< Graf van Derk en Elizabeth Zweers

 

zerk 78 zerk 78 zerk 78
zerk 78, liggend, gebroken met twee stenen paaltjes

Derk Zweers, geboren 11 december 1806 te Stad Hardenberg, zoon van Berend Zweers Ezoon en Willemiena Jansen (DTB 184-152), overleden 5 november 1886, 20.00 uur in de Voorstraat, oud 79 jaar, slijter in dranken, weduwnaar van Elisabeth Zweers (akte 26 Stad Hardenberg).

Elisabeth Zweers, geboren 22 juli 1812, 00.30 uur te Stad Hardenberg, dochter van Derk Zweers Berendzoon, kleermaker, en Jennigien Beltman, overleden 15 januari 1872, 08.00 uur in de Voorstraat, oud 59 jaar (akte 1 Stad Hardenberg).

Gehuwd te Stad Hardenberg op 11 mei 1838.

Heden overleed, na een langdurig, doch geduldig lijden,
tot diepe droefheid van mij, mijne kinderen en verdere
betrekkingen, in den ouderdom van 59 jaren, mijn hartelijk
geliefde Echtgenoote ELIZABETH ZWEERS, met
wie ik ruim 33 jaren door een gelukkigen echt mogt
verbonden zijn.
HARDENBERG, 15 Januarij 1872.
D. ZWEERS Bz.

 

Notaris G, DE MEIJIER te Heemse zal
ten verzoeke van den Heer F. Ph. ROPCKE te
Hillegersberg, op Dinsdag 8 October e. k., des
morgens ten 10 ure, te Stad Hardenberg, ten
sterfhuize van den Heer D. ZWEERS BZ., pu-
bliek verkoopen :

Een deftigen inboedel,

bestaande uit:
Een kabinet, verschillende kasten, waaronder
van antiek eikenhout, chiffonière, ladetafel, canapé,
mahoniehouten en andere tafels, dito stoelen en
fauteuils, waschtafels met toebehooren, klokken,
groote en kleine spiegels en schilderijen, lampen,
fornuis-kachel en andere kachels, turfbakken,
haardstellen, theestoven, een ijzeren brandkast,
een ijzeren ledikant (éénpersoons), bedden met
toebehooren, tapijten en karpetten, porselein,
glas- en aardewerk, keukengereedschappen en
hetgeen verder te koop zal worden aangeboden.
De goederen zijn te bezichtigen daags vóór
den verkoop van 's middags 12 tot 4 uur.

(Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 04-10-1889
NB. Enkele jaren na zijn dood werd de boedel te koop aangeboden. )