Eerste blad    Vorig blad    Blad 2 van 25 bladen Volgend blad    Laatste blad

      ↑       ↑             ↑       ↑
     Jan Derks BAARSLAG      x    Geertruid Alberts MAARLINK   
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
                     │    Jannigjen Jans BAARSLAG    │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
19339
Jannigjen Jans BAARSLAG [19339], geboren te Gramsbergen, gedoopt op 01‑10‑1760 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), overleden na 1783 te Amsterdam, dochter van Jan Derks BAARSLAG [18761] en Geertruid Alberts MAARLINK (ouders nazien) [19558], woonde 078/06.
 
      ↑       ↑             ↑       ↑
     Hendrik Jans BAARSLAG     x    Anna Aleidt Frederiks SMIT   
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
                     │   Wibbegien Hendriks BAARSLAG   │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
18768
Wibbegien (Wijbrig) Hendriks BAARSLAG [18768], geboren te Gramsbergen, Vlek, gedoopt op 25‑04‑1697 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), overleden 1768 te Gramsbergen (bron: lidmatenboek 079 (anno 1753), aktenummer: 68), dochter van Hendrik Jans BAARSLAG [17742], timmerman, en Anna Aleidt Frederiks SMIT [17348], woonde 1727 te Amsterdam, 102B/04 112vo/02. VT1748: Gramsbergen 58.
 
                                  
                            Trine OPHOF       
                              │
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
      Willem de BRUIJN      x │     Willempje BAARSLAG     │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
102173
Willempje BAARSLAG [102173], geboren 1713 te Hardenberg, dochter van Trine OPHOF [102205], woont 1735/1743 Cingel/Keijsersgracht te Amsterdam, 27-10-1735: Willempje Baarslag, op de Cingel, ingekomen met attestatie van Hardenberg.
Ondertrouwd [31646] op 18‑10‑1743 te Amsterdam (aktenummer: 587/015).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
18-10-1743
naam bruidegom:
[de] Bruijn, Willem
naam eerdere vrouw:
Maas, Johanna
naam bruid:
Baarslagh, Willempje
bronverwijzing:
DTB 587, p.15
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26057341 bruidegom: weduwnaar van Johanna Maas
bruid: haar moeder Trintje Ophoff tot den Hardenbergh
(acte verleend den 08 November 1743 om tot Amstelveen te trouwen)
, gehuwd voor de kerk op 10‑11‑1743 te Amstelveen. Willem de Bruijn Wednr. Johanna Maas Onlangs van den Amstel onder Amstelveen
&
Willempje Baarslagh j.d. nu beijde van Amsteldam. Alhier Getrouwt.
Echtgenoot is Willem de BRUIJN [102155], geboren ca. 1710 te Werkhove, woont 1743 op den Amstel te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [32658] voor 1743 met Johanna MAAS [102196], overleden voor 1743.}
 
      ↑       ↑             ↑       ↑
     Jan Gerrits BAARSLAG     x    Gesina Hermsen RICHTERINK    
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│   Rutger Jans BAARSLAG SMIT   │x    Creijntje van WIJNGAARDEN    
└─────────────────────────────────────┘ 
 
4579
Rutger Jans BAARSLAG SMIT [4579], geboren ca. 1736, overleden op 20‑04‑1808 te Montfoort, begraven op 25‑04‑1808 te Montfoort. Rutgert was op jonge leeftijd in de kost bij Johannes Sonnenberg en Alberta Rigterink in Linschoten. Rutgert is op jonge leeftijd naar een oom en tante gestuurd die geen kinderen hadden, Rutger werd daarmee erfgenaam. Kennelijk heeft hij daarom hun naam aan de zijne toegevoegd: Baarslag Smit.
11-08-1761: Rutgert Baartslag Smit en Susanna Sonnenberg, als erfgenamen en executeurs van 'hun moeye Alida Rigtering Smit', verkopen een obligatie groot f 1.500,- aan Jeronimus Nolthenius. De obligatie is in 1754 op naam van Alida Smit, weduwe Gerrit Smit, gesteld. [Akte 11-8-1761, toegang 5075, inv.nr. 12022, nr. 367, notaris A. Coijmans (not.archief Amsterdam)]
Alle erfgenamen van Alida Rigtering Smit komen persoonlijk naar Amsterdam om hun legaat op te halen en de ontvangst daarvan bij de notaris vast te leggen.
20-08-1761 nr. 381. Johannes Sonnenberg en Alberta Rigtering, wonende te Linschoten, hebben uit handen van Rutgert Baartslag Smit en Antony de Hamer (executeurs) f 4.000,- ontvangen.
26-08-1761 nr. 393. Er is kennelijk toch iets gewijzigd in de uitkering van het legaat aan Johannes en Alberta. Rutgert, Susanna en Anthony de Hamer verklaren in een akte van transport een obligatie van f 1.500,- aan Johannes en Alberta te hebben overgedragen.
07-09-1761 nr. 424. Evert van Spankeren, schipper van Ouderkerk op Amsterdam, wonende aan De Nes, heeft f 1.000,- ontvangen, zijnde het legaat aan zijn vrouw Susanna Rigtering.
14-09-1761 nr. 438. Egbert, Sophia en Anna Catharina Sonnenberg zijn in Amsterdam en hebben ieder hun legaat ontvangen.
21-09-1761 nr. 456. Gerrit Ooms, wonende te Linschoten, en Johanna Ooms, wonende binnen deze stad, zijnde vader en dochter, hebben ieder hun legaat ontvangen.
21-09-1761 nr. 457. Er is opnieuw iets gewijzigd in de uitkering van een legaat. Susanna en Rutgert verklaren in een akte van transport een obligatie van f 1.200,- aan Sophia Sonnenberg te hebben overgedragen.
21-09-1761, nr. 458. Hezelfde geldt voor het legaat aan Anna Catharina. Susanna en Rutgert verklaren in een akte van transport een obligatie van f 1.000,- aan Anna C. te hebben overgedragen.
21-09-1761, nr. 459. Idem voor het legaat van Gerrit Ooms. Susanna en Rutgert verklaren in een akte van transport een obligatie aan Gerrit en zijn vrouw Jenneke van Ringelesteijn te hebben overgedragen.
Deze akte vermeldt wat opmerkelijke feiten. De obligatie staat op naam van Aaltje Spijkers en was overgedragen aan Aaltje van der Tack op 6-6-1722. Gerrit en Alida Smit hebben deze obligatie in eigendom verkregen via de moeder van Gerrit Rigtering Smit, Elisabeth Munnikemeijer weduwe van Harmen Rigtering Smit. Elisabeth op haar beurt verkreeg eigendom via Rutgert Smit en Maria Muller, zie hun testament d.d. 25-10-1729 gepasseerd bij notaris Hendrik de Nieten (?). Rutgert en Maria hebben de obligatie ontvangen van Leendert Deeken, weduwnaar van Aaltje van der Tack blijkens een onderhandse transportakte d.d. 26-6-1733. Dit alles zou blijken uit het mutuele testament van Alida en Gerrit Rigtering Smit gepasseerd op 26 december 1741 bij notaris Hendrik van Aaken te Amsterdam.
26-10-1761 nr. 532. Gerrit Baarslag uit Hardenberg, zoon van Gesina Rigtering en Jan Baarslag, ontvangt f 500,-.
26-10-1761 nr. 533. Susanna en Rutgert verklaren dat Dirk van Voorst 'uitlandig' is, Oost Indièe, en stellen zijn legaat veilig door een obligatie van f 2.000,- te transporteren op zijn naam. De obligatie is bekomen van juffrouw Johanna de Bruijn blijkens een akte van transport d.d. 6 maart 1750 voor notaris Arnoldus de Ridder alhier.
21-12-1761 nr. 662. Susanna en Rutgert geven een opsomming van alle overgedragen obligaties (ook aan Egbert Rutgert van Voorst, Egbert en Hermanna Elisabeth Baarslag).
21-12-1761 nr. 663. Na afhandeling van alle legaten gaan notaris en Susanna en Rutgert over tot de afhandeling van de nalatenschap. De nalatenschap valt in de categorie 'onder de f 50.000,-).
Zij zijn beiden ergenaam, ieder voor de helft. Er heeft geen verzegeling van het sterfhuis plaatsgevonden, evenmin is er een staat en inventaris van de boedel gemaakt. Wel heeft Susanna een rekening en verantwoording m.b.t. de legaten opgesteld (bijlage niet aangetroffen). Alle beschreven legaten zijn voldaan. Beiden hebben ingewoond, en woonden nog, in het huis aan de Singel. Ze hebben kwitanties overlegd van de betaling van het recht van collaterale successie in Amsterdam en Utrecht (bijlage niet aangetroffen).
Beiden verklaren het huis, erf (Singel aan de oostzijde 5e huis vanaf de Korsjespoortsteeg) ongescheiden en gemeenschappelijk te houden. Verder obligaties t.w.v. f 1.000,- t.n.v. Egbert Smit; overige effecten t.w.v. f 2.900,-, de ganse inboedel en de grafstede, met de bepaling dat die 25 jaar gesloten dient te blijven en in die periode ook niet verkocht mag worden.
Een aantal obligaties wordt gescheiden: Susanna en Rutgert ontvangen ieder obligaties ter waarde van f 17.200,-.
[Augustus t/m december 1761, toegang 5075, inv.nr. 12022 (3e kw) en 12023 (4e kw.), notaris A. Coijmans (not.archief Amsterdam)]
Memorie van Successie 1808: Crijntje van Wijngaarden doet aangifte. Zij is de enige erfgenaam van Rutgert Baartslag Smit. Onderstaand de bezittingen incl. de taxatie. Huis, erf etc. aan de noordzijde van de Hoogstraat te Montfoort, f325,-; 8 morgen weiland, gelegen in het gerecht Indijk te Harmelen, strekkend van de Reijerscopperdijk tot aan de middenwetering, waarvan 7 morgen in het gerecht Reijerscop ligt, f 1.600,-; 10 morgen hooiland gelegen te Harmelen, strekkende tot aan de Reijerscopperweteriong, f 2.000,-; hofstede, berg, 2 schuren en 4 morgen land te Harmelen, strekkende tot aan de Reijerscopperwetering, f 800,-; 15 morgen wei- en hooiland te Harmelen, f 3.000,-; hofstede gelegen in Reijerscop, aan de Reijerscopperdijk, met 7 morgen land f 1.200,-; stadstuintje te Montfoort, f 125,-; obligaties etc. ter waarde van f 9.825,-. Samen met sieraden, kleding, goud en zilver komt de totale nalatenschap op f 15.745. Helaas is de akte van scheiding en deling niet aangetroffen, er is geen verwijzing naar een notaris opgenomen. [Memorie van Successie 1808, Montfoort, toegang 336 inv.nr. 123 (RAU)]
, zoon van Jan Gerrits BAARSLAG [4502] en Gesina Hermsen RICHTERINK [4646].
Ondertrouwd [23567] op 13‑09‑1765 te Amsterdam (aktenummer: 5001/610). Acte verleend om te Montfoord te trouwen den 29 sept. 1765.
Montfoort. Dese personen sijn alhier op acte van E: Molthzer predikant tot Montfoort ingeteekent
Rutgert Baartslag Smit J:M: en Crijntje van Wijngaarden; bijde te Montfoort. Versoekende hare drie Sondaagse etv. Dese geboden gaan voort.
Gehuwd voor de kerk op 13‑10‑1765 te Montfoort, na 29 september met Creijntje van WIJNGAARDEN [4572], geboren ca. 1740, overleden op 23‑12‑1815 te Montfoort. {Zij is later gehuwd [30697] op 11‑08‑1809 te Montfoort (bron: gerecht Montfoort, aktenummer: 109-111) met Joseph KABOS [11830], geboren ca. 1740. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk [30813] op 27‑10‑1776 te Montfoort (bron: Trouwen Montfoort, aktenummer: 26) met Annigje SONNENBERG [12201], geboren ca. 1740 te Linschoten, overleden voor 1809.}}
 
      ↑                    ↑       
 Henricus F. Marcelissen BAARSELMAN  x       Maria SCHOUTE       
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│ Cornelis Hendrikussen BAERSELMAN  │x   Agatha Johannessen van BERGEM   
└─────────────────────────────────────┘ 
 
160723
Cornelis Hendrikussen BAERSELMAN [160723], koopman, geboren 1736 te Hardenberg, overleden te Amsterdam, begraven op 15‑03‑1769 te Amsterdam, Wester Kerk, 31-07-1767: Poorter van Amsterdam uit Hardenberg: Cornelis Baarselman, koopman met Agatha van Bergem en Jan van Bergem, glazenmaker. Zoon van Henricus Ferdinandus Marcelissen BAARSELMAN [160726], praeceptor in 't Latijnse School, en Maria SCHOUTE [160727], woonde 1769 Leidsegracht te Amsterdam, 1769: Leijdzgragd.
Ondertrouwd [8668] op 23‑04‑1767 te Amsterdam (aktenummer: 612-285).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
23-04-1767
naam bruidegom:
Baerselman, Cornelis
naam bruid:
[van] Berghem, Agata
naam bruid:
[van] Berehem, Agata
bronverwijzing:
DTB 612, p.285
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26169836 Compareerden als vooren
 
Cornelis Baerselman van Schuijlenburg, gereformeert, oud 31 jaer op de Leijdsegragt, ouders dood, geadsisteert met sijn suster Sophia Elisabeth Baerselman.
Agata van Berchem van Amsterdam, gereformeert, oud 28 jaar in de Weteringsstraat, geadsisteert met haer vader Johannes van Berchem.
 
Versoekende hare drie etc.
 
[0ndertekend] Cornelis Baerselman - Agata van Berghem
(aktenummer: x) met Agatha Johannessen van BERGEM [160724], geboren 1739 te Amsterdam, dochter van Johannes (Jan) van BERCHEM [20079], glazenmaker, woont 1767/1770 Weteringstraat/Leidsegracht te Amsterdam. {Zij is later ondertrouwd [15867] op 04‑05‑1770 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
04-05-1770
naam bruidegom:
Snijders, Hendrik
naam eerdere vrouw:
Mulder, Grietje
naam bruid:
[van] Berghem, Agatha
naam eerdere man:
Baerselman, Cornelis Daniels
bronverwijzing:
DTB 616, p.1
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26289065 Echtgenoot is Hendrik Hendriks SNIEDERS [161611], geboren 1707 te Veldhuisen, Nieuwenhuisen, zoon van Hendrik SNIEDERS [161615], woont 1766/1770 Oudezijds Achterburgwal/Weteringsstraat te Amsterdam, 1733: nieuwezijds Achterburgwal
1734: Nieuwe Spiegelstraat
. {Hij was eerder ondertrouwd [16076] op 24‑04‑1733 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
24-04-1733
naam bruidegom:
Snieders, Hendrik
naam bruidegom:
Snieder, Hendrik
naam bruid:
Molters, Geesje
bronverwijzing:
DTB 574, p.342
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26141869 Echtgenote is Geesjen MOLTERS [161614], geboren 1697 te Norden, overleden voor 1734, dochter van Fijke MOLTERS [161616], woonde 1733 Keizersgracht te Amsterdam. Hij was eerder ondertrouwd [15999] op 25‑06‑1734 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
25-06-1734
naam bruidegom:
Snieders, Hendrik
naam eerdere vrouw:
Molters, Geesje
naam bruid:
Hemmen, Anna Elsebeen
bronverwijzing:
DTB 576, p.147
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26141958 Echtgenote is Anna Elsebeen HEMMEN [161613], geboren 1704 te Schalen, overleden voor 1766, woonde 1734 Singel te Amsterdam. Hij was eerder ondertrouwd [15985] op 21‑03‑1766 te Amsterdam.
Brontekst: nschrijvingsdatum:
21-03-1766
naam bruidegom:
Snijders, Hendrik
naam eerdere vrouw:
Hen, Anna Elsäbeen
naam bruid:
Mulder, Grietje
bronverwijzing:
DTB 611, p.43
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26289018 Echtgenote is Grietje MULDER [161612], geboren 1720 te Vazen, overleden voor 1770 te Amsterdam, woonde 1766 Kerkstraat te Amsterdam.}}
 
      ↑                    ↑       
   Daniel Marcelissen BAARSELMAN   x    Johanna Geertruid JONGMAN    
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│Hermen Christiaan Daniels BAERSELMAN │x  Wilhelmina P. Pieters van WOUDENBERG 
└─────────────────────────────────────┘ 
 
49593
Hermen Christiaan Daniels BAERSELMAN [49593], flessiaan, geboren te Hardenberg (op de Dijk te Heemse), gedoopt op 23‑10‑1757 te Heemse (bron: D.T.B.-boeken Hardenberg, aktenummer: 188-6), overleden op 10‑01‑1829 te Heemse op 71-jarige leeftijd (bron: B.S. Ambt Hardenberg, aktenummer: 2-A), 19-05-1796: Poorter van Amsterdam uit Hardenberg: Herman Christiaan Baerselman, flessiaan met Wilhelmina Petronella van Woudenbeg van Piete van Woudenberg ovl. pakker. Zoon van Daniel Marcelissen BAARSELMAN [6678], proc. en comijs te Schulenborg, rollerend commies, en Johanna Geertruid JONGMAN [5995], woonde Heemse 20.
Ondertrouwd [18004] op 22‑07‑1791 te Amsterdam (aktenummer: 636/269).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
22-07-1791
naam bruidegom:
Baarselman, Harmen Christiaan
naam bruid:
[van] Woudenberg, Wilhelmina Petronella
bronverwijzing:
DTB 636, p.269
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26169763 Compareerden als vooren
Harmen Christiaan Baarselman van Hardenberg in Over Issel, gereformeert, oud 34 jaren, op de Kolk over 't Corendragers huisje, geadsisteert met consent van sijn moeder Johanna Geertruij Jongmans woont te Hardenberg.
Wilhelmina Petronella van Woudenberg van Amsterdam, gereformeert, oud 29 jaren, woont als boven, geadsisteert met haar moeder Elisabeth Hasfenar woont als boven.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Herman Christiaan Baerselman - Willemina Petronella Van Woudenberg
[opmerkingen] Hij moeders consent goet.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 09‑08‑1791 te Amsterdam (aktenummer: 113363).
Brontekst: Name Hermen Christiaan Baarselman
Spouse's Name Wilhelmina Piteronella Van Woudenberg
Event Date 09 Aug 1791
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenote is Wilhelmina Petronella Pieters van WOUDENBERG [49592], geboren ca. 1756 te Amsterdam, overleden op 20‑03‑1826 te Heemse (bron: B.S. Ambt Hardenberg, aktenummer: 7-A), dochter van Pieter van WOUDENBERG [49594], pakker, en Elizabeth HAEFNER [49595], woonde Heemse 16.
 
                                  
                                        
┌─────────────────────────────────────┐
│      Albert Barends      │                     
└─────────────────────────────────────┘ 
 
160753
Albert Barends [160753], kleermaker, geboren ca. 1520 te Hardenberg, overleden na 1552 te Amsterdam, 15-03-1552: Poorter van Amsterdam uit Hardenberch in 't Oversticht: Aelbert Baerntsz, kleermaker.
 
                                  
                                        
                     ┌─────────────────────────────────────┐
       Jan Roelofs        x │      Dirkjen Barends      │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                  ┌─┬┴┬─┐
                  V V M M
 
48932
Dirkjen Barends [48932], geboren 1581 te Gramsbergen, woont 1607 [...] Korsjespoort te Amsterdam.
Ondertrouwd [18714] op 21‑04‑1607 te Amsterdam (aktenummer: 412/223).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
21-04-1607
naam bruidegom:
Roelofsz, Jan
naam bruid:
Barents, Dirkje
bronverwijzing:
DTB 412, p.223
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26388271 Compareerden als voren
Jan Roelofs van Coevorden, beckersgeselle, oud 28 jaer, wonende in de Oudezijds Kapelle steegh, vertonen zijns vaders consent vijmekoster [?] gesereth toe Lahr in Benthemerland ter eenre
&
Dierkjen Barentsdr. van Gramsbergh, oud 26 jaren, wonende op de Sn... Korsjes poort, geen ouders hebbende, geassisteert met Heijnrikjen Barents en Heijnrik Schuijrix [?] hare pee....ter andere zijde.
Ende ghaven aen datse aen malcanderen verloovet ende met trouwe verbonden waren. Versoeckende hare dry sondaeghse ut-roepinghen. Omme nae de selve de voorschreven trouwe te solenniseren ende in alles te voltrecken zoo verre daer anders gheene wettighe verhinderinghe voor en valle. Ende nae dien sy by de waerheydt verklaerden datse vrye persoonen waren ende malkanderen in bloede niet en bestonden zijn hun hare gheboden verwillighet.
[ondertekend] Jan Roeluffer & Dirrickien Baerents.
Gehuwd voor de kerk op 06‑05‑1607 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Jan Roelofsz
Spouse's Name Dierikjen Barentsdr
Event Date 06 May 1607
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Jan Roelofs [48930], backersgeselle, geboren 1579 te Coevorden, woont 1607 Oudezijds Kapelsteeg te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
v
Giertjen Jans [45718], gedoopt (Hervormd) op 02‑03‑1608 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Henricjen Henrix [Hendrikje Hendriks]), dochter van Jan Roelofs [48930], backersgeselle, en Dirkjen Barends [48932] (zie 48932).
2.
v
Aaltje Jans [45702], gedoopt (Hervormd) op 03‑09‑1609 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Lijsbet Jansdr.), dochter van Jan Roelofs [48930], backersgeselle, en Dirkjen Barends [48932] (zie 48932).
3.
m
Roelof Jans [45736], gedoopt (Hervormd) op 14‑11‑1610 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Henrikjen Barents), zoon van Jan Roelofs [48930], backersgeselle, en Dirkjen Barends [48932] (zie 48932).
4.
m
Roelof Jans [45738], gedoopt (Hervormd) op 27‑03‑1612 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Lijsbet Jans), zoon van Jan Roelofs [48930], backersgeselle, en Dirkjen Barends [48932] (zie 48932).

                                  
                                        
┌─────────────────────────────────────┐
│      Gerrit Barends      │x       Trijntie Jans       
└─────────────────────────────────────┘ 
 
160673
Gerrit Barends [160673], snijdergesel, geboren 1614 te Hardenberg, woont 1640 Nieuwstraet te Amsterdam.
Ondertrouwd [8788] op 03‑11‑1640 te Amsterdam (aktenummer: 454/496).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
03-11-1640
naam bruidegom:
Baerentss, Gerrit
naam bruid:
Jans, Trijntje
bronverwijzing:
DTB 454, p.496
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26322311 (aktenummer: x) met Trijntie Jans [160674], geboren 1613 te Amsterdam, woont 1640 Fluwelenbrughwall te Amsterdam.
 
                                  
                                        
                     ┌─────────────────────────────────────┐
      Hendrik Pieters       x │     Hendrikjen Barends     │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
               ┌─┬─┬─┬─┬┴┬─┬─┬─┬─┐
               V M V V M M M M M M
 
48917
Hendrikjen Barends [48917], geboren 1578 te Gramsbergen.
Ondertrouwd [18665] op 31‑01‑1604 te Amsterdam (aktenummer: 411/143).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
31-01-1604
naam bruidegom:
Pietersz, Hendrik
naam eerdere vrouw:
Lauris, Ariaantje
naam bruid:
Baerens, Hendrikje
bronverwijzing:
DTB 411, p.143
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26384155 (aktenummer: x) met Hendrik Pieters [48913], passementwerker, spijgiliemaeker, spogijljenwerker, geboren 1579 te Wesep? Hij woont 1602 Nieuwezijds Voorburgwal te Amsterdam. {Hij was eerder ondertrouwd [3823] op 25‑01‑1602 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
25-01-1602
naam bruidegom:
Petersen, Hendrik
naam bruidegom:
Pietersz, Hendrik
naam bruid:
Laurens, Ariaantje
bronverwijzing:
DTB 410, p.13
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26381680 (aktenummer: x) met Ariaantje LAURENS [160070], geboren 1577 te ws. Amsterdam, overleden voor 1604, dochter van Anne JANSEN [2627], woonde 1602 Niestad nij de Regulierspoort.}
Uit dit huwelijk:
1.
v
Geertje Hendriks [45663], gedoopt (Hervormd) op 16‑01‑1605 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Dierikien Barentsdr.), dochter van Hendrik Pieters [48913], passementwerker, spijgiliemaeker, spogijljenwerker, en Hendrikjen Barends [48917] (zie 48917).
2.
m
Pieter Hendriks [32589], gedoopt (Hervormd) op 22‑01‑1606 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Aeltje Henrix [Aaltje Hendriks]), zoon van Hendrik Pieters [48913], passementwerker, spijgiliemaeker, spogijljenwerker, en Hendrikjen Barends [48917] (zie 48917).
3.
v
Annetje Hendriks [32687], gedoopt (Hervormd) op 28‑10‑1608 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Dirckje Barents), dochter van Hendrik Pieters [48913], passementwerker, spijgiliemaeker, spogijljenwerker, en Hendrikjen Barends [48917] (zie 48917).
4.
v
Jannetje Hendriks [32688], gedoopt (Hervormd) op 24‑11‑1609 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Dirckje Barents), dochter van Hendrik Pieters [48913], passementwerker, spijgiliemaeker, spogijljenwerker, en Hendrikjen Barends [48917] (zie 48917).
5.
m
Barent Hendriks [45505], gedoopt (Hervormd) op 22‑05‑1611 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Dirckje Barents), zoon van Hendrik Pieters [48913], passementwerker, spijgiliemaeker, spogijljenwerker, en Hendrikjen Barends [48917] (zie 48917).
6.
m
Jakob Hendriks [31647], gedoopt (Hervormd) op 23‑12‑1612 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Jakob Bicker Heinrikjen Heinrixdr. [hendrikje Hendriks]), zoon van Hendrik Pieters [48913], passementwerker, spijgiliemaeker, spogijljenwerker, en Hendrikjen Barends [48917] (zie 48917).
7.
m
Isaak Hendriks [34119], gedoopt (Hervormd) op 26‑01‑1614 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Henrickje Henrix [Hendrikje Hendriks]), zoon van Hendrik Pieters [48913], passementwerker, spijgiliemaeker, spogijljenwerker, en Hendrikjen Barends [48917] (zie 48917).
8.
m
Abraham Hendriks [36414], gedoopt (Hervormd) op 17‑05‑1616 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Dirckje Barents), zoon van Hendrik Pieters [48913], passementwerker, spijgiliemaeker, spogijljenwerker, en Hendrikjen Barends [48917] (zie 48917).
9.
m
Reijmerich Hendriks [32294], gedoopt (Hervormd) op 04‑03‑1618 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Dirckje Barens [Dirkje Barents]), zoon van Hendrik Pieters [48913], passementwerker, spijgiliemaeker, spogijljenwerker, en Hendrikjen Barends [48917] (zie 48917).
10.
m
Petrus Hendriks [45428], gedoopt (Hervormd) op 09‑11‑1638 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Anna Jans), zoon van Hendrik Pieters [48913], passementwerker, spijgiliemaeker, spogijljenwerker, en Hendrikjen Barends [48917] (zie 48917).

                                  
                                        
┌─────────────────────────────────────┐
│       Jan Barends       │x       Trijntie COERTEN      
└─────────────────────────────────────┘ 
 
160774
Jan Barends [160774], bakker, geboren 1621 te Gramsbergen, 21-04-1646: Poorter van Amsterdam uit Gramsbergen: Jan Barentsz, bakker. Hij woont 1646 Keizersgracht te Amsterdam.
Ondertrouwd [17929] op 13‑04‑1646 te Amsterdam (aktenummer: 463/155).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
13-04-1646
naam bruidegom:
Baerentsz, Jan
naam bruid:
Coerten, Trijntje
bronverwijzing:
DTB 463, p.155
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26323482 Gehuwd voor de kerk te Diemen (aktenummer: x) met Trijntie COERTEN [160775], geboren 1619 te Wunenbergh.
 
                                  
                                        
                     ┌─────────────────────────────────────┐
       Jan Otten        x │      Maritje Barends      │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                 ┌─┬─┬┴┬─┬─┐
                 V M M M M V
 
48647
Maritje Barends [48647], geboren 1568 te Gramsbergen, overleden na 1611 te Amsterdam, woonde 1593 Oudezijds Voorburgwal te Amsterdam.
Ondertrouwd [18293] op 24‑04‑1593 te Amsterdam (aktenummer: 406/332).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
24-04-1593
naam bruidegom:
Otsen, Jan
naam bruidegom:
Ottessen, Jan
naam bruid:
Barents, Maritje
bronverwijzing:
DTB 406, p.332
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26382657 Ten dage jare ende voore commissarissen compareerden
Jan Ottessoon, van Rechteren, cleermaker, oudt umtrent xxvij jaer, woonende inde Stille Steech ter eenre
Ende
Maritjen Barentsdogter, van Gramsberch, oudt umtrent xxv jaren, woonende opde Oude Zijts Voorburgh Wal, wiens moeder tot Gramsberch is woonachtich ter andere zijden
Ende naer dien sij op alles naer behooren geantwoort hadden sijn hun haer geboden verwilliget.
[ondertekend] Jan Otsen en Merijen Barents.
Gehuwd voor de kerk op 09‑05‑1593 te Amsterdam (aktenummer: 113353).
Brontekst: Name Jan Otsen
Spouse's Name Marrij Baerents
Event Date 09 May 1593
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Jan Otten [48630], kleermaker, geboren 1566 te Rechteren, overleden na 1611 te Amsterdam, 07-01-1593: Poorter van Amsterdam uit Rechteren in 't Landt van Overijsel: Jan Otsz, kleermaker. Hij woonde 1593 Stilsteeg te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
v
Hijlgont Jans [161226], gedoopt (Hervormd) op 18‑06‑1594 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): getuigen nazien), dochter van Jan Otten [48630], kleermaker, en Maritje Barends [48647] (zie 48647).
2.
m
Baerent Jans [161225], gedoopt (Hervormd) op 22‑10‑1597 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Hijndrick Hijndricksen [Hendrik Hendriksen]), zoon van Jan Otten [48630], kleermaker, en Maritje Barends [48647] (zie 48647).
3.
m
Barndt Jans [161227], gedoopt (Hervormd) op 18‑04‑1600 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Swaentgen Barndts als peet [Zwaantje Berends]), zoon van Jan Otten [48630], kleermaker, en Maritje Barends [48647] (zie 48647).
4.
m
Lambert Jans [161229], gedoopt (Hervormd) op 10‑11‑1601 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Weijn Barndts als peet [Wijntje Berends]), zoon van Jan Otten [48630], kleermaker, en Maritje Barends [48647] (zie 48647).
5.
m
Lammert Jans [161228], gedoopt (Hervormd) op 22‑05‑1603 te Amsterdam, Oude Kerk (getuige(n): Swantgen Barentsdr. [Zwaantje Berends]), zoon van Jan Otten [48630], kleermaker, en Maritje Barends [48647] (zie 48647).
6.
v
Hester Jans [161224], gedoopt (Hervormd) op 29‑05‑1611 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Hilgont Jans [Hillegonda]), dochter van Jan Otten [48630], kleermaker, en Maritje Barends [48647] (zie 48647).

                                  
                                        
┌─────────────────────────────────────┐
│    Pieter Jacobsz. Barends    │x       Femmetje Jans       
└─────────────────────────────────────┘ 
 
114422
Pieter Jacobsz. Barends [114422], bakker, geboren 1633 te Hardenberg, 01-11-1663: Poorter van Amsterdam uit Hardenbergh: Pieter Jacobzn. Barentsz, bakker.
Ondertrouwd [51344] op 14‑09‑1663 te Amsterdam (aktenummer: 484/487).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
14-09-1663
naam bruidegom:
Barents, Pieter
naam bruid:
Jans, Femmetje
bronverwijzing:
DTB 484, p.487
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26409491 Compareerden als vooren Pieter Barentss van Hardenbergh backerr out 30 jaer met Femmetje Jans [114870], geboren 1627 te Wongel.
 
                                  
                                        
                     ┌─────────────────────────────────────┐
       Arent BURINK       x │     Willemtje Barends     │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
48864
Willemtje Barends [48864], geboren 1574 te Hardenberg, woont 1602 Sint Pietersstraat in de Nieuwstad te Amsterdam.
Ondertrouwd [18545] op 13‑04‑1602 te Amsterdam (aktenummer: 410/072).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
13-04-1602
naam bruidegom:
Burink, Arent
naam bruid:
Barents, Willentje
bronverwijzing:
DTB 410, p.72
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26326928 Then dage als voren compareerden
Arent Burink van Putten, schoenmaker, oudt xxiiij jaren, wonende [8 ans?] in de Sint Jacobs strate, vertoonende sijns vaders consent onder de hand van Petrus Kinsius dienaar des godes woorts toe Putten ter eener
&
Willemtjen Barentsdogter van den Hardenbergh, oud xxviij jaren, wonende [14 ans] in Sint Pieters strate inde Nieustad, verclaerende geen ouders te hebben ter andere zijde.
Ende gaven aen versoekende als voren ende naardien zij op alles nae behooren geantwoordet hadden zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend met twee merktekens]
, gehuwd voor de kerk op 25‑04‑1602 te Amsterdam (aktenummer: 113358).
Brontekst: Name Arndt Buerinck
Spouse's Name Wijllumtgen Barndts
Event Date 25 Apr 1602
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Arent BURINK [48849], schoenmaker, geboren 1578 te Putten, woont 1602 Sint Jacobsstraat te Amsterdam.
 
                                  
       Jan BARTELINK                           
          │
┌──────────────────┴──────────────────┐
│     Jan Jans BARTELINGH     │x       Stijntje Egberts      
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                  ┌─┬─┼─┬─┐
                  * * M * *
 
159501
Jan Jans BARTELINGH [159501], koekbakker, geboren 1641 te Hardenberg, overleden na 1684, 23-05-1674: Poorter van Amsterdam uit Hardenbergh: Jan Bartelingh, koekbakker, ingezetene.
30-08-1682: Jan en Stijntje zijn getuigen bij de doop van Femmetie d.v. Willem Elshof (uit Nieuwenhuis) en Aeltie Harmansz (uit Zwolle) in de Westerkerk.
02-07-1684: Jan (wordt weer Harteling genoemd) en Stijntje getuigen bij de doop van Hendrick Elshof in de Westerkerk.
27-04-1689: Jan Janse Bertelincks en Stijntje getuigen bij de doop van Jannes Elshof.
Zoon van Jan BARTELINK [163891], woonde 1674 Haarlemmerdijk te Amsterdam.
Ondertrouwd [51352] op 06‑04‑1674 te Amsterdam (aktenummer: 500/162).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
06-04-1674
naam bruidegom:
Bartelinck, Jan Jansz
naam bruidegom:
Bertelinck, Jan Jansen
naam bruid:
Egberts, Stijntje
bronverwijzing:
DTB 500, p.162
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26410086 Compareerden als voren Jan Janss Bartelinck van Hardenberg, koeckebacker, out 33 jaren, op de Haerlemmerdijck
&
Stijntje Egberts van Laer, out 30 jaren, in de Halsteeg, geassisteert met Fransijntje Lamberts.
Versoeckende etc.
[ondertekend] Jan Jansen Berttelinck, Stijnteiten Egebess.
[opmerkng] Hij moeder consent Sij vaders consent {voorstaande doorgehaald}, gewijsen door ordre van de heeren Cloeck Abba & Tholincx 20 april 1674.
Echtgenote is Stijntje Egberts [159502], geboren 1644 te Laar, overleden na 1684, woonde 1674 Halsteeg te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
x
kind van Jan BARTELINGH [175762], geboren voor 1677, overleden te Amsterdam, begraven op 21‑05‑1677 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, kind van Jan Jans BARTELINGH [159501] (zie 159501) en Stijntje Egberts [159502], woonde 1677 Heerestraat te Amsterdam.
2.
x
kind van Jan BARTELINGH [175751], geboren voor 1678, overleden te Amsterdam, begraven op 24‑09‑1678 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, kind van Jan Jans BARTELINGH [159501] (zie 159501) en Stijntje Egberts [159502], woonde 1678 Heerestraat te Amsterdam.
3.
m
Johannes Jans BARTELINGH [163972], gedoopt (Hervormd) op 08‑05‑1678 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): Willem Elshof en Fransintie Lambers), zoon van Jan Hartelinck en Trintie Egbers, zoon van Jan Jans BARTELINGH [159501] (zie 159501) en Stijntje Egberts [159502].
4.
x
levenloos geboren kindje BARTELING [163894], geboren op 10‑07‑1679 te Amsterdam, overleden te Amsterdam, 0 dagen oud, begraven op 10‑07‑1679 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, kind van Jan Jans BARTELINGH [159501] (zie 159501) en Stijntje Egberts [159502], woonde 1679 Heerestraat te Amsterdam, 1679: misdragt.
5.
x
kind van Jan BARTELINGH [175763], overleden te Amsterdam, begraven op 26‑04‑1682 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof, kind van Jan Jans BARTELINGH [159501] (zie 159501) en Stijntje Egberts [159502], woonde 1682 Heerestraat te Amsterdam.

      ↑       ↑             ↑       
     Jan Willems BEDEKER     x    Zwaantje Hendriksen ZWEERS   
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│     Willem Jans BEDEKER     │x     Johanna van TUBBERGEN     
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                    M
 
6796
Willem Jans BEDEKER [6796], geboren te Hardenberg, gedoopt op 07‑11‑1728 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 068), overleden 1754‑1765 te Amsterdam, zoon van Jan Willems BEDEKER (Willems) [5498], armenmeester, en Zwaantje Hendriksen ZWEERS (Jansen, Lambers, Scholten) [10950], woonde 1753 Wolvestraat te Amsterdam.
Ondertrouwd [8047] op 13‑04‑1753 te Amsterdam (aktenummer: 596/325).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
13-04-1753
naam bruidegom:
Bedeker, Willem
naam bruid:
[van] Tubbergh, Johanna
bronverwijzing:
DTB 596, p.325
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26172150DTB Trouwen met Willem Bedeker
Bruidegom
Willem Bedeker
Bruid
Johanna van Tubbergh
Gebeurtenis
Ondertrouw
Gebeurtenisplaats
Amsterdam
Documenttype
DTB Trouwen
Erfgoedinstelling
Stadsarchief Amsterdam
Collectiegebied
Noord-Holland
Registratienummer
DTB 596
Pagina
325
Registratiedatum
13-04-1753
Akteplaats
Amsterdam
Opmerking
Huwelijksintekeningen van de KERK. Willem Bedeker van den Hardenberg, oud 25 jaar, in de Wolvestraat, sijn vader Jan Bedeker in den Hardenberg & Johanna van Tubbergen van Ootmarsen, oud 26 jaar, in de Warmoesstraat, ouders doot, geassisteert met haar broeder Bernardus van Tubbergen.
(ondertekend: Willem Bedeker & Johanna van Tubbergh)
met Johanna van TUBBERGEN [29574], geboren 1727 te Ootmarsum, overleden na 1782, woonde 1753/1765 Warmoesstraat/Heeregracht te Amsterdam. {Zij is later ondertrouwd [10280] op 04‑10‑1765 te Amsterdam (aktenummer: 610/212).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
04-10-1765
naam bruidegom:
Bijvank, Willem Dirk
naam bruid:
[van] Tubbergh, Johanna
naam eerdere man:
Beudeker, Willem
bronverwijzing:
DTB 610, p.212
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26187396 Echtgenoot is Willem Dirk Hermsen BIJVANK [14196], geboren 1741 te Velp, woont 1765 Botermarkt te Amsterdam.}
Uit dit huwelijk:
1.
m
Harmen Jan Willems BEDEKER [29575], gedoopt (Hervormd) op 15‑09‑1754 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Daniel Beijer en Woutertje van der Horst), zoon van Willem Jans BEDEKER [6796] (zie 6796) en Johanna van TUBBERGEN [29574].

