Geschiedenis van een 'opgeblazen boerderij'

Op het moment dat het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardenberg op 25 oktober 2005 haar fiat had gegeven aan de productiemaatschappij van Paul Verhoeven om een bouwvallige boerderij in Heemserveen – gelegen aan de Jachthuisweg 18 – op te blazen, werd het tijd om even stil te staan bij de nog korte geschiedenis van dit pand.

De resultaten van het speuren in het Gemeentearchief werden vier dagen later getoond in een vitrine tijdens de Open Archievendag in Hardenberg. Voor de 'making-off', het 'verhaal achter de schermen', werden door de filmploeg zelfs opnamen van het resultaat gemaakt.

Boerderij aan de Jachthuisweg 18

Onbewoonbaar

Half september 2005 ontving de gemeente Hardenberg van dhr. Verkerk uit Twello, eigenaar van het boerderijtje aan de voormalige Modderwieke, een vergunningaanvraag voor het slopen van de woning met loods, garage/berging, kippenschuur en mestkelder aan de Jachthuisweg 18. Nog geen tien dagen later werd de vergunning afgegeven. Een vergunning voor een nieuw te bouwen woning was op dat moment al in behandeling. De heer Verkerk had het boerderijtje aangekocht van de laatste bewoners, de familie Mooi.

Kort na het ontvangen van de sloopvergunning werd Verkerk benaderd door de productiemaatschappij van Paul Verhoeven, de meest succesvolle Nederlandse filmregisseur aller tijden. Zij waren bezig met het maken van een film, getiteld Zwartboek, over de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Voor een cruciale scène in de film moest een woning worden opgeblazen. Zij hadden daarvoor het oog laten vallen op de oude woning aan de Jachthuisweg. Verkerk was meteen enthousiast en zegde zijn medewerking toe, mits de gemeente Hardenberg haar toestemming zou geven. Het bedrijf Special Effects Harry Wiessenhaan uit Rotterdam vroeg daarom half oktober vergunning aan voor het laten exploderen van de vooroorlogse boerderij.

Explosie van de vooroorlogse boerderij

In de film zal getoond worden hoe twee vliegtuigbommen worden afgeworpen. De eerste landt in het weiland, de tweede is een voltreffer op de boerderij. De uitwerking van deze vliegtuigbommen wilde men simuleren met behulp van dynamiet. Zoals gezegd gaven Burgemeester en Wethouders slechts tien dagen later hun toestemming. Verhoeven had eerder zijn oog laten vallen op een boerderij in de Biesbosch, maar in dat pand bleken vleermuizen aanwezig. Daarvoor moest eerst een ontheffing van de Flora- en faunawet worden aangevraagd. Aan de Jachthuisweg speelden deze problemen niet. De filmmaatschappij koos voor Hardenberg omdat de hele omgeving, maar de boerderij in het bijzonder, perfect in het sfeerbeeld van de film past. Burgemeester Meulman was blij dat hij toestemming kon geven om deze belangrijke scène - uit de duurste Nederlandse speelfilm ooit - in zijn gemeente te kunnen laten opnemen.

Zwartboek vertelt het verhaal van een jonge Joodse Duitse revue-zangeres, die in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog voor het verzet bij de Duitsers infiltreert. Het verhaal is gebaseerd op waargebeurde feiten.

 

Een nieuw huis in 't veen...

Het was op 21 juni 1912 dat Roelof Bouwhuis uit Heemserveen in het huwelijk trad met Willemina Plaggenmarsch. De bruidegom was een zoon van Jan Bouwhuis Hendrikszn. en Johanna Veurink. De bruid was een dochter van Derk Jan Plaggenmarsch en Jennigjen Hofsink uit Bergentheim. Het jonge echtpaar trok aanvankelijk in bij de ouders van Roelof, alwaar in januari 1914 hun eerste en enige kindje levenloos ter wereld kwam.

Het jaar daarop kon Roelof van zijn ouders enkele percelen grond op het Heemserveen aankopen, waaronder een perceel weiland en veengrond. Op dat perceel liet hij een nieuw boerderijtje bouwen. De gevel werd gesierd met het jaartal ‘1915’. Naderhand werden verschillende opstallen, zoals een bakhuisje, bijgebouwd. Zoals gezegd bleef het echtpaar kinderloos.
In 1931 verhuisden ze binnen Heemserveen naar het huis dat ze hadden aangekocht van Geert Borggreve (thans Jachthuisweg 14). Hun ‘oude’ pand werd in datzelfde jaar verkocht. Wat de precieze reden van verhuizing is geweest, is onbekend. Wellicht was het door hen nieuw gebouwde boerderijtje te groot voor het kinderloze echtpaar. Roelof Bouwhuis stierf op 25 juni 1948. Zijn weduwe, Willemina Plaggenmarsch, overleed anderhalf jaar later, op 30 januari 1950, te Heemserveen.
De nieuwe eigenaren en bewoners van het toenmalig huisnr. N-8 (thans Jachthuisweg 18) waren Albert Stoeten (geb. 11.12.1901) en echtgenote Aaltje Snoeijink (geb. 28.04.1904). Zij waren beiden geboren in de gemeente Ambt Hardenberg maar kwamen op 4 mei 1932 terug uit de gemeente Ommen. Ook dit echtpaar bleef kinderloos. In 1962 werd de boerderij opgenomen in het plan  ‘Ruilverkaveling Heemserveen’. Het echtpaar Stoeten bleef er wonen tot ze op 20 juni 1963 vertrokken naar huisnr. P-310 in Lutten. De boerderij aan de Jachthuisweg, toen bekend als N-12, werd verkocht aan Willem Mooi (geb. 03.04.1924) uit Lutten (afkomstig van de boerderij a.d. Dedemsvaartseweg-Zuid 55). De laatste vier decennia was het pand eigendom van de familie Mooi, tot het onlangs overging in handen van de heer Verkerk. Sinds de vergunning verstrekt werd om het 90 jaar oude pand op te blazen, heeft het tot voor kort voor velen onbekende object, opeens landelijke bekendheid gekregen. De media hebben zich er op gestort en zoals het er nu naar uitziet zal de boerderij, die in 1915 door Roelof Bouwhuis en zijn vrouw werd gebouwd, over ruim een jaar te zien zijn in vele landen ter wereld.

Terug Naar Boven