Eerste blad    Vorig blad    Blad 16 van 25 bladen Volgend blad    Laatste blad

      ↑                            
       Evert MEILINK                           
          │
┌──────────────────┴──────────────────┐
│     Jan Everts MEILINK     │x      Weijntje van GEIJN     
└─────────────────────────────────────┘ 
 
29876
Jan Everts MEILINK (ouders nazien) [29876], wijnkoper, geboren 1648 te Holthone, Hardenberg, overleden te Amsterdam, begraven op 03‑07‑1678 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, zoon van Evert MEILINK [9362], woonde 1677 Hoogstraat te Amsterdam, 1678: wijnkooper in de Onkelboersteegh.
Ondertrouwd [8108] op 04‑12‑1677 te Amsterdam (aktenummer: 504/358).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
04-12-1677
naam bruidegom:
Meijlinck, Jan
naam bruidegom:
Mijlingh, Jan
naam bruid:
[van] Gheijn, Mijntje
bronverwijzing:
DTB 504, p.358
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26495601 Compareerden als voren
Jan Mijlingh van Holthunen, wijnkoper, out 29 jaar, in de Hooghstraat, ouders doot, geassisteert met Pieter Hoogendoorn
&
Weijntje van Geijn van Barnevelt, out 32 jaar, op de O.S. Agterburghwal, ouders doot, geassisteert met haar night Catrina Rijnders.
Versoekende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer deselve de voorsz trouwe te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinderinge voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden, datse vrye Persoonen waren, ende malkanderen in bloede niet en bestonden, waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Jan Meijlinck & Weijntjent van Gheijn.
Echtgenote is Weijntje van GEIJN [29877], geboren 1645 te Barneveld, Utrecht, woont 1677 O.Z. Achterburgwal te Amsterdam. {Zij is later ondertrouwd [9015] op 09‑09‑1679 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
09-09-1679
naam bruidegom:
Seel, Hendrick
naam bruid:
[van] Gijn, Wijntje
naam bruid:
[van] Gheijn, Wijntje
naam eerdere man:
Meijlingh, Jan
bronverwijzing:
DTB 506, p.316
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26516196 bruidegom: ouders dood, geass. met zijn zwager Willem van Dijk.
bruid: Wijntje van Gijn van Utrecht weduwe van Jan Meijlingh.
Gehuwd voor de kerk op 15‑10‑1679 te Sloterdijk met Hendrik SEEL [31754], geboren 1654 te Amsterdam, woont 1679 Singel te Amsterdam.}
 
             ↑                    ↑
    Egbert Alberts MELENBERG    x     Aaltje Roelofs HOBERS     
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│    Jan Egberts MELENBERG    │x       Aaltje van MEURS      
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                  ┌─┬┴┬─┐
                  M V V V
                  ↓   
 
18817
Jan Egberts MELENBERG [18817], boommaker, geboren te Ane, gedoopt op 27‑05‑1742 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 101), overleden te Amsterdam op 59-jarige leeftijd, begraven op 19‑08‑1801 te Amsterdam, Noorder Kerk en Kerkhof (aktenummer: 1077/48vo), 21-10-1783: Poorter van Amsterdam uit Ane, Jan Melenberg, boommaker. Zoon van Egbert Alberts MELENBERG [18814], meester timmerman, en Aaltje Roelofs HOBERS (Robberts) [18753], woonde 1769/1774 Tweede Blomdwarsstraat/Blomstraat te Amsterdam, 1748: woonde op de Melenberg te Ane/Engeland, kerspel Hardenberg.
30-03-1763: aangenomen als lidmaat in de kerk te Hardenberg, wonend te Ane, attestatie gegeven naar Amsterdam 30-05-1769.
15-06-1769: ingekomen met attestatie van Hardenberg, wonend in de Tweede Blomdwarsstraat.
1801: Binnen Visserstraat.

Ondertrouwd [7457] op 22‑04‑1774 te Amsterdam (aktenummer: 619/226).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
22-04-1774
naam bruidegom:
Melenberg, Jan
naam bruid:
[van] Meurs, Aaltje
bronverwijzing:
DTB 619, p.226
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26251834 Compareerden als vooren
Jan Meelenberg van Hardenberg, gereformeert, oud 31 jaren, in de Blomstraat, sijn moeder Aaltje Hobers aan den Hardenberg
&
Aaltje van Meurs van Hasselt, gereformeert, oud 28 jaren, op de Westermark, ouders doot, geadsisteert met Johanna Maria Lanterij [?].
Versoekende hare drie Sondaagse etc.
[ondertekend] Jan Melenberg & Aeltien van Meurs.
[opmerkingen] Hij moeders consent goed.
(aktenummer: x) met Aaltje van MEURS [28221], geboren 1746 te Hasselt, overleden te Amsterdam, in de Langestraat.
Brontekst: weduwe van Jan Meelenberg Begraven op 03‑12‑1807 te Noorder Kerk en Kerkhof, woonde 1774 Westermarkt te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
m
Egbert Jans MELENBERG [11902], zeeman, gedoopt (Hervormd) op 13‑08‑1775 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Albert Melenberg en Aaltijen Hobers), overleden na 1788 te Amsterdam, zoon van Jan Egberts MELENBERG [18817] (zie 18817) en Aaltje van MEURS [28221].
Gehuwd [7535] op 43-jarige leeftijd op 19‑08‑1818 te Amsterdam (bron: B.S. Amsterdam, aktenummer: R3f65v) met Johanna Gerrits VIET [29407], naaister, geboren 1794 te Amsterdam, dochter van Gerrit VIET [94775], winkelier, en Anna Geertruij HESSE [94776].
2.
v
Maagdalena Jans MELENBERG [28222], gedoopt (Hervormd) op 31‑08‑1777 te Amsterdam, Eilandskerk (getuige(n): Mattus van Meurs en Maagdalena van Meurs), overleden te Amsterdam op 2-jarige leeftijd, begraven op 20‑12‑1779 te Amsterdam, dochter van Jan Egberts MELENBERG [18817] (zie 18817) en Aaltje van MEURS [28221], woonde 1779 Binnen Visserstraat te Amsterdam.
3.
v
Aaltje Jans MELENBERG (Meelenberg) [11903], gedoopt (Hervormd) op 31‑01‑1779 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Roeloff Melenberg en Lambarta Zweerts), overleden op 20‑12‑1779 te Amsterdam, Binnen Visserstraat, 323 dagen oud (aktenummer: 1085/278vo), dochter van Jan Egberts MELENBERG [18817] (zie 18817) en Aaltje van MEURS [28221].
4.
v
Aaltje Jans MELENBERG [28884], overleden na 1788, dochter van Jan Egberts MELENBERG [18817] (zie 18817) en Aaltje van MEURS [28221].

             ↑                    ↑
    Egbert Alberts MELENBERG    x     Aaltje Roelofs HOBERS     
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│   Roelof Egberts MELENBERG    │x       Lammegien ZWEERS      
└─────────────────────────────────────┘ 
 
22748
Roelof Egberts MELENBERG [22748], geboren te Ane, gedoopt op 24‑04‑1737 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 092), zoon van Egbert en Aaltje te Ane. Overleden te Amsterdam, 2de Blomdwarsstraat op 50-jarige leeftijd, begraven op 29‑02‑1788 te Amsterdam, Wester Kerk en Kerkhof.
Brontekst: Vrijdag 29 februari: Roeloff Meelenberg In de Tweede Blomdwarsstraat, B.d.R.
https://archief.amsterdam/indexen/begraafregisters_1553-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=sweers&i2=2&p2=p&y2=1760&z2=1805&x=12&z=b&s=1#A04229000196 05-07-1768: poorter van Amsterdam uit Ane onder Hardenberg: Roelof Meelenberg.
Zijn broer Jan Melenberg is in 1783 poorter, komende van Ane en van beroep boommaker.
28-03-1770: getuigen bij de doop van Johanna d.v. Lucas Schoemakers en Gritje Sweers zijn Roelof Meelenberg en Lambarta Sweers.
24-11-1773: getuigen bij de doop van Dirk Barend z.v. Lucas Schoemakers en Grietje Sweers zijn Roelof Meelenberg en Lamberta Sweers.
04-10-1775: getuigen bij de doop van Elijesebed d.v. Luikas Schoemaekers en Grijtije Sweers zijn Roelof Meelenberg en Leena de Winter.
07-12-1777: getuigen bij de doop van Henderica d.v. Lucas Schoemakers en Grietje Sweers zijn Roeloff Melenberg en Lambarta Sweers.
31-01-1779: getuigen bij de doop van Aaltje d.v. Jan Melenberg en Aaltje van Meurs zijn Roeloff Melenberg en Lambarta Zweerts.
28-03-1781: getuigen bij de doop van Gritije d.v. Lucas Schoemaekers en Gritije Sweers zijn Roelof Melenberg en Lambarta Sweers.
Zoon van Egbert Alberts MELENBERG [18814], meester timmerman, en Aaltje Roelofs HOBERS (Robberts) [18753], woonde 1765/1767 Laurierstraat te Amsterdam, 02-05-1765: ingekomen met attestatie van Hardenberg, Roeloff Egberts van Haane, wonend in de Louweriers.
Ondertrouwd [6187] op 17‑04‑1767 te Amsterdam (aktenummer: 612/280).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
17-04-1767
naam bruidegom:
Melenberg, Roelof
naam bruid:
Sweers, Lamberta
bronverwijzing:
DTB 612, p.280
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26251860
Compareerden als vooren
Roelof Meelenberg, van Hardenberg, gereformeert, oud 28 jaren, in de Lauerierstraat, sijn moeder Aaltje Robberts te Hardenberg
&
Lamberta Sweers, van den Hardenberg, gereformeert, oud 31 jaren, op de Lelij gragt, haar moeder Fennegien Kamperbeek tot Hardenberg.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen ware, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Roelef Melenberg - Lambarta Sweers.
[opmerkingen] Hij moeders consent goet ingebragt. Sij moeders consent goet ingebragt.
(aktenummer: x) met Lammegien ZWEERS [24655], 33 jaar oud (zie 24655). Roelof en Lamberta hebben, voor zover bekend, geen kinderen gekregen.
Zij waren wel getuigen bij de doop van de kinderen van zus Grietje Sweers en Lucas Schoenmaker in Amsterdam: in maart 1770, november 1773, september 1775 (alleen Roelof), 1777 en in april 1781.

 
      ↑       ↑             ↑       ↑
   Jan Boerink Jans MERJENBURGH   x   Wibbigje Lamberts van der SCHEER  
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
     Jan Jurriën RUITMAN      x │   Hendrikjen Jans MERJENBURGH   │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
19134
Hendrikjen Jans MERJENBURGH [19134], geboren te Gramsbergen, gedoopt op 29‑09‑1752 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), overleden na 1787, dochter van Jan Boerink Jans MERJENBURGH (Jan van de Scheer) [19012], koopman, diaken, ouderling, en Wibbigje Lamberts van der SCHEER [18809], nalatende 2 onm. knd. Zij woonde 1770 op t Water te Amsterdam, 073vo/11.
Ondertrouwd [4651] 00‑02‑1771 te Gramsbergen/Emmelenkamp (bron: DTB Gramsbergen), gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 21‑03‑1771 te Emmelenkamp (bron: DTB Gramsbergen) met Jan Jurriën RUITMAN [11858], geboren ca. 1750 te Emlichheim, overleden na 1787.
 
      ↑       ↑             ↑       ↑
   Jan Boerink Jans MERJENBURGH   x      Janna Jans BOERINK     
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│   Johannes Jans MERJENBURGH   │x       Jacoba SOONLÉ       
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                   ┌─┼─┐
                   M V V
                   ↓  
 
19449
Johannes Jans MERJENBURGH [19449], grutter, winkelknecht, geboren te Gramsbergen, gedoopt op 10‑06‑1764 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), overleden voor 1812, 08-03-1791: Poorter van Amsterdam uit Gramsbergen: Johannes Marienburg, grutter.
13-04-1794: getuigen van de doop van Hendrik (geboortedatum: 08-04-1794) z.v. Jan Hendriksen de Vries en Cornelija Dijkman zijn Johannes Merjenburgh en Jacoba Soonle.
Zoon van Jan Boerink Jans MERJENBURGH (Jan van de Scheer) [19012], koopman, diaken, ouderling, en Janna Jans BOERINK [18508], woonde 1791 Laurierstraat bij de hoek van de Baangracht te Amsterdam, 078vo/06.
Ondertrouwd [2227] op 11‑03‑1791 te Amsterdam (aktenummer: 636/011).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
11-03-1791
naam bruidegom:
Merjenburgh, Johannes
naam bruid:
Soonlé, Jacoba
bronverwijzing:
DTB 636, p.11
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26252042 Compareerden als vooren
Johannes Merjenburgh van Gramsbergen, gereformeert, oud 27 jaren, in de Lourierstraat hoek van de Baangragt, geadsisteert met consent van sijn vader Jan Boerink Merjenburg te Gramsbergen
&
Jacoba Soonle, van Amsterdam, gereformeert, oud 28 jaren in de Dirk van Hasseltsteeg, ouders dood, geadsisteert met Diena Vonk in de Passeerderstraat bij de Dwarsstraat.
Versoekende hare drie Sondaagse uitroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Persoonen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Johannes Merjenburgh & kruisje.
[opmerkingen] Hij vaders consent goed.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 29‑03‑1791 te Amsterdam (aktenummer: 113363).
Brontekst: Name Johannes Merjenburg
Spouse's Name Jacoba Soonle
Event Date 29 Mar 1791
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenote is Jacoba SOONLÉ [16902], kokkin, dienstmaagd, geboren 1763 te Leeuwarden, overleden op 15‑04‑1813 te Dalfsen (bron: B.S. Dalfsen, aktenummer: 26), 60 jaar oud. Dochter van Hermanus SOONLÉ [71695] en Maria VISSCHER [71742], woonde 1791 Dirk van Hasseltsteeg te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
m
Jan Boerink Johannessen conscrit 1812 33 MERJENBURGH [34989], bakker, landbouwer te Gramsbergen, geboren op 05‑12‑1791 te Amsterdam (bron: militie zegt 05-12-1792, hij is echter gedoopt op 11-12-1791 en zijn zusje is geboren in maart 1793.), gedoopt (Hervormd) op 11‑12‑1791 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Jan Boerink Merjenburgh en Janna Boerink), overleden op 05‑10‑1864 om 16.00 uur te Gramsbergen 087 op 72-jarige leeftijd (bron: B.S. Gramsbergen, aktenummer: 45), conscrit 1812 Hardenberg no. 33. Hij is een jaar ouder en geboren op 05-12-1791.
 
15-02-1813 conscrit 1812 Gramsbergen 11: Jan Boerink Merjenburgh, woont bij zijn oom, lengte 1.64 m.
Zoon van Johannes Jans MERJENBURGH [19449] (zie 19449) en Jacoba SOONLÉ [16902], kokkin, dienstmaagd, woonde 1812 te Dalfsen.
Gehuwd [10475] op 28-jarige leeftijd op 06‑05‑1820 te Gramsbergen (bron: B.S. Gramsbergen, aktenummer: 8) met Anna Margareta Jans HUISKEN [103160], 27 jaar oud, geboren op 07‑08‑1792 te Gramsbergen, gedoopt op 12‑08‑1792 te Gramsbergen, overleden op 13‑07‑1857 om 12.00 uur te Gramsbergen 087, wijk A op 64-jarige leeftijd (bron: B.S. Gramsbergen, aktenummer: 19), dochter van Jan Gerrits HUISKEN [19263] en Hendrika Egberts POSDIJK [10735].
2.
v
Janna Johannessen MERJENBURGH [113216], geboren op 26‑03‑1793 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 31‑03‑1793 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Jan Merjenburg en Janna Boerink), overleden te Angelierstraat op 1-jarige leeftijd, begraven op 24‑03‑1795 te Hardenberg.
Brontekst: DTB Begraven met Janna Merjenburgh
Overledene
Janna Merjenburgh
Gebeurtenis
Begraven
Datum
24-03-1795
Gebeurtenisplaats
Amsterdam
Documenttype
DTB Begraven
Erfgoedinstelling
Stadsarchief Amsterdam
Collectiegebied
Noord-Holland
Archief
5001
Registratienummer
DTB 1190
Pagina
2vo en 3
Registratiedatum
24-03-1795
Akteplaats
Amsterdam
Collectie
Karthuizer Kerkhof Dochter van Johannes Jans MERJENBURGH [19449] (zie 19449) en Jacoba SOONLÉ [16902], kokkin, dienstmaagd.
3.
v
Sara Johannessen MERJENBURGH [161041], geboren op 28‑11‑1794 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 07‑12‑1794 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Johannes Soonlee en Arendiena Vonk), dochter van Johannes Jans MERJENBURGH [19449] (zie 19449) en Jacoba SOONLÉ [16902], kokkin, dienstmaagd.

      ↑       ↑             ↑       ↑
     Jan Abrahams MEULEMAN     x  Christina Jannessen van RECHTEREN  
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
   Lucas Hendriks van der VEGTE   x │ Abrahammina Johanna Jans MEULEMAN │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                ┌─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┐
                V V M V M V M M M
 
12660
Abrahammina Johanna Jans MEULEMAN [12660], geboren te op de Brink te Heemse, Hardenberg, gedoopt op 05‑02‑1786 te Heemse (bron: 188, aktenummer: 043), overleden op 17‑11‑1843 te Zwolle op 57-jarige leeftijd (bron: B.S. Zwolle, aktenummer: 363), dochter van Jan Abrahams MEULEMAN (Moleman) [12326], koopman, winkelier, schoenmaker, en Christina Jannessen van RECHTEREN [7279], woonde 1809 Heerengracht te Amsterdam.
Ondertrouwd [248] op 21‑04‑1809 te Amsterdam en Zwolle (aktenummer: 658/077).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
21-04-1809
naam bruidegom:
[van der] Vegt, Lucas
naam bruid:
Meuleman, Abramina Johanna
bronverwijzing:
DTB 658, p.77
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26301535 Compareerden
Lucas vander Vegt, van Zwolle, gereformeert, oud 30 jaren, woont te Zwolle, geadsisteert met consent van zijn vader Hendrik Willem van der Vegte woont als boven
&
Abramina Johanna Meuleman, van Heemse, gereformeert, oud 23 jaren, op de Heerengragt, geadsisteert met haar vader Jan Meulman woont te Heemse.
Verzoekende hunnde drie weeklyksche Huwlyks Proclamatiën, omme na afloop derzelven, hun lieder Huwlyk te solemniseeren, en in alles te voltrekken, zo verre daar anders geene wettige verhindering voorvalt. En naardien zy by waarheid verklaarden, dat zy vrye Persoonen waren, en elkanderen in bloede of zwagerschap niet bestonden, waar door een wettig Huwlyk mogt worden verhindert, zyn hun de verzogte geboden toegestaan.
[ondertekend] Lucas Van der Vegt - Abramiena Johanna Meuleman
[opmerkingen] Zwolle. Hij vaders consent goed.
(aktenummer: x) met Lucas Hendriks van der VEGTE [1523], schipper, geboren 1773 te Zwolle (gezindte: Geref.), overleden op 30‑04‑1846 te Zwolle (bron: B.S. Zwolle, aktenummer: 155), zoon van Hendrik Willem Willems van der VEGT [1927] en Hendrika Luberta Jans MEULEMAN [2241], woonde 1809 te Zwolle.
Uit dit huwelijk:
1.
v
Hendrika Willemina van der VEGT [25849], geboren 1810, overleden na 1840 te Amsterdam, dochter van Lucas Hendriks van der VEGTE [1523], schipper, en Abrahammina Johanna Jans MEULEMAN [12660] (zie 12660).
2.
v
Christina van der VEGT [176780], geboren op 01‑10‑1812 te Zwolle (bron: B.S. Zwolle, aktenummer: 352), overleden na 1846 te Amsterdam, dochter van Lucas Hendriks van der VEGTE [1523], schipper, en Abrahammina Johanna Jans MEULEMAN [12660] (zie 12660).
3.
m
Hendrik Willem van der VEGTE [177042], besteller, geboren op 11‑01‑1815 te Zwolle (bron: B.S. Zwolle, aktenummer: 20), overleden op 07‑02‑1876 te Zwolle op 61-jarige leeftijd, zoon van Lucas Hendriks van der VEGTE [1523], schipper, en Abrahammina Johanna Jans MEULEMAN [12660] (zie 12660).
4.
v
Joanna van der VEGT [177117], geboren op 09‑03‑1817 te Zwolle (bron: B.S. Zwolle, aktenummer: 86), overleden na 1844 te Diemen, dochter van Lucas Hendriks van der VEGTE [1523], schipper, en Abrahammina Johanna Jans MEULEMAN [12660] (zie 12660).
5.
m
Jeule Arie van der VEGTE [176691], geboren op 05‑03‑1819 te Zwolle (bron: B.S. Zwolle, aktenummer: 100), overleden op 09‑07‑1866 te Amsterdam op 47-jarige leeftijd, zoon van Lucas Hendriks van der VEGTE [1523], schipper, en Abrahammina Johanna Jans MEULEMAN [12660] (zie 12660).
6.
v
Hendrika Lubberta van der VEGTE [177547], geboren op 04‑11‑1820 te Zwolle (bron: B.S. Zwolle, aktenummer: 372), overleden op 28‑04‑1872 te Haarlem op 51-jarige leeftijd, dochter van Lucas Hendriks van der VEGTE [1523], schipper, en Abrahammina Johanna Jans MEULEMAN [12660] (zie 12660).
7.
m
Jan van der VEGT [177549], geboren op 08‑02‑1823 te Zwolle (bron: B.S. Zwolle, aktenummer: 62), zoon van Lucas Hendriks van der VEGTE [1523], schipper, en Abrahammina Johanna Jans MEULEMAN [12660] (zie 12660).
8.
m
Lucas van der VEGTE [177548], geboren 1825 te Zwolle, overleden op 27‑05‑1896 te Amsterdam, 27 april? Zoon van Lucas Hendriks van der VEGTE [1523], schipper, en Abrahammina Johanna Jans MEULEMAN [12660] (zie 12660).
9.
m
Jan van der VEGT [177337], geboren op 07‑11‑1827 te Zwolle (bron: B.S. Zwolle, aktenummer: 460), overleden op 05‑10‑1865 te Zwolle op 37-jarige leeftijd, zoon van Lucas Hendriks van der VEGTE [1523], schipper, en Abrahammina Johanna Jans MEULEMAN [12660] (zie 12660).

      ↑       ↑             ↑       ↑
    Berend Abrahams MEULEMAN    x       Maria EDELINK       
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│    Berend Berends MEULEMAN    │x    Margaretha Gerrits PUTTER    
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                  ┌─┬─┼─┬─┐
                  V V M M V
                   x ↓  
 
5960
Berend Berends MEULEMAN [5960], kaarsenmaker, geboren te Hardenberg, gedoopt op 18‑10‑1716 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 020), den 18 october Berend Abrahams Meuleman soontje gen. Berend tot den Hardenberg. Begraven op 04‑03‑1796 te Amsterdam, Zuider Kerk op 79-jarige leeftijd, 09-01-1755: Poorter van Amsterdam uit Hardenberg: Berend Meulman, kaarsenmaker. Zoon van Berend Abrahams MEULEMAN [8884], schoenmaker, en Maria EDELINK [7346], woont 1753 Jodenbreestraat te Amsterdam, 2896: St. Jansstraat bij Joh. Rammelo; Johannes Rammelo was met zijn dochter Maria Egberdina Meulman.
Ondertrouwd [7622] op 27‑04‑1753 te Amsterdam (aktenummer: 596/372).
Brontekst:
inschrijvingsdatum:
27-04-1753
naam bruidegom:
Muelman, Barent
naam bruid:
Putter, Grietje
bronverwijzing:
DTB 596, p.372
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26256972

Compareerden als vooren
 
Barent Muelman van den Hardenberg, oud 35 jaar, op de Joodebreestraat, sijn moeder Maria Edelink in den Hardenberg.
Grietje Putter van Ulzen, oud 29 jaar, op de Heeregragt, haar moeder Engeltje Lukas te Ulzen.
 