      ↑       ↑             ↑       ↑
     Jan Hendriks BEENEN     x     Hermtien Engberts ODINK    
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
                     │    Fennegien Jans BEENEN    │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
18064
Fennegien Jans BEENEN [18064], geboren te De Meene, gedoopt op 19‑02‑1699 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), overleden na 1745 te Amsterdam, dochter van Jan Hendriks BEENEN [18065], kuiper, en Hermtien Engberts ODINK (Oinck) [18087], woonde 111/18.
 
      ↑       ↑             ↑       ↑
     Jan Hendriks BEENEN     x     Hermtien Engberts ODINK    
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│     Hendrik Jans BEENEN     │x    Margrieta Gerrits GERRITS    
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                   ┌─┼─┐
                   M M M
                    ↓ ↓
 
18796
Hendrik Jans BEENEN [18796], geboren te de Meene, gedoopt op 27‑10‑1695 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), overleden op 03‑12‑1781 te Gramsbergen op 86-jarige leeftijd (bron: lidmatenboek 018 (anno 1753), aktenummer: 67), zoon van Jan Hendriks BEENEN [18065], kuiper, en Hermtien Engberts ODINK (Oinck) [18087], woonde 1729 De Meene te kerspel Gramsbergen, 107/07.
Ondertrouwd [915] op 22‑04‑1729 te Amsterdam en 18 april in Hardenberg en Gramsbergen (bron: 186/DTB Gramsbergen, aktenummer: 569/041).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
22-04-1729
naam bruidegom:
Jansen, Hendrik
naam bruid:
Gerrits, Margreta
bronverwijzing:
DTB 569, p.41
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26093616 Hendrik Jansen, j.m. van Hardenberg en aldaar woonende.
Margreta Gerrits, j.d. van Gransbergen, woont op de Heeregragt.
Deese persoonen zijn hier op de acte van Rudolf Crans, predikant tot Gransbergen ingeteekend. Acte verleent den 08/05/1729 om tot Gramsbergen te trouwen.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 26‑05‑1729 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen).
Brontekst: Gehuwd na 8 mei, in het testament van 1759/1761 wordt hier melding van gemaakt. Echtgenote is Margrieta Gerrits GERRITS [18778], 24 jaar oud (zie 18778).
Uit dit huwelijk:
1.
m
Jan Hendriks BEENEN [18969], geboren te Gramsbergen, gedoopt op 24‑09‑1730 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), overleden 1755 te Gramsbergen (bron: lidmatenboek 020 (anno 1753), aktenummer: 67), zoon van Hendrik Jans BEENEN [18796] (zie 18796) en Margrieta Gerrits GERRITS [18778] (zie 18778), woonde 113/10. VT1748: Gramsbergen 07.
2.
m
Gerrit Hendriks BEENEN [19295], geboren te Gramsbergen, gedoopt op 18‑11‑1731 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), overleden op 20‑09‑1773 te Gramsbergen op 41-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jans BEENEN [18796] (zie 18796) en Margrieta Gerrits GERRITS [18778] (zie 18778), woonde 069vo/15.
Ondertrouwd [4512] 00‑03‑1759 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17‑03‑1759 (bron: hvw), gehuwd voor de kerk op 01‑04‑1759 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen) met Lammigjen Roelofs REINDERS [19294], 26 jaar oud, geboren te Gramsbergen, gedoopt op 02‑06‑1732 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), overleden op 02‑06‑1771 te Gramsbergen op 39-jarige leeftijd, dochter van Roelof Jans (zoon van Jan Alberts) [18865] en Sara (Zwaantje) Jans HABERS [21288], woonde 069vo/09. VT1748: Gramsbergen 38.
3.
m
Roelof Hendriks BEENEN [18912], diaken, geboren te Gramsbergen, gedoopt op 21‑02‑1734 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), overleden op 11‑03‑1773 te Gramsbergen op 39-jarige leeftijd, 12-11-1764 Zijn in plaats van den afgaanden ouderling Engbert Benen en afgaanden diaken Jan Boering Marrienberg door den Hooggeboren Heer Graaf van Regteren wederom aangestelt den out diaken Evert van der Scheer tot ouderling en Roelof Bene tot diaken, die den 26 december in haar ampt door mij bevestigt zijn.
 
03-08-1773 Is in plaats van den overledenen diaken Roelof Benen door den Hooggeboren Heer Graaf van Rechteren, Heer van Gramsbergen, wederom tot diaken aangesteld Roelof Reinders, die na drie voorgaande proclamatien den 29 dito door mij in zijn ampt bevestigt is.
Zoon van Hendrik Jans BEENEN [18796] (zie 18796) en Margrieta Gerrits GERRITS [18778] (zie 18778), woonde 069vo/07. VT1748: Gramsbergen 07.
Ondertrouwd [4515] op 05‑04‑1759 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen).
Brontekst: verloofd Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 29‑04‑1759 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen) met Hendrikjen Hermsen SCHELHAM [19833], 24 jaar oud, geboren te Gramsbergen, gedoopt op 10‑10‑1734 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen, aktenummer: 56), en 10den oct. Hendrikje, dogter van Harmen Schelham en Annigjen Deurink, eheluiden alhier. Overleden 00‑01‑1778 te Gramsbergen, dochter van Harmen Hendriks GEELHAM (Schelham, Geelham) [18785], diaken, en Anneken Peters DEURINK [18797], woonde 069vo/08. VT1748: Gramsbergen 49. {Zij is later ondertrouwd [4606] 00‑02‑1774 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), gehuwd op 39-jarige leeftijd op 05‑03‑1774 (bron: hvw), gehuwd voor de kerk op 24‑03‑1774 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen) met Garrijt Jans HABERS [18955], 27 jaar oud, diaken, geboren te Gramsbergen, gedoopt op 17‑07‑1746 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), overleden op 25‑06‑1782 te Gramsbergen op 35-jarige leeftijd, 07-12-1775 Is in plaats van den afgaanden diaken Jan Schutstal door zijn Hooggeboren R.B.R. Graaf van Rechteren, Heer van Gramsbergen, wederom tot diaken aangesteld Gerrit Haberts, die na drie voorafgaande proclamatien den 31 dito door mij in zijn ampt bevestigt is.
 
05-09-1782 Is in plaats van den overleden diacon Gerrit Habers, door den Hooggeboren Heer Graaf van Rechteren, administrerenden Heer van Gramsbergen, wederom tot diacon aangesteld Jan Egberts Smit, die na drie voorgaande proclamatien den 22 sept. door mij in zijn ampt bevestigd is.
Zoon van Jan Roberts HABERS [19501], timmerman, en Swaantjen Gerrits [18898], woonde 1766 te kerspel Gramsbergen, 072vo/09. VT1748: Gramsbergen 37. {Hij is later ondertrouwd [4607] 00‑03‑1782 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), gehuwd op 35-jarige leeftijd op 15‑03‑1782 (bron: hvw), gehuwd voor de kerk op 01‑04‑1782 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen) met Geesjen Hendriks ANHOLD [20038], landbouwersche, geboren 1763 te Anhold (bron: Coevorden), overleden op 15‑04‑1835 te Gramsbergen (bron: B.S. Gramsbergen), eerste huwelijk 1782: huwvw. Jannigje Alberts weduwe van Jan Berends en haar zoon Berend Jansen x Stiene Geertsen komen inwonen, ook ondertekend door Gerrit Heerspenk, dochter van Hendrik ANHOLT [7253] en Harmpjen GEERTS [183788], woonde 1784 077vo/13 (tel: BR1830G), weduwe van Gerrit Habers te Gramsbergen. {Zij is later ondertrouwd [5831] op 11‑06‑1784 te Gramsbergen en 13 juni te Ommen (bron: DTB Gramsbergen; 456, aktenummer: 041). Ommen: getrouwd te Gramsbergen, gehuwd voor de kerk op 01‑07‑1784 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen; 456, aktenummer: 041) met Jan Hendriks RICHTERINK [23067], 33 jaar oud, landbouwer, geboren te Ommen, gedoopt op 30‑01‑1751 te Ommen (bron: D.T.B.-boeken gemeente Ommen 325-28 doopboek, aktenummer: 019), overleden op 13‑03‑1826 om 20.00 uur te Gramsbergen 062 op 75-jarige leeftijd (bron: Burgerlijke Stand gemeente Gramsbergen, aktenummer: 5), bij overleden 71 jaar, zoon van Hendrik Hendriks RICHTERINK (nazien) [5645] en Arendje Klasen EGBERINK [12835], woonde 1784 te Ommen, 078vo/07, gaan inwonen bij Berend Jansen & Stiene Geertsen.}}}

                                  
     Jan of Lubbert BEENEN                         
          │
┌──────────────────┴──────────────────┐
│     Lubbert Jans BEENEN     │x   Lucretia Cornelis van BRINKEWERF  
└─────────────────────────────────────┘│x     Anna Elisabeth TIEKEN     
                    │                    
                  ┌─┬─┼─┬─┐
                  V M M M *
 
                                  
     Jan of Lubbert BEENEN                         
          │
┌──────────────────┴──────────────────┐
│     Lubbert Jans BEENEN     │ x  Lucretia Cornelis van BRINKEWERF  
└─────────────────────────────────────┘x     Anna Elisabeth TIEKEN     
                    │                    
                  ┌─┬┴┬─┐
                  M V V V
 
130918
Lubbert Jans BEENEN [130918], bakker, geboren 1648 te Hardenberg, overleden te Amsterdam, begraven op 10‑04‑1726 te Amsterdam, Zuider Kerk, 11-05-1676: Poorter van Amsterdam uit Hardenbergh: Lubbert Janse, bakker, ingezetene.
06-09-1677: Poorter van Amsterdam uit Hardenbergh: Lubbert Jansz Been, bakker.
Zoon van Jan of Lubbert BEENEN [142886], woonde 1676/1717 Hoogstraat te Amsterdam, 1726: Regelius Breestraat bij de Booter markt; [mr. bakker, heeft kinderen].
Ondertrouwd (1) [51350] op 13‑03‑1676 te Amsterdam (aktenummer: 503/013).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
13-03-1676
naam bruidegom:
Beene, Lubbert Jansz
naam bruidegom:
Jansen, Lubbert
naam bruid:
[van] Brinckengerff, Lucretia Cornelis
bronverwijzing:
DTB 503, p.13
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26411026 Compareerden als voren
Lubbert Janz Beene van Hardenberg, backer, out 24 jaeren, in de Hoogstraet, ouders doot, geassisteert met sijn broeder Albert Lubberts
&
Lucretia Cornelis van Brinckenwerff Van Scherpensel, out 30 jaren, op de Zingel, ouders doot, geassisteert met haer peet Machtelt Jans.
Versoeckende hare drie Sondaeghse uytroepingen, omme naer deselve de voorsz trouwe te solenniseeren ende in alles te voltrecken, soo verre daer anders geene wettige verhinderinge voor en valle. Ende naer dien sy by waerheydt verklaerden datse vrye Persoonen waren, ende malkanderen in bloede niet en bestonden, waer door een Christelijck Huwelijck mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Lubbert Jansen & Lucreesia Cornelis.
Gehuwd voor de kerk op 19‑04‑1676 te Amsterdam (aktenummer: 113366).
Brontekst: Name Lubbert Jans Beene
Spouse's Name Lucretia Cornelis
Event Date 19 Apr 1676
Event Place Nederlands Hervormde Kerk, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenote is Lucretia Cornelis van BRINKEWERF [145489], geboren 1646 te Scherpenzeel, begraven op 20‑01‑1717 te Amsterdam, ingeschrevene:
[van] Brinkewerf, Lucrecia
ingeschrevene:
Been, Lubbert
datum begrafenis:
20-01-1717
begraafplaats:
Zuider Kerk
bronverwijzing:
DTB 1094, p.8vo en p.9
relatieinformatie:
Huisvrouw van
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-9383604
, woont 1676 Singel te Amsterdam, 1717: Ouwe Hoogstraat [huisvrou van brootbakker].
Ondertrouwd (2) [13524] op 14‑10‑1717 te Amsterdam (aktenummer: 554/148).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
14-10-1717
naam bruidegom:
Been, Lubbert
naam eerdere vrouw:
[van] Brinker Arp, Lucretia
naam bruid:
Tieken, Anna Elisabeth
bronverwijzing:
DTB 554, p.148
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26046756
Compareerden als vooren
Lubbert Been van den Hardenberg, weduwnaar Lucretia van Brinker Arp, in de Hoogstraat
&
Anna Elisabeth Tieken van de Gronouw, oud 25 jaren, in de Doelestraat, haar moeder Elisabeth Kemp in de Gronouw.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huweljk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Lubbert Been & kruisje.
[opmerkingen] Sij moeders consent goet in gebragt.
(aktenummer: x) met Anna Elisabeth TIEKEN [32435], geboren 1692 te Gronau, overleden te Amsterdam, begraven op 27‑12‑1740 te Amsterdam, Noorder Kerk en Kerkhof, dochter van Elisabeth KEMP [32423], woonde 1717 Doelenstraat te Amsterdam, 1740: op de Haarlemmerdijk tussen de Mouthandtsteeg en Oranjestraat; blijven 7 kinderen na. {Zij is later ondertrouwd [9279] op 07‑03‑1727 te Amsterdam.
Brontekst: inschrijvingsdatum:
07-03-1727
naam bruidegom:
[ter] Bruggen, Johannes
naam bruidegom:
[ter] Brugge, Johannes
naam bruid:
Tieken, Anna Elisabet
naam bruid:
Tiekens, Anna Elisabet
naam eerdere man:
Been, Lubbert
bronverwijzing:
DTB 566, p.81
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26056531 Gehuwd voor de kerk op 23‑03‑1727 te Amsterdam (aktenummer: 113361).
Brontekst: Name Johannes Ter Brugge
Spouse's Name Anna Elisabet Tiekens
Event Date 23 Mar 1727
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Johannes ter BRUGGEN [46947], geboren 1702 te Kampen, woont 1727 Regulierbreestraat te Amsterdam.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
v
Johanna Lubberts BEENEN [32436], gedoopt (Hervormd) op 11‑08‑1680 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Albert Lubbertss en Baetie Willems). In index staat foutief Albert Jans Been, dochter van Lubbert Jans BEENEN [130918] (zie 130918) en Lucretia Cornelis van BRINKEWERF [145489].
2.
m
Abraham Lubberts BEENEN [46619], gedoopt (Hervormd) op 24‑09‑1684 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Albert Lubberss en Baeijtie Willems), zoon van Lubbert Jans BEENEN [130918] (zie 130918) en Lucretia Cornelis van BRINKEWERF [145489].
3.
m
Jacob Lubberts BEENEN [46491], gedoopt (Hervormd) op 28‑04‑1686 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Albert Lubbertss en Catrina Michielse), zoon van Lubbert Jans BEENEN [130918] (zie 130918) en Lucretia Cornelis van BRINKEWERF [145489].
4.
m
Cornelis Lubberts BEENEN [46653], gedoopt (Hervormd) op 11‑06‑1690 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Lambert Gerritss en Baetie Willems), zoon van Lubbert Jans BEENEN [130918] (zie 130918) en Lucretia Cornelis van BRINKEWERF [145489].
5.
x
kind Lubbert Lubberts BEENEN [46662], geboren voor 1693, overleden te Amsterdam, begraven op 11‑02‑1693 te Amsterdam, Karthuizer Kerkhof, kind van Lubbert Jans BEENEN [130918] (zie 130918) en Lucretia Cornelis van BRINKEWERF [145489], woonde 1693 Ode Hoogstraat te Amsterdam.
Uit het tweede huwelijk:
6.
m
Jan Lubberts BEENEN [46322], gedoopt (Hervormd) op 09‑04‑1719 te Amsterdam, Amstelkerk (getuige(n): Harmanus Hommelus en Wilhelmina Titken), zoon van Lubbert Jans BEENEN [130918] (zie 130918) en Anna Elisabeth TIEKEN [32435].
7.
v
Femmetje Lubberts BEENEN [1462], gedoopt (Hervormd) op 22‑01‑1721 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Jacob de Ruiter en Elisabeth Kroon), dochter van Lubbert Jans BEENEN [130918] (zie 130918) en Anna Elisabeth TIEKEN [32435].
8.
v
Alberta Lubberts BEENEN [46510], gedoopt (Hervormd) op 11‑11‑1722 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Jacob de Ruiter en Willemina Tijkes), dochter van Lubbert Jans BEENEN [130918] (zie 130918) en Anna Elisabeth TIEKEN [32435].
9.
v
Albarta Lubberts BEENEN [46424], gedoopt (Hervormd) op 11‑04‑1725 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Jan en Elisabeth Kroon), dochter van Lubbert Jans BEENEN [130918] (zie 130918) en Anna Elisabeth TIEKEN [32435].

      ↑       ↑             ↑       ↑
    Gerrit Hendriks BEENEN     x    Lammigjen Roelofs REINDERS   
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
    Jan Gerrits HEERSPINK     x │   Margaretha Gerrits BEENEN   │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                   ┌─┼─┐
                   V m V
                   ↓  ↓
 
46635
Margaretha Gerrits BEENEN [46635], geboren te Gramsbergen, gedoopt op 10‑12‑1761 te Gramsbergen, overleden op 26‑01‑1837 om 03.00 uur te Gramsbergen, Voorstraat 4 op 75-jarige leeftijd (bron: B.S. Gramsbergen, aktenummer: 3), dochter van Gerrit Hendriks BEENEN [19295] en Lammigjen Roelofs REINDERS [19294], woonde op 26‑01‑1837 04 Voorstraat te Gramsbergen, 078/03 (tel: BR1830G), 13-09-1782: aangenomen als lidmaat van de kerk te Gramebergen.
15-04-1784: Kreupelsteeg in Amsterdam verschenen met attestatie van Gramsbergen.
1797: Gasthuishofje.

Ondertrouwd [5550] op 12‑05‑1797 te Amsterdam en Gramsbergen (aktenummer: 642/288).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
12-05-1797
naam bruidegom:
Heerspink, Jan
naam bruid:
Benen, Margaretha
bronverwijzing:
DTB 642, p.288
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26216280 Compareerden als vooren
Jan Heerspink, van Gramsbergen, aldaar woonende, gereformeert, oud 26 jaren, geadsisteert met zijn vader Gerrit Heerspink woont als boven
&
Margaretha Benen, van Gramsbergen, gereformeert, oud 34 jaren, op 't Gasthuijshofje, ouders dood, geadsisteert met haar nigt Trijntje Fontijn woont als boven.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheid verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Jan Heerspink & Margaretha Benen.
[opmerkingen] Gramsbergen. Hij vaders consent goed.
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 08‑06‑1797 te Gramsbergen (aktenummer: 4vo).
Brontekst: Gramsbergen, den 19 meij 1797 Municipaliteitsleden: Gerrit Nijman en Gerr. van der Hulst. Uit een aan ons vertoond attest van A.Q. Persijn, lid van het committé van justitie der Stad Amsterdam is ons gebleeken dat zich op den 12 dezer aldaar in ondertrouw hebben aangegeven, Jan Heerspink, jongman, geboren en woonachtig te Gramsbergen, en Margaretha Benen, jongedochter, geboren te Gramsbergen en woonachtig te Amsterdam, en aan wien daarop hare drie weeklijkse huwelijksgeboden ingewilligt zijn, met belasting de geboden te Gramsbergen mede te laten gaan, verzoekende de ondertroude dat zulks op de drie eerstvolgende zondagen ook alhier mogen geschieden, hetgeen geaccordeert is. nadat de bovengenoemde hier en te Amsterdam hunne drie huwelijksgeboden onverhindert gehad hadden, zijn dezelve op den 8 junij 1797 alhier in den huwelijken staat bevestigd, luid attest van H.J. Krop, predikant alhier. Echtgenoot is Jan Gerrits HEERSPINK [19466], 25 jaar oud (zie 19466).
Uit dit huwelijk:
1.
v
Zwaantjen Jans HEERSPINK [46549], geboren op 27‑02‑1798 te Gramsbergen, gedoopt op 02‑03‑1798 te Gramsbergen, overleden op 04‑02‑1868 om 10.00 uur te Gramsbergen 004 op 69-jarige leeftijd (bron: B.S. Gramsbergen, aktenummer: 5), dochter van Jan Gerrits HEERSPINK [19466] (zie 19466) en Margaretha Gerrits BEENEN [46635] (zie 46635).
Gehuwd [16627] op 17-jarige leeftijd op 13‑09‑1815 te Gramsbergen (bron: B.S. Gramsbergen, aktenummer: 7).
Brontekst: Jan Koenderink
Beroep
linnenwever
Geboorteplaats
-
Leeftijd
19
Bruid
Zwaantjen Heerspink
Geboorteplaats
-
Leeftijd
17
Vader van de bruidegom
Gerrit Koenderink
Beroep
Landbouwer
Moeder van de bruidegom
Aaltjen Schonekamp
Beroep
landbouwster
Vader van de bruid
Jan Heerspink
Beroep
linnenwever
Moeder van de bruid
Margeretha Beenen
Gebeurtenis
Huwelijk
Datum
13-09-1815
Gebeurtenisplaats
Gramsbergen
Documenttype
BS Huwelijk
Erfgoedinstelling
Historisch Centrum Overijssel
Plaats instelling
Zwolle
Collectiegebied
Overijssel
Archief
0123
Registratienummer
5006
Aktenummer
7
Registratiedatum
13-09-1815
Akteplaats
Gramsbergen
Collectie
Gramsbergen, registers van huwelijken en echtscheidingen
Opmerking
bruidegom en bruid wonende te Gramsbergen Echtgenoot is Jan KOENDERINK [36459], 19 jaar oud, linnenwever, geboren op 20‑09‑1795 te Gramsbergen (aktenummer: 06vo), gedoopt op 20‑09‑1795 te Gramsbergen (aktenummer: 06vo), den 20 dito (is geboren) Jan, zoon van Gerrit Koenderink en Aaltjen Schonekamp, ehel(ieden) alhier (gedoopt:) dito. Overleden op 11‑07‑1848 om 08.00 uur te Gramsbergen, Voorstraat op 52-jarige leeftijd (bron: B.S. Gramsbergen, aktenummer: 40), zoon van 1811 06 G Gerrit Joosten KOENDERINK [32408], schuitevoerder, schipper, landbouwer, en Aaltjen Hermsen SCHONEKAMP [19656], landbouwster.
2.
m
Gerrit Jans HEERSPINK [20310], geboren op 15‑12‑1799 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), gedoopt op 22‑12‑1799 te Gramsbergen (bron: DTB Gramsbergen), overleden ws. vo1811, zoon van Jan Gerrits HEERSPINK [19466] (zie 19466) en Margaretha Gerrits BEENEN [46635] (zie 46635).
3.
v
Geesjen Jans HEERSPINK [46774], geboren op 20‑01‑1803 te Gramsbergen, gedoopt op 23‑01‑1803 te Gramsbergen, overleden op 15‑03‑1869 om 09.00 uur te Gramsbergen 077 op 66-jarige leeftijd (bron: B.S. Gramsbergen, aktenummer: 6), dochter van Jan Gerrits HEERSPINK [19466] (zie 19466) en Margaretha Gerrits BEENEN [46635] (zie 46635).
Gehuwd [16704] op 22-jarige leeftijd op 14‑05‑1825 te Gramsbergen (bron: B.S. Gramsbergen, aktenummer: 5) met 1808 Berend Jans conscrit 1808 08 01-04-1811 RIGTERINK [46773], 36 jaar oud, geboren op 11‑12‑1788 te Gramsbergen, gedoopt op 11‑12‑1788 te Gramsbergen, overleden op 21‑06‑1872 om 18.00 uur te Gramsbergen 089 op 83-jarige leeftijd (bron: B.S. Gramsbergen, aktenummer: 28), conscrit 1808 marine, zoon van Jan Hendriks RICHTERINK [23067], landbouwer, en Geesjen Hendriks ANHOLD [20038], landbouwersche.

                                  
    Johan Coenraad BELDERS     ?   Sophia Maria Elizabeth RIGGELER  
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│   Jan Hendrik Johans BELDERS   │x     Anna Christoffels STRONK    
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                    V
                    ↓
 
53339
1812 Jan Hendrik Johans 1814 of 1815 BELDERS [53339], grofsmid, geboren te Oudekerk aan den Amstel, gedoopt (Evangelisch-Luthersthers) op 28‑03‑1792 te Amsterdam, Kerk aan huis (getuige(n): Jan Henderik Belders en Maria Sophia Berders), overleden op 08‑04‑1855 te Stad Hardenberg op 63-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 12-S), in de Achterstraat; (1944) Jan Hendrik Belders
Geboorteplaats: Oudekerk aan de Amstel
Doopdatum: 28-03-1792 (Amsterdam, Luthersche Kerk)
Beroep: Vroeger smidsknecht, thans zonder
Huwelijkse staat: Weduwnaar van Anna Stronk
Huwelijksplaats: Amsterdam
Huwelijksjaar: 1810
Ouders: Jan Coenraad Belders (oud-burgemeester van de Oudekerk aan de Amstel) en Sophia Maria Elizabeth Riggeler (beide overleden, de eerste te Oudekerk in 1804, de laatste te Amsterdam in 1815)
Bijzonderheden: De verpleegde woont thans in bij zijn schoonzoon alhier die in zeer armoedige omstandigheden verkeerd en onmogelijk zijn schoonvader alleen kan onderhouden, welke wegens ouderdom en zwakke borst geen arbeid kan verrichten (de verpleegde is dezer dagen uit Den Ham hier gekomen alwaar hij dienstbaar was doch wegens zwakke borst en ouderdom onbruikbaar was geworden); wegens verslechtering van zijn toestand is Belders op de 10e april 1855 overleden.
Zoon van Johan Coenraad BELDERS [34131], burgemeester van Ouderkerk a/d Amstel, en Sophia Maria Elizabeth RIGGELER (Regelaar) [824], woonde 1810 Reguliersgracht 60 te Amsterdam.
Ondertrouwd [19275] op 20‑07‑1810 te Amsterdam met Anna Christoffels STRONK (Stroink) [53338], 47 jaar oud, geboren op 01‑01‑1763 te Oldenzaal, overleden op 25‑10‑1847 te Stad Hardenberg op 84-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 24-S), dochter van Christoffel STRONK [175626] en Elisabeth TAK [175628], woonde 1847 Achterstraat te Stad Hardenberg.
Uit dit huwelijk:
1.
v
Alijda Sophia BELDERS [53396], geboren op 19‑04‑1811 te Amsterdam, gedoopt (Evangelisch-Luthers) op 28‑04‑1811 te Amsterdam, Lutherse Kerk (getuige(n): Sophia Maria Elizabeth Riegler), overleden op 08‑03‑1855 te Stad Hardenberg op 43-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 7-S), dochter van 1812 Jan Hendrik Johans 1814 of 1815 BELDERS [53339] (zie 53339) en Anna Christoffels STRONK (Stroink) [53338], woonde 1855 Achterstraat te Stad Hardenberg.
Gehuwd [10024] op 29-jarige leeftijd op 13‑11‑1840 te Stad Hardenberg (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 15-S) met Hendrik Jan Gerrits OTTEN [34126], koperslager, geboren 1811 te Meppel, overleden op 13‑01‑1882 te Stad Hardenberg (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 2-S), zoon van Gerrit OTTEN [34127], slager, en Hendrikjen van HESSELINGEN [34128], woonde 1882 Achterstraat te Stad Hardenberg. {Hij is later gehuwd [11340] op 16‑06‑1855 te Stad Hardenberg (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 02-S) met Jennechien TIJMAN [36662], 39 jaar oud, geboren op 25‑06‑1815 te Hardenbergh (bron: B.S. Hardenbergh 1811-1818, aktenummer: 46-H), overleden op 30‑03‑1877 te Stad Hardenberg op 61-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 21-S), dochter van Landstorm 193 Jacobus Freriks TIEMAN [3025], dagloner, en Fennegien KOSTERS (Noltus) [14876], woonde 1877 Achterstraat te Stad Hardenberg.}

      ↑       ↑             ↑       ↑
     Gerrit Jans BELTMAN     x   Hendrikjen Lucassen BIELEVELD   
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
                     │   Elisabeth Gerrits BELTMAN   │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
53213
Elisabeth Gerrits BELTMAN [53213], 1818 rentenierster met bezittingen in Amsterdam?? Geboren te Ane, gedoopt op 29‑07‑1764 te Hardenberg (bron: 184 info, aktenummer: 012). Gerrit Janssen en Hendrikjen Bilevelt, Aane Elisabeth, overleden op 03‑04‑1842 te Stad Hardenberg op 77-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 9-S), dochter van Gerrit Jans BELTMAN [11910], landbouwer te Ane, en Hendrikjen Lucassen BIELEVELD (Hinne van Bileveld) [5067], woonde 1842 052 Oosteinde te Stad Hardenberg, 29-07-1811: ingenomen als lidmaat in de kerk te Hardenberg met attestatie van Amsterdam.
06-11-1816: vertrokken met attestatie naar Amsterdam.

 
      ↑       ↑             ↑       ↑
     Gerrit Jans BELTMAN     x   Hendrikjen Lucassen BIELEVELD   
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
    Hendrik Johansen BARENDS    x │    Hinne Gerrits BELTMAN    │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                   ┌─┼─┐
                   M V V
 
11911
Hinne Gerrits BELTMAN [11911], geboren te Aane, gedoopt op 02‑05‑1762 te Hardenberg (bron: 184 info, aktenummer: 004), Gerrit Beltman en Hinne van Bileveld, Aane Hinne
, overleden na 1798 te Amsterdam, dochter van Gerrit Jans BELTMAN [11910], landbouwer te Ane, en Hendrikjen Lucassen BIELEVELD (Hinne van Bileveld) [5067], woonde 1794 Herengracht te Amsterdam, 22-03-1780: aangenomen als lidmaat van de kerk te Hardenberg, afkomstig uit Ane.
29-08-1785: vertrokken naar attestatie Amsterdam.

Ondertrouwd [16552] op 18‑04‑1794 te Amsterdam (aktenummer: 639/018).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
18-04-1794
naam bruidegom:
Barends, Hendrik
naam bruid:
Beltmans, Hendrikje
bronverwijzing:
DTB 639, p.18
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26170853 Compareerden als vooren
Hendrik Barends van Amsterdam, gereformeert, oud 24 jaren, op de Doodkistenmakersgragt bij de Watersteeg, geadsisteert met zijn vader Johannes Barends op de Voorburgwal over de Kolk.
Hendrikje Beltmans van den Hardenberg, gereformeert, oud 32 jaren, op de Heerengragt, geadsisteert met consent van haar moeder Hendrikje Bijleveld woont te Hardenberg.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Hendrik Barends - Henderikjun Beltmans
[opmerkingen] Zij moeders consent goed.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 04‑05‑1794 te Amsterdam (aktenummer: 113357).
Brontekst: Name Hendrik Barends
Spouse's Name Hendrikje Beltmans
Event Date 04 May 1794
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Hendrik Johansen BARENDS [33456], geboren 1770 te Amsterdam, overleden na 1798 te Amsterdam, zoon van Johannes BARENDS [91788], woonde 1794 Doodkistenmakersgracht bij de Watersteeg te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
m
Johannes Hendriks BARENDS [18290], geboren op 30‑01‑1795 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 08‑02‑1795 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Barends, Johannis en Planke, Petronella Cornelia), zoon van Hendrik Johansen BARENDS [33456] en Hinne Gerrits BELTMAN [11911] (zie 11911).
2.
v
Hendrikjen Hendriks BARENDS [94605], geboren op 23‑01‑1797 te Amsterdam, gedoopt op 02‑02‑1797 te Amsterdam, Amstelkerk (getuige(n): Albert en Elisabeth Beltman), gedoopt door dominee van der Scheer: Hendrikje d.v. Barends, Hendrik en Beltman, Hendrikje. Dochter van Hendrik Johansen BARENDS [33456] en Hinne Gerrits BELTMAN [11911] (zie 11911).
3.
v
Maria Hendrietta Hendriks BARENDS [102289], geboren op 20‑08‑1798 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 29‑08‑1798 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Barends, Johannes Fredericus en Meijer, Elisabeth), dochter van Hendrik Johansen BARENDS [33456] en Hinne Gerrits BELTMAN [11911] (zie 11911).

                                  
                                        
                     ┌─────────────────────────────────────┐
       Jan MATHIJSE       x │     Wijbrigh BENEDICTUS     │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
160978
Wijbrigh BENEDICTUS [160978], geboren 1632 te Anevelt, woont Singelgracht.
Ondertrouwd [51567] op 26‑04‑1659 te Amsterdam (aktenummer: 479/527) met Jan MATHIJSE [160977], schoenmaker, geboren 1634 te Ditmarss? Hij woont Middelstraet.
 
                                  
      Egbert Berends       x        Johanna VOS       
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
     Jan Luggerts BRAND      x │    Geertje Egberts BERENDS    │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                   ┌─┼─┐
                   V m M
                   ↓  ↓
 
2515
Geertje Egberts BERENDS [2515], dienstmeid, geboren ca. 1750 te Neuenhaus, overleden op 12‑03‑1844 om 16.00 uur te Stad Hardenberg (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 12-S), dochter van Egbert Berends [1808] en Johanna VOS [1830], woonde 1844 Voorstraat te Stad Hardenberg, 29-06-1791: ingekomen met attestatie van Amsterdam, attestatie afgegeven op 12-02-1791.
Ondertrouwd [3149] op 17‑06‑1791 te haradenberg en 24 juni te Amsterdam (bron: Trouwakten Hardenberg 1792-1795 (186), aktenummer: 06/1).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
24-06-1791
naam bruidegom:
Brands, Jan
naam bruid:
Berends, Geertjen
bronverwijzing:
DTB 636, p.229
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26182745

Hardenberg.
Jan Brands en Geertjen Berends, beide wonende te Hardenberg zijn alhier op acte van C.H. Walraven, predicant te Hardenberg, ingeteekend.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle, zyn hun hare geboden verwilliget.
Deze geboden gaan voort. Gehuwd voor de kerk op 17‑07‑1791 te Hardenberg (bron: Trouwakten Hardenberg 1792-1795 (186), aktenummer: 06/1) met Jan Luggerts BRAND [10711], 32 jaar oud (zie 10711).
Uit dit huwelijk:
1.
v
Gezina Jans BRANDT [2519], geboren op 25‑07‑1793 te Hardenberg (bron: 185, aktenummer: 017), gedoopt op 28‑07‑1793 te Hardenberg (bron: 185, aktenummer: 017), overleden op 29‑12‑1870 te Stad Hardenberg op 77-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 31-S), dochter van Jan Luggerts BRAND [10711] (zie 10711) en Geertje Egberts BERENDS [2515] (zie 2515), woonde 1870 Voorstraat te Stad Hardenberg.
Gehuwd [8831] op 22-jarige leeftijd op 25‑05‑1816 te Hardenberg (bron: B.S. Hardenberg, aktenummer: 12-H) met Landstorm 270 Hermen Hendriks 1814 MEIJERINK [31866], 21 jaar oud, dakdekker, klompenmaker, koopman, winkelier, geboren op 24‑11‑1794 te Hardenberg (bron: Huwelijksbijlagen, 185, aktenummer: 025), gedoopt op 30‑11‑1794 te Hardenberg (bron: 185, aktenummer: 025), overleden op 14‑05‑1853 te Stad Hardenberg op 58-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 12-S), 12-04-1814: Blokkering Vesting Coevorden met militaire wapenrusting en 20 scherpe patroonen en twee vuursteenen: Jan Hendrik Nijzink als remplacant voor Harmen Meijrink Landstormnummer 270. Zoon van Hendrik Hendriks MEIJERINK [2595], klompenmaker en dekker, en Aeltje Hendriks BILEVELDS [11256], woonde 1853 Voorstraat te Stad Hardenberg.
2.
m
Egbert Jan Jans BRAND [2657], geboren op 23‑08‑1796 te Hardenberg (bron: 185, aktenummer: 039), gedoopt op 28‑08‑1796 te Hardenberg (bron: 185 info, aktenummer: 039), 28 augustus 1796 23 augustus 1796 Jan Brand en Geertjen Barends, Hardenberg Egtbert Jan. Overleden ws. vo1811, zoon van Jan Luggerts BRAND [10711] (zie 10711) en Geertje Egberts BERENDS [2515] (zie 2515).
3.
m
1818 05 SH Lugger Jans BRAND x [32935], timmermansknegt, timmerman, geboren op 09‑05‑1799 te Hardenberg (aktenummer: 185-67), gedoopt op 12‑05‑1799 te Hardenberg (bron: 185, aktenummer: 067), 12 mei 1799 9 mei 1799 Jan Brand en Geertjen Berents, Hardenberg Lugger. Overleden op 03‑12‑1879 te Stad Hardenberg op 80-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 36-S). Loteling 1818 no. 5 Stad Hardenberg (hvw 1827 nog niet opgeroepen), zoon van Jan Luggerts BRAND [10711] (zie 10711) en Geertje Egberts BERENDS [2515] (zie 2515), woonde 1879 Achterstraat te Stad Hardenberg.
Gehuwd (1) [8211] op 21-jarige leeftijd op 26‑10‑1820 te Coevorden (bron: B.S. Coevorden, aktenummer: 15) met Zwaantien Gerrits BOSCH [30230], 26 jaar oud, dienstmeid, geboren op 06‑12‑1793 te Laar, Bentheim, overleden op 05‑06‑1823 te Stad Hardenberg op 29-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 12-S), in het kraambed, dochter van Gerrit BOSCH [30231] en Geesjen Alberts [30232], woonde 1823 039 in de Voorstraat te Stad Hardenberg.
Gehuwd (2) [9396] op 28-jarige leeftijd op 18‑05‑1827 te Stad Hardenberg (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 02-S) met Hillegien Alberts MEIJERINK [32936], 26 jaar oud, geboren te Coevorden, gedoopt (N.H.) op 24‑11‑1800 te Coevorden (bron: B.S. Coevorden, aktenummer: 254), overleden op 05‑05‑1873 te Stad Hardenberg op 72-jarige leeftijd (bron: B.S. Stad Hardenberg, aktenummer: 14-S), begraven op 09‑05‑1873 te Hardenberg, kerkhof Nijenstede (bron: diakonie), dochter van Albert Jans (Meijerink) [10439] en Fennigje Jans van de STEENTEUGEL [10450], woonde 1873 Achterstraat te Stad Hardenberg.

             ↑                     
    Andries Jans van den BERG    x       Stijntje ZWEERS      
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
   Hendrik Joosten van der MAAT   x │     Aaltje van den BERG     │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                  ┌─┬─┼─┬─┐
                  M M M M M
 
12819
Aaltje van den BERG [12819], geboren te Hardenberg, gedoopt op 22‑07‑1753 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 128), overleden te Amsterdam op 47-jarige leeftijd, begraven op 08‑04‑1801 te Amsterdam, Karthuizer Kerkhof, dochter van Andries Jans van den BERG [604], ruiter in regiment Linteloo, en Stijntje ZWEERS [14550], woonde 1774/1780 Heiligeweg/Ridderstraat te Amsterdam, 06-04-1772: aangenomen als lidmaat te Hardenberg.
16-08-1774: vertrokken met attestatie naar Amsterdam.
25-08-1774: ingekomen met attestatie te Amsterdam, wonend op de Heiligeweg.
1801: Fransepad; (ws. 2 kinderen?).

Ondertrouwd [35928] op 30‑03‑1780 te Amsterdam (aktenummer: 624/520).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
30-03-1780
naam bruidegom:
[van der] Maat, Hendrik
naam eerdere vrouw:
Feijman, Johanna Geertruij
naam bruid:
[van den] Berg, Aaltjen
bronverwijzing:
DTB 624, p.520
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26249349 Compareerden als vooren
Hendrik van der Maat, van Amst. gereformeert, wednr. Johanna Geertruij Feijman in de Ridderstraat
&
Aaltjen van den Berg van den Hardenberg, gereformeert, oud 27 jaren, woont als voorn, haar vader Andries van den Berg woont op den Hardenberg.
Versoekende hare drie Sondaagse etc.
[ondertekend]} Hendrick vander Maat & Aaltjen van den Berg.
[kantlijn] Hij vrouws doot goet ingebragt - Sij vaders consent goet ingebragt.
(aktenummer: x) met Hendrik Joosten van der MAAT [102860], geboren 1756 te Amsterdam, overleden na 1792 te Amsterdam, begraven op 30‑01‑1800 te Amsterdam, Karthuizer Kerkhof, zoon van Joost van der MAAT [78929], woonde 1777/1780 Fransepad/Ridderstraat te Amsterdam, 1800: Fransepad; Hendrik van ter Maat D.A.K. (of Maath A.K.). {Hij was eerder ondertrouwd [16606] op 31‑10‑1777 te Amsterdam (aktenummer: 622/375).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
31-10-1777
naam bruidegom:
[van der] Maat, Hendrik
naam bruid:
Feijman, Anna Geertruij
bronverwijzing:
DTB 622, p.375
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26249306 Echtgenote is Johanna Geertrui FIJMAN [56408], geboren 1747 te Kampen, overleden te Amsterdam, begraven op 07‑02‑1779 te Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof, woonde 1779 Ridderstraat te Amsterdam.}
Uit dit huwelijk:
1.
m
Dirk van der MAAT [78939], gedoopt (Hervormd) op 25‑12‑1780 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Dirk Sijberda en Marika Ruisendaal), zoon van Hendrik Joosten van der MAAT [102860] en Aaltje van den BERG [12819] (zie 12819).
2.
m
Leonhard van der MAAT [78968], gedoopt (Hervormd) op 22‑12‑1782 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): Leonhard Willems en Willemina van den Berg), zoon van Hendrik Joosten van der MAAT [102860] en Aaltje van den BERG [12819] (zie 12819).
3.
m
Hendrik van der MAAT [78971], gedoopt (Hervormd) op 16‑03‑1785 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): geen getuigen), zoon van Hendrik Joosten van der MAAT [102860] en Aaltje van den BERG [12819] (zie 12819).
4.
m
Andries van der MAAT [79037], gedoopt (Hervormd) op 23‑03‑1788 te Amsterdam, Westerkerk (getuige(n): geen getuigen), zoon van Hendrik Joosten van der MAAT [102860] en Aaltje van den BERG [12819] (zie 12819).
5.
m
Hendrik van der MAAT [79087], geboren op 04‑05‑1793 te Amsterdam, gedoopt (Hervormd) op 12‑05‑1793 te Amsterdam, Noorderkerk (getuige(n): ouders zelf), overleden te Amsterdam op 6-jarige leeftijd, begraven op 30‑01‑1800 te Amsterdam, Karthuizer Kerkhof, zoon van Hendrik Joosten van der MAAT [102860] en Aaltje van den BERG [12819] (zie 12819), woonde 1800 Franse Pad te Amsterdam.

                                  
      Jan van den BERG                           
          └────────────────────────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
      Albert BRUMMER       x │   Geertje Jans van den BERG   │
                     └─────────────────────────────────────┘
 
91954
Geertje Jans van den BERG [91954], geboren 1629 te Ane, overleden voor 1682, dochter van Jan van den BERG [163892], woonde Ane, Hardenberg.
Ondertrouwd [30845] op 13‑04‑1658 te Amsterdam (aktenummer: 478/316).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
13-04-1658
naam bruidegom:
Brummer, Albert
naam bruid:
Jans, Geertje
bronverwijzing:
DTB 478, p.316
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26417758 Compareerden als vooren
Albert Brummer, van Hage, cleermaker, oud 26 jaren, de ouders doot, geassisteert met Harmen Barents, woonde in de N. Lekestraat.
Geertje Jans, van Aen bij de Herdenbergh, oud 29 jaer, ouds doot, geassisteert met Femmetje Jans, woond onder 't Boshuijs.
Echtgenoot is Albert BRUMMER [91945], cleermaker, geboren 1632 te Hage. {Hij is later ondertrouwd [8625] op 04‑04‑1682 te Amsterdam (aktenummer: 693/087).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
04-04-1682
naam bruidegom:
Brummer, Albert
naam bruidegom:
Brommer, Albert
naam eerdere vrouw:
[van den] Bergh, Giertje Jans
naam bruid:
Jans, Aeltje
naam eerdere man:
Otting, Lammert
bronverwijzing:
DTB 693, p.87
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26417688 Echtgenote is Aaltje JANSEN [74389]. {Zij was eerder ondertrouwd [8632] voor 1682, gehuwd voor de kerk voor 1682 met Lammert OTTING [75596], overleden voor 1682.}}
 
                                  
    Jacob Jans van den BERG    x       Fennigjen Jans      
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
      Swam van DIJK       x │  Geertruij Jacobs van den BERG  │
       Jan VELTKAMP       │x└─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                   ┌─┼─┐
                   M M V
 
                                  
    Jacob Jans van den BERG    x       Fennigjen Jans      
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
      Swam van DIJK        x│  Geertruij Jacobs van den BERG  │
       Jan VELTKAMP       x └─────────────────────────────────────┘
 
94807
Geertruij Jacobs van den BERG (Giert) [94807], geboren 1694 te Hardenberg, overleden te Amsterdam, begraven op 16‑11‑1779 te Amsterdam, Ooster Kerk, in een kerk graft no. 473, dochter van Jacob Jans van den BERG [48536] en Fennigjen Jans [11043], woonde 1722/1744 Cingel/als voren te Amsterdam, 31-10-1720 inwoonster van Amsterdam
1779: Wittenburger gragt bij 't Ocsies bruggetje
.
Ondertrouwd (1) [31013] op 20‑03‑1722 te Amsterdam (aktenummer: 559/328).
Brontekst: DTB Trouwen met Swam van Diek
Bruidegom
Swam van Diek
Bruid
Geertruij van den Bergh
Ondertekening bruidegom
Swam van Dijck
Gebeurtenis
Ondertrouw
Gebeurtenisplaats
Amsterdam
Documenttype
DTB Trouwen
Erfgoedinstelling
Stadsarchief Amsterdam
Collectiegebied
Noord-Holland
Registratienummer
DTB 559
Pagina
328
Registratiedatum
20-03-1722
Akteplaats
Amsterdam
Opmerking
Huwelijksintekeningen van de KERK. Swam van Diek: ouders dood, geass. met zijn neef Gerrit van Wijck
Gertien van den Bergh: ouders dood, geass. met haar zuster Jannitje van den Bergh
, gehuwd voor de kerk op 05‑04‑1722 te Amsterdam (aktenummer: 113361).
Brontekst: Name Swam Van Dijk
Spouse's Name Geertruij Van Den Berg
Event Date 05 Apr 1722
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenoot is Swam van DIJK [94806] (zie 94806).
transcriptie Kerk:
Jan Veltkamp van Amsterdam, oud 40 jaar, op Kattenburg, ouders doot, geassisteert met sijn broeder Hendrik Veltcamp & Giertje van den Bergh van Hardenberg, weduwe Swam van Dijk, woond als voorn.
(ondertekend: Jan Veltkamp & Gerten Van)
, ondertrouwd (2) [31252] op 03‑01‑1744 te Amsterdam (bron: 727/061, aktenummer: 587/113).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
03-01-1744
naam bruidegom:
Veltkamp, Jan
naam bruid:
[van den] Bergh, Giertje
naam eerdere man:
[van] Dijk, Swam
bronverwijzing:
DTB 587, p.113
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26152958 PUI:
Jan Veldkamp, van Amsterdam, oud 40 jaar, op Cattenburg, ouders doot, geassisteert met sijn broeder Hendrik Veltkamp.
Giertje van den Bergh, van Hardenbergh, weduwe Swam van Dijk, woond als vooren.
(acte verleend om alhier op het stadhuijs te trouwen)
(ondertekend: Jan Veltkamp & Gerten van den Bergh)
met Jan VELTKAMP [101939], geboren 1704 te Amsterdam, overleden te Amsterdam, begraven op 25‑06‑1774 te Amsterdam, Ooster Kerk, no. 72, woonde 1744 Kattenburg te Amsterdam, 1774: Wittenburgergragt tusschen de Oosterkerk en de Ossies brug.
Uit het eerste huwelijk:
1.
m
Lucas Swams van DIJCK [94872], gedoopt (Hervormd) op 02‑05‑1722 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Hendrick Jacobse van den Bergh en Marieke Sleesman), overleden te in 't midden van de Ridderstraat bove d hoop, 176 dagen oud, begraven op 25‑10‑1722 te Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof, zoon van Swam van DIJK [94806] (zie 94806) en Geertruij Jacobs van den BERG (Giert) [94807] (zie 94807).
2.
m
Lucas Swams van DIJCK [94994], onder scheepstimmerman VOC, gedoopt (Hervormd) op 17‑10‑1723 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuige(n): Jan van den Bergh en Sebora Krijsman), overleden op 23‑10‑1742 te Azie op 19-jarige leeftijd (bron: VOC Opvarenden met Lucas van DijkOverledenLucas van DijkBeroepOnder(scheeps)timmermanPlaats van origineAmsterdamMaandbriefJaSchuldbriefJaVaderSwam van DijkGebeurtenisEindeVerbintenisDatum31-10-1742GebeurtenisplaatsAzieGebeurtenisVertrekKamerDatum23-10-1741GebeurtenisAankomstKaapDatum14-03-1742GebeurtenisVertrekKaapDatum07-04-1742GebeurtenisAankomstIndieDatum20-06-1742DocumenttypeVOC OpvarendenErfgoedinstellingNationaal ArchiefPlaats instellingDen HaagCollectiegebiedOverzeeArchiefVOC OpvarendenRegistratienummer6128Pagina33AkteplaatsAmsterdamBoekAmsterdamBestemmingBatavia), zoon van Swam van DIJK [94806] (zie 94806) en Geertruij Jacobs van den BERG (Giert) [94807] (zie 94807).
3.
v
Femmetje Swams van DIJCK [95064], gedoopt (Hervormd) op 15‑09‑1726 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuige(n): Roelof van den Berg en Marijken Evers), overleden te op de hoek van de Palmstraat op 1-jarige leeftijd, begraven op 30‑11‑1727 te Hardenberg.
Brontekst: ingeschrevene:
[van] Dijk, Swan
datum begrafenis:
30-11-1727
begraafplaats:
Karthuizer Kerkhof
bronverwijzing:
DTB 1174, p.230vo en p.231
relatieinformatie:
Kind van
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10360698 Dochter van Swam van DIJK [94806] (zie 94806) en Geertruij Jacobs van den BERG (Giert) [94807] (zie 94807).

                                  
    Jacob Jans van den BERG    x       Fennigjen Jans      
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│   Hendrik Jacobs van den BERG   │x       Maria SLEESMAN      
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                    *
 
94764
Hendrik Jacobs van den BERG [94764], bakker, geboren 1675 te Hardenberg, overleden na 1723, 21-04-1705: Poorter van Amsterdam: Hendrik Jacobs, bakker, Maria Sleesman, Lucas Sleesman, kleermaker. Zoon van Jacob Jans van den BERG [48536] en Fennigjen Jans [11043], woonde 1705 Marken te Amsterdam.
Ondertrouwd [30994] op 20‑03‑1705 te Amsterdam (aktenummer: 538/143).
Brontekst: DTB Trouwen met Hendrik Jacobsz
Bruidegom
Hendrik Jacobsz
Bruid
Maria Sleesman
Gebeurtenis
Ondertrouw
Gebeurtenisplaats
Amsterdam
Documenttype
DTB Trouwen
Erfgoedinstelling
Stadsarchief Amsterdam
Collectiegebied
Noord-Holland
Registratienummer
DTB 538
Pagina
143
Registratiedatum
20-03-1705
Akteplaats
Amsterdam
Opmerking
Huwelijksintekeningen van de KERK. Compareerden als voren
Hendrik Jacobsz van Hardenbergh, bakker, oud 30 jaren op Marken, geassisteert met zijn ouders consent
&
Maria Sleesman van Amsterdam, oud 31 jaren inde Nikolaas straat, geassisteert met haar ouders consent.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] Hendrijck Jakops & Marike Sleesman
, gehuwd voor de kerk op 12‑04‑1705 te Amsterdam (aktenummer: 113368).
Brontekst: Name Hendrik Jacobsz
Spouse's Name Maria Sleesman
Event Date 12 Apr 1705
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenote is Maria SLEESMAN [94790], geboren 1674 te Amsterdam, overleden na 1723, dochter van Lucas SLEESMAN [160710], kleermaker, woonde 1705 Nikolaasstraat te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
x
kinderen Hendriks van den BERG [72581], geboren voor 1719, overleden na 1719, kind van Hendrik Jacobs van den BERG [94764] (zie 94764) en Maria SLEESMAN [94790].
Kinderen:
2.
m
Lucas Hendriks van den BERGH (ouders nazien) [94957].
Ondertrouwd [31025] voor 1731 met Evrandina van DUIJN [101233].

             ↑                     
    Andries Jans van den BERG    x       Stijntje ZWEERS      
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│    Hendrik van den BERG     │x       Maria LOSBERGEN      
└─────────────────────────────────────┘ 
 
4486
Hendrik van den BERG [4486], kleermaker, geboren te Hardenberg, gedoopt op 09‑01‑1745 te Hardenberg (bron: 183, aktenummer: 108), overleden na 1783, 09-07-1777: Poorter van Amsterdam uit Hardenberg: Hendrik van den Berg, kleermaker. Zoon van Andries Jans van den BERG [604], ruiter in regiment Linteloo, en Stijntje ZWEERS [14550], woonde 1768 Anjelierstraat te Amsterdam.
(aktenummer: 744/284), ondertrouwd [8150] op 23‑09‑1768 te Amsterdam (bron: 744/284, aktenummer: 614/308).
Brontekst: inschrijvingsdatum (2x):
23-09-1768
naam bruidegom:
[van den] Berg, Hendrik
naam bruid:
Losberg, Maria
naam eerdere man:
Donker, Mattheus
bronverwijzing:
DTB 614, p.308
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26174150

bronverwijzing:
DTB 744, p.284
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26174086 Compareerden als vooren
Hendrik van den Berg, van Hardenberg, gereformeerd, oud 26 jaren, in de Angelerstraat, sijn vader Adries van den Berg te Hardenberg
&
Maria Losberg, van Amsterdam, rooms, gedissolveerde vrouw van Mattheus Donker (Doncken) woont als voorn.
Versoekende hare drie Sondaagse etc.
[ondertekend] Hendrik van den Berg & kruisje.
[opmerkingen] Hij vaders consent goet ingebragt. Sij desolutie (disolvaatie) goet ingebragt. Dese geboden gaan van 6 tot 6 weeken.
zie huwelijksakte:
https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=maria&vf1=1&a1=losbert&af1=1&x=20&z=b#A30186000157
(aktenummer: x) met Maria LOSBERGEN [30037], geboren 1735 te Amsterdam (gezindte: Rooms), woont 1762 Tuinstraat te Amsterdam. {Zij was eerder ondertrouwd [8953] op 23‑07‑1762 te Amsterdam, gescheiden voor 1768 te Amsterdam van Matheus DONKERS [44234], geboren 1736 te Amsterdam (gezindte: rooms), woont 1762 Oude Kerksteeg te Amsterdam.}
 
                                  
    Jacob Jans van den BERG    x       Fennigjen Jans      
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
      Claas KLINKBIJL       x │  Hendrikjen Jacobs van den BERG  │
                    │ └─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                   ┌┴┐
                   V V
 
32674
Hendrikjen Jacobs van den BERG [32674], geboren 1687 te Hardenberg, overleden na 1731 te Amsterdam, dochter van Jacob Jans van den BERG [48536] en Fennigjen Jans [11043].
Ondertrouwd [14916] op 17‑11‑1719 te Amsterdam (aktenummer: 556/360).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
17-11-1719
naam bruidegom:
Clincbijl, Klaas
naam bruid:
[van den] Berg, Hendrikje
bronverwijzing:
DTB 556, p.360
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26060806 Claas Kinkbijl van Franiker, oud 25 jare op de Singel ouders doot geass. Hendrik Pieterse en Hendrickie van den Berg van Hardenberg, oud 32 jaar, op de Leliegragt ouders doot geass. Haar broeder Jan van den Berg. Echtgenoot is Claas KLINKBIJL [32692], geboren 1694 te Franeker, overleden na 1731 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
v
Femmetje Klasen KLINKBIJL [100104], gedoopt (Hervormd) op 19‑03‑1721 te Amsterdam, Nieuwe Kerk, dochter van Claas KLINKBIJL [32692] en Hendrikjen Jacobs van den BERG [32674] (zie 32674).
2.
v
Catrina KLINKBIJL [32709], geboren te Amsterdam (bron: opDatum25-09-1726ReligieHervormdGebeurtenisplaatsAmsterdamDocumenttypeDTB DopenErfgoedinstellingStadsarchief AmsterdamCollectiegebiedNoord-HollandArchiefDTB 50RegistratienummersaaId23941599Aktenummer5Paginap.166 (folio 83v)Registratiedatum25-09-1726AkteplaatsAmsterdamCollectieNieuwe Kerk), dochter van Claas KLINKBIJL [32692] en Hendrikjen Jacobs van den BERG [32674] (zie 32674).

                                  
    Jacob Jans van den BERG    x       Fennigjen Jans      
          ┌───────────────────┘
┌──────────────────┴──────────────────┐
│    Jan Jacobs van den BERG    │x     Sebora Jans KRIJGSMAN     
└─────────────────────────────────────┘│
                    │                    
                   ┌─┼─┐
                   M M M
                     x
 
96881
Jan Jacobs van den BERG [96881], geboren ca. 1690 te Hardenberg, overleden na 1736, zoon van Jacob Jans van den BERG [48536] en Fennigjen Jans [11043], woonde 1723 Ridderstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd [31022] op 18‑06‑1723 te Amsterdam (aktenummer: 561/197).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
18-06-1723
naam bruidegom:
[van den] Berg, Jan
naam bruid:
Kreijgsman, Sebora
bronverwijzing:
DTB 561, p.197
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26047804 Jan van den Berg van Hardenberg, oud 33 jaar, in de Ridderstraat, ouders doot, geadsisteert met sijn broeder Hendrik van den Berg. Sebora Krijgsman van Amsterdam, oud 27 jaar, in de Warmoesstraat, geadsisteert met haar vader Jan Krijgsman. Gehuwd voor de kerk op 06‑07‑1723 te Amsterdam (aktenummer: 113361).
Brontekst: Name Jan Van Den Berg
Spouse's Name Sebra Krijgsman
Event Date 06 Jul 1723
Event Place Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands Echtgenote is Sebora Jans KRIJGSMAN [97819], geboren 1696 te Amsterdam, overleden na 1762, woonde 1723 Warmoesstraat te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
m
Jan Jans van den BERGH [160629], gedoopt (Hervormd) op 19‑04‑1724 te Amsterdam, Zuiderkerk, zoon van Jan Jacobs van den BERG [96881] (zie 96881) en Sebora Jans KRIJGSMAN [97819].
2.
m
Jacob Jans van den BERGH [101695], gedoopt (Hervormd) op 01‑05‑1726 te Amsterdam, Zuiderkerk, zoon van Jan Jacobs van den BERG [96881] (zie 96881) en Sebora Jans KRIJGSMAN [97819].
3.
m
Jacob Jans van den BERGH [160630], gedoopt (Hervormd) op 22‑06‑1727 te Amsterdam, Oudezijds Kapel (getuige(n): Koenraat Fransen en Maria Krijghsmans), zoon van Jan Jacobs van den BERG [96881] (zie 96881) en Sebora Jans KRIJGSMAN [97819].
Gehuwd [31030] met Marretje VROMAN [101696].

                                  
    Jacob Jans van den BERG    x       Fennigjen Jans      
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
       Jan WARNARS        x │  Jannetje Jacobs van den BERG   │
       Egbert SMIT        │x└─────────────────────────────────────┘
                    │                    
                    V
 
                                  
    Jacob Jans van den BERG    x       Fennigjen Jans      
                    └────────────────────┐
                     ┌──────────────────┴──────────────────┐
       Jan WARNARS        x│  Jannetje Jacobs van den BERG   │
       Egbert SMIT        x └─────────────────────────────────────┘
 
48535
Jannetje Jacobs van den BERG [48535], geboren 1676 te Hardenberg, overleden na 1731 te Amsterdam, dochter van Jacob Jans van den BERG [48536] en Fennigjen Jans [11043], woonde 1708/1723 Nieuwe Vijzelstraat/Ridderstraat te Amsterdam.
Ondertrouwd (1) [18055] op 13‑04‑1708 te Amsterdam (aktenummer: 706/200).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
13-04-1708
naam bruidegom:
Warnars, Jan
naam bruid:
Jacob, Jannetje
naam bruid:
Jacobs, Jannetje
bronverwijzing:
DTB 706, p.200
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de PUI.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26158820 Compareerden als vooren
Jan Warnars van Salk vleeshouder oud 35 jaren in de Niesel de moeder Magteltje Hendriks tot Salk & Jannetje Jacobs van den Hardenbergh oud 32 jaren in de N. Vijselstraat de vader Jacob Janse tot Hardenbergh.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend] X & Jannetin Jakob.
[opmerking 1] hij moeders consent goet ingebragt.
[opmerking 2] sij vaders consent goet ingebragt.
(aktenummer: X) met Jan WARNARS [48527], vleeshouwer, geboren 1673 te Zalk, overleden voor 1723 te Amsterdam, zoon van Magteltje Hendriks [48542], woonde 1708 Niezel te Amsterdam.
Ondertrouwd (2) [31027] op 16‑09‑1723 te Amsterdam (aktenummer: 561/356).
Brontekst: inschrijvingsdatum:
16-09-1723
naam bruidegom:
Smit, Egbert
naam bruid:
Jacobs, Jannetje
naam eerdere man:
Warnaars, Jan
bronverwijzing:
DTB 561, p.356
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Ondertrouwregister: NL-SAA-26141260 Compareerden als vooren Egbert Smit van den Hardenberg oud 33 jaar op de Prinsegraft ouders doot geast. met sijn suster Jannetje Smit & Jannetje Jacobs van den Hardenberg wedue van Jan Warnaars in de Ridderstraat.
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaarden, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden, zijn hun hare geboden verwilliget.
[ondertekend met twee kruisjes]
[opmerking] sij weeskamer voldaen den 18 sept. 1723.
[opmerking] mans doot goet ingebragt.
(aktenummer: x) met Egbert SMIT [101600] (zie 101600).
Uit het eerste huwelijk:
1.
v
Machteltie Jans WARNARS [51900], gedoopt (Evangelisch-Luthers) op 21‑07‑1709 te Amsterdam, Lutherse Kerk (getuige(n): Hendrik Jacobs en Marieke Sleesman), dochter van Jan WARNARS [48527], vleeshouwer, en Jannetje Jacobs van den BERG [48535] (zie 48535).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 2 van 25 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail