< Wergroep van kerkhof Nijenstede in Hardenberg

 

Werkgroep kerkhof Nijenstede


De werkgroep is in november 2002 begonnen met kleine herstelwerkzaamheden op het oude kerkhof. Een groep vrijwilligers heeft de handen uit de mouwen gestoken om zwerfvuil te verwijderen, snoeiwerk te verrichten en gebroken grafstenen te restaureren. Meldt u nu aan als vrijwilliger en help mee om dit oudste stukje Hardenberg en de rustplaats onzer voorvaderen weer toonbaar te maken.

Met dank aan Roel Gritter (krant: De Sallander) voor het ter beschikking stellen van de foto's.


Hier zijn Arnoud Pullen en Erwin Wolbink bezig om een door vandalisme afgebroken grafsteen
zo goed en zo kwaad als het gaat te restaureren. De steen was bij het voetstuk afgeknapt.
Gelukkig was een deel van het voetstuk nog intact en kon de steen - zij het lager dan voorheen -
weer fier rechtop gezet worden.


Het resultaat na een half uurtje werk... Albert Roelofs maakt de restauratieklus af
door de opnieuw geplaatste zerk keurig schoon te maken.


Gert en Jennie Flierman houden grote schoonmaak. Met warm water en groene zeep kan veel vuil verwijderd worden...

In mei 2003 heeft de werkgroep de eerste grotere restauraties aan grafstenen uitgevoerd. Na een deskundig betoog van een ervaren begraafplaatsmedewerker - die toonde hoe je het best met oude zerken om kunt gaan - ging de werkgroep voortvarend aan de slag. Enkele stenen werden schoongemaakt en gerenoveerd. De grote klus is begonnen... Inmiddels heeft de historische vereniging een groep vrijwilligers om dit prachtige kerkhof in ere te herstellen.

  

De grafsteen van Willem Iemhoff uit Wielen en de grafstenen van de familie Sierink zijn opgeknapt.

Dinah en Erwin richtten de werkgroep Nijenstede op en Gert en Jennie Flierman waren direct enthousiast.


(krant: De Stentor 21-10-2003)