R. Frijling als Sergeant Major.
 
30-04-1814: Blokkering Vesting Coevorden met militaire wapenrusting en 20 scherpe patroonen en twee vuursteenen: Landstormnummer 332 Roelof Frijling. Hij is evenals Mens Lambert Odink no. 321 sergeant majoor.
Zoon van Gerrit Roelofs FRIJLINK (Vrielink) [10687], kleermaker en tapper, in 1787 korporaal der schutterij, en Janna Gerrits van 't HOLT (van de Hofstede) [12490], woonde 1842 Voorstraat te Stad Hardenberg, conscrit op 10-04-1811 melden in Zwolle.
2.
m
Jannes Hermannessen conscrit 1812 15 van LOO [34002], smits knegt, koperslager, landbouwer, geboren op 26‑01‑1792 te Hardenberg (bron: D.T.B.-boeken Hardenberg, aktenummer: 184-67), gedoopt op 29‑01‑1792 te Hardenberg (bron: 185, aktenummer: 005), 29 januari 1792 26 januari 1792 Hermannus van Loo en Fija Veenebrugge,
Hardenberg Jannes.
Overleden op 29‑12‑1859 om 01.00 uur te Stad Hardenberg op 67-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 31-S), conscrit 1812 Hardenberg no. 15. Zoon van Hermannus Hendriks van LOO [2594], blik-en koperslager, en Fijgjen (Sophia) Jannessen VENEBRUGGE [1521] (zie 1521), woonde 1859 Voorstraat te Stad Hardenberg, 1811: Stad Ommen.
1813: Gramsbergen.

Gehuwd [9956] op 47-jarige leeftijd op 03‑05‑1839 te Stad Hardenberg (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 01-S) met Aaltjen Alberts TIMMERMAN (Braakman) [34003], 29 jaar oud, dienstmeid, geboren op 03‑05‑1810 te Diffelen (bron: Doopboek 1772-1811, aktenummer: 083), gedoopt op 06‑05‑1810 te Heemse (bron: Doopboek 1772-1811, aktenummer: 083), overleden op 09‑12‑1852 te Stad Hardenberg op 42-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 15-S), dochter van Albert Teunissen TIMMERMAN (aan het Rot, Braakman) [32526], landbouwer, en Geesjen Jans SLOTMAN [12553], landbouwersche, woonde 1852 Voorstraat te Stad Hardenberg.
3.
m
Hendrik Hermannessen van LOO [2684], geboren op 10‑12‑1794 te Hardenberg (bron: 185, aktenummer: 025), gedoopt op 14‑12‑1794 te Hardenberg (bron: 185, aktenummer: 025), overleden 1794‑1811 te Hardenberg, zoon van Hermannus Hendriks van LOO [2594], blik-en koperslager, en Fijgjen (Sophia) Jannessen VENEBRUGGE [1521] (zie 1521).
4.
m
Hendricus van LOO s580#? [10801], schutter tijdens de Belgische Opstand, geboren op 12‑11‑1797 te Hardenberg (bron: 185, aktenummer: 050), gedoopt op 18‑11‑1797 te Hardenberg (bron: 185 info, aktenummer: 050), 18 november 1797 12 november 1797 Hermanus van Loo en Sophia Venebrug, Hardenberg Hendricus. Overleden op 15‑01‑1833 te Stad Hardenberg op 35-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 2-S), 25-1-1831: Hendrikus van Loo vraagt vrijstelling wegens gebrekkig gezicht, dit wordt niet toegewezen (zie 13-1-1831 Hendr. van Loo van de zolder van kerktoren gevallen).
 
In de Mobile Schutterij van Overijssel, 1e Afdeeling, 2e Bataillon, 5e Kompagnie komt in aanmerking voor het onderscheidingsteken voor het deelnemen aan de Tiendaagse Veldtocht van 2-12 augustus 1831: 580. Hendrikus van Loo.
Zoon van Hermannus Hendriks van LOO [2594], blik-en koperslager, en Fijgjen (Sophia) Jannessen VENEBRUGGE [1521] (zie 1521), woonde 1833 062, Voorstraat te Stad Hardenberg.
5.
v
Hendrikjen Hermannessen van LOO [16621], geboren op 03‑04‑1801 te Hardenberg (bron: 185, aktenummer: 089), gedoopt op 04‑04‑1801 te Hardenberg (bron: 185, aktenummer: 089), overleden op 02‑05‑1874 te Den Ham op 73-jarige leeftijd (aktenummer: 54), dochter van Hermannus Hendriks van LOO [2594], blik-en koperslager, en Fijgjen (Sophia) Jannessen VENEBRUGGE [1521] (zie 1521).
Gehuwd [5515] op 38-jarige leeftijd op 25‑07‑1839 te Den Ham (bron: B.S. Den Ham, aktenummer: 10) met Jan Hendrikussen VOORT [16631], 42 jaar oud, kuiper, geboren op 26‑08‑1796 te Den Ham, overleden na 1859 te Den Ham, zoon van Henricus Hendriks VOORT [2875], kuiper, en Geertje Alberts HORSTMAN [2894]. {Hij was eerder gehuwd [7263] voor 1839 met Hendrikjen KAPTEIN [2910], overleden voor 1839.}
6.
v
Johanna Hermannessen van LOO [3819], dienstmeid, geboren op 01‑10‑1805 te Hardenberg (bron: 185, aktenummer: 133), gedoopt op 06‑10‑1805 te Hardenberg (bron: 185, aktenummer: 133), overleden op 17‑08‑1874 te Haarlem op 68-jarige leeftijd (aktenummer: 657), dochter van Hermannus Hendriks van LOO [2594], blik-en koperslager, en Fijgjen (Sophia) Jannessen VENEBRUGGE [1521] (zie 1521).
Gehuwd [9038] op 31-jarige leeftijd op 07‑06‑1837 te Haarlem (bron: B.S. Haarlem, aktenummer: 85) met Adrianus Johannes van LEEUWEN [3828], boekbinder, geboren 1805 te Haarlem, overleden op 07‑02‑1872 te Haarlem (aktenummer: 118), zoon van Cornelis van LEEUWEN [19821] en Cornelia de VOS [19993].
7.
m
Hendrik Hermannessen van LOO [4030], geboren op 11‑01‑1811 te Hardenberg (bron: 185, aktenummer: 185-196), gedoopt op 20‑01‑1811 te Hardenberg (bron: 185 DTB info, aktenummer: 196). Hermannus van Loo en Sofia Veenebrugge, Hardenberg Hendrik, overleden op 28‑06‑1823 te Stad Hardenberg op 12-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 14-S), zoon van Hermannus Hendriks van LOO [2594], blik-en koperslager, en Fijgjen (Sophia) Jannessen VENEBRUGGE [1521] (zie 1521), woonde 1823 062 in de Voorstraat te Stad Hardenberg.

                                  
                                        
┌─────────────────────────────────────┐
│     Gerrit VENEBRUGGE     │x       Catrina KOSTER      
└─────────────────────────────────────┘ 
 
63934
Gerrit VENEBRUGGE [63934], bakker, geboren 1675 te Hardenberg, woont 1699 Buiten de Raampoort te Amsterdam.
Ondertrouwd [24089] op 17‑04‑1699 te Amsterdam (aktenummer: 530/121).
Brontekst: DTB Trouwen met Gerrit Venenburgh
Bruidegom
Gerrit Venenburgh
Bruid
Catrina Costers
Gebeurtenis
Ondertrouw
Gebeurtenisplaats
Amsterdam
Documenttype
DTB Trouwen
Erfgoedinstelling
Stadsarchief Amsterdam
Collectiegebied
Noord-Holland
Registratienummer
DTB 530
Pagina
121
Registratiedatum
17-04-1699
Akteplaats
Amsterdam
Opmerking
Huwelijksintekeningen van de KERK. Compareerden als voren
Gerrit Venenburgh van Hardenbergh, backer, oud 24 jaren, buijten de Raampoort, geassisteert met vaders consent
&
Catrina Costers van Hardenbergh, oud 30 jaren, op de Keijsersgracht, geassisteert met vaders consent.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] merkteken & Catriijne Costers
, gehuwd voor de kerk op 03‑05‑1699 te Amsterdam (aktenummer: 113368).
Brontekst: Name Gerrit Venenbrugh
Spouse's Name Catrina Costers
Event Date 03 May 1699
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenote is Catrina KOSTER (Costers) [64162] (zie 64162).
 
      ↑       ↑                    ↑
    Berend Jans VENEBRUGGE     x      Sophia Jans MARRINK     
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
     Hendrik HOLSTEIJN      x │   Johanna Berends VENEBRUGGE   │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                   ┌─┼─┐
                   M V V
 
161121
Johanna Berends VENEBRUGGE [161121], geboren 1714 te Hardenberg, overleden na 1749, dochter van Berend Jans VENEBRUGGE (ouders nazien) [5369] en Sophia (Fijtje) Jans MARRINK [8461] (zie 8461), woonde 1742 Heregragt te Amsterdam.
Ondertrouwd [51628] op 26‑10‑1742 te Amsterdam (aktenummer: 586/023), bruidegom: weduwnaar van Johanna Blom
bruid: ouders dood, geassisteerd met haar motje Johanna Venenburgh
(aktenummer: x) met Hendrik HOLSTEIJN [161119], geboren ca. 1710 te Amsterdam, overleden na 1756, woonde 1742 Negelantiersgragt te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [51627] voor 1742 met Johanna BLOM [161120], geboren ca. 1710, overleden voor 1742.}
Uit dit huwelijk:
1.
m
Seijmen Hendriks HOLSTEIJN [10834], gedoopt (Hervormd) op 04‑11‑1744 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Jan Venebrugge en Sara Thomas), zoon van Hendrik HOLSTEIJN [161119] en Johanna Berends VENEBRUGGE [161121] (zie 161121).
2.
v
Barendina Hendriks HOLSTEIJN [161122], gedoopt (Hervormd) op 12‑03‑1747 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Arie van Beijnum en Elsje Venebrugge), dochter van Hendrik HOLSTEIJN [161119] en Johanna Berends VENEBRUGGE [161121] (zie 161121).
3.
v
Feijja Hendriks HOLSTEIJN [41865], gedoopt (Hervormd) op 13‑04‑1749 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Arend van der Horst en Dina Teunis), dochter van Hendrik HOLSTEIJN [161119] en Johanna Berends VENEBRUGGE [161121] (zie 161121).

                                  
      Vader VENEBRUGGE                           
          │
┌──────────────────┴──────────────────┐
│     Hendrik VENENBRUG     │x        Elsie BOF        
└─────────────────────────────────────┘ 
 
64441
Hendrik VENENBRUG [64441], bakker, geboren 1669 te Hardenberg, overleden te Amsterdam, begraven op 24‑11‑1726 te Amsterdam, Karthuizer Kerkhof, 06-07-1700: Poorter van Amsterdam uit Hardenberg: Hendrik Venenbrug, bakker.
01-09-1723: getuigen van de doop van Willem z.v. Hendrik Vink en Jannetje Bof zijn Elsje Bof en Hendrik Venenbrug.
06-09-1715: getuigen van de doop van Catharina d.v. Hendrick Vinck en Jannetje Boff zijn Hendrick Vanenbrug en Elsje Boff.
06-05-1714: getuigen van de doop van Hendrick z.v. Hendrick Vinck em Jannetje Boff zijn Hendrick Veenenbrug en Elsje Veenenbrug.
Zoon van Vader VENEBRUGGE [4954], woonde 1699/1726 Korsiessteeg/Vinkenstraat te Amsterdam, 1726: Blomstraat; Hendrick Veneburg in de Blomstrad hoick Laaste Dwarstradt (ws. bij zijn broer in huis gestorven).
Ondertrouwd [24837] op 17‑04‑1699 te Amsterdam (aktenummer: 530/123).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
17-04-1699
naam bruidegom:
Veenebrugh, Hendrik
naam bruidegom:
Venbrug, Henderik
naam bruid:
Bof, Elsje
bronverwijzing:
DTB 530, p.123
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26526865 Compareerden als voren
Hendrick Veene Brugh van Hardenbergh, backer, oud 30 jaren in de Korsiessteegh, geassisteert met ouders consent
&
Elsie Bof van Doesburgh, oud 36 jaren op de Fluweleburghwal, ouders doot, geassisteert met haer nicht Rijbje Jacobs.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Henderick Venbrug & kruisje
, gehuwd voor de kerk op 03‑05‑1699 te Amsterdam (aktenummer: 113368).
Brontekst: Name Hendrick Veenebrugh
Spouse's Name Elsie Bof
Event Date 03 May 1699
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenote is Elsie BOF [64483], geboren 1663 te Doesburg, overleden te Amsterdam, begraven op 19‑09‑1726 te Amsterdam, Karthuizer Kerkhof, woonde 1699 Fluwelenburgwal te Amsterdam, 1726: Vinkenstraat; Elsije Bof juijsvrouw van Hendrik Veenenbrug in de Vinkestradt houk Mouthaan steeg.
 
                                  
      Vader VENEBRUGGE                           
          │
┌──────────────────┴──────────────────┐
│     Egbert VENENBURG      │x   Hendrikjen Hendriks NIEUWENHUIS  
└─────────────────────────────────────┘ x     Margrita GOEDENHOVEN     
                    x     Alijda van DIEPENHEIM     
                    x       Anna WELERS       
 
                                  
      Vader VENEBRUGGE                           
          │
┌──────────────────┴──────────────────┐
│     Egbert VENENBURG      │ x  Hendrikjen Hendriks NIEUWENHUIS  
└─────────────────────────────────────┘x      Margrita GOEDENHOVEN     
                    x     Alijda van DIEPENHEIM     
                    x       Anna WELERS       
 
                                  
      Vader VENEBRUGGE                           
          │
┌──────────────────┴──────────────────┐
│     Egbert VENENBURG      │ x  Hendrikjen Hendriks NIEUWENHUIS  
└─────────────────────────────────────┘ x     Margrita GOEDENHOVEN     
                    x     Alijda van DIEPENHEIM     
                    │x       Anna WELERS       
                    │                    
                  ┌─┬─┼─┬─┐
                  M V M V M
 
                                  
      Vader VENEBRUGGE                           
          │
┌──────────────────┴──────────────────┐
│     Egbert VENENBURG      │ x  Hendrikjen Hendriks NIEUWENHUIS  
└─────────────────────────────────────┘ x     Margrita GOEDENHOVEN     
                    x     Alijda van DIEPENHEIM     
                    x        Anna WELERS       
 
29223
Egbert VENENBURG [29223], bakker, geboren ca. 1679 te Hardenberg, overleden te Amsterdam, begraven op 13‑06‑1739 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, 28-11-1710: poorter van Amsterdam uit Hardenborg: Egbert Venenburg, bakker met Hendrikje Hendriks Nieuwenhuijs weduwe van Johannes Engels, bakker.
 
kind:
, Margrietje
doopdatum:
21-12-1710
kerk:
Amstelkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Waekhuijsen, Hendrick
moeder:
[van] Oostveen, Sara
getuige:
Venenburgh, Egbert
getuige:
Nieuwenhuijse, Hendrickje
bronverwijzing:
DTB 122, p.318(folio 159v), nr.3
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Doopregister: NL-SAA-24184334
 
kind:
, Hendrick
doopdatum:
04-02-1714
kerk:
Westerkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Neuhuijs, Jan
moeder:
Kleijntijs, Annetje
getuige:
Venebrugh, Egbert
getuige:
Nijeuhuijs, Hendrickel
bronverwijzing:
DTB 109, p.394(folio 197v), nr.15
Doopregister: NL-SAA-24145226
 
 
kind:
, Joanna
doopdatum:
30-05-1715
kerk:
Noorderkerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Minckemaijer, Jan
moeder:
Niewenhuijs, Jannetje
getuige:
Veenebrug, Egbert
getuige:
Nieuwenhuijs, Hendrickje
bronverwijzing:
DTB 80, p.148(folio 74v), nr.13
Doopregister: NL-SAA-24120277
, zoon van Vader VENEBRUGGE [4954], woonde 1710/1718 Nieuwmarkt/Blomstraat te Amsterdam, 1739: Blomstraat; Egbert Veeneburg Mr. broodbakker in de Blomstraat op de hoek van de Laaste dws.str. - 1 kind.
Ondertrouwd (1) [7717] op 24‑10‑1710 te Amsterdam (aktenummer: 546/283).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
24-10-1710
naam bruidegom:
Venbrugh, Egbert
naam bruidegom:
Venenbrugh, Egbert
naam bruid:
Nieuwhuijs, Hendrikje Hendriks
naam bruid:
Hendricks, Hendrikje
naam eerdere man:
Waakhuijse, Johannes
bronverwijzing:
DTB 546, p.283
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26153081 Egbert Venenbrugh van den Hardenburgh, bakker, oud 31 jaren, op de Ni markt, ouders doodt, geassisteert met zijn broeder Hendrik Venenbrugh
&
Hendrikie Hendriks Nieuwhuijs van den Hardenbergh, weduwe Johannes Wakhuijse in de Blomstraat.
[ondertekend: Egbert Venbrugh & Hendrickie Hendrcks]
[kantlijn: Sij weeskamer voldaan den 24 october 1710]
[NB. Gezien de vorige akte zou deze akte op 24 oktober zijn ingeschreven]
met Hendrikjen Hendriks NIEUWENHUIS (moeder nazien) [29221] (zie 29221). {Zij was eerder ondertrouwd [7740] op 06‑01‑1703 te Amsterdam (aktenummer: 535/103).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
06-01-1703
naam bruidegom:
Waakhuijs, Joannes Engelse
naam bruidegom:
Engelsen, Jannes
naam bruid:
Hendriks, Hendrikje
bronverwijzing:
DTB 535, p.103
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26157971 Joannes Engelse Waakhuijs van de Nieuwe Loosdregt, backer, oud 32 jaren, in de Amstelkerkstraat, ouders doodt, geassisteert met sijn broeder Hendrik Engelse Waakhuijs
&
Hendrikie Hendriks van Hardenbergh, oud 33 jaren, op de Louriersgraft, ouders doodt, geassisteert met Gerrit Hendrikse.
Echtgenoot is Johannes Engelberts WAAKHUIJS [29224], bakker, gedoopt 1671 te Nieuw Loosdrecht, overleden te Amsterdam, begraven op 16‑06‑1709 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, zoon van Engelbert WAAKHUIJS [161153], woonde 1703 Amstelkerkstraat te Amsterdam, 1709: Blomstraat; Johannis Waakhijse inde Blom straat opde hoek vande Laaste dw. straat laat na kinders.}
Ondertrouwd (2) [8144] op 20‑10‑1718 te Amsterdam (aktenummer: 555/234).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
20-10-1718
naam bruidegom:
Venbergh, Egbert
naam bruidegom:
Venenbrug, Egbert
naam eerdere vrouw:
Nieuwenhuijs, Hendrickje
naam bruid:
Goedenhoven, Margarita
bronverwijzing:
DTB 555, p.234
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26152957 Egbert Venenbrug van den Hardenberg weduwnaar Hendrickie Nieuwenhuijs in de Blomstraat
&
Margrita Goedenhoven van Geelmuijden oud 33 jare op de Lijdsegraft ouders doot geassisteert met haar oom Arent Boerman.
[ondertekend door: Egbert Venbrugh & Margartita Goedenhoven]
(aktenummer: x) met Margrita GOEDENHOVEN [30015], geboren 1685 te Geelmuijden, overleden 1718‑1720, woonde 1720 Lijdsegraft te Amsterdam.
Ondertrouwd (3) [8143] op 22‑03‑1720 te Amsterdam (aktenummer: 557/027).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
22-03-1720
naam bruidegom:
Vennburg, Egbert
naam eerdere vrouw:
Goedenhoven, Margrita
naam bruid:
[van] Diepen, Alijda
bronverwijzing:
DTB 557, p.27
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26153246 Egbert Venenbrug van den Hardenberg wedr. Margrita Goedenhoven in de Blomstraat
&
Alijda van Diepen van Deventer oud 27 jare op de Heregraft haar moeder Adriana van Geselaar tot Deventer.
{ondertekend: Egbert Vennbrugh & Alijda van Dipen]
[kantlijn: Sij moeders consent goet ingebragt]
, gehuwd voor de kerk op 07‑04‑1720 te Amsterdam (aktenummer: 113361).
Brontekst: Name Egbert Venenbrug
Spouse's Name Alijda Van Diepen
Event Date 07 Apr 1720
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenote is Alijda van DIEPENHEIM [30016], geboren 1693 te Deventer, overleden te Amsterdam, begraven op 19‑06‑1732 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, dochter van Adriana van GESELAAR [30021], woonde 1720 Heregraft te Amsterdam, 1732: Blomstraat; Allijda van Diepenheijm Huis en kraamvrouw van Egbert Veenebrugh Mr. broodbakker in de Blomstr. op d' hoek van d' Akelijst - i kind.
Ondertrouwd (4) [23265] op 06‑03‑1733 te Amsterdam (aktenummer: 574/233).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
06-03-1733
naam bruidegom:
Vennebrugh, Egbert
naam bruidegom:
Veeneburg, Egbert
naam eerdere vrouw:
[van] Diepenhem, Alida
naam bruid:
Weellers, Anna
bronverwijzing:
DTB 574, p.233
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26153224 Egbert Veeneburg van Hardenberg, weduwnaar van Alida van Diepenhem, in de Blomstraat &
Anna Welers van Campen, oud 46 jaar, op de Keijzersgragt, ouders dood, geadsisteert met haar nigt Geertruij van Oosten.
Echtgenote is Anna WELERS [61080], geboren 1687 te Kampen.
Uit het derde huwelijk:
1.
m
Jan Egberts VENENBURG [30018], gedoopt (Hervormd) op 01‑10‑1721 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Willem van der Meulen en de weduwe van Dirk Tussink), zoon van Egbert VENENBURG [29223] (zie 29223) en Alijda van DIEPENHEIM [30016].
2.
v
Adriana Egberts VENENBRUG [30017], gedoopt (Hervormd) op 14‑07‑1723 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Tomas Tijgelar en Jannetje Venenbrugh), overleden te Amsterdam op 1-jarige leeftijd, begraven op 18‑10‑1724 te Amsterdam, dochter van Egbert VENENBURG [29223] (zie 29223) en Alijda van DIEPENHEIM [30016], woonde 1724 Blomstraat te Amsterdam, 1724: Egbert Veenenbrug in de Blomstraat na de Baangraft (dit is ws. een kind).
3.
m
Willem Hendrick Egberts VENEBRUGGE (Veenenburgh) [30020], gedoopt (Hervormd) op 24‑06‑1725 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Jacobus Tijggelaer en Grietje Veenenburgh), overleden te Amsterdam op 1-jarige leeftijd, begraven op 11‑12‑1726 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, zoon van Egbert VENENBURG [29223] (zie 29223) en Alijda van DIEPENHEIM [30016], woonde 1726 Blomstraat te Amsterdam, 1726: kind van Egbert Veenbrug in de Blomstraat op de hoek van de Laste ds straat.
4.
v
Jannetje Egberts VENEBRUGGE [5588], gedoopt (Hervormd) op 09‑10‑1726 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Jacobus Tijglar & Jannetje Veenenburg), dochter van Egbert VENENBURG [29223] (zie 29223) en Alijda van DIEPENHEIM [30016].
5.
m
Harmen Egberts VEENENBURG [30019], gedoopt (Hervormd) op 13‑07‑1729 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Jan Tusinck en Tedora van Gesselar), overleden te Amsterdam, 4 dagen oud, begraven op 17‑07‑1729 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, zoon van Egbert VENENBURG [29223] (zie 29223) en Alijda van DIEPENHEIM [30016], woonde 1729 Blomstraat te Amsterdam, 1729: kint Egbert Veenenbrug in de Blomstraat op de hoek van de dwsstr.

      ↑       ↑                    ↑
    Berend Jans VENEBRUGGE     x      Sophia Jans MARRINK     
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│    Swier Berends VENENBURG    │x     Geertruij van BEESTEN     
└─────────────────────────────────────┘│x     Lammertje Jans KRAALEN    
                    │                    
                   ┌┴┐
                   M *
 
      ↑       ↑                    ↑
    Berend Jans VENEBRUGGE     x      Sophia Jans MARRINK     
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│    Swier Berends VENENBURG    │ x     Geertruij van BEESTEN     
└─────────────────────────────────────┘x     Lammertje Jans KRAALEN    
                    │                    
                   ┌┴┐
                   M V
 
30014
Swier (Swerus) Berends VENENBURG [30014], bakker, geboren te Hardenberg, gedoopt op 28‑12‑1726 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 065), overleden na 1764 te Amsterdam. Poorterboek 1756-01-30 22-668 Hardenberg Venenburg Swerus bakker.
27-10-1756: Huis en erf, Kromme Tuinstraat, hoek Blinde Hoek
Verkoper: Jan Dulleman
Koper: Geertruijd van Beesten
Koper: Sweerus Veenenbrugh
30-11-1763: Huis en erf, Kerkstraat (ZZ), tussen Leidsestraat en Nieuwe Spiegelstraat (Spiegelstraat) het derde huis aan de zuidzijde van de parserij
Verkoper: Maria de Ruijter wed. Willem Brant
Verkoper: Erven Suzanna Welters wed. Steven Harmensz de Ruijter
Koper: Aswerus Veenebrug.
29-10-1765: Huis, achterhuis en erven, (Vinkenstraat) Middelstraat (NZ), bij de Korte Prinsengracht
Verkoper: Alida Mulder wed. Pieter Sanderus
Verkoper: Erven Pieter Klinkert
Koper: Swerus Venenbrug
Koper: Pieter Geusinga.
23-05-1787: Huis en erf, Kromme Tuinstraat, hoek Blinde Hoek
Verkoper: Erven Assuerus Veenebrug echtgenoot erven Geertruijd van Beesten
Koper: Hendrik Swaveling.
23-05-1787: Huis en erf, Kerkstraat (ZZ), tussen Nieuwe Spiegelstraat en Leidsestraat
Verkoper: Erven Assuerus Veenebrug wedr. Lammertje Kraalen
Koper: Johannes Lohr.
19-06-1787: 1/2 huis, achterhuis en erf, Vinkenstraat (NZ), bij de Korte Prinsengracht
Verkoper: Erven Assuerus Veenebrug echtgenoot erven Geertruijd van Beesten
Koper: Jan Carel Alstede.
Zoon van Berend Jans VENEBRUGGE (ouders nazien) [5369] en Sophia (Fijtje) Jans MARRINK [8461] (zie 8461), woonde 1756/60/61 Prinsengracht/Negelantiersgracht/Tuinstraat/Krommetuinstraat te Amsterdam, 26-08-1756: ingekomen in Amsterdam: Sweers Venebrugge met attestatie van Hardenbergh, op de Princegragt.
24-08-1764: op het Bikkerseijland bij de Kerk.

Ondertrouwd (1) [8142] op 23‑01‑1756 te Amsterdam (aktenummer: 599/249).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
23-01-1756
naam bruidegom:
Venebrugh, Swerus
naam bruid:
[van] Beesten, Geertruij
bronverwijzing:
DTB 599, p.249
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26302107 Zwerus Veenebrugh, van den Hardenberg, gereformeert, oud 26 jaar, op de Negelantiersgragt, sijn moeder Sophia Marrink in den Hardenberg.
&
Geertruij van Beesten, van Meppel, gereformeert, oud 28 jaar, op de Keijsersgragt, ouders doot, geassisteert met haar neef Barent Meuleman
, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 08‑02‑1756 te Amsterdam (aktenummer: 113361).
Brontekst: Name Swerus Veenebrug
Spouse's Name Geertruij Van Beesten
Event Date 08 Feb 1756
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenote is Geertruij van BEESTEN [30022], geboren 1728 te Meppel, overleden te Amsterdam, begraven op 23‑10‑1758 te Amsterdam, Noorder Kerk en Kerkhof, kraamvrouw. Zij woonde 1756 Keizersgracht te Amsterdam, 23-10-1758: Maandag 23 October: Geertruij van Biesten huijs en craamvrouw van Sweeris Veenebrug broodbakker in de Kromme Tuijn straat op de hoek van de blinde hoek 14 roef baar SN38K.
Ondertrouwd (2) [8145] op 31‑12‑1761 te Amsterdam (aktenummer: 605/452).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
31-12-1761
naam bruidegom:
Venebrug, Swerus
naam eerdere vrouw:
[van] Biesten, Geertruij
naam bruid:
Kralen, Lammertje
bronverwijzing:
DTB 605, p.452
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26302076 Sweeris Veenebrug, van den Hardenberg, gereformeert, weduwnaar van Geertruij van Beesten, in de Krommetuinenstraat.
&
Lammertje Kraalenhuijs, van Meppel, gereformeert, oud 36 jaren, op de Prinsegragt, ouders doot, geassisteert met haar neef Gerrit Lummen.
Echtgenote is Lammertje Jans KRAALEN [30025], geboren 1725 te Meppel, overleden te Amsterdam, begraven op 24‑08‑1764 te Amsterdam, Noorder Kerk en Kerkhof, woonde 1761 Prinsengracht te Amsterdam, 24-08-1764: Op het Bikkers Eijland Aen (bij) de Kerk op het Achterom; kraamvrouw.
Uit het eerste huwelijk:
1.
m
Barend Swerus VENEBRUG [30023], gedoopt (Hervormd) op 01‑12‑1756 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Hendrik Holsteijn en Stijntie Venebrug), overleden te Amsterdam op 3-jarige leeftijd, begraven op 08‑07‑1760 te Amsterdam, Noorder Kerk en Kerkhof, zoon van Swier (Swerus) Berends VENENBURG [30014] (zie 30014) en Geertruij van BEESTEN [30022], woonde 1760 Tuinstraat te Amsterdam, 1760: kint Barend vader Sweeris Veenenbrug in de Tuijn straat op de hoek van de Cromme Tuijnstraat.
2.
x
kind VENEBRUGGE [41867], geboren 00‑10‑1758 te Amsterdam, ws. doodgeboren, de kraamvrouw sterft. Kind van Swier (Swerus) Berends VENENBURG [30014] (zie 30014) en Geertruij van BEESTEN [30022], woont 1758 Krommetuinstraat.
Uit het tweede huwelijk:
3.
m
Harmanus Swerus VENEBRUG [30026], gedoopt (Hervormd) op 08‑12‑1762 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Jan Kralen en Klasijn Schouten), overleden te Amsterdam, 272 dagen oud, begraven op 06‑09‑1763 te Amsterdam, zoon van Swier (Swerus) Berends VENENBURG [30014] (zie 30014) en Lammertje Jans KRAALEN [30025], woonde 1763 Krommetuinstraat te Amsterdam, 06-09-1763: kint Harmanus vader Asswerus Veenbrug in de Cromme Tuijn straat met slee bij dt 3 voet swv 6 k.
4.
v
Sofia Elisabeth Swerus VENEBRUG [30027], gedoopt (Hervormd) op 18‑07‑1764 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Jan Kralen en Klasijn Schouten), begraven op 08‑08‑1764 te Amsterdam, Noorder Kerk en Kerkhof, 21 dagen oud, dochter van Swier (Swerus) Berends VENENBURG [30014] (zie 30014) en Lammertje Jans KRAALEN [30025], woont op 08‑08‑1764 Bikkerseiland te Amsterdam, 1764: kint van Swerus Veenenbrug op het Bikkers Eijland over de kerk - sov 6.

      ↑       ↑                    ↑
    Berend Jans VENEBRUGGE     x      Sophia Jans MARRINK     
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
      Arij van BEIJNUM      x │   Elsje Berends VENNEBRUGGE   │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                 ┌─┬─┬┴┬─┬─┐
                 V M V M V M
 
7835
Elsje Berends VENNEBRUGGE [7835], geboren te Hardenberg, gedoopt op 24‑10‑1717 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 025), den 24 october Berend Venne-brugge tot den Hardenberg dogtertje gen. Elsje. Overleden na 1789 te Amsterdam, dochter van Berend Jans VENEBRUGGE (ouders nazien) [5369] en Sophia (Fijtje) Jans MARRINK [8461] (zie 8461).
Ondertrouwd [7676] op 14‑05‑1745 te Amsterdam (aktenummer: 588/290).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
14-05-1745
naam bruidegom:
[van] Beijnum, Arie
naam bruid:
Venebrug, Elisabet
naam bruid:
Veenebrugge, Elisabet
bronverwijzing:
DTB 588, p.290
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26049270 Arij van Beijnum van Hemmen, oud 35 jaar, op de Reguliersgragt, ouders dood, geadsisteert met sijn broer Cornelis van Beijnum.
Elisabeth Veenebrugge van Hardenbergh, oud 27 jaar, op de Elandsgraft, haar moeder Sophia Veenebrugge tot den Hardenbergh.
(aktenummer: x).
Brontekst: ws. te Diemen Echtgenoot is Arij van BEIJNUM [27942], geboren ca. 1710 te Hemmen, overleden na 1778.
Uit dit huwelijk:
1.
v
Natie Arie's van BEIJNUM [161118], gedoopt (Hervormd) op 25‑07‑1745 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Hendrik Holsteijn en Maria van Beijnum), dochter van Arij van BEIJNUM [27942] en Elsje Berends VENNEBRUGGE [7835] (zie 7835).
2.
m
Dirk Barent Arie's van BEIJNUM [161125], gedoopt (Hervormd) op 12‑03‑1749 te Amsterdam, Amstelkerk (getuige(n): Venebrug, Gerrit en [van] Bijnum, Femmetje), zoon van Arij van BEIJNUM [27942] en Elsje Berends VENNEBRUGGE [7835] (zie 7835).
3.
v
Natie Arie's van BEIJNUM [161117], gedoopt (Hervormd) op 25‑06‑1752 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Simshuijsen, Jan en [van] Beijnen, Maria), dochter van Arij van BEIJNUM [27942] en Elsje Berends VENNEBRUGGE [7835] (zie 7835).
4.
m
Barend Arie's van BEIJNUM [161123], gedoopt (Hervormd) op 11‑05‑1755 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Hendrik Holsteijn en Christina Venebrugge), zoon van Arij van BEIJNUM [27942] en Elsje Berends VENNEBRUGGE [7835] (zie 7835).
5.
v
Barendiena Arie's van BEIJNUM [161124], gedoopt (Hervormd) op 01‑09‑1756 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Venebrugh, Willem Hendrik en [van] Beijnum, Judik), dochter van Arij van BEIJNUM [27942] en Elsje Berends VENNEBRUGGE [7835] (zie 7835).
6.
m
Gijsbertus Arie's van BIJNUM [30024], gedoopt (Hervormd) op 15‑07‑1759 te Amsterdam, Amstelkerk (getuige(n): Swerus Venebrug en Gijbarie van Bijnum) (bron: kind:, Gijsbertusdoopdatum:15-07-1759kerk:Amstelkerkgodsdienst:Hervormdvader:[van] Bijnum, Arijmoeder:Venebrug, Elsjegetuige:Venebrug, Swerusgetuige:[van] Bijnum, Gijbariebronverwijzing:DTB 126, p.148(folio 74v), nr.3Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterda), zoon van Arij van BEIJNUM [27942] en Elsje Berends VENNEBRUGGE [7835] (zie 7835).

      ↑       ↑                    ↑
    Berend Jans VENEBRUGGE     x      Sophia Jans MARRINK     
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
        Jan ROOS        x │   Stiene Berends VENNEBRUGGE   │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
7834
Stiene Berends VENNEBRUGGE [7834], geboren te Hardenberg, gedoopt op 24‑12‑1719 te Hardenberg (bron: DTB Kerspel Hardenberg, aktenummer: 035), eodem Berend Vennebrugge dogtertje gen. Stiene. Overleden na 1773. Zij zou bij haar huwelijk tien jaar jonger zijn, dochter van Berend Jans VENEBRUGGE (ouders nazien) [5369] en Sophia (Fijtje) Jans MARRINK [8461] (zie 8461).
Ondertrouwd [15049] op 26‑03‑1773 te Amsterdam (aktenummer: 618/225).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
26-03-1773
naam bruidegom:
Roos, Jan
naam eerdere vrouw:
Reijnders, Geertruij
naam bruid:
Veenenburg, Christina
bronverwijzing:
DTB 618, p.225
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26275153 Jan Roos,van A'dam,geref.wed.Geertmij Reijnders, in de Lindenstraat,Christina Veenenburg,van den Hardenbergh,oud 45 jaren op de Kijzersgracht ouders doot. geass. Met haar suster Elsje Venenburg. (aktenummer: x) met Jan ROOS [32748], geboren 1702 te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [15255] op 10‑08‑1731 te Amsterdam met Catrina HIJSERS [32774], geboren te Amsterdam. Hij was eerder ondertrouwd [15178] op 16‑02‑1742 te Amsterdam met Geertruij REIJNDERS [32749], geboren 1699 te Amsterdam.}
 
      ↑       ↑             ↑       ↑
     Hendrik Everts VINKE     x    Fennetje Gerrits REINDERS    
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│    Egbert Hendriks VINKE    │                     
└─────────────────────────────────────┘ 
 
7461
Egbert Hendriks VINKE [7461], landbouwer, geboren te Heemse, gedoopt op 21‑10‑1753 te Heemse (bron: 188, aktenummer: 002), overleden op 31‑12‑1823 om 19.00 uur te Heemse op 70-jarige leeftijd (aangifte door: buren Hendrik Vedelaar, 52 en Albert Visscher, 32) (bron: B.S. Ambt Hardenberg, aktenummer: 001-A), zoon van Hendrik Everts VINKE (Reinink) [14179], landbouwer, en Fennetje Gerrits REINDERS [5540], dienstmeid, landbouwster, woonde Heemse 00, op de Cingel te Amsterdam.
 
                                  
        Jan VINKE                            
          │
┌──────────────────┴──────────────────┐
│     Evert Jans VINKE      │x    Annetje Hendriks van 't HOLT   
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                  ┌─┬┴┬─┐
                  M V M V
 
1024
Evert Jans VINKE [1024], geboren ca. 1685 te Heemse, overleden na 1752 te Heemse/Hardenberg, zoon van Jan VINKE [163901], woonde 1709 te kerspel Heemse, 072 78vo, 1710 Evert Jansen j.m. van Heemse; 1711 naar Hardenberg; 1737 keurnoot; 1748: nr. 82 de knecht Hendrik Meijer.
Ondertrouwd [380] op 04‑10‑1710 te Hardenberg/Heemse (bron: 186/189, aktenummer: 089/116).
Brontekst: 5-10-Heemse Echtgenote is Annetje Hendriks van 't HOLT [6956], geboren ca. 1685 te Hardenberg, begraven op 20‑09‑1730 te Hardenberg (bron: Kerk).
Brontekst: vrouw van Evert de Vinke, op 26-12 van Eevert Vinck een gift voor de armen van zijn vrouw zaliger Annegien van 't Holt. Dochter van Hendrik Herms van 't HOLT [20988], burgermeester, en Margien Jans DOERNINK [17753].
Uit dit huwelijk:
1.
m
Hendrik van 't Holt Everts VINKE [4556], geboren te Hardenberg, gedoopt op 18‑11‑1711 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 008/18), den 18 dito Evert Jans Vinke soon gen. Hendrik van 't Holt in Hardenberg. Overleden op 21‑04‑1785 te Hardenberg op 73-jarige leeftijd (bron: RA25), zoon van Evert Jans VINKE [1024] (zie 1024) en Annetje Hendriks van 't HOLT [6956].
2.
v
Janna Everts VINKE [5979], geboren ca. 1714, overleden op 11‑09‑1788, dochter van Evert Jans VINKE [1024] (zie 1024) en Annetje Hendriks van 't HOLT [6956].
3.
m
Jan Everts VINKE [5980], geboren te Hardenberg, gedoopt op 26‑01‑1716 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 018), eodem Everd Jansen de Vinke soon gen. Jan op den Hardenberg. Overleden na 1788, zoon van Evert Jans VINKE [1024] (zie 1024) en Annetje Hendriks van 't HOLT [6956].
4.
v
Derkje Everts [5951], geboren te Hardenberg, gedoopt op 15‑12‑1720 te Hardenberg (bron: DTB Kerspel Hardenberg, aktenummer: 040), den 15 dec. Evert Jaensen tot den Hardenberg dogtertje gen. Derkje. Overleden voor 1749, dochter van Evert Jans VINKE [1024] (zie 1024) en Annetje Hendriks van 't HOLT [6956].

      ↑       ↑             ↑       ↑
     Hendrik Everts VINKE     x    Fennetje Gerrits REINDERS    
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│    Evert Hendriks VINKE     │x      Geertruij van DRAGT     
└─────────────────────────────────────┘ x       Geesjen BAARS       
                    x    Johanna Elisabeth WIJSING    
 
      ↑       ↑             ↑       ↑
     Hendrik Everts VINKE     x    Fennetje Gerrits REINDERS    
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│    Evert Hendriks VINKE     │ x     Geertruij van DRAGT     
└─────────────────────────────────────┘x       Geesjen BAARS       
                    │x    Johanna Elisabeth WIJSING    
                    │                    
                    M
 
      ↑       ↑             ↑       ↑
     Hendrik Everts VINKE     x    Fennetje Gerrits REINDERS    
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│    Evert Hendriks VINKE     │ x     Geertruij van DRAGT     
└─────────────────────────────────────┘ x       Geesjen BAARS       
                    x    Johanna Elisabeth WIJSING    
 
109241
Evert Hendriks VINKE [109241], geboren te Heemse, gedoopt op 19‑09‑1751 te Heemse, overleden op 22‑04‑1827 te Amsterdam op 75-jarige leeftijd. Op 64-jarige leeftijd huiszittende arme man van 1815-1827. Zoon van Hendrik Everts VINKE (Reinink) [14179], landbouwer, en Fennetje Gerrits REINDERS [5540], dienstmeid, landbouwster, woonde 1790/1797 Singel hoek Katersteeg/Kerkstraat te Amsterdam, 1804: Kerkstraat bij de Reguliersgracht onder nr. 58 in de Commenij
1820 in het binnengasthuis
.
Ondertrouwd (1) [16477] op 23‑04‑1790 te Amsterdam (aktenummer: 635/121).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
23-04-1790
naam bruidegom:
Vink, Everd
naam bruid:
[van] Dragt, Geertruij
bronverwijzing:
DTB 635, p.121
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26303848 Compareerden als vooren
Evert Vink, van Zwoll, gereformeert, oudt 36 jaar, op de Cingell op de hoek van de Kaatersteegh (ouders dood) geassisteert met sijn broeder Egbert Vink op de Cingell bij de Bergstraat
&
Geertruij van Dragt, van Amsterdam, gereformeert, oudt 41 jaar, op de hoek van de Leijdse en Baangragt (ouders dood) geassisteert met haar broeder Hendrick van Dragt in de Lindestraat bij de Baangragt.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Everd Vijnk & kruisje.
Gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 11‑05‑1790 te Amsterdam (aktenummer: 113363).
Brontekst: Name Evert Vink
Spouse's Name Geertruij Van Dragt
Event Date 11 May 1790
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenote is Geertruij van DRAGT [7501], geboren 1756 te Amsterdam, overleden te Amsterdam, begraven op 26‑08‑1794 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, woonde 1790 hoek Leidse- en Baangracht te Amsterdam, 1794: in de eerste Wetring dwarstraat. {Zij was eerder ondertrouwd [16492] op 27‑11‑1778 te Amsterdam (aktenummer: 623/391).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
27-11-1778
naam bruidegom:
[van] Saatveld, Dirk
naam bruid:
[van] Dregt, Geertruij
bronverwijzing:
DTB 623, p.391
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26277879 Echtgenoot is Dirk van SAATVELD [33321].}
Ondertrouwd (2) [16497] op 29‑09‑1797 te Amsterdam (aktenummer: 643/036).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
29-09-1797
naam bruidegom:
Vink, Evert
naam eerdere vrouw:
[van] Dregten, Geertruij
naam bruid:
Baars, Geesje
bronverwijzing:
DTB 643, p.36
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26303873 Compareerden als vooren
Evert Vink, van Zwol, gereformeert, weduwnaar van Geertruij van Dregten in de Kerkstraat
&
Geesje Baars, van Leer in Oostvriesland, gereformeert, oud 25 jaren, in de Schippersstraat, ouders dood, geadsisteert met haar broeder Reijnier Baars woont als boven.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Everd Vijnk & kruisje.
[opmerking] Hij vrouws dood goed.
(aktenummer: x) met Geesjen BAARS [33344], geboren 1772 te Leer in Oostvriesland, overleden te Amsterdam, begraven op 14‑03‑1802 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, woonde 1797 Schippersstraat te Amsterdam, 1802: in de Uterse dwarstraat.
Ondertrouwd (3) [16501] op 10‑08‑1804 te Amsterdam (aktenummer: 652/194).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
10-08-1804
naam bruidegom:
Vink, Evert
naam eerdere vrouw:
Baars, Geesje
naam bruid:
Weisen, Johanna Elisabeth
naam eerdere man:
Schreuder, Albert Hendrik
bronverwijzing:
DTB 652, p.194
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26303790
Compareerden als vooren
Evert Vink van den Hardenberg, gereformeert, laast weduwnaar van Geesje Baars in de Kerkstraat bij de Reguliersgragt onder n.58 in de Commenij
Johanna Elisabeth Weisen van Loweda in Saxen, luthers, weduwe van Albert Hendrik Schreuder op de Prinsengragt bij de Noorderdwarsstraat bij de kruidenier.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseeren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Everd Vijnk - kruisje
[opmerkingen] Hij vrouws dood goed. Weeskamer voldaan 3 augustus 1804. Zij mans dood goed.
(aktenummer: x) met Johanna Elisabeth WIJSING [33373], geboren 1749 te Lowenthal in Saxen (gezindte: Luthers), overleden te Amsterdam, begraven op 09‑08‑1810 te Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof, woonde 1784/1804 Prinsengracht/Prinsengracht bij de Noorderdwarsstraat te Amsterdam, 1810: in de Nes, bij de Hall nr. 34; verlaten huisvrouw van Evert Vink, 70 jaar. {Zij was eerder ondertrouwd [51646] op 15‑10‑1784 te Amsterdam (aktenummer: 754/424).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
15-10-1784
naam bruidegom:
Schröder, Albert Hendrik
naam bruid:
Wijsing, Johanna Elisabeth
bronverwijzing:
DTB 754, p.424
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26283872 Echtgenoot is Albert Hendrik SCHRÖDER [161422], geboren 1749 te Engen in 't Bruijsen (gezindte: Luthers), woont 1784 buiten de Utrechtse poort te Amsterdam.}
Uit het tweede huwelijk:
1.
m
Henderk Egebert Everts VINK [161266], werkman, geboren op 08‑03‑1798 te Amsterdam, gedoopt (Rooms-Katholiek) op 15‑03‑1798 te Amsterdam, Kerk de Krijtberg (getuige(n): vader en moeder), overleden na 1818 te Amsterdam, zoon van Evert Hendriks VINKE [109241] (zie 109241) en Geesjen BAARS [33344].

                                  
                                        
┌─────────────────────────────────────┐
│      Gerrit VINKE       │x      Hendrikjen DOORNICK     
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                  ┌─┬┴┬─┐
                  M V M M
                    ↓ ↓
 
6777
Gerrit VINKE [6777], geboren ca. 1705 te Heemse, overleden voor 1748 te Hardenberg, woonde op 14‑04‑1726 te Zwolle.
Ondertrouwd [853] op 01‑11‑1726 te Amsterdam (20 okt. in Hardenberg en 27 okt. in Heemse) (bron: 186/189, aktenummer: 565/378).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
01-11-1726
naam bruidegom:
Vinke, Gerrit
naam bruid:
Doornink, Hendrikje
bronverwijzing:
DTB 565, p.378
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26154962 Gerrit Vinke, j.m., woont aan den Hardenberg.
Hendrickie Doornink, j.d., woont op de Fluweleburgwal.
Dese persoonen sijn hier op de acte van predicant aan den Hardenberg ingetekent. Acte verleent den 18/11/1726 om tot Hardenberg te trouwen.
Gehuwd voor de kerk op 18‑11‑1726 te Hardenberg. Na 18 november in Hardenberg met Hendrikjen DOORNICK [8927], geboren ca. 1705, overleden na 1751, woonde 1726 Fluwelenburgwal te Amsterdam, woont in 1748 te Hardenberg, Voorstraat 52 als weduwe van Gerrit Vinke.
Uit dit huwelijk:
1.
m
Jan Gerrits VINKE [4497], geboren te Hardenberg, gedoopt op 23‑11‑1727 te Heemse (bron: Doop Heemse 187-020, aktenummer: 020), overleden na 1781, zoon van Gerrit VINKE [6777] (zie 6777) en Hendrikjen DOORNICK [8927].
2.
v
Janna Gerrits VINKE [485], geboren te Hardenberg, gedoopt op 03‑04‑1729 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 071), dochter van Gerrit VINKE [6777] (zie 6777) en Hendrikjen DOORNICK [8927].
3.
m
Hendrik Gerrits VINKE [7607], geboren te Hardenberg, gedoopt op 28‑09‑1732 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 081), overleden na 1792 te Hardenberg, koopt in 1781 het huis tussen Jannes Zwiese en Marten Odink van Jan Vinke en de weduwe Antoni Vinke.
1791 verkoopaan Hendrik Richterink x Jannegien Jansen van hun huis tussen Hermannus van Loo en Philip en Emanuel Jonasz, wordende bewoond door de oud bmr. Gerrit Sierink.
Zoon van Gerrit VINKE [6777] (zie 6777) en Hendrikjen DOORNICK [8927].
Ondertrouwd (1) [1813] op 11‑10‑1756 te Hardenberg (bron: 186) met Geesjen Lamberts [117], geboren ca. 1730 te Bergentheim, overleden voor 1769 te Hoogeveen.
Ondertrouwd (2) [2296] 00‑06‑1769 te Hardenberg/Hoogeveen/Gramsbergen (bron: 186/DTB Gramsbergen), gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 25‑06‑1769 te Hardenberg (bron: 186/DTB Gramsbergen) met Swaentje Joosten JOOSTEN [7592], 33 jaar oud, geboren te Gramsbergen, gedoopt op 18‑03‑1736 te Gramsbergen, overleden na 1792 te Hardenberg, dochter van Joost Jans SCHOEMAKER [20996] en Geertruid Jans PAUS (Pauws) [18544] (zie 18544).
4.
m
Anthonij Gerrits VINKE [7104], geboren vo 1736 te Hardenberg, overleden 1774‑1781, zoon van Gerrit VINKE [6777] (zie 6777) en Hendrikjen DOORNICK [8927].
Ondertrouwd [2207] op 16‑08‑1767 te Hardenberg (bron: 186), gehuwd voor de kerk op 13‑09‑1767 te Hardenberg (bron: 186) met Fennegien Engberts [4488], 35 jaar oud, geboren te Anevelde, gedoopt op 13‑07‑1732 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 081), overleden na 1781, dochter van Engbert Hendriks (zie meijerink?) [6004] en Annetien Adolfs (Fennetje Arends) [17650], woonde 1748 Anevelde Engberts te Schoutambt Hardenberg.

      ↑                    ↑       
      Jan Hermsen VINKE      x      Hendrikjen RAVEKES     
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│       Jan VINKE       │x      Johanna Maria HOFF     
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                  ┌─┬┴┬─┐
                  M M M M
                    ↓ x
 
5022
Jan VINKE [5022], winkelier in scheepsvictualïen, geboren te Heemse, gedoopt op 11‑05‑1777 te Heemse (bron: 188, aktenummer: 028), overleden op 30‑01‑1835 te Amsterdam op 57-jarige leeftijd (bron: advertentie), kadastraalnr. B-688; Poorterboek 1804-05-29 31-412 Heemse Vinke Jan winkelier in scheepsvictualïen.
Sinds 29-05-1804 poorter van Amsterdam, uit Heemse: Jan Vinke, winkelier in scheepsvictualïen; Op 17 oktober 1795 laat Jan Vinke uit Heemse zich inschrijven als lidmaat van de Nederlands Hervormde gemeente te Amsterdam. Hij woont dan in de Haarlemmer Houttuijnen.
Zoon van Jan Hermsen VINKE [6611], koopman, landbouwer, en Hendrikjen RAVEKES [5007], landbouwersche, woonde 1795 Haarlemmerhouttuijnen te Amsterdam, 1805: Oude Teertuinen 47
1868/1869: woont enige tijd bij kleinzoon Jan Willem Boekhout Vinke, Geldersche Kade 78.

Ondertrouwd [16792] op 19‑04‑1805 te Amsterdam (bron: advertentie, aktenummer: 653/097).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
19-04-1805
naam bruidegom:
Vinke, Jan
naam bruid:
Hoff, Johanna Maria
bronverwijzing:
DTB 653, p.97
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26304073
Compareerden
Jan Vinke van Heemse, gereformeert, oud 28 jaren, in d' Oude Teertuinen n.47, ouders dood, geadsisteert met de doodcedul van zijn ouders Jan Vinke en Hendrikje Ravekes.
Johanna Maria Hoff van Amsterdam, gereformeert, oud 26 jaren, op de N.Z. Voorburgwal hoek van de Lijnbaansteeg, geadsisteert met haar moeder Johanna van Sprang woont als boven.
Verzoekende hunnde drie weeklyksche Huwlyks Proclamatiën, omme na afloop derzelven, hun lieder Huwlyk te solemniseeren, en in alles te voltrekken, zo verre daar anders geene wettige verhindering voorvalt. En naardien zy by waarheid verklaarden, dat zy vrye Persoonen waren, en elkanderen in bloede of zwagerschap niet bestonden, waar door een wettig Huwlyk mogt worden verhindert, zyn hun de verzogte geboden toegestaan.
[ondertekend] Jan Vinke - Johanna Maria Hoff
[opmerkingen] Hij ouders doodcedul goed.
(aktenummer: x) met Johanna Maria HOFF [33856], 26 jaar oud, winkelierster, gedoopt (Hervormd) op 18‑04‑1779 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Hendrik Hoff en Maria van Santen), overleden op 19‑02‑1858 te Amsterdam op 78-jarige leeftijd (aktenummer: advertentie), dochter van Willem Hendriks HOFF [60488] en Johanna van SPRANG [33931], woonde 1805 Nieuwezijds Voorburgwal te Amsterdam, 03-05-1837: Geldersche Kaay bij de Schreijerstoren no. 63.
02-03-1851: Leidschestraat 173
00-11-1855: Baanbrug K28, woont samen met Sophis Petronella Harbers gb. 1787 te Amsterdam.
1857: Leidschestraat 52=173 komt uit Baanbrugge
.
Uit dit huwelijk:
1.
m
Jan VINKE [58534], oprichter J. & J. Vinke, geboren op 21‑04‑1806 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 04‑05‑1806 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Jan ten Zijthoff en Johanna van Sprang), overleden op 29‑12‑1888 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd (bron: advertentie dankzegging 08-02-1889), zoon van Jan VINKE [5022] (zie 5022) en Johanna Maria HOFF [33856], winkelierster, woonde 1825 Geldersekade te Amsterdam, 1841: J. & J. Vinke, Geldersche Kade bij de Schreijers Toren no. 63
1854: Geldersekade 63=98
1874-1893: Geldersekade 76
.
2.
m
Hendrik Hermanus VINKE [58583], commissionair, geboren op 25‑08‑1808 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 11‑09‑1808 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Hermanus Vinke en Stijntje Bolks).
Brontekst: Zondag Namiddag den 11den September vijf kinderen gedoopt door D.P. Meijboom. Overleden op 03‑10‑1880 om 07.00 uur te Aalsmeer op 72-jarige leeftijd (bron: B.S. Aalsmeer, aktenummer: 86), zoon van Jan VINKE [5022] (zie 5022) en Johanna Maria HOFF [33856], winkelierster, woonde op 31‑12‑1851 Oudezijds Voorburgwal 140=330 te Amsterdam, 1853: Buiten Visscherstraat 13=337 Huis
1857: van Baanbrugge naar
27-05-1857: bij moeder op Leidschestraat 52=173
1880: Dorpsplein 108, Aalsmeer.

3.
m
Willem BOEKHOUT VINKE [58639], mobiel schutter, cargadoor, geboren op 11‑06‑1810 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 24‑06‑1810 te Amsterdam, Oude kerk (getuige(n): Thomas Ernst Meijerink en Sara ten Sijthoff).
Brontekst: Zondag 24 Junij door Do. Harencarspel. Overleden op 28‑05‑1860 te Geldersche Kade bij de Schreijerstoren op 49-jarige leeftijd (bron: krant). Ingevolge Koninklijk Besluit in dato 6 Augustus word aan Willem Vinke, als ook aan alle zijn wettige afstammelingen uit zijn huwelijk met Johanna Maria Boekhout, verleend den geslachtsnaam Boekhout nevens der hunnen aan te nemen, en zich alzoo te noemen en te teekenen Boekhout Vinke. Amsterdam, 1 september 1840. Zoon van Jan VINKE [5022] (zie 5022) en Johanna Maria HOFF [33856], winkelierster, woonde 1854 Haringpakker L248 te Amsterdam, 00-03-1854: komt uit Helder naar Gelderschekade 99, 1 mei vertrokken naar L248.
00-05-1856: Geldersche Kade 93, komt van L248 gaat 00-05-1859 naar folio 907
.
Gehuwd [5807] op 25-jarige leeftijd op 18‑02‑1836 te Amsterdam (bron: B.S. Amsterdam; adv., aktenummer: R1F48) met Johanna Maria Hendriks BOEKHOUT [58649], geboren 1810 te Amsterdam, overleden op 14‑05‑1853 te Amsterdam (bron: advertentie), 1 kind nalatende, dochter van Hendrik BOEKHOUT [58701] en Maria Philippina DEKKER [58711], woonde 1853 Gelderschekade 99 te Amsterdam.
4.
m
Johannes Jacobus VINKE [168841], winkelier, victualiewinkelier, geboren op 02‑12‑1816 om 17.00 uur te Amsterdam, Gelderschekade 63, overleden op 21‑05‑1858 te Breukelen op 41-jarige leeftijd (bron: B.S. Breukelen-Nijenrode; advertentie, aktenummer: 24). Heeft plaatsvervanger voor militaire dienst Cornelis van Staveren, op den 30-04-1835 ingelijfd bij de 10e afd. infanterie. Zoon van Jan VINKE [5022] (zie 5022) en Johanna Maria HOFF [33856], winkelierster, woonde 1835 Geldersekade 63.
Gehuwd [53301] op 37-jarige leeftijd op 20‑06‑1854 te Amsterdam (bron: B.S. Amsterdam, aktenummer: R6F31v) met Anna Margaretha Agnese RIESBERG [168842], 29 jaar oud, geboren op 03‑01‑1825 te Kampen (bron: B.S. Kampen, aktenummer: 001), dochter van Joan Herman RIESBERG [168843], smit, en Maria Sophia SCHWAB [168844], woont op 27‑04‑1859 Brugstraat te Breukelen.

                                  
       Dirk VISSER       ?       Rachel de PUT       
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│      Teunis VISSER      │x      Elisabet van LEEUWEN     
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                   ┌─┼─┐
                   M M M
                     ↓
 
65404
Teunis VISSER [65404], geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 26‑06‑1735 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): David de Put en Emerentie Bos), overleden te Amsterdam op 72-jarige leeftijd, begraven op 06‑05‑1808 te Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof, 01-05-1765: testament, comparante is ziekelijk. Zoon van Dirk VISSER [163915] en Rachel de PUT [175778], woonde 1763/1777 Anjeliersgracht/Kadijk te Amsterdam, 1808: Diake Besjeshuijs, 72 jaar.
Ondertrouwd [17073] op 12‑08‑1763 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
12-08-1763
naam bruidegom:
Visser, Theunis
naam bruid:
[van] Leeuwen, Elisabet
bronverwijzing:
DTB 607, p.389
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26304492 Compareerden als vooren
Teunis Visser van Amsterdam, gereformeert, oud 28 jaren, op de Anjeliergragt, geassisteert met sijn vader Dirk Visser
&
Elisabet van Leeuwen, van Amsterdam, gereformeert, oud 28 jaren, op Cattenburg, geassisteert met haar vader Harmanus van Leeuwen.
Versoekende hare drie etc.
[ondertekend] Theumis Visser & Eliesabeth van Leeuwen.
Echtgenote is Elisabet van LEEUWEN [66954], 28 jaar oud (zie 66954). Echtpaar woonde enige tijd in Hardenberg.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.

      ↑       ↑             ↑       ↑
     Derk Berends VEULKER     x    Geesjen Egberts MEIJERINK    
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│    Berend Derks VOLKERS     │x  Anna Margrieta Jacobs van der LANDEN 
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                    V
                    ↓
 
7157
Berend Derks VOLKERS [7157], geboren 1742 te Hardenberg, overleden 1791‑1798 te Amsterdam, 07-06-1764: Poorter van Amsterdam uit Hardenberg, Volkers, Barent, Anna Margrieta, Landen, van der, Jacob Lande, van der ovl. kruier.
02-04-1790: samen met Anna van der Lande getuige bij de doop van Dirk zoon van Martens, Hendrik en Volkers, Jannetje.
19-10-1791: samen met Anna van der Lande getuige bij de doop van Barent zoon van Martens, Henderik en Volkers, Jannetje.
Zoon van Derk Berends VEULKER [8942] en Geesjen Egberts MEIJERINK [6565], woonde 1763 Buiten de Leidsepoort te Amsterdam.
Ondertrouwd [6201] op 08‑07‑1763 te Amsterdam (aktenummer: 607/333).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
08-07-1763
naam bruidegom:
Volkers, Barend
naam bruid:
[van der] Lande, Anna
bronverwijzing:
DTB 607, p.333
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26305212 Compareerden als vooren
Barend Volkers, van den Hardenberg, gereformeert, oud 21 jaren, buijten de Leijdsepoot, geadsisteert met sijn moeder Geesje Meijerink, niet present waar voor compareert haer broeder (Christoffel Engelen)
&
Anna van der Lande, van Amsterdam, gereformeert, oud 21 jaren, op de Reguliersgragt, geassisteert met haar moeder Jannetje Roelofs.
[ondertekend] Barent Volkers en Anna van der Lande.
[opmerkingen] Hij moeders consent goet aan genoomen.
(aktenummer: x) met Anna Margrieta Jacobs van der LANDEN [29147], geboren 1742 te Amsterdam, overleden te Amsterdam, begraven op 22‑01‑1798 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, dochter van Jacob van der LANDEN [163944], kruier, en Jannetje ROELOFS [178931], woonde 1763 Reguliersgracht te Amsterdam, 22-01-1798: Buijten de Wetringpoort.
Uit dit huwelijk:
1.
v
Jannettie Barends VOLKERS [29914], gedoopt (Hervormd) op 08‑08‑1764 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Christoffel Engel en Jannetie Volkers), dochter van Berend Derks VOLKERS [7157] (zie 7157) en Anna Margrieta Jacobs van der LANDEN [29147].

      ↑       ↑             ↑       ↑
     Derk Berends VEULKER     x    Geesjen Egberts MEIJERINK    
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│    Egbert Derks VOLKERS     │                     
└─────────────────────────────────────┘ 
 
7158
Egbert Derks VOLKERS [7158], geboren te Hardenberg, gedoopt op 25‑10‑1744 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 108), overleden na 1780, zoon van Derk Berends VEULKER [8942] en Geesjen Egberts MEIJERINK [6565], woonde 1770 buiten de Leidsepoort te Amsterdam, 21-03-1766: aangenomen als lidmaat in de kerk te Hardenberg, attestatie gegeven naar Amsterdam 02-04-1770.
03-05-1770: ingekomen met attestatie van Hardenberg.

 
      ↑       ↑             ↑       ↑
     Derk Berends VEULKER     x    Geesjen Egberts MEIJERINK    
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
      Fredrik LOMEIJER      x │    Harmijna Derks VOLKERS    │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
7159
Harmijna Derks VOLKERS [7159], geboren te Hardenberg, gedoopt op 14‑10‑1742 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 102), overleden te Amsterdam op 60-jarige leeftijd, begraven op 08‑11‑1802 te Amsterdam, Hei, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, dochter van Derk Berends VEULKER [8942] en Geesjen Egberts MEIJERINK [6565], woonde 1797 buiten de Weteringspoort te Amsterdam (tel: 1748 VT), 1802: Overtoomseweg voorbij de Pastbrug.
Ondertrouwd [16578] op 26‑05‑1797 te Amsterdam (aktenummer: 642/301).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
26-05-1797
naam bruidegom:
Lomeijer, Fredrik
naam eerdere vrouw:
[van] Tongeren, Adriana Jacobs
naam bruid:
Volker, Hermina
naam bruid:
Volkers, Harmina
bronverwijzing:
DTB 642, p.301
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26246962 Compareerden als vooren
Fredrik Lomeijer, van Amsterdam, gereformeert, weduwnaar van Adriana Jacobs, van Tongeren aan de Overtoomseweg
&
Harmina Volkers, van den Hardenberg, gereformeert, oud 55 jaren, woont als boven, ouders dood, geadsisteert met Anna van der Landen buiten de Wetringspoort.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te volterekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Frederik Lomijer & Hermina Volker.
[opmerking] Hij vrouws dood goed.
(aktenummer: x) met Fredrik LOMEIJER [33530], geboren 1739 te Amsterdam, overleden na 1803 te Amsterdam, woonde 1765/1797 buiten de Leidsepoort/Overtoomseweg te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [16579] op 26‑04‑1765 te Amsterdam (aktenummer: 609/413).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
26-04-1765
naam bruidegom:
Lomijjer, Fredrik
naam bruid:
Jacobs, Adriana
bronverwijzing:
DTB 609, p.413
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26247357 (aktenummer: x) met Adriana Jacobs van TONGEREN [33536], geboren 1737 te Amsterdam, overleden te Amsterdam, begraven op 28‑06‑1781 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, woonde 1765 te Amsterdam, 1781: buijten de Leijdsepoort voor bij de Pestbrug. Hij is later ondertrouwd [5161] op 03‑06‑1803 te Amsterdam met Alida HOLLINK [31290]. {Zij was eerder ondertrouwd [6000] voor 1803 te Amsterdam met Christoffel VINK [31299], overleden voor 1803 te Amsterdam.}}
 
      ↑       ↑             ↑       ↑
     Jan Winolts WIJNTIES     x     Fennegien Hendriks VINKE    
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
      Frans van REE       x │    Harmpje Jans VOLKERS     │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                    M
 
14301
Harmpje Jans VOLKERS (Winolts) [14301], geboren 1686 te Gramsbergen, overleden na 1737, dochter van Jan Winolts WIJNTIES [21164] en Fennegien Hendriks VINKE [17853].
Ondertrouwd [5228] op 23‑04‑1717 te Amsterdam (aktenummer: 553/358).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
23-04-1717
naam bruidegom:
[van] Ree, Frans
naam bruid:
Volkerts, Harmpje
naam bruid:
Volkers, Hermien
bronverwijzing:
DTB 553, p.358
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26128284 Frans van Ree van Monnik, oud 26 jaren, in de Vijselstraat, ouders doot, geassisteert met sijn broeder Bernardus van Ree. Harmpie Volkers van Gramsbergen, oud 31 jaren, in de Kalverstraat, geassisteert met haar moeder Femmetje Hendriks. (aktenummer: x) met Frans van REE [14302], geboren 1691 te Monnik, overleden na 1737.
Uit dit huwelijk:
1.
m
Jan Frans' van RHEE [32578], gedoopt (Rooms-Katholiek) op 17‑07‑1718 te Amsterdam, Kerk De Star (getuige(n): Wijnant Volkers en Jannetje Volkers), zoon van Frans van REE [14302] en Harmpje Jans VOLKERS (Winolts) [14301] (zie 14301).

                                  
                                        
                     ┌─────────────────────────────────────┐
      Harmen COSTER       x │     Jannetje Volkers      │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
48484
Jannetje Volkers [48484], geboren 1683 te Hardenberg.
Ondertrouwd [18026] op 24‑04‑1711 te Amsterdam (aktenummer: 547/162).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
24-04-1711
naam bruidegom:
Kostersz, Harmen
naam bruidegom:
Coster, Harmen
naam bruid:
Velker, Jannetje
naam bruid:
Volkers, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 547, p.162
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26101499 Harmen Coster van Lingen balansemaker oud 30 jare in de oude nieuwstraat ouders doot geass met sijn neef Wouter Kramens en Janetje Volkers van den Hardenbergh oud 28 jaren op de Voorburgwal ouders doot geass met haar halve suster Jannetje Hendriks. (aktenummer: x) met Harmen COSTER [48483], balansmaker, geboren 1681 te Lingen.
 
                                  
       Jan VOLKERS                            
          └────────────────────────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
     Johannes van SCHILT      x │    Jannetje Jans VOLKERS    │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
101793
Jannetje Jans VOLKERS [101793], geboren 1697 te Gramsbergen, dochter van Jan VOLKERS [163902], woont 1729 Nieuwland te Amsterdam.
Ondertrouwd [31099] op 22‑04‑1729 te Amsterdam (aktenummer: 569/049).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
22-04-1729
naam bruidegom:
[van] Schilt, Johannes
naam bruid:
Volkers, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 569, p.49
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26136596 Compareerden als vooren
Johannes van Schild van Orsooij, oud 27 jaar, in de Dijkstraat, ouders dood, geassisteert met sijn neef Johannes Veldhuijsen
&
Jannetje Volkers van Gramsbergen, oud 32 jaar, op 't Nieuwland, haar vader Jan Volkers tot Gramsbergen.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Johannes van Schild & Janneti Volkers.
[opmerkingen] Sij vaders consent goed ingebragt.
Gehuwd voor de kerk op 08‑05‑1729 te Amsterdam (aktenummer: 113361).
Brontekst: Name Johannes Van Schilt
Spouse's Name Jannetje Volkers
Event Date 08 May 1729
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Johannes van SCHILT [101800], geboren 1702 te Orsooij, woont 1729 Dijkstraat te Amsterdam.
 
      ↑       ↑             ↑       ↑
     Jan Teunissen VOLKERS     x     Wibbigjen Jans POTHOF     
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
      Fredrik WINTER       x │    Katrina Jans VOLKERS     │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
21255
Katrina (Trijne) Jans VOLKERS [21255], geboren te Gramsbergen, gedoopt op 27‑11‑1712 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), overleden na 1746, dochter van Jan Teunissen VOLKERS (ouders nazien) [21251] en Wibbigjen Jans POTHOF [21195].
Ondertrouwd [16870] op 24‑05‑1737 te Amsterdam (aktenummer: 579/401).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
24-05-1737
naam bruidegom:
Winter, Fredrik
naam bruid:
Volkers, Catrina
bronverwijzing:
DTB 579, p.401
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26164537 Fredrik Winter van Heusingveld, oud 21 jaar, op de Texelsecaij, ouders dood, geadsisteert met sijn neeff Jan Begeman. Catrina Volkers van Gramsberge, oud 24 jaar, in de Angelierstraat, ouders dood, geadsisteert met haar night Maria Volkers. Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 09‑06‑1737 te Amsterdam (aktenummer: 113361/312).
Brontekst: Name Fredrik Winter
Spouse's Name Catharina Volkertz
Event Date 09 Jun 1737
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Fredrik WINTER [34457], geboren 1716 te Heusingveld.
 

Eerste blad    Vorig blad    Blad 22 van 25 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail