< Graf van Hendrik Slingenberg

zerk 265
zerk 265

Hier rust onze lieve man en vader, geliefde echtgenoot van Johanna Meilink. Zijn leven was Christus zijn sterven gewin.

Hendrik Slingenbergh, geboren 4 november 1862, 10.00 uur te Holtheme, zoon van Evert Slingenbergh en Berentien Scheerman (akte 54 Gramsbergen), overleden 24 juli 1924, 03.00 uur te Ane, oud 61 jaar, echtgenoot van Johanna Meilink, landbouwer (akte 20 Gramsbergen).

Ook zijn voorouders zullen op deze plaats begraven zijn getuige onderstaande advertentie anno 1838.

 18380607

W. SWAM, openbaar Notaris in het Kanton Hardenbergh,
resideerende ter Stede en Gemeente Gramsbergen,
zal op Donderdag den 7den Junij 1838, des nademiddags om 2
uren , ten Huize van den Kastelein N. W. Grimmelius, ter stede
voormeld, ten overstaan van het VREDEGEREGT dezes Kantons
doen inzetten en 14 dagen daarna publiek verkoopen :
Het ERVE DEN SLINGENBERG in de Buurschap den Velde,
Gemeente Gramsbergen, bestaande in een HUIS, SCHUUR
en SCHAPESCHOT, met ongeveer acht Bunders HOOG-
en LAAG ZAAI-, HOOI-, WEIDE- en GAARDEN-
LANDEN, alsmede zes perceelen ZAAI- en HOOILANDEN,
leggende in den Westeresch, in de Meene, in den
Keuterbrink, in het Eggengoor en in het Hulterland, alsmede
een vierde van een volle WHAARE in de onverdeelde Marke
van den Velde en Hollheeme, eene BEGRAAFPLAATS op
het Kerkhof te Hardenbergh, en eindelijk een TIENDE,
gaande uit ongeveer 5 Bunders Zaailand.
Nadere informatien bij voornoemden Notaris.