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
 
[ondertekend] Barent Mueleman - Grietjen Putter
[opmerkingen] Hij moeders consent goet ingebragt. Sij moeders consent goet ingebragt.
Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 15‑05‑1753 te Amsterdam (aktenummer: 11).
Brontekst: Name: Barend Meulman
Spouse's Name: Grietje Putter
Event Date: 15 May 1753
Event Place: Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
GS Film number: 113361 Echtgenote is Margaretha Gerrits PUTTER [27603], 28 jaar oud, geboren te Uelsen, gedoopt op 18‑07‑1724 te Uelsen. Potters Grete Ue 18.07.1714 (ws. verschrijving), overleden te Amsterdam op 70-jarige leeftijd, begraven op 06‑07‑1795 te Amsterdam, Zuider Kerk, dochter van Gerrit PUTTER [5723] en Engeltje LUKAS [29485], woonde 1753 Herengracht te Amsterdam, 1795: Utrechtsestraat bij den Amstel, Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
v
Maria Berends MEULMAN [29487], geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 13‑06‑1755 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Jan Gerrits Putter en Maria Kraak), overleden te Amsterdam, 2 dagen oud, begraven op 15‑06‑1755 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, dochter van Berend Berends MEULEMAN [5960] (zie 5960) en Margaretha Gerrits PUTTER [27603], woonde 1755 Kerkstraat te Amsterdam.
2.
v
Maria Berends MEULMAN [3906], gedoopt (Hervormd) op 15‑09‑1756 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Jan Gerrits Putter en Maria Kraak), dochter van Berend Berends MEULEMAN [5960] (zie 5960) en Margaretha Gerrits PUTTER [27603].
Ondertrouwd (1) [8022] op 02‑05‑1777 te Amsterdam (aktenummer: 622/098).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
02-05-1777
naam bruidegom:
Overduijn, Pieter Cornelis
naam bruid:
Meulman, Maria
bronverwijzing:
DTB 622, p.98
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26263494 Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 18‑05‑1777 te Amsterdam (aktenummer: 113357).
Brontekst: Name Pieter Cornelis Overduijn
Spouse's Name Maria Meulman
Event Date 18 May 1777
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Pieter Cornelis OVERDUIN [29488].
Ondertrouwd (2) [1845] op 30‑05‑1793 te Amsterdam (aktenummer: 638/172).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
30-05-1793
naam bruidegom:
Klautz, Jan Pieter
naam eerdere vrouw:
Labee, Antje
naam bruid:
Meulman, Maria
naam eerdere man:
Overduin, Pieter Cornelis
bronverwijzing:
DTB 638, p.172
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26232659 Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 16‑06‑1793 te Amsterdam (aktenummer: 113403).
Brontekst: Name Jan Pieter Klautz
Spouse's Name Maria Meulman
Event Date 16 Jun 1793
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Marital Status Widowed
Previous Wife's Name Antje Labee
Spouse's Marital Status Widowed
Spouse's Previous Husband's Name Pieter Cornelis Overduin Echtgenoot is Jan Pieter KLAUTZ [1455].
3.
m
Barent Berends MEULMAN (Bernardus) [5808], predikant, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 12‑11‑1758 te Amsterdam, Amstelkerk (getuige(n): Marten Kistemaker en Maria Eekmarsen), ds. de Bruijn, overleden op 01‑05‑1798 om 22.30 uur te Hardenberg op 39-jarige leeftijd (bron: advertentie), nalatende vrouw en drie kinderen. Begraven op 08‑05‑1798 te Hardenberg, in de kerk, zoon van Berend Berends MEULEMAN [5960] (zie 5960) en Margaretha Gerrits PUTTER [27603], 1787: Kandidaat te Amsterdam.
24-06-1787: predikant te Obdam gaat op 07-12-1788 naar Abbekerke
14-12-1788: Abbekerk-Lambertschaag
02-08-1789: naar Venhuizen
18-10-1789: Katwijk aan Zee komt van Venhuizen (schrijver van De Tyd, in brieven. (nazien Barend thans Bernardus Meulman), gaat 01-07-1792 van Katwijk aan Zee naar Bunschoten.
15-07-1792: Bunschoten
06-07-1794: naar Brouwershaven
06-11-1796: als hulp te Hardenberg van Brouwershaven
.
Ondertrouwd [3332] op 13‑07‑1787 te Amsterdam, Obdam en Huizen (aktenummer: 322), gehuwd voor de kerk te Huizen met Klaasje Derks BOOR [2726], geboren 1761 te Huizen, overleden op 08‑01‑1816 te Huizen (bron: B.S. Huizen, advertentie, aktenummer: 4), dochter van Dirk BOOR [169104] en Magdalena SAS [169105].
4.
m
Gerrit Berends MEULMAN [2879], geboren 1760, overleden 1781, zoon van Berend Berends MEULEMAN [5960] (zie 5960) en Margaretha Gerrits PUTTER [27603].
5.
v
Maria Egberdina Berends MEULMAN [3279], gedoopt (Hervormd) op 28‑02‑1765 te Amsterdam, Amstelkerk (getuige(n): Jan Gerrits Putter en Maria Susanna Brent), dochter van Berend Berends MEULEMAN [5960] (zie 5960) en Margaretha Gerrits PUTTER [27603].

                                  
                                        
                     ┌─────────────────────────────────────┐
                     │   Joanna Willemina MEULEMAN   │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
12719
Joanna Willemina MEULEMAN (Meulman) [12719], geboren ca. 1785, overleden na 1806 te Amsterdam, woonde op 15‑04‑1806 Heemse, vertrekt naar Amsterdam.
 
      ↑       ↑             ↑       ↑
       Jaen Hermsen       x      Annegje Jans HAKKERS     
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
    Barent Gerrits MEIJER     x │    Margrieta Jans MEULEMAN    │
     Everardus HELMICH       x└─────────────────────────────────────┘
 
      ↑       ↑             ↑       ↑
       Jaen Hermsen       x      Annegje Jans HAKKERS     
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
    Barent Gerrits MEIJER      x│    Margrieta Jans MEULEMAN    │
     Everardus HELMICH      x └─────────────────────────────────────┘
 
4491
Margrieta Jans MEULEMAN [4491], geboren te Hardenberg, gedoopt op 29‑06‑1755 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 134), overleden op 19‑04‑1829 te Stad Hardenberg op 73-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 8-S), dochter van Jaen Hermsen [6569], schipper, en Annegje Jans HAKKERS (Hannes) [15719], woonde 1829 004 in de Voorstraat te Stad Hardenberg, 1794/1803: Voorburgwal/St. Annedwarsstraat 5, Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [16548] op 31‑01‑1794 te Amsterdam (aktenummer: 638/457).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
31-01-1794
naam bruidegom:
Meijer, Barend
naam eerdere vrouw:
Prinse, Hendrina Adolfina
naam bruid:
Molemans, Margaretha
bronverwijzing:
DTB 638, p.457
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26252982 Compareerden als vooren
Barend Meijer van Neede bij Borkulo, gereformeert, weduwnaar van Hendrina Adolfina Prinse in de St. Annedwars Straat.
Margaretha Molemans van Hardenberg, gereformeert, oud 39 jaren, op de Voorburgwal over de Nieuw Straat, ouders dood, geadsisteert met Dorothea Greijsheijmer woont als boven.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Barent Meijer - Maargrieta Molemans.
[opmerkingen] Hij vrouws dood goed.
Gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 16‑02‑1794 te Amsterdam (aktenummer: 113363).
Brontekst: Name Barend Meijer
Spouse's Name Margaretha Molemans
Event Date 16 Feb 1794
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Barent Gerrits MEIJER [33424], geboren 1741 te Neede bij Borculo, zoon van Gerrit MEIJER [161245], woont 1771/1794 Anjelierstraat/St. Annadwarsstraat te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [16938] op 18‑10‑1771 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
18-10-1771
naam bruidegom:
Meijer, Barent
naam bruid:
Prinsen, Hendrina Adolfina
bronverwijzing:
DTB 617, p.129
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26252961 bruid met haar voogd Otto Linderman met Hendrina Adolfina PRINSEN [29533], geboren 1747 te Almelo, overleden voor 1795, woonde 1771 op de Kolk te Amsterdam.}
Ondertrouwd (2) [8034] op 30‑09‑1803 te Amsterdam (aktenummer: 651/083).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
30-09-1803
naam bruidegom:
Helmich, Everardus
naam eerdere vrouw:
Pieters, Doetje
naam bruid:
Meuleman, Margaretha
naam eerdere man:
Meijer, Barend
bronverwijzing:
DTB 651, p.83
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26217004 Compareerden als vooren
Everardus Helmich van Amsterdam, gereformeert, laast weduwnaar van Doetje Pieters in de St. Janstraat over de spekslager nummer 32
Margaretha Meuleman van den Hardenberg, gereformeert, weduwe van Barend Meijer in de S. Annedwarsstraat nummer 5.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Everardus Helmich - Maargrieta Mueleman.
[opmerkingen] Hij vrouwd dood goed. Zij mans dood goed.
(aktenummer: x) met Everardus HELMICH [29531], koopman, geboren ca. 1750 te Amsterdam, overleden voor 1829, woonde 1785/1803 St. Jansstraat t.o. de spekslager nr. 32 te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [15282] voor 1785, gehuwd voor de kerk voor 1785 met Metje WUGTEN [161243], overleden voor 1785. Hij was eerder ondertrouwd [8036] op 25‑03‑1785 te Amsterdam (aktenummer: 630/103).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
25-03-1785
naam bruidegom:
Helmich, Everhardus
naam eerdere vrouw:
Wugten, Metje
naam bruid:
Piters, Doetje
naam eerdere man:
Huijser, Jacob
bronverwijzing:
DTB 630, p.103
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26216993 Echtgenote is Doetje PIETERS [29534], geboren ca. 1750 te Oldenhoven, begraven op 31‑10‑1799 te Amsterdam, Nieuwe Kerk en Engelse Kerk, woont 1785 Lange Leijdseswarsstraat te Amsterdam. {Zij was eerder ondertrouwd [15363] voor 1785, gehuwd voor de kerk voor 1785 met Jacob HUIJSER [161244], overleden voor 1785.}}
 
      ↑       ↑             ↑       ↑
     Jan Abrahams MEULEMAN     x  Christina Jannessen van RECHTEREN  
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
   Johan H.C. Johans GARTNER    x │    Martha Jans MEULEMAN     │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                    *
 
12246
Martha Jans MEULEMAN [12246], dienstbode, geboren te Heemse, Brink, gedoopt op 02‑06‑1791 te Heemse (bron: 188, aktenummer: 054), overleden op 24‑04‑1848 om 21.30 uur te Amsterdam op 56-jarige leeftijd, dochter van Jan Abrahams MEULEMAN (Moleman) [12326], koopman, winkelier, schoenmaker, en Christina Jannessen van RECHTEREN [7279], woonde op 24‑04‑1848 Runstraat 14 te Amsterdam, 29-04-1812: Heemse, vertrekt naar Amsterdam.
Gehuwd [17935] op 29-jarige leeftijd op 02‑05‑1821 te Amsterdam (bron: B.S. Amsterdam, aktenummer: R2F130) met Johan Hendrik Christiaan Johans GARTNER [163983], kaarsenmakersknecht, geboren 1792 te Amsterdam, zoon van Johan Gabriël GARTNER [163984] en Margaretha Maria SCHUURMANS [163985].
Uit dit huwelijk:
1.
x
Jan Gabriel GARTNER [163986], kaarsenmaker, geboren 1821, overleden na 1848, kind van Johan Hendrik Christiaan Johans GARTNER [163983], kaarsenmakersknecht, en Martha Jans MEULEMAN [12246] (zie 12246), woonde 1848 Tuinstraat Amsterdam te Amsterdam.

      ↑       ↑             ↑       ↑
     Jan Abrahams MEULEMAN     x  Christina Jannessen van RECHTEREN  
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
                     │ Willemina Hendrika Jans MEULEMAN  │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
12661
Willemina Hendrika Jans MEULEMAN [12661], geboren te Heemse, Brink, gedoopt op 13‑04‑1783 te Heemse (bron: 188, aktenummer: 037), overleden na 1803 te Amsterdam, dochter van Jan Abrahams MEULEMAN (Moleman) [12326], koopman, winkelier, schoenmaker, en Christina Jannessen van RECHTEREN [7279], woonde op 01‑05‑1803 Heemse, vertrekt naar Amsterdam.
 
                                  
                                        
┌─────────────────────────────────────┐
│       Jan MINSEN       │x     Annetje Michiels LIEVENS    
└─────────────────────────────────────┘│x      Hendrikjen EVERTS      
                    │x       Aaltje Barends      
                    │                    
                    M
 
                                  
                                        
┌─────────────────────────────────────┐
│       Jan MINSEN       │ x    Annetje Michiels LIEVENS    
└─────────────────────────────────────┘x      Hendrikjen EVERTS      
                    │x       Aaltje Barends      
                    │                    
                   ┌─┼─┐
                   V M V
 
                                  
                                        
┌─────────────────────────────────────┐
│       Jan MINSEN       │ x    Annetje Michiels LIEVENS    
└─────────────────────────────────────┘ x      Hendrikjen EVERTS      
                    x       Aaltje Barends      
                    │                    
                    M
 
