Eerste blad    Vorig blad    Blad 19 van 25 bladen Volgend blad    Laatste blad

      ↑       ↑             ↑       ↑
     Jan Berends REINDERS     x    Geertruid Hendriks HABERS    
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│     Jan Jans REINDERS     │x      Grietje Derks PETERS     
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                   ┌─┼─┐
                   V M m
                   ↓ ↓ 
 
10736
Jan Jans REINDERS [10736], timmerman, geboren te Anevelde, gedoopt op 15‑07‑1759 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 150), overleden na 1809 te Hardenberg, zoon van Jan Berends REINDERS [5907] en Geertruid Hendriks HABERS [18459], woonde 1796 te Hardenberg, 20-03-1777: aangenomen als lidmaat in de kerk te Hardenberg, wonend te Anevelde, attestatie gegeven naar Amsterdam 29-03-1786.
29-05-1798: Stemgerechtigden: Is 39 jaar en woont sinds 2 jaar te Hardenberg.
1809: koopt huis Voorstraat van Gerrit Jan Reinders naast Isr. Gemeente.

Ondertrouwd [3334] op 18‑04‑1788 te Amsterdam (aktenummer: 633/150).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
18-04-1788
naam bruidegom:
Reijnders, Jan
naam bruid:
Peeters, Grietje
bronverwijzing:
DTB 633, p.150
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26272885 Jan Reijnders, van Hardenberg, gereformeert, oud 29 jaar, in 't Klooster, sijn moeder Truijtje Habers te Hardenberg in Overijssel.
Grietje Peeters, van Roosendaal bij Arnhem, gereformeert, oud 28 jaar, op de Keijsersgragt, haar vader Dirk Peeters woont te Roosendaal.
certificaat door stiefvader en moeder afgegeven 2 april.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 04‑05‑1788 te Amsterdam (aktenummer: 113363).
Brontekst: Name Jan Reinders
Spouse's Name Grietje Peters
Event Date 04 May 1788
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenote is Grietje Derks PETERS [5823] (zie 5823).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.

      ↑       ↑                    ↑
     Geerdt Derks REINTS     x    Grietien Hendriks KLEINTIES   
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
      Isack Pieters       x │    Geesjen Geerts REINS     │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
17553
Geesjen Geerts REINS [17553], geboren te Gramsbergen, gedoopt op 02‑03‑1684 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), dochter van Geerdt Derks REINTS [20873] en Grietien Hendriks KLEINTIES (ouders nazien) [21061].
Ondertrouwd [14713] op 27‑10‑1719 te Amsterdam (aktenummer: 556/328).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
27-10-1719
naam bruidegom:
Pieterse, Isack
naam bruid:
Reijns, Geesje
bronverwijzing:
DTB 556, p.328
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26124939 Ysack Pieterse van A'dam oud 26 jare op de Singel geass. Met sijn vader Pieter Jurrianse en Geesie Rijns van Gramsbergen oud 30 jare woont als vooren haar vader Geert Rijns tot Gramsbergen. Echtgenoot is Isack Pieters [32667], geboren 1693 te Amsterdam.
 
                                  
                                        
                     ┌─────────────────────────────────────┐
      Marcelis LEMMERS      x │     Femmetje RIBBERING     │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
61079
Femmetje RIBBERING [61079], geboren 1703 te Hardenberg.
Ondertrouwd [23217] op 25‑04‑1732 te Amsterdam (aktenummer: 573/201).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
25-04-1732
naam bruidegom:
Lemmers, Marcelis
naam bruid:
Ribbrinck, Femmetje
bronverwijzing:
DTB 573, p.201
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26106310 Marcelis Lemmers van Meegen, oud 26 jaar, in d' Angelierstraat, ouders dood, geadsisteert met Elisabeth de Wit. Femmetje Ribberink van Hardenberg, oud 29 jaar, op de Nieuwendijk, ouders dood, geadsisteert met Hendrikje Buijs. Echtgenoot is Marcelis LEMMERS [59405], geboren 1706 te Meegen.
 
             ↑                     
     Asse Jans RIBBERINK     x       Hadewich KRAAK      
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│   Johannes Asses RIBBERINGH   │x       Hendrina BUIJST      
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                    V
 
29544
Johannes Asses RIBBERINGH [29544], spekslager, geboren 1705 te Hardenberg (ouders nazien), 16-06-1733: Poorter van Amsterdam uit Hardenbergh: Johannes Ribberingh, spekslager. Zoon van Asse Jans RIBBERINK [22143] en Hadewich KRAAK [6838], woont 1733 Noorderkerkstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd [8038] op 17‑04‑1733 te Amsterdam (aktenummer: 574/317).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
17-04-1733
naam bruidegom:
Ribbering, Johannes
naam bruidegom:
Ribbrick, Johannes
naam bruid:
Buijs, Hendrina
bronverwijzing:
DTB 574, p.317
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26129278 Compareerden als vooren
Johannes Ribbering van Hardenberg, oud 28 jaar, in de Noorderkerkstraaat, ouders dood, geassisteert met sijn neef Pieter Elders & Hendrina Buijs van Norden, oud 27 jaar, in de Tuijnstraat, ouders dood, geassisteert met haar nigt Rensie Both.
Versoekende hare drie etc.
[ondertekend] Johannes Ribbrick & kruisje.
Gehuwd voor de kerk op 03‑05‑1733 te Amsterdam (aktenummer: 113361).
Brontekst: Name Johannes Ribbering
Spouse's Name Henderina Buijs
Event Date 03 May 1733
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenote is Hendrina BUIJST [29545], geboren 1706 te Norden, woont 1733 Tuinstraat te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
v
Alida Johannessen RIBBERINK [29546], gedoopt (Hervormd) op 26‑03‑1734 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Johannes van der Linden en Alida Kraak), overleden te Amsterdam op 59-jarige leeftijd, begraven op 17‑01‑1794 te Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof, 1 kind nagelaten. Dochter van Johannes Asses RIBBERINGH [29544] (zie 29544) en Hendrina BUIJST [29545], woonde 1794 Regtboomsloot te Amsterdam.

      ↑       ↑                    ↑
   Gerrit Jacobs van RIEMSDIJCK   x Mechteldt Lijsebeth Wolters van LENNEP
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│Hendrik Berend Gerrits van RIEMSDIJK │x    Philippa Theodora TOLLIUS    
└─────────────────────────────────────┘│x     Johanna van der SON     
                    │                    
                   ┌─┼─┐
                   V M M
 
      ↑       ↑                    ↑
   Gerrit Jacobs van RIEMSDIJCK   x Mechteldt Lijsebeth Wolters van LENNEP
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│Hendrik Berend Gerrits van RIEMSDIJK │ x    Philippa Theodora TOLLIUS    
└─────────────────────────────────────┘x      Johanna van der SON     
 
17599
Hendrik Berend Gerrits van RIEMSDIJK [17599], koopman in lakens te Amsterdam, gedoopt op 09‑06‑1689 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), overleden op 04‑12‑1771 te Deventer op 82-jarige leeftijd (bron: genealogie J. van Riemsdijk), 1713 winkelier op de Vijgendam, zoon van Gerrit Jacobs van RIEMSDIJCK [21004], rentmeester, en Die E. Mechteldt Lijsebeth Wolters van LENNEP [21224].
Ondertrouwd (1) [7018] op 03‑02‑1713 te Amsterdam (aktenummer: 549/032).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
03-02-1713
naam bruidegom:
[van] Riemsdijk, Hendrik
naam bruid:
Tollius, Phillippa Theodora
bronverwijzing:
DTB 549, p.32
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26129970 Hendrick van Riemsdijk van Gramsbergen, winkelier, oud 23 jare, op de Vijgendam sijn vader Gerrit van Riemsdijk tot Gramsbergen en Philippa Theodora Tollius van s'Gravenhage oud 28 jare op Droogback, ouders doot, geass met haer swager Harmanus Van Born. Acte verleent den 19 febr. 1713 om alhier in de Walekerk te trouwen. Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 19‑02‑1713 te Amsterdam, Walekerk (op of na 19-02) met Philippa Theodora TOLLIUS [29197], geboren 1685 te 's Gravenhage, dochter van Philippus Theodorus TOLLIUS [27553] en Sara van OOLEN [27552].
Ondertrouwd (2) [17563] op 07‑04‑1725 te Amsterdam (aktenummer: 563/305).
Brontekst:
periode
van dag
maand
jaar
1725
t/m dag
maand
jaar

zoekveld toevoegen
persoon
ander
Uw zoekvraag heeft 1 resultaten opgeleverd
naam bruidegom [van] Riemsdijk, Hendrik inschrijvingsdatum 07-04-1725

Zoek
Voorbeeld
Handleiding
inschrijvingsdatum:
07-04-1725
naam bruidegom:
[van] Riemsdijk, Hendrik
naam eerdere vrouw:
Tollius, Philippina Theodora
naam bruid:
[van der] Son, Johanna
bronverwijzing:
DTB 563, p.305
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26129980 Hendrik van Riemsdijk van Gramsbergen, weduwnaar van Philippina Theodora Tollins, op den Vijgendam. Johanna van der Son van Eijsselstijn, oud 35 jaar, op de Zingel, ouders doot, geadsisteert met Winold Muntz. Echtgenote is Johanna van der SON [44283], geboren ca. 1690 te IJsselstein.
Uit het eerste huwelijk:
1.
v
Gerharda Hendriks van RIEMSDIJK [29204], gedoopt (Hervormd) op 31‑08‑1714 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Harmanus van Borne en Alida Anna Voltelen), dochter van Hendrik Berend Gerrits van RIEMSDIJK [17599] (zie 17599) en Philippa Theodora TOLLIUS [29197].
2.
m
Philippus Theodorus Hendriks van RIEMSDIJK [29198], student te Groningen en Leiden, predikant te Wijhe en Deventer, gedoopt (Hervormd) op 26‑02‑1716 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Hermanus van Borne en Judith Catharina Tollius), overleden op 03‑12‑1779 op 63-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Berend Gerrits van RIEMSDIJK [17599] (zie 17599) en Philippa Theodora TOLLIUS [29197].
3.
m
Gerrit Hendriks van RIEMSDIJK [29201], gedoopt (Hervormd) op 30‑01‑1718 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Barend van Borne en Maria Elisabeth Tollius), zoon van Hendrik Berend Gerrits van RIEMSDIJK [17599] (zie 17599) en Philippa Theodora TOLLIUS [29197].

                                  
                                        
┌─────────────────────────────────────┐
│     Hendrik van RINGEN     │x       Johanna ROSINK      
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                  ┌─┬┴┬─┐
                  V M V V
 
46413
Hendrik van RINGEN [46413], geboren 1697 te Gramsbergen.
Ondertrouwd [17608] op 24‑04‑1721 te Amsterdam (aktenummer: 558/248).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
24-04-1721
naam bruidegom:
[van] Ringen, Hendrik
naam bruidegom:
[van] Renge, Hendrik
naam bruid:
Roosink, Janna
bronverwijzing:
DTB 558, p.248
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26130308 Hendrik van Ringen van Gramsbergen oud 24 jaar op Boomsloot ouders doot geaas. Met sijn neef Johannes Schutstal en Janna Roosink van Gilhuijs oud 27 jaar op Rapenburg ouders doot geaas met haar nigt Geertruij Veltman (ondertekent met Henderck van Renge). Gehuwd voor de kerk op 11‑05‑1721 te Amsterdam, Nieuwe Kerk met Johanna ROSINK [46423], geboren 1694 te Gilhuis, zie boedelpapieren.
Uit dit huwelijk:
1.
v
Femmetje Hendriks van RINGEN [161574], gedoopt (Hervormd) op 01‑04‑1722 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Jan Schutstal en Lijsbeth Vavesaals), dochter van Hendrik van RINGEN [46413] (zie 46413) en Johanna ROSINK [46423].
2.
m
Johannes Hendriks van RINGEN [161195], gedoopt (Hervormd) op 05‑03‑1724 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Geelham, Hendrick en Everweij, Magtelt), zoon van Hendrik van RINGEN [46413] (zie 46413) en Johanna ROSINK [46423].
3.
v
Femma Hendriks van RINGEN [161575], gedoopt (Hervormd) op 02‑02‑1729 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Lijsbeth Navis, Jan Schutstal, Johannes Telgers en Berendian Wussing), dochter van Hendrik van RINGEN [46413] (zie 46413) en Johanna ROSINK [46423].
4.
v
Geertruij Hendriks van RINGEN [161576], gedoopt (Hervormd) op 02‑02‑1729 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): idem), dochter van Hendrik van RINGEN [46413] (zie 46413) en Johanna ROSINK [46423].

      ↑       ↑             ↑       ↑
    Hendrik Jans van RINGEN    x    Hendrikjen Gerrits ZWIJSE    
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│    Jan Hendriks van RINGEN    │x      Jannetjen Hendriks     
└─────────────────────────────────────┘ 
 
18890
Jan Hendriks van RINGEN [18890], geboren te Gramsbergen, gedoopt op 23‑02‑1716 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), overleden op 05‑04‑1773 te Gramsbergen op 57-jarige leeftijd (bron: lidmatenboek 115 (anno 1753), aktenummer: 68vo), zoon van Hendrik Jans van RINGEN [18835] en Hendrikjen Gerrits ZWIJSE (Swijsen) [9149], woonde 110/03. VT1748: Gramsbergen 25.
Ondertrouwd [4419] op 06‑05‑1746 te Gramsbergen en Amsterdam (bron: DTB Gramsbergen, aktenummer: 589/278).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
06-05-1746
naam bruidegom:
[van] Ringe, Jan
naam bruid:
Hendriks, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 589, p.278
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26130257 Jan van Ringe, j.m., en Jannetje Hendriks, j.d. beijde woonende tot Gramsbergen. Dese persoonen zijn alhier op de acte van Rutger Maziers, predikant tot Gramsbergen ingeteekent. Acte verleend den 22/05/1746 om tot Gramsberge te trouwen. (bron: hvw, 4-6? zie 1763), gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 05‑06‑1746 te Gramsbergen (aktenummer: 93).
Brontekst: 1746: den 5 junij zijn na hunne drie houwlijksproclamatien gehadt te hebben, en op v(er)toninge van attestatie van Amsterdam, alhier in den egten staat bevestigt Jan van Ringe j.m. van dese plaats, met Jannetjen Hendriks j.d. van Dalen, maar langen tijd te Amsterdam gewoont hebbende Echtgenote is Jannetjen Hendriks [18891] (zie 18891).
 
                                  
                                        
┌─────────────────────────────────────┐
│      Arend Roelofs      │x       Grietje Hendriks      
└─────────────────────────────────────┘ 
 
160900
Arend Roelofs [160900], kleermakergesel, geboren 1620 te Hardenberg, woont 1654 Heerestraat.
Ondertrouwd [51532] op 24‑01‑1654 te Amsterdam (aktenummer: 682/102) met Grietje Hendriks (Margriet) [160901], geboren ca. 1620 te Guskerck? Zij woont 1654 N. Leliestraet te Amsterdam. {Zij was eerder ondertrouwd [51533] voor 1654, gehuwd voor de kerk voor 1654 met Lodrus CORNELISSE [160902], geboren ca. 1620, overleden voor 1654.}
 
                                  
                                        
┌─────────────────────────────────────┐
│      Egbert Roelofs      │x      Baiken van NIEUWLANT     
└─────────────────────────────────────┘ 
 
160892
Egbert Roelofs [160892], bakker, geboren 1628 te Gramsbergen, 02-05-1653: Poorter van Amsterdam uit Gramsbergen: Egbert Roelofse, bakker met Baiken van Nieuwlant, Joris van Nieuwlant, kistenmaker. Hij woont 1653 Pieter Jacobstraet.
Ondertrouwd [51528] op 28‑03‑1653 te Amsterdam (aktenummer: 471/074). Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer deselve de voorsz trouwe te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinderinge voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden, datse vrye Persoonen waren, ende malkanderen in bloede niet en bestonden, waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget. Echtgenote is Baiken van NIEUWLANT [160893], geboren 1629 te Amsterdam, dochter van Joris van NIEUWLANT [29566], kistemaker, woont 1653 St. Jansstraat.
 
      ↑       ↑             ↑       ↑
    Albert Lucassen ROELOFS    x     Grijtjen Hendriks REIJNS    
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│    Egbert Alberts ROELOFS    │x     Geesjen Jans CAMPHERBEEK    
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                  ┌─┬─┼─┬─┐
                  M M V M V
                   ↓   ↓
 
19051
Egbert Alberts ROELOFS (Campherbeek) [19051], landbouwer te Baalder, geboren te Holtheme, gedoopt op 26‑01‑1749 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), overleden 1791‑1798 te Baalder, zoon van Albert Lucassen ROELOFS [18242] en Grijtjen Hendriks REIJNS [17037], woonde 1769 Prinsengracht bij de Passerdergracht te Amsterdam, 073/08. Egbert werd in Gramsbergen tot lidmaat aangenomen op 26-09-1766. Samen met zijn broer Hendrik en hun twee zussen Aaltje en Zwaantje vertrokken ze naar Hardenberg op 1 oktober 1766. Hij vertrok vandaar naar Amsterdam met bewijs van lidmaatschap getekend 27-02-1769. Hij leverde deze attestatie in te Amsterdam op 23 maart 1769: Egbert Roelofs j.m. Prinsegragt bij de Passeerdergragt. Hij zou in mei 1778 weer naar Hardenberg terugkeren.
Ondertrouwd [2881] op 26‑04‑1783 te Hardenberg (bron: D.T.B.-boeken gemeente Hardenberg, aktenummer: 186-89), gehuwd op 34-jarige leeftijd op 26‑04‑1783 (bron: hvw), gehuwd voor de kerk op 25‑05‑1783 te Hardenberg (bron: D.T.B.-boeken gemeente Hardenberg, aktenummer: 186-89) met Geesjen Jans CAMPHERBEEK [8410], geboren ca. 1758 te Baalder, overleden op 16‑06‑1825 te Baalder (bron: B.S. Ambt Hardenberg, aktenummer: 012-A), dochter van Jan Egberts KAMFERBEEK [14609] en Geertje Jans WARNERS [9899], woonde Baalder 35. {Zij is later ondertrouwd [3375] op 24‑02‑1798 te Hardenberg (bron: 194, aktenummer: 020), gehuwd op 24‑02‑1798 (bron: hvw), gehuwd voor de kerk op 18‑03‑1798 te Hardenberg (bron: 194, aktenummer: 020) met Geerlig Egberts SPIJKERMAN (Campgerbeek) [10750], 38 jaar oud, geboren te Bergentheim, gedoopt op 23‑12‑1759 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 151), overleden na 1802 te Baalder, op Campherbeek? Zoon van Egbert Hendriks MEULLINK (Schepers, Spijkerman) [16347] en Geertjen Hannes SPIJKER [16356].}
Uit dit huwelijk:
1.
m
Jan Egberts (Camferbeek) [9851], geboren te Baalder, gedoopt op 15‑02‑1784 te Hardenberg (bron: 184 DTB info, aktenummer: 087). Egbert Roelofs en Geesjen Camferbeek, Baalder Jan, overleden na 1802, zoon van Egbert Alberts ROELOFS (Campherbeek) [19051] (zie 19051) en Geesjen Jans CAMPHERBEEK [8410].
2.
m
Landstorm Corporaal Albert Egberts 1814 KAMPHERBEEK [8415], klompenmaker, landbouwer, assessor bij het bestuur der gemeente Ambt Hardenberg, corporaal in de Landstorm, geboren te Baalder, gedoopt op 29‑01‑1786 te Hardenberg (bron: 184, aktenummer: 093), 29 januari 1786 Egbert Roelofs en Geesjen Camferbeek, Baalder Albert. Overleden op 20‑12‑1858 om 16.00 uur te Baalder op 72-jarige leeftijd (bron: B.S. Ambt Hardenberg, aktenummer: 114-A). Manschappen van de Landstorm welke in Activiteit zijn geweest tot het borneeren en blokkeeren der Vesting Coevorden op:
29-12-1813, 03-01-1814, 09-01-1814, 15-01-1814, 24-01-1814, 25-01-1814, 03-02-1814, 04-04-1814 en 29-04-1814: A. Kamferbeek als Corporaal.
Zoon van Egbert Alberts ROELOFS (Campherbeek) [19051] (zie 19051) en Geesjen Jans CAMPHERBEEK [8410], woonde 1812/1817 Baalder 35/00.
Ondertrouwd [3788] op 23‑06‑1810 te Heemse (bron: Ondertrouw- en trouwboek 1806-1811, aktenummer: 099).
Brontekst: Heemse, den 23 van Zomerm(aand) 1810 Scholtus J.G. Pruim. Keurn(ooten): J.M. Solders en E. Bruins. Ondertrouwd: Albert Kamferbeek, jongman, geboortig van - en woonächtigh te Baelder, en Wibbechien Huisjes, jongedochter, geboortig van - en woonächtigh te Aane. Ouders van den bruidegom: Egbert Roelofs en Geesjen Kamferbeek. Ouders van de bruid: Jan Huisjes en Jennechien Hendriks. Heemse, den 13 van Hooim(aand) 1810. Scholtus J.G. Pruim. Keurn(ooten): M. Bruins en Engb. Zweers. Nadat de drie zondaagsche huwelijksch-geboden van opgem(elde) persoonen onverhinderd afgelopen waren, zijn dezelven op heden in dezen Gerichte gecopuleerd. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13‑07‑1810 te Heemse (bron: 194, aktenummer: 159) met Wibbigjen Jans HUISJES [4204], 20 jaar oud, geboren te Engeland, gedoopt op 21‑02‑1790 te Hardenberg (bron: 184, aktenummer: 111), overleden op 26‑10‑1871 om 23.00 uur te Baalder op 81-jarige leeftijd (bron: B.S. Ambt Hardenberg, aktenummer: 157-A), dochter van Jan Gerrits HUSSIES [16814], dienstknecht, en Jannigjen Hendriks EEKMAN (Huisjes, Nieuwe Eekmans) [19193].
3.
v
Geertje Egberts EGBERTS (Campherbeek) [9849], geboren te Baalder (tweeling), gedoopt op 14‑09‑1788 te Hardenberg (bron: 184, aktenummer: 104), overleden voor 1798, dochter van Egbert Alberts ROELOFS (Campherbeek) [19051] (zie 19051) en Geesjen Jans CAMPHERBEEK [8410].
4.
m
Gerrit Egberts EGBERTS (Campherbeek) [9850], geboren te Baalder (tweeling), gedoopt op 14‑09‑1788 te Hardenberg (bron: 184, aktenummer: 104), overleden voor 1798, zoon van Egbert Alberts ROELOFS (Campherbeek) [19051] (zie 19051) en Geesjen Jans CAMPHERBEEK [8410].
5.
v
Geertjen Egberts CAMPHERBEEK [35717], geboren op 16‑09‑1791 te Baalder, op 't erve Campherbeek (bron: Doopboek 1791-1811 (185), aktenummer: 002/5), gedoopt op 18‑09‑1791 te Hardenberg (bron: 185 info, aktenummer: 002/5), 18 september 1791 16 september 1791 Egtbert Roelofs en Geesjen Campherbeek op Erve Campherbeek te Baalder Geertien. Overleden op 16‑03‑1849 om 14.00 uur te Baalder op 57-jarige leeftijd (bron: B.S. Ambt Hardenberg, aktenummer: 24-A), dochter van Egbert Alberts ROELOFS (Campherbeek) [19051] (zie 19051) en Geesjen Jans CAMPHERBEEK [8410].
Ondertrouwd [3791] op 24‑08‑1810 te Baalder (bron: 194, aktenummer: 161), gehuwd op 19-jarige leeftijd op 18‑09‑1810 te Heemse (bron: 194, aktenummer: 161) met 0000 Derk Jan Hendriks 1814 NIJMAN [35716], 24 jaar oud, landbouwer, linnenwever, geboren te Baalder, gedoopt op 12‑02‑1786 te Hardenberg (bron: 184, aktenummer: 094), 12 februari 1786 Hendrik Nijmans en Hendrikjen Engberts, Baalder Derk Jan. Overleden op 28‑02‑1866 om 14.00 uur te Baalder op 80-jarige leeftijd (bron: B.S. Ambt Hardenberg, aktenummer: 50-A), zoon van Hendrik Jans NIJMAN (Nijmans) [19273], landbouwer, en Hendrikjen Engberts REINS [14369], woonde 1812 Baalder 12.

                                  
                                        
┌─────────────────────────────────────┐
│      Evert Roelofs      │x       Femmetje Centen      
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                   ┌┴┐
                   V M
 
160821
Evert Roelofs [160821], bakker, geboren 1619 te Gramsbergen, woont 1645 te Gramsbergen?
Ondertrouwd [19056] op 21‑04‑1645 te Amsterdam (aktenummer: 462/048).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
21-04-1645
naam bruidegom:
Roeloffss, Evert
naam bruid:
Senten, Femmetje
naam bruid:
Centen, Femmetje
bronverwijzing:
DTB 462, p.48
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26388228 Compareerden als vooren
Evert Roeloffss van Gramsbergen, backersgesel, out 26 jaer, vertonende acte van moeders consent, woonende omde hoek vande Visscherstraet
&
Femme Centen mede van Gramsbergen, out 25 jaer, woonende op de Heregracht.
Versoeckende hare drye Sondaeghse uytroepingen, omme naer de selve de voorsz trouwe / te solenniseren [lees: solemniseren], ende in alles te voltrecken, so verre daer anders gene wettige verhinde- / ringe voor en valle. Ende naer dien zy by waerheyt verklaerden datse vrye Perso- / nen waren, ende malcanderen in bloede [niet ingevuld] / waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, niet en bestonden, / zijn hun hare geboden verwillighet.
[ondertekend] merkteken & Femmetijn Centen.
Gehuwd voor de kerk op 07‑05‑1645 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Evert Roelofsz
Spouse's Name Femmetjen Senten
Event Date 07 May 1645
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenote is Femmetje Centen [160822] (zie 160822).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.

                                  
                                        
                     ┌─────────────────────────────────────┐
      Marten EVERTS       x │      Geertje Roelofs      │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
160683
Geertje Roelofs [160683], geboren 1616 te Hardenberg.
Ondertrouwd [9255] op 15‑12‑1640 te Amsterdam (aktenummer: 454/582).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
15-12-1640
naam bruidegom:
Evertss, Marten
naam bruid:
Roelofs, Geertje
bronverwijzing:
DTB 454, p.582
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26339345 Engbert Heijndrix burgemeester? te Hardenberg (aktenummer: x) met Marten EVERTS [160682], snijdergesel, geboren 1616.
 
                                  
                                        
                     ┌─────────────────────────────────────┐
       Arian HON        x │      Geesjen Roelofs      │
      Michiel RENTUE       x└─────────────────────────────────────┘
      Jan Egberts PIJP       x
 
                                  
                                        
                     ┌─────────────────────────────────────┐
       Arian HON         x│      Geesjen Roelofs      │
      Michiel RENTUE       x └─────────────────────────────────────┘
      Jan Egberts PIJP      │x
                    │                    
                    M
 
                                  
                                        
                     ┌─────────────────────────────────────┐
       Arian HON         x│      Geesjen Roelofs      │
      Michiel RENTUE       x└─────────────────────────────────────┘
      Jan Egberts PIJP      x 
 
113240
Geesjen Roelofs [113240], geboren 1637 te Hardenberg, woont 1669/1676 Keizersgracht te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [36815] op 14‑12‑1669 te Amsterdam (aktenummer: 494/253).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
14-12-1669
naam bruidegom:
Hen, Adriaen
naam eerdere vrouw:
Cockx, Anneke
naam bruid:
Roelofs, Geesje
bronverwijzing:
DTB 494, p.253
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26445815 Adriaen Hen van Londen, passementwercker, weduwnaar van Anneke Cockx woont in de Egelantierstraet.
Geesie Roelofs van Hardenberg, oud 32 jare, ouders doot, geassisteert met haer min [] Geesie Jans, woont op de Keijsersgracht.
[ondertekend met twee kruisjes]
(aktenummer: x) met Arian HON [113241], passementwerker, geboren 1640 te Londen, overleden voor 1676, woonde 1669 Egelantiergracht te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [36816] voor 1669 met Anneke COCKX [113262], overleden voor 1669.}
Ondertrouwd (2) [36814] op 22‑02‑1676 te Amsterdam (aktenummer: 502/396).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
22-02-1676
naam bruidegom:
Rentue, Michiel
naam bruid:
Roelofs, Geesje
naam eerdere man:
Son, Arian
bronverwijzing:
DTB 502, p.396
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26510763

Michiel Rentue van Doornik, grijnwerker, out 36 jaar, woont in de Rosedwarstraat, ouders doot, geassisteert met Nicolaas Le Comte.
Geesje Roelofs van Hardenbergh, weduwe Arian Hon, woont als voren.
[ondertekend met twee kruisjes]
(aktenummer: x) met Michiel RENTUE [113239], grijnwerker, geboren 1640 te Doornik, woont 1676 Rozendwarsstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd (3) [26576] op 06‑09‑1697 te Amsterdam (aktenummer: 527/338).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
06-09-1697
naam bruidegom:
Pijp, Jan Egbertsz
naam eerdere vrouw:
[de] Jager, Lijntje Gijsberts
naam bruid:
Roelofs, Geesje
naam eerdere man:
Rentue, Michiel
bronverwijzing:
DTB 527, p.338
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26507591 Jan Egberts Crijt van Amsterdam, turfdrager, weduwnaar Lijntje Gijsberts de Jager in de Lojers dwarsstraat.
Geesje Roelofs van Hardenbergh, weduwe Michiel Rentue, als voorn.
(ondertekend: twee kruisjes)
, gehuwd voor de kerk op 22‑09‑1697 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst: Name Jan Egbertsz Pijp
Spouse's Name Geesie Roeloffs
Event Date 22 Sep 1697
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Jan Egberts PIJP [67241], turfdrager, geboren ca. 1635 te Amsterdam, woont 1697 Looiersdwarsstraat te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [262] voor 1697 (aktenummer: x) met Lijntje Gijsberts de JAGER [48519], geboren ca. 1635, overleden voor 1697.}
Uit het tweede huwelijk:
1.
m
Andre Michiels RENTEUR [109250], gedoopt (Waals-Hervormd) op 02‑08‑1676 te Amsterdam, Oude Waalse Kerk (getuige(n): Pierese et Auguste Conte), zoon van Michiel RENTUE [113239], grijnwerker, en Geesjen Roelofs [113240] (zie 113240).

                                  
                                        
┌─────────────────────────────────────┐
│      Lambert Roelofs      │x       Gerritje Baltus      
└─────────────────────────────────────┘ 
 
48847
Lambert Roelofs [48847], brouwersknecht, geboren 1571 te Hardenberg, woont 1591 Oudezijds Kolk te Amsterdam.
Ondertrouwd [18531] op 08‑09‑1601 te Amsterdam (aktenummer: 409/445).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
08-09-1601
naam bruidegom:
Roelofsz, Lambert
naam bruid:
Baltus, Gerritje
naam eerdere man:
Gerritsz, Schalck
bronverwijzing:
DTB 409, p.445
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26388098 Then dage als voren compareerden
Lambert Roelofszoon van den Hardenbergh, brouwersknecht, oudt xxx jaren, woonende [14 ans] op de Oudezijds Kolck, verclarende geen ouders te hebben ter eenre
Ende
Gerritjen Baltusdogter, weduwe van Schalck Geritszoon, verclarende vier jaren weduwe geweest te hebben, woonende in de Gasthuijs Steegh ter andere zijde.
Ende gaven aen verzoekende als voren ende naerdien zij op alles nae behooren geantwordet hadden sijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend met twee merktekens]
(aktenummer: x) met Gerritje Baltus [48848], geboren 1571 te ws. Amsterdam, dochter van Balthasar Jaspars [160875], woont 1591 Gasthuijs Steech te Amsterdam. {Zij was eerder ondertrouwd [36019] op 14‑12‑1591 te Amsterdam (aktenummer: 406/108).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
14-12-1591
naam bruidegom:
Gerritsz, Schalk
naam bruid:
Baltus, Gerritje
bronverwijzing:
DTB 406, p.108
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26346197 bruidegom met Gerrit Adriaens, schuijtevoere
bruid met Balthasar Jasparsen haer vaeder
(aktenummer: x) met Schalk Gerrits [160874], huijs timmerman, geboren 1569 te ws. Amsterdam, overleden voor 1601, woonde 1591 Melckmeijsjes steechjen te Amsterdam.}
 
                                  
                                        
┌─────────────────────────────────────┐
│      Wigbolt ROUWER      │                     
└─────────────────────────────────────┘ 
 
34045
Wigbolt ROUWER [34045], geboren ca. 1660 te Amsterdam, overleden na 1681 te Gramsbergen, woonde 162B/08.
 
             ↑                    ↑
     Jan Jurch de RUITER     x    Fennichjen Berends POTHOF    
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
     Nicolaas KNIPPING      x │  Johanna Carolina Jans RUITER   │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
53352
Johanna Carolina Jans RUITER [53352], geboren te Hardenberg, gedoopt op 27‑03‑1763 te Hardenberg (bron: 184 info, aktenummer: 007). Jan Jurch Ruiter en Fennigjen Pothofs, Hardenberg Johanna Carolina/, overleden op 10‑02‑1825 te Ootmarsum op 61-jarige leeftijd (bron: B.S. Ootmarsum, aktenummer: 4), dochter van Jan Jurch (Joan Georg) de RUITER (Johan Peter) [7319] en Fennichjen Berends POTHOF (Builarends) [7947], woonde 1791 Keizersgracht te Amsterdam.
Ondertrouwd [22239] op 14‑01‑1791 te Amsterdam (aktenummer: 635/505).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
14-01-1791
naam bruidegom:
Knipping, Nicolaas
naam bruid:
[de] Ruijter, Johanna Carolina
bronverwijzing:
DTB 635, p.505
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26235044 Compareerden als vooren
Nicolaas Knipping van Smirna, gereformeert, oud 22 jaren, op de O.Z. Agterburgwal tussen de Bloed en Munnikine straten, ouders dood, geadsisteert met Jan Galawazi woont als boven bij de Korte Niezel.
Johanna Carolina de Ruijter van Hardenberg in Over Issel, gereformeert, oud 28 jaren, op de Kijzersgragt tussen de Vijzelstraat en Reguliersgragt, geadsisteert met consent van haar moeder Fennetje Pothof woont als boven.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Nicolaas Knipping - Jahanna Curoleena De Ruyter]
[opmerkingen] Zij moeders consent goed.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 01‑02‑1791 te Amsterdam (aktenummer: 113363).
Brontekst: Name Nicolaas Knipping
Spouse's Name Johanna Carolina De Ruijter
Event Date 01 Feb 1791
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Nicolaas KNIPPING [53189], geboren 1769 te Smirna, woont 1791 Oudezijds Achterburgwal te Amsterdam.
 
                                  
                                        
┌─────────────────────────────────────┐
│     Jan Jurriën RUITMAN     │x       Harmijne Gerrits      
└─────────────────────────────────────┘│x     Lubberte Jans BOERINK     
                    │                    
                    M
                    ↓
 
                                  
                                        
┌─────────────────────────────────────┐
│     Jan Jurriën RUITMAN     │ x      Harmijne Gerrits      
└─────────────────────────────────────┘x     Lubberte Jans BOERINK     
 
7905
Jan Jurriën RUITMAN (Roetman) [7905], geboren ca. 1700 te Gramsbergen, overleden voor 1749, woonde 1733 te Emlichheim.
Ondertrouwd (1) [3031] op 22‑05‑1733 te Emlichheim en Amsterdam (aktenummer: 574/433).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
22-05-1733
naam bruidegom:
Ruitman, Jurjen Jan
naam bruid:
Gerrids, Hermina
bronverwijzing:
DTB 574, p.433
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26132887 Jurjen Jan Ruitman, j.m., en Hermina Gerrids, j.d. van Gramsberge, beijde tot Emmelenkamp. Dese persoonen zijn alhier op de acte van Herman Georg Spingel, predikant tot Emmelenkamp ingeteekent. Acte verleend den 07/06/1733 om tot Emmelenkamp te trouwen, gehuwd voor de kerk op 07‑06‑1733 te Emlichheim (op of na 7 juni) met Harmijne Gerrits [11084], 24 jaar oud (zie 11084).
Ondertrouwd (2) [4677] 00‑11‑1743 te Gramsbergen/Emlichheim (bron: DTB Gramsbergen), gehuwd voor de kerk op 08‑12‑1743 te Emlichheim (bron: DTB Gramsbergen).
Brontekst: Op 8 dec. de derde procl. te Gramsbergen Echtgenote is Lubberte (Lubbina) Jans BOERINK [20632], 18 jaar oud (zie 20632). {Zij is later ondertrouwd [3674] voor 1757 met Roelof BOSCH [13192], overleden 1759‑1764 te Emlichheim (D). Zij is later ondertrouwd [4559] op 07‑12‑1764 te Amsterdam en Emlichheim (aktenummer: 609/194).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
07-12-1764
naam bruidegom:
Reinink, Barent Jan
naam bruid:
Boerink, Luberta
naam eerdere man:
Bosch,
bronverwijzing:
DTB 609, p.194
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26271641 Dese personen sijn alhier op acte van J.B.T. Hugenholtz, predikant tot Emlenkamp ingeteekent.
Barent Jan Reinink en Liberta Boerink weduwe Bosch, beijde te Emlenkamp.
Versoeken hare drie ... en valle.
Dese geboden gaan voort.
[opmerkingen] Emlenkamp. Acte verleent om tot Emlenkamp te trouwen den 21 december 1764.
Gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 21‑12‑1764 te Emlichheim. Op of na 21 december. Echtgenoot is Berend Jan Hermsen REININK [15294], geboren 1738 te Emlichheim, overleden op 10‑12‑1812 te Emlichheim (D), zoon van Herm REININK [15325] en Hindrikje WINKELINK [15326]. Hoewel volgens de akte beiden uit Emlenkamp komen zou ik deze akte wel opnemen.}
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.

      ↑       ↑             ↑       ↑
    Berend Berends RUSTENBERG    x    Alberdina Hermsen SIERINK    
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
     Adrianus van INGEN      x │ Geertruid Maria Berends RUSTENBERG │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
1879
Geertruid Maria Berends RUSTENBERG [1879], geboren te Hardenberg, gedoopt op 19‑10‑1766 te Hardenberg (bron: 184 info, aktenummer: 019b). Berent Rustenberg en Alberdina Sierink, Hardenberg Geertruid Maria, overleden na 1804 te Amsterdam, dochter van Berend Berends RUSTENBERG [6972], stadsdienaar, en Alberdina (Gerridina) Hermsen SIERINK (Zievinks) [12940] (zie 12940), woonde 1804 Keizersgracht te Amsterdam, 30-03-1784: aangenomen als lidmaat in de kerk te Hardenberg, attestatie gegeven naar Amsterdam 27-08-1788.
ingekomen met attestatie van Hardenberg, wonend.

Ondertrouwd [8060] op 13‑04‑1804 te Amsterdam (aktenummer: 651/436).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
13-04-1804
naam bruidegom:
[van] Ingen, Adrianus
naam bruidegom:
[van] Igen, Adrianus
naam bruid:
Ruijstenberg, Geertruijt Maria
bronverwijzing:
DTB 651, p.436
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26226227 Compareerden als vooren
Adrianus van Ingen van Dodewaard, gereformeert, oud 52 jaren, op de Kijzersgragt bij de Reguliersgragt, ouders dood, geadsisteert met de doodcedul van zijn ouders.
Geertruijt Maria Ruijstenberg van Hardenberg, gereformeert, oud 36 jaren, woont als boven, ouders dood, geadsisteert met de doodscedullen van haar ouders.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseeren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Adrijnus vaij gen - Gertruyt Marya Ruystenberg.
[opmerkingen] Hij ouders doodcedul goed. Zij ouders doodcedul goed.
(aktenummer: x) met Adrianus van INGEN [29615], geboren 1752 te Dodewaard, woont 1804 Keizersgracht bij de Reguliersgracht te Amsterdam.
 
      ↑       ↑             ↑       ↑
    Berend Jans RUSTENBERG     x       Jennegje Leferts      
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│    Jaen Berends RUSTENBERG    │x      Catharina ten WINKEL     
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                   ┌─┼─┐
                   V V M
                    ↓ 
 
11196
den heer Jaen Berends RUSTENBERG [11196], logementhouder, geboren te Hardenberg, gedoopt op 02‑04‑1719 te Hardenberg (bron: DTB Kerspel Hardenberg, aktenummer: 032), begraven op 27‑06‑1749 te Heemse op 30-jarige leeftijd (bron: Begraafregister, aktenummer: 034).
Brontekst: Jan Rustenberg. Zoon van Berend Jans RUSTENBERG (moeder nazien) [11096], herbergier, winkelier, en Jennegje Leferts (van der Vegte) [5879], winkelierster, woont 1748 Heemse Rustenberg (boedelhouder) te Schoutambt Hardenberg, 'De Rustenberg bij de Oelenbrugge'.
Ondertrouwd [1248] op 13‑11‑1739 te Amsterdam en 12 nov. in Heemse (bron: 189, aktenummer: 582/426).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
13-11-1739
naam bruidegom:
Rustenberg, Jan
naam bruid:
[ten] Winkel, Catrina
bronverwijzing:
DTB 582, p.426
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26133038 Compareerden als vooren
Deese personen sijn alhier op de acte van Ant. Stolte, predikant tot Heemse, ingeteekent.
Jan Rustenberg jonge man & Catrina Ten Winkel jonge dogter van Noorthoorn, beijde woonende tot Heemse.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
deese geboden gaan voort.
[opmerkingen] Acte verleent den 29 november 1739 om tot Heemse te trouwen.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 29‑11‑1739 te Heemse (bron: 189, aktenummer: 146) met Mejuffrouw Catharina ten WINKEL [5916] (zie 5916). In het rechterlijk archief van 't Schoutambt Hardenberg zijn o.a. de volgende akten te vinden met betrekking tot dit echtpaar:
 
- momberstelling, inv.nr. 11/60, d.d. 6-6-1750.
{Zij is later ondertrouwd [1606] op 06‑06‑1750 te Heemse/Uelsen (bron: 189/Huw. Uelsen, aktenummer: 155).
Brontekst: 07-06-1750 te Uelsen Gehuwd op 06‑06‑1750 (bron: hvw), gehuwd voor de kerk te Heemse (bron: 189, aktenummer: 155) met Jan Willems NORINK [14720], 24 jaar oud, 1776 kastelein in de Rustenberg, geboren te ? Gedoopt op 30‑09‑1725 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 061), overleden na 1780, zoon van Willem Edelinck Berends [15160] en Jennetje (W.J.) Hendriks BRUNA (Brunoit) [16457].}
Uit dit huwelijk:
1.
v
Lisabeth Berendina Jans RUSTENBERG [5909], geboren te Heemse, gedoopt op 18‑12‑1740 te Heemse (bron: Doop Heemse 187-036, aktenummer: 036), overleden voor 1748 te Heemse, dochter van Den heer Jaen Berends RUSTENBERG [11196] (zie 11196) en Mejuffrouw Catharina ten WINKEL [5916] (zie 5916).
2.
v
mejuffrouw Berendina Jans RUSTENBERG [11537], logementshouderse, geboren te Heemse, gedoopt op 24‑06‑1742 te Heemse (bron: Doop Heemse 187-038, aktenummer: 038), overleden op 17‑09‑1819 om 07.00 uur te Heemse op 77-jarige leeftijd (aangifte door: Jan Odink Derkszoon, 49, assessor bij het bestuur der gemeente en Hannes Nijzink, 67, winkelier beide te Heemse, eerste is zoon en laatste neef van de overledene) (bron: B.S. Ambt Hardenberg, aktenummer: 29-A), begraven op 22‑09‑1819 te Heemse (bron: Begraafregister 3, aktenummer: 29).
Brontekst: weduwe van Derk Odink. Dochter van Den heer Jaen Berends RUSTENBERG [11196] (zie 11196) en Mejuffrouw Catharina ten WINKEL [5916] (zie 5916), woonde Heemse 23, 1748: Rustenberg.
Ondertrouwd [2153] op 16‑08‑1766 te Heemse/Hardenberg (bron: 189/186, aktenummer: 110).
Brontekst: Boek 189: Register van ingeschreven en getrouwde Personen onder de Gemeente van Heemse:
16-08-1766 Derk Odink, J. M. ten Hardenberg, en Berendina Rustenberg J. D. te Heemse; hier getrouwt.

186 Attestatie naar Heemse 3 september Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 04‑09‑1766 te Heemse (bron: Diakonie) met Derk Mensen ODINK (Rustenberg) [4038], 30 jaar oud, brouwer, koorenkoper, herbergier, voerman van karren, rijtuigen en reizigers, geboren op 01‑01‑1736 te Hardenberg (geb. ca. 1736), overleden op 10‑02‑1814 te Heemse op 78-jarige leeftijd (bron: B.S. Hardenbergh 1811-1818, aktenummer: 19-H), zoon van Mense Lambert (Lambert) Derks ODINK [7278], armenmeester, koopman, en Klaesina Teunissen WAEGEMEESTER (de Groot) [7541], woonde op 10‑02‑1814 23 te Heemse, 1812: Heemse G23.
3.
m
Elias Jans RUSTENBERG [23123], geboren na 1748, overleden na 1767 te Heemse, # TITL voor 1761?#. Niet op VT1748. Zoon van Den heer Jaen Berends RUSTENBERG [11196] (zie 11196) en Mejuffrouw Catharina ten WINKEL [5916] (zie 5916).

      ↑       ↑             ↑       ↑
    Berend Jans RUSTENBERG     x       Jennegje Leferts      
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│   Lefert Berends RUSTENBERG   │x       Egberdina DOORN      
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                   ┌─┼─┐
                   V V V
                   ↓ ↓ ↓
 
132
Lefert Berends RUSTENBERG [132], geboren 1726 te Hardenberg, overleden 1800‑1811 te Stad Hardenberg, kadastraalnr. A 228. Zoon van Berend Jans RUSTENBERG (moeder nazien) [11096], herbergier, winkelier, en Jennegje Leferts (van der Vegte) [5879], winkelierster, woonde 1781 128 te Hardenberg, 1747: Amsterdam, op Het Water.
Ondertrouwd [1738] op 19‑05‑1754 te Hardenberg/Zwolle (bron: 186/Ondertrouwboek RBSO 732, blz. 285).
Brontekst: 18-05-1754 te Zwolle: Lefert Rustenberg j.m. wonende te Hardenberg gaat in ondertrouw met Egberdina Doren j.d. wonende bij de Berkenbrugge (huwelijk 09-06-1754 te Hardenberg) Gehuwd voor de kerk op 09‑06‑1754 te Hardenberg (bron: Ondertrouwboek RBSO 732, blz. 285) met Egberdina DOORN [12985], geboren ca. 1730 te Zwolle, bij Berkenbrugge, overleden 1767‑1785 te Stad Hardenberg, kadastraalnr. A 228. Dochter van N.N. DOORN [13005].
Uit dit huwelijk:
1.
v
Jannigje Leferts RUSTENBERG [707], geboren te Hardenberg, gedoopt op 01‑06‑1755 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 134), overleden op 24‑12‑1844 om 13.00 uur te Stad Hardenberg op 89-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 31-S), dochter van Lefert Berends RUSTENBERG [132] (zie 132) en Egberdina DOORN [12985], woonde 1844 Voorstraat te Stad Hardenberg, huisnr.128.
Ondertrouwd [2956] op 04‑06‑1785 te Hardenberg (bron: 186), gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 26‑06‑1785 te Hardenberg (bron: 186) met Derk SANTMAN [23153], 35 jaar oud, koopman, logementhouder, herbergier, geboren op 21‑03‑1750 te Hardenberg (bron: Reg.Civ.), overleden op 13‑12‑1831 te Stad Hardenberg op 81-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 21-S), kadastraalnr. A 228; Hij heeft rond 1800 een wolkammerije opgestart hetgeen echter geen lang leven beschoren was. Zoon van Jan SANTMAN [4696], schipper, koopman, en Janna Rutgers SMIT (Smid) [7286], woonde 1831 128 in de Voorstraat te Stad Hardenberg, 1795 huisnr.128 7 personen.
2.
v
Berendina Leferts RUSTENBERG [10743], geboren te Hardenberg, gedoopt op 06‑09‑1758 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 145), overleden op 08‑10‑1834 te Stad Hardenberg op 76-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 25-S), dochter van Lefert Berends RUSTENBERG [132] (zie 132) en Egberdina DOORN [12985], woonde 129.
Ondertrouwd [3115] op 13‑08‑1790 te Hardenberg/Zwolle (bron: 186/GAZ, aktenummer: 104a), gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 01‑09‑1790 te Hardenberg (bron: 186, aktenummer: 104a) met Derk Jan SANTMAN [10817], 29 jaar oud, brievengaarder, herbergier, logementhouder, kastelein, gemeenteraadslid, geboren te Hardenberg, gedoopt op 23‑11‑1760 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 154), overleden op 21‑12‑1826 te Stad Hardenberg op 66-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 19-S), zoon van Jan SANTMAN [4696], schipper, koopman, en Janna Rutgers SMIT (Smid) [7286], woonde 1826 129 in de Voorstraat te Stad Hardenberg, boedelhouder.
3.
v
Lucretia Leferts RUSTENBERG [2560], geboren te Hardenberg, gedoopt op 03‑03‑1760 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 152), overleden op 31‑08‑1834 te Stad Hardenberg op 74-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 22-S), dochter van Lefert Berends RUSTENBERG [132] (zie 132) en Egberdina DOORN [12985], woonde 1834 Voorstraat 56 te Stad Hardenberg.
Ondertrouwd [2981] op 20‑05‑1786 te Hardenberg (bron: D.T.B.-boeken gemeente Hardenberg, aktenummer: 186-95), gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 08‑06‑1786 te Hardenberg (bron: D.T.B.-boeken gemeente Hardenberg, aktenummer: 186-95) met Landstorm Corporaal Jan Derks SANTMAN [10818], 25 jaar oud, gemeenteraadslid, corporaal in de Landstorm, geboren te Hardenberg, gedoopt op 11‑01‑1761 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 154), overleden op 23‑04‑1847 te Stad Hardenberg op 86-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 12-S). Manschappen van de Landstorm welke in Activiteit zijn geweest tot het borneeren en blokkeeren der Vesting Coevorden op:
29-12-1813, 18-01-1814, 23-01-1814, 24-01-1814, 25-01-1814, 02-02-1814, 15-02-1814, 16-02-1814, 17-02-1814, 18-02-1814, 19-02-1814, 20-02-1814, 21-02-1814, 04-04-1814 en 29-04-1814: Jan Santman Dz. als Corporaal.
Zoon van Dirk Hendriks SANTMAN (junior) [5827], burgemeester, en Aaltjen Jans van MUNSTER [576] (zie 576), woonde 1847 Voorstraat te Stad Hardenberg, 29-5-1798: 38 jaar, in ouderlijk huis.

      ↑       ↑             ↑       ↑
    Berend Jans RUSTENBERG     x       Jennegje Leferts      
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│   Lucas Berends RUSTENBERG    │                     
└─────────────────────────────────────┘ 
 
7096
Lucas Berends RUSTENBERG [7096], geboren te Hardenberg, gedoopt op 16‑06‑1726 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 063), overleden na 1767, zoon van Berend Jans RUSTENBERG (moeder nazien) [11096], herbergier, winkelier, en Jennegje Leferts (van der Vegte) [5879], winkelierster, woonde 1745 Binnenamstel te Amsterdam. Niet op VT1748 Heemse.
 
      ↑       ↑             ↑       ↑
    Berend Jans RUSTENBERG     x       Jennegje Leferts      
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
    Ernest Wilhelm KRAMER     x │   Lucretia Berends RUSTENBERG   │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                    V
                    ↓
 
11098
Lucretia (Crassien) Berends RUSTENBERG [11098], geboren te Hardenberg, gedoopt op 15‑05‑1738 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 093), overleden na 1765 te Nordhorn, dochter van Berend Jans RUSTENBERG (moeder nazien) [11096], herbergier, winkelier, en Jennegje Leferts (van der Vegte) [5879], winkelierster, woonde 1756/1763 Nieuwezijds Achterburgwal/.. te Amsterdam, 24-06-1756: Lucretia Rustenberg, ingekomen met attestatie van Hardenberg op de Nieuwezijds Achterburgwal.
Ondertrouwd [2042] op 15‑04‑1763 te Amsterdam en Nordhorn (aktenummer: 607/140).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
15-04-1763
naam bruidegom:
Cramerus, Ernst Wilhelm
naam bruid:
Rustenburg, Lucretia
bronverwijzing:
DTB 607, p.140
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26191772 Dese personen sijn alhier op de acte van H. Strik, predikant te Noordhoorn ingetekent.
Ernst Wilhelm Cramerus te Noordhoort & Lucretia Rustenburg alhier.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle.
Dese gebode gaan voord.
[opmerkingen] Noordhoorn. Acte verleent om te Noordhoorn te trouwen den 1 meij 1763.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 08‑05‑1763 te Hardenberg (bron: 186, aktenummer: 1). Deze zijn alleen te Amsterdam en Noordhoorn afgekondigt en hebben vandaar hunne attestatie medegebragt aan ons vertoond den 7 meij en den 8sten zijn ze daarop hier getrouwd.
Attestatie van Amsterdam getekend 1 meij 1763, van Noordhoorn 3 meij.
Echtgenoot is Ernest Wilhelm KRAMER [2952], geboren ca. 1735 te Nordhorn, woont 1763 te Nordhorn.
Uit dit huwelijk:
1.
v
Johanna Hermanna Ernsts CRAMERUS [23182], rentenierster, geboren 1765, overleden op 14‑05‑1819 te Losser (bron: B.S. Losser, aktenummer: 44), dochter van Ernest Wilhelm KRAMER [2952] en Lucretia (Crassien) Berends RUSTENBERG [11098] (zie 11098).

                                  
                                        
                     ┌─────────────────────────────────────┐
       Evert Everts       x │     Jannetje Rutgers      │
       Hans Jans         x└─────────────────────────────────────┘
 
                                  
                                        
                     ┌─────────────────────────────────────┐
       Evert Everts        x│     Jannetje Rutgers      │
       Hans Jans        x └─────────────────────────────────────┘
 
49867
Jannetje Rutgers [49867], geboren 1593 te Hardenberg, woont 1616/1626 Koningsgracht/Herengracht te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [19273] op 27‑03‑1616 te Amsterdam (aktenummer: 668/011).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
27-03-1616
naam bruidegom:
Evertss, Evert
naam bruid:
Rutgers, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 668, p.11
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26340791 Evert Evertsen van Oldenzeel, slotemaecker, oud omtrent 28 jaren, geen ouders hebbende, wonende int Treeff [Ireffs] steechje ter eenre & Jannetjen Rutgers van Harden..., oud omtrent 23 jaren, ge houders [geen ouders] hebbende, whonende opde Coninxgraft ter andere zijde... etc.
(ondertekend: kruisje en merkteken M)
(aktenummer: x) met Evert Everts [49839], slotemacker, geboren 1588 te Oldenzaal, overleden te Amsterdam, begraven op 08‑10‑1624 te Amsterdam, Karthuizer Kerkhof, woonde 1616 Treefsteegje? te Amsterdam, 1724: in de Slingel.
Ondertrouwd (2) [21346] op 10‑10‑1626 te Amsterdam (aktenummer: 670/195).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
10-10-1626
naam bruidegom:
Janss, Hans
naam bruid:
Rutgers, Jannetje
naam eerdere man:
Evertss, Evert
bronverwijzing:
DTB 670, p.195
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26361752 Compareerden als vooren
Hans Jansen van Aldenhoorn, droochscherer, out 41 jaer, geen ouders hebbende, woonende inde Geertruijensteech.
Jannetie Rutgers van Hardenborgh, weduwe van Evert Evertsen, verclaerende 2 jaer weduwe geweest te hebben, woonende op de Herengracht.
[ondertekend] merkteken - kruisje
(aktenummer: x) met Hans Jans [51014], droochscheerder (lakenscheerder, lakenbereider), geboren 1585 te Oudehorne, woont 1626 Geertruidensteeg te Amsterdam.
 
      ↑                            
     Egbert Jans SAALKAMP     x       Jennigje Jans       
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
    Hendrik Willems MAATMAN     x │   Annetje Egberts SAALKAMP    │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                 ┌─┬─┬┴┬─┬─┐
                 M M M V V V
                     ↓ 
 
161099
Annetje Egberts SAALKAMP [161099], geboren 1637 te Gramsbergen, overleden te Amsterdam, begraven op 02‑08‑1702 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, dochter van Egbert Jans SAALKAMP [20844], stadsdienaar te Gramsbergen, en Jennigje Jans [9389], woonde 1665 Warmoestraet te Amsterdam, 177A/01, 1702: in de Kerckstraad.
Ondertrouwd [51618] op 25‑03‑1665 te Amsterdam en 23-03 in Gramsbergen (aktenummer: 486/550).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
25-03-1665
naam bruidegom:
Maatman, Hendrik Willemse
naam bruidegom:
Maechman, Hendrik Willemse
naam bruid:
Egberts, Annetje
bronverwijzing:
DTB 486, p.550
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26492146 Echtgenoot is Hendrik Willems MAATMAN [161098], kaerssemaeker, geboren 1637 te Reenen, overleden na 1706 te Oost-Indië, woonde 1665 Nieuwemarct te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
m
Willem Hendriks MAATMAN [160388], gedoopt (Hervormd) op 15‑05‑1667 te Amsterdam, Nieuwezijds Kapel (getuige(n): Servaes Barentse van den Barch, Femmetjen Egberts Saelkamp), zoon van Hendrik Willems MAATMAN [161098], kaerssemaeker, en Annetje Egberts SAALKAMP [161099] (zie 161099).
2.
m
Willem Hendriks MAATMAN [67299], gedoopt (Hervormd) op 04‑04‑1670 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Hendrick Grimrinck en Femmetie Egberts Saelkamp), zoon van Hendrik Willems MAATMAN [161098], kaerssemaeker, en Annetje Egberts SAALKAMP [161099] (zie 161099).
3.
m
Johannes Hendriks MAATMAN [47147], gedoopt (Hervormd) op 11‑05‑1672 te Amsterdam, Nieuwe Kerk, zoon van Hendrik Willems MAATMAN [161098], kaerssemaeker, en Annetje Egberts SAALKAMP [161099] (zie 161099).
4.
v
Aaltje Hendriks MAATMAN (Aeltje) [47190], gedoopt (Hervormd) op 05‑08‑1674 te Amsterdam, Nieuwezijds Kapel, dochter van Hendrik Willems MAATMAN [161098], kaerssemaeker, en Annetje Egberts SAALKAMP [161099] (zie 161099).
5.
v
Janneke (Johanna) Hendriks MAATMAN [161193], gedoopt (Hervormd) op 11‑10‑1676 te Amsterdam, Nieuwezijds Kapel (getuige(n): Rutgert Deijenborgh en Lijsabet Jans van Borcken), overleden na 1748 te Amsterdam, dochter van Hendrik Willems MAATMAN [161098], kaerssemaeker, en Annetje Egberts SAALKAMP [161099] (zie 161099), woonde 1706 Amstelkerkstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd [52772] op 12‑02‑1706 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk voor 1706 met Tieleman van der LEEUW [166981], bakker, geboren 1676 te Rijnberk, overleden voor 1748, woonde 1706 Nicolaasstraat te Amsterdam.
6.
v
Elisabet Hendriks MAATMAN [47207], gedoopt (Hervormd) op 23‑04‑1679 te Amsterdam, Nieuwezijds Kapel, overleden na 1707, dochter van Hendrik Willems MAATMAN [161098], kaerssemaeker, en Annetje Egberts SAALKAMP [161099] (zie 161099).

      ↑                            
     Egbert Jans SAALKAMP     x       Jennigje Jans       
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
      Johannes ROSINK       x │   Femmetien Egberts SAALKAMP   │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                   ┌─┼─┐
                   V M V
                   ↓  
 
9343
Femmetien Egberts SAALKAMP [9343], geboren 1652 te Gramsbergen, overleden te Amsterdam, begraven op 25‑10‑1719 te Amsterdam, Nieuwe Zijds Kapel, dochter van Egbert Jans SAALKAMP [20844], stadsdienaar te Gramsbergen, en Jennigje Jans [9389], woonde 1719 Kerkstraat over de Amstelkerk te Amsterdam, 184B/06.
Ondertrouwd [4428] op 24‑04‑1682 te Amsterdam (aktenummer: 510/079).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
24-04-1682
naam bruidegom:
Rosingh, Johannes
naam bruid:
Saalkamp, Femmetje
bronverwijzing:
DTB 510, p.79
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26511964 Compareerden als voren
Johannes Roosingh, van Amsterdam, snijder, out 23 jaren, inde Nes, geassisteert met zijn vader Johannes Rosingh
&
Femmetie Saalkamp van Gramsbergen, out 30 jaren, op de N. Heeregracht, ouders doot, geassisteert met Annetie Zaakamp haar broeder.
Versoekende hare drie etc.
[ondertekend] Johannis Rosingh & Femmetie Saalkamp.
Gehuwd voor de kerk op 10‑05‑1682 te Amsterdam (aktenummer: 113366).
Brontekst: Femmetie Saelkamp
mentioned in the record of Johannes Rosingh and Femmetie Saelkamp
Name Johannes Rosingh
Spouse's Name Femmetie Saelkamp
Event Date 10 May 1682
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Johannes ROSINK (Raesink) [5793], snijder, voorzanger van de Amstelkerk, geboren 1657 te Amsterdam, overleden te Amsterdam, begraven op 28‑10‑1699 te Amsterdam, Nieuwe Kerk en Engelse Kerk, woonde 1699 Amstelkerkstraet te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
v
Ester Johannessen ROSINK [5794], gedoopt (Hervormd) op 10‑03‑1683 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Catrina Hossipe en Jan Roosingh), overleden 1748, dochter van Johannes ROSINK (Raesink) [5793], snijder, voorzanger van de Amstelkerk, en Femmetien Egberts SAALKAMP [9343] (zie 9343).
2.
m
Joannes Johannessen ROSINK [47077], gedoopt (Hervormd) op 03‑03‑1686 te Amsterdam, Amstelkerk (getuige(n): Joannes Rosinck en Annetje Saalkamp), zoon van Johannes ROSINK (Raesink) [5793], snijder, voorzanger van de Amstelkerk, en Femmetien Egberts SAALKAMP [9343] (zie 9343).
3.
v
Joanna Johannessen ROSINK [161194], gedoopt (Hervormd) op 04‑05‑1687 te Amsterdam, Amstelkerk (getuige(n): Pieter Rijverdingh en Haasje Dommers), dochter van Johannes ROSINK (Raesink) [5793], snijder, voorzanger van de Amstelkerk, en Femmetien Egberts SAALKAMP [9343] (zie 9343).

      ↑       ↑             ↑       
    Herman Egberts SAALKAMP    x      Geertruid Rutgers      
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
      Coenraet GRAAS       x │   Jannetje Hermsen SAALKAMP   │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                 ┌─┬─┬┴┬─┬─┐
                 M M M M V V
 
29982
Jannetje Hermsen SAALKAMP [29982], geass. met vader Harmen in 1712, geboren ca. 1687 te Gramsbergen, dochter van Herman Egberts SAALKAMP (Klumper) [20845], stadsdienaar, en Geertruid Rutgers [20846], woont 1712 Rokin te Amsterdam.
Ondertrouwd [8135] op 22‑04‑1712 te Amsterdam (aktenummer: 548/148).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
22-04-1712
naam bruidegom:
Graas, Coenraad
naam bruid:
Salkom, Jannetje
naam bruid:
Saelkamp, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 548, p.148
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26077345 Compareerden als vooren
Coenraet Graas, van Amsterdam, oud 25 jare, opt Rockin, geassisteert met sijn moeder Maria Bogaert
&
Jannetjie Saelkamp, van Gramsberge, oud .. jare, woont als vooren, haar vader Harmen Saelkamp tot Gramsbergen.
Versoekende hare drie etc.
[ondertekend] Coenraad Graas & Jannetij Salkom.
Echtgenoot is Coenraet GRAAS [29983], geboren 1687 te Amsterdam, overleden na 1717 te Amsterdam, zoon van Maria BOGAERT [29984], woonde 1712 Rokin te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
m
David Koenraads GRAAS [29985], gedoopt (Hervormd) op 26‑11‑1713 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Gijsbert Graas en Maria Bogaart), zoon van Coenraet GRAAS [29983] en Jannetje Hermsen SAALKAMP [29982] (zie 29982).
2.
m
Harmanus Koenraads GRAAS [29986], gedoopt (Hervormd) op 29‑11‑1715 te Amsterdam, Nieuwezijds Kapel (getuige(n): Gijsbert Graas en Maria Boogaart), zoon van Coenraet GRAAS [29983] en Jannetje Hermsen SAALKAMP [29982] (zie 29982).
3.
m
David Koenraads GRAAS [29989], gedoopt (Hervormd) op 31‑08‑1718 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Gijsbert Graas, Maria Bogaart en Femmetje Salekamp), zoon van Coenraet GRAAS [29983] en Jannetje Hermsen SAALKAMP [29982] (zie 29982).
4.
m
Johannes Koenraads GRAAS [29990], gedoopt (Hervormd) op 31‑08‑1718 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Gijsbert Graas, Maria Bogaart en Femmetje Salekamp), zoon van Coenraet GRAAS [29983] en Jannetje Hermsen SAALKAMP [29982] (zie 29982).
5.
v
Johanna Koenraads GRAAS [29987], gedoopt (Hervormd) op 10‑11‑1720 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Gijsbert Graas en Johanna Doornick), dochter van Coenraet GRAAS [29983] en Jannetje Hermsen SAALKAMP [29982] (zie 29982).
6.
v
Maria Koenraads GRAAS [29988], gedoopt (Hervormd) op 01‑10‑1723 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Coenraat Farreth en Annitje Doornik), dochter van Coenraet GRAAS [29983] en Jannetje Hermsen SAALKAMP [29982] (zie 29982).

      ↑       ↑             ↑       ↑
      Jan Derks SANTMAN      x    Lucretia Leferts RUSTENBERG   
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
    Meine Jelkes KRUIZINGA     x │    Egberdina Jans SANDMAN    │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
2563
Egberdina Jans SANDMAN [2563], geboren te Hardenberg, gedoopt op 01‑02‑1791 te Hardenberg, 1791 2 januari 1791 Jan Sandman en Lucresa Rustenberg, Hardenberg Eg, overleden op 01‑02‑1838 te Avereest op 47-jarige leeftijd (bron: B.S. Avereest, aktenummer: 5), dochter van Landstorm Corporaal Jan Derks SANTMAN [10818], gemeenteraadslid, corporaal in de Landstorm, en Lucretia Leferts RUSTENBERG [2560].
Gehuwd [9281] op 22-jarige leeftijd op 03‑05‑1813 te Ommen (bron: B.S. Ommen, aktenummer: 11) met Meine Jelkes KRUIZINGA [27727], koopman, geboren 1787 te Kiel, gedoopt te Windeweer, Hoogezand, overleden op 31‑08‑1837 te Avereest (bron: B.S. Avereest, aktenummer: 45). Overlijdensadvertentie, zoon van Jelke Meines KRUIZINGA [31468], landbouwer, en Hillegien Jans ELEVELD [31510], landbouwster.
 
      ↑       ↑             ↑       ↑
     Dirk Hendriks SANTMAN     x     Aaltjen Jans van MUNSTER    
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│    Hendrik Derks SANDMAN    │x       Dirkje KEIJMAN      
└─────────────────────────────────────┘│x   Geertje Pieters REGTDOORZEE   
                    │                    
                  ┌─┬┴┬─┐
                  M M V M
 
      ↑       ↑             ↑       ↑
     Dirk Hendriks SANTMAN     x     Aaltjen Jans van MUNSTER    
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│    Hendrik Derks SANDMAN    │ x       Dirkje KEIJMAN      
└─────────────────────────────────────┘x    Geertje Pieters REGTDOORZEE   
                    │                    
                   ┌┴┐
                   M V
 
1512
Hendrik Derks SANDMAN [1512], bierdrager, geboren te Hardenberg, gedoopt op 04‑04‑1763 te Hardenberg (bron: 184 info, aktenummer: 007). Derk Sandman en Aaltjen van Munster, Hardenberg Hendrik, overleden op 10‑12‑1838 om 02.00 uur te Amsterdam, Brouwersgracht 216 op 75-jarige leeftijd (bron: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939D-9X75-P?i=260&cc=2020117&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQGTN-KXY4), 16-06-1789: poorter van Amsterdam uit Hardenberg: Hendrik Santman, bierdrager. Zoon van Dirk Hendriks SANTMAN (junior) [5827], burgemeester, en Aaltjen Jans van MUNSTER [576] (zie 576), woonde 1789/1810 Blauwburgwal/Nieuwendijk te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [15469] op 11‑09‑1789 te Amsterdam (aktenummer: 634/339).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
11-09-1789
naam bruidegom:
Santman, Hendrik
naam bruid:
Keijmans, Dirkje
bronverwijzing:
DTB 634, p.339
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26279097 Compareerden als vooren
Hendrik Santman, van Hardenbergh, gereformeert, oudt 26 jaar, op de Blaauwburgwall, sijn vader Dirk Santman te Hardenbergh
&
Dirkje Keijmans, van Warnsfeldt, gereformeert, oudt 30 jaar, op de Bierkaaij (ouders dood) geassisteert met Jan Hendrik Ede woont als boven.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Henderik Santman & Derkjen Keijmans.
[opmerkingen] Hij vaders consent goedt.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 29‑09‑1789 te Amsterdam (aktenummer: 113363).
Brontekst:
Name Hendrik Santman
Spouse's Name Dirkje Keijmans
Event Date 29 Sep 1789
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Dirkje KEIJMAN [33078], geboren 1759 te Warnsfeldt, overleden op 18‑11‑1809 te Amsterdam, begraven op 23‑11‑1809 te Amsterdam, Nieuwe Kerk en Engelse Kerk, woonde 1789 Bierkaai te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [15581] op 14‑09‑1810 te Amsterdam (aktenummer: 659/572).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
14-09-1810
naam bruidegom:
Santman, Hendrik
naam eerdere vrouw:
Keijman, Dirkje
naam bruid:
Regtdoorzee, Geertje Pieters
bronverwijzing:
DTB 659, p.572
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26279077 Compareerden
Hendrik Santman, van den Hardenberg, gereformeert, weduwnaar van Dirkje Keijman op de Nieuwendijk bij de S. Jacobstraat no. 179, geadsisteert met consent van zijn ouders Dirk Santman en Aaltjen van Munster wonen te Hardenberg
&
Geertje Pieters Regtdoorzee, van de Pekel A, gereformeert, oud 25 jaren, woont als boven, ouders dood, geadsisteert met de doodcedul van haar ouders Pieter Egberts Regtdoorzee en Wubbigje Hendriks de Boer.
Verzoekende hunnde drie weeklyksche Huwlyks Proclamatiën, omme na afloop derzelven, hun lieder Huwlyk te solemniseeren, en in alles te voltrekken, zo verre daar anders geene wettige verhindering voorvalt. En naardien zy by waarheid verklaarden, dat zy vrye Persoonen waren, en elkanderen in bloede of zwagerschap niet bestonden, waar door een wettig Huwlyk mogt worden verhindert, zyn hun de verzogte geboden toegestaan.
[ondertekend] H. Santman & Geertje Pieters Regr Door Zee.
[opmerkingen] Hij vrouw dood goed. Zij ouders consent goed. Zij ouders doodcedul goed.
(aktenummer: x) met Geertje Pieters REGTDOORZEE [33080], geboren 1785 te Pekela, dochter van Pieter Egberts REGTDOORZEE [30691] en Wubbigje Hendriks de BOER [30692], woont 1810 te Pekela.
Uit het eerste huwelijk:
1.
m
Dirk Hendriks SANTMAN [33103], gedoopt (Hervormd) op 17‑07‑1791 te Amsterdam, Amstelkerk (getuige(n): Dirk Santman en Hendrika Keiman), zoon van Hendrik Derks SANDMAN [1512] (zie 1512) en Dirkje KEIJMAN [33078].
2.
m
Dirk Hendriks SANTMAN [33104], gedoopt (Hervormd) op 03‑02‑1793 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Dirk Santman en Hendrika Keiman), zoon van Hendrik Derks SANDMAN [1512] (zie 1512) en Dirkje KEIJMAN [33078].
3.
v
Jacoba Hendriks SANTMAN [33130], gedoopt (Hervormd) op 07‑09‑1794 te Amsterdam, Amstelkerk (getuige(n): Jan Santman en Matje Santman), overleden te Amsterdam, 108 dagen oud, begraven op 24‑12‑1794 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, dochter van Hendrik Derks SANDMAN [1512] (zie 1512) en Dirkje KEIJMAN [33078], woonde 1794 bij de Vijselst. te Amsterdam.
4.
m
Dirk Dirkszoon Hendriks SANTMAN [23248], geboren voor 1796, overleden te Amsterdam, begraven op 30‑03‑1796 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, zoon van Hendrik Derks SANDMAN [1512] (zie 1512) en Dirkje KEIJMAN [33078], woonde 1796 bij de Vijselstraat te Amsterdam.
Uit het tweede huwelijk:
5.
m
Pieter SANTMAN [163993], fabrikant, geboren op 24‑04‑1813 te Amsterdam, gedoopt op 26‑04‑1813 te Amsterdam, overleden na 1838 te Nijmegen, zoon van Hendrik Derks SANDMAN [1512] (zie 1512) en Geertje Pieters REGTDOORZEE [33080].
6.
v
Aletta Wobbina SANTMAN [1881], geboren op 20‑04‑1816 te Amsterdan, gedoopt op 22‑04‑1816 te Amsterdam, overleden op 28‑12‑1856 te Amsterdam op 40-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Derks SANDMAN [1512] (zie 1512) en Geertje Pieters REGTDOORZEE [33080].

      ↑       ↑             ↑       ↑
       Jan SANTMAN       x      Janna Rutgers SMIT     
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│      Antoni SANTMAN      │                     
└─────────────────────────────────────┘ 
 
4933
Antoni SANTMAN [4933], rentenier, geboren op 12‑03‑1754 te Hardenberg (bron: 1813), overleden op 26‑09‑1825 te Stad Hardenberg op 71-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 18-S), zoon van Jan SANTMAN [4696], schipper, koopman, en Janna Rutgers SMIT (Smid) [7286], woonde 1825 056 in de Voorstraat te Stad Hardenberg. Anthonij werd op 13-04-1773 aangenomen als lidmaat in de kerk van Hardenberg. Hij kreeg op 26-04-1773 een bewijs van lidmaatschap naar Amsterdam, maar of hij daar is aangekomen is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat hij voor 1779 in Zwolle woonde. Hij leverde op 30-09-1779 een attestatie in te Amsterdam: Anthonij Santman van Zwolle, woont in de Hartestraat. Anthonij is later (voor 1813) weer naar Hardenberg gegaan.
 
      ↑       ↑             ↑       ↑
       Jan SANTMAN       x      Janna Rutgers SMIT     
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│      Gerrit SANTMAN      │x     Anne Marie Jans FRESIL    
└─────────────────────────────────────┘ x    Cornelia Berends PIKKARE    
 
      ↑       ↑             ↑       ↑
       Jan SANTMAN       x      Janna Rutgers SMIT     
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│      Gerrit SANTMAN      │ x     Anne Marie Jans FRESIL    
└─────────────────────────────────────┘x     Cornelia Berends PIKKARE    
 
1239
Gerrit SANTMAN [1239], smid, geboren te Hardenberg, gedoopt op 05‑01‑1744 te Heemse (bron: Doop Heemse 187-040, aktenummer: 040), overleden na 1816 te Amsterdam, 19-03-1771: Poorter van Amsterdam uit den Hardenberg: Gerrit Sandman, smid. Zoon van Jan SANTMAN [4696], schipper, koopman, en Janna Rutgers SMIT (Smid) [7286], woonde 1773 Leliestraat te Amsterdam (tel: 1748 voorstraat 50).
Ondertrouwd (1) [6142] op 26‑02‑1773 te Amsterdam (aktenummer: 618/190).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
26-02-1773
naam bruidegom:
Santman, Gerrit
naam bruid:
Frezi, Anna
bronverwijzing:
DTB 618, p.190
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26279132 Compareerden als vooren
Gerrit Santman, van den Hardenberg, gereformeert, oud 29 jaren, in de Lelijstraat, sijn vader Jan Santman aan den Hardenberg
&
Anna Frezie, van Amsterdam gereformeert, oud 26 jaren, op de Oude Schans, geadsisteert met haar vader Jan Frezie.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheid verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Gt. Santman & Anna Frezi.
[opmerking] Hij vaders consent goet ingebragt.
(aktenummer: x) met Anne Marie Jans FRESIL [21968], 25 jaar oud, geboren op 24‑07‑1747 te Amsterdam, gedoopt (Waals-Hervormd) op 30‑07‑1747 te Amsterdam, Oude Waalse Kerk (getuige(n): Jean Isaac Fresil en Anne Fresil), overleden voor 1816, dochter van Jean Baptiste Jans FRESIL (junior) [21970], spekslager, en Maria Willems SANTMAN [23193], woonde 1773 Oude Schans te Amsterdam.
Gehuwd (2) [16554] op 72-jarige leeftijd op 31‑01‑1816 te Amsterdam (bron: B.S. Amsterdam, aktenummer: R2F20).
Brontekst: Name Gerrit Santman
Event Date 31 Jan 1816
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Event Place Amsterdam
Gender Male
Age 72
Birth Year (Estimated) 1744
Birthplace Hardenberg
Father's Name Jan Santman
Mother's Name Janna Smit
Spouse's Name Cornelia Pikkare
Spouse's Gender Female
Spouse's Age 51
Spouse's Birth Year (Estimated) 1765
Spouse's Birthplace Maassluis
Spouse's Father's Name Berend Pikkare
Spouse's Mother's Name Geertruij van Loenen
Note Weduwnaar van Anna Frezie. Echtgenote is Cornelia Berends PIKKARE [108332], geboren 1765 te Maassluis, dochter van Berend PIKKARE [111073] en Geertruij van LOENEN [111386].
 
      ↑       ↑             ↑       ↑
    Hendrik Gerrits SANTMAN    x     Matje Everts TIMMERMANS    
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
   Hendrik Gerrits ten BRINKE    x │   Jennegien Hendriks SANTMAN   │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                 ┌─┬─┬┴┬─┬─┐
                 V M V M M V
                 ↓    ↓ ↓
 
1883
Jennegien Hendriks SANTMAN [1883], geboren te Hardenberg, gedoopt op 11‑10‑1733 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 083), overleden na 1777 te Hardenberg, dochter van Hendrik Gerrits SANTMAN [391], schipper, en Matje Everts TIMMERMANS [9894], woonde 1748 nr. 51 (bij zus) te Hardenberg, 01-04-1756: ingekome in Amsterdam met attestatie van Hardenberg: Jannetje Santmans J.D. in de Warmoesstraat (is dit de goede 'Jannetje?').
Ondertrouwd [1997] op 26‑04‑1761 te Hardenberg (bron: 186) met Hendrik Gerrits ten BRINKE [4717], 28 jaar oud, schoenmaker, geboren te Hardenberg, gedoopt op 22‑03‑1733 te Heemse (bron: Doop Heemse 187-027, aktenummer: 027), overleden na 1776, zoon van Gerrit Hendriks ten BRINKE (Matekate) [546] en Janna Hendriks MATEKATE [5866], woonde 1748‑1767 Voorstraat 45/51.
Uit dit huwelijk:
1.
v
Janna Hendriks ten BRINKE [2520], geboren te Hardenberg, gedoopt op 05‑06‑1763 te Hardenberg (bron: 184 info, aktenummer: 008). Hendrik ten Brinke en Jennichjen Sandmans, Hardenberg Janna, overleden voor 1813 te Hardenberg, dochter van Hendrik Gerrits ten BRINKE [4717], schoenmaker, en Jennegien Hendriks SANTMAN [1883] (zie 1883), woonde 1793 te j.d. uit den Hardenbergh.
Ondertrouwd [3222] op 03‑08‑1793 te Hardenberg (bron: 186, aktenummer: 119), procl. te Hardenberg op 4, 11 en 18 aug. Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 25‑08‑1793 te Hardenberg (bron: 186, aktenummer: 119) met Landstorm 361 Gerrit Willem Egberts 1811 09 H BAARSLAG [2512], 23 jaar oud, schippersknecht, schipper, geboren op 24‑08‑1770 te Hardenberg (bron: zeemilitie). Stemgerechtigden 24 oktober!/1813 29-5-1798: 29 jaar, woont in ouderlijk heuis, gedoopt op 26‑08‑1770 te Hardenberg (bron: 184 info, aktenummer: 035), 26 augustus 1770 Egbert Baarslag en Jannigjen Regterink, Hardenberg Gerrit Willem. Overleden op 19‑01‑1846 te Stad Hardenberg op 75-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 2-S), april 1811: capable de servir.
 
Manschappen van de Landstorm welke in Activiteit zijn geweest tot het borneeren en blokkeeren der Vesting Coevorden op:
29-12-1813, 30-12-1813, 05-01-1814, 11-01-1814, 17-01-1814, 24-01-1814, 25-01-1814, 02-02-1814, 11-02-1814, 04-04-1814, 29-04-1814, 30-04-1814, 01-05-1814, 02-05-1814, 03-05-1814, 04-05-1814, 05-05-1814: Fuselier of Pikenier G.W. Baarslag.
 
30-04-1814: Blokkering Vesting Coevorden met militaire wapenrusting en 20 scherpe patroonen en twee vuursteenen: Hendrik Ensink als remplacant voor Gerrit Willem Baarslag Landstormnummer 361.
Zoon van Egbert Jans BAARSLAG [4577] en Jannegje Derks RICHTERINK [13155], woonde 1846 Achterstraat te Stad Hardenberg, 1793: j.m. uit den Hardenbergh.
2.
m
Gerrit Hendriks ten BRINK [1798], geboren te Hardenberg, gedoopt op 20‑10‑1765 te Hardenberg (bron: 184 info, aktenummer: 016-02). Hendrik ten Brink en Jannigjen Sandmans, Hardenberg Gerrit, zoon van Hendrik Gerrits ten BRINKE [4717], schoenmaker, en Jennegien Hendriks SANTMAN [1883] (zie 1883).
3.
v
Matte Hendriks ten BRINKE [1839], geboren te Hardenberg, gedoopt op 13‑09‑1767 te Hardenberg (bron: 184 info, aktenummer: 024-02). Hendrik Ten Brinke en Jannigjen Sandmans, Hardenberg Matte. Overleden na 1784 te Hardenberg, dochter van Hendrik Gerrits ten BRINKE [4717], schoenmaker, en Jennegien Hendriks SANTMAN [1883] (zie 1883).
4.
m
Gerrit Hendriks ten BRINKE [2136], geboren te Hardenberg, gedoopt op 17‑03‑1771 te Hardenberg (bron: 184 info, aktenummer: 037), 17 maart 1771 Hendrik Ten Brinke en Jannigjen Sandmans, Hardenberg Gerrit. Zoon van Hendrik Gerrits ten BRINKE [4717], schoenmaker, en Jennegien Hendriks SANTMAN [1883] (zie 1883).
5.
m
Hendrik Hendriks ten BRINKE [3544], schoenmaker, geboren op 30‑09‑1774 te Hardenberg (bron: 1813).
Brontekst: Liste 1 1813: Hendrik ten Brinke, 30-9-1774, marié, cordonnier, fortune moyenne. Overleden op 28‑12‑1832 te Stad Hardenberg op 58-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 29-S), zoon van Hendrik Gerrits ten BRINKE [4717], schoenmaker, en Jennegien Hendriks SANTMAN [1883] (zie 1883), woonde 1832 051, Voorstraat te Stad Hardenberg, 1816: schoenmaker woont te Stad Hardenberg.
Ondertrouwd (1) [3669] op 07‑11‑1806 te Hardenberg (bron: Ondertrouwboek 1795-1811 (inv. nr. 193), aktenummer: 066).
Brontekst: 97-11-1806 Coram Burgem: R. Santman, B. Oeverman Zijn in deesen Gerichte gecompareerdt
Hendrik ten Brinke H.Z., gebooren en woonende alhier,
en
Gerritdiena Volkerink, gebooren te Beerse en woonende op den Marienbergh,
de laatste geädsisteerd met Roelof Volkerink, als haaren Mombaar, verzoekende in ondertrouw te moogen worden opgenoomen, en dat daarvan op de drie eerstvolgende Zondagen de gewoone Huwlijks-Procalmatien geschieden.
Het welk geäccordeerdt wordt. In fidem Na afloop der drie gewoone Huwlijks-Proclama's alhier in de kerk op d. 7 Dec. 1806 getrouwd, volgens attest van Ds. Beerkhuis, in dato, d. 16 Dec. 1806. Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 07‑12‑1806 te Hardenberg (bron: 193, aktenummer: 066) met Gerritdina VOLKERING [4260], geboren ca. 1780 te Beerze, overleden op 29‑01‑1815 te Hardenbergh (bron: B.S. Hardenbergh 1811-1818, aktenummer: 2-H), woonde 1815 aan de weg naar Brucht te Brucht. Völkering; 1806 wonend op de Mariënberg geass. met Roelof Volkerink.
Gehuwd (2) [8819] op 41-jarige leeftijd op 14‑03‑1816 te Hardenberg (bron: B.S. Hardenberg, aktenummer: 06-H) met Fennigjen Hendrikussen HANNESSEN (Lamberink, Lammerink) [31845], 20 jaar oud, dienstmeid, landbouwerse, geboren op 20‑06‑1795 te Junne, op het erve Aalen (bron: Huwelijksbijlagen), gedoopt (Hervormd (later lid van de Christelijk Afgescheiden gemeente in Hardenberg)) op 21‑06‑1795 te Ommen (bron: Huwelijksbijlagen), overleden op 05‑10‑1873 om 17.0 uur te Slagharen op 78-jarige leeftijd (bron: B.S. Ambt Hardenberg, aktenummer: 164-a), dochter van Hendrikus Hannessen LAMBERINK (Lammerink, Aalen) V [15402], landbouwer, en Jennigjen Jansen STOETEN [14545], landbouwersche, woonde 1816 te dienstmeid woont te Varssen, Ommen. {Zij is later gehuwd [9666] op 38-jarige leeftijd op 01‑11‑1833 te Stad Hardenberg (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 05-S) met Landstorm 057 Willem Egberts MEIJERINK [32135], 38 jaar oud, dienstknecht, dagloner, landbouwer, geboren te Hardenberg, gedoopt (Hervormd, later lid van de Christelijk Afgescheiden gemeente in Hardenberg) op 02‑11‑1794 te Hardenberg (bron: Huweljksbijlagen), overleden op 17‑03‑1861 om 10.00 uur te Slagharen op 66-jarige leeftijd (aangifte door: Meinder Kloppenburg, 30 jaar en Jan Harm Sieljes, 23 jaar, arbeiders te Slagharen.) (bron: B.S. Ambt Hardenberg, aktenummer: 35-A), 08-02-1814: Blokkering Vesting Coevorden met militaire wapenrusting: Landstormnummer 57 Willem Meijerink. Zoon van Egbert Hendriks MEIJERINK [31432] (zie 31432) en Janna Willems van der VEEN [31433] (zie 31433). {Hij was eerder gehuwd [8972] op 24-jarige leeftijd op 28‑05‑1819 te Ambt Hardenberg (bron: B.S. Ambt Hardenberg, aktenummer: 09-A) met Aaltjen Gerrits HUTTEN [32136], 24 jaar oud, geboren op 02‑03‑1795 te Bergentheim, op het erve Hutten (bron: DTB 185, aktenummer: 27), gedoopt op 08‑03‑1795 te Hardenberg (bron: 185, aktenummer: 027), 8 maart 1795 2 maart 1795 Gerrit Jansen en Wibbechien Jansen op het
Hutten te Bergentheim Aaltjen.rentjen
30 augustus 1795 23 augustus 1795 Albert Waterink en Geesjen Habers op Erve
Lamberts te Ennevelde
Hendrik
6 september 1795 2 september 1795 Egbert Jan ten Broeke en Jennichjen Niezink,
Hardenberg
Jan
13 september 1795 6 september 1795 Gerrit Jan Richterink en Geertjen
Oldewaatering op Erve Richterink te Brugt
Hermiena
20 september 1795 17 september 1795 Jan Godfried Pruim en Johanna Hillegonda
Bruins, Hardenberg
Johannes
Hendericus
Hardenberg, ref. dopen 1762-1811 - pag. 39
doopdatum geboortedatum ouders + woonplaats kind
4 oktober 1795 3 oktober 1795 Herm Lamberts en Hille Lamberts op 't
KamerLamberts te Baalder
Roelof
4 oktober 1795 27 september 1795 Dirk Jan Vlierman en Catharina van Straaten,
Hardenberg
Rieka
11 oktober 1795 7 oktober 1795 Thijes Kremer en Geertruit Poortman,
Hardenberg
Hermen
18 oktober 1795 15 oktober 1795 Jan Hendrik van Loo en Geesjen Zweers,
Hardenberg
Hendrik
29 november 1795 29 november 1795 Berent Herssevoort en Geertruid van den Hof,
Hardenberg
Fennichjen
29 november 1795 19 november 1795 Berent Romberg en Maria Kroeze, Hardenberg Berentdiena
6 december 1795 1 december 1795 Hendrik Spijkerman en Griete Geerling op
Erve Spijkerman te Bergentheim
Janna
6 december 1795 1 december 1795 Otto van Aans en Berentjen Jansen op Erve
van Aans te Aane
Dirk
20 december 1795 17 december 1795 Hermen Koning en Maria Hultjes op Erve
Konings te Baalder
Geesjen
20 december 1795 13 december 1795 Willem Middendorp en Hendrikjen van der
Heide, Hardenberg
Jan
, overleden op 28‑09‑1832 te Bergentheim op 37-jarige leeftijd (bron: B.S. Ambt Hardenberg, aktenummer: 44-A), dochter van Gerrit Jans WILTVANK [10071], landbouwer, en Wibbegien Jans HUTTEN [7700], landbouwersche, woonde 05 te Bergentheim. H
16 jaar Bergentheim:30-12-1811 Naamsaanneming
.}}
6.
v
Gerritdina Hendriks ten BRINKE [2135], geboren te Hardenberg, gedoopt op 04‑05‑1777 te Hardenberg (bron: 184, aktenummer: 061), overleden op 30‑01‑1814 te Heemse op 36-jarige leeftijd (bron: B.S. Hardenbergh 1811-1818, aktenummer: 15-H). Heemse is in bevroren toestand gevonden langs de zogenaamden Hessenweg ter hoogte van het dorp Heemse, dochter van Hendrik Gerrits ten BRINKE [4717], schoenmaker, en Jennegien Hendriks SANTMAN [1883] (zie 1883), woonde op 30‑01‑1814 045 te Hardenbergh.

                                  
                                        
                     ┌─────────────────────────────────────┐
                     │     Marretie SANTMAN      │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
160715
Marretie SANTMAN [160715], geboren ca. 1715 te Hardenberg, 29-03-1741: Poorters van Amsterdam uit Hardenberg: Marretie Santman.
 
             ↑                     
    Gerrit Willems SANTMAN     x    Jannetje Gerrits BOENDERS    
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
       Jurrian PEER       x │   Marretje Gerrits SANTMAN    │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                  ┌─┬┴┬─┐
                  V M M V
 
28700
Marretje (Maria) Gerrits SANTMAN (ouders nazien) [28700], geboren ca. 1681 te Hardenberg, overleden na 1738, dochter van Gerrit Willems SANTMAN [23169] en Jannetje Gerrits BOENDERS [27638].
Ondertrouwd [7858] op 12‑11‑1706 te Amsterdam (aktenummer: 705/280).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
12-11-1706
naam bruidegom:
Peer, Jurriaan
naam bruid:
Santmans, Marretje
bronverwijzing:
DTB 705, p.280
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26123372 Jurriaan Peer, van Graaffwinkel, vleeshouwersknegt, oud 29 jaren, op de Singel, ouders doot, geassisteert met sijn neef Machiel van der Sluijs. Marretje Santmans, van Hardenberg, oud 25 jaren, woont als voorn, de vader tot Hardenberg. Gehuwd voor de kerk voor 1706 (aktenummer: x) met Jurrian PEER [28701], vleeshouwersknecht, geboren ca. 1679 te Graaffwinkel, woont Singel.
Uit dit huwelijk:
1.
v
Jannetien Jurjens PEER [29843], gedoopt (Hervormd) op 12‑12‑1706 te Amsterdam, Oosterkerk (getuige(n): Gerrit Santmans en Jannetie Santmans), dochter van Jurrian PEER [28701], vleeshouwersknecht, en Marretje (Maria) Gerrits SANTMAN (ouders nazien) [28700] (zie 28700).
2.
m
Christiaan Jurjens PEER [29115], gedoopt (Hervormd) op 14‑10‑1711 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Claas Peer en Aeltje Santman), zoon van Jurrian PEER [28701], vleeshouwersknecht, en Marretje (Maria) Gerrits SANTMAN (ouders nazien) [28700] (zie 28700).
3.
m
Gerrit Jurjens PEER [29113], gedoopt (Hervormd) op 14‑02‑1714 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Claas Peer en Aaltje Santman), zoon van Jurrian PEER [28701], vleeshouwersknecht, en Marretje (Maria) Gerrits SANTMAN (ouders nazien) [28700] (zie 28700).
4.
v
Regina Jurjens PEER [29114], gedoopt (Hervormd) op 15‑12‑1717 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Willem Santman en Aaltje Santman), dochter van Jurrian PEER [28701], vleeshouwersknecht, en Marretje (Maria) Gerrits SANTMAN (ouders nazien) [28700] (zie 28700).

      ↑       ↑             ↑       ↑
     Dirk Hendriks SANTMAN     x     Aaltjen Jans van MUNSTER    
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
    Willem Berends NIJMAN     x │     Matte Derks SANTMAN     │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                  ┌─┬─┼─┬─┐
                  V M m M M
                  ↓ ↓  ↓ ↓
 
10986
Matte Derks SANTMAN (Sandman) [10986], geboren te Hardenberg, gedoopt op 06‑03‑1768 te Hardenberg (bron: 184 info, aktenummer: 025-10). Derk Sandman en Aaltjen van Munster, Hardenberg Matte. Overleden op 14‑09‑1811 om 00.30 uur te Hardenbergh op 43-jarige leeftijd (bron: B.S. Hardenbergh 1811-1818, aktenummer: 26-H), dochter van Dirk Hendriks SANTMAN (junior) [5827], burgemeester, en Aaltjen Jans van MUNSTER [576] (zie 576), woonde 1796 achter de oude kerk te Amsterdam, 22-03-1785: aangenomen als lidmaat in de kerk te Hardenberg, attestatie gegeven naar Amsterdam 03-07-1788.
Ondertrouwd [3326] op 27‑05‑1796 te Hardenberg en Amsterdam (aktenummer: 641/137).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
27-05-1796
naam bruidegom:
Nijman, Willem
naam bruid:
Santman, Margaretha
bronverwijzing:
DTB 641, p.137
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26261347 Compareerden als vooren
Willem Nijman van Hardenberg en daar woonende, gereformeert, oud 28 jaren, geadsisteert met consent van zijn moeder Geertruij Boerink woont als boven. Margaretha Santman van Hardenberg, gereformeert, oud 28 jaren, agter d' Oude Kerk, geadsisteert met consent van haar vader Dirk Santman woont te Hardenberg.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Willem Nijman - Martn Santman
[opmerkingen] Hardenberg. Hij moeders consent goed. Zij vaders consent goed.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 15‑07‑1796 te Laar (bron: Régistre civique d'Hardenbergh de l'année 1811, aktenummer: 1) met Landstorm 221 Willem Berends NIJMAN [2596], 28 jaar oud (zie 2596).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.

      ↑       ↑             ↑       ↑
     Dirk Hendriks SANTMAN     x     Aaltjen Jans van MUNSTER    
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│    Rutger Derks SANTMAN     │x    Alberdina Klasen BROUWERS    
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                    V
                    ↓
 
4244
Rutger Derks SANTMAN [4244], bakker, geboren te Hardenberg, gedoopt op 16‑04‑1770 te Hardenberg (bron: 184 info, aktenummer: 033), paasmaandag: 16 april 1770 Derk Sandman en Aaltjen van Munster, Hardenberg Rutgert. Overleden op 04‑11‑1827 om 08.00 uur te Avereest op 57-jarige leeftijd (bron: B.S. Avereest, aktenummer: 10), zoon van Dirk Hendriks SANTMAN (junior) [5827], burgemeester, en Aaltjen Jans van MUNSTER [576] (zie 576), 03-05-1790: aangenomen als lidmaat in de kerk te Hardenberg, attestatie gegeven naar Amsterdam 05-03-1791.
Ondertrouwd [3576] op 22‑04‑1804 te Hardenberg, 1 mei 1803 te Meppel (bron: Ondertrouwboek 1795-1811 (inv. nr. 193), aktenummer: 048).
Brontekst: Alzoo Rutger Santman Dz, jongman, gebooren alhier en thans woonachtig ten Meppelt, als Bruidegom ten eenre, en
Alberdina Brouwers, jonge Dochter, gebooren en woonachtig ten Meppelt, als Bruid ter andere Zijde
op den 22 deeser te Meppelt in ondertrouw zijn opgenoomen geworden Zo worden de voorzochte Huwlijksproclamatien daaraf op Zondaagen den 24 April, 1 en 8 Meij 1804 Burgemeesteren der stad geaccordeerdt. Actum Hardenbergh d: 23 April 1804 In fidem Den 12 Meij te Meppelt in de kerk getrouwdt volgens certificaat des predikants aldaar van d. 14 Meij 1804. Gehuwd te Colderveen, gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 14‑05‑1804 te Meppel (bron: 193, aktenummer: 048) met Alberdina Klasen BROUWERS [3546], geboren 1770 te Meppel, gedoopt te Meppel, overleden op 29‑12‑1824 te Meppel (bron: B.S. Meppe, aktenummer: 87), dochter van Klaas Egberts BROUWERS [60649] en Matje Gerrits KUIPER [101857].
Uit dit huwelijk:
1.
v
Aaltien Rutgers SANTMAN [114800], geboren te Meppel, gedoopt op 24‑10‑1804 te Meppel (aktenummer: 079), dochter van Rutger Derks SANTMAN [4244] (zie 4244) en Alberdina Klasen BROUWERS [3546].
Gehuwd [36688] op 37-jarige leeftijd op 11‑05‑1842 te Avereest (bron: B.S. Avereest, aktenummer: 11) met Geert Pieters DRAGT (Geerts) [114774], arbeider, geboren ca. 1813 te Havelte, zoon van Pieter GEERTS [114998], arbeider, daghuurder, en Grietje Arends MULDER [113740].

             ↑                     
    Gerrit Willems SANTMAN     x    Jannetje Gerrits BOENDERS    
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│    Willem Gerrits SANTMAN    │x     Appelonia Berends KRAAK    
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                  ┌─┬─┼─┬─┐
                  V V V V V
                   ↓   
 
23197
Willem Gerrits SANTMAN [23197], spekverkoper, geboren ca. 1690 te Hardenberg, overleden te Amsterdam, 1ste Angeliersdwarsstraat, begraven op 14‑02‑1735 te Amsterdam, Karthuizer Kerkhof. Begraven 1735-02-14 1176/41 Willem Santman in de Eerste Angeliersdwarsstraat tussen de Angelier en Tuijnstraat, 2 kinderen na, 1 baar, 14 r, 17-06-1718: Poorter van Amsterdam: Willem Santman, spekverkoper. Zoon van Gerrit Willems SANTMAN [23169] en Jannetje Gerrits BOENDERS [27638], woonde 1718 Nieuwe Leliestraat te Amsterdam.
Ondertrouwd [7634] op 22‑04‑1718 te Amsterdam (aktenummer: 554/444).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
22-04-1718
naam bruidegom:
Santman, Willem
naam bruid:
Kraan, Apollomia
bronverwijzing:
DTB 554, p.444
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26135071 ... Willem Santman van Hardenberg, oud 28 jare, in de Nieuwe Lelijstraat, sijn moeder Jannetje Gerritse Boenders tot Hardenberg & Apollonia Kraan van Hardenberg, oud 28 jaar op de Heregraft, haar moeder Maria Apollonia Kraark tot Hardenberg.
(ondertekend: kruisje & Apolonia Kraan)
(aktenummer: x) met Appelonia Berends KRAAK [4477] (zie 4477).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.

                                  
     ouders van der SCHEER                         
          └────────────────────────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
    Johannis van der WIELEN     x │    Maria van der SCHEER     │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                    M
 
35415
Maria van der SCHEER [35415], geboren 1707 te Gramsbergen, begraven op 05‑11‑1762 te Amsterdam, Zuider Kerk, dochter van ouders van der SCHEER [35466], woont 1741 Kerkstraat te Amsterdam, 1762: v.v. mr. Timmerman op de Regeliersgraft tussen de Herengraft en Regeliersdwarsstraat.
Ondertrouwd [16942] op 27‑04‑1741 te Amsterdam (aktenummer: 584/229).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
27-04-1741
naam bruidegom:
[van der] Wielle, Johannis
naam bruid:
[van der] Scheer, Maria
bronverwijzing:
DTB 584, p.229
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26161253 bruidegom: zijn moeder Dingena Moring tot Salbommel
bruid: ouders dood, geaaa. met haar broeder Pieter van der Scheer
, gehuwd voor de kerk op 21‑05‑1741 te Amsterdam (aktenummer: 113361/368).
Brontekst: Name Johannes Van Der Wiele
Spouse's Name Maria Van Der Scheer
Event Date 21 May 1741
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Johannis van der WIELEN (v.d. Wielle) [35432], mr. timmerman, geboren 1710 te Zaltbommel, overleden na 1764 te Amsterdam, woonde 1741 Rundstraat te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
m
Petrus Johannessen van der WIELEN [35501], gedoopt (Hervormd) op 22‑11‑1744 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Pieter van der Scheer en Elisabeth van der Lingen), zoon van Johannis van der WIELEN (v.d. Wielle) [35432], mr. timmerman, en Maria van der SCHEER [35415] (zie 35415).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 19 van 25 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail