Planten, Grassen en Mossen


In 'De Hommel' (juli 1999, tijdschrift van de afd. Hardenberg-Gramsbergen van het I.V.N. Vereniging voor Natuur- en Milieu-educatie) schrijft Wiebe Tolman over zijn bezoek aan het oude kerkhof 'Nijenstede'. Hij trof er planten aan die hij in het centrum van Hardenberg niet had verwacht. ...echt walstro en het grasklokje kennen we vanuit het Vechtdal. Maar op de begraafplaats? Daar had ik het echt niet verwacht. In aanmerking nemend dat de grondsoort wel ongeveer hetzelfde zal zijn hoeft het echter minder opzienbarend te zijn. Maar ik trof er veel meer soorten aan. Deze heb ik voor u eens op een rijtje gezet. In alfabetische rangschikking kom ik op 25-06-1999 tot de volgende opsomming:

Planten

Akker vergeet-mij-nietje
Akkerdistel
Akkerkool
Akkerviooltje
Biggekruid
Bosaardbei
Canadese fijnstraal
Dagkoekoeksbloem
Dolle kervel
Donkersporig bosviooltje
Driekleurig viooltje
Duizenblad
Echt walstro
Fluitekruid
Gewone spurrie
Gewone margriet
Gewone hennepnetel
Gewone ereprijs
Gewone duivekervel
Grasklokje
Grote weegbree
Grote brandnetel
Haagwinde
Herderstasje
Hondsdraf
Jakobskruiskruid
Kamille
Kantige bastaardwederik

Klaverzuring
Kleefkruid
Klein kaasjeskruid
Kleine margriet
Kleine ereprijs
Kleine klaver
Knoopkruid
Kruiskruid
Langbladige ereprjs
Madeliefje
Melkdistel
Muizenoor
Muurpeper
Nachtkoekoeksbloem
Ooievaarsbek
Paardebloem
Perzikkruid
Raket
Reigersbek
Ridderzuring
Rode klaver
Schapezuring
Scherpe boterbloem
Sint Janskruid
Smalle weegbree
Spiesmelde
Teunisbloem
Varkensgras
Veldkers
Veldzuring

Vogelmuur
Vogelwikke
Witte dovenetel
Witte klaver
Zandviooltje
Zevenblad
Zwarte nachtschade

Grassen

Engels raaigras
Gestreepte witbol
Kropaar
Kweekgras
Reukgras
Rood zwenkgras
Straatgras
Struisgras
Timothee
Veldbeemdgras
Zachte dravik

Mossen

Dof platmos
Dooiermos
Gedraaid knikmos
Gewoon muisjesmos
Kauwgommos
Klauwtjesmos