50013
Jan MINSEN [50013], kleermaker, geboren 1576 te Hardenberg, 04-06-1598: Poorter van Amsterdam uit Hardenberch: Jan Minsen, kleermaker. Hij woont 1598 Oudezijds Achterburgwal te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [18523] op 01‑08‑1598 te Amsterdam (aktenummer: 408/373).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
01-08-1598
naam bruidegom:
Meynertsz, Jan
naam bruid:
Liefeens, Annetje
naam bruid:
Liffens, Annetje Machiels
bronverwijzing:
DTB 408, p.373
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26377179 Ten dage jare alsvoor commissarissen compareerden
Jan Meynertszoon van Hardenbergh, kleermaeker, oudt xxij jaren, wonende [7 ans?] op de Oude Sijts Afterburghwal, verclarende geene ouders te hebben ter eenre
&
Annetjen Liffens Machielsdogter van Antwerpen, oudt xxvi jaren, woonende [1 ans] op de Oudesijds Voorburghwal, geassisteert met Maeken Gedejes ? hare moeder ter andere zijden
Ende gaven aen versoekende als boven ende naardien sij op alles naar behoren geantwoordet hadden sijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Jan Meijners & Ankent Liefeens.
Gehuwd voor de kerk op 20‑08‑1598 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Jan Meijnerts
Spouse's Name Annetgen Luijtens Mijchgiels
Event Date 20 Aug 1598
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenote is Annetje Michiels LIEVENS (Luitens) [48804], geboren 1572 te Antwerpen, overleden 1599‑1609 te Amsterdam, dochter van Maeken GOEDEJES [48801], woonde 1598 Oudezijds Voorburgwal te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [15369] op 27‑03‑1610 te Amsterdam (aktenummer: 414/264).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
27-03-1610
naam bruidegom:
Meijnertsz, Jan
naam eerdere vrouw:
Michiels, Tanneke
naam bruid:
Everts, Hendrikje
bronverwijzing:
DTB 414, p.264
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26377205 Compareerden als voren
Jan Meijnerts van Hardenbergh, kleermaker, weduwnaar van Tanneken Michiels, woonende up Peeter Jacobsstraet ter eenre
&
Heijnrikjen Evertsdogter van Kalkar, oud 22 jaren, wonende [4 ans.?] als voren ter andre zijden haer opleggende geboden ter haelen met telaten deses betughe in te brengen ter andre zijde.
Ende ghaven aen datse aen malcanderen verloovet ende met trouwe verbonden waren. Versoeckende hare dry sondaeghse ut-roepinghen. Omme nae de selve de voorschreven trouwe te solenniseren ende in alles te voltrecken zoo verre daer anders gheene wettighe verhinderinghe voor en valle. Ende nae dien sy by de waerheydt verklaerden datse vrye persoonen waren ende malkanderen in bloede niet en bestonden zijn hun hare gheboden verwillighet.
[ondertekend] Jan Meijners & kruisje.
[opmerkingen] de betuge is ingebracht geth. Joh. Matthisius.
Gehuwd voor de kerk op 13‑04‑1610 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Jan Meijnertsz
Spouse's Name Henrickje Everts
Event Date 13 Apr 1610
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenote is Hendrikjen EVERTS [160645], geboren ca. 1570, overleden ca. 1617.
Ondertrouwd (3) [19295] op 31‑03‑1618 te Amsterdam (aktenummer: 422/206).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
31-03-1618
naam bruidegom:
Meijndertsz, Jan
naam bruidegom:
Meijners, Jan
naam eerdere vrouw:
Everts, Hendrikje
naam bruid:
Barents, Aaltje
bronverwijzing:
DTB 422, p.206
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26377158 Compareerden als vooren
Jan Meijndertszoon van Hardeberch, kleermaker, weduwnaar van Henrickjen Everts, wonende op de Nieuwesijds Achterburchwal
&
Aeltjen Barents van Velthuijsen, oud 38 jaren, gheen ouders hebbende, wonende op de Nieuwesijds Voorburchwal.
Ende gaven aen datse aen malkanderen verlovet ende met trouwe verbonden waren / versoekende haere dryee Sondaeghse uytroepinghen / omme naer de selve de voorschreven trouwe te solenniseren / ende in alles te voltrekken / soo verre daer anders gheene wettighe verhinderinghe voor en valle.
Ende naer dien sy byde Waerheyd verklaerden datse vrye Persoonen waren / ende malkanderen in bloede (nochte in vruntschap door huwelijk aengecomen) waer door een Christelijk huwelijk mochte verhinder worden / niet en bestonden zijn hun hare gheboden verwillighet.
[ondertekend] Jan Meijners & kruisje.
Gehuwd voor de kerk op 29‑04‑1618 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Jan Meijnertsz
Spouse's Name Aeltje Barents
Event Date 29 Apr 1618
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenote is Aaltje Barends [160646], geboren 1580 te Velthausen, woont 1618 Nieuwezijds Voorburgwal te Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk:
1.
m
Meijnert Jans MEIJNERTS [39791], gedoopt (Hervormd) op 12‑05‑1599 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Maeijken Goeuews []), zoon van Jan MINSEN [50013] (zie 50013) en Annetje Michiels LIEVENS (Luitens) [48804].
Uit het tweede huwelijk:
2.
v
Geertruijd Jans MEIJNERTS [63525], gedoopt (Hervormd) op 16‑01‑1611 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Janneken van Luffele), dochter van Jan MINSEN [50013] (zie 50013) en Hendrikjen EVERTS [160645].
3.
m
Evert Jans [63527], gedoopt (Hervormd) op 10‑08‑1614 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Jan Everts), zoon van Jan MINSEN [50013] (zie 50013) en Hendrikjen EVERTS [160645].
4.
v
Fijtje Jans [63568], gedoopt (Hervormd) op 04‑07‑1617 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Volcje Pieters), dochter van Jan MINSEN [50013] (zie 50013) en Hendrikjen EVERTS [160645].
Uit het derde huwelijk:
5.
m
Evert Jans [64078], gedoopt (Hervormd) op 03‑02‑1619 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Jan Barents), zoon van Jan MINSEN [50013] (zie 50013) en Aaltje Barends [160646].

      ↑       ↑             ↑       ↑
   Johannes Theodorus MITTENDORF   x   Anna M.B.W. Fransen van KIRBERIN  
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│Fredericus H. Johannessen MITTENDORFF│x        Maria SOMMEN       
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                  ┌─┬┴┬─┐
                  V V M M
 
156333
Fredericus Henricus Johannessen MITTENDORFF [156333], geboren te Holtheme, Hardenberg, gedoopt (R.K.) op 04‑07‑1774 te Laar, zoon van Johannes Theodorus MITTENDORF [17020], advocaat, en Anna Maria Berendina Wilhelmina Fransen van KIRBERIN (Wilhelmina Kyrberin) [101897], woont 1801 Pijpenmarkt te Amsterdam.
Ondertrouwd [8068] op 18‑09‑1801 te Amsterdam (aktenummer: 648/189).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
18-09-1801
naam bruidegom:
Mittendorff, Fredrik
naam bruid:
Sommen, Maria
bronverwijzing:
DTB 648, p.189
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26254633 Compareerden als vooren
Fredrik Mittendorff van Houtheem bij den Hardenberg, roomsch, oud 27 jaren op de Pijpenmarkt, geadsisteert met consent van zijn vader Jan Theodorus Mittendorff wonende te Houtheem.
&
Maria Sommen van Amsterdam, roomsch, oud 23 jaren in de St. Nicolaasstraat, ouders dood, haar voogden Harmanus Ordijkus en Otto van Meurs, vide huw. rol? in dato ut supra.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseeren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Fredrik Mittendorff - Maria Sommen.
[opmerkingen] Hij vaders consent goed. Zij Huwelijke voorwaarden goed vertoond.
(aktenummer: x) met Maria SOMMEN [29639], geboren 1778 te Amsterdam (gezindte: R.K.), woont 1803 Sint Nicolaasstraat te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
v
Anna Frederiks MITTENDORFF [29774], gedoopt (R.K.) op 28‑11‑1802 te Amsterdam, Begijnhofkerk (getuige(n): Josef Mittendorff en Anna Christiani), dochter van Fredericus Henricus Johannessen MITTENDORFF [156333] (zie 156333) en Maria SOMMEN [29639].
2.
v
Hendrika Frederiks MITTENDORFF [29775], gedoopt (R.K.) op 26‑01‑1804 te Amsterdam, Begijnhofkerk (getuige(n): Dirk Ludding en Henrica Kluppel), dochter van Fredericus Henricus Johannessen MITTENDORFF [156333] (zie 156333) en Maria SOMMEN [29639].
3.
m
Casper Frederiks MITTENDORFF [29776], gedoopt (R.K.) op 22‑05‑1805 te Amsterdam, Begijnhofkerk (getuige(n): Lucia IJsenbrand en Casper Deurman), zoon van Fredericus Henricus Johannessen MITTENDORFF [156333] (zie 156333) en Maria SOMMEN [29639].
4.
m
Jan Theodorus Frederiks MITTENDORFF [29640], gedoopt (R.K.) op 10‑08‑1806 te Amsterdam, Begijnhofkerk (getuige(n): Josef Mittendorf), zoon van Fredericus Henricus Johannessen MITTENDORFF [156333] (zie 156333) en Maria SOMMEN [29639].

      ↑       ↑             ↑       
  Hendrik Johannessen MOLCKENBOUR  x     Cunera Willems CRAMER     
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
      Albert MULDER       x │Christina Alijda Hendriks MOLCKENBOUR│
  Gijsbertus Willems van SAMBEEK   │x└─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                    V
                    ↓
 
      ↑       ↑             ↑       
  Hendrik Johannessen MOLCKENBOUR  x     Cunera Willems CRAMER     
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
      Albert MULDER        x│Christina Alijda Hendriks MOLCKENBOUR│
  Gijsbertus Willems van SAMBEEK   x └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                    M
 
4533
Christina Alijda Hendriks MOLCKENBOUR [4533], geboren te Hardenberg, gedoopt op 03‑09‑1724 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 055). Ds. Krans (in doopboek ingeschreven als Aleijda Christine?), overleden na 1781, dochter van Hendrik Johannessen MOLCKENBOUR [13140], 1723 herbergier, 1720, 1724 burgemeester, 1727, 1736, 1741 oud bmr., en Juffr. Cunera Willems CRAMER [10997], woonde 1753 te Hardenberg, 1748 VT.
Ondertrouwd (1) [1691] op 06‑04‑1753 te Amsterdam en 1 april te Hardenberg (bron: 596/286, aktenummer: 596/308).
Brontekst: in Amsterdam ook al op 30 mei ingeschreven, doorgehaalde akte.
inschrijvingsdatum:
06-04-1753
naam bruidegom:
Mulder, Albert
naam bruid:
Molckenbour, Christina Alida
bronverwijzing:
DTB 596, p.308
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK. Zie ook bladzijde 286
Ondertrouwregister: NL-SAA-26256755

inschrijvingsdatum:
30-03-1753
naam bruidegom:
Mulder, Albert
naam bruid:
Molckenbour, Christina Alida
bronverwijzing:
DTB 596, p.286
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK. Akte doorgehaald, zie bladzijde 308
Ondertrouwregister: NL-SAA-26038553 Compareerden als vooren
Albert Mulder, van Amsterdam, oud 32 jaar, op de Leijdtse straat, sijn moeder Weijntje Hendriks, niet present
&
Christina Alida Molckenbour, van den Hardenberg, en daar woonende, oud 26 jaar, in wiens naam compareert Nicolaas van Frankendaal, als procuratie hebbende van de bruijdt, gepasseert door B.G. Cramer, secretaris te Hardenberg in dato den 2 april 1753.
Versoekend hare drie Sondaagse etc...
[ondertekend] Albert Mulder, Nicolaas v. Frankendaal per prochuratie van Christina Alijda Molckenbour.
[kantlijn] Hardenberg.
Hij moeders consent goet ingebragt.
Sij procuratie goet vertoont.
Sij vaders consent goet ingebragt.
Acte verleent den 22 april 1753 om te Hardenberg te trouwen.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 22‑04‑1753 te Hardenberg (aktenummer: 1).
Brontekst: [op of na 22 april] Echtgenoot is Albert MULDER [11273], makelaar, geboren 1721 te Amsterdam, overleden te Amsterdam, begraven op 18‑03‑1757 te Amsterdam, Karthuizer Kerkhof, zoon van Weijntje Hendriks [29573], woonde 1753 Leidsestraat te Amsterdam, 1757: op de Linde gragt Z.Z. bij de Kerkbrug; laat 1 kind na. Christina Alijda is niet aanwezig bij de ondertrouw.
Ondertrouwd (2) [3817] voor 1762, gehuwd voor de kerk voor 1762 met Gijsbertus Willems van SAMBEEK [4651], doctor, gedoopt op 04‑01‑1728 te Leiden, Hooglandsche Kerk (getuige(n): Gijsbertus van Sambeek en Arnoldus Baerselman) (bron: DTB). Gijsbertus van Sambeek z.v. Willem van Sambeek en Cornelia Baerselman. Overleden op 05‑12‑1790 op 62-jarige leeftijd (bron: RA25), zoon van Willem van SAMBEEK [17534] en Cornelia BAERSELMAN [18205], woonde 1764 42 Voorstraat/Fortuinstraat te Stad Hardenberg. {Hij was eerder ondertrouwd [1785] op 29‑08‑1755 te Hardenberg/Heemse (bron: 186/189, aktenummer: 159).
Brontekst: 22-8-Heemse Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 10‑09‑1755 te Heemse (bron: 189, aktenummer: 159) met Susanna Egbertina Arnoldussen VOLTELEN [7105], 22 jaar oud, gedoopt op 25‑01‑1733 te Heemse (bron: Doop Heemse 187-026, aktenummer: 026), overleden na 1767, dochter van Arnold Hendrik Lubberts VOLTELEN [15010], burgemeester; schout, en Sarah Zophia SCHUKKING [11200], woonde 1748 Heemse Scholtus te Schoutambt Hardenberg.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
v
Cunera Alberta Alberts MULDER [16250], geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 17‑01‑1754 te Amsterdam, Amstelkerk (getuige(n): Godfried Cramer en Wijntje Hendriks), overleden op 17‑01‑1823 te Stad Hardenberg op 69-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 2-S), dochter van Albert MULDER [11273], makelaar, en Christina Alijda Hendriks MOLCKENBOUR [4533] (zie 4533), woonde 1823 024 in de Voorstraat te Stad Hardenberg.
Ondertrouwd [2823] op 02‑01‑1782 te Hardenberg/Gramsbergen/Lingen (bron: 186/DTB Gramsbergen), gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 01‑02‑1782 te Gramsbergen (bron: 186/DTB Gramsbergen; soldatenhuwelijk zegt ondertrouw in Vlissingen) met Heer Roelof Jans van LANGEN [16242], 30 jaar oud, vaandrig, luitenant, raadslid, geboren op 19‑03‑1751 te Ane (bron: RC 19-3), gedoopt op 21‑03‑1751 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 123), overleden op 07‑12‑1823 te Stad Hardenberg op 72-jarige leeftijd (aangifte door: buurman Derk Santman Janzoon, 72, koopman en schoonzoon Jetso van Voss, 52, gepens. kapitein luitenant ter Zee, wonend te Hattem.) (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 22-S). In 1782 was hij luitenant in zijne doorluchtigste Hoogheids Regiment Orange Stad en Lande en Orange-Drenthe, thans te Ane woonplaats hebbende.
Hij was ook lid van de Raad der gemeente Stad Hardenberg, 1811 Suppl.Luitnt en Gem.Raad.
Zoon van Heer Jan Hendrik Roelofs van LANGEN [16239], vaandrig, officier van de staat der Vereenigde Nederlanden, en Jannigjen Roelofs HOBERS [20360], woonde 1823 0 in de Voorstraat te Stad Hardenberg, 1811: bezitters van katerstede Dijkmans nr. 13, in 1767 door vader van Langen aangekocht uit het versplitte erve Waterink te Ane.
1811: bezitters van katerstede Schuldink nr. 14 te Ane.

Uit het tweede huwelijk:
2.
m
Geijsbardt Gijsberts van SAMBEEK [26775], gedoopt (Hervormd) op 05‑12‑1762 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): geen getuigen), zoon van Gijsbertus Willems van SAMBEEK [4651], doctor, en Christina Alijda Hendriks MOLCKENBOUR [4533] (zie 4533).

      ↑       ↑             ↑       
   Johannes Hendriks MOLCKENBOUR   x    Christina Alberts van CUIJCK   
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
    Joannes Davids DOORNICK     x │ Hillegonda Johannessen MOLCKENBOUR │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                   ┌┴┐
                   M M
                   ↓ 
 
11272
Hillegonda Johannessen MOLCKENBOUR [11272], gedoopt op 23‑09‑1683 te Zwolle, overleden na 1758 te Hardenberg. Woont in 1734 tijdelijk in Amsterdam, dochter van Johannes Hendriks MOLCKENBOUR (Molkenboer) [11095], schout van Hardenberg, en Christina Alberts van CUIJCK [11306], woonde 1748 nr. 76, 100A/05, 1748 haar nicht Doornick in de kost en de meid Gesina vd Heide.
Ondertrouwd [379] op 08‑08‑1710 te Amsterdam en 02-08 in Hardenberg (bron: 186, aktenummer: 546/173).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
08-08-1710
naam bruidegom:
Doornik, Jan
naam bruid:
Molkenbor, Hillegonda
naam bruid:
Molkenbour, Hillegonda
bronverwijzing:
DTB 546, p.173
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26066853 Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 24‑08‑1710 te Hardenberg (bron: 186).
Brontekst: in het laatste van augustus getrouwt, na 24-08 Echtgenoot is Mr. Joannes (Jan) Davids Dr. DOORNICK [18223], 26 jaar oud (zie 18223).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen.

      ↑       ↑             ↑       
  Hendrik Johannessen MOLCKENBOUR  x     Cunera Willems CRAMER     
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│   Willem Hendriks MOLCKENBOUR   │x    Sofija Arends van der BIJL   
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                  ┌─┬─┼─┬─┐
                  V V V M M
 
13141
Willem Hendriks MOLCKENBOUR [13141], wijnkoper, geboren te Herdenberg, gedoopt op 13‑08‑1713 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 013/09), den 13 dito Henrik Molckenbour ten Herdenberg zijn zoon ged. en genaemt Willem. Overleden 1758‑1774, 22-02-1736: Poorter van Amsterdam uit Hardenberg: Willem Molkenboer, wijnkoper, Sophia van der Bijl, Arent Jansz van der Bijl. Zoon van Hendrik Johannessen MOLCKENBOUR [13140], 1723 herbergier, 1720, 1724 burgemeester, 1727, 1736, 1741 oud bmr., en Juffr. Cunera Willems CRAMER [10997], woonde 1736 Zandstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd [7411] op 20‑01‑1736 te Amsterdam (aktenummer: 578/103).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
20-01-1736
naam bruidegom:
Molkenbour, Willem
naam bruid:
[van der] Bijl, Sophia
bronverwijzing:
DTB 578, p.103
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26115472 Willem Molkenbour van den Hardenberg, oud 23 jaar, in de Sandstraat, sijn vader Hendrik Molkenbour tot den Hardenberg. Sophia van der Beijl van Amsterdam, oud 25 jaar, op de nr. 2 Voorburgwal, geadsisteert met haar vader Arend van der Beijl. Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 08‑02‑1736 te Amsterdam, Nieuwe Kerk met Sofija Arends van der BIJL [26815], 32 jaar oud, gedoopt (Hervormd) op 21‑10‑1703 te Amsterdam. Amstelkerk (getuige(n): Jurriaen Jansz en Cristina Steffens), overleden te Amsterdam op 78-jarige leeftijd, begraven op 01‑07‑1782 te Amsterdam, Wester Kerkhof, dochter van Arent Jansz van der BIJL [29133] en Margreta Jans [32151].
Uit dit huwelijk:
1.
v
Cunera Willems MOLCKENBOUR [51363], gedoopt (Hervormd) op 18‑11‑1736 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Hendrik Molckenbout en Cunira Cramer), dochter van Willem Hendriks MOLCKENBOUR [13141] (zie 13141) en Sofija Arends van der BIJL [26815].
2.
v
Margreta Elisabet Willems MOLCKENBOUR [4531], gedoopt (Hervormd) op 13‑06‑1738 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Arent van der Bijl en Geesje van Veen), overleden te Amsterdam op 62-jarige leeftijd, begraven op 03‑07‑1800 te Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof, dochter van Willem Hendriks MOLCKENBOUR [13141] (zie 13141) en Sofija Arends van der BIJL [26815], woonde 1800 Utrechtsestraat boven de apotheek te Amsterdam.
3.
v
Cunera Willems MOLCKENBOUR [4530], gedoopt (Hervormd) op 18‑03‑1740 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Hendrik Molckenbour en Cunera Cramer), overleden na 1781, dochter van Willem Hendriks MOLCKENBOUR [13141] (zie 13141) en Sofija Arends van der BIJL [26815].
4.
m
Arent Willems MOLCKENBOUR [29131], gedoopt (Hervormd) op 26‑12‑1742 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Arent van der Bijl en Geesje van Veen), zoon van Willem Hendriks MOLCKENBOUR [13141] (zie 13141) en Sofija Arends van der BIJL [26815].
5.
m
Hendrik Willems MOLCKENBOUR [29132], gedoopt (Hervormd) op 29‑12‑1745 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Hendrik Molckenbour en Cunera Cramer), zoon van Willem Hendriks MOLCKENBOUR [13141] (zie 13141) en Sofija Arends van der BIJL [26815].

                                  
      Jan MUNNEKEMEIJER                          
          │
┌──────────────────┴──────────────────┐
│   Hendrick Jans MONNICKEMAIJE   │x    Aeltje Hilbrands MEULMANS    
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                   ┌─┼─┐
                   V M M
                    ↓ ↓
 
161084
Hendrick Jans MONNICKEMAIJE [161084], bakker, geboren 1637 te Hardenberg, 10-05-1667: Poorter van Amsterdam uit Hardenbergh: Hendrick Jansz Monnickemaije, bakker, Aeltje Meulmans, Hilbrant Meulmans, lakenwinkelier. Zoon van Jan MUNNEKEMEIJER [163896], woont 1667 Nieuw Esstraet te Amsterdam.
Ondertrouwd [51615] op 01‑04‑1667 te Amsterdam (aktenummer: 490/123) met Aeltje Hilbrands MEULMANS [161085], geboren 1639 te Amsterdam, dochter van Hilbrant MEULMANS [163928], lakenwinkelier.
Uit dit huwelijk:
1.
v
Jannetje Hendriks MUNNICKEMEIJER [161087], gedoopt (Hervormd) op 06‑04‑1668 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Jan Pieters en Geertruijt Meulemans), dochter van Hendrick Jans MONNICKEMAIJE [161084] (zie 161084) en Aeltje Hilbrands MEULMANS [161085].
2.
m
Hillebrant Hendriks MUNNEKEMEIJER [161082], geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 28‑02‑1672 te Amsterdam, Oudezijds Kapel (getuige(n): Geth Roelofs Muelemans en Rebecka Muelemans), overleden na 1737, transportakte 1719:
datum overdracht:
14-02-1719
verkoper:
[van] Ditmar, Erven Jacobsz
koper:
Munnekemaijer, Hilbrand
straatnaam:
Nieuwe Leliestraat
straatnaam in bron:
Nieuwe Leliestraat
omschrijving:
Huis en erf, tusen laatste dwarsstraat en Lijnbaansgracht
Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters
Transportakten voor 1811: NL-SAA-21654504
, zoon van Hendrick Jans MONNICKEMAIJE [161084] (zie 161084) en Aeltje Hilbrands MEULMANS [161085].
Ondertrouwd [51614] op 21‑03‑1704 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
21-03-1704
naam bruidegom:
Maijer, Hillebrant
naam bruid:
Spittaal, Maria
bronverwijzing:
DTB 536, p.364
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26112382 Echtgenote is Maria SPITTAEL [161083].
3.
m
Johannes Hendriks MUNNEKEMEIJER (Minckemaijer, Maijer) [29218], kleermaker, bierdrager, geboren te Amsterdam (aangifte door: Dirck Weijman en Jannetie Muelemans) (bron: ader:Jansz, Hendrickmoeder:Muelemans, Aeltienbronverwijzing:DTB 95, p.351Doopregister: NL-SAA-24502366), zoon van Hendrick Jans MONNICKEMAIJE [161084] (zie 161084) en Aeltje Hilbrands MEULMANS [161085], woont 1698/1702 O.Z. Agterburghwal/Nieuwe Leliestraat te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [8056] op 25‑04‑1698 te Amsterdam (aktenummer: 528/381) met Angenieta van TINTEREN [29602], geboren te Renen.
Ondertrouwd (2) [7661] op 10‑11‑1702 te Amsterdam (aktenummer: 535/011).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
10-11-1702
naam bruidegom:
Maijer, Jan
naam eerdere vrouw:
[van] Tinteren, Angenietje
naam bruid:
Nieuwenhuijsz, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 535, p.11
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26112373 Jan Maijer van Amsterdam, bierdrager, weduwnaar Angenietie van Tinteren in de N. Lelijstraat.
Jannetie Nieuwenhuijsz van Hardenberg, oud 28 jaren, op de Louriersgraft, geassisteert met vaders consent.
(ondertekend: Jan Maijer & kruisje)
met Jannetje Hendriks NIEUWENHUIS (moeder nazien) [29219] (zie 29219).

                                  
                                        
┌─────────────────────────────────────┐
│    Jan Hendrik MUIJDERMAN    │x       Geesjen Barends      
└─────────────────────────────────────┘ x       Marike WIGGERS      
 
                                  
                                        
┌─────────────────────────────────────┐
│    Jan Hendrik MUIJDERMAN    │ x      Geesjen Barends      
└─────────────────────────────────────┘x       Marike WIGGERS      
 
67284
Jan Hendrik MUIJDERMAN [67284], arbeider, geboren ca. 1675 te Hardenberg.
Ondertrouwd (1) [28184] voor 1701 (aktenummer: x) met Geesjen Barends [67692], geboren ca. 1675, overleden voor 1701.
Ondertrouwd (2) [28051] op 03‑09‑1701 te Amsterdam (aktenummer: 533/243).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
03-09-1701
naam bruidegom:
Muijderman, Jan Hendrik
naam eerdere vrouw:
Barents, Geesje
naam bruid:
Wiggers, Marike
naam eerdere man:
Woutersz, Hendrik
bronverwijzing:
DTB 533, p.243
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26117551 Jan Hendrik Muijderman van Hardenbergh, arbeijder, weduwnaar van Geesie Barents in de Boomstraet.
Marike Wiggers van Amsterdam, weduwe van Hendrik Wouters als vooren.
(ondertekend: 2 kruisjes)
(opmerking in de kantlijn over een jongste dochter Jannetje Jans [?])
, gehuwd voor de kerk op 25‑09‑1701 te Amsterdam (aktenummer: 113368).
Brontekst: Name Jan Hendr. Muijderman
Spouse's Name Marike Wiggers
Event Date 25 Sep 1701
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenote is Marike WIGGERS [67385], geboren ca. 1675 te Amsterdam.
 
                                  
      Jan MUNNEKEMEIJER                          
          │
┌──────────────────┴──────────────────┐
│   Hendrik Jans MUNNICKEMAIJER   │x      Marike QUICKELENBURG     
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                    V
 
159993
Hendrik Jans MUNNICKEMAIJER [159993], bakker, geboren 1647 te Hardenberg, 14-12-1673: Poorter van Amsterdam uit Hardenberg: Hendrik Jansz Munnickemaijer, bakker, Marike Quickelenburg, Christiaen Quickelenburg ovl. kleermaker. Zoon van Jan MUNNEKEMEIJER [163897], woont 1673 Jonkerstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd [51359] op 20‑10‑1673 te Amsterdam (aktenummer: 499/319).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
20-10-1673
naam bruidegom:
Jansz, Hendrik
naam bruid:
Quickelenburgh, Marritje
naam bruid:
Quik, Maria
naam eerdere man:
Jansz, Gerrit
bronverwijzing:
DTB 499, p.319
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26456469 Compareerden als voren
Hendrick Janss van den Hardenbergh, bakker, out 26 jaar, woont in de Jonckerstraat, ouders doot, geassisteert met Roelof Harmenss sijn neefe & Marritje Quickelenburgh van Amsterdam, weduwe van Gerrit Janss, woont als voren.
Versoeckende hare drie etc.
[ondertekend] Hendrick Jansen - Maria Quik
[opmerkingen] Sij mans doot goet.
Echtgenote is Marike QUICKELENBURG [159994], geboren 1647 te Amsterdam, dochter van Christaan QUICKELENBURG [160736], kleermaker, woont 1669 Waet te Amsterdam. {Zij was eerder ondertrouwd [51360] op 05‑04‑1669 te Amsterdam (aktenummer: 493/225).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
05-04-1669
naam bruidegom:
Grootvelt, Gerrit Janse
naam bruidegom:
Jansen, Gerrit
naam bruid:
Quickelbergh, Mariecke Cristiaens
bronverwijzing:
DTB 493, p.225
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26441068 Echtgenoot is Gerrit Jans GROOTVELT [159995], bakker, geboren 1641 te Vrieseveen? Overleden 1671‑1673 te Amsterdam, woonde 1669 Leliestraat te Amsterdam.}
Uit dit huwelijk:
1.
v
Jannetje Hendriks MUNNEKEMEIJER [161088], gedoopt (Hervormd) op 03‑09‑1674 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Jan Brouwer en Geesje Hendricksen), dochter van Hendrik Jans MUNNICKEMAIJER [159993] (zie 159993) en Marike QUICKELENBURG [159994].

             ↑                     
      Jan van MUNSTER      x    Geesjen Everts TIMMERMANS    
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
    Dirk Hendriks SANTMAN     x │   Aaltjen Jans van MUNSTER    │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                ┌─┬─┬─┬┴┬─┬─┬─┐
                M M M V V M M M
                 ↓ ↓  ↓ ↓  
 
576
Aaltjen Jans van MUNSTER [576], geboren te Hardenberg, gedoopt op 25‑09‑1734 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 085), overleden op 12‑07‑1811 te Hardenbergh op 76-jarige leeftijd (bron: B.S. Hardenbergh 1811-1818, aktenummer: 16-H), dochter van Jan van MUNSTER [15248], collecteur 50ste penning in 1747, en Geesjen Everts TIMMERMANS [2260], woonde 1754 Achterburgwal te Amsterdam, 16-05-1754: lidmaat in Amsterdam: Aaltje van Munster j.d. van Hardenberg op de Agterburgwal. Ondertrouwd [1865] op 14‑05‑1758 te Hardenberg/Zwolle (bron: 186/Ondertrouwboek RBSO 732, blz. 410).
Brontekst: 20-05-1758 te Zwolle: Derk Santman (Soutman) j.m. wonende vroeger te Zwolle gaat in ondertrouw met Aaltje van Munster j.d. wonende te Hardenberg (huwelijk 05-06-1758 te Hardenberg) Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 05‑06‑1758 te Hardenberg (bron: Ondertrouwboek RBSO 732, blz. 410) met Dirk Hendriks SANTMAN (junior) [5827], 28 jaar oud, burgemeester, geboren te Hardenberg, gedoopt op 26‑02‑1730 te Hardenberg (bron: NL-ZIHCO_0124_230_0078.jp2), overleden op 22‑06‑1814 te Hardenbergh op 84-jarige leeftijd (bron: B.S. Hardenbergh 1811-1818, aktenummer: 39-H), zoon van Hendrik Gerrits SANTMAN [391], schipper, en Matje Everts TIMMERMANS [9894], woonde 1814 056 te Hardenbergh.
Uit dit huwelijk:
1.
m
Hendrik Derks SANTMAN [10745], geboren te Hardenberg, gedoopt op 19‑08‑1759 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 150), zoon van Dirk Hendriks SANTMAN (junior) [5827], burgemeester, en Aaltjen Jans van MUNSTER [576] (zie 576).
2.
m
Landstorm Corporaal Jan Derks SANTMAN [10818], gemeenteraadslid, corporaal in de Landstorm, geboren te Hardenberg, gedoopt op 11‑01‑1761 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 154), overleden op 23‑04‑1847 te Stad Hardenberg op 86-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 12-S). Manschappen van de Landstorm welke in Activiteit zijn geweest tot het borneeren en blokkeeren der Vesting Coevorden op:
29-12-1813, 18-01-1814, 23-01-1814, 24-01-1814, 25-01-1814, 02-02-1814, 15-02-1814, 16-02-1814, 17-02-1814, 18-02-1814, 19-02-1814, 20-02-1814, 21-02-1814, 04-04-1814 en 29-04-1814: Jan Santman Dz. als Corporaal.
Zoon van Dirk Hendriks SANTMAN (junior) [5827], burgemeester, en Aaltjen Jans van MUNSTER [576] (zie 576), woonde 1847 Voorstraat te Stad Hardenberg, 29-5-1798: 38 jaar, in ouderlijk huis.
Ondertrouwd [2981] op 20‑05‑1786 te Hardenberg (bron: D.T.B.-boeken gemeente Hardenberg, aktenummer: 186-95), gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 08‑06‑1786 te Hardenberg (bron: D.T.B.-boeken gemeente Hardenberg, aktenummer: 186-95) met Lucretia Leferts RUSTENBERG [2560], 26 jaar oud, geboren te Hardenberg, gedoopt op 03‑03‑1760 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 152), overleden op 31‑08‑1834 te Stad Hardenberg op 74-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 22-S), dochter van Lefert Berends RUSTENBERG [132] (zie 132) en Egberdina DOORN [12985], woonde 1834 Voorstraat 56 te Stad Hardenberg.
3.
m
Hendrik Derks SANDMAN [1512] (zie 1512).
4.
v
Geesjen Derks SANDMAN [1805], geboren te Hardenberg, gedoopt op 19‑05‑1765 te Hardenberg (bron: 184 info, aktenummer: 015-01). Derk Sandman en Aaltjen van Munster, Hardenberg Geesjen, dochter van Dirk Hendriks SANTMAN (junior) [5827], burgemeester, en Aaltjen Jans van MUNSTER [576] (zie 576).
5.
v
Matte Derks SANTMAN (Sandman) [10986] (zie 10986).
6.
m
Rutger Derks SANTMAN [4244] (zie 4244).
7.
m
Gerrit Derks SANTMAN [2173], geboren te Hardenberg, gedoopt op 24‑05‑1772 te Hardenberg (bron: 184, aktenummer: 041), overleden na 1788 te Hardenberg, zoon van Dirk Hendriks SANTMAN (junior) [5827], burgemeester, en Aaltjen Jans van MUNSTER [576] (zie 576).
8.
m
Jasper Derks SANTMAN [2377], geboren te Hardenberg, gedoopt op 13‑05‑1779 te Hardenberg (bron: 184 info, aktenummer: 069), 13 mei 1779 Bmr. Derk Sandman en Aaltjen van Munster, Hardenberg Jasper. Overleden ws.vo1811, zoon van Dirk Hendriks SANTMAN (junior) [5827], burgemeester, en Aaltjen Jans van MUNSTER [576] (zie 576).

             ↑                    ↑
      Jan van MUNSTER      x    Swaantje Berends MEULEMAN    
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
      Jan Hendrik EDE       x │   Geesjen Jans van MUNSTER    │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                 ┌─┬─┬┴┬─┬─┐
                 M M M M V M
 
577
Geesjen Jans van MUNSTER [577], geboren te Hardenberg, gedoopt op 29‑05‑1748 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 117), overleden op 14‑05‑1809 te Amsterdam op 60-jarige leeftijd, begraven op 28‑05‑1809 te Amsterdam, Wester Kerk en Kerkhof, dochter van Jan van MUNSTER [15248], collecteur 50ste penning in 1747, en Swaantje Berends MEULEMAN [7273], woonde 00‑10‑1770 Nieuwendijk te Amsterdam, 18-04-1770: aangenomen als lidmaat in de kerk te Hardenberg, attestatie gegeven naar Amsterdam 03-09-1770.
18-10-1770: ingekomen met attestatie van Hardenberg, wonend Nieuwendijk.
1809: buiten de Zaanspoort.

Ondertrouwd [8278] op 08‑02‑1771 te Amsterdam (aktenummer: 616-356).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
08-02-1771
naam bruidegom:
Ede, Jan Hendrik
naam bruid:
[van] Munster, Geesje
bronverwijzing:
DTB 616, p.356
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26198200 Jan Hendrik Ede van Schuttrop,geref. Oud 31 jaren op de(brerbaay) ouders dood geass. Met sijn broer Willem Ede,Geesje van Munster van den Hardenberg, geref, oud 23 jaren op de Breestraat, haar moeder Swaantje Meuleman in de Hardenberg. Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 24‑02‑1771 te Amsterdam (aktenummer: 113357).
Brontekst: Name Jan Hendrik Ede
Spouse's Name Geesje Van Munster
Event Date 24 Feb 1771
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Jan Hendrik EDE [46477], geboren 1740 te Schuttrop, overleden na 1809.
Uit dit huwelijk:
1.
m
Jan Edo Jans EDE [161271], gedoopt (Hervormd) op 24‑11‑1773 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Frederik van Munster en Sophia Nijman), zoon van Jan Hendrik EDE [46477] en Geesjen Jans van MUNSTER [577] (zie 577).
2.
m
Willem Jans EDE [161275], gedoopt (Hervormd) op 10‑03‑1775 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Willem Ede en Maria Eijsbag), zoon van Jan Hendrik EDE [46477] en Geesjen Jans van MUNSTER [577] (zie 577).
3.
m
Willem Jans EDE [161272], gedoopt (Hervormd) op 25‑09‑1776 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Jasper van Munster en Christina Ede), zoon van Jan Hendrik EDE [46477] en Geesjen Jans van MUNSTER [577] (zie 577).
4.
m
Willem Jans EDE [161273], gedoopt (Hervormd) op 27‑08‑1777 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Willem Ede en Maria Eijsbag), zoon van Jan Hendrik EDE [46477] en Geesjen Jans van MUNSTER [577] (zie 577).
5.
v
Swaantje Jans EDE [161270], gedoopt (Hervormd) op 20‑11‑1778 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Jasper van Munster en Maria van Munster), dochter van Jan Hendrik EDE [46477] en Geesjen Jans van MUNSTER [577] (zie 577).
6.
m
Jan Jans EDE [161274], gedoopt (Hervormd) op 19‑01‑1781 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Jan Ede en Christina Ede), zoon van Jan Hendrik EDE [46477] en Geesjen Jans van MUNSTER [577] (zie 577).

             ↑                    ↑
      Jan van MUNSTER      x    Swaantje Berends MEULEMAN    
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│    Jasper Jans van MUNSTER    │x    Anna Geertruid Everts BRUINS   
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                ┌─┬─┬─┬┴┬─┬─┬─┐
                V M M M V M V M
                ↓   ↓ ↓  ↓ 
 
10645
Jasper Jans van MUNSTER [10645], grutter, geboren te Hardenberg. Stemgerechtigden 29-5-1798: 48 jaar, gedoopt op 12‑04‑1750 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 120), overleden op 01‑06‑1798 te Hardenberg op 48-jarige leeftijd (bron: Stemgerechtigden), zoon van Jan van MUNSTER [15248], collecteur 50ste penning in 1747, en Swaantje Berends MEULEMAN [7273], woonde 1775 Bierkaai te Amsterdam.
Ondertrouwd [2869] op 28‑03‑1783 te Heemse (bron: 189, aktenummer: 123).
Brontekst: met attestatie vertrokken Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 16‑04‑1783 te Hardenberg met Anna Geertruid Everts BRUINS [12302], geboren ca. 1750 te Heemse, Brink, overleden op 21‑09‑1828 te Stad Hardenberg (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 11-S), 14-11-1813: militair transport ten dienste van de geallieerden met voertuig met 1 paard: Weduwe Jasper van Munster gaat met Cosakken van Hardenbergh naar Hogeveen (8 uur). Dochter van Evert Martens BRUINS [6015], schipper, logementhouder en koopman, en Margrieta Hendriks WARSEN [4901], woonde 1828 053 in de Voorstraat te Stad Hardenberg, 1782: Heemse, vertrekt naar Hardenberg.
Uit dit huwelijk:
1.
v
Margrieta Jaspers van MUNSTER [33794], geboren op 15‑02‑1784 te Hardenberg, gedoopt op 15‑02‑1784 te Hardenberg (bron: 184 DTB info, aktenummer: 087). Jasper van Munster en Anna Geertruid Bruins, Hardenberg Margrieta, overleden op 20‑05‑1822 te Stad Hardenberg op 38-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 7-S), dochter van Jasper Jans van MUNSTER [10645] (zie 10645) en Anna Geertruid Everts BRUINS [12302], woonde 1822 008 in de Voorstraat te Stad Hardenberg.
Ondertrouwd [3796] op 27‑10‑1810 te Hardenberg (bron: Ondertrouwboek 1795-1811 (inv. nr. 193), aktenummer: 092).
Brontekst: 27-10-1810 (wijnmaand) Coram Burgemeesterenn der Stad Hardenbergh Rutger Santman, Berend Oeverman, Gerrit Nijman en Jan Santman D.Zn. Erscheenen
Jan Nijman, Jongman, geboren te Zwolle en woonende alhier,
mitsgaders
Margaretha van Munster, Jongedochter, gebooren en woonende alhier, geädsisteerd met haare Moeder Geertruid Bruins, wede Jasper van Munster en derzelver oom en Broeder respectieve M. Bruins, als beider Mombaar in deezen.
Verzoekende, de neerstgemelde met overlegging van het daartoe aan hem van Provisioneele Scheepenen der Stad Zwolle in dato den 25 deezer, verleende ouderlijk consent, in ondertrouw te worden opgenoomen, en dat daarvan de Drie Proclamatien, ingevolge de wet, geschieden. 't welk geaccordeerdt is. In fidem Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23‑11‑1810 te Hardenberg (bron: Ondertrouwboek 1795-1811 (inv. nr. 193), aktenummer: 096).
Brontekst: 23-11-1810 (slagtmaand) Coram de Praesideerende Burgemeesteren der Stad Hardenberghe Rutger Santman en Berend Oeverman Erscheenen in deezen gerichte
Jan Nijman
en
Margaretha van Munster,
op den 27 der voorige maand voor dezen Gerichte in ondertrouw opgenoomen: Verzoekende alnu, na onverhinderden afloop der bij de wet vastgestelde drie Huwlijks-Proclamatien, te worden gecopuleerd en in den Echten staat bevestigd. 't Welk geäccordeerd zijnde, zo zijn de Comparanten op 't Formulier, daarvan bij deezen Gerichte in gebruik zijnde, gecopuleerd en in den Echten Staat bevestigd. In fidem. Echtgenoot is Jan Hendriks NIJMAN [3584], 31 jaar oud, landbouwer, geboren op 12‑07‑1779 te Zwolle (bron: RC), overleden op 25‑10‑1842 te Stad Hardenberg op 63-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 35-S), zoon van Hendrik NIJMAN (ouders nazien) [53224] en Johanna van ROOKHUIZEN [53225], woonde 1842 Voorstraat te Stad Hardenberg.
2.
m
Jan van MUNSTER [4873], geboren te Hardenberg, gedoopt op 18‑09‑1785 te Hardenberg (bron: 184, aktenummer: 092), 18 september 1785 Jasper van Munster en Anna Geertrui Bruins, Hardenberg Jan. Overleden 1785‑1789, zoon van Jasper Jans van MUNSTER [10645] (zie 10645) en Anna Geertruid Everts BRUINS [12302].
3.
m
0000 Evert Jaspers van MUNSTER [4872], geboren te Hardenberg, gedoopt op 12‑08‑1787 te Hardenberg (bron: 184 info, aktenummer: 100), 12 augustus 1787 Jasper van Munster en Anna Geertruid Bruins, Hardenberg Evert. Overleden vo 1813, zoon van Jasper Jans van MUNSTER [10645] (zie 10645) en Anna Geertruid Everts BRUINS [12302].
4.
m
Landstorm 277 Corporaal Jan Jaspers 1809 10 H van MUNSTER [4923], grutter, graanhandelaar, corporaal in de Landstorm, geboren op 04‑11‑1789 te Hardenberg (bron: RC/1813).
Brontekst: Liste 1 1813: Jan van Munster Jaspzn., 4-11-1789, celibataire, 1 vieux parents, marchand de grains, aisé, Il est conscrit au dépot de la classe 1809. Gedoopt op 08‑11‑1789 te Hardenberg (bron: 184, aktenummer: 109), overleden op 24‑08‑1829 om 10.00 uur te Coevorden op 39-jarige leeftijd (bron: B.S. Coevorden akte 40; B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 20-S), wonende te Stad Hardenberg. conscrit 1809
1813: Deze is de oudste zoon en broodwinnende zoon ener weduwe en deswegen ook van dienst onder de cohorten gedispenseerdt.
4-1813: lengte 1m. 660mm. conscrit reserve klasse 1809, leeft samen met zijn moeder
 
Ingevolge circulair besluit van den Heer onderprefect van't arrondissent Deventer, departement der Monden van den IJssel in dato den 6en october 1811, moeten den 13en deezer loopende maand na Zwolle worden opgezonden en zig aldaar ter bekooming van een nachtverblijf bij den kapitain van recrutering vervoegen de concrits van de klasse van 1809:
Jannes Watering Sypelkamp No. 1.
Teunis Harmsen Poffers No. 3.
Berend Buiter No. 4.
Evert van Faassen No. 6
Gerrit Jonkeren Meijerink No. 7
Johannes Amsink No. 9
Geadsourneerden:
Marten Scholtemeijer No. 8,
Otte Valkman No. 18
en moeten bij agterblijven van deezen of andere der zes eerstgemelden dienen tot suppleanten:
Jan van Munster No. 10
Hendrik Arends No. 11
Gerrit Martens No. 12
Klaas Hendriks Rolleman No. 13.
Hardenbergh den 8 october 1811, de maire, Ant. van Riemsdijk
 
Manschappen van de Landstorm welke in Activiteit zijn geweest tot het borneeren en blokkeeren der Vesting Coevorden op:
29-12-1813, 18-01-1814, 20-01-1814, 24-01-1814, 25-01-1814, 02-02-1814, 04-04-1814, 12-04-1814, 13-04-1814, 14-04-1814, 15-04-1814, 16-04-1814, 17-04-1814, 18-04-1814 en 29-04-1814: J. van Munster Jz. als Corporaal.
 
12-04-1814: Blokkering Vesting Coevorden met militaire wapenrusting en 20 scherpe patroonen en twee vuursteenen: Gerrit van der Velde als remplacant voor J. van Munster Jz. Landstormnummer 277.
Zoon van Jasper Jans van MUNSTER [10645] (zie 10645) en Anna Geertruid Everts BRUINS [12302], woonde 1829 te Stad Hardenberg, 1814: nr. 53.
Gehuwd [7260] op 34-jarige leeftijd op 06‑12‑1823 te Stad Hardenberg (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 08-S) met Janna Gerritdina Berends RUSTENBERG [2703], 27 jaar oud, geboren op 03‑05‑1796 te Hardenberg (bron: 185, aktenummer: 037), gedoopt op 05‑05‑1796 te Hardenberg (bron: 185 info, aktenummer: 037), 5 mei 1796 3 mei 1796 Berent Rustenberg en Janna Baarslag, Hardenberg
Janna Gerritdiena.
Overleden op 19‑03‑1877 te Stad Hardenberg op 80-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 18-S), dochter van Berend Derks RUSTENBERG [15418], tapper, logementshouder, kastelein, en Janna Gerrits BAARSLAG [21403].
5.
v
Zwaantjen Jaspers van MUNSTER [2497], geboren op 15‑02‑1792 te Hardenberg (bron: Doopboek 1791-1811 (185), aktenummer: 005/6), gedoopt op 19‑02‑1792 te Hardenberg (bron: 185 info, aktenummer: 005/6), 19 februari 1792 15 februari 1792 Jasper van Munster en Anna Geertruid Bruins, Hardenberg Zwaantjen.Fennichjen
1 april 1792 28 maart 1792 Dirk Willink en Jennichjen Munnickemeijer
op Erve Nijhuis te Aane
Hermannus
8 april 1792 4 april 1792 Jan Nootveld en Zwaantjen Martens op Erve
Nootveld te Bergentheim
 
19 februari 1792 13 februari 1792 Hendericus van Almelo en Hillechjen
Steenstooge op Erve Keizers onder Aane
Teunis
19 februari 1792 15 februari 1792 Jasper van Munster en Anna Geertruid Bruins,
, overleden op 19‑04‑1860 om 15.00 uur te Stad Hardenberg op 68-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 12-S), dochter van Jasper Jans van MUNSTER [10645] (zie 10645) en Anna Geertruid Everts BRUINS [12302], woonde 1860 Voorstraat te Stad Hardenberg.
Gehuwd [9340] op 34-jarige leeftijd op 22‑04‑1826 te Stad Hardenberg (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 04-S) met Landstorm 374 Corporaal Lephert SANTMAN [23191], 31 jaar oud, commis te paard bij de in- en uitgaande regten, dienstplichtig heeft plaatsvervanger, corporaal in de Landstorm, geboren op 25‑08‑1794 te Hardenberg (bron: 185, aktenummer: 024), gedoopt op 31‑08‑1794 te Hardenberg (bron: 185, aktenummer: 024), overleden op 07‑04‑1869 te Stad Hardenberg op 74-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 12-S),
* Bron: Copieboek uitgaande brieven B&W Stad Hardenberg, d.d. 3-8-1869 no. 173.
"Aan Gedeputeerde Staten in Overijssel. Wij hebben de eer, ter voldoening aan het besluit van den 20e november 1851, u bij deze te berigten dat ter vervulling der betrekking van gemeente-ontvanger van Stad Hardenbergh, opengevallen door het overlijden van L. Santman, door den Raad is benoemd Zandrie Koeslag, wonende te Stad Hardenbergh".
Manschappen van de Landstorm welke in Activiteit zijn geweest tot het borneeren en blokkeeren der Vesting Coevorden op:
29-12-1813, 30-12-1813, 08-01-1814, 14-01-1814, 25-01-1814, 30-01-1814, 02-02-1814, 05-02-1814, 04-04-1814, 29-04-1814, 03-05-1814, 04-05-1814 en 05-05-1814: L. Santman als Corporaal.
 
03-05-1814: Blokkering Vesting Coevorden met militaire wapenrusting en 20 scherpe patroonen en twee vuursteenen: Landstormnummer 374 Lefert Santman D.Jz. Hij is corporaal van de 3e? comp. gewapende Burgermagt alhier.
 
Landmilitie Hardenberg 1814 nr. 58, heeft plaatsvervanger Johan Peter Torn geb. 03-02-1797 te Zwolle in Bataljon Artillerie Nationale Militie no 2.
 
Hij koopt in 1850 samen met Johanna Santman (weduwe Evert Bruins) de
oude school in de Achterstraat.
Zoon van Derk Jan SANTMAN [10817], brievengaarder, herbergier, logementhouder, kastelein, gemeenteraadslid, en Berendina Leferts RUSTENBERG [10743], woonde 1869 Voorstraat te Stad Hardenberg, 1814: 129. {Hij was eerder gehuwd [6161] op 19-jarige leeftijd op 29‑07‑1814 te Hardenberg (bron: B.S. Hardenberg, aktenummer: 15-H) met Margrieta Sophia (Sophia) Frederiks van MUNSTER [22810], 20 jaar oud, geboren op 02‑09‑1793 te Hardenberg (bron: 185, aktenummer: 018), gedoopt op 08‑09‑1793 te Hardenberg (bron: 185, aktenummer: 018), overleden op 24‑02‑1825 om 02.00 uur te Stad Hardenberg op 31-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg; advertentie, aktenummer: 3-S), kraamvrouwkoortsen, dochter van Frerik Jans van MUNSTER [4644], herbergier, postmeester, commissaris van de postwagen; burgemeester, en Hendrika Everts BRUINS [1301] (zie 1301), woonde 1825 125 in deVoorstraat.}
6.
m
Derk Jan Jaspers van MUNSTER [2633], geboren op 17‑05‑1794 te Hardenberg (bron: 185, aktenummer: 023), gedoopt op 18‑05‑1794 te Hardenberg (bron: 185, aktenummer: 023), overleden ws. vo1811, zoon van Jasper Jans van MUNSTER [10645] (zie 10645) en Anna Geertruid Everts BRUINS [12302].
7.
v
Johanna Jaspers van MUNSTER [2691], dienstbaar, geboren op 19‑09‑1796 te Hardenberg (bron: 185, aktenummer: 040), gedoopt op 25‑09‑1796 te Hardenberg (bron: 185 info, aktenummer: 040), 25 september 1796 19 september 1796 Jasper van Munster en Anna Geertruid Bruins, Hardenberg Johanna. Overleden op 19‑03‑1870 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd (bron: adv.), t.h.v. W.F. Bonkhorst. Dochter van Jasper Jans van MUNSTER [10645] (zie 10645) en Anna Geertruid Everts BRUINS [12302], woonde 1851‑1853 te Amsterdam, 2x naam:
[van] Munster, Johanna
geboorteplaats:Hardenberg
straatnaam:Singel
straatnaam in bron:Singel
buurtcode:G
buurtnummer:444
overige gegevens:gehuwd, Nederlands-Hervormd
geboortedatum:19-09-1796
straat met kleinnummer:Singel 208
Archief van het Bevolkingsregister
Bevolkingsregister 1851-1853: NL-SAA-22029902
 
naam:
[van] Munster, Johanna
geboorteplaats:Hardenberg
straatnaam:Spiegelstraat Oude
straatnaam in bron:Spiegelstraat Oude
buurtcode:KK
buurtnummer:71
overige gegevens:gehuwd, Nederlands-Hervormd
geboortedatum:19-09-1796
straat met kleinnummer:Spiegelstraat Oude 12
Archief van het Bevolkingsregister
Bevolkingsregister 1851-1853: NL-SAA-22206791
.
Gehuwd [8308] op 37-jarige leeftijd op 07‑05‑1834 te Amsterdam (bron: B.S. Amsterdam, aktenummer: R1f149v) met Johan Wilhelm Johans SCHOLL [46478], broodbakker, firma Scholl & Wille, geboren 1803 te Schermbeck, Pruisen, overleden op 01‑11‑1865 te Amsterdam (bron: adv.), zoon van Johann SCHOLL [46482], fabrikant, en Gerdruth Jans [46971].
8.
m
Jasper Jaspers van MUNSTER [53205], geboren op 08‑10‑1798 te Hardenberg (bron: D.T.B., aktenummer: 185-63), gedoopt op 14‑10‑1798 te Hardenberg (bron: 185, aktenummer: 063), overleden op 23‑05‑1839 te Stad Hardenberg op 40-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 14-S), zoon van Jasper Jans van MUNSTER [10645] (zie 10645) en Anna Geertruid Everts BRUINS [12302], woonde 1839 053 Voorstraat te Stad Hardenberg.

             ↑                    ↑
      Jan van MUNSTER      x    Swaantje Berends MEULEMAN    
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
     Marten Everts BRUINS     x │    Maria Jans van MUNSTER    │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                 ┌─┬─┬┴┬─┬─┐
                 V M M M V M
                   ↓ ↓ x 
 
4874
Maria Jans van MUNSTER [4874], logementhoudster, geboren te Hardenberg, gedoopt op 17‑06‑1753 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 128), overleden op 13‑02‑1837 te Heemse op 83-jarige leeftijd (bron: B.S. Ambt Hardenberg, aktenummer: 11-A), begraven op 17‑02‑1837 te Heemse (bron: Begraafregister, aktenummer: 102), dochter van Jan van MUNSTER [15248], collecteur 50ste penning in 1747, en Swaantje Berends MEULEMAN [7273], woonde op 06‑02‑1819 Heemse 02 (logement Bruins), 1783: Amsterdam, ..erkaai.
Ondertrouwd [2896] op 28‑11‑1783 te Amsterdam en 14 dec. in Heemse (bron: 189, aktenummer: 628/457).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
28-11-1783
naam bruidegom:
Bruijns, Marten
naam bruid:
[van] Munster, Maria
bronverwijzing:
DTB 628, p.457
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26185448 Marten Bruins, van Heemse in Overijssel en daar woonende, gereformeert, oud 30 jaar, ouders dood, geadsisteert met zijn swager Jan Hendrik Eeden op de Biercaaij.
Maria van Munster, van den Hardenberg, gereformeert, oud 38 jaar, op de Biercaaij, haar moeder Swaantje Meulemans woont in den Hardenberg.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 14‑12‑1783 te Heemse (op of na 14 december) (aktenummer: 1) met Marten Everts BRUINS [11517], 33 jaar oud (zie 11517).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen.

      ↑       ↑             ↑       ↑
    Frerik Jans van MUNSTER    x     Sophia Willems NIJMAN     
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
                     │  Zwaantjen Frederiks van MUNSTER  │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
5107
Zwaantjen Frederiks van MUNSTER [5107], winkelierster, geboren te Hardenberg, gedoopt op 01‑08‑1773 te Hardenberg (bron: 184, aktenummer: 045), overleden op 03‑05‑1841 te Stad Hardenberg op 67-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 9-S), dochter van Frerik Jans van MUNSTER [4644], herbergier, postmeester, commissaris van de postwagen; burgemeester, en Sophia Willems NIJMAN [7275], woonde 1841 026 Voorstraat te Stad Hardenberg, 04-04-1791: aangenomen als lidmaat in de kerk te Hardenberg, attestatie gegeven naar Amsterdam 23-04-1793.
 
      ↑       ↑             ↑       ↑
   Essien Hendriks NIEUWENHUIS   x    Wibbegien Hendriks WOLBINK   
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
     Jan Hendriks KOSTER      x │   Grietjen Asses NIEUWENHUIS   │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                    M
 
18271
Grietjen Asses NIEUWENHUIS [18271], geboren te Ane, gedoopt op 18‑08‑1709 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), d.v. Asse Hendriks en ... te Aane, overleden 1752 te Amsterdam, dochter van Essien Hendriks NIEUWENHUIS (ouders nazien) V [17206] en Wibbegien Hendriks WOLBINK (ouders nazien) V [17595], woonde 1739 te Hardenberg.
Ondertrouwd [8098] op 24‑04‑1739 te Amsterdam (aktenummer: 582/089).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
24-04-1739
naam bruidegom:
Koster, Jan
naam bruid:
Nieuwenhuijse, Grietje
bronverwijzing:
DTB 582, p.89
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26101479 Compareerden als vooren
Jan Koster van Amsterdam, oud 27 jaar, in de Lourierstraat, geassisteert met sijn vader Hendrik Koster.
&
Grietje Nieuwenhuijse van den Hardenberg, oud 29 jaar, woond als voorn, ouders doot, geassisteert met haar oom Gerrit Nieuwenhuijse.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Jan Koster & Grietie Nieuwenhuies.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 10‑05‑1739 te Amsterdam (aktenummer: 113361/340).
Brontekst: Name Jan Koster
Spouse's Name Grietje Nieuwenhuijsen
Event Date 10 May 1739
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Jan Hendriks KOSTER [29822], geboren 1712 te Amsterdam, overleden 1753, zoon van Hendrik KOSTER [31641], woonde 1739 Laurierstraat te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
m
Barend Jans KOSTER [29823], gedoopt (Hervormd) op 19‑06‑1746 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Hendrik Koster en Annetje Kleijnties), zoon van Jan Hendriks KOSTER [29822] en Grietjen Asses NIEUWENHUIS [18271] (zie 18271).

      ↑       ↑                     
     Hendrik Herms HOBERS     x       Geertje ASSIES      
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
  Johannes Engelberts WAAKHUIJS   x │  Hendrikjen Hendriks NIEUWENHUIS  │
      Egbert VENENBURG      │x└─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                   ┌┴┐
                   * M
                    ↓
 
      ↑       ↑                     
     Hendrik Herms HOBERS     x       Geertje ASSIES      
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
  Johannes Engelberts WAAKHUIJS    x│  Hendrikjen Hendriks NIEUWENHUIS  │
      Egbert VENENBURG      x └─────────────────────────────────────┘
 
29221
Hendrikjen Hendriks NIEUWENHUIS (moeder nazien) [29221], laat 2 kinderen na, geboren 1670 te Hardenberg, overleden 01‑1718 te Amsterdam (aangifte door: Aangifte 6 jan. door Anna Tijes), begraven op 06‑01‑1718 te Amsterdam, Karthuizer kerkhof, 1718 in de Lelijstraet voorbij de leste Dwarsstraat laat 2 kinderen na Dochter van Hendrik Herms HOBERS (Nieuwenhuis, Nijhuis) [29220], op Roelofs te Ane?, en Geertje ASSIES (nazien) V [6297], woonde 1703/1710 Lauriersgracht/Blomstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [7740] op 06‑01‑1703 te Amsterdam (aktenummer: 535/103).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
06-01-1703
naam bruidegom:
Waakhuijs, Joannes Engelse
naam bruidegom:
Engelsen, Jannes
naam bruid:
Hendriks, Hendrikje
bronverwijzing:
DTB 535, p.103
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26157971 Joannes Engelse Waakhuijs van de Nieuwe Loosdregt, backer, oud 32 jaren, in de Amstelkerkstraat, ouders doodt, geassisteert met sijn broeder Hendrik Engelse Waakhuijs
&
Hendrikie Hendriks van Hardenbergh, oud 33 jaren, op de Louriersgraft, ouders doodt, geassisteert met Gerrit Hendrikse.
Echtgenoot is Johannes Engelberts WAAKHUIJS [29224], bakker, gedoopt 1671 te Nieuw Loosdrecht, overleden te Amsterdam, begraven op 16‑06‑1709 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, zoon van Engelbert WAAKHUIJS [161153], woonde 1703 Amstelkerkstraat te Amsterdam, 1709: Blomstraat; Johannis Waakhijse inde Blom straat opde hoek vande Laaste dw. straat laat na kinders.
Ondertrouwd (2) [7717] op 24‑10‑1710 te Amsterdam (aktenummer: 546/283).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
24-10-1710
naam bruidegom:
Venbrugh, Egbert
naam bruidegom:
Venenbrugh, Egbert
naam bruid:
Nieuwhuijs, Hendrikje Hendriks
naam bruid:
Hendricks, Hendrikje
naam eerdere man:
Waakhuijse, Johannes
bronverwijzing:
DTB 546, p.283
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26153081 Egbert Venenbrugh van den Hardenburgh, bakker, oud 31 jaren, op de Ni markt, ouders doodt, geassisteert met zijn broeder Hendrik Venenbrugh
&
Hendrikie Hendriks Nieuwhuijs van den Hardenbergh, weduwe Johannes Wakhuijse in de Blomstraat.
[ondertekend: Egbert Venbrugh & Hendrickie Hendrcks]
[kantlijn: Sij weeskamer voldaan den 24 october 1710]
[NB. Gezien de vorige akte zou deze akte op 24 oktober zijn ingeschreven]
met Egbert VENENBURG [29223] (zie 29223). {Hij is later ondertrouwd [8144] op 20‑10‑1718 te Amsterdam (aktenummer: 555/234).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
20-10-1718
naam bruidegom:
Venbergh, Egbert
naam bruidegom:
Venenbrug, Egbert
naam eerdere vrouw:
Nieuwenhuijs, Hendrickje
naam bruid:
Goedenhoven, Margarita
bronverwijzing:
DTB 555, p.234
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26152957 Egbert Venenbrug van den Hardenberg weduwnaar Hendrickie Nieuwenhuijs in de Blomstraat
&
Margrita Goedenhoven van Geelmuijden oud 33 jare op de Lijdsegraft ouders doot geassisteert met haar oom Arent Boerman.
[ondertekend door: Egbert Venbrugh & Margartita Goedenhoven]
(aktenummer: x) met Margrita GOEDENHOVEN [30015], geboren 1685 te Geelmuijden, overleden 1718‑1720, woonde 1720 Lijdsegraft te Amsterdam. Hij is later ondertrouwd [8143] op 22‑03‑1720 te Amsterdam (aktenummer: 557/027).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
22-03-1720
naam bruidegom:
Vennburg, Egbert
naam eerdere vrouw:
Goedenhoven, Margrita
naam bruid:
[van] Diepen, Alijda
bronverwijzing:
DTB 557, p.27
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26153246 Egbert Venenbrug van den Hardenberg wedr. Margrita Goedenhoven in de Blomstraat
&
Alijda van Diepen van Deventer oud 27 jare op de Heregraft haar moeder Adriana van Geselaar tot Deventer.
{ondertekend: Egbert Vennbrugh & Alijda van Dipen]
[kantlijn: Sij moeders consent goet ingebragt]
, gehuwd voor de kerk op 07‑04‑1720 te Amsterdam (aktenummer: 113361).
Brontekst: Name Egbert Venenbrug
Spouse's Name Alijda Van Diepen
Event Date 07 Apr 1720
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenote is Alijda van DIEPENHEIM [30016], geboren 1693 te Deventer, overleden te Amsterdam, begraven op 19‑06‑1732 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, dochter van Adriana van GESELAAR [30021], woonde 1720 Heregraft te Amsterdam, 1732: Blomstraat; Allijda van Diepenheijm Huis en kraamvrouw van Egbert Veenebrugh Mr. broodbakker in de Blomstr. op d' hoek van d' Akelijst - i kind. Hij is later ondertrouwd [23265] op 06‑03‑1733 te Amsterdam (aktenummer: 574/233).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
06-03-1733
naam bruidegom:
Vennebrugh, Egbert
naam bruidegom:
Veeneburg, Egbert
naam eerdere vrouw:
[van] Diepenhem, Alida
naam bruid:
Weellers, Anna
bronverwijzing:
DTB 574, p.233
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26153224 Egbert Veeneburg van Hardenberg, weduwnaar van Alida van Diepenhem, in de Blomstraat &
Anna Welers van Campen, oud 46 jaar, op de Keijzersgragt, ouders dood, geadsisteert met haar nigt Geertruij van Oosten.
Echtgenote is Anna WELERS [61080], geboren 1687 te Kampen.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
x
kind WAAKHUIJS [163935], geboren voor 1707, overleden te Amsterdam, begraven op 27‑04‑1707 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, kind van Johannes Engelberts WAAKHUIJS [29224], bakker, en Hendrikjen Hendriks NIEUWENHUIS (moeder nazien) [29221] (zie 29221), woonde 1707 Laatse Blomstraat te Amsterdam.
2.
m
Engelbart Johannessen WACKHUIJS [29225], gedoopt (Hervormd) op 10‑07‑1707 te Amsterdam. Westerk, Westerkerk (getuige(n): Jan Maijer en Jannetje Nieuwenhuijs), zoon van Johannes Engelberts WAAKHUIJS [29224], bakker, en Hendrikjen Hendriks NIEUWENHUIS (moeder nazien) [29221] (zie 29221).
Ondertrouwd [14038] voor 1734 met Harmina KROL [163936].


Eerste blad    Vorig blad    Blad 16 van 25 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail