Eerste blad    Vorig blad    Blad 12 van 25 bladen Volgend blad    Laatste blad

                                  
                                        
┌─────────────────────────────────────┐
│       Wouter Jans       │                     
└─────────────────────────────────────┘ 
 
160765
Wouter Jans [160765], bakker, geboren ca. 1540 te Hardenberg, 07-05-1568: Poorter van Amsterdam uit Hardenberch: Wouter Jansz, bakker.
 
                                  
                                        
┌─────────────────────────────────────┐
│      Egbert JANSEN      │x       Marretie PIETERS      
└─────────────────────────────────────┘ 
 
160811
Egbert JANSEN [160811], geboren ca. 1620 te Lutte.
Ondertrouwd [18343] op 23‑04‑1644 te Amsterdam (aktenummer: 460/363) met Marretie PIETERS [160812], geboren ca. 1620.
 
                                  
                                        
                     ┌─────────────────────────────────────┐
                     │     Hendrikjen JANSEN     │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
48641
Hendrikjen JANSEN [48641], geboren ca. 1707 te Coevorden, overleden na 1734 te Amsterdam, woonde 1727 te kerspel Heemse, 087.
 
                                  
                                        
┌─────────────────────────────────────┐
│      Jacob JELTIS       │x       Giertie Dirks       
└─────────────────────────────────────┘ 
 
160032
Jacob JELTIS [160032], huistimmergesel, geboren 1609 te Anen? Hij woont 1632 Egelentierstraet.
Ondertrouwd [51380] op 10‑07‑1632 te Amsterdam (aktenummer: 439/143) (Anem)
Gehuwd voor de kerk te Buiksloot (aktenummer: x) met Giertie Dirks [160033], geboren 1609 te Amsterdam, woont 1632 Appelmarckt te Amsterdam.
 
                                  
     Jeronimus GRAMSBERGEN                         
          └────────────────────────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
      Jakob Heijnrixz       x │     Aaltje Jeronimussen     │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
43010
Aaltje Jeronimussen [43010], geboren 1587, overleden na 1604, dochter van Jeronimus GRAMSBERGEN [160638].
Ondertrouwd [10062] op 23‑03‑1615 te Amsterdam (aktenummer: 419/29).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
23-03-1615
naam bruidegom:
Heijnrix, Jacob
naam bruid:
Jeronimus, Aaltje
naam bruid:
Jeroons, Aaltje
bronverwijzing:
DTB 419, p.29
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26352626 Compareerden als voren
Jakob Heijnrixsoon, varensgezelle, oud 23 jaren, wonende opde Rozen [?] dwars [?], geassisteert met Heijnrick Frerixs [?] Vos zijn vader [?] ter eenre
&
Aeltjen Jeronons can Gramsbergh, oud 28 jaren, woonende [20 ans?] als voren, geassisteert met Stijntjen Jeroms haer zuster ter andre zijden.
Ende gaven aen datse aen etc.
[ondertekend] Jacob Hendrijck & Aeltjen Jeronimus.
Gehuwd voor de kerk op 12‑04‑1615 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Jacob Heinrixsz
Spouse's Name Aeltjen Jeronemusdr
Event Date 12 Apr 1615
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Jakob Heijnrixz [33346], varensgezel, geboren 1592, woont 1615 Rozendwarsstraat? te Amsterdam.
 
                                  
     Jeronimus GRAMSBERGEN                         
          └────────────────────────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
      Cornelis DIERKS       x │    Hendrikjen Jeronimussen    │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                   ┌─┼─┐
                   M V M
 
48788
Hendrikjen Jeronimussen [48788], geboren 1571 te Gramsbergen, overleden na 1607, dochter van Jeronimus GRAMSBERGEN [160638].
Ondertrouwd [18405] op 01‑11‑1597 te Amsterdam (aktenummer: 408/246).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
01-11-1597
naam bruidegom:
Diercksz, Cornelis
naam eerdere vrouw:
Heijnrics, Marie
naam bruid:
Jeronimus, Hendrikje
bronverwijzing:
DTB 408, p.246
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26334981 Compareerden ....
Cornelis Dierckszoon, huijstimmerman, weduwnaar van Marij Heijnricsdogter wonende in Paternostersteegjen ter eenre
&
Heinrikjen Jeronimusdogter van Gramsberge, oudt xxvi jaren, wonende in de Warmoesstrate 3 roosen ?, geassisteert met Stijntjen Jeronimus haer suster ende Henrik Janss hare oom ter andere sijden
Ende gaven aen versoekende als voren ende naardien sij op alles naar behoren hadden geantwoordet hun haer geboden verwilliget.
[ondertekend] Cornelus Dierckson - Handrijckjen Jeronijmus.
Gehuwd voor de kerk op 16‑11‑1597 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Cornelis Dirckssen
Spouse's Name Hendrickgen Jeronimus
Event Date 16 Nov 1597
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Cornelis DIERKS [48784], droogscherer, huistimmerman, geboren ca. 1560 te ws. Amsterdam, overleden na 1604, zoon van Trijn Jans [20364], woonde 1592 Paternostersteeg te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [35929] op 04‑05‑1591 te Amsterdam (aktenummer: 406/014).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
04-05-1591
naam bruidegom:
Diercsz, Cornelis
naam bruid:
Henrics, Marij
bronverwijzing:
DTB 406, p.14
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26334842 Gehuwd voor de kerk op 15‑05‑1591 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Cornelis Dircksen
Spouse's Name Marri Hendrickx
Event Date 15 May 1591
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenote is Marie Hendriks [160873], geboren 1569 te Deventer, overleden voor 1597, dochter van Femme Hendriks [27914], woonde 1592 Oudezijds Voorburgwal te Amsterdam.}
Uit dit huwelijk:
1.
m
Wijllem Cornelissen DIERCKSEN [41668], gedoopt (Hervormd) op 30‑08‑1599 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Stijn Dijericks [Dierksen]), zoon van Cornelis DIERKS [48784], droogscherer, huistimmerman, en Hendrikjen Jeronimussen [48788] (zie 48788).
2.
v
Barber Cornelissen DIERCKSZ [42181], gedoopt (Hervormd) op 21‑08‑1602 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Jan Josten [Joosten]), dochter van Cornelis DIERKS [48784], droogscherer, huistimmerman, en Hendrikjen Jeronimussen [48788] (zie 48788).
3.
m
Roelof Cornelissen DIERCKSZ [42485], gedoopt (Hervormd) op 01‑08‑1604 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Aeltjen Jeronemusdr. [Aaltje Jeronimus]), zoon van Cornelis DIERKS [48784], droogscherer, huistimmerman, en Hendrikjen Jeronimussen [48788] (zie 48788).

                                  
     Jeronimus GRAMSBERGEN                         
          └────────────────────────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
      Philip ALAARTS       x │    Jannetjen Jeronimussen    │
      Philip JASPERS       x└─────────────────────────────────────┘
      Sivert HICKEN        x
 
                                  
     Jeronimus GRAMSBERGEN                         
          └────────────────────────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
      Philip ALAARTS       x│    Jannetjen Jeronimussen    │
      Philip JASPERS       x └─────────────────────────────────────┘
      Sivert HICKEN        x
 
                                  
     Jeronimus GRAMSBERGEN                         
          └────────────────────────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
      Philip ALAARTS       x│    Jannetjen Jeronimussen    │
      Philip JASPERS       x└─────────────────────────────────────┘
      Sivert HICKEN       x 
 
50277
Jannetjen Jeronimussen [50277], geboren 1588 te Gramsbergen, dochter van Jeronimus GRAMSBERGEN [160638], woont 1624 Prinsengracht te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [20224] op 11‑05‑1618 te Amsterdam (aktenummer: 668/170).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
11-05-1618
naam bruidegom:
Allertss, Philips
naam eerdere vrouw:
Mathijs, Hilletje
naam bruid:
Jeronimus, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 668, p.170
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26319808 Compareerden voor Cornelis Schellings
Philips Allertss van Erwert, weduwnaar van Hilletje Matheis, backer, wonende op de Princegraft & Jannetjen Jeronimus van Gramsbergh, oud 30 jaren, heedt 14 jaren alhier gewoont, geassisiteert met Stijntjen Jeronimus hare suster wonende op de Nieuwesijds Achterburchwal.
Ende gaven aen malkanderen verlovet ende met trouwe etc. etc.
[ondertekend met twee merktekenen]
[opmerkingen] Phillips Allertss.
(aktenummer: x) met Philip ALAARTS [50053], bakker, geboren 1591 te ws. Herford, Westfalen, woont 1615 Westfriese Korenmarkt te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [9767] op 05‑09‑1615 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
05-09-1615
naam bruidegom:
Alaertsz, Philips
naam bruid:
Mattheus, Hilletje
bronverwijzing:
DTB 667, p.202
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26540301 (aktenummer: x) met Hilletje MATTHEUS [160637], geboren 1590 te Hasselt, overleden voor 1618, woonde 1615 Warmoesstraat te Amsterdam.}
Ondertrouwd (2) [20755] op 14‑09‑1624 te Amsterdam (aktenummer: 670/001).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
14-09-1624
naam bruidegom:
Jasperss, Philips
naam bruid:
Jeronimus, Jannetje
naam eerdere man:
Allertsz, Philips
bronverwijzing:
DTB 670, p.1
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26369965 Compareerden als vooren
Philips Casperss van Herverth, backergesel, out 26 jaaren, geen ouders hebbende, wonende (8 ans) op de ..? Achterburghwal, de gebooden sullen toe Haarlem mede gaen, geassisteert met Bruijn Casperss & Jannetie Jeronimus van Gramsbergen, weduwe van Philips Allertss, verclaerde 1 1/2 jaeren weduwe geweest te hebben, woont op de Princegracht.
Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer deselve de voorsz trouwe te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinderinge voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden, datse vrye Persoonen waren, ende malkanderen in bloede niet en bestonden, waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend, bruidegom zet kruisje] Jannatjen Jeronimus
[opmerking] Philips Jaspersen
(aktenummer: x) met Philip JASPERS [50709], bakker, geboren 1598 te ws. Herford, Westfalen, overleden te Amsterdam, begraven op 12‑03‑1630 te Amsterdam, Nieuwe Kerk en Engelse Kerk, woonde 1624 Achterburgwal te Amsterdam, 1630: Prinsengracht.
Ondertrouwd (3) [51373] op 20‑12‑1630 te Amsterdam (aktenummer: 671/282).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
20-12-1630
naam bruidegom:
Hicken, Sivert
naam bruid:
Jeronimus, Jannetje
naam eerdere man:
Jasperss, Philip
bronverwijzing:
DTB 671, p.282
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26353705 Compareerden als vooren
Sivert Hicken van Ratsun?, backergesel, pot 25 jaer, wonende op de Egelantiergracht, geen ouders hebbende & Jannetie Jeronimus van Gramsbergen, weduwe van Philios Jasperss, woont als vooren, verclaerende 11 maenden weduwe te sijn geweest.
Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer deselve de voorsz trouwe te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinderinge voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden, datse vrye Persoonen waren, ende malkanderen in bloede niet en bestonden, waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Sijverdt Hicken - Jannatjen Hironimus
[opmerkingen] Voor 2 gebodt sal sij de weescaemer moeten voldoen. De weescaemer is voldan ,,,? de arre dat ten sijnde?ij ders consent goet.a
(aktenummer: x) met Sivert HICKEN [160017], bakker, geboren 1605 te Ratsum, woont 1630 Egelantiergracht te Amsterdam.
 
                                  
     Jeronimus GRAMSBERGEN                         
          └────────────────────────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
     Jan Joosten JOOSTEN      x │    Stijntjen Jeronimussen    │
      Heindrik Hermans       x└─────────────────────────────────────┘
 
                                  
     Jeronimus GRAMSBERGEN                         
          └────────────────────────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
     Jan Joosten JOOSTEN      x│    Stijntjen Jeronimussen    │
      Heindrik Hermans      x └─────────────────────────────────────┘
 
48874
Stijntjen Jeronimussen [48874], geboren 1572 te Gramsbergen, dochter van Jeronimus GRAMSBERGEN [160638], woont 1602/1618 Oudezijds Achterburgwal/Nieuwezijds Achterburgwal te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [18586] op 04‑05‑1602 te Amsterdam (aktenummer: 410/093).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
04-05-1602
naam bruidegom:
Joostensz, Jan
naam bruid:
Jeronimus, Stientje
bronverwijzing:
DTB 410, p.93
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26370279 Compareerden als voren
Jan Joostenzoon, varendgeselle, oudt xxvj jaren, woonende op de Nieusijds Afterburghwal, geassisteert met Joost Joosten sijn vader ter eenre
&
Stijntjen Jeronimus van Gramsberge, oudt xxx jaren, woonende [10 of 18 ans of ms] op de Oudesijds Afterburghwal, geassisteert met Henrikjen Jeronimusdogter hare zuster ter andre zijde
Ende gaven aen aen versoekende als voren ende naerdien zij op alles naer behooren geantwoort hadden zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Janjosten & Stijne Geronmijs.
Gehuwd voor de kerk op 19‑05‑1602 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Jan Joosten
Spouse's Name Stijntgen Jeronijmus
Event Date 19 May 1602
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Jan Joosten JOOSTEN [48872], varensgeselle, geboren 1576, zoon van Joost JOOSTEN [50146], woont 1602 Nieuwezijds Achterburgwal te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [19165] op 29‑03‑1614 te Amsterdam (aktenummer: 418/027). Ende ghaven aen datse aen malcanderen verloovet ende met trouwe verbonden waren. Versoeckende hare dry sondaeghse ut-roepinghen. Omme nae de selve de voorschreven trouwe te solenniseren ende in alles te voltrecken zoo verre daer anders gheene wettighe verhinderinghe voor en valle. Ende nae dien sy by de waerheydt verklaerden datse vrye persoonen waren ende malkanderen in bloede niet en bestonden zijn hun hare gheboden verwillighet.
Gehuwd voor de kerk op 13‑04‑1614 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Heinrik Harmansz
Spouse's Name Stijntjen Jeronemusdr
Event Date 13 Apr 1614
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Heindrik Hermans [160644], geboren ca. 1575 te Haarlem?
 
                                  
                                        
                     ┌─────────────────────────────────────┐
       Jan GUDDE        x │      Anna JONKERS       │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
53416
Anna JONKERS [53416], geboren 1759 te Hardenberg (gezindte: Rooms).
Ondertrouwd [22242] op 24‑09‑1784 te Amsterdam (aktenummer: 754/405).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
24-09-1784
naam bruidegom:
Gudde, Jan
naam bruid:
Jonkers, Anna
bronverwijzing:
DTB 754, p.405
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26211195 Jan Gudde, van Muijland in Cleef, rooms, oud 38 jaren, op de Biercaaij, ouders dood, geadsisteert met Gijsbertus Ruys woont als voren.
Anna Jonkers, van den Hardenberg, rooms, oud 25 jaren, in de Vijselstraat, ouders dood, geadsisteert met Anna Maria Zanders in de Koningstraat.
(aktenummer: x) met Jan GUDDE [53388], geboren 1746 te Muijland in Cleef.
 
                                  
                                        
                     ┌─────────────────────────────────────┐
                     │     Hilletje JOOGMANS     │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
163890
Hilletje JOOGMANS [163890], geboren ca. 1760 te Heemse, overleden na 1781 te Amsterdam.
 
      ↑       ↑             ↑       
     Joost Jans SCHOEMAKER     x      Geertruid Jans PAUS     
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
     Jacobus de KONING      x │    Anna Joosten JOOSTEN     │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                   ┌─┼─┐
                   V V M
 
29597
Anna (Johanna) Joosten JOOSTEN [29597], geboren 1735 te Gramsbergen, dochter van Joost Jans SCHOEMAKER [20996] en Geertruid Jans PAUS (Pauws) [18544] (zie 18544).
Ondertrouwd [8054] op 06‑05‑1768 te Amsterdam (aktenummer: 614/118).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
06-05-1768
naam bruidegom:
[de] Koning, Jacobus
naam bruid:
Joosten, Anna
bronverwijzing:
DTB 614, p.118
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26236378 Jacobus de Kooning, van Amsterdam, gereformeert, oud 23 jaren, in de Halvemaansteeg, geadsisteert met sijn vader Jacobus de Koning
en
Anna Joosten, van Gramsbergen, gereformeert, oud 31 jaren, op de Regeliersbreestraat, ouders doot, geadsisteert met haar neef [] Hendrik Hoppenbrouwer.
(aktenummer: x) met Jacobus de KONING [29595], geboren ca. 1735.
Uit dit huwelijk:
1.
v
Lena Gezina Jacobussen de KONING [29596], gedoopt (Hervormd) op 26‑02‑1769 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Jacobus de Kooning en Lena Hubeeks), dochter van Jacobus de KONING [29595] en Anna (Johanna) Joosten JOOSTEN [29597] (zie 29597).
2.
v
Geertruij Elisabeth Jacobussen de KONING [160624], gedoopt (Hervormd) op 24‑03‑1771 te Amsterdam, Amstelkerk (getuige(n): Jan Hendrik Hoppenbrouwer en Geesje Joosten), dochter van Jacobus de KONING [29595] en Anna (Johanna) Joosten JOOSTEN [29597] (zie 29597).
3.
m
Jacobus Johannes Jacobussen de KONING [160625], gedoopt (Hervormd) op 23‑01‑1774 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Jan Hendrik Hoppenbrouwer en Gesina Joosten), zoon van Jacobus de KONING [29595] en Anna (Johanna) Joosten JOOSTEN [29597] (zie 29597).

      ↑       ↑             ↑       
     Joost Jans SCHOEMAKER     x      Geertruid Jans PAUS     
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
   Jan Hendrik HOPPENBROUWER    x │      Geesjen Joosten      │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                 ┌─┬─┬─┼─┬─┬─┐
                 V V M M M V V
                     ↓  
 
18974
Geesjen Joosten [18974], geboren te Gramsbergen, gedoopt op 30‑01‑1735 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), overleden te Amsterdam op 56-jarige leeftijd, begraven op 26‑11‑1791 te Amsterdam, Wester Kerk en Kerkhof, dochter van Joost Jans SCHOEMAKER [20996] en Geertruid Jans PAUS (Pauws) [18544] (zie 18544), woonde 1754/1769 Barnsteeg/Regulierbreestraat te Amsterdam, 069vo/11, 1791: Hartestraat; laat 4 onmondige kinderen na.
Woonde in 1748: Gramsbergen 57.
Kwam in december 1754 uit Gramsbergen in Amsterdam, Barnsteeg.

Ondertrouwd [8051] op 31‑03‑1769 te Amsterdam (aktenummer: 614/520).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
31-03-1769
naam bruidegom:
Hoppenbreuwers, Hendrik
naam eerdere vrouw:
Baarslag, Hermina
naam bruid:
Joosten, Geesje
bronverwijzing:
DTB 614, p.520
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26222644 Hendrik Hoppenbrouwer van Borg Steijnfort geref wednr Hermina Baarslag inde Hartestraat en Geesje Joosten van Gramsbergen geref oud 35 jaren op de Regeliersbreestraat ouders doot geass met haar swager Jacobus de Koning. Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 16‑04‑1769 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (bron: boedelpapieren, aktenummer: 1).
Brontekst: door dominee Huberts Echtgenoot is Jan Hendrik (Hendrik) HOPPENBROUWER (Hoppen Brewers) [31934], zalmkoper, geboren 1725 te Borg Steinfort, overleden te Amsterdam, begraven op 31‑05‑1792 te Amsterdam, Wester Kerk en Kerkhof, 21-02-1760 poorter en burger van Amsterdam.
03-05-1769: testament op l.l. en t.g.v. twee voorkinderen Jan en Anna Geertruij Hoppenbrouwer verwekt bij wijlen Harmina Baarslag. Voogden zijn zijn zwager Pieter van Veen en goede bekende Harmen Deurink. Ondertekend door Hendrick Hoppen Brewers en Gesije Joosten.
Zoon van NN HOPPENBROUWER [8992] en Geertruij BROEKERS [177723], woonde 1769 te Hartestraat, 1792: Hij laat vijf onmondige kinderen na. Volgens besluit op 17 juli 1792 wordt de jongste, Hermina, opgenomen in het weeshuis. Douwe van Talma en Harman Duurink zijn executeuren en voogden.
Er is nog een tante genaamd Anna Maragreta Hoppenbrouwer in de Loijerstraat.
Het laatste adres is Hartestraat, Z.Z. in een salmkelder in het midden.
zie boedelpapieren:
ingeschrevene:
Hoppenbrouwer, Jan Hendrik
datum inschrijving:28-06-1792
partner:Joosten, Geetjen
Archief van het Diaconieweeshuis der Hervormde Gemeente
Boedelpapieren: NL-SAA-4311157
. {Hij was eerder ondertrouwd [13178] op 24‑04‑1761 te Amsterdam (aktenummer: 604/101).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
31-03-1769
naam bruidegom:
Hoppenbrouwer, Hendrik
naam eerdere vrouw:
Baarslag, Hermina
naam bruid:
Joosten, Geesje
bronverwijzing:
DTB 614, p.520
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26222687 Jan Hendrik Hoppenbrouwer, van Steijnfort, gereformeert, oud 36 jaar, in de Negelantierstraat, sijn moeder Geertruij Broekers te Steijnfort.
Harmina Baarslag, van Gramsbergen, gereformeert, oud 33 jaar, op de Prinsegragt, haar vader Jan Baartslag te Gramsbergen.
Echtgenote is Harmine Jans BAARSLAG [19306] (zie 19306).}
Uit dit huwelijk:
1.
v
Giertje HOPPENBROUWER [161314], gedoopt (Hervormd) op 28‑01‑1770 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Pieter van Veen en Anna Margreta Hoppenbrouwers), overleden na 1793, dochter van Jan Hendrik (Hendrik) HOPPENBROUWER (Hoppen Brewers) [31934], zalmkoper, en Geesjen Joosten [18974] (zie 18974).
2.
v
Jannetien HOPPENBROUWER [161311], gedoopt (Hervormd) op 29‑09‑1771 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Pieter van Veen en Anna Margreta Hoppenbrouwer), overleden na 1793, dochter van Jan Hendrik (Hendrik) HOPPENBROUWER (Hoppen Brewers) [31934], zalmkoper, en Geesjen Joosten [18974] (zie 18974).
3.
m
Pieter HOPPENBROUWER [161312], gedoopt (Hervormd) op 09‑09‑1774 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Pieter van Veen en Anna Margreta Hoppenbrouwer), overleden na 1793, zoon van Jan Hendrik (Hendrik) HOPPENBROUWER (Hoppen Brewers) [31934], zalmkoper, en Geesjen Joosten [18974] (zie 18974).
4.
m
Jan Hendrik HOPPENBROUWER [33824], gedoopt (Hervormd) op 07‑02‑1776 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Jacobus de Kooning en Anna Joosten), overleden 1776‑1777 te Amsterdam, zoon van Jan Hendrik (Hendrik) HOPPENBROUWER (Hoppen Brewers) [31934], zalmkoper, en Geesjen Joosten [18974] (zie 18974).
5.
m
Jan Hendrik HOPPENBROUWER [27158] (zie 27158).
6.
v
Johanna Gesina HOPPENBROUWER [160626], gedoopt (Hervormd) op 07‑02‑1779 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Jacobus de Kooning en Anna Joosten), overleden te Amsterdam op 9-jarige leeftijd, begraven op 31‑03‑1788 te Amsterdam, Wester Kerk en Kerkhof, dochter van Jan Hendrik (Hendrik) HOPPENBROUWER (Hoppen Brewers) [31934], zalmkoper, en Geesjen Joosten [18974] (zie 18974), woonde 1788 Hartenstraat te Amsterdam.
7.
v
Hermina HOPPENBROUWER [161315], gedoopt (Hervormd) op 16‑04‑1780 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Warnaes Fijfereij en Geertrui Hoppenbrouwer), door dominee Perizonius, overleden na 1793. Zij wordt op 12-jarige leeftijd opgenomen in het weeshuis. Dochter van Jan Hendrik (Hendrik) HOPPENBROUWER (Hoppen Brewers) [31934], zalmkoper, en Geesjen Joosten [18974] (zie 18974).

      ↑       ↑                     
     Harmen Jans JOOSTEN     x     Kunnegien Klasen HOLTINK    
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│    Claes Hermsen JOSTEN     │x       Amalia de MOOR      
└─────────────────────────────────────┘ 
 
11593
Claes Hermsen JOSTEN [11593], geboren te Hardenberg, gedoopt op 22‑09‑1720 te Hardenberg (bron: DTB Kerspel Hardenberg, aktenummer: 039), eodem Hermen Josten of Jansen soontje gen. Claes. Overleden na 1748, zoon van Harmen Jans JOOSTEN (ouders nazien) [11592] en Kunnegien Klasen HOLTINK (ouders nazien) [6524], woonde 1746 Herengracht te Amsterdam.
Ondertrouwd [1452] op 21‑10‑1746 te Amsterdam en 11-11 in Hardenberg (bron: 186, aktenummer: 590/007).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
21-10-1746
naam bruidegom:
Joosten, Claas
naam bruid:
[de] Moor, Amelia
bronverwijzing:
DTB 590, p.7
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26095354 Compareerden als vooren
Claas Joosten van den Hardenberg, oud 26 jaar, op de Hereegraft, ouders doot, geassisteert met Claas Lammerse
&
Amelia de Moor van Brug Herford, oud 33 jaar, op de Keijsersgraft, ouders doot, geassisteert met haar broeder Wessel de Moor.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyt verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[opmerkingen] Acte verleent om tot Hardenberg te trouwen Den 6 November 1746.
[{ondertekend met twee kruisjes]
(aktenummer: x) met Amalia de MOOR [628], geboren 1713 te Burg Stenfort, overleden na 1748 te Hardenberg, woonde 1746 Keizersgracht te Amsterdam.
 
                                  
                                        
                     ┌─────────────────────────────────────┐
       Burger Dirks       x │     Femmetje Jurjens      │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
49764
Femmetje Jurjens [49764], geboren 1594 te Gramsbergen.
Ondertrouwd [19231] op 19‑03‑1616 te Amsterdam (aktenummer: 420/114). Femmeken Jurjens, gehuwd voor de kerk op 05‑04‑1616 te Amsterdam (aktenummer: 113364).
Brontekst: Name Burgert Dirxsen
Spouse's Name Femmetje Juriaens
Event Date 05 Apr 1616
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Burger Dirks [49763], bakker, geboren 1590 te Deventer.
 
                                  
                                        
                     ┌─────────────────────────────────────┐
   Egbert Lodewijks WALRAVEN    x │     Geertruij Jurjens     │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
160020
Geertruij Jurjens [160020], geboren 1598 te Gramsbergen, overleden te Amsterdam, begraven op 30‑01‑1632 te Amsterdam, Karthuizer Kerkhof, woonde 1631 te Gramsbergen, 1632: Elantsgraft; nazien, is dit de goede?.
Ondertrouwd [51374] op 26‑04‑1631 te Amsterdam (aktenummer: 437/172).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
26-04-1631
naam bruidegom:
Lodewijcx, Egbert
naam bruid:
Jeuriaens, Geertruij
bronverwijzing:
DTB 437, p.172
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26374267 Compareerden als vooren Egbert Lodewijcx van Gramsbergen, vaerentgesel, out 26 jaeren, vertoont 3 gebodt des vaeders consent inne te brengen, woonende bijde Grimmenessesluijs
&
Geertruijt Jeuriaens van Gramsbergen, out 33 jaeren, woonende als vooren, en mede meentt ons des ouders consent in te brengen [?].
Versoeckende hare drie Sondaeghse etc.
[ondertekend] Egbert Lodewijcks & Gerttruydt Jorjens.
[opmerkingen] de geboden sijn - het consent is van wedersijds [?] goet inne gebracht en dat onder het zegel der stede [?] Gransbergen.
Gehuwd voor de kerk op 11‑05‑1631 te Amsterdam (aktenummer: 113364).
Brontekst: Name Egbert Lodowijxsen
Spouse's Name Geertruijt Juriaens
Event Date 11 May 1631
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Huwelijksafkondigen Trouwen Amsterdam:
Den 11den Maij het 3e gebodt als volcht:
Egbert Lodewijcksen - Geertruijt Juerjaens.
Echtgenoot is Egbert Lodewijks WALRAVEN [20918] (zie 20918). {Hij is later ondertrouwd [51386] op 01‑04‑1634 te Amsterdam en Gramsbergen (aktenummer: 442/150).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
01-04-1634
naam bruidegom:
Bruijn, Egbert Lodewijksz
naam eerdere vrouw:
Jeuriaens, Geertruijd
naam bruid:
Jans, Lambertje
bronverwijzing:
DTB 442, p.150
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26326794 Compareerden als vooren
Egbert Lodewijxsen Bruijn van Gramsbergen, out 29 jaer, weduwnaar van Geertruijt Jeuriaens, woonende opde O.Z. Achterburgwall, vertoonende acte vande 3 geboden tot Gramsbergen
&
Lambertie Jans van Amsterdam, vertoonende acte van petemoije gesent [?], geen ouders hebbende, woonende inde coestraet, geassisteert met Aeltie Dirx [?]
Versoeckende haer drye etc.
[ondertekend] Egbert Lodewijck Bruijn & Lammertjen Jaens.
[opmerkingen] Dese persoonen sijntoe Sloten door Hans Langbrachte pracht [predicant?] getrout den 17 April 1634.
Gehuwd voor de kerk op 17‑04‑1634 te Sloten met Lambertje Jans van DIEMEN [9413] (zie 9413).}
 
      ↑       ↑                     
    Reinder Hendriks KALKDIJK    x        Aaltje Jans       
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
      Nicolaas BOOR       x │   Annigjen Reinders KALKDIJK   │
      Gerrit Hendriks       x└─────────────────────────────────────┘
 
      ↑       ↑                     
    Reinder Hendriks KALKDIJK    x        Aaltje Jans       
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
      Nicolaas BOOR        x│   Annigjen Reinders KALKDIJK   │
      Gerrit Hendriks       x └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                    V
 
18616
Annigjen Reinders KALKDIJK [18616], geboren te Gramsbergen, gedoopt op 07‑09‑1738 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), datum onleesbaar. Dochter van Reinder Hendriks KALKDIJK (Kleinties) [18788] en Aaltje Jans (Kleinties) [18793], woont 1772 Lindegracht te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [14644] op 09‑10‑1772 te Amsterdam (aktenummer: 618/030).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
09-10-1772
naam bruidegom:
Boor, Nicolaas
naam eerdere vrouw:
Villers, Anna Catrina
naam bruid:
Reijnders, Anna
bronverwijzing:
DTB 618, p.30
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26179907
Compareerden als vooren
Nicolaas Boor van Amsterdam, gereformeert, weduwnaar Anna Catrina Villers, op de Baan gragt.
Anna Reijnders van Gramsborg, gereformeert, oud 34 jaren, op de Linde gragt, ouders doot, geadsisteert met Altje Jansen.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Nicolaas Boor - kruisje
[ondertekend] Hij vrous doot goet in gebragt.
(aktenummer: x) met Nicolaas BOOR [5632], geboren 1703 te Amsterdam, overleden te Amsterdam, begraven op 24‑03‑1776 te Amsterdam, Wester Kerkhof, woonde 1732/1772 Zeedijk/Baangracht te Amsterdam, 1776: in de Rheestraat op de hoek van de Prinsegragt. {Hij was eerder ondertrouwd [14595] op 25‑01‑1732 te Amsterdam (aktenummer: 573/035).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
25-01-1732
naam bruidegom:
Boor, Nicolaas
naam bruid:
Villers, Anna Catharina
bronverwijzing:
DTB 573, p.35
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26052363 Gehuwd voor de kerk op 10‑05‑1732 te Amsterdam (aktenummer: 113361).
Brontekst: Name Nicolaas Boor
Spouse's Name Anna Catrina Villers
Event Date 10 Feb 1732
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenote is Anna Catharina VILLERS [32660], geboren 1708 te Bremen, overleden te Amsterdam, begraven op 26‑05‑1770 te Amsterdam, Wester Kerkhof, woonde 1732 Kattenburg te Amsterdam, 1770: op de Lijnbaansgraft bij de Elandsgraft.}
Ondertrouwd (2) [15279] op 04‑07‑1777 te Amsterdam (aktenummer: 622/214).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
04-07-1777
naam bruidegom:
Hendriks, Gerrit
naam bruid:
Reijnders, Johanna
naam eerdere man:
Boor, Nicolaas
bronverwijzing:
DTB 622, p.214
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26217562
Compareerden als vooren
Gerrit Hendriks van Nunspeet, gereformeert, oud 37 jaren, in de Scheepjesdwarstraat, ouders doot, geadsisteert met Sebilla Vonck.
Johanna Reijnders van Gramsbergen, gereformeert, weduwe Nicolaas Boor, woont als voorn.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Gerrit Hendriks - kruisje
[opmerkingen] Sij mans doot goet ingebragt.
(aktenummer: x) met Gerrit Hendriks [32891], geboren 1740 te Nunspeet, woont 1777 Scheepjesdwarsstraat te Amsterdam.
Uit het tweede huwelijk:
1.
v
Anna Catharina Gerrits HENDRIKS [48814], gedoopt (Hervormd) op 29‑03‑1778 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Harmen Hendriks en Catharina van der Burg), dochter van Gerrit Hendriks [32891] en Annigjen Reinders KALKDIJK [18616] (zie 18616).

      ↑       ↑                     
    Reinder Hendriks KALKDIJK    x        Aaltje Jans       
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
    Gerrit Mathijsz SPLINT     x │    Maria Reinders KALKDIJK    │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                    *
 
67960
Maria Reinders KALKDIJK [67960], geboren ca. 1722 te Gramsbergen, overleden na 1747 te Muiden, dochter van Reinder Hendriks KALKDIJK (Kleinties) [18788] en Aaltje Jans (Kleinties) [18793], woonde 111/06.
Ondertrouwd [52330] op 22‑05‑1747 te Muiden met Gerrit Mathijsz SPLINT [165862].
Uit dit huwelijk:
1.
x
zie info SPLINT [165863]. Aaltijen Gerritsdr Splint, Lubbertje Gerritsdr Splint, Reijndert Gerritsz Splint, Grietje Gerritsdr Splint, Matthijs Gerritsz Splint, Janty Gerritsz Splint, Willem Gerritsz Splint, Hendrik Gerritz Splint, Pieter Gerritsz Splint, kind van Gerrit Mathijsz SPLINT [165862] en Maria Reinders KALKDIJK [67960] (zie 67960).

      ↑                            
    Reinder Derks CAMPHERBEEK    ?        Maria N.N.       
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
      Gerrit van WIJK       x │  Femmetie Reinders KAMPHERBEEK  │
    Jan Jans van der SLUIS     x└─────────────────────────────────────┘
      Abraham Hermsen       x
 
      ↑                            
    Reinder Derks CAMPHERBEEK    ?        Maria N.N.       
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
      Gerrit van WIJK       x│  Femmetie Reinders KAMPHERBEEK  │
    Jan Jans van der SLUIS     x └─────────────────────────────────────┘
      Abraham Hermsen       │x
                    │                    
                  ┌─┬┴┬─┐
                  M M M M
 
      ↑                            
    Reinder Derks CAMPHERBEEK    ?        Maria N.N.       
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
      Gerrit van WIJK       x│  Femmetie Reinders KAMPHERBEEK  │
    Jan Jans van der SLUIS     x└─────────────────────────────────────┘
      Abraham Hermsen       x 
                    │                    
                    V
 
29142
Femmetie Reinders KAMPHERBEEK [29142], geboren 1699 te Hardenberg, begraven op 09‑03‑1738 te Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof, dochter van Reinder Derks CAMPHERBEEK (Nijevoermans Reinder) [8861] en Maria N.N. [5768], woont 1721/1723 O.Z. Agterburgwal/Gebet sonder Endt te Amsterdam, 1734: Kerkstraat.
1738: Koeijstraat in de Hoef-Eijsersgang.

Ondertrouwd (1) [31026] op 10‑10‑1721 te Amsterdam (aktenummer: 559/068).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
10-10-1721
naam bruidegom:
[van] Wijk, Gerrit
naam bruid:
Rijnderts, Femmitje
bronverwijzing:
DTB 559, p.68
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26164027 Compareerden als vooren
Gerrit van Wijck van Amsterdam, oud 25 jare int Gebed Sonder Ent, ouders doot, geassisteert met sijn oom Salomon de Vos
&
Femmitje Rijnderts van den Hardenberg, oud 22 jare op de Oude Zijds Agterburgwal, haer vader Rijndert Dircksz tot den Hardenbergh.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Gerrit van Wijk & Fennidjen Reijders.
[opmerkingen] Sij vaders consent goet ingebragt.
Gehuwd voor de kerk op 02‑11‑1721 te Amsterdam (aktenummer: 113361).
Brontekst: Name Gerrit Van Wijk
Spouse's Name Femmetje Rijnders
Event Date 02 Nov 1721
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Gerrit van WIJK [101234], geboren 1696 te Amsterdam, overleden te Amsterdam, begraven op 26‑04‑1722 te Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof, woonde 1721/1722 Gebed sonder Ent te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [31297] op 16‑07‑1723 te Amsterdam (aktenummer: 561/239).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
16-07-1723
naam bruidegom:
[van der] Sluijs, Jan Janse
naam bruid:
Rijnders, Femmetje
naam eerdere man:
[van] Wijk, Gerrit
bronverwijzing:
DTB 561, p.239
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26140749 Compareerden als vooren
Jan Janse van der Sluijs van Amsterdam, oud 22 jaar op Cattenburg, geassisteert met sijn moeder Isabel Tomas
&
Femmetje Rijnders van den Hardenberg, weduwe Gerrit van Wijk in het Gebet Sonder Endt.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend met twee kruisjes]
[opmerkingen] Mans doot goet ingebragt.
Gehuwd voor de kerk op 01‑08‑1723 te Amsterdam (aktenummer: 113361).
Brontekst: Name Jan Janse Van Der Sluijs
Spouse's Name Femmetje Rijnders
Event Date 01 Aug 1723
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Jan Jans van der SLUIS [102051], bosschieter en opperzeilmaker op verschillende reizen VOC, geboren 1701 te Amsterdam, overleden te Amsterdam, begraven op 26‑11‑1730 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, zoon van Isabel TOMAS [102077], woonde 1723 Cattenburg te Amsterdam, 1730: Kerkstraet tussen de Lijdsespiegelstraet; 4 kinderen (of hoort dit bij voorgaande persoon).
Ondertrouwd (3) [6172] op 16‑09‑1734 te Amsterdam (bron: 576/249, aktenummer: 720/411).
Brontekst: 2x inschrijvingsdatum:
16-09-1734
naam bruidegom:
Harms, Abraham
naam bruidegom:
Harmensz, Abraham
naam bruid:
Rijndertsz, Femmitje
naam eerdere man:
[van der] Sluijs, Jan
bronverwijzing:
DTB 720, p.411
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26081831

inschrijvingsdatum:
16-09-1734
naam bruidegom:
Harms, Abraham
naam bruidegom:
Harmensz, Abraham
naam bruid:
Rijndersz, Femmetje
naam eerdere man:
[van der] Sluijs, Jan
bronverwijzing:
DTB 576, p.249
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26081906 720/411 Kerk is identiek aan onderstaande acte, m.u.v. Stoltmunt, Anentsberg.
576/249
Compareerden als vooren
Abraham Harmenszoon van Stoltenunt, oud 35 jaar op 't Water, ouders doot, geassisteert met Jan Groen
&
Femmetje Rijndersz van Arentsberg, weduwe Jan van der Sluijs in de Kerkstraat.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyt verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Abraham Harmse & kruisje.
[opmerkingen] Puije. Mans doot goet ingebragt. Sij weeskamer voldaan den 18 september 1734.
Gehuwd voor de kerk op 03‑10‑1734 te Amsterdam (aktenummer: 113361).
Brontekst: Name Abraham Harmensz
Spouse's Name Femmetje Rijnders
Event Date 03 Oct 1734
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Abraham Hermsen [29139], botteliersmaat en bosschieter op verschillende reizen VOC, geboren 1699 te Stoltmunt, overleden op 25‑03‑1745 te Batavia, op het schip Anna bestemming Batavia, woonde 1734 op 't Water te Amsterdam.
Uit het tweede huwelijk:
1.
m
Jan Jans van der SLUIJS [29146], gedoopt (Hervormd) op 22‑03‑1724 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Herman Kafferbuch en Jannetje van der Slus), zoon van Jan Jans van der SLUIS [102051], bosschieter en opperzeilmaker op verschillende reizen VOC, en Femmetie Reinders KAMPHERBEEK [29142] (zie 29142).
2.
m
Rijndert Jans van der SLUIJS [29138], gedoopt (Hervormd) op 27‑08‑1727 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Jan Rijndertse en Isabel Tomas), zoon van Jan Jans van der SLUIS [102051], bosschieter en opperzeilmaker op verschillende reizen VOC, en Femmetie Reinders KAMPHERBEEK [29142] (zie 29142).
3.
m
Johan Tomas Jans van der SLUIJS [29144], gedoopt (Hervormd) op 01‑12‑1728 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Johannes van der Linden en Aeltie Rijnders), zoon van Jan Jans van der SLUIS [102051], bosschieter en opperzeilmaker op verschillende reizen VOC, en Femmetie Reinders KAMPHERBEEK [29142] (zie 29142).
4.
m
Leendert Jans van der SLUIJS [29145], gedoopt (Hervormd) op 24‑02‑1731 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Casper Brinkwaard en Lena van Akeren), zoon van Jan Jans van der SLUIS [102051], bosschieter en opperzeilmaker op verschillende reizen VOC, en Femmetie Reinders KAMPHERBEEK [29142] (zie 29142).
Uit het derde huwelijk:
5.
v
Christina Abrahams [29140], gedoopt (Evangelisch-Luthers) op 14‑06‑1736 te Amsterdam, Kerk aan huis (getuige(n): Sijbrand Hansse en Hendrikje Nieu), dochter van Abraham Hermsen [29139], botteliersmaat en bosschieter op verschillende reizen VOC, en Femmetie Reinders KAMPHERBEEK [29142] (zie 29142).

      ↑                            
    Reinder Derks CAMPHERBEEK    ?        Maria N.N.       
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
 Johannes Christoffels van der LINDEN x │   Gesina Reinders KAMPHERBEEK   │
     Dirk Harmen HARTMAN      │x└─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                   ┌─┼─┐
                   M V M
 
      ↑                            
    Reinder Derks CAMPHERBEEK    ?        Maria N.N.       
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
 Johannes Christoffels van der LINDEN  x│   Gesina Reinders KAMPHERBEEK   │
     Dirk Harmen HARTMAN      x └─────────────────────────────────────┘
 
27604
Gesina Reinders KAMPHERBEEK [27604], geboren 1705 te Hardenberg, overleden op 23‑11‑1752 te Amsterdam, dochter van Reinder Derks CAMPHERBEEK (Nijevoermans Reinder) [8861] en Maria N.N. [5768], woonde 1727/1740 Vijgendam/Angelierstraat te Amsterdam, 1752: Gast-, Pest-, Werk- en Spinhuis.
Ondertrouwd (1) [7623] op 17‑10‑1727 te Amsterdam (aktenummer: 567/051).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
17-10-1727
naam bruidegom:
[van der] Linden, Johannes
naam bruid:
Kampferbeeck, Geesje
bronverwijzing:
DTB 567, p.51
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26108116 Compareerden als vooren
Johannes van der Linden van Amsterdam, oud 22 jaar op de Blomgraft, geassisteert met zijn vader Christoffel van der Linden
&
Geesie Kampferbeeck van Hardenberg, oud 23 jaar op den Vijgendam, haar vader Rijndert Kampferbeek tot Hardenberg.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Johannes van der Linden & kruisje.
[opmerkingen] Sij vaders consent goet ingebragt.
Gehuwd voor de kerk op 02‑11‑1727 te Amsterdam (aktenummer: 113361).
Brontekst: Name Johannes Van Der Linden
Spouse's Name Geesie Kamferbeeck
Event Date 02 Nov 1727
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Johannes Christoffels van der LINDEN [27605], 19 jaar oud, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 05‑02‑1708 te Amsterdam, Westerkerkk (getuige(n): Isaak Schornagel en Sophia van der Linde), overleden na 1748, zoon van Christoffel van der LINDEN [29136], passementswerker, en Elisabet SCHORNAGEL [29829].
Ondertrouwd (2) [31176] op 16‑09‑1740 te Amsterdam (aktenummer: 583/408).
Brontekst: DTB Trouwen met Dirk Harmsz Hartman
Bruidegom
Dirk Harmsz Hartman
Bruid
Geesje Campherbeek
Gebeurtenis
Ondertrouw
Gebeurtenisplaats
Amsterdam
Documenttype
DTB Trouwen
Erfgoedinstelling
Stadsarchief Amsterdam
Collectiegebied
Noord-Holland
Registratienummer
DTB 583
Pagina
408
Registratiedatum
16-09-1740
Akteplaats
Amsterdam
Opmerking
Huwelijksintekeningen van de KERK. Compareerden als vooren
Dirk Harmszoon Hartman van Saltouffele, weduwnaar Jannetie Wisdom in de Rosestraat
&
Geesie Campherbeek, weduwe Johannis van der Linde in de Angelierstraat.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyt verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend met twee kruisjen]
[opmerkingen] Sij weeskamer voldaan 24 september 1740. Mans doot goet ingebragt. Hij weeskamer voldaan den 24 september 1740.
Gehuwd voor de kerk op 02‑10‑1740 te Amsterdam (aktenummer: 113355).
Brontekst: Name Dirk Harmen Hartman
Spouse's Name Geesje Campherbeek
Event Date 02 Oct 1740
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Dirk Harmen HARTMAN [101922], geboren 1696 te Saltouffele, woont 1740 Rosenstraat te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [31179] op 27‑04‑1719 te Amsterdam.
Brontekst: DTB Trouwen met Dirk Harmense Hartman
Bruidegom
Dirk Harmense Hartman
Bruid
Jannetje Wisdon
Gebeurtenis
Ondertrouw
Gebeurtenisplaats
Amsterdam
Documenttype
DTB Trouwen
Erfgoedinstelling
Stadsarchief Amsterdam
Collectiegebied
Noord-Holland
Registratienummer
DTB 556
Pagina
48
Registratiedatum
27-04-1719
Akteplaats
Amsterdam
Opmerking
Huwelijksintekeningen van de KERK. Echtgenote is Jannetje WISDOM [101938], geboren 1702 te Amsterdam, overleden te Amsterdam, begraven op 30‑09‑1739 te Amsterdam, Wester Kerkhof.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
m
Christoffer Johannessen van der LINDEN [29828], gedoopt (Hervormd) op 26‑09‑1728 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Christoffer van der Linden en Elisabet Schorrenagel), zoon van Johannes Christoffels van der LINDEN [27605] en Gesina Reinders KAMPHERBEEK [27604] (zie 27604).
2.
v
Jannetje Johannessen van der LINDEN [29141], gedoopt (Hervormd) op 17‑12‑1730 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Jan van der Sluis en Femmetje Campherbeek), dochter van Johannes Christoffels van der LINDEN [27605] en Gesina Reinders KAMPHERBEEK [27604] (zie 27604).
3.
m
Jan Johannessen van der LINDEN [29137], gedoopt (Hervormd) op 18‑05‑1732 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Christoffel van der Linde en Femmetje Kampherbeek), zoon van Johannes Christoffels van der LINDEN [27605] en Gesina Reinders KAMPHERBEEK [27604] (zie 27604).

      ↑                    ↑       
    Berend Gerrits KAMPHUIS    ?       Hendrikjen HANS      
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│    Evert Berends KAMPHUIS    │x     Getruit Alberts CENTEN    
└─────────────────────────────────────┘│x    Jannigjen Roelofs BEENEN    
                    │                    
                    M
                    ↓
 
      ↑                    ↑       
    Berend Gerrits KAMPHUIS    ?       Hendrikjen HANS      
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│    Evert Berends KAMPHUIS    │ x     Getruit Alberts CENTEN    
└─────────────────────────────────────┘x     Jannigjen Roelofs BEENEN    
 
19363
Evert Berends KAMPHUIS (Camphuis) [19363], landbouwer, kastelein, geboren te de Meene, Hardenberg (bron: Stemregister Stad Gramsbergen 9 mei 1811: 12-02-1743), gedoopt op 18‑10‑1761 te Hardenberg (bron: DTB Gramsbergen). Door mij (Mazier) op den Hardenberg gedoopt. Overleden op 28‑05‑1833 om 22.00 uur te Gramsbergen 065 op 71-jarige leeftijd (bron: B.S. Gramsbergen, aktenummer: 11), zoon van Berend Gerrits KAMPHUIS [14226], landbouwer in de Meense, en Hendrikjen HANS [4918], woonde 1803 te Hardenberg.
Ondertrouwd (1) [3546] op 13‑05‑1803 te Amsterdam en 22 mei te Hardenberg (bron: 194, aktenummer: 650/374).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
13-05-1803
naam bruidegom:
Kamphuis, Evert
naam bruid:
Cente, Geertruij
bronverwijzing:
DTB 650, p.374
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26230722 Compareerden als vooren
Evert Kamphuijs van den Hardenberg en daar woonende, gereformeert, oud 37 jaren, ouders dood, geadsisteert met de doodcedul van zijn ouders
&
Geertruy Cente van Gramsbergen, gereformeert, oud 40 jaren in de Anjelierestraat 't 3e huis van de Fiolettestraat, ouders dood, geadsisteert met de doodcedul van haar ouders.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseeren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Evert Kamphuis - Geertruij Cente.
[opmerkingen] Hardenberg. Hij ouders doodcedul goed (in een). Zij ouders doodcedul goed.
Gehuwd voor de kerk te Hardenberg (aktenummer: x).
Brontekst: (Op verzoek van E. Kamphuis wordt de volgende acte geinsereerd:) Ik ondergeschr(even) lid van 't Committe van Justitie der Stad Amsterdam heb aan Evert Kamphuis aan den Hardenbergh en Geertruij Centen alhier, haar drie weeklijksche huwlijks-geboden ingewilligd met belasting, de geboden ten Hardenbergh mede te laaten gaan, en daarvan wettig betoog weder in te brengen. Actum Amsterdam, d(en) 13 meij 1803. J. Junius van Hemert. Hardenbergh d(en) 22 meij1803 - wordende de gewoone proclamatien in dezen toegestaan. In fidem, J.G. Pruim (Scholtus). Echtgenote is Getruit Alberts CENTEN [19346], 42 jaar oud (zie 19346).
Ondertrouwd (2) [3729] op 17‑06‑1808 te Gramsbergen (bron: 194, aktenummer: 126), gehuwd voor de kerk op 46-jarige leeftijd op 10‑07‑1808 te Gramsbergen (bron: 194, aktenummer: 126) met Jannigjen Roelofs BEENEN [19551], 38 jaar oud, geboren te de Meene kerspel Hardenberg, gedoopt op 20‑08‑1769 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), overleden op 20‑05‑1826 om 09.00 uur te Gramsbergen 065 op 56-jarige leeftijd (bron: B.S. Gramsbergen, aktenummer: 9), dochter van Roelef Egberts BENEN [18624], landbouwer, en Evertje Karels Karels SLINGENBERG [9515], woonde Ane.
Uit het eerste huwelijk: 1 kind.

      ↑       ↑             ↑       ↑
    Berend Gerrits KAMPHUIS    x  Fennigjen Lamberts van der SCHEER  
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│    Gerrit Berends KAMPHUIS    │x     Annigje Alberts CENTEN    
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                  ┌─┬─┼─┬─┐
                  M M V V M
                  x    
 
19093
Gerrit Berends KAMPHUIS [19093], huiswerker Oost Indische Compagnie, geboren te de Meene, Gramsbergen, gedoopt op 29‑09‑1752 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), overleden na 1809, 23-02-1780: Poorter van Amsterdam uit Gramsbergen: Harmanus Kamphuijsen, huiswerker Oost Indische Compagnie. Zoon van Berend Gerrits KAMPHUIS [14226], landbouwer in de Meense, en Fennigjen Lamberts van der SCHEER [18676], woonde 1786 Warmoesstraat, 076vo/05.
Ondertrouwd [8172] op 20‑04‑1786 te Amsterdam (aktenummer: 631/177).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
20-04-1786
naam bruidegom:
Kamphuijs, Gerrit
naam bruid:
Centen, Annigijen
bronverwijzing:
DTB 631, p.177
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26231142 Compareerden als vooren
Gerrit Kamphuijs van Gramsbergen, gereformeert, oud 29 jaar, in de Warmoestraat, sijn vader Barent Kamphuis woont te Gramsbergen
&
Annigjen Centen, van Gramsbergen, gereformeert, oud 27 jaar, op de Cingel, haar moeder Grietje Jansen woont te Gramsbergen.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Gerrit Kamphuis & Annigijn Centen.
[opmerkingen] Hij vaders consent goet. Sij vaders consent goet.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 07‑05‑1786 te Amsterdam, Oudekerk (Hervormd) (bron: 123 - https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-H98Z-6?i=122&wc=SM9S-N3G%3A1293193204%2C382015502%2C382577101&cc=2037985, aktenummer: 113357).
Brontekst: Name Gerrit Kamphuijs
Spouse's Name Annigjen Centen
Event Date 07 May 1786
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Eerste gebod 23 april, Tweede gebod 30 april, Derde gebod 7 meij 1786. Echtgenote is Annigje Alberts CENTEN [19326], 28 jaar oud (zie 19326).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.

      ↑       ↑             ↑       ↑
    Berend Gerrits KAMPHUIS    x  Fennigjen Lamberts van der SCHEER  
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
    Jan Engelberts de MUNNIK    x │   Harmine Berends KAMPHUIS    │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                    M
 
19199
Harmine Berends KAMPHUIS [19199], geboren te de Meene, Gramsbergen, gedoopt op 08‑10‑1758 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), overleden na 1799 te Amsterdam, dochter van Berend Gerrits KAMPHUIS [14226], landbouwer in de Meense, en Fennigjen Lamberts van der SCHEER [18676], woonde 1798 aan de Oude Kerk te Amsterdam.
Ondertrouwd [12349] op 16‑02‑1798 te Amsterdam (aktenummer: 643/315).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
16-02-1798
naam bruidegom:
[de] Munnik, Jan
naam eerdere vrouw:
Kroese, Geesje
naam bruid:
Kamphuis, Hermina
bronverwijzing:
DTB 643, p.315
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26258142 Compareerden als vooren
Jan de Munnik van Amsterdam, gereformeert, laast weduwnaar van Geesje Kroese aan de Botermarkt bij d' Utrechtsestraat
&
Hermina Kamphuijs, van Gramsbergen, gereformeert, oud 38 jaren, aan d'Oude kerk, geadsisteert met consent van haar vader Berend Kamphuijs woont te Gramsbergen.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Jan de Munnik & Hermijna Kamphuis'.
[opmerkingen] Hij vrouws dood goed. Zij vaders consent goed.
(aktenummer: x) met Jan Engelberts de MUNNIK [30117], 31 jaar oud, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 13‑04‑1766 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Jan de Munnik en Geertruij Bosman), zoon van Engelbert de MUNNIK [160021] en Marretje Reinders van der KRUIJS [126696], woont 1792/1798 Amstelgrachtje/Botermarkt bij de Utrechtsestraat te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [8796] op 11‑05‑1792 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
11-05-1792
naam bruidegom:
[de] Munnik, Jan
naam bruid:
Welmeer, Bartha
bronverwijzing:
DTB 637, p.170
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26258189 Echtgenote is Barta Joosten WELMEER [123201], geboren 1774 te Amsterdam, overleden voor 1797, dochter van Joost WELMEER [123292], woonde 1792 Prinsenstraat te Amsterdam. Hij was eerder ondertrouwd [8751] op 07‑04‑1797 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
07-04-1797
naam bruidegom:
[de] Munnik, Jan
naam eerdere vrouw:
Welmeer, Barta
naam bruid:
Kroese, Geesje
bronverwijzing:
DTB 642, p.126
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26258192 haar oom Jacobus Schouten op de Brouwersgracht met Geesjen KROESE [122932], geboren 1762 te Zwartsluuis, overleden te Amsterdam, begraven op 17‑08‑1797 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, woonde 1797 Keizersgracht te Amsterdam, 1797: op de Uijterszestraat bij de Bootermarkt< Amsterdam.}
Uit dit huwelijk:
1.
m
Jan Jans de MUNNIK [127139], geboren op 08‑06‑1799 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 28‑06‑1799 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): geen), zoon van Jan Engelberts de MUNNIK [30117] en Harmine Berends KAMPHUIS [19199] (zie 19199).

      ↑       ↑             ↑       ↑
    Berend Gerrits KAMPHUIS    x  Fennigjen Lamberts van der SCHEER  
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
    Jan Gerrits SCHONEKAMP     x │   Jannigjen Berends KAMPHUIS   │
       Derk STUTT        │x└─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                    V
                    ↓
 
      ↑       ↑             ↑       ↑
    Berend Gerrits KAMPHUIS    x  Fennigjen Lamberts van der SCHEER  
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
    Jan Gerrits SCHONEKAMP     x│   Jannigjen Berends KAMPHUIS   │
       Derk STUTT        x └─────────────────────────────────────┘
 
20603
Jannigjen Berends KAMPHUIS [20603], geboren te de Meene, gedoopt op 25‑08‑1740 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), overleden op 29‑06‑1824 om 02.00 uur te Gramsbergen 062 op 83-jarige leeftijd (bron: B.S. Gramsbergen, aktenummer: 18), dochter van Berend Gerrits KAMPHUIS [14226], landbouwer in de Meense, en Fennigjen Lamberts van der SCHEER [18676], woonde op 18‑08‑1763 Kalverstraat te Amsterdam, 071/08 074/07. Woonde 1748 in het Meenshuis in de Meene, Hardenberg/Gramsbergen.
1799 sinds enige jaren in Gramsbergen woonachtig.

Ondertrouwd (1) [1934] 00‑03‑1771 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), gehuwd op 30-jarige leeftijd op 14‑03‑1771 (bron: hvw), gehuwd voor de kerk op 14‑04‑1771 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen, aktenummer: 45).
Brontekst: 14-04-1771 Zijn hier in den h(eiligen) huwelijken staat bevestigt Jan Schonekamp, j.m. van deese plaats, en Jannigjen Kamphuis, j.d. uit de Meene, nadat zij driemaal onverhindert waren afgekondigt. Echtgenoot is Jan Gerrits SCHONEKAMP [18677], 28 jaar oud, geboren te op het veer in de Meene, gedoopt op 13‑05‑1742 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen, aktenummer: 63), 13 dito Jan, zone van Garrit Jansen Schonekamp en Aaltjen Harms eheluiden op het Veer in de Mene. Overleden op 22‑03‑1774 te Gramsbergen op 31-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jans VEERMAN (Klokhane) [20378], op het Veer te Ane, universeel erfgenaam, en Aaltje Hermsen [20358], woonde 1748 Ane (De Meene) Veerman te Schoutambt Hardenberg, 071vo/15.
Ondertrouwd (2) [1006] op 22‑08‑1799 te Gramsbergen en Coevorden (aktenummer: 8vo), gehuwd voor de kerk op 59-jarige leeftijd op 15‑09‑1799 te Gramsbergen (aktenummer: 8vo/61vo).
Brontekst: Gramsbergen, den 22 augustus 1799 Municipaliteitsleden: Gerrit Nijman en Jan Tangenberg. Zijn persoonlijk gecompareerd met verzoek om in ondertrouw te worden opgenomen en aangetekend, en dat daarvan op de drie eerstvolgende zondagen de huwelijks-geboden geschieden mogen: Derk Stutt, weduwenaar van Geertien Hundermans, geboren te Braamse in het Osnabrugse, en sedert eenige jaren te Coevorden woonagtig, als bruidegom ter eenre, en Jennegien Kamphuis, wed(uw)e van Jan Schonekamp, gebooren in de Meene in het Schoutampt Hardenberg, en sedert eenige jaaren alhier woonagtig, als bruid ter andere zijde, hetgeen geaccordeert is. De bovengenoemde zijn alhier, na dat ze ook te Coevorden de drie huwelijksgeboden onverhindert gehad hadden in den huwelijken staat bevestigd op den 15 sept(em)b(e)r 1799, luid attest van domini H.J. Krop. Echtgenoot is Derk STUTT [20642], negotie, geboren ca. 1740 te Braamse in het Osnabrugse, overleden vo 1803 te Coevorden, woonde 1794‑1799 te Coevorden. {Hij was eerder ondertrouwd [5567] voor 1799, gehuwd voor de kerk voor 1799 met Geertien HUNDERMAN [20619], geboren ca. 1750, overleden te Coevoren, begraven op 15‑02‑1799 te Coevorden.
Brontekst: Overledene
Geertien Hunderman
Geslacht
Vrouw
Relatie
Derk Stut
Geslacht
Man
Overledene_relatie
echtgenoot
Gebeurtenis
Overlijden
Datum
15-02-1799
Religie
Hervormd
Gebeurtenis
Begraven
Religie
Hervormd
Gebeurtenisplaats
Coevorden
Documenttype
DTB Begraven
Erfgoedinstelling
Drents Archief
Plaats instelling
Assen
Collectiegebied
Drenthe
Archief
Collectie Xerokopieen DTB
Registratienummer
27
Pagina
0018
Registratiedatum
15-02-1799
Akteplaats
Coevorden
Boek
overlijdensboek, 1792-1811
AkteSoort
Begraafregister }
Uit het eerste huwelijk:
1.
v
Fennigjen Jans SCHONEKAMP [19633], geboren te Gramsbergen, gedoopt op 18‑10‑1772 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), overleden op 25‑04‑1796 te Gramsbergen op 23-jarige leeftijd, dochter van Jan Gerrits SCHONEKAMP [18677] en Jannigjen Berends KAMPHUIS [20603] (zie 20603), woonde 1792 te j.d. van Gramsbergen, 1792: boedelhoudster.
Ondertrouwd [3190] op 15‑07‑1792 te Hardenberg/Gramsbergen (bron: 186/D; contra trouwregister), proclamatie in Hardenberg op 15, 22 en 29 juli, att. naar Gramsbergen gegeven 8 aug. (bron: hvw 15-07 bruid is boedelhoudster), gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 09‑08‑1792 te Gramsbergen (bron: 186/DTB Gramsbergen, aktenummer: 01vo).
Brontekst: den 9 aug. Zijn hier in den h. huwelijken staat bevestigd Evert Tiebers, jongman, wonende te Holtheme, zoon van Evert Tiebers en Griete Tiebers ehel(uiden) te Wielen, en Fennigjen Schonekamp, jonge dochter van wijlen Jan Schonekamp en Jannigjen Kamphuis, weduwe Schonekamp in deese plaats, nadat zij hier en ten Hardenberg volgens vertoonde attestatie, drie agtereenvolgende zondagen waren voorgesteld. Echtgenoot is Landstorm 146 Evert Everts TIEBERT (junior) [16520], 22 jaar oud, tapper, logementshouder, geboren te Wielen (Bentheim) (bron: RC/1813).
Brontekst: RC 1811: 11-1770.
Liste 2 1813: marié, 2 enf., aubergiste, fortune moyenne. Gedoopt op 22‑11‑1769 te Uelsen, overleden op 14‑06‑1833 om 17.00 uur te Loozen 2 op 63-jarige leeftijd (bron: B.S. Gramsbergen, aktenummer: 13), 15-03-1814: Blokkering Vesting Coevorden met militaire wapenrusting en 20 scherpe patroonen en twee vuursteenen: Gerrit Hakkers als remplacant voor Evert Tiebert Landstormnummer 146. Zoon van Evert Evertszn. TIEBERT (Stobben) [14752], landbouwer, en Grietje Evertsdr. STOBBEN [16519], 1792 j.m. van Wielen, wonend te Holtheme
1804 wednr. van Fennigje Schonekamp wonend te Hardenberg.
1814: huisnr. 63, 46 jaar, 4 kinderen.
{Hij is later ondertrouwd [3578] op 28‑04‑1804 te Hardenberg en Uelsen (bron: Ondertrouwboek 1795-1811 (inv. nr. 193), aktenummer: 50).
Brontekst: 28-04-1804 Zijn in ondertrouw opgenoomen:
Evert Tibert, Junior, Weduwnaar van Fennegien Schonekamp, gebooren te Wijlen in de Graafschap Bentheim, en thans woonende alhier, als Bruidegom ter eenre, en
Aleida Uitslag, jongedochter, gebooren te Ulsen in de Graafschap Bentheim en thans woonende alhier, als Bruid ter andere zijde
In fidem Na afloop der 3 gewoone Huwlijksproclama's op d. 18 Meij 1804 te Ulsen in de kerk getrouwd volgens attest van dien dag van Ds. J.B. Amshoff aldaar. Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 18‑05‑1804 te Uelsen (bron: 193, aktenummer: 50) met Aleida Hendriks UITSLAG [33798], geboren ca. 1779 te Uelsen, overleden op 24‑02‑1845 om 15.00 uur te Loozen 02 (bron: B.S. Gramsbergen, aktenummer: 11), dochter van Hendrik UITSLAG [94826] en Anna Hendriks HOOGSTRAATE [94827].}

             ↑                    ↑
      Berend KAPPELHOF      x     Geesjen Berends NIJMAN    
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
                     │  Geertruidt Berends KAPPELHOF   │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
623
Geertruidt Berends KAPPELHOF [623], geboren te Hardenberg, gedoopt op 22‑06‑1732 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 081), overleden na 1752 te Amsterdam, dochter van Berend KAPPELHOF [1092] en Geesjen Berends NIJMAN [6964], getuigen bij haar huwelijk zijn beide ouders en Gerrit Nijman, woonde 1752 op 't Water te Amsterdam.
 
                                  
                                        
┌─────────────────────────────────────┐
│       Evert KIEFT       │x       Jannetje LUCAS      
└─────────────────────────────────────┘ 
 
29956
Evert KIEFT [29956], bakker, geboren 1672 te Gramsbergen, woont 1700 Nieuwstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd [8129] op 17‑04‑1700 te Amsterdam (aktenummer: 531/261).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
17-04-1700
naam bruidegom:
Kieft, Evert
naam bruid:
Lucasz, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 531, p.261
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26480652 Compareerden als vooren
Evert Kieft van Gramsbergen, backer, oud 28 jaren, in de N. straet, ouders doot, geassisteert met sijn broeder Jan Kieft & Jannetje Lucasz van Almelo, oud 34 jaren, op de N. dijk, ouders doot, geassisteert met haer nicht Eijtje Jans.
Versoekende hare drie etc.
[ondertekend met twee kruisjes]
, gehuwd voor de kerk op 02‑05‑1700 te Amsterdam (aktenummer: 113368).
Brontekst: Name Evert Kieft
Spouse's Name Jannetje Lucas
Event Date 02 May 1700
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenote is Jannetje LUCAS [29957], geboren 1666 te Almelo, woont 1700 Nieuwendijk te Amsterdam.
 
      ↑                            
    Jan KIEFT op de MEPPELE                         
          │
┌──────────────────┴──────────────────┐
│      Jan Jans KIEFT      │x       Eijtje Jans SMIT      
└─────────────────────────────────────┘│x    Elisabeth Davids FEIJTINGH   
                    │                    
                 ┌─┬─┬─┼─┬─┬─┐
                 V * * V V * V
 
      ↑                            
    Jan KIEFT op de MEPPELE                         
          │
┌──────────────────┴──────────────────┐
│      Jan Jans KIEFT      │ x      Eijtje Jans SMIT      
└─────────────────────────────────────┘x    Elisabeth Davids FEIJTINGH   
                    │                    
                  ┌─┬─┼─┬─┐
                  V * M M V
 
17768
Jan Jans KIEFT [17768], lakenwerker, geboren te Gramsbergen, op de Meppele, gedoopt op 24‑02‑1661 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), s.v. Jann Kijft op de Meppele, overleden na 1712 te Amsterdam, 12-12-1702; poorter van Amsterdam uit Gramsbergen: Jan Kieft, lakenwerker met Lijsbeth Feijtink en David Feijtink ovl. huistimmerman. Zoon van Jan KIEFT op de MEPPELE [9104], woonde 1688‑1702 Noordse Bos te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [29597] op 24‑04‑1688 te Amsterdam (aktenummer: 517/037).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
24-04-1688
naam bruidegom:
Kieft, Jan
naam bruid:
Jans, Eijtje
bronverwijzing:
DTB 517, p.37
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26480638 Compareerden als vooren
Jan Kieft van Koefverden, laeken werker, oud 27 jaren, int Noorsebos, ouders doot, geassisteert met sijn mottje Jannetje Kieft & Eijtje Jans van Amsterdam, oud 27 jaren, als voorn, ouders doot, geassisteert met Annetje Louwissen.
Versoekende hare drie etc.
[ondertekend] Jan Kieft & Eijtjen Jans
, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 09‑05‑1688 te Amsterdam (aktenummer: 113367).
Brontekst: Name Jan Kieft
Spouse's Name Eijtje Jans
Event Date 09 May 1688
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenote is Eijtje Jans SMIT [72174], geboren 1661 te Amsterdam, overleden te Amsterdam, begraven op 19‑12‑1700 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, woonde 1700 laeste Weterings dwars straad te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [29699] op 20‑05‑1702 te Amsterdam (aktenummer: 534/227).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
20-05-1702
naam bruidegom:
Kieft, Jan Jansen
naam eerdere vrouw:
Smit, Eijtje Jansz
naam bruid:
Davits, Lijsbet
bronverwijzing:
DTB 534, p.227
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26098080 Compareerden als vooren
Jan Jansz Kieft van Gramsbergen, lakenwerker, weduwnaar Eijtie Jansz Smit int Noortsz Bosch & Lijsbet Davits van Amsterdam, oud 32 jaren, als voorn, geassisteert met haar moeder Lijsbet van Santen.
Versoekende hare drie etc.
[ondertekend] Jan Jansen Kieft & kruisje
(aktenummer: x) met Elisabeth (Lijsbeth) Davids FEIJTINGH [72295], 32 jaar oud, geboren te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 07‑05‑1670 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Peter Braems en Annitie van Santen), overleden te Amsterdam op 71-jarige leeftijd, begraven op 03‑12‑1741 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, dochter van David FEIJTINGH [161594], huistimmerman, en Elisabeth van SANTEN [72310], woonde 1702 te Amsterdam, 1741: ten huize van David Vijfting inde 3 Weetering dwars straat;
Uit het eerste huwelijk:
1.
v
Aaltje Jans KIEFT [33222], gedoopt (Hervormd) op 14‑12‑1692 te Amsterdam, Amstelkerk (getuige(n): Evert Janss Kieft en Geertruijd Harmens Kuijser), dochter van Jan Jans KIEFT [17768] (zie 17768) en Eijtje Jans SMIT [72174].
2.
x
Jan zijn kind Jans KIEFT [161590], geboren voor 1693, overleden te Amsterdam, begraven op 21‑06‑1693 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, kind van Jan Jans KIEFT [17768] (zie 17768) en Eijtje Jans SMIT [72174], woonde 1693 in de derde Weeterinchs dwars straet te Amsterdam.
3.
x
Jan zijn kind Jans KIEFT [161593], geboren voor 1695, overleden te Amsterdam, begraven op 31‑05‑1695 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, kind van Jan Jans KIEFT [17768] (zie 17768) en Eijtje Jans SMIT [72174], woonde 1695 int Noorse Bos te Amsterdam.
4.
v
Trijntje Jans KIEFT [160401], gedoopt (Hervormd) op 17‑04‑1695 te Amsterdam, Amstelkerk (getuige(n): Wouter Janse en Femmetje Gerrits), dochter van Jan Jans KIEFT [17768] (zie 17768) en Eijtje Jans SMIT [72174].
5.
v
Elsije Jans KIEFT [161587], gedoopt (Hervormd) op 27‑11‑1697 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Wouter Jans en Femmetie Gerrits), dochter van Jan Jans KIEFT [17768] (zie 17768) en Eijtje Jans SMIT [72174].
6.
x
Jan zijn kind Jans KIEFT [161591], geboren voor 1698, overleden te Amsterdam, begraven op 26‑06‑1698 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, kind van Jan Jans KIEFT [17768] (zie 17768) en Eijtje Jans SMIT [72174], woonde op 26‑08‑1698 int Noorse Bosch te Amsterdam.
7.
v
Elsie Jans KIEFT [161589], gedoopt (Hervormd) op 22‑08‑1700 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Barent Kieft en Johanna Iserloo) (bron: moeder is Ida Jans), dochter van Jan Jans KIEFT [17768] (zie 17768) en Eijtje Jans SMIT [72174].
Uit het tweede huwelijk:
8.
v
Lijsbet Jans KIEFT [161588], gedoopt (Hervormd) op 17‑12‑1702 te Amsterdam, Amstelkerk (getuige(n): Barent Fijting en Lijsbet van Sante), dochter van Jan Jans KIEFT [17768] (zie 17768) en Elisabeth (Lijsbeth) Davids FEIJTINGH [72295].
9.
x
Jan zijn kind Jans KIEFT [161592], geboren voor 1704, overleden te Amsterdam, begraven op 10‑02‑1704 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, kind van Jan Jans KIEFT [17768] (zie 17768) en Elisabeth (Lijsbeth) Davids FEIJTINGH [72295], woonde 1704 int Noortse Bos te Amsterdam.
10.
m
Joannes Jans KIEFT [33256], gedoopt (Hervormd) op 20‑07‑1704 te Amsterdam, Amstelkerk (getuige(n): Davit Feijtingj en Aegje Jonas), zoon van Jan Jans KIEFT [17768] (zie 17768) en Elisabeth (Lijsbeth) Davids FEIJTINGH [72295].
11.
m
David Jans KIEFT [33234], gedoopt (Hervormd) op 13‑10‑1709 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Barent Fijtingh en Pietertje Jonas), zoon van Jan Jans KIEFT [17768] (zie 17768) en Elisabeth (Lijsbeth) Davids FEIJTINGH [72295].
12.
v
Elsie Jans KIEFT [33261], gedoopt (Hervormd) op 24‑04‑1712 te Amsterdam, Amstelkerk (getuige(n): Davit Feijtingh en Juditkje de Vos), dochter van Jan Jans KIEFT [17768] (zie 17768) en Elisabeth (Lijsbeth) Davids FEIJTINGH [72295].

                                  
                                        
                     ┌─────────────────────────────────────┐
      Steven Siewerts       x │      Agnietje Klasen      │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
160846
Agnietje Klasen [160846], geboren 1603 te Hardenberg, woont 1647 te Hardenberg.
Ondertrouwd [22893] op 16‑03‑1647 te Amsterdam (aktenummer: 464/299).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
16-03-1647
naam bruidegom:
Siewersz, Steven
naam bruid:
Claes, Agnietje
bronverwijzing:
DTB 464, p.299
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26391853 Compareerden als vooren
Steven Siewerts van Witswort, Spaense stoelmaecker, out 38 jaer, geen ouders hebbende, woonende inde Pottebackersteech
&
Agniete Claes van Hardenbergh, out 44 [?] jaer, woonende als voorn, geen ouders hebbende.
Versoeckende hare drye Sindaeghse etc.
[ondertekend met twee merktekenen]
, gehuwd voor de kerk op 07‑04‑1647 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Steven Sijvertsz
Spouse's Name Angniet Claesdr
Event Date 07 Apr 1647
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Steven Siewerts [160845], Spaanse-stoelmaker, geboren 1609 te Witswort? Hij woont 1647 Pottebackersteeg te Amsterdam.
 
                                  
                                        
                     ┌─────────────────────────────────────┐
      Willem WALLIEN       x │      Grietje Klasen      │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
160961
Grietje Klasen [160961], geboren ca. 1630 te Hardenberg.
Ondertrouwd [51559] op 23‑06‑1657 te Amsterdam (aktenummer: 477/304).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
23-06-1657
naam bruidegom:
Wallien, Willem
naam bruid:
Claes, Grietje
bronverwijzing:
DTB 477, p.304
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26531019 Echtgenoot is Willem WALLIEN [160960], geboren ca. 1630 te Amsterdam.
 
                                  
                                        
                     ┌─────────────────────────────────────┐
      Pieter Pieters       x │      Lijsbeth Klasen      │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
158639
Lijsbeth Klasen [158639], geboren 1631 te Aenen, Gramsbergen? Zij woont 1662 Wendijc te Amsterdam.
Ondertrouwd [51585] op 14‑01‑1662 te Amsterdam (aktenummer: 685/132).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
14-01-1662
naam bruidegom:
Pieterse, Pieter
naam eerdere vrouw:
Tijsse, Grietje
naam bruid:
Claes, Lijsbeth
bronverwijzing:
DTB 685, p.132
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26505924 Zij geass. met haer suster Trijnne Barteloxde. Echtgenoot is Pieter Pieters [52638], glasemaecher, geboren ca. 1630 te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [51584] voor 1662 met Grietie TIJSSE [102825], geboren ca. 1630, overleden voor 1662.}
 
                                  
                                        
                     ┌─────────────────────────────────────┐
      Teunis Pieters       x │      Marij Klasen       │
       Maes Jans         x└─────────────────────────────────────┘
 
                                  
                                        
                     ┌─────────────────────────────────────┐
      Teunis Pieters       x│      Marij Klasen       │
       Maes Jans        x └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                    V
 
160008
Marij Klasen [160008], geboren ca. 1610 te Hardenberg, woont 1634 Warmoesgracht te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [51368] voor 1634 (aktenummer: x) met Teunis Pieters [160009], geboren ca. 1610, overleden voor 1634.
Ondertrouwd (2) [51367] op 02‑11‑1634 te Amsterdam (aktenummer: 443/109).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
02-11-1634
naam bruidegom:
Janssen, Maes
naam bruid:
Claes, Marrij
naam eerdere man:
Pietersz, Teunis
bronverwijzing:
DTB 443, p.109
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26367199 bruidegoms getuige is schipper Egbert Baerents []
bruid is weduwe van Teunis Pieters
, gehuwd voor de kerk op 24‑12‑1634 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Maes Jansz
Spouse's Name Maritje Claes
Event Date 24 Dec 1634
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Maes Jans [160007], schipperknegt, geboren 1610 te Zwartsluis, woont 1634 te Zwolle.
Uit het tweede huwelijk:
1.
v
Jannetje Masen [161202], geboren op 26‑02‑1636 te Amsterdam (aangifte door: Josijntje Mastes []).
Brontekst: kind:
, Jannetje
doopdatum:
26-02-1636
kerk:
Nieuwe Kerk
godsdienst:
Hervormd
vader:
Jansz, Maes
moeder:
Claes, Marij
bronverwijzing:
DTB 41, p.428
Doopregister: NL-SAA-24326225 Dochter van Maes Jans [160007], schipperknegt, en Marij Klasen [160008] (zie 160008).

      ↑                            
     Jan Hermsen KONING      x       Janna BERENDS       
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│    Barend Jans KLEEFMANS    │x      Engelina van de POLL     
└─────────────────────────────────────┘│x      Bartina de LANGE      
                    │x     Geesjen van der SLUIJS    
                    │                    
                    V
 
      ↑                            
     Jan Hermsen KONING      x       Janna BERENDS       
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│    Barend Jans KLEEFMANS    │ x     Engelina van de POLL     
└─────────────────────────────────────┘x       Bartina de LANGE      
                    │x     Geesjen van der SLUIJS    
                    │                    
                    V
                    x
 
      ↑                            
     Jan Hermsen KONING      x       Janna BERENDS       
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│    Barend Jans KLEEFMANS    │ x     Engelina van de POLL     
└─────────────────────────────────────┘ x      Bartina de LANGE      
                    x     Geesjen van der SLUIJS    
 
6082
Barend Jans KLEEFMANS [6082], geboren 1722 te Hardenberg, overleden op 31‑03‑1792 te Amsterdam, begraven op 06‑04‑1792 te Amsterdam, Nieuwe Kerk en Engelse Kerk, 05-02-1754: Poorter van Amsterdam uit Hardenberg: Barend Kleefmans.
19-08-1760: Testament.
08-09-1760: Notariële akte betreffende nalatenschap van een bekende genaamd de heer de Raadt.
10-01-1765: verkoper: [van der] Horst wed. Adriaan van der Meijden, Erven Barentje
koper: Cleefman, Barend
Beurspassage. Baafjessteeg (ZZ): Huis en erf, tussen Nieuwendijk en Damrak.
14-12-1769: verkoper: Cleefmans, Barend
koper: Roos, Franciscus
Beurspassage, Baafjessteeg (ZZ), : Tussen Nieuwendijk en Damrak ('t Water).
12-12-1770: verkoper: Hiddes, Erven Dirk
koper: Kleefmans, Barend
Tweede Leliedwarsstraat: Tweede Nieuwe Leliedwarsstraat (OZ): Huis en erf, tussen Nieuwe Leliestraat en Bloemgracht.
02-12-1786: Testament Barent Kleefmans en Gesina van der Sluijs echtelieden wonende in de Tweede Lelijdwarsstraat.
19-10-1792: Notariële akte betreffende obligatie uit erfenis.
12-07-1793: Boedelscheiding. Vele bezittingen waaronder ook nog een huis aan de Laurierstraat verhuurd aan de weduwe Koster.
27-10-1803: verkoper: Gezina van der Sluijs wed. Barend Kleefmans wednr. Bartina de Lange
koper: Frans Roos
Tweede Leliedwarsstraat, Tweede Nieuwe Leliedwarsstraat (OZ): 1/2 huis en erf, tussen Bloemgracht en Nieuwe Leliestraat.
Zoon van Jan Hermsen KONING [8216] en Janna BERENDS [6146], woonde 1753/56/86 Singel/Keizersgracht/Leliestraat te Amsterdam, 31-03-1792: In de Tweede Lelijdwarsstraat nabij de Blomgragt.
Ondertrouwd (1) [8020] op 19‑10‑1753 te Amsterdam (aktenummer: 597/128).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
19-10-1753
naam bruidegom:
Kleefmans, Barent
naam bruid:
[van der] Pol, Engelina
bronverwijzing:
DTB 597, p.128
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26232696
Compareerden als vooren
Barent Kleefmans van den Hardenberg, oud 31 jaar, op 't Cingel, sijn moeder Janna Kleefmans te Hardenberg.
Engelina van der Pol van Warensfelt, oud 31 jaar, woont als voorn, geassisteert met haar moeder Geertje Gerritsen.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Barent Kleefmans - kruisje.
[opmerkingen] Hij moeders consent goet ingebragt.
Gehuwd voor de kerk op 04‑11‑1753 te Amsterdam (aktenummer: 113361).
Brontekst:
Name Barend Cleefman
Spouse's Name Engelina Van De Poll
Event Date 04 Nov 1753
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Engelina van de POLL [29480], geboren 1722 te Warensfelt, dochter van Geertje GERRITSEN [29481], woont 1758 te Warensfelt.
Ondertrouwd (2) [8021] op 15‑07‑1756 te Amsterdam (aktenummer: 600/050).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
15-07-1756
naam bruidegom:
Kleefmans, Barent
naam eerdere vrouw:
[van der] Pol, Engelina
naam bruid:
[de] Lange, Bartina
bronverwijzing:
DTB 600, p.50
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26232650
Compareerden als vooren
Barent Kleefmans van Hardenberg, gereformeert, weduwnaar Engelina van der Pol op de Kijsersgragt.
&
Bartina de Lange van Vollenhove, gereformeert, oud 35 jaar, op Cingel, haar moeder Hendrikje Borne te Vollenhoven.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Barent Kleefmans & Bartina de Lange.
[opmerkingen] Hij vrous doot goet ingebragt. Hij weeskamer voldaan 13 junij 1756. Sij moeders consent goet ingebragt.
Gehuwd voor de kerk op 01‑08‑1756 te Amsterdam (aktenummer: 113361).
Brontekst:
Name Barend Kleefmans
Spouse's Name Bartina De Lange
Event Date 01 Aug 1756
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Echtgenote is Bartina de LANGE [29483], geboren 1721 te Vollenhove, overleden te Amsterdam, begraven op 24‑08‑1784 te Amsterdam, Nieuwe Kerk en Engelse Kerk, dochter van Hendrikjen BORNE [29484], woonde 1784 te Amsterdam.
Ondertrouwd (3) [15997] op 13‑01‑1786 te Amsterdam (aktenummer: 631/026).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
13-01-1786
naam bruidegom:
Kleefmans, Barend
naam eerdere vrouw:
[de] Lange, Bartina
naam bruid:
[van der] Sluijs, Geesje
bronverwijzing:
DTB 631, p.26
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26232626
Compareerden als vooren
Barend Kleefmans van den Hardenberg, gereformeert, weduwnaar van Bartina de Lange in de Leliestraat
&
Geesje van der Sluijs van Rarep, gereformeert, oud 48 jaar, op 't Cingel, ouders doot, geadsisteert met Rutgerus van Helsbergen op de Haarlemmerdijk.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Barent Kleefmans - kruisje.
[opmerkingen] Hij vrous doot goet ingebragt.
Gehuwd voor de kerk op 29‑01‑1786 te Amsterdam, Oudekerk (Hervormd) (bron: image 87 - https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-H9DP-Q?i=86&wc=SM9S-N3G%3A1293193204%2C382015502%2C382577101&cc=20379850, aktenummer: 113363).
Brontekst:
Name Barend Kleefmans
Spouse's Name Geesje Van De Sluijs
Event Date 29 Jan 1786
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eerste gebod 15 janr., Tweede gebod 22 janr., Derde gebod 29 janr. 1786.
Barend Kleefmans wede. Bartina de Lange in de Leliestraat & Geesje van der Sluijs op de Cingel.
Echtgenote is Geesjen van der SLUIJS [33179], geboren 1738 te Rarep? Overleden te Amsterdam, begraven op 10‑02‑1803 te Amsterdam, Nieuwe Kerk en Engelse Kerk, woonde 1786 Singel te Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk:
1.
v
Johanna CLEEFMANS [29482], gedoopt (Hervormd) op 06‑04‑1755 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Harmanus Cleefmans en Selia Hooman), dochter van Barend Jans KLEEFMANS [6082] (zie 6082) en Engelina van de POLL [29480].
Uit het tweede huwelijk:
2.
v
Hendrikjen Barends KLEEFMANS [101444], gedoopt (Hervormd) op 23‑11‑1760 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Theodorus van Rijn en Hendrikje Borne), overleden na 1792, dochter van Barend Jans KLEEFMANS [6082] (zie 6082) en Bartina de LANGE [29483].
Ondertrouwd [7993] voor 1792 met Dirk van GELDER [178928], geboren ca. 1760, overleden na 1792.

      ↑       ↑             ↑       
    Jan Hendriks KLEINTJES     x    Hendrikjen Sweersen ZWEERS   
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
    Jan Hendriks NIEUWHUIJS     x │    Annegien Jans KLEINTJES    │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                   ┌┴┐
                   M V
                    ↓
 
17523
Annegien Jans KLEINTJES [17523], geboren te Gramsbergen, gedoopt op 17‑10‑1686 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen, aktenummer: 90), den 17 octob(e)r Annegien, dochter van Kleinties Jan, decker alhijr. Overleden na 1748 te Amsterdam, dochter van Jan Hendriks KLEINTJES (Kleinties Jan) V [20835], dekker, en Hendrikjen Sweersen ZWEERS V [17230], woonde 1713 Voorburgwal te Amsterdam.
Ondertrouwd [7641] op 21‑04‑1713 te Amsterdam (aktenummer: 549/152).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
21-04-1713
naam bruidegom:
Nieuwenuijs, Jan
naam bruid:
Klijntjis, Annetje Jans
bronverwijzing:
DTB 549, p.152
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26118985 Jan Nieuwenhuijs van den Hardenberg, bakker, oud 30 jare in de Lourierstraet sijn vader Hendr. Nieuwenhuijs tot den Hardenberg en Annetje Jans Klijntjes van Gramsbergen, oud 27 jare op de Voorburgwal, haer moeder Hendrike Sweerts tot Gramsbergen. Echtgenoot is Jan Hendriks NIEUWHUIJS [27642], 30 jaar oud (zie 27642).
Uit dit huwelijk:
1.
m
Hendrick Jans NIEUWENHUIS [41866], gedoopt (Hervormd) op 04‑02‑1714 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Venebrugh, Egbert en Nijeuhuijs, Hendrickel), zoon van Jan Hendriks NIEUWHUIJS [27642] (zie 27642) en Annegien Jans KLEINTJES [17523] (zie 17523).
2.
v
Grietje Jans NIEUWENHUIS [29611], gedoopt (Hervormd) op 13‑12‑1716 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Gerret Nijeuenhuijs en Grietje Verhaer), dochter van Jan Hendriks NIEUWHUIJS [27642] (zie 27642) en Annegien Jans KLEINTJES [17523] (zie 17523).

      ↑                            
     Hendrik KLINGENBERG                          
          └────────────────────────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
      Gijsbert PARI       x │  Albertje Hendriks KLINGENBERG  │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                    M
 
29649
Albertje Hendriks KLINGENBERG [29649], geboren 1646 te Gramsbergen, dochter van Hendrik KLINGENBERG [21080].
Ondertrouwd [8073] op 19‑10‑1680 te Amsterdam (aktenummer: 508/056).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
19-10-1680
naam bruidegom:
Pari, Gijsbert
naam bruidegom:
Pareij, Gijsbert
naam bruid:
Hendrikx, Albertje
bronverwijzing:
DTB 508, p.56
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26501565 Gijsbert Pari van Nimwegen (Minnochen, Munchen?) kleermakr out 32 jaren op de Fluweleburgwal geass. Met moeders consent en Albertje Hendrikx van Gramsbergen out 34 jaren op de kijsersgraft ouders doot geass. Met Aeltie Hendrikx. (ondertekent doot Gijsbert grewen?]. Gehuwd voor de kerk op 10‑11‑1680 te Amsterdam (aktenummer: 113366).
Brontekst: Name Gijsbert Pari
Spouse's Name Albertje Hendricx
Event Date 10 Nov 1680
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Gijsbert PARI [29650], kleermaker, geboren 1648 te Nijmegen?
Uit dit huwelijk:
1.
m
Jan Gijsberts PERREIJ [29651], gedoopt (Hervormd) op 17‑10‑1681 te Amsterdam, Oude Kerk, zoon van Gijsbert PARI [29650], kleermaker, en Albertje Hendriks KLINGENBERG [29649] (zie 29649).

      ↑                    ↑       
     Alof Klasen KLUMPERS     x     Geesjen Geerts KLUMPERS    
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│    Barent Adolfs KLUMPERS    │x      Jannetje BOSSIHEL      
└─────────────────────────────────────┘ 
 
9359
Barent Adolfs KLUMPERS (ouders nazien) [9359], geboren 1712 te Holthone, zoon van Alof Klasen KLUMPERS [9340] en Geesjen Geerts KLUMPERS (Geertje Gerrits) [9360], woont 1744 te Heemstede.
Ondertrouwd [4912] op 11‑12‑1744 te Amsterdam (aktenummer: 727/345).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
11-12-1744
naam bruidegom:
Klumper, Barent
naam bruid:
Bossihel, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 727, p.345
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26096989 Compareerden als vooren
Barent Klumper van Holthoon, oud 32 jaar, woond onder Heemsteede, ouders doot, geassisteert met sijn neef Roeloff Harms
&
Jannetje Bossihel van Loon, oud 28 jaar, in de Utregtsedwarstraat, ouders doot, geassisteert met haar motje Grietje Bossihel.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Baarent Klumper - [kruisje]
[opmerkingen] Heemsteede.
(aktenummer: x) met Jannetje BOSSIHEL [33267], geboren 1716 te Loon, woont 1744 Utrechtsedwarsstraat te Amsterdam.
 
      ↑                    ↑       
     Alof Klasen KLUMPERS     x     Geesjen Geerts KLUMPERS    
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
      Pieter LENTINK       x │    Geesjen Adolfs KLUMPERS    │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
18279
Geesjen Adolfs KLUMPERS [18279], geboren te Holthone (bron: voornaam onleesbaar), gedoopt op 10‑03‑1709 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), overleden te Amsterdam op 83-jarige leeftijd, begraven op 23‑04‑1792 te Amsterdam, Nieuwe Kerk en Engelse Kerk, dochter van Alof Klasen KLUMPERS [9340] en Geesjen Geerts KLUMPERS (Geertje Gerrits) [9360], woonde 1743 opt Water te Amsterdam.
Ondertrouwd [8664] op 19‑04‑1743 te Amsterdam (aktenummer: 586/238).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
19-04-1743
naam bruidegom:
Lenting, Pieter
naam bruid:
Klumpers, Geesje
bronverwijzing:
DTB 586, p.238
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26106508 Compareerden als vooren
Pieter Lentink van Serusterveen, oud 33 jaar, in de Wiringenstraat, sijn vader Wiegers Lenting tot Serusserveen & Geesje Klumpers van Dalen, oud 33 jaar, opt Water, haar vader Adolff Klumper tot Dalen.
Versoekende hare drie etc.
[ondertekend] Pijtter Lenting & Gesien Klumpers
[opmerkingen] Hij vaders consent goet ingebragt. Sij vaders consent goet ingebragt.
(aktenummer: x) met Pieter LENTINK [92301], geboren 1710 te Surhuisterveen, overleden te Amsterdam, begraven op 13‑05‑1772 te Amsterdam, Nieuwe Kerk en Engelse Kerk, woonde 1743 Wieringerstraat te Amsterdam.
 
                                  
      Albert KLUMPERS                           
          └────────────────────────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
       Willem COLAN       x │   Jannetje Alberts KLUMPERS   │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                 ┌─┬─┬┴┬─┬─┐
                 M M M M M V
 
102381
Jannetje Alberts KLUMPERS [102381], geboren 1707 te Gramsbergen, overleden na 1738 te Alkmaar, dochter van Albert KLUMPERS [2547], woonde 1733 te Gramsbergen.
Ondertrouwd [34836] op 24‑04‑1733 te Amsterdam (aktenummer: 574/357).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
24-04-1733
naam bruidegom:
Colan, Willem
naam bruid:
Klumpers, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 574, p.357
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26061386 Compareerden als vooren
Willem Colan van Amsterdam, oud 26 jaar, op de Flueele Burgwal, ouders dood, geassisteert met Jan ter Mark & Jannetje Klumpers van Gramsbergen, oud 26 jaar, woond als vooren, haar vader Albert Klumpert tot Gramsbergen.
Versoekende hare drie etc.
[ondertekend] Willem Colan & Janten Klumpes
[opmerkingen] Sij vaders consent goed ingebragt.
Gehuwd voor de kerk op 10‑05‑1733 te Amsterdam (aktenummer: 113361).
Brontekst: Name Willem Colan
Spouse's Name Jannetje Clumpers
Event Date 10 May 1733
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Willem COLAN [102396], geboren 1707 te Amsterdam, overleden na 1738 te Alkmaar, woonde 1733 Fluwele Burgwal te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
m
Klaas Willems COLAN [161269], gedoopt (Hervormd) op 19‑03‑1734 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Jacob Colan en Aaltje Colan), zoon van Willem COLAN [102396] en Jannetje Alberts KLUMPERS [102381] (zie 102381).
2.
m
Klaas Willems COLAN [161268], gedoopt (Hervormd) op 25‑07‑1736 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Harmen Klumpers en Anna Tieleman), zoon van Willem COLAN [102396] en Jannetje Alberts KLUMPERS [102381] (zie 102381).
3.
m
Klare COLAN [32090], geboren op 23‑12‑1738 te Alkmaar.
Brontekst: Name Klare
Event Type Baptism
Event Date 23 Dec 1738
Event Place Alkmaar, Noord-Holland, Nederland
Event Place Alkmaar
Gender Unknown
Father's Name Willem Colan
Mother's Name Jannetje Klumper Zoon van Willem COLAN [102396] en Jannetje Alberts KLUMPERS [102381] (zie 102381).
4.
m
Albertus Willems COLAN [32105], gedoopt op 03‑04‑1740 te Alkmaar (bron: DTB). Albertus k.v. Willem Colan en Jannetje Klumper. Zoon van Willem COLAN [102396] en Jannetje Alberts KLUMPERS [102381] (zie 102381).
5.
m
Albertus Willems COLAN [32127], gedoopt op 21‑05‑1741 te Alkmaar (bron: DTB). Albertus k.v. Willem Colan en Jannetje Klumper. Zoon van Willem COLAN [102396] en Jannetje Alberts KLUMPERS [102381] (zie 102381).
6.
v
Clara Willems COLAN [32115], gedoopt op 25‑10‑1744 te Alkmaar (bron: DTB). Clara k.v. Willem Colan en Jannetje Klumpers. Dochter van Willem COLAN [102396] en Jannetje Alberts KLUMPERS [102381] (zie 102381).

      ↑                    ↑       
     Alof Klasen KLUMPERS     x     Geesjen Geerts KLUMPERS    
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
    Dirk Hendriks BAARSLAG     x │   Marrigjen Adolfs KLUMPERS   │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                    V
 
31871
Marrigjen Adolfs KLUMPERS [31871], geboren te Holthone, gedoopt op 27‑03‑1707 te Gramsbergen, overleden na 1752 te Amsterdam, dochter van Alof Klasen KLUMPERS [9340] en Geesjen Geerts KLUMPERS (Geertje Gerrits) [9360], woonde 1745 Tuinstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd [12677] op 12‑02‑1745 te Amsterdam (aktenummer: 588/152).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
12-02-1745
naam bruidegom:
Baarslag, Dirk
naam bruidegom:
Baartslag, Dirk
naam eerdere vrouw:
[van] Graanen, Femmetje
naam bruid:
Klumpers, Martje
bronverwijzing:
DTB 588, p.152
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26044204 Compareerden als vooren
Dirk Baartslag van Grams Bergen, weduwnaar Femmetje van Graanen op de Reguliersgraft
&
Martje Klumpers van Daalen, oud 37 jaar, in de Tuijnstraat, haar vader Alef Klumper te Daalen.
Versoekende hare drie etc.
[ondertekend] Dirck Baarslag & Marija Klumpers.
[opmerkingen] Sij vaders consent goet ingebragt.
Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 28‑02‑1745 te Amsterdam (aktenummer: 113361).
Brontekst: Name Dirk Baartslag
Spouse's Name Marretje Klumpers
Event Date 28 Feb 1745
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Dirk Hendriks BAARSLAG [31681], 46 jaar oud (zie 31681). Testament in Amsterdam 09-11-1752, echtpaar woont in de Spiegelstraat tussen de Keizersgracht en Kerkstraat.
https://notarieel.archief.amsterdam/f/13.835.129.452.290/view
nu:
https://archief.amsterdam/inventarissen/scans/5075/365.1.11/start/440/limit/10/highlight/2
. {Hij was eerder ondertrouwd [12477] op 26‑04‑1731 te Amsterdam (aktenummer: 572/012).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
26-04-1731
naam bruidegom:
Baarslag, Dirk
naam bruid:
[van] Graanen, Femmetje
bronverwijzing:
DTB 572, p.12
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26044224 Compareerden als vooren
Dirk Baartslag van Gramsbergen, oud 30 jaar op de Blommarkt, ouders dood, geassisteert met sijn suster Wijbrig Baartsla
&
Femmetje van Graanen van Gramsbergen, oud 33 jaar op de Flueele Burgwal, ouders dood, geassisteert met haar neef Pieter van Santen.
Versoekende hare drie tec.
[ondertekend] Dirck Baarslag & Femmete van Granen.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 13‑05‑1731 te Amsterdam (aktenummer: 113361).
Brontekst: Name Dirk Baardslag
Spouse's Name Femmetje Van Graanen
Event Date 13 May 1731
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenote is Femmetje van GRAANEN [31862] (zie 31862).}
Uit dit huwelijk: 1 kind.


Eerste blad    Vorig blad    Blad 12 van 25 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail