Diakonie ontvangsten 1698-1810

(in bewerking)
 N. B. : De boeken zijn slecht leesbaar en erg beschadigd
 

inkomsten 1698 januari?

guldens stuivers
  wa
gld. 10 st.
Swijesen?
ortisgelt (Het zogenaamde Oortjesgeld was een verplichte belastingheffing op diverse transacties, waarvan de opbrengst bestemd was voor de armen.)
20 st.
. . . el dito heeft
. . . nijchnebackker
volker kuijper
dat
. . . llener magin
. . . aen . . ermen
 

 

10

 

20

 

inkomsten 1698? 18 februari

   
  . . . mijddelpadt
op den kerckhof
. . . 4 gld. 11 st.
18? febr
bus geopent daer
in bevonden 22 gld. 11 st.
selven dito
bluijck in die kerck
geopend ende daer in
bevonden 12 gl.
den selven dito
geseten ende onfangh
van ortis gelt ende van
huijer een somma van 26
Laeteruijs 100 g? 23 s?
den onfanck bedraeght
60062 gld. 2 st

 

4

 

22

 

12

 

 

26

 

100?

 

11

 

11

 

 

 

 

 

 

23?

  (ws. eindafrekening februari 1698) 662 2
 

inkomsten 1698? 21 februari

   
  den 21 fber
Dercksen noch
. . . ech met. . .
betalt 2
. . . 22
et beckkregen
bij bijbevonden
ontfant beloep aen . . .
. . . elt een somme van
gld. 13 st.
 

 

 

 

 

 

 

13

16? 13
1698-05-00 . . . ngen . . Slingebergh . . . gelt van '96(oortjesgeld?) 1 7?
1698-05-00 . . . wij dat bluijck . . . kercke daer in bevonden 24 2?
1698-05-00 . . . meij van Jan op den . . . dochten kint begraven was op den kerckhoft bort (Jan op den Hof dochters kind?)   2
1698-05-24 1698 den 24 meij Hendrick Matekate betalt op die hiijr vand. . . rtis. 4 2
1698-05-24 . . . van borgemes. . . gekregen 30 st. 1 10
1698-05-24 . . . an Schuttringoet . . . heeft daer voor gekregen hebt 2  
1698-05-27 27 meij van Lefert Dercksen gebort een some van 18 6
1698-06-12 den 12 junij dat blijck in die kercke daer in bevonden 19 9
1698-06-26 den 26 junij dat hochwaerdich nachmal (Heilig en Hoogwaardige Nachtmaal) uijtgedelt daer bij bevonden 30 10
1698-06-27 den 27 junij in dat blick op den kerckhoft daer in bevonden 3 7
1698-07-10 den 10 julu dat bluijck in die kerck daer in bevonden 24 12
1698-07-10 [somma] 137? 10
1698-10-02 den 2 october dat blijck (blik/blok) in die kercke daer in bevonden 14 3
1698-10-09 den 9 october dat hochwaerdich nachtmal (Heilig en Hoogwaardige Nachtmaal) uijtgedelt daer bij bevonden 27 9
1698-10-30 den 30 october dat blijck in die kercke daer in bevonden 21 13
1698-11-02 den 2 november in die busse in Kloster (Sibculo) daer in bevonden 2 11
1698-11-27 den 27 november dat bliek in die kercke daer in bevonden 15 12
1698-12-07 den 7 Desember Hellmijch Swers (Zweers) vrou en Jan Swers vrou betalt op Brochter (Brucht) ortties gelt 6 1?
1698-12-07 den sel dito gebort in rathuijs (raadhuis) 3 14
1698-12-08 den 8 Desember een man geven aen diehijeken (diakenen)   6
1698-12-08 lateruiss 125 17
1698-12-27 den 27 dito van Kristofel (?) dat laken gehaedt daer van geven   3
1698-12-28 den 28 dito van Velt Hendk kint begraven is op den kerckhoft bort en vant laken   2
1699-01-22 1699 den 22 jannewar dat bluijck in die kercke daer in bevonden 22 3
1699-01-30 den 30 janewars in dat rathuijss geseten daer in gebort 7 8
1699-01-31 den 31 dito een kint begraven daerop den kerckhoft bort   2
1699-02-19 den 19 feberwars dat bluijck in die kercke daer in bevonden 21 19
1699-02-19 den sel dito in die bossen (bussen) bevonden in Herdenberch 18 14
1699-02-19 den sel dito van die rentermes (rentmeester) van Gramsberch (Gramsbergen) pert gelt en korte war en ortis gelt van 1697 en 1698 betalt is 10 16
1699-02-19 lateruijs 136 gld. 3 st. 136 3
1699-02-00 ve. . .
ell
w
ad
ge. .
   
1699- 02-00 den sel dito Slingenberch betalt haer ortis gelt van die te Velde 1 7
1699-02-20 den 20 feberwar borgemester Eevert Timmerman betal voor hem en sij kinder rent 3 10
1699-02-20 den sel dito van borgemester Kramer gebert van ruijck ter Derck (Ruiter Derk ?) boijedel aermen 4 18
1699-02-20 den sel dito uijt die blocken daer bij bevonden 9 7
1699-02-20 den sel dito in rathuijs in die buijs daer in die buijs bevonden 1 3
1699-02-20 den sel Hermen Wolbrinck (Wolbink) van Lotten (Lutten) van die pack (pacht?) betalt 4 ?
1699-02-21 den 21 feberwars Lefert Dercksen verschotten gelt 42 16
1699-02-21 den sel dito Egbert Berents betalt op het ortis gelt 1 1?
1699-02-21 Latertiijs 74 8?
1699-02-21 .? . . februwarius hebben wi diejakonen die bedieninge der armen weder angenomen te weten Hermen Barents, Hendrick Egbers Hulsebos, Jan Tonissen, Jan Hendricksen Olbers tot Bergentum (Bergentheim)    
1699-02-21 ? (fe)bruarius . . . kis (ws. werd de geldkist overgedragen) 17  
1699-02-21 ? (ontvan)gen van Hutten . . . Baelder oortjes gelt (waarmee) het jaer 1698 (betaald) is 4 3
1699-02-21 ? . . . ontfangen van die weduwe Henneman seven elle linnen en 2 gld. 13 st. waer mede het jaar 1698 betaelt is 2 13
1699-02-23 den 23 dito van begraven van Anna Rijners ontfangen op kerckhoft   10
1699-02-24 den 24 dito ontfangen van Jan Vennebrugge vrou Janne 2 3
1699-02-24 dito ontfangen van Berent (je) Maessen in 't raathuijs 1  
1699-02-24 dito ontfangen van burgermeester Tonis Tonissen 3 15
1699-02-25 den 25 dito ontfangen van 't begraven van Kramers kneght Jan 1 1
1699-02-25 nogh 2 stuijver van t' kleedt   2
1699-03-15 den 15 maert ontfangen van Hendrick Bockingh   6
1699-03-15 dito ontfangen van burgemeester Evert Timmerman een kint van 't begraven op kerckhoft   10
1699-03-18 den 18 maert het block in de kerck geopent en daer bij bevonden 19  
1699-03-26 den 26 maert ontfangen t' van begraven van de boer in de Vennebrugge (Venebrugge) Hendrick, van t' kleedt op de kist   6
1699-03-28 den 28 maert ontfangen op kerckhoft van t' begraven van burgemeester Barent Kramers kint 1 17
1699-03-28 en van kleedt   8
1699-03-28 Somma 55 5
1699-03-29 1699 den 29 maert ontfangen uijt handen? van de burgemeester van den boedel van Ruijterderck of Derck . . . erents (Derk Berends?) van de 300 gld. de rente 30 gulden 30  
1699-04-02 april den 2 dito ontfangen van den boedel van Amsinck (?) het armmegelt van? Hendrick Asjes   15
1699-04-02 . . . Geert (?) Barents ontfangen   15
1699-04-02 van Harmen Barents ontfangen   13
1699-04-02 van Harmen Dercksen ontfangen   5
1699-04-02 van de Bollemaet is in t' voorgaende jaer betaelt en bereeckent   ?
1699-04-09 den 9 april op paesdagh van het Heijlige Hooghwaerdige Avontmaal onses Heeren Jesu Christi ontfangen 31 2
1699-04-10 den 10 april ontfangen van Jan Jorghsen van gooren huur 2  
1699-04-10 dito ontfangen van Leevert Egbers Posdijck van gooren huur waar meede het jaer 1697 betaelt is 1 4
1699-04-15 den 15 april het block in de kerck geopent en daer in bevonden 25 7
1699-04-16 den 16 april ontfangen van Hendrick Jorghsen van de huur op kerckhoft 12 st. waer mede het jaer 1697 betaelt is   12
1699-04-25 den 25 april ontfangen van de weduwe Oodinck 2 gld. 10 stuijvers ick segge
(zie pachtboek folio 7 Albert Odinks weduwe)
2 10
1699-04-25 dito ontfangen van Harmen Jansen Kort Maet voor de huer van kerckhoft 4 stuijver, 8 stuijver gekort waer mede het jaer 1698 betaelt is   4
1699-04-25 Somma 95 7
1699-04-00 . . . mans haer oortjesgelt waer mede het jaer 1698 betaelt is 2 5
1699-05-01 maijus (mei) . . . sten dito ontfangen van . . . rick Jorghsen voor de huur . . . kerckhoft waer mede het jaer 1698 betaelt is   12
1699-05-02 . . . 2 dito ontfangen op kerckhoft van t' begraven van meester Berent Boerrighters kint   5
1699-05-02 en van t' kleedt 2 stuijv   2
1699-05-07 den 7 dito ontfangen van de Holthooner haer oortjes gelt het jaer 1696 en 97 en 98 en t' jaer 99 meede half betaelt met 7 18
1699-05-11 den 11 dito onfangen op kerckhoft van t' begraven van Evert Posdijcks kint   5
1699-05-11 en van t' kleedt   2
1699-05-11 dito ontfangen van de burgermeesters van den boedel van Ruijter Derck of Derck Berents, het kapitaal ad. 300 car. gld. waer mede is voldaen en betaelt 300  
1699-05-13 den 13 maij het block in de kerck geopent en daer bij bevonden 15  
1699-05-15 den 15 dito ontfangen van t' kleedt van t' begraven van meester Albert en vrouw te Heemse   6
1699-05-18 den 18 dito ontfangen van Hendrick Bockinghs   2
1699-05-18 dito het block bij de Vennebrugge geopent en daer bij bevonden   6
1699-05-29 den 29 maij ontfangen van Klaes Tielen tot Aenen (Ane) van gooren huer 2  
1699-05-18 en drie stuijver voor de looper (moest deze de pacht ophalen?)   3
1699-05-18 Somma 328? 6?
1699-06-03 1699 junius den 3 dito ontfangen kerckhoft van t' begraven van Dirck Kampherbeek off Nieuwen . . (ws. de nieuwe voerman) 17 stuijv   17
1699-06-03 . . . t' kleedt 2st   2
1699-06-04 den 4 dito ontfangen op kerckhoft van t' begraven van Casper Eghbers kint   ?
  en voor t' kleedt 1 stuijv   1
1699-06-10 den 10 dito het block in de kerck geopent en daer bij bevonden 21 12
1699-06-10 dito het block op kerckhoft geopent en daer bij bevonden 2 18
1699-06-18 den 18 dito ontfangen van Willem Hendricksen het gelt dat zijn broeder saliger Arent Hendricksen aan den armen gegeven heeft 6  
1699-06-21 den 21 dito ontfangen op kerckhoft van t' begraven van 't Zeijnen Janzen en vant kleedt niet gegeven   6
1699-06-27 den 27 dito ontfangen op kerckhoft van t' begraven van Eghbert Hooftman 2 17
1699-06-27 en van t' kleedt   11
1699-07-02 julius den 2 dito ontfangen van Klaes Tielen tot Aenen van gooren huer 3  
1699-07-08 den 8 dito het block in de kerck geopent en daer bij bevonden 14 13
1699-07-09 den 9 dito ontfangen van het Heijliege Hooghwaerdige avontmael onses Heeren Jesu Christi 28 15
1699-07-23 den 23 dito ontfangen van Jan Oolbers   2
1699-07-23 Somma 82 3
1699-08-05 augustus den 5 dito het block in de kerck geopent en daerbij bevonden 1? 2
1699- 08-17 den 17 dito bekenne ik van den heer kerman (?) in de tijt van twie (?) maenten voor de armen gewonnen te hebben   ?
1699- 08-21 den 21 dito ontfangen van t' verkoopen van een? venneackers 1? 2
1699-08-21 nogh een stuijver die daer bij is gegeven   1
1699- 08-28 den 28 dito ontfangen van Barent Niemans vrouw voor de huer van t' huijs waer mede de huer voldaen is tot meij 1700   10
1699- 09-02 september den 2 dito het block in de kerck geopent en daerbij bevonden 12 4
1699- 09-08 den 8 dito ontfangen van de heer rentemeester tot Gramsberge het oortjes gelt van t' jaer 1699 betaelt is met 11 6
1699- 09-08 dito ontfangen van Hendrik Eghbers Hulsebos het oortjesgelt waer mede het jaer 1699 betaelt is 3 1
1699-09-08 dito ontfangen van de weduwe Oodinck 2  
1699-09-08 dito ontfangen van Hendrick Matekate 3 6
1699- 09-10 den 10 dito ontfangen van Uldrinck Willem tot Brught (Brucht) de begifte die zijn vrouw zalieger bij haer leven an den armen gegeven heeft 3 3
1699-09-10 Somma 52 13?
1699-09-10 1699 den 10 september ontfangen van jonge Wevers vrouw tot Baelder (Baalder) 2  
1699-09-10 . . . ontfangen van Gerrit . . . jaer huer van . . . braecksgoren . . . mede het t' jaer 1698 betaelt is 1  
1699-09-? den . . . september het block in de kerck geopent en daerbij bevonden 16 1
1699-10-04 october den 4 dito ontfangen op kerckhoft van t' begraven van Snijder Essen kint   12
1699-10-04 en t' van kleedt 2 stuijv   2
1699-10-08 den 8 dito ontfangen van het Heijliege Hoogh waerdige avontmael onses Heeren Jesu Christi 25 18
1699-10-28 den 28 dito het block in de kerck geopent en daer bij bevonden 16 5
1699-11-04 november den 4 dito het block op kerckhof geopent en daerbij bevonden 4 12
1699-11-15 den 15 dito ontfangen van de weduwe Hooftmans 8 6
1699-11-15 dito ontfangen van de weduwe Aeltje Schoemaeckers 3  
1699-11-15 dito ontfangen van Sant Gerrit of Santman 2 5
1699-11-15 dito ontfangen van meester Barent Boerigter   17
1699-11-15 Somma 80 18
1699-11-23 1699 den 23 november het block in de kerck geopent en daer bevonden 12 13
1699-12-04 december den 4 dito ontfangen van Gerrit Woelders rente 3  
1699-12-14 december 1699 den 14 dito ontfangen op kerckhof van 't begraven van de KERCKMEESTER HENDRICK ASIES VAN DE MARYENBERG ses guldens vijfien stuyvers en heeft ook na gelaeten tot zijns Naemsgedagtenisse een nieuw laecken op de kist voor den armen
overlijden Assyn Wolters
6 15
1699-12-19 den 19 dito ontfangen van de meijer Geert ofte de Veeneman voor de heer van der Scheer waer mede de rente van den jaere 1692 in cluijs betaelt is 25  
1699-12-23 den 23 dito het block in de kerck geopent en daer in bevonden 16  
1699-12-25 den 25 dito ontfangen van het heijliege Hoogh waerdige avontmael onses Heeren Jesu Christi 28 13
1699-12-25 Somma 92 1
 

1699-1700

   
1699-12-26 1699 den 26 december ontfangen op kerckhof van t' begraven van Tonis Geertsen Schoemaeker negentien stuijv   19
  van t' kleedt 2 st.   2
1699-12-27 den 27 dito ontfangen op kerckhof van t' begraven van Harmen Abrahams kint   12
1700-01-02 januarius 1700 den 20 dito het block in de kerck geopenten daer bij bevonden 26  
1700-01-24 den 24 dito ontfangen van Levert Eghbers Posdijck van gooren huer 1 4
1700-01-24 dito ontfangen van Lucas Lamberts rente 1 16
1700-02-02 februarius den 2 dito ontfangen van de weduwe Hennemans int' Laer rente, waer mede het jaer 1699 betaelt is 7 10
1700-02-04 den 4 dito ontfangen van de Roefickermans (mannen uit Radewijk, Ravick) het oortjes gelt, waer mede het t' jaer 1698 betaelt 1 15
1700-02-04 dito ontfangen van de weduwe van Hendrick Asjes   17
1700-02-04 Somma 40 15
1700-02-23 op huijden 23 feberwars 1700 hebben wi dieJacoonen (diakenen) die bediennenge der armen weerder angenommen te weten Jannes Tonissen, Jan Olbers, Harmen Aabrams, Jan Kupper    
1700-02-23 1700 den 23 feberwaeris fange die kiste 275 gld. 15 st. 275 15
1700-02-29 den 29 dijtoo Buijr (Boer) Gese betaelt hoer goren huijer 1 gl.
(zie pachtboek folio 4 Hendrick Berents Boer)
1  
1700-03-03 3 martus ontfangen van Jan Oolbers op haer ortinsgelt 1gl 1  
1700-03-06 6 dijto van Gert Aamsinck van laecken 4 stuijver (ieman begraven?)   4
1700-03-10 den 10 martus heef Jan Jurijiens betalt op goorhuer
(zie pachtboek folio 7 Jan Jurriensen)
  10
1700-03-16 den 16 maertus het block in die karcke geoopent en daer in bevonden 23 8
  den 16 maertus van Gerrit man ontfangen op die huijer van den karckhoef tijn stuijver   10
1700-03-20 den 20 dijtoo ontfangen op den karckhoef van begraeven van Gerrit Wolders (Woelders, Woelerts) zijn frouw 1 1
1700-03-20 van laecken 1 st.   1
1700-03-24 den 24 maertus van Jan Juerijins ontfangen op gooren huijer 10 st.
(zie pachtboek folio 7 Jan Jurriensen)
  10
1700-03-24 den zelven dijtoo ontfangen van Jan Haebers knegt een seppel (schepel) rogge als Jan Struijven geven heeft an den armen    
1700-03-24 Somma 303 gld. 19 st. 303 19
1700-03-24 den 24 martus ontfangen op den kerckhoft van Klinne . . . men (Kleine Hermen?) zijn kint tijen stuijver   10
1700-03-24 laecken   1
1700-03-30 30 dijtoo ontfangen het Heijlige Hoogh weerdige avontmael onses Heeren Jeesu Christi 32 1
1700-04-25 aapril 1700 den 25 aapril ontfangen van verkoepen van die vier wide (veerweide?) arm gelt van Jan Restenbargh (Rustenberg)   12
1700-04-25 dijto het bluck in die kercke geoopent en daer in bevonden een somma van 35 9
1700-04-28 den 28 aapriel van Hendrick Buckenck (Bokkink) ontfangen 7 st. dat si an den armen geven heft   7
1700-05-05 maius den 5 aapril (mei) ontfangen van Hermen Berentsen Amsinck 5 gld. van een jaer intresse dat voldan is 5  
1700-05-09 den 9 maius ontfangen van Loeshaer (Loshaar) 12 gld. dat zijn broer Hendrick Hendricksen an den armen beloef heft in zijn doot (testamentaire schenking) 12  
1700-05-09 Somme 86  
1700-05-11 den 11 maius ontfangen op den kerckhooft van begraeven van Jan (?) Luijgens   10
1700-05-11 van kleedt 2 st.   2
1700-05-11 den 11 maius die block in die karck geopen en daer in bevonden 23 8
1700-05-20 den 20 dijto ontfangen van Roelef Bouhuijs twe jaer oortins geldt het jaer 1698 en 1699 is betaldt 2 gld. 15 st. 2 15
1700-05-20 1700 den 20 maius heft den Jan Weever van Balder (Baalder) afgeloest zijn kaptael (kapitaal) van twintigh gld. dat hij an den armen schuldigh was 20  
1700-05-22 den 22 dijto ontfangen op den karckhoef van begraeven van die weediew Hendrick Asies, van laecken niet 2 12
1700-05-29 den 29 dijto ontfangen op den karckhoef van Kaemer Jan sijn kindt 8 st. , van laecken 1 st.   9
1700-06-05 den 5 juines ontfangen van die waege meisters Griete een jaer rente 5 gulden 5  
1700-06-05 dito ontfangen van Swam Griete vijf gld. van rente 5  
1700-06-05 Somme 59 16
1700-06-08 1700 den 8 junius het bluck in die kercke geoopent daer in bevonden 17 5
1700-06-14 den 14 junius op den karckhoef ontfangen van begraeven van die wedeve (weduwe) Heesseltin (Hesseltien)   10
1700-06-14 van laecken   2
1700-06-30 den 30 junius ontfangen van het hoegh wardijge waerdighe avont mal onses Heeren Jesu Kristij 31 6
1700-07-06 julij den 6 dijto ontfangen van die heer schulte een somme van drie hondert negendartigh kar. guldens (Carolusgulden een gouden of zilveren munt met de afbeelding van keizer Karel V, na de invoering van de zilveren munt was deze 20 stuivers waard) 16 stuijver van een kaptal (kapitaal) en rente dat Gerrit Wolders (Woelders) an den armen schuldigh was 339 16
1700-07-13 den 13 dijto ontfangen van Klaes Westerman van Lutten 8 st. , dat hij an den armen geven heft   8
1700-07-17 den 17 dijto ontfangen op den karckhoef vant begraeven van Lefert Dercks sijn kindt 1 1
1700-07-17 van laecken 6 st.   6
1700-07-17 dijto ontfangen van Hermen Wolbinck een seppel roege (schepel rogge) en is an den armen voort wier uijtgedelt    
1700-07-26 den 6 (26?) dijto het bluck op den karckhoef geopjent daer in bevonden 5 1
1700-07-26 Somma 395 15
1700-08-04 1700 4 augustus ontfangen op den karckhoef van Hendrick Volckers sijn begraeven   17
1700-08-04 van laecken   4
1700-08-04 den 4 dijto het bluck in die karcke geoopent daer in bevonden 22 12
1700-08-18 den 18 augustus ontfangen van een brucke meister (chirurgijn?) die uijt het karspel den Ham was   4
1700-09-01 siptember den ersten dijto het bluck in die kercke geoppent daer in bevonden eelf (elf) gld. vijf stuijver 11 5
1700-09-19 den 19 septemper ontfangen op den kerckhoef van die weedeve (weduwe) Gesius Volckers van begraeven 15 st.   15
1700-09-19 van laecken 2 st.   2
1700-09-28 den 28 siptember het bluck in die kercke geoepent daer in bevonden 13 2
1700-10-06 octoeber den 6 dijto ontfangen van het hoegh heilijge waerdiege avondtmael onses Heeren Jeesum Kristem 30 6
1700-10-26 den 26 dijto bluck in die kercke geoopent daer in bevonden 13 6
1700-11-14 november den 14 dijto het bluck in die kercke geoopent daer in bevonden 15 3
1700-11-14
Somme 107 16
 

1700-1701

   
1700-11-15 70 (1700) den 15 noevember ontfangen van Berent Boulwes Berent
(zie pachtboek folio 41 en en 74 Berend Pouwels, Pauwls: geleend 50 gld. rente van 1699 voldaan)
2 10
1700-11-16 den 16 noevember ontfangen van den heer rente meister van Gramssebaerge (rentmeester van Gramsbergen) 113 gld. 15 st. ick segge een hondert dertijn gld. vijftien st. van wegen dat joncker Grevincks an den armen sculdigh waes 113 15
1700-11-30 den 30 noevember dat bluck in die kercke geopent daer in bevonden 24 12
1700-12-24 den 24 decemper ontfangen van Klaes Westermans van Lutten van har oortiens geldt 2 10
1700-12-27 den 27 decemper ontfangen van het heilijge hoeghwardijge avondt maels onses Heeren Jesu Kristij 29 10
1701-01-08 1701 den 8 jennewaeri dat bluck in die kercke geopent daerin bevonden 23 3
1701-01-13 den 13 jennewaeri ontfangen op den kerckhoef van begraeven van Jan Volckersst.   15
1701-01-13 van laecken   2
1701-01-18 den 18 jennewaeri ontfangen van borgemeister Kraemer dat hestiijn van den armen genoeten heft (aflossing burgemeester Kramer wegens Hesseltien?) 3 16
1701-01-18 den dijto ontfangen van borgemeister Kraemer van huijs en schuijer (huis en schuur) van verkoepen 1 8
1701-01-19 den 19 jennewari ontfangen van Berent Maesen   8
1701-01-19 dijto ontfangen van Gese Nimans
(zie pachtboek folio 2 Jan Nijman)
1 7
1701-01-30 den 30 jennewari ontfangen op den kerckhoef van begraeven van Gerreit man zijn moeder 13 st. , van laecken niet   13
1701-02-07 den 7 feberwari ontfangen van Harmen Amsinck goeren huijr 1  
  Somme 225 9
Vanaf hier is niet alles getranscribeerd, wel het begraven en betaling voor het laken      
1701- 02-07 voor de armen gewonnen 4 10
  blok in de kerk 15 6
1701-02-08 weduwe Hennemans in Laar geeft rente
(zie pachtboek folio 48 Berent Hennemans of de weduwe Henne)
7 10
1701-02-17 Waterinkman te Bergentheim betaald   6
1701-02-20 ontvangen van Gerrit Mollink te Bergentheim 7 10
1701-02-20 ontvangen van Harmen Wolbinck van Lutten huur 6  
  bussen geopend 31 10
  ontvangen in de Venebrugge 3 2
  samen 75 14
  De gehele ontvangst bedraagt 1234 10
1701-02-23 anno 1701 den 23 februa is de bedieninge der armen weder angenomen als diaconen waren Harmen Aberam, Jan Cuiper uit de Meene, Harm van Borne en Henrijk Bockinck en doen bij de kiste (de geldkist werd overgedragen) ontfangen 43 5
1701-02-27 Van Garrijtmans inboedel ontvangen uit handen van burgemeester Kramer 12 16
1701-02-28 Ontvangen van erfgenamen Henrick Assijs saliger 4 schepel boekweit en is aan de armen gegeven    
1701-03-06 blok in de kerk geopend in presentie van de koster 21 18
1701-03-09 Harm Slingenbergh betaald oortjesgeld tot 1700 1
1701-03-15 den 15 meert als Posdijcks kint wiert begraven op den karckhof ontfangen 7¼ st.  
  voort laeken 2 st.   2
1701-03-24 ontvangen van de verkoop van Praust Bentincks goederen aan armgeld (bij verkoop van onroerend goed moest een percentage gegeven worden aan de armen) 2 10
1701-03-27 den 27 meert als het heij ligh Hooghwaerdigh Avont mael onses Heeren Jesu Chisti wiert uitgedeelt ontfangen naer afslagh van broet en wijn 31 13
1701-03-28 den 28 meert van Wolter Willinck onfangen 2 gld. 10 st. waer meede t. aender oertijsgelt tot 1700 is betaelt 2 10
  [somma] 116
1701-
04-03
den 3 april block in de karcke geopent en daer in bevonden in presentie van Henrick Bockkinck 24 13
  Dito Henrick Bockinck an den armen gegeven 10 st.   10
1701-04-10 over verkoop van de Haer aan armgeld ontvangen 1 11
1701-04-12 den 12 april als Schrams Geese wiert begraven ontfangen op den karckhof 17 st.   17
1701-04-13 in raadhuis de rente van de gorenhuur en oortjesgeld ontvangen 14 10
  4 schepel rogge van Henrik Assijs erfgenamen aan nooddruftige armen uitgedeeld    
1701-04-19 den 19 april van t begraven van de weduwe Schrams van lacken 2st   2
1701-04-27 den 27 april als de olde Klute begraven wiert op karckhof onfangen   10
  voor laeken 4 stuver   4
1701-05-08 huishuur van Werner Jansen
(zie pachtboek folio 36 Warner Jansen; Jan de Koeheerde betaald)
3 10
1701-05-16 den 16 majus vant begraven van Albert Lambers Capteijn ontfangen 1 3
  voor laeken 2 st.   2
1701-05-22 Geesijn Altinck gift voor armen 9 3
1701-05-29 den 29 meij het block inde karcke geopent in presentie van Henrick Bockinck daer in bevonden 47 4
1701-05-25 ontfangen van Cremer Wilm op rekeninge vant huis 98  
    202 7
1701-06-01 den 1 junij van Jan Claesen van Annevelde ontfangen 3 gld. 5 st: waer meede haer oertijsgelt tot 1699 is betaelt 3 5
1701-06-14 den 14 junij ontfangen van Doct. Fabius als volm: van Altien Berens het capitael met interesse een somma van 85 gld. 19 waer meede de pretensie der armen voldaen en betaelt is 85 19
1701-06-25 den 25 junij Als avontmael onses Heeren Jesu Christi wiert uitgedeijlt ontfangen nae aftogh van broet en wijn 29 8
1701-07-01 den 1 julij int raethuis geseten en aldaer ontfangen in presentie van Henrick Bockinck an landt gorenhuir en oertijsgeldt een somma van 17 11
1701-07-24 den 24 julij het block in de karcke geopent in presentie van Harm Aberams en daer in bevonden 33 8
1701-08-28 den 28 augustus ontfangen op den kerckhoft van begraven van Klaes Sweers (Zweers) sijn kint 17 st. 4 pen   17¼
  voort laeken   2
1701-08-30 den 30 augustus ontfangen op den kerckhof van Wilm Sloten sijn vrouwen begraffenisse 13 st.   13
1701-09-08 den 8 september op den kerckhoff ontfangen vant begraven van olde Kraeck Aeltijn   18¾
  voor laecken 2 stuver   2
1701-09-11 den 11 september block op den karckhof geopent in presentie van Harm Aberams en bevonden 6 6
  [somma] 179 9
1701-09-11 den 11 september block inde karcke geopent en daerin bevonden in presentie van Harm Aberams 27 10
1701-09-13 den 13 september int raethuis geseten in presentie van Harm Aberams aldaer ontfangen 7
  Nogh den selven dito int raethuis ontfangen
(zie pachtboek folio 53 Eghbert Hooftman; betaald op rekening 4 gld. 16 st.)
4 16
1701-09-30 den 30 september ontfangen vande weduwe van Jan Cuipe rin de Meene 8 gul. sijnde het oortijs gelt van de rentmeester van Gramsbergen 8 12
1701-10-02 den 2 oct: als avontmael onses Heeren Jesu Christi wiert uitgedeijlt in de kercke ontfangen 32 7
1701-10-16 den 16 oct: het block in de karcke geopent in presentie van Henrick Bockinck en daer in bevonden 25 9
1701-10-18 den 18 october op den karckhof ontfangen van Evert Timmermans kint 7 st. 8 pen (20 stuivers in een gulden en 16 penningen in een stuiver)  
  voor laeken   2
1701-10-25 den 25 ocober. vant begraven van schipper Geertijs kint ontfangen  
1701-11-06 den 6 november als kint van Harm Aberams begraven wiert ontfangen 8 st.   8
1701-11-23 Jan Eekmans geeft aan de armen (½ stuiver zijn 8 penningen) 10 ½
  Dato block in de karcke geopent in presentie van Henrick Bockinck en daerin bevonden 17 17½
  [somma] 134 18¼
 

1701-1702

   
1701-12-06 den 6 decem op den karckhoff ontfangen 10 st. als Jan Dercksen sijn soon wiert begraven   10
  voor laeken   2
1701-12-11 van Geese Nijmans jaar rente en gorenhuur 3 15
1701-12-14 in raadhuis ontvangen aan rente en gorenhuur 11 4
1701-12-23 den 23 decem: het block in de karcke geopent in presentie van Harm Aberams en daer in bevonden 21  
  den selven dito uit de busse van Lefert Dercks gelost 3 8
1701-12-25 den 25 december Als Heijligh Hooghwaerdigh avontmael onses Heeren Jesu Christi wiert uitgedeijlt ontfangen naer afslagh van broet en wijn 30 16
1701-12-26 van burgemeester Voltelen ontvangen 75 caroli gld. sijnde het geld dat de Broghter buiren op maandgeld hebben gehad 75  
  Nogh ontfangen den selven dito 7 gld. 10 st. interesse van deese bovenstaende viven seventigh gld. 7 10
1702-01-14 den 14 januari block in de karke gelost en bevonden 9  
    162 ?
1702-01-17 den 17 januari de Wedewe Derck Berents betaelt 4 gld. 15 st. an gelt en 3 schepel rogge waer meede haer debet tot martini 1701 is betaelt
(zie pachtboek folio 18 Lefert Dercks: Fenne moje betaald de huur tot martini met 4 gld. 15 st. en 3 schepel rogge)
4 15
1702-02-07 den 7 februari van Harm Barents ontfangen 1 gld. waer meede sijn gorenhuir tot Martinij 1701 in kluis betaelt
(zie pachtboek folio 16 Harmen Barents: het jaar 1701 betalt; Harm Amsinck gehuurt 6 achtereenvolgende jaren den heelen Braecksgoren jaarlijks voor 2 guld. verschijnt op petri
De huur van jaar 1702 door Harm Amsinck betaelt met 2 gld.)
1  
  den dato van Holsebos ontfangen 3 gld. 1 st. waer meede het oortijsgelt tot1700 is betaelt 3 1
1702-02-11 Baalder oortiesgelt 3
1702-02-12 Roviker mans (Radewijk) oortjesgeld tot 1700 3 10
1702-02-16 weduwe of zoon Berent Hinneman rente tot pinxteren 1702
(zie pachtboek folio 48 Berent Hennemans: 7 gld. 10 st. rente 1701)
7 10
1702-02-19 den 19 feber: ontfangen op rekeninge van Telen Klaes Sijn goren huier
(zie pachtboek folio 13 Klaes Tielen: met 2 gld. jaar 1700 betaald)
2  
  den selven dato block in de karcke geopent in presentie van Henrick Bockken en daer in bevonden 15 10
1701-02-20 den 20 feber 1702?: de bussen gelost in de Weertshuis een andere en daerin bevonden in presentie van mijn confraters (misschien bij de waard Lefert Derks aan de brug? geleegd met ambtsbroeders, mede-diakenen) 19 14
  [somma] 60
1702-02-21 den 21 feber: van Garrytmans vrouw ontfangen an rente 5 5
  den dato van Br: Evert Timmerman an mij betaelt an rente 3 gulden
(zie pachtboek folio 59 Evert Timmerman: burgemeijster Evert Timmerman debet 15 gld. en de kinderen van Evert Timmerman zijn nog debet 10 gld. Anno 1702 betaalt door burgemeester Evert Timmerman rente tot mei 1701 de armen komen aan rente toe 4 gld. 10 st.)
3  
  Nogh den selven dato van Geert Jansen ontfangen an rente 9 10
1701-12-25 Nogh hebbe ick ontfangen den 25 december Anno 1701 van Geert Jansen een Somma van 70 karoli gld. an gelt 70  
  en an Berent Volckers door ordere gedaen 50 gld. samen weeder heeft afgelost 120 gld.    
  Nogh ontfangen in verscheijden Reijsen van Garrijtmans inboedel 40 18
  L 128 13-4
  den gehelen ontfancks bedraeght in alles 983 gld. en 13 st. en 4 p.    
1702-02-22 Anno 1702 den 22 feber. is de bedieninge der armen weder angenomen als diakonen waren Harm. van Borne, Henrick Bockinck, Wilm Wolerts en Wilm Lossaer (Loshaar). en doen bij de kiste ontfangen 114 14½
1702-02-26 den 26 feber: van Albert Wilpshaer ontfangen 5 gld. sijnde door sijn Oem saliger an den Armen gegeven Wolter Jansen Wilpshaer 5  
1702-03-05 den 5 meert op Lotter oertijs gelt ontfangen 2 ½
  den 5 meert op den karckhoff ontfangen over begraven van Enghbertijs Aele (Tele?)   16
1702-03-11 den 11 meert van Harm Slingenbergh ontfangen 1 gld. 7 st. 8 pen. waermeede haer oertijsgelt tot meij 1701 is betaelt 1
1702-03-22 den 22 meert het block in de karcke geopent in presentie van Wilm Woelders en daer in bevonden 23  
1702-03-29 den 29 meert int raethuis geseten in presentie van Wilm Woelerts en Wilm Lossaer en aldaer ontfangen an rente 10
  L 157 1
1702-04-03 1702 den 3 april van Jan Jurrijs op sijn gorenhuir ontfangen 1 gulden
(zie pachtboek folio 7 Jan Jurriensen: Jan laten staen den 12 maart 10 en den 2 april 10 st. samen 20 st.)
1  
1702-04-04 den 4 april van burgemeester Timmerman ontfangen voor een jaer rente 5  
1702-04-13 den 13 april ontfangen op den karckhoff over begraven van Kromme Jenne 8 st.   8
1702-04-16 den 16 april als Heiligh hooghweerdigh avontmael onses Heeren Jesu Christi wiert uitgedeijlt ontfangen in de karcke naer aftogh van broot en wijn 32 12
1702-04-23 den 23 april het block in de karcke gelostt in presentie van Wilm Lossaer en daer in bevonden 22 11
1702-04-26 den 26 april op den karckhoff ontfangen van begraven van Lubbers kneght  
  voort laeken   2
1702-04-31 den 31 april ontfangen op Aender oertijs gelt 2 10
1702-05-08 den 8 meij op Jan Jorrijs gorenhuir ontfangen
(zie pachtboek folio 7 Jan Jurriensen: Nogh Jan laten staen den eersten en den aghten meij eenen gulden)
1  
1702-05-25 den 25 meij het block in de karke geopent en daer in bevonden 15 5
1702-06-04 den 4 junij de Holthoner kneghte an den Armen gegeven 1 3
  den dato Henrick Bockkinck an den Armen gegeven   12
1702-06-11 den 11 Juni het block inde karcke geopent in presentie van Wilm Wolertsen daer in bevonden 23  
  [somma] 105
1702-06-11 den 11 junij Als Heijligh hooghwaerdigh avontmal onses heren Jesu Christi wiert uitgedeijlt ontfangen 31 10
  den dato is mij voor den armen ter hant gekomen 3 3
  den dato block in de karcke gelost en daerin bevonden 9 gld. 10 st. sonder doijten 9 10
  int rathuis gesetenen aldaer ontfangen 1 10
1702-08-06 den 6 augusti block in de karcke geopent in presentie van Wilm Wolerts en ontfangen sonder de doijten 7
1702-08-10 den 10 augusti als docters Luicks kint wiert begraven op den karckhoff ontfangen   11
  voor laeken   3
1702-09-03 van Drenten Eghbert of van Drenthen erfgenamen van Olthoone (Holthone) ontvangen door haar an den erfgenamen gegeven 3
  Nogh hebbe ick an doijten uitgegeven in verscheijden reijsen 7 9
  blok kerk 16
    80 ?
1702-09-03 den 3 september block op karckhoff geopent in presentie van Wilm Wolerts en daer in met de doijten bevonden (vreemd geld) 5
1702-09-18 blok in kerk geopend in presentie van Wilm Wolerts 19 12
1702-09-29 den 29 september als Konnen Alen doghter begraven wiert op den karckhoff ontfangen   18
  voor laeken (laken over de kist)   2
  den selven dato als de Heer van Rese sijn soontijn wiert begraven voort laeken ontfangen 2 gld. 4 st. (waarschijnlijk had de kerk te Heemse geen goed laken en werd dat van Hardenberg gebruikt) 2 4
1702-10-04 den 4 october in raethuis geseten en aldaer ontfangen in presentie van mijn confraters 5 10½
1702-10-08 den 8 october als heijligh Hooghwaerdigh avontmael wiert uitgedeijlt ontfangen naer aftogh van broot en wijn (Avondmaal opbrengst na aftrek van brood en wijn) 30 11
1702-10-21 den 21october block inde kercke geopent in presentie van Wilm Wolerts en daer in bevonden 20 30½
1702-09-12 uit de kiste an doijten getelt 10 10
  [somma] 94 12½
1702-11-12 den 12 november ontfangen van Jan Geers op der Scheer 5 caroli gld. sijnde voor rekeninge van Heer van der Scheer. Op 26 november nog op rekening ontvangen 17 gld. samen 22 gld.
(zie pachtboek folio 54 Heer van der Scheer: Anno 1664 den 20 November heeft de Heer van der Scheer an den Armen ten Hardenbergh gegeven hondert Car. gld. ende de eerste rente verschenen in November Anno 1665 en is de rente tot het jaer 1692 an die diaconen incluis betaelt. den 12 novem. op rekeninge ontfangen van Jan Geers 5 gld.)
5  
1702-11-15 den 15 november het block in de karcke geopent in presentie van mijn confraters en daer in bevonden 17 10
  den dato int raethuis geseten en aldaer ontfangen an Landt en gorenhuier 4 15
1702-11-26 den 26 november ontfangen van nogh op rekeninge van de heer van der Scheer 17  
1702-12-01 den 1 december ontfangen over begraven van Eghbert ter Welscher 3 18
1702-12-02 den 2 december voor laeken ontfangen 1 2
1702-12-13 den 13 december block inde kercke geopent en daer in bevonden 17 16¾
1702-12-25 den 25 december Als Heijligh Hooghweerdigh avontmael onses Heeren Jesu wiert meede gedeijlt ontfangen naer aftogh van broot en wijn 24  
1702-12-27 den 27 december is mij van Harm. Amsinck ter hant gekoomen 10 st. 8 pen. sijnde schutgelt door hem an den armengegeven (inkomsten van tijdelijke opvang van vreemde beesten)   10½
    91
 

1702-1703

   
1702-12-28 1702 den 28 december block in de karcke geopent in presentie van Wilm Wolerts en daer in bevonden 14 10
  den selven dato nogh uit de kiste getelt an doijten het restant soo als daer te somer ongestort bint ingekomen 5  
1703-01-05 den 5 jan. heeft Luggijs Wolter gegeven voordat hij het laeken uit de kiste hadde an den armen   12
1703-01-16 den 16 januari ontfangen voor laeken van de pastoer (dominee) van Heemse 1 5
  den (zelfde) dato ontfangen van begraven van burgemeester Craeck (Kraak) Geert op karckhoff 24 st. 1 4
1703-01-17 den 17 januari ontfangen over begraven van Jan Tonnijs Geert op karckhoff   6
1703-01-21 den 21 januari het block in de karcke geopent in presentie van mijn confraters en daer in bevonden 13
1703-01-23 den 23 januari over begraven van Harm Timmerman op karckhoff ontfangen   19
  voor laeken   2
1703-01-26 in raadhuis gezeten en aldaar ontvangen oortjesgeld, gorenhuur en rente 25  
    61 19½
1703-01-28 den 28 januart van de Holthooner ontfangen op haer oertijs gelt 6 ½
  den dato ontfangen van de Bergenthemmer mannen op haer oertijs gelt 4  
01-29 den 29 Jan. op Annevelder oertijsgelt ontfangen 2 10
01-30 den 30 januari op den karckhoff ontfangen over begraven van burgemeijster Jan van Borne sijne vrouw 6
02-04 den 4 feber. ontfangen van Klaes Telen te Ane op sijn gorenhuir
(zie pachtboek folio 13 Klaes Tielen: ontfangen 2 gld. daarmee 1701 betaald is)
2  
02-07 den 7 feber: ontfangen van Berent Hinneman int Laer in voldoninge van sijn rente tot pinxsteren 1702
(zie pachtboek folio 48 Berent Hennemans: rente tot pinxteren 1702 betaald met 7 gld. 10 st.)
7 10
02-11 den 11 feberwarij vanHolsebos ontfangen op Holthemer oertijsgelt 6 2
02-12 den 12 feberwarij block in de karcke gelost in presentie van Wilm Wolerts en daer in bevonden 19 16½
01-13 Anno 1703 den 13 januari van Harmen Aberams ontfangen 3 karolij gld. sijnde een jaer rente van 60 gld. capitael 3  
    57
1703-02-18 den 18 feberwarij van Wolter Willinck? ontfangen 2 gld. 10 st. daer meede haer oertijs gelt vant jaer 1702 betaelt 2 10
02-19 den 19 feberwarij heeft Harmen Aemsinck betaelt 2 gld. en daer meede sijn huir van jaer 1702 betaelt 2  
  den dato ontfangen 100 carolij gld. welke wij voorleden jaer op rente hebben gedaen. . 100  
  . . . met 5 gld. rente 5  
02-20 den 20 feberwarij van Tonnijs Dercksen ontfangen10 gld. en daer mede de rente tot april 1701 betaelt
(zie pachtboek folio 57 Tonnis Dercksen of Waegemisters Tonnis: Tonnijs Dercksen 10 car. gld. rente tot 1701-04-16 betaald)
10  
  den selven dato van burgemeester Helmigh ontfangen 4 gld. en daer meede de rente van Hondertaghtentwintigh gld. betaelt (Helmich Zweers) 4  
  den dato de bussen gelost in presentie van mijn confraters en daerin bevonden 16 2
02-21 den 21 feberwarij van Sant Garrijt ontfangen (Santman) 2 5
  den dato van burgemeijster Kramer ontfangen van de verkopinge van Coertien Wilms Geertijn sijn Gooren door Snider Gogh op den Brinck gekoft 37  
  Nogh den selven dato ontfangen van burgemeester Kramer voor een gekofte koe 19 10
    198 7
1703-02-22 den 22 (21?) feberwarij van burgemeester Kramer ontfangen van Hoedemakers Geertijs inboedel, daer mede alles voldaen 2
  den gehele ontfanck bedraeght een somma van 848 gld. 18 st. 4 pen. de uitgave bedraegt samen 622 gld. 16 st. in cassa 226 gld. 2 st. 4 p. 226
1703? (ander handschrift) 1703? in presentie van Willem Hendrick Kroel dat block in die kercke geopent en al daer in bevonden ( Krul) 10
03-24 den 24 mert hebb ick ontfangen van Berent Nimans huijr van dat huijs (Nijman)
(zie pachtboek folio 51 Berent Jansen Niemans: een jaar huur van dat huis 4 gld. 1702 voldaan van Berent Nimans vrouwe)
4  
03-27 1703 den 27 merst hebbe ick ontfangen van Gese Neijmans een jaer rente en een jaer gooren huijr 3 gld. 15 st. van dat jaer 1700 betaelt
(zie pachtboek folio 2 Jan Nijman)
3 15
03-25 den 25 mert hebb ick ontfangen 6 stuijver van dat laken van die aerfgenamen van salige meister Albert tot Hiemese van laken (Begraaflaken van erfgenamen overleden meest Albert van Heemse)   6
03-28 den 28 mert hebbe ick en Willem Hendrick Krol dat block in de kercke geopent en al daer in bevondenen goedt geldt 7 gld. en 10 stuijver, in olde doite 14 pont (Krul) 7 10
04-08 den 8 apriel ontfangen van dat hooghwaerdige nachtmael onses Heeren Jesu Christus na of ganck van wijn en broodt ontfangen 30 10
04-09 den 9 april van die Holthooner (Holthemer?) knechte soeventijn stuijver en een haf ontfangen die sij an die aermen geven hadden   17½
05-13 den 13 mert hebb ick in presentie van Willem Hendrick Krol dat block in die kercke geopent en daer in bevonden (Krul) 13 12
  Somma 73 16
hiaat      
1704-12-06 den 6 december het blok in de kerk geopent en daarin bevonden 15 15
12-18 den 18 december in Raedhuijs van Berent van Gogh wegens renthe ontfangen 1 17
  dito van Jannes Tonnisen in minderinge van verschenene renthe ontfangen
(zie pachtboek folio 60 Jannes Tonnijsen: 33 st. ? 8 penn. ontvangen)
1 14-8
  dito Maesen op rekeninge ontfangen (schuld Berentje Maassen)   6-8
12-24 den 24 december op den kerkhof wegens het begraven van Jan Derxens vrouw ontfangen
2 st. van 't laken
  18
2
12-25 den 25 december bij het uitdelen van het Heilige en Hoogwaerdige nagtemael na aftrek van brood en wijn ontfangen 30  
12-28 den 28 het blok in de kerk int bijwesen van Engbert Hagen geopent en daar in bevonden 21 6
  dito heeft de Klumper tot Holthoene an de armen vereert 3 3
1705-01-04 den 4 jan. Jan Jurrisen wegens goren huijr betaelt 1  
  dito van Claas Thielen tot Ane wegens gorenhuijr ontfangen
(zie pachtboek folio 13 Klaes Tielen: ontfangen 2 gld. waarmee 1702 betalt is)
2  
01-16 den 16 jan. 1705 ontfangen van de erfgenamen van Brugt wegens die bij haar vercogte veenakkeren 2 6
01-21 den 21 jan. int Raedhuijs voor de vrouw van Lefert Derx wegens vervlotene huijr 5 15
01-22 den 22 jan. van de erfgenamen van Werner Jjansen in minderinge van haar vervlotene capitaal en intersse en huijshuijr ontfangen
(zie pachtboek folio 36 Warner Jansen: hebben de erfgenamen van Werner Jansen betaald 75 gld. , blijven schuldig 58 gld. , zij willen in twee termijnen betalen, de eerste op allerheiligen 1705 en de laatste op mei 1706 edog zonder interest. mits de betaling op tijd wordt gedaan anders weer 5 procent)  
75  
01-18 den 18 jan. int bijwesen van Engbert Hagen het blok in de kerk geopent en daar in bevonden 21 2
01-17 den 17 bij het openen vant blok op den kerkhoff bevonden 6 18
  dito bij het begraven van Kremer Willems kind op den kerkhoff ontfangen   7
  van het kleed   2
  Fa 189 13-8
1705-02-18 den 18 febr. bij het openen bij de busse bij de weerde bevonden 19 4
02-19 den 19 wegens de wedewe Hennemans int Laer ontfangen een jaar renthe
(zie pachtboek folio 48 Berent Hennemans: weduwe Hennemans 7 gld. 10 st. rente pinxteren 1704 incluis)
7 10
02-20 den 20 bij 't begraven van Bekke Lambert op den Kerkhoff ontfangen   13
02-21 den 21 van Lucas Lambers wegens het oortijs van de erfgenamen wijlen Berent Geertsen Kraak ontfangen 4  
  Fa 31 7
  den ontfanghst van den jare 1704 heeft bedragen 878-6-8 878 6-8
1705-02-22 den 22 febr 1705 is de Bedieninge van de diaconie bij Wilh. Henr Krull, Jan Vasse, Engbert Hagen en Albert Mollink aangenomen, en is wegens den ontfangst van het Laestleden jaar in cassa gebleven 253 6-8 253 6-8
  dito van de Holthemer wegens haar oortijs gelt van den jare 1704 ontfangen 3 1
  dito is mij mede het Raveker oortijs van den jare 1704 betaalt met 1 15
02-26 den 26 heb ik van Borgermr. Herman Barents wegens gorenhuijr ontfangen
(zie pachtboek folio 16 Harmen Barents: Harmen Barents betaalt dat jaar 1703 met 2 gulden)
[ander handschrift] burgemeester Herman Barents de huire van den jare 1704 met twe gld. betaalt)
2  
  dito de busse int raadhuijs geopent daar in bevonden 2 8
02-28 den 28 ter presentie van Engbert Hagen het blok in de kerk geopent en daarin bevonden 17 0-8
03-01 den 1 meert 1705 heeft Aeltijn Egbers mij overgetelt 5 car. Guld. welke Ber. Reiners aan de diakonie heeft vereert 5  
03-02 den 2 meert Wolter Willink het Aender oortijs gelt bet 2 10
03-09 den 9 hebben de Holthoener knegte aan de armen gegeven 1 3-8
03-14 den 14 in de Marrienberge rarmbusse gevonden 9 6
03-15 den 15 van de Aner knegte ontfangen   15
03-30 den 30 meert van Berent Nijmans vrouw wegens verschenene huijshuijr ontf.
(zie pachtboek folio 51 Berent Jansen Niemans: Berent Nijmans vrouw 2 gld. huur 1704)
2  
  dito het blok in de kerk ter presentie van Engbert Hagen geopent en daar in bevonden 21 11
  Fa 321 16-8
1705-04-12 den 12 april bij het uitdelen van het Heilige en Hoogwaardige avondmaal na aftrek van brood en wijn ontfangen 29 1
04-15 den 15 van de Holthemer knegte ontfangen   13-8
04-21 den 21 april bij het begraven van Lubbert Sijrink ontfangen 2 15
  dito voor het laken   5-8
04-23 den 23 bij het begraven van Engbert Hagens kind   7
04-28 wegens het Veldinger oortijs gelt 1 7-8
05-02 den 2 meij 1705 heb ik in presentie van Engbert Hagen het blok in de Kerk geopent en daar in bevonden 21 2
05-03 den 3 meij bij het begraven van Leenen Aelen jonge ontfangen   12-6
  dito voor het laken   2
  Heer van der Scheer per assignatie op de verschuldigde rente betaalt
(zie pachtboek folio 54 Heer van der Scheer: heefd de wedewe op Jonkhoen volgens assignatie op rekeninge van de Heer van der Scheer betaalt 20 gulden)
20  
05-12 den 12 bij het begraven van Borgermeister Derk Odinks soone ontfangen 2 5-8
  dito van het laken   12
05-21 wegens het Ennevelder (Anevelde) oortijs gelt 2 10
05-28 met Engbert Hagen het blok in de kerk geopend 22 3
06-01 van Herman Wolbink wegens ten agteren zijnde pagt ontfangen 8  
06-22 den 22 junij met Engbert Hagen t blok in de kerk geopent en daar in bevonden 19 4
  Fa 131 0-6
1705-07-12 den 12 julij 1705 bij het uitreiken van het Heilighen Hooghwaardige Avondmaal na aftrek van brood en wijn ontfangen 29 14
07-19 den 19 julij 1705 heb ik en Engbert Hagen t blok bij het Veer tot Ane door ons in april laatstleden aldaar geset geopent en daar in bevonden 3 10
07-26 den 26 julij met Engbert Hagen het blok in deKerk geopent en daarin bevonden 21 16
07-26 dito bij t begraven van Volkers Berent op den kerkhof ontfang 1 5
07-26 dito van 't laken   2
07-10 den 10 julij 1705 van Herman Abrahams twe jaar renthe van 1703 en 1704 ontfangen
(zie pachtboek folio 39 Berent Abrahams: 10 juli 1705 van Herman Abrahams 6 gld. twee jaar betaald)
6  
08-06 den 6 augustus Van de vrouw van Berent Barents voorden armen ontfangen   4
08-29 den 29 augustus met Engbert Hagen het blok in de kerk geopent en daar in bevonden 18 11-4
08-31 den 31 augustus van wegen de E. Maria Odink, weduwe van wijlen Lubbert Sijrink ontfangen 50 guld. en 14 st. verschenene intresse, welke wilen ged. haar Eheman aan de Diakonie had vereert 50 14
09-02 den 2 7ber (september) bij het begraven van de vrouw van Jan Smits Gerrit op den kerkhoff ontfangen   11-4
  dito van het doodkleedt   2
09-13 den 13 7ber van Evert Timmerman wegens renthe ontfangen
(zie pachtboek folio 59 Evert Timmerman: burgemeijster Evert Timmerman betaald 2 gl.)
2  
  Fa 134 9-8
1705-09-13 den 13 7ber met Engbert Hagen het blok op den kerkhoff geopent en daar in bevonden   5 5
10-04 den 4 8ber met Engbert Hagen het blok in de Kerk Geopent en daarin bevonden 18 4
10-11 den 11 8ber 1705 bij het uitdelen van t Heiligen Hoogwaardige Avondmaal na aftrek van brood en wijn ontfang 30 9
10-27 den 27 bij het begraven van Tonnis Henderikien ontfangen 1 13
  voor het laken   2
11-01 den 1 November heeft Herman Gerrits Swiese aan De Diakonie overgetelt seven gln. 8 penn. , welke wijlen sijn Moeder Jennigien Lambers aan de diakonie had vereert 7 0-8
11-04 den 4 Novemb. met de koster het blok in de kerk Geopent en daarin bevonden   22 5
11-11 den 11 van Kremer Willem wegens een jaar renthe van 115 gld. ontfangen 5 15
11-13 den 13 dito 1705 van de vrouw van Hendrik Gerrits ontfangen 87gln. 5 st. en 1 gln. 4 st. op de intresse waar mede het eerste termijn van haar van de diakonie aangecogte huijs is betaelt ( huis gekocht van diakonie) 88 9
  Fa 179 2-8
       
1705-12-11 den 11 december 1705 int raadhuijs van Lefers Fenne wegens verschene pagt ontfangen 4 15
12-12 den 12 xber met Engbert Hagen het blok in de kerk Geopent en daar in bevonden 23 1
12-13 den 13 bij het trouwen van de commijs Gerrit Michieltsen Meetsmaontfangen twe ducaten 10 10
12-25 den 25 bij het uitdelen van het Heilig en Hooghwaardige Avondmaal, na aftrek van brood en wijn 28 15
12-26 den 26 heeft Jan Amsink tot Brugt, an den armen gegeven   7
12-31 den Laesten xber 1705 met Engbert Hagen het blok in de kerk Geopent, en daar in bevonden 21 1
1706-01-13 den 13 Jan. 1706 van Tonnis Derx wegens intresse ontfangen
(zie pachtboek folio 57 Tonnis Dercksen of Waegemisters Tonnis: Tonnis Derxen betaald 5 gld. rente van 1704)
5  
  dito van Berent Nijmans op sijn huijshuijr ontf.
(zie pachtboek folio 51 Berent Jansen Niemans: Berent Jansen Nijmans de huishuur 2 gl.)
2  
  dito van Geert Jansen op interesse ontfangen
(zie pachtboek folio 35 Geert Jansen: Geert Jansen betaald 3-14 waarmee rente 1705 is betaald dito nog betaald 1-5)
4 19
01-29 den 29 dito van Berent Gogh voor renthe ontfangen 1 17
  Fa 105 18-0
1706-01-29 den 29 van Berent Geertsen Kraak wegens ten agteren sijnde interesse ontfangen
(zie pachtboek folio 11 Berent Geertsen Kraeck: Berent Geersen Kraak wegens opgen. verschene renthe gerekent dat suiver schuldig blieft tot Martini 1705 incluis een somme van 24 gld. 8 st. dito hier op betaelt 10 gl.)
10  
  dito van Egbert ten Broeke   2
01-30 den 30 met Engbert Hagen het blok in de kerk Geopent, en daar in bevonden 18 2
01-31 den 31 voor hier niet gangbaar gelt 1-2st. verbuitet (de 'slimme' duiten werden geruild) 1 2
02-18 den 18 febr. 1706 heeft Hendrikien Sijrink getrouwt aan Berent Pouwls aan de diakonie overgetelt 14 gln. , welke haar moeder Maria Odink wed. wilen Lubbert Sijrink aan den armen alhier heeft vereert 14  
  dito het blok aan het Aner Veer geopent en daar in bevonden 1 8
02-19 den 19 dito van Marrigien vrouw van Henderik Herms vant Holt vaneen jaar renthe van hondert gld. ontfangen 5 gl.
(zie pachtboek folio 3 Hendrik Herms van 't Holt: Henrik Herms van 't Holt met de sijne debet een Capitaal van hondert gld. waar van de eerste renthe tegens vijff per cento vervalt op petri 1704)
5  
  dito de blokken op den kerkhoff en op de Brugge mitsgaders de bussen geopent en daar in bevonden 22 14
  Fa 72 8
    321 16-8
    131 0-6
    134 9-8
    179 2-8
    105 18
  De gehele ontfangst monteert de summa 944-14-14 944 14-14
1706-02-22 den 22 febr. 1706 hebben de diakonen Wilh. Henr. Krull, Jan Vasse, Engbert Hagen en Albert Mollink het opsigt der armen alhier aangenomen en hebben wegens de ontfangst van laatsleden jaar overgehouden een somma van 304 19-6
  dito van Borgermr. Barent Barents van goren huijr ontfangen
(zie pachtboek folio 16 Harmen Barents: burgemeester Harman Barents de huur van 1705 met twee gld. betaalt)
2  
02-28 den 28 febr. van de Holthoener knegte ontfangen   12
  den 28 febr. van Jan Jurrisen op sijn gorenhuijr ontfangen
(zie pachtboek folio 7 Jan Jurriensen: Jan Jurrisen betaald een gulden)
1  
03-06 den 6 meert 1706 met Engbert Hagen het blok inde kerk geopent en daarin bevonden 22 11
03-17 den 17 meert 1706 van Grietijn Werners ontfangen
(zie pachtboek folio 36b Warner Jansen: van Grietijn Werners het eerste termijn dit is 29 gld. ontvangen de erfgenamen van Werner Jansen debet 29 gld. waarvan de eerste rente op mei 1707 verschijnt)
29  
03-28 den 28 dito heeft Lemme Geertsen aan de Diakonie alhier overgetelt 6-1 st. welke wilen Jennigien Lambers vrouw van de kerkmeester Gerrit Swiese aan de diakonie had vereert) 6 1
03-31 den 31 meert bij het begraven van Tonnis Derxens kind op den kerkhoff ontfangen 1 1
04-03 den 3 april 1705 met Engbert Hagen het blok in de kerk Geopent en daar in bevonde 20 8
04-04 den 4 april bij het uitdelen van het Heilige en Hooghwaardige nagtemael nae aftrek van wijn ontfangen 34 12
04-12 den 12 april van de Boersche wegens gorenhijr ontfangen
(zie pachtboek folio 4 Hendrick Berents Boer: 12 april de Boersche betaald 2 gld. gorenhuur)
2  
04-23 den 23 april van Herman Abraams wegens een jaar renthe ontf.
(zie pachtboek folio 39 Berent Abrahams: Herman Abrahams 3 gld. rente 1705)
3  
04-25 den 25 april van de Holthemer t oortijs gelt van den jare 1705 ontfangen 3 1
  Fa 429 18-6
1706-05-01 den 1 meij 1706 met Engbert Hagen dat blok in den kerk geopent en daar in bevonden 1 19 12
05-06 den 6 meij heeft Berentien Masen wegens een jaar renthe 1 5
05-09 den 9 meij wegens het Veldinger oortijs gelt ontfangen 1 7-8
05-24 en 24 meij 1706 met Engbert Hagen het blok in de kerk geopent en daarin bevonden 21 1
  den 24 dito Jan Bouwhuijs mij gebragt uit de armbusse int Klooster Sipkelo (Jan Bouwhuis in Sibculo) 2 5-8
05-26 den 26 dito van de kneg tvan Stuven Jjan tot Holthoene voor den armen ontfangen ( Stroeve te Holthone)   5-8
06-03 bij het begraven van de wedewe wijlen Lubbert Sijrink ende huijsvrouw van Jacob Sijrink op den kerkhof ontfangen 4 1-0
06-04 van Jacob Sijringh wegens twe doodkledens ontfangen   12
06-06 den 6 junij heeft Annigien Lucas tot Aene aan den armen gegeven 6 6
06-08 den 8 junij 1706 met Engbert Hagen het blok op den Kerkhoff geopent en daar in bevonden 6 1-6
06-20 den 20 junij 1706 met Engbert Hagen t blok in de kerk geopent en daarin bevonden 18 7
  Fa 81 9-6
1706-07-04 van Holthoener van agter sijnde ortijs gelt ontfangen 6 1
  dito bij het uitdeelen vant Heijlige en Hooghwaardige Nagtemaal na aftrek van de wijn ontfangen 31 10
07-05 den 5 julij van Jan Thielen tot Aane wegens ten agteren sijnde pagt ontfangen
(zie pachtboek folio 13 Klaes Tielen: Jan Tielen van verlopene pacht ontfangen 3 gl.)
3  
07-06 den 6 julij bij het begraven van Gerrit Henderix kind op den kerkhoff ontfangen   8-12
  dito vant laken   2
07-18 den 18 julij 1706 met Engbert Hagen het blok in de kerk geopent en daar in bevonden   25 2-8
07-31 den 31 julij 1706 bij het begraven van Ruiter Derx Jenne op den kerkhoff ontfangen 3 st. 1 11
  dito vant doodkleed ontfangen   3
08-08 ontfangen vijff gld. welke Altingh Willem te Holtheme aan de armen alhier heeft gedaan vereren 5  
08-10 van Kremers Willem wegens een jaar rente van 115 gld. ontfangen 5 15
  dito op het capitaal self
(zie pachtboek folio ?? Kremer Willem: van Kremer Willem 5 gld. 15 st. waer mee renthe tot jacobi 1706 is voldaan. Dito van Kremer Willem op het capitaal ontfangen een somma van 75 guld blijvende dan volgens kapitaal nog debet veertigh gls.)
75  
08-22 den 22 dito bij het begraven van t kind van Claas Sweers (Zweers) ontfangen   12-4
08-23 den 23 dito het blok in de kerk geopent met Engbert Hagen en daar in bevonden 24 2
08-29 den 29 augustus heeft Roeleff Roerik aan den armen gegeven (Reurink) 1 6
  Fa 179 12
1706-09-19 den 19 7ber int arm sakkien ontfangen 6 6
09-26 den 26 7ber heeft Jan Stubman tot Raveke en desselfs huijsvrouw aan den armen gegeven 6 6 (Stobbeman te Radewijk) 6 6
  dito heeft Jan Oolbers tot Bergenthem aan den Armen gegeven 1  
10-01 den 1 8ber 1706 met Engbert Hagen het blok in de Kerk geopent en daarin bevonden 20 6
10-03 den 3 8ber 1706 het Heiligh en Hoogwaardigh Naghtemaal uitgedeelt en daar bij versamelt 30 2
10-09 den 9 8ber (oktober) bij het begraven van Swaantien Timmermans en voor het doodkleet ontfangen   16-8
10-17 den 17 8ber bij het begraven van Jann Masens dogter op den kerkhoff ontfangen   17-8
  dito voort laken   2
10-31 den 31 8ber 1706 van wegens de wed. Hinnemans ontfangen
(zie pachtboek folio 48 Berent Hennemans: weduwe Hennemans 7 gld. 10 st. rente tot pinxteren 1705)
7 10
11-06 den 6 9ber met Engbert Hagen het blok in de Kerk geopent en daar in bevonden 27 6
11-11 den 11 9ber wegens een jaar gorenhuijr ontfangen   17
  dito van Egbert Kremer een jaar rente   15
11-14 van de Ravikermans oortijsgelt van 1705 1 15
12-17 van de weduwe van Claas Baak
(zie pachtboek folio 30 Claes Baecke: met de weduwe van Claes Baak de rente en uitgang tot 1706 incluis blijft 5 gld. , betaalt 1-20)
1 20
12-18 met Engbert Hagen blok in de kerk 23 15?
12-25 avondmaal 32 2
  Fa 160 12
       
1706-12-26 den 26 december 1706 is mij door de oud burgemeester Gerrit Sijrink aangetelt een somma van 36 car. gld. , welke wijlen desselfs moeder Maria Odink aan de diakonie alhier heeft gelieven te geven   36  
1707-01-13 den 13 jan. 1707 van burgemeester Evert Timmerman wegens renthe ontfangen
(zie pachtboek folio 59 Evert Timmerman: burgemeijster Evert Timmerman 1-10)
1 10
  dito van Berent Jansen Nijmans wegens huijshuijr
(zie pachtboek folio 51 Berent Jansen Niemans: Berent Jansen Nijmans huishuur 1 gld. 9 st. en met het naaien van hemden voor de arme jongen in Timmermans Henderix huis 11 st. , huur 1705 betaald)
1 9
  dito van Willem Engbers van gorenhuijr ontfangen
(zie pachtboek folio 5 Willem Engberts: Willem Engbers schoenmaken voor de aremen toekomt 3 gld. 18 st. aan gelt betaalt 1 gld. 5 st. waarme. de bovenstaande restant. van 5 gld. 3 st. is betaald. De goorenhuijr van 1705 en 1706 is Willem Engbers te quade)
1 5
  dito van Jan Nijmans van gorenhuer
(zie pachtboek folio 2 Jan Nijman: den 13 jan. 1707 opt bovenstaande ontfangen 1 gld. 5st.)
1 5
  dito van Berent Kraak wegens renthe ontfangen
(zie pachtboek folio 11 Berent Geertsen Kraeck: Betalt 1 gld. , nog verdient met naeijen aan de arme jonge in Henderik Timmermans huijs 15-5)
1  
01-16 den 16 jan. met Engbert Hagen het blok inde kerk geopent en daar in bevonden 25 3
01-20 den 20 jan. 1707 van Kremer Willem wegens t geen hem nogh resteerde van de koop van Sijn huijs, met de renthe ontf. 41 gl.
(zie pachtboek folio ?? Kremer Willem: Kremer Willem restant van de koop van huijs met 40 gln. betaald van resterende renthe 1 gln.)
41  
01-31 den 31 jan. 1707 van wegens het Brugter oortijs gelt ontfangen 3 2
02-01 den 1 febr. 1707 bij het begraven van Herman Abrahams kind op den kerkhoff ontfangen   10
02-02 den 2 febr. 1707 bij het begraven van Jurrigies Kremer op den kerkhoff ontfangen 1 13-8
  dito bij 't laken   2
02-04 den 4 febr 1707 van Berent Gogh wegens renthe ontfangen
(zie pachtboek folio ?? Berent Gog: ontfangen . . . 1 gld. 17 st. . . renthe van tjaar 1704 . . . 1706 . . . Berent van Gogh . . . 1705 met 1 g . . . den 4 febr 1707 heeft Berent Gogh met 1 gln. 17 st. de renthe van 1706 betaalt)  
1 17
  den 4 febr 1707 van Lefert Derx wegens pagt ontf.
(zie pachtboek folio 18 Lefert Dercks: 3 schepel rogge uitgedeelt aan de armen den 4 febr. 1707 van Lefert Dercks ontfangen 4 gld. 15 st. en drie schepel rogge welke aan de armen zijn uitgedeeld, hiermee de pacht van 1706 betaald)
4 15
  Fa 120 1-8
1707-02-09 den 9 febr 1707 wegens het Lutter oorties gelt ontfangen 2 12
02-11 den 11 febr 1707 met Engbert Hagen het blok opt Aaner veer geopent en daar in bevonden 5 7
02-12 den 12 dito voor geen gangbaar gelt verbuitet   14
  dito (den 12 febr.) op den kerkhoff bij het begraven van de oud commijs Egbert ter Weltscher ontfangen 2 8
  dito vant laken ontfangen 1 2
02-13 den 13 febr 1707 heeft Albert Mollink mij opt Bergentheimer oortiesgelt betaalt 2 19
02-17 den 17 dito met Engbert Hagen het blok en deBusse in de Veenebrugge geopent en daar in bevonden 6 11
02-18 den 18 de blokken om den Hardenbergh en de ussen in den Hardenbergh geopent en daar in bevonden 32 3
02-21 den 21 febr 1707 van Helmig Sweers wegens renthe ontfangen
(zie pachtboek folio 6 Helmigh Sweers: den 21 febr. 1707 is bij afrekeninge bevonden tot Meij1706 aan renthe schuldigh te sijn 24 gld. waar tegens Borgemr. Helmigh Sweers wegens een gaarden aan Jan Sloten verhuijrt jaars voor 1-10 wegens 4 jaren 1706 mede berekent 6 glden wegens geleverde waare an Jan Joesten den armen 2 gld. te goede heeft, dito betaalt 2 gld. blievende dan nog schuldig 14 gld.)
2  
  dito sedert petri 1706 met arm gelt gewonnen 4  
  Fa 59 16
  den gehelen ontfangst bedraagt 103 1-19
1707-02-22 den 22 febr. 1707 hebben Engbert Hagen, Albert Mellijnck (Mollink), Berent Aberams en Roelof Hendrijcks Reerijnck die bedieninge der armen weeder angenomen en doemaels in kassa bevonden 350 19
  van de weduwe Hennemans wegens rente
(zie pachtboek folio 48 Berent Hennemans: weduwe Hennemans rente tot pinxteren 1707)
7 10
02-27 wegens het Holthijemer ortis gelt 3 1
03-02 den 2 dito block ijn die kerke geopent in het Bijwesen van Berent Aberams en daer in bevonden 23 2
03-05 den 5 dito van Harmen Barents weegens huer ontfangen
(zie pachtboek folio 16 Harmen Barents: Harmen Barents de huur van de gaarde met twee gld. betaalt)
2  
03-15 den 15 martij weegens het Ander (Aner) ortijsgelt ontfangen 5  
03-16 den 16 dito van Wijllem Woelders ontfangen 4  
  den dito van Wijllem Lambers in het raethuijs wegens rent ontfangen
(zie pachtboek folio 66 Willem Lamberts: Wiellem Lambers debet een kaptael van 25 gld. verschijnt 1 feberwaris, 16 maart 1707 betaalt 1 gld. 5 st. waarmee 1707 is voldaan)  
1 5
    395 17
1707-03-16 den 16 marteij van die wedewe van Klaes Bake wegens rente en uitganck van haer huijs ontfangen
(zie pachtboek folio 30 Claes Baecke: Van de weduwe 3-10 waarmee rente en uitgang van 1706 bet. is)  
3 10
03-21 den 21 martij van wegen het Balder ortijsgelt ontfangen (Baalder) 6 16
  dito van burgemester Hendrijck vant Holt wegens 3 jaer rente ontfangen
(zie pachtboek folio 3 Hendrik Herms van 't Holt, Hendrik Boender: Hendrijck Bunder heeft van dese bovenstaande somma (was afgelost door Hendrik Herms van 't Holt) op interes gehouden 30 gld. den 21 martij 1707)  
15  
  dito het kaptael afgelost en daer op ontfangen 70 gld.
(zie pachtboek folio 3 Hendrik Herms van 't Holt: intresse jaer 1705 en 1706 en 1707 met 15 gld. betaelt en de100 gld. afgelost)
70  
03-26 den 26 martij bij het begraven van burgemeester Kramers kijnt op den kerckhoeff ontfangen 1 14
  en bij laken   5-8
03-27 den 27 dito bij het begraven van Hendrijck Zwers (Zweers) zijn kijnt ontfangen   10-4
03-30 den 30 dito het Bloeck in die kerke geopent in het bijwesen vanBerent Aberams en daer in bevonden 18 10
04-05 den 5 aprijel bij het begraven van mistr (meester) Eevert van Assen zijn vrouw op den kerckhoeff ontfangen 1 6
  van laken   2
  voor 10 stuck oude duiten van Burghlijnck tot Zwol ontfangen 4  
04-06 den 6 aprijl bij het begraven van Keddemans Fenne op den kerckhoff ontfangen   15
  vant laken   3
  facit 122 11-12
1707-04-08 van Hermen Aberams weegens rente ontf.
(zie pachtboek folio 39 Berent Abrahams : Hermen Aberames 3 gld. rente 1706)
3  
04-12 den 12 dto bij het begraven van de out burgemeester Teunijs Teunisen uit die Prijns (de Prins was een herberg) op den kerckhoff ontfangen 1 9
  bij het laaken   5-8
04-13 den 13 aprijel van Berent Nijmans weegens huis vant huijr ontfangen
(zie pachtboek folio 51 Berent Jansen Niemans: Berent Nijmans de huishuur van 1706 2 gl.)
2  
04-24 den 24 apriel bij het uitdeijlen van het hooghwerdigh naghtmael onses heeren Jeesus Christus ontfangen 32 16
04-25 den 25 dito het Bluck in die kerke in het Bijweesen van Berent Aberams geopent en daerin Bevonden 22 2
04-27 den 27 april bij het begraven van Gert Wolters op den kerckhoff ontfangen 1 15
  bij het laaken   2
05-01 den 1 meij van Jonckeren Hermen weegens Veldienger orties gelt ontfangen   1 7-8
05-08 den 8 meij van Burs Geese weegens goorenhuer ontfangen
(zie pachtboek folio 4 Hendrick Berents Boer: Geese betaald 1 gld. gorenhuur)
1  
  dito van Jan IJursen wegens gooren huer ontfangen
(zie pachtboek folio 7 Jan Jurriensen: Jan betaald 2 gl.)
2  
05-17 den 17 meij van Stobben Geese ontfangen 5? 8
  facijdt soma 68 2-8
1707-05-19 den 19 meij het Bluck in die kercke geopent in het bij wesen van Berent Aberams en daer in Bevonden 16 3
05-29 heeft Gert Albers tot Ane bij zijn leeven an den armen vereert 6 gld. 8 st. die ick van Albert zijen vader ontfangen heb 6 8
  dito van die rentmr. tot Gramsberge van die har orties gelt ontfangen 24 9
06-02 den 2 Junijs het Bluck op den kerckhoeff geopent in het Bijwesen van Berent Aberams en daarin Bevonden 3 17
06-10 den 10 Junijs met Berent Aberams het bluck in die kercke geopent en Bevonden 19 2
06-30 den 30 junij heeft Eelsen Berents Hermen betaelt olde schult dat den armen belooft war op die Landeweer daer van ontfangen 12 10
07-02 den 2 julij bij het begraven van Jan Dercks kijnt op den kerckhoff ontfangen   7-8
07-03 den 3 dito vant laken   2
  den 3 Julijs bi het uitdeilen van het hooghwerdighe aventmael onses Heeren Jesus Christij in de kercke ontfangen 35 6
  Soma fasidt 118 4-8
1707-07-06 den 6 Julijs met Albert Mollijnck het Bluck in die kercke geopent endaer in Bevonden 23 14
07-14 den 14 dito bij het begraven van Everwijns Aele (?) of in har wandringe (in de wandeling geheten?) Drostijn op den kerckhof ontfangen   14
07-17 den 17 dito van de weduwe van Klas Bake den kaptael van ses guld en 11 st. rente ontfangen
(zie pachtboek folio 30 Claes Baecke: Van weduwe wegens kapitaal 6 gld. en intresse 1707 voldaan de uitgang van huis blijft)
6 11
  den 17 Julijs van Albert Stenvers? (Werners? Hermens?) weegens rente ontfangen 1  
08-09 den 9 augustus bij het begraven van Jakop Sijrinck ontfangen 2 8
  en van het laaken   6
08-21 den 21 augustus met Beerent Aberams het Bluck in die kerke geopent en daer in Bevonden 23 5
09-05 den 5 september bij het begraven van vrouw Edelijnck op den kerckhof ontfangen   14
09-06 den 6 dito bij het begraven van onse passtoor Scheckkijnck in de kercke ontfangen (dominee Schukkink werd begraven in de kerk?) 9 6
09-10 den 10 dito bij laaken   6
09-17 den 17 september met Beerent Aberams het Bluck in die kercke geopent en Bevonden 16 5
10-09 den 9 ocktoober bij het uit Reicken van het naghtmael onses Heeren Jeesus in de kerke versaamelt 32  
  fasidt 116 9-8
1707-10-23 den 23 ocktober met Berent Aberams het Bluck in die kercke geopent en daer in Bevonden 24 10
10-26 den 26 ocktober in rathuijs geseeten en ontfangen 3 1
11-05 den 5 november bij het begraven van Harmen Amsinck zijn vrouw opt kerckhoff ontfangen   15
  dito bij laaken   6
11-10 den 10 november bij het begraven van Fenne Leefers op kerckhoff ontfangen 2 6-8
  en heft tot haer naems gedaghtenis (naamsgedachtenis) nagelaaten en gegeven an den armen een zwart laken     
11-14 den 14 November van Berent Nijmans weegens huijr van het huijs ontfangen
(zie pachtboek folio 51 Berent Jansen Niemans: Berent Nijmans de huishuur van 1706 2 gld. Dit holt met de Brant op [Grote brand in Hardenbergh op 8 mei 1708])
2  
  dito heft die Ruter tot Brught an den armen verert of geven 2 10
11-17 den 17 bij het begraven van die Foeselbrander (jeneverstoker?) sien zwager ontfangen
bij laken niets
  18-8
11-25 den 25 November in Raet huis geseeten en op den dagh ontfangen 16 14
11-27 den 27 dito met Berent Aberams het Bluck in die kerke gelost en daerin Bevonden 18 9
  fa 71 16
       
1707-11-27 den 27 November van Gerrit van Assen ontfangen dat zijn moeder saliger bij haer leven den armen hade Beloft 1 10
  dito het Bluck op den kerckhoff gelost met Berent Aberams en daer in Bevonde 3 14
  dito een nij Bluck gesedt    
12-10 den 10 Desember bij het begraven van Gerrit Eevers kijndt op den kerckhoff ontfangen   9
  dito bij laaken   3
12-21 den 21 dito bij het begraven van Luckas Lambers kiendt op den kerckhoff ontfangen   18
  dito en bij het lacken   3
12-30 den 30 Desember met Beerent Aberams het Bluck in die kerke geopent en daer in Bevonden 23 14
1708-01-01 den 1 Janwaris van het uit deelen des heren avendtmael Jesus Christus in die kerke versamelt gangbaer gelt 26 10
01-10 den 10 januaris bij het begraven van het kijendt van Hermen Aberams ontfangen   10
01-18 den 18 Janwaris 1708 in raethuis geseten en daemaels ontfangen 13 18
01-29 den 29 janwaries bij het begraven van Velckers Fennen kijendt (kind van Volckers Fenne?) op den kerckhof ontfangen   13
  dito van laacken   2
  fa 72 4
1708-01-30 den 30 Janwaris 1708 met Beerent Aberams het Bluck in die kercke gelost en daer in Bevonden 24 16
02-06 den 6 febr 1708 van Buers Sees weegens goorenhuier ontfangen
(zie pachtboek folio 4 Hendrick Berents Boer: Geese betaald 1 gld. voor de gooren)
1  
02-07 den 7 febr van Luggert weegens gooren huier ontfangen
(zie pachtboek folio 8 Br. Helmigh Sweers: heeft Luggert op dit bovenstaande betaald 1 gulden)
1  
  den 7 feb van Reijgers Wellem weegens gooren huir ontfangen (Willem Rutgers?)
(zie pachtboek folio 17 Rutgers Swane: Reggers / Keggers Wiellem betalt 1 gld. 3 st.)
1 3
02-17 het Bluck tot Aene als meede in die Veenebrugge en op die Brugge en ock de bussen hier in de wertshuise met mijn konfraters gelost en daer te samen in bevonden 35 9
02-21 den 21 dito bij het begraven van Beerent Pouwels zijn kijndt op kerckhoff ontfangen 2 2-8
    65 10-8
  den ontfangsten bedragen te samen 1031 15-12
       
1708?-04-14 den 14 apriel bij het begraven van Ragel Hanicks huis vrou gewesen van die Komies Geurt Mensman (Gerrit Meetsma) in die kercke ontfangen elf gulden 10 19
  dito vant lacken   12
04-20 den 20 dito bij het begraaven van Wiellem Woelers ontfangen 2 14-4?
  dito vant laken   5-8?
04-22 den 22 dito bij het begraven van Jan Ophofs Geese ontfangen 1 3-4
  van lacken   2
  dito van die wedewe Hennemans wegens rente ontfangen 7 10
04-24 den 24 dito bij het begraven van Gerrit Baertslagh zijn kijndt ontfangen   6-4
04-27 den 27 dito het Bluck op den karckhoff met Berent Aberams gelost en daer in Bevonden 5 4
05-05 den 5 meij bij het begraven van Kosters Gerrit sijn vrou ontfangen 1 0-8
  dito van lacken   5-8
05-07 den 7 dito weegens Holthiemer oertiesgelt 3 1
05-10 den 10 dito met Beerent Aberams het Bluck in die kercke gelost en daer in Bevonden 22 9
  (57-12?) 55? 9?
1708?-05-20 den 20 meij van Vrielinck Roelef wegens die cop van zijn huis ontfangen 8  
  dito van zankes (Jankes) Teuniessen het gelt dat hij in Jan Vereriks huis hadt gevonden daer Gerrit man was verbrandt als meede uit die busse van Jan Vereriks tesamen an goedt gelt Bevonden 23 9-4
  nogh uit die busse van die wedewe Hoftmans   10
06-17 den 17 Junis met Berent Aberams het block in die kercke geopent en daer in Bevonden 22 3
  dito van Stuten tot Reese weder ontfangen 40 die wij hem het jaer op rente hadden gedaen en van die intresse 42 13-8
06-24 den 24 Junis heeft Zwiesen Gerrit tot Loosen an den armen vereert of geeven (Gift Gerrit Zwijze te Loozen) 10 4
07-01 den 1 Julies bij het uit Reicken van t Naght mael onses heeren Jesus Christus bij ontfangen 27 7
07-15 den 15 Julijs met Beerent Aberams het Bluck in die Kercke geopent en daer in Bevonden 24 6
    158 12-12
1708?-07-19 ?Den 19 Julies van Henninck Roelef weder ontfangen die 25 gld. die an hem vergangen jaer op rente hade gedaen met die interesse ontfangen 26 10
07-22? ?Den 22 dito van Jan Valkman voor den pottien dat van Beck Derck tot Baelder d. . . u gekoft ontf 15  
? ?dito van Jan Jurhs (Jan Jurriens?) voort voor seide Boedel? 5?  
08-19 den 19 augustus met Beerent Aberams het Bluck in die kerke geopent en Bevonden 17 15
09-09 den 9 september het Bluck op den kerckhoff gelost en Bevonden 7 8 blok kerkhof gelost 7 8
09-12 den 12 dito van Jan Passies weegens huijr en paght ontfangen 3  
10-03 den 3 ocktober bij het begraven van die weduwe Albert Lambers op den hoff ontfangen   14
10-07 den 7 ocktob bij het uitrijcken van het hooghwaerdigh Auontmael onses heren Jesus Christij ontfangen 31 5
  dito met Berent Aberams het Bluck in die kerck gelost en daer in Bevonden in Bijweesen van Reinijck Roelef? 25 8
  fa 115 ?
1708-10-21 den 21 ocktober heft Egbert Albers vant gene bij sijn leeven den armen verert die ick van sijen vader Albert Werners hebe ontfangen 6 ?
10-28 den 28 van Jan Klasen tot Ennevelde ontfangen om an den armen uit te deijlen 7  
  dito van Gerrit Arens tot Baelder voor den trogh die hij van Beck Dercks boedel had gekoft voor 1 19
11-18 den 18 november met Beerent Aberams het Bluck in die kerke geopent en daer in Bevonden 20 8
11-23 den 23 Nouemb opt Looser oerties gelt ontfangen 4 10
12-03 den 3 desemb van die Her rentmester tot gramsBerge weegens ortis gelt ontfangen 8 3
  dito van Klas Tijlen tot Ane weegens paght van een gooren ontfangen
(zie pachtboek folio 13 Klaes Tielen: van Klaas Tielen op rekeninge ontfangen 3-2)
3 2
12-16 den 16 desemb 1708 van die Heer op der Scher weegens rente ontfangen
(zie pachtboek folio 54 Heer van der Scheer: op rekeninge ontfangen 10 gl.)
10  
12-19 den 19 dito van Jennegien Hoftmans ontfangen die Haer Broeder saliger? Gerrit Eghbers alhier an den armen hadde Belooft 25  
  fa 86 ?
1708-12-23 1708 den 23 desemb met Beerent Aberams het Bluck in die kerke geopent en daer in Bevonden 18 7
12-25 den 25 dito bij het uit Reicken van het hooghwaerdigh naght mael onses Heeren Jesus Christus versamelt 31  
  dito van Klaes Tijlen weegens paght ontfangen
(zie pachtboek folio 13 Klaes Tielen: ontfangen 18 st?)
  18
  dito van Melchert tot Baelder weegens renthe ontfangen 1 4?
  dito van Harmen Egbers? voor de gekofte kieste? van Beck Derck tot Baelder ontfangen 2 8
1709-01-10 den 10 Janwaris met Beerent Aberams het kerck Bluck gelost en daer in Bevonden 20  
  dito die 2 Blucken op de Beide veres tot Aane met Beerent Aberams gelost en daer in Bevonden 7 1
  den 23 dito bij het begraven van kosters? Gerrit sijn kiendt ontfangen   6?
  dito vant laken   2
  den 25 dito bij het begraven van Maes Roelef op kerk hoff ontfangen 1 8
  dito van lacken   2
  fasidt 82 9
1709-02-15 den 15 feb van Luckes Lambers voor die huur? weegens Gerrit Prenger wegen ortijsgelt? 5 ?
  nogh bij het lacken dat op het lijck van baack ne was ontfange(begraven Baack?)   2?
02-17 den 17 dito met Berent Aberams het kerck Bluck gelost en daer in Bevonden 17  
  nogh heb ick van seeker persoon met arm gelt gewonnen 8 10
02-20 den 20 dito met mijn konfrater die Blucken op den kerckhoff als meede bij en an die Veenebrugh en in der Marienbergh op die Brugge en mijdderpadt en enige in de waers huise en daer in Bevonden 14 13
  fasidt 45 5
1709-02-22 den 22 feberwaris 1709 is die Bedienige der armen weeder an genoomen door Berent Aberams en Roelef Reerinck met Fererick Bloemers en Jan Bouhuis en is doemaels bij kassa gebleven welcke bij nader Reekijnge moeten verreekent worden (Diakenen zijn: Berend Abrahams, Roelof Reurink, Frederik Bloemers en Jan Bouwhuis) 167 11-12
03-03 3 mert wegens Anner ortijs gelt ontfangen 2 10
03-10 den 10 mert ontfangen van Quants Gerreijt van Holthemen om aen de armen uijt te delen 1 10
  dito van Berent Borrijchter ontfan van goerenhuijr (Boerrigter) 1 16
03-24 24 dito ijn het bij wesen van Frerijck Blomers het block ijn de kercke geopent en daer ijn bevonden (Frederik Bloemers) 22 3
  den selven dito van Goreijs Hermen wegens sijn kapetael (Hermen Goris) 9  
  dito bij het begraven van IJaen IJursen vrou op en kerck hoef ontfangen   12
  bij het laken ontfangen (Jurriens)   2
  den 31 mert op paesen bij het uijt breken hoch wardige nachtmal van onses heren IJesus krijstus versamelt 32 7
  fas 70  
1709-04-14 14 apprijl met Frerick Blomers het block ijn de kercke geopent en daer ijn bevonden (Frederik Bloemers) 19 1
05-07 den 7 meij met Frerijck Blomers het block ij de kerck geopent en daer ijn bevonden 17 5
05-21 den 21 meij met Frerijck Blomers het block op den kerhof geopent en daer ijn bevonden 3 7-8
    39 13-8
1709-05-22 Juff. Rachel Maria Haninck huisvrouw van G. M. Meetsma commis ten Hardenbergh van de convoijen en licenten der geunieerde provintien, welcke God Almaghtigh belieft heeft op Paescha morgen den aghten Apr. 1708 Haar Edele Siele van ut lighaam uijt dit tranendal van dese wereld weg te rukken en in sijn eeuwijgh rijk over te voeren, dogh heeft eerst en alvorens aan haar Ed. man versoght en geordonneert om nae haar dood tot onderstand der nootdruftige welcke met armoede nogh in dese wereld moeten suchtelen uijt een redelijck verplicht medelijden te geven een summa van een hondert car. Gld. en alsoo sal gedaghte haar Ed nagelaten man binnen de tijd van een jaer en ses weeken, sigh niet heeft willen moeijen met t vereffenen van dese of an dese sijns saligsten vrouws nagelatene saaken die uijtstel konden lijden so heeft salige gedaghte Haar Ed. nagelatene Eheman G. M. Meetsma nu de bovenstaande Summa met de behoorlijcke interessen van dien tot dese dagh toe betaalt, ter summa van een hondert en vijf Car. gld. twaelf st. in handen van ons gesamentlijcke onderg teijckende Diaconen des tijd van de kercke tot Hardenbergh. Actum Heemse den 22 meij 1709 105 12
05-26 den 26 meij met Frerijck Blomers het block ijn de kerke geopent en daer ijn bevonden 18 15
06-02 den 2 ijun bij het begraven van een formaen van Bronsewijck op den kerhof ontfangen (een voerman uit Brunswijk?)   13
  bij het laken   5-6
06-14 den 14 ijneijs met Frerijck Blomers het block ijn die kerke geopent en daer ijn bevonden 12 8-8
  fa 137 14
1709-06-17 den 17 iJunijs van IJannes . . arnijs (Jurriens?) wegens rente ontfangen 8  
  dito van IJaen venebruge ontfangen wegen pacht ontfangen 4 15
  dito Berent Goch ontfangen wegens rente ontfangen 1 17
  dito ontfangen van IJaen Gersen op rente gesaet geburt mede die rente daer bij ontfangen 18? 1-2?
  dito ontfangen het Bergentemer ortijsgelt 1 18
  dito ontfangen voor slimme doijte die ijck verkoft hebbe 1 2
  die selven dito van verbrant gelt van Gerreijtmaen verkoft voor   4?
06-25 den 25 ijuneijs op het begraven van Gerreijt Barslag kijnt op kerhof ontfangen (Baarslag)   4-8
  dito vant laken   2
06-29 den 29 iJunijs met Frerijck Blomers het block ijn de kerke geopent en daer ijn bevoonden 11 2
06-30 den 30 ijuneijs op sont IJans bij het uijtrijken van het hochwardige nachtmal onses heeren ijesus chrijstus versamelt (Sint Jan is op 24 juni!) 33 12
07-06 1709 den 6 ijullijs ontfangen van Wijllem Enghbers die de wedue Feneghijn Lambers bij haer levent aen den armen beloft heeft en na haerren doet te betallen de some van 10  
07-13 den 13 ijullijs met Frererk Blomers het block ijn de kerck geopent en daer ijn bevonden 10 17
  fa 94 14-8?
1709-07-12 den 12 ijullijs ontfangen van Diek IJaen (Diek, Dijk?) wt Reijner Lijsen fan Bergentem aen den armen beloft heft en betalt 2 10
08-02 den 2 augustu met Frerijck Blomers het blochk ijn de kerck geopent en daer ijn bevonden 13 2
09-02 den 2 september met Frerijck Blomers het block ijn de kerck geopent en daer ijn bevonden 22 15
09-08 den 8 september ontfangen van Hermen Gerreijs de sijn vader Swijsen Gerreijts an den armen beloft heft bij sijn leven en na sijn doet te betallen 15  
09-22 den 22 september ontfangen van IJaen Amsijn (Amsink) van Brucht dat sij aen den armen beloft heft te geven da ontfangen 3  
  den seluen dito met frerk Blomers het block ijn de kerck geopent en daer ijn bevonden 34 2
10-06 den 6 ochteber bij het uijt dellen van het hoch waerdige nachtmael onses heren ijesus chistus op mijch gijl versamelt 34 12
10-11 den 11 dit op den kerckhof ontfangen bij het begraven van Gesijn Kramers 2 3
  dito vant laken   6
11-13 den 13 november met Frerijk Blomers het block ijn de kerck geopent en daer ijn bevonden 26 16
    152 18
1709-11-20 den 20 november ontfangen laken vant begraven van Holtmans? kijnt   4?
  dito ontfangen van IJonkeren Hermen vant Veldiger ortijs gelt 1 7-8
  dito ontfangen op Annevelder ortijs gelt (Oortjesgeld Anevelde) 2 10
12-? . . Desember dito ontfangen bij het begraven . . n Holtmaens Fenieghijn op den karkehof onfangen (Fennigje Holtman)   18
12-13 den 13 dito bij het begraven van Harmen Amsijnck op den karckhof ontfangen dito van laken 1 8-11
12-20 den 20 Desember bij het begraven van IJaen Holtman sijn vrou op den kerckhof ontfangen 1 4
  dito van laken   5-8
12-22 den 22 dito met Freck Blomers het block ijn de kerck geopent en daer ijn bevonden 26 4
  dito ontfangen van Meijer Berent van een ijaer gorenhuijr ( Berend Meijer) 1 16
12-25 den 25Desemberbij het uijt breken van het hoch wardigh nachtmal onses heren ijesus krustus versamet 35 18
1710-01-06 den 6 ijannewareij met Freck Blomers het block ijn de kerck geopent en daer ijn bevonden 21 9
  den selu dit het block op den karckhof geopent en daer ijn bevonden 6
  dito ontfan uijt kloster uijt armpos (armpost klooster Sibculo gelost) 1 8
  fa 101 0?
1710-01-19 den 19 ijannewareijis ontfangen vant rawijkers ortijsgelt van twij ijaer met ?  
01-26 den 26 ijannewareij ontfangen van Gerreijt barslachs vrou op haer kappetal betal betalt (vrouw van Gerrit Baarslag)
(zie pachtboek folio 67 Gerrit Bartslach: Gerrit Bartslach betaald 21 gld. en een jaar rente 2-10?)
21?  
  den seluen dito ijnt raethuijs geseten met mijn konfraters ontfangen vant ortijs gelt en van rente en van huijr tesam 24 12
  dito onfangen van een seker man ontfangen daer mede gewonnen 13 8?
  dito ontfangen van helle mijthes? (megens?) vrou van gorrenhuijr 2 2
  dito ontfangen van de her rentemeester van Gramsbargen vant ortijs gelt van twij ijaren 16 6
  dito met Freck Blomers de bijde blocken op fer te anne en aen het Gerreijshuijs daer ijn bevonden (blokken Anerveer en Gerritshuis gelost met Frederik Bloemers) 7? 13
02-02 den 2 feberwareij ontfangen van de wedue Hennemans uijt Laer vaen een ijaer rente
(zie pachtboek folio 48 Berent Hennemans: 22 febr. ? weduwe Hennemans rente 1708)
7 10
  van IJaen IJurs op sijn gorenhuijr ontfangen
(zie pachtboek folio 7 Jan Jurriensen: IJan IJurs betalt 1 gld. en heeft nog 10 st. betaald)
1  
  dito ontfang van Melgert van Balder op sijne rente   16-8
  dito op de begraffenijs van de her van der Scher sijn pasijntasselt? ijn de kerck ontfangen (begraven de heer Van der Scheer zijn pasjnttresse? in de kerk) 1 16-8
  dito Eghbert Kremer betalt van rente van twij ijaer ontfange 1 10
02-10 den 10 feberwareij ontfangen van Lukeijes Lambers het kolechten voor de armen ontfangen (Collecte Lucas Lamberts) 40  
    142
1710-02-12 den 12 febrwarreij ontfangent begraven van Berent Voolkers kijnt op den kerckhof ontfangen   10
  dito vant laken   2
  dito bij het begraven van Gerreijt Henderijcksens kijnt op den karckhof ontfangen   8
02-15 den 15 feberwareij met Freck Blomers het block ijn de kerck geopent en daer ijn bevonden 20 15-8
  dito ontfangen van IJaen IJurs opsijn gorren huijer
(zie pachtboek folio 7 Jan Jurriensen: ? ijures betalt 10 st.)
  10
  een seker man gelijnt twij gld. die mede gewonnen ?   2
  dito ontfangen van de Baldermans IJaen Kamperbeke en Hendrijck Reijns haer ortijsgelt betaelt (Oortjesgeld Baalder van Jan Kampherbeek en Hendrik Reints) 3 8
  dito ontfangen uijt de bussen geopent ijn de wers bussen ende brugge en op den kerckhoff en op den mijdel paet en ijn de Marreijijenbergh daer ijn bevonden (Busse in waards huis en brug, kerkhof, middenpad en Mariënberg gelost) 31 4
  den gehelen ontfang bedracht 962-96-4 (Afrekening 1710) 57  
1710-02-22 [handschrift Frederik Bloemers] Anno 1710 den 22 feberwaris is die bedijninge der Armen weder an genomen bij Frederick Blommers, Jan Bouhuijs, Berent van Borne, Egbert Albers Meiierinck en is doemals bij Kas Bevonden 216 gld. 18 st. 4 p. welke pennegen bij Nader rekeninge weder moeten verrekent worden ick Segge 216 18-4 (Diakenen zijn:Frederik Bloemers, Jan Bouwhuis, Berend van Borne en Egbert Alberts Meijerink) 216 18-4
  den 22 dijto die bosse bij Frerick Burrichter geopent en daar in bevonden (Frederik Boerrigter) 1 1
02-23 den 23 feberwaris van die Aaner ontfangen van haar ortijs gelt (Oortjesgeld Ane) 2 10
03-16 den 16 Mart van die Doomijne ontfangen   8
03-17 den 17 Mart het block in die karke geopent met Berent van Borne en doeMals daar in bevonden 23 3
03-20 den 20 Mart Van Berent Berentsen die stadt dijnaar ontfangen 2 gld. die hem Engbert Haagen op het jaar 1708 betalt hadde (betaling stadsdienaar Berend Berends namens Engbert Hagen)
(zie pachtboek folio 14 Berent berents de Stadts Dienaer: Beerent die stadt dijnaar de huur Van zijn salaris verrekend de jaren 1708 en 1709)
(zie pachtboek folio 60 Berent Berens de stadsdinaer: Berent die stadt dijnaer wegens sijn salaris van 1708 en 1709 tot martini verrekent)  
2  
03-25 den 25 Mart bij het begraven van Geert Jansen op karckhof ontfangen 1 3
  dijto van het laaken ontfangen   4
04-01 den 1 april van die Raveker Mans haar ortijs gelt ontfangen 1 gld. die sij van den Jaare 1706 en 1707 nogh debet waaren (Oortjesgeld Radewijk) 1  
04-06 Ao 1710 den 6 april van een vrouwe Uijt Closter Willemtijn Willemsen Uijt Heckhuijs ontfangen 4 gld. die sij an den armen al hijr gelegatert hadde (Willempje Willems Hekhuis uit Klooster Sibculo) 4  
04-13 den 13 april het block in die karck geopent met Berent van Borne en daarin bevonden 19 9
04-20 den 20 april bij het Uijt deelen van het Heilijge hoogh wardijge Naghtmaal onses Heeren Jesus Christus ontfangen 36 9
  Dijto van een seker Man die een week 5 a 6 eenijgh gelt van den armen gehat heeft daar van ontfangen   5-8
  Summa 308 gls. 10 st. 12 penn. 308 10-12
1710-04-27 Ao 1710 den 27 april heeft Jonkeren Harmen het Veldinger Ortijs gelt van den Jaare 1709 betalt met (Oortjesgeld Den Velde Harmen Jonkeren) 1 5
05-02 den 2 maius anno 1710 van die vrouwe van B. Helmigh Sweers ontfangen 5 gld. op die goorenhuijr of intresse ick segge (vrouw van burgemeester Helmich Zweers)
(zie pachtboek folio 6 Helmigh Sweers: 1710 den 2 maius heeft die vrouwe van B: Helmigh Sweers op deese boovenstande intres betalt 5 gld)
5  
  den 2 maius van die vrouwe van Gerrit Neimans ontfangen 1 gld. 16 st. van een jaar gooren huijr waar Meede den Jaare 1707 is voldaan (vrouw van Gerrit Nijman) 1 16
  anno 1710 den 2 maius van die vrouwe van Tonnis Dercksen ontfangen 5 gld.waar meede den Jaare van anno 1706 betalt is
(zie pachtboek folio 57 Tonnis Dercksen of Waegemisters Tonnis: die vrouw van Tonnis Dercksen betaald 5 gld. van 1706)
5  
  Ao. 1710 den 2 maius int Raathuijs Geseeten en daar ontfangen van Ortijs gelt rente en goorenHuur die somna van 15 gld. 8 st.
(zie pachtboek folio 3 Jan Venebrugge: betaelt 1 gld. 10 st. .)
(zie pachtboek folio 59 Evert Timmerman: Evart Timmerman 1-10 interesse)
(zie pachtboek folio 5 Harmen Timmerman: Harmens vrouw Fenne betaald de interest 1-10)
(zie pachtboek folio ?? Berent Gog: van Berent . . . ontfangen 1 gld. 17 st. waar meede het jaar van 1708 voldaan is)
(zie pachtboek folio 2 Jan Nijman: Van die vrouwe van Evert Neiman ontfangen 1 gld. 10 st)
(zie pachtboek folio 30b Claes Baecke: Wedewe Klaas Baak uitgang van haar huis betaaldvan 1708 en 1709 met 10 st. geven jaarlijks 5 st)
(zie pachtboek folio 5 Willem Engberts: Willem Engbers tot 1709 incluis te kwaade bleivet 3 gld. 4 st. sijnde die huijr van zijn zuster Swaane Mede verrekend tot mei 1710)
(zie pachtboek folio 66 Willem Lamberts: Willem Lambers betaald 1 gld. 5 st. over 1708)  
15 8
05-04 Anno 1710 den 4 maius het block in die karcke Geoepent met Barent van Borne en Jan Bouhuijs en Egbert Meirinck en daar in bevonden (Berend van Borne, Jan Bouwhuis en Egbert Meijerink) 19 8
05-11 Anno 1710 den 11 maius heeft Henderik Timmerman tot Ane an den Armen Alhijr selven in parsoon gebroght en gegeven die somma van 50 gld. welke 50 gld. Naa doode Erst souden betalt worden Maar Om dat het tegen wordijgh soo een duuren tijt is soo heeft het hem daar Toe bewoogen dat hij het bij sijn Leeven heeft betalt om die Notlijden daar van te versorgen en heeft selven daar van Uijt gedelt an Jan Mensen een gld. en an Jan Passijs een gld. Willem op het Aanerveen een gld. Jan Jurrisen een gld. sijn saam 4 gld. alsoo dat Im handen van die deiaken sijn gekoomen 46 gld. Maar ick schreive vol Uijt 50 gld. om die 4 gld. in die Uijt gaave te brengen ick Segge ontfangen te hebben (Gift Hendrik Timmerman te Ane persoonlijk gebracht vanwege de dure tijden naar Jan Mensen, Jan Passies, Willem op Anerveen en Jan Jurriens) 50  
05-14 den 14 maius op het karckhof van het begraven van Frerick Borrichter sijn kijnt ontfangen (Frederik Boerrigter zijn kind)   10
05-20 den 20 maius het block op den karkhof geopent met Beerent van Borne en daar in bevonden 3 8
  Somma 101 9-12
1710-05-20 Ao. 1710 den 20 maius van Hermen Abrahams een jaar intres ontfangen 3 gld. waar Meede den Jaare 1708 en betalt is ick segge
(zie pachtboek folio 39b Harmen Abrahams: Harmen Abrahams 3 gld. rente van 60 gld. tot 1708 incluis)
3  
05-30 den 30 maij het block met Berent van Borne ijn die karcke geopent daar ijn bevonden 22 gld. 15 st. 22 15
05-31 Ao. 1710 den 31 maij van die Heer van der Scheer ontfangen op sijn verloopene intresse die somma ad
(zie pachtboek folio 54 Heer van der Scheer: met die Heer Van der Scheer af gerekent soo het Van 1708 ijn kluijs meede is verrekent Soo blijckt het dat dan nogh suijver an ijntresse ten achteren is)
15  
  dijto van die heer van der Scheer ontfangen van het begraver van sijn rentemester van Wijcht vant laaken dat hij dat gebruckt hadt (begraven rentmeester zijn dochter?)   8
06-08 den 8 junij van die dochter van die Monneke Meiier ontfangen (Monnekemeijer zijn dochter) 6  
06-09 den 9 junij van Henderick Geertsen van den Velde ontfangen 5 gld. die sijn dochter Geertijn an den armen gelegatert hadde (Hendrik Geerts uit Den Velde namens zijn (overleden) dochter Geertje) 5  
06-10 den 10 junij met Berent van Borne het block in die karcke geopent en daar in bevonden 17 9
06-29 den 29 junij op karckhof op het begraven van Hillebrant Amsinck sij dochter ontfangen   10-8
  dijto bij het laaken ontfangen (Hillebrand Amsink zijn dochter)   4
07-03 Ao. 1710 den 3 julij het block ijn die karck Geopent met Mijn KomFraters en daar in bevonden 17 19
07-06 den 6 julij als het Heilijge hoogwardijge Avont Maal is uijtgedelt ontfangen Naar aftogh van brodt en Wijn 34 12
07-13 den 13 julij als het heilijge hoogWardijge Avontmaal is Uijt gedelt ontfangen Naar af togh van broodt en wijn 9  
07-14 den 14 julij van Jan Passijs op sijn verloopen hur ontfangen (Jan Passies) 4 10
07-17 den 17 julij het block op den karckHof met Berent van Borne geopent en daar ijn bevonden 3 2
  den 17 julij van Henderijkijn Dercksen ontfangen 3 st. om dat sij het laaken gebruckt hadde tot het begraven van haar dochter Annegijn dat op karkhof gegeven is dat is ijn het block gestooken (Begraaflaken Annigje dochter van Hendrikje Derksen)   3
07-18 den 18 julij op karckhof van het begraven van sasters Janna haar kijnt ontfangen (Losters? zusters?)   8
07-19 den 19 dijto van laaken ontfangen   4
  Laater 140 5-0
       
1710-07-24 1710 den 24 julij op karkhof Jan Jost (Joosten) begraven is ontfangen 1 gld. 11 st. 1 11
  vant laaken ontfangen   3
07-25 1710 den 25 julij heeft burgemeester ... Sijrinck (Sierink) met sijn zuster? Henderijkijn Sijrinck die begiftinge van haar broeder Jakob Sijrinck an den armen gedaan met 25 gl. 25  
  van intresse 3 gl.
(zie pachtboek folio index: begiftiging door Gerrit Sierink en Hendrickien Sierink voldaan en betaald)
3  
  den 25 julij het block in die karck geopent met mijn komfraters en daar ijn bevonden de somma van 14 gl. 14  
08-26 den 26 augustus het block in die karck geopent met mijn komfraters en daar in bevonden die somma van 20 gld. 1 st. 20 1
09-07 den 7 september van Hulsebus (Hulzebosch) van Holtheemen van haar ortijs gelt ontfangen 3 gld. 1 st. waar meede het jaar van 1708 voldaan is en betalt 3 1
09-10 den 10 dijto als Berent Abrahams suster Annegijn begraven is op karckhof ontfangen 14 st. 8 p.   14-8
  vant laaken   3
09-28 den 28 september van Harmen uinck (Odink?) ontfangen 6 gl. 6  
  den 28 september het block in die karcke geopent met mijn komfraters daar in bevonden de somma 26 gld. 6 st. 26 6
10-03 den 3 october als burgemeester van Niel van Ootmarssen sijn dochter begraven wiert op kerckhof ontfangen 2 15
  vant laaken 11 st.   11
10-05 den 5 october van Jan Amsinck van Brocht ontfangen 10 st.   10
10-10 den 10 october ijnt raathuijs geseten met mijn komfraters en daar ontfangen
(zie pachtboek folio 59 Evert Timmerman: de dochter van Evart Tijmmerman betaald 1-10)
(zie pachtboek folio 39b Harmen Abrahams: van de vrouw van Harmen Abrahams 3 gld. rente 1709)
6 16
  dijto van Henderick Tackman van Radewijck ontfangen 22 gld. 10 st. die Henderick Onck van Kollendooren an den Armen tot den Hardenbergh gelegatert hadde (Hendrik Takman te Radewijk namens testament Hendrik Odink te Collendoorn) 22 10
  Laater 133
1710-10-12 Anno 1710 den 12 october als het Heilijg Hoogwardijge Avont Maal Onses Heeren Jesus Krijstij is uijtgedelt naar aftogh van brodt en wijn ontfangen 27 15
10-19 den 19 october als het Heilijge Hoog Wardijge avontmaal onses heeren Jesus Krijstij is uijtgedelt naar af togh van broodt en wijn ontfangen ?  
11-02 den 2 November van Klaas Teelen tot Aane ontfangen op sijn verloopen huur
(zie pachtboek folio 13 Klaes Tielen: van Klaas Teelen op rekeninge ontfangen 4 gl.)
4  
  den 2 November met mijn komfrater het block ijn die karck geopent en daarin bevonden 27 8
11-05 Anno 1710 den 5 November van die weedewe Kruls 2 jaar intres ontfangen 5  
12-07 den 7 Desember met Mijn komfrater het block in die karck geopent en daar in bevonden 28 10
12-25 Anno 1710 den 25 Desember als het Heilijge hooghwardijge Nachtmaal onses heeren Jesus Kristus wirt Uijt gedelt naar af togh van wijn en broodt ontfangen 27 10
12-28 den 28 dijto als het heilijge Hooghwardijge Nachtmal onses Heeren wirt uijtgedelt naar af togh van wijn ontfangen 5 18
12-29 den 29 Desember van Passijn op sijn verscheenen Huir betalt (Passies) 1 10
12-30 den 30 Desember met mijn komfraters ijn het Raathuijs geseten en doemals ontfangen 21 gld. 12 st.
(zie pachtboek folio 3 Jan Venebrugge: betaald 1 gld. 10 st. rest nogh 5 gl.)
(zie pachtboek folio 7 Jan Jurriensen: Jan Jurrisen gorenhuur afgerekent blijft nog staan 16 gld. 10st.)
(zie pachtboek folio 18 Lefert Dercks: Krasse het jaar 1710 betaalt met 4 gld. 15 st. van het stukkijn en den gooren 1710 op Martini is het stukkin . . . scheepel rogh van gegeven wort . . . Jasper Sweers verhurt voor . . . rogge jaarlijck . . . heft Kras IJan van . . . voldaen )
(zie pachtboek folio 9 Lucas Lamberts : Lukas Lambers 1-16-8 jaar 1704 voldaan)
(zie pachtboek folio 11 Berent Geertsen Kraeck: met die weduwe van Beerent Kraek gerekent dat sij suiver an rente schuldigh blijft 20 gld. 16 st. )
(zie pachtboek folio 53 Eghbert Hooftman: met Harmen Henderick Hoftman van alles afgerekent tot 1710 inclrente schuldig 42 gld. 4 st.)
(zie pachtboek folio ?? Berent Gog: van Berent . . . ontfangen 1 gld. 17 st. waar meede het jaar van 1709 voldaan is)
(zie pachtboek folio 66 Willem Lamberts: van Willem Lambers sijn moeder ontvangen 1 gld. 5 st. waarmee 1709 is voldaan)
(zie pachtboek folio 1 Jan Nijman: vrouw van Evert Neimans 2-10)
21 12
1711-01-02 Anno 1711 den 2 Jannewari van die weedewe Hennemans int Laar ontfangen een jaar rente
(zie pachtboek folio 48 Berent Hennemans: weduwe Hennemans in het Laer rente 1709 7 gld. 10 st.)
7 10
  Laater 166 15
1711-01-02 1711 den 2 Jannewari met mijn komfraters het block in die karck geopent en daar in bevonden 25 3
01-12 12 Jannewari van Berent Gogh het Kapijtal ontfangen van 37 1
  meede van verloopene rente
(zie pachtboek folio ?? Berent Gog: heeft Berent Gogh di bovenstande kapitaal met 37 gld. 1 st. voldaan als meede die verlopen rente met 2 gld. 15½ st.)
2 15½
01-18 den 8 Jannewari van Berent Abrahams ontfangen   10
01-28 den 28 Jannewari met mijn komfraters het block in die karck geopent en daar in bevonden 13 12
02-11 den 11 feberwari van die rentemester van Gramseberge ontfangen 8 gld. 3 st. waarmeede het jaar van 1710 voldaan en betalt is (rentmeester van Gramsbergen) 8 3
  den ? feberwart met Berent van Borne het block op het Aaner veer als meede in die Meene daar in bevonden (blok Anerveer en De Meene gelost met Berend van Borne) 5 11
02-14 den 14 feberwari met mijn komfraters Beerent van Borne het block met die buss in die veennebrugge geopent daar ijn bevonden (blok en bus Venebrugge gelost met Berend van Borne) 2 11
02-15 den 15 feberwari van Harmen Wolbinck op zijn verscheenen paght ontfangen 4 ¼
02-20 den 20 feberwari van die zekretarris Berent Kramer ontfangen 6 gld. die zijn zalijge zuster Gesijn an den armen tot Hardenbergh gelegatert heft. ick zegge (secretaris Berend Kramer namens zijn overleden zuster Geesje)
(zie pachtboek folio index: secretaris Berent Kramer heeft begiftiging voldaan 6 gl.)
6  
  den 20 dijto van Jan Bouhuijs op het Bargentemmer Ortijs gelt ontfangen (oortjesgeld Bergentheim van Jan Bouwhuis) 2 4
  den 20 dijto die bussen ijn die weershuijsen als meede die blockken op den karckhof en in die karck met mijn komfrator geopent daar in bevonden 45 gld. 16 st. (Bussen in de waards huizen (herbergen?) en blokken kerkhof en kerk gelost) 45 16
  Laater
den geheelen ontfanck vant jaar 1710 bedraght 1003 gld. 8 st. 12 p.
Uijtgaave bedraght 70 gld. 16 st. 12 p. soo dat in kasse blijft segge 298 gld. 18 st. 0 p.
155 6-3?
1711-02-22 [handschrift Berend van Borne] 1711 den 22 feberwari is die bediening der armen wederom angenomen doer Berent van Borne en Egbert Meierink van Envelde en Gerrit van Asten met Jan Munkemeier van Lutten en doenmals bij kas bevonden 298 guld. 18 st. welke peningen bij naeder reekeninge moet verekent worden sege 298-18 (Diakenen zijn: Berend van Borne, Egbert Meijerink van Anevelde, Gerrit van Assen en Jan Monnekemeijer van Lutten) 298 18
1711-02-22 den 22 feberwari van Roelef Jansen van Holthoene op haer oertisgelt onfangen (oortjesgeld Holthone van Roelof Jansen) 5 11½
02-24 den 24 feberwaerij doen zw. Kramer sijn kint begraven wiert doen op den kerhof onfangen 1 guld. 18 st. (zwager Kramer zijn kind) 1 18
02-25 den 25 feberwari heeft Jan B? uit Kloester het gelt uit dee bus mee gebragt soo daer in was (Jan uit Klooster Sibculo geld geloste bus gebracht)   7?
03-01 den 1 meert van Wilm Wilms van Anne op haer oertisgelt onfangen 2 guld. 10 st. (Willem Willems betaald oortjesgeld van Ane) 2 10
03-02 den 2 meert heeft swager Kramer bij het lacken gesturt 5½ st. (zwager Kramer heeft het laken teruggestuurd en voor hetgebruik hiervan betaald)  
03-08 den 8 meert met mijn comfraters het block in die kerke gelost en daer in bevonden 30 7
03-15 den 15 meert doe Frerijk Boerrigter sijn kijnt begraven wiert op den karkhof onfang (Frederik Boerrigter)   11
  Bij laeken   2
03-22 den 22 maert doen Kosters doghter begraven wiert op karhof onfangen 3 7
03-24 den 24 meert bij laeken van Kosters dogter ontfangen   12
03-29 den 29 meert het block in die karke gelost met Meierink en met meester Gerrit en daer in bevonden (Meijerink en meester Gerrit van Assen) 16  
  den dato van Stientin onfangen 1 gld. 9 st. op die rente (Drostinnen Stientje?) 1 9
03-30 den 30 meert van Hendrik Timmerman van Aenne ontfangen 10 gld. 10 st. het welcke die arfgenaemen van Hendrik Odick nog schuldig waeren
(zie pachtboek folio index: Hendrik Timmerman van Ane betaald 10 gld. en 10 st. van testament Hendrik Odink Collendoorn)
10 10
    372 8
1711-04-05 den 5 april doen het Naghtmael onses heeren Jesus kriestus uit gedeilt wiert doen ontfangen naar oftog van broet en wijn 30 guld. 12 stuiv. 30 12
04-12 nagtmael 6  
  met mijn comfrater Gerrit van Asten het blok in de kerk geopent (Gerrit van Assen) 16 3
  den dato die pastoer gesonden 3st. het welck gegeven is van menschen daer die pastoer een gebedt voor heeft gedaen in die karcke segge (gift van pastoor namens mensen voor wie hij heeft gebeden in de kerk)   3
04-29 doen swaager Kramer sijn soon begraven wiert op den karhof onfang 5 gld. 10st. (zwager Kramer zijn zoon) 5 10
05-02 met mijn comfrater Gerrit van Asten het blok in de kerk geopent (blok kerk gelost met Gerrit van Assen) 17 13
05-05 int raethuis ontfangen
(zie pachtboek folio 63 Berent Kramer: doen wij in rathuis saeten doen die dienaer uit Kraemer huis laeten haelen 2 van bier waer mede het jaer 1706 en1707 is betaalt)
(zie pachtboek folio 69 Berent Niemans: 1711 den 5 meij hebben wij diakenen van stad en karspel Hardenberg met Berent Niemans en sijne vrouwe Swane geakkordeert van die plaes daer hij op tiemert dat hij daer alle jaer van sal geven 1 guld. mist condisij is hem een jaer rente gegeven soo dat hem eerste rente verschint op meij 1713, den 17??-08-27 Berent Nijman betaald 1 gld. jaar 1713 betaald [timmeren van een nieuw huis])
(zie pachtboek folio 36b Warner Jansen: Aeltijn betaald)
(zie pachtboek folio 7 Albert Odincks weduwe: van Grietin die Bund? sijn vrouw betaelt 9 st.)
6 19
05-17 met Gerrit van Asten en Munkemeier het blok in de kerk geopent (Gerrit van Assen en Monnekemeijer) 15 9
05-19 doen Botter Geers sijn kint begraven wiert op den Karhof ontfangen (Botter Geerts zijn kind)   6
  Somma 98 15
1711-05-19 bij lacken ontfangen   2
05-31 met Gerrit van Asten het block in die karcke (Gerrit van Assen) 16 12
16-14 met meister Garrijt het blok in de kerk en kerkhof geopent (blok kerk en kerkhof gelost met Gerrit van Assen) 11 9
06-21 doen Frerik Boerighter sijn kint begraven (Frederik Boerrigter zijn kind)   10½
06-28 Avondmaal in de schutels onfangen 26  
  met mijn comfrater Garrit van Assen block kerk (blok kerk gelost met Gerrit van Assen) 12 10
07-01 den 1 Junius (ws. Juli) doen Mulders sone uit den Marrienberg begraven wiert bij het laeken gestuurt (molenaar uit Mariënberg zijn zoon)   11
07-02 Jan Passis goerenhuir (Passies) 4
07-05 Avondmaal 10  
07-12 Mulderse van den Maerienberg aen den armen betaelt 5 gld. wegens haer sons Tonnis gedagtenis (gift molenaarse te Mariënberg als naamsgedachtenis zoon Teunis) 5  
07-19 met Garrijt van Asten het block kerk (Gerrit van Assen) 13 12
  Later 100
1711-07-19 Hendrik Matekate sijn doghter begraven   19
07-20 laken   2
08-09 met meester Garrit blok kerk geopent (Gerrit van Assen) 14 8
09-06 van Albert Luikes van Holtheeme oertisgelt (oortjesgeld Holtheme van Albert Lukas) 3 1
  Harmen Sling... Veldinger oertiesgelt van1710 (oortjesgeld Den Velde van Harmen Slingenberg) 1
  met meister Garrit blok kerk (Gerrit van Assen) 14 4
10-10 block kerk 22 4
10-11 Hoogweerdig nacghtmael onses uitgedeilt 26 4
10-25 Avondmaal in schotel ontvangen 13 12
10-24 den 24 october doen Hend. Ophof sijn vrouw begraven wiert laken   19
  laken   2
11-04 Bbaelder oertijsgelt (oortjesgeld Baalder) 5 2
  Harm Wolbinck paght 6  
11-09 Klaes Tilen
(zie pachtboek folio 13 Klaes Tielen: betaald 2 gl.)
2  
  Somma 110 5
1711-11-14 met Garrit van Assen blok kerk gelost (Gerrit van Assen) 27
11-15 met meister Gerrit blok kerkhof 5 7
11-20 raethuis geseten
(zie pachtboek folio 5 Willem Engberts: Wilm Engberts afgerekent van huur van sijn suster Swaene dat hem toe komt 6 guld. 19 stuver dan is die huir tot meij 1711 meede verreken van goren)
1 16
11-29 van Lambert van die Baelehaer ontfangen (Baalderhaar)   12
12-05 Roevecker Mans oertis gelt (oortjesgeld Radewijk) 3 10
12-06 met Gerrit van Asten blok kerk (Gerrit van Assen 18 11
12-25 Hoogwerdig nagtmael Heeren wiert broet wijn 29 16
12-29 comfrater Garrit van Asten block kerk geopent (Gerrit van Assen) 24 7
1712-01-03 Heilig Hoogweerdig Nacghtmael Heeren Jesu Cristij wiert uitgedelt broet wijn 8 11
01-07 doen die Smit op Sant sijn vrouw begraven wiert (de smid opt Zand) 3 3
  laken   6
01-10 Jan Oelbers en Wuertkamp oertiesgelt (oortjesgeld Jan Oolbers en Weustkamp) 4 7
  Somma 127 13½
1712-01-17 Jan . . uernen goerenhuir (Jan Jurriens) 2  
01-19 Volkers Venne begraeven laken (Fenne Volkers) 1 6
      2
01-22 van burgemeester Helmig sijne vrouwe ontfangen 5 betaald burgemeester Helmich Zweers zijn vrouw
(zie pachtboek folio 6 Helmigh Sweers: 1712 den 22 jan. Br. Helmigh Sweers sijn vrouwe op deese bovenstaande rente betaalt 5 gld.)
5  
  raethuis geseten
(zie pachtboek folio 18 Lefert Dercks: 1712? Leefert Dercks 4 gld. aan geleverde nagelen
waar mede 1711 betaald is)
(zie pachtboek folio 7 Albert Odincks weduwe: Altijn 2 gl.)
(zie pachtboek folio 11 Berent Geertsen Kraeck:  betalt 2 gulden )
(zie pachtboek folio 5 Harmen Timmerman: Fennegien betaald 5 guld.)
(zie pachtboek folio 53 Eghbert Hooftman : Harmen Hendrijck Hooftman betaald 5 gl.)
(zie pachtboek folio 57 Tonnis Dercksen of Waegemisters Tonnis: Hille betaald 5 gld. van 1707)
(zie pachtboek folio 17 Rutgers Swane:   Wilm betalt 1 gld. 14 st.) 
28 8-12
  Jan Hanninck begraeven wiert in die karke!? (Jan Hannink) 3
  block kerk 16 3
01-24 Berent Hinneman uit Laer op 1710 betalt
(zie pachtboek folio 48 Berent Hennemans: Berent Hinneman 7-4 rente 1710)
7 4
01-31 van die Brugtermans ontfangen 6 gld. 4 st. op haar ortiesgelt (Brucht) 6 4
02-10 block en busse Veenebruge (blok en bus Venebrugge gelost) 2 9
02-11 block Aenderveer en in de Meene geopent daer bevonden (blok Anerveen en De Meene gelost) 5  
  rentmeester van Gramsberg oertiesgelt 1711 (oortjesgeld rentmeester van Gramsbergen) 8 3
02-12 busse Marienburg (bus Mariënberg gelost) 3 5
02-14 Bous / Bour uit Kloster uit de busse mit gebrogt (bus Klooster Sibculo gebracht door Boer? Bouwhuis?) 1 1
  Somma 89
1712-02-19 Bussen in die Weers huise alsmede blocken in kerk en kerkhof (bussen in waards huizen en blokken kerk en kerkhof gelost) 51 15
  den geheelen ontfangst van jaer bedraegt sig 950 gul. 19 st. 12 p.
weekgelt vant jaer 314-18
passesier gelt 139-10-8
maentgelt 52
Dietert 56
timmeren van t huis kost 169 guld. 7 stuiv.
   
1712-02-21 [handschrift Gerrit van Assen] diakenen Garrit van Asten, Jan Munkemeier en Leefert Derck en Evert Stobbeman, in kas 124-12 (diakenen zijn: Gerrit van Assen, Jan Monnekemeijer, Lefert Derks en Evert Stobbeman) 124 12
02-24 Wilm Wilms het Aender oertijsgelt (oortjesgeld Ane van Willem Willems) 2 10
03-04 den 4 Martijni van Jan Massens groeve geburt 16 st. (begraven Jan Maassen / Mas?)   16
  laken2   2
03-11 met Jan Monkemijer blok kerk gelost (blok kerk gelost met Jan Monnekemeijer) 14 10
03-27 paasdag den 27 mart gebourt in de karcke met onse pastoor en ander dijaken 29 gl. 29  
03-28 met Leefert Deriks blok kerk gelost 19 13
03-31 Wolter Geers begrafenijs en vant laacken 1 6
04-03 nachgtmal 9 11-8
04-05 kint begraven van Raovick dar van heeft mij Eevert Stubbeman gedan 4 st. (begraven kind uit Radewijk, geld afgedragen door Evert Stobbeman)   4
04-16 met Leefer Dercks het blok in kerk gelost 12 5
04-25 den 25 dit gebort van de koster van een pickmeijer die begraven wijrt   4
04-30 met confrater Eevert Stubeman blok kerk gelost (met Evert Stobbeman) 14 8
  Soma 229 2
1712-05-05 Henderick Timmermans begrafenis en laken   15
05-16 block kerk gelost met konfrater Stubbeman en Jan Monickemijer (blok kerk gelost met Stobbeman en Jan Munnekemeijer) 17 17
  Wijlem Wilems heeft Aaner oertijsgelt betaald (oortjesgeld Ane van Willem Willems) 2 10
  Harmen Singenberchg van Den Velde het Veldinger oertijsgelt betaald (oortjesgeld Den Velde van Harmen Slingenberg) 1 7
  van Berent Burrichgter gorenhuur (gorenhuur Berend Boerrigter) 1 16
05-22 erfgenaamen van Stuben Geese van Radewik geburt (gift van erfgenamen van Geesje Stobbeman van Radewijk) 3?  
06-05 block kerk gelost met Vreerick Blomers (blok kerk gelost met Frederik Bloemers, waarschijnlijk waren de andere diakenen afwezig) 14  
06-19 met Vereerick Bloemers blok kerkhof gelost (Frederik Bloemers) 5  
06-26 block kerk gelost met Jan Monkemijer en Eevert Stubbeman (blok kerk gelost met Jan Munnekemeijer en Evert Stobbeman) 17 14
  nachgtmal 27  
07-03 weede nagtmaal 9 4
07-17 met Leefert Dercks blok kerk 20  
08-17 met Leefert Dercks blok kerkhof 13 12
  Soma 133 10-8
1712-08-16 ontfangen van Gritin Woelers in raathuis (Grietje Wolerts, Woelders) 4  
  ontfangenvan de Verbruge
(zie pachtboek folio 3 Jan Venebrugge: Jan Venbruge betaald 3 gld. 10 st. of 4 gld. 10 st. waarmede is voldaan)
3 10
  ontfangen van Hijle Baacke 5 gulden
(zie pachtboek folio 57 Tonnis Dercksen of Waegemisters Tonnis: Hijljen? Baacke betaald 5 gld. van 1708)
5  
08-21 Loosers ortiesgelt (oortjesgeld Loozen) 1  
08-28 van Anvelde (oortjesgeld Anevelde) 2 10
09-03 met Leefert Dercksen blok kerk 17 6
09-24 Leefert Dercks idem 14 2
10-02 van di groeve vant laaken geburt   1
10-03 met mijn konfraater Leefert Dercks geburt van di weeduwe Krols 50 karroli gld. (weduwe Krul) 50  
  en van 5 maant 1 gu. interest 1  
10-04 van di begraafenis van Jan Smits Gerris kint geburt (begraven Jan Smit Gerrit zijn kind)   5-2
10-09 nachgtmaal 26 14
10-16 nagtmal 8 9
  den selven dito met mijn konfraater Leefert Dercks en daar in bevonden 16 1
11-02 den 2 November hebben Lut betal neegen gu. oortisgelt (oortjesgeld Lutten) 9  
11-03 heeft Albert Oodinsk Aaltin betaalt op har schulden (Albert Odink zijn Aaltje)
(zie pachtboek folio 7 Albert Odincks weduwe: Albert Oodinsks Aaltin betaalt 2 gl.)
2  
  Soma 161 10
1712-11-03 Eevert Timmerman betalt
(zie pachtboek folio 59 Evert Timmerman: Eevert Timerman betaald 1-5) 
1 5
  weeduwe Hooftmans betalt
(zie pachtboek folio 53 Eghbert Hooftman: weduwe Hooftmans betaald 5 gl.)
5  
11-12 block kerk 14  
11-16 Hijle Baacke betalt
(zie pachtboek folio 62: Hijle betaald 5 gld. jaar van 1709
(zie pachtboek folio 57 en folio 58 Tonnis Dercksen of Waegemisters Tonnis)
5  
11-27 Geese Nijmans
(zie pachtboek folio 2 Jan Nijman: van Geese Nijman 1? guld.)
1?  
12-04 met Leefert Dercks blok kerk 16 3
12-05 begrafenis van Beerent Pouwels
(zie pachtboek folio 74 Berend Pauwls [zie folio 41 Berent Pouwels]: Berend Pauwls heeft op 11 apil 1712 bij testament aan de diakonie gegeven 25 gld. Dit is door Willem Norink betaalt en afgedaan)
1 19
  laken   18
12-15 van de begrafenis en het laacken van Harmen Aaberham sin vrou geburt (begraven Harmen Abrahams zijn vrouw) 1 15
12-20 begraafenis van Fenne? Teune? Swane? Lubbers? Enkbers? heerckbers (Teune Eckbers?)   13
12-25 met Leefert Dercks blok kerk 11 9-8
  nachtmaal 33 10
1713-01-01 tweede nachgtmaal 6 10
01-03 Klin Harmens begrafenis (begraven Klein Harmen) 1 2
01-04 met Leefert Dercks blok kerk geopent 11 17
  Soma 117 13½
1713-01-08 Geesin Wijlems Wijlepsar van Holtheeme an armen gegeven (gift Geesje Willems Wilpshaar te Holtheme) 12  
01-28 block geopent met Leefert Dercks in kerk 5? 19
02-01 in raathuis van Harm Timermans Fene
(zie pachtboek folio 5 Harmen Timmerman: Fennegien betaald 1 gl.)
1  
  van Rotgers Swaane (Zwaantje Rutgers)   17
02-07 met Lefert Derks blok Venebrugge gelost en darin bevonden 2 1-8
02-11 met Leefer Dercks blokken op kerkhof en bij midelpat (blokken kerkhof en middenpad gelost met Lefert Derks) 6 10
02-12 weeduwe Henemars uijt Laar
(zie pachtboek folio 48 Berent Hennemans: Berent Heneman 1711 rente 7-10) 
7 10
02-17 den 17 febberwari met mijn konfrater het block opt Aanderveer en bij Verr Gerris huijs geoopent en darin bevonden 3 10
  van di rentemijster van oortisgelt van Gramsbarge ontfangen 8 gul. 3 st. waar meed het jar van 1712 meede betalt is (rentmeester Gramsbergen) 8 3
  Soma 52 10-8
1713-02-19 Anno 1713 den 19 febberwaris ontfangen van vrou Krols (Krul) 5 karoli gld. intrest 5  
  den selven dito ontfangen van Beerent Aaberhams (Berend Abrahams) 1 6
02-21 den 21 febberwari met mijn konfraters die busen in den Hardenbarchg en het block op de bruge en het block in die karcke geoopen darin bevonden 39  
  Soma 45-6-0
den geheelen ontfanck bedracht 739-12-8
di geheele uijtgaafe soma 629-15-0
Blijft in kaast Soma 109-17-8 p.
45 6
1713-02-21 1713 den 21 feberwars heeft Lefert Dercksen en Ervert Stopman, Hermen van Borren en Hendrick Rei... die bedienner den aermen werder aengenomen en doenmal in kasse geblefen die Some 109-17-8 (diakenen zijn:Lefert Derks, Evert Stobbeman, Hermen van Borne en Hendrik Reints?) 109 17-8
02-24 den 24 feberwars gebort van dat lacken 16½ st. van die heer van der Scher sijn meijt (begraaflaken heer Van der Scheer zijn meid)   16-8
02-28 den 28 feberwars op den kerckhoft ontfangen   10
03-06 den 6 mert van Smet sijn kent Hermen? sijn kijnt geven (begraven Smid zijn kind Hermen zijn kind)   18
03-10 den 10 mert ontfangen uijt dat block in die kerck 11 13
03-22 en 22 mert ontfangen uijt dat block in dije kerck bevonden 9 1
03-29 den 29 mert in rathus ontfangen
(zie pachtboek folio 18 Lefert Dercks: Leefert betalt 4 gld. 15 st. pacht van 1712 stuckijn lant en gorentijn)
(zie pachtboek folio 59 Evert Timmerman:  Evert zijn dochter betaald 1 jaar interesse met 25 st.
5 12
  den sel dijto onfangen op kerckhof van Gerrit Engbers   12
  Some 139 0-8
1713-03-29 1713 den 29 mert van Gerrit Engbers groeve 2 st.   2
  van lacken   2?
04-01 den 1 appril vrou van Tueness Derckse betalt (zie pachtboek folio 61 Tonnis Dercksen of Waegemisters Tonnis: die huijsvrouw van Tonnes Dercksen betaald een jaar rente van 1710 met 5 gl.) 5  
  den selven dato ontfangen mijt dat block in die kerk 8 8
  den .. appril ontfangen op den kerhoft gebort 7 st.   7
04-14 den 14 appril ontfangen uijt dat block in die kerck 12 g. 10 st. 12 10
  den sel doto van Jasper Sweers ontfangen 17 gld. 10 st. van wegen van Berent Volkers(zie pachtboek folio 64 Berent Volkers: kapitaal betaald met 16 gld. en 1 gld. 10 st. aan rente) 17 10
04-15 den 15 appril ontfangen op den kerckhoft dat kint van Erver Posdich (begraven Evert Posdijk zijn kind)   10
04-16 den 16 appril van dat nachmalt gebort aen gelt 33 6
  den 16 appril van Hermen Wolbrinck van Lotten betalt
(zie pachtboek folio 11 Harmen Wolbinck: Harmen Wolbinck te Lotten geeft van half daghwerck
hoijlant bij Builshuis alle jaer 2 gld. 1713 den 16 april Harmen Wolbinck betaelt 2 gld. waarmede de paght op martinij is betaelt)
2  
  Some 79 13
1713-04-20 1713 den 20 appril ontfangen van dat kerhoft van dat block 30 st. 1 10
04-23 den 23 appril van dat tweede nachmal gebort 8 7
  sel dito ontfangen uijt Kloster buss   13
04-24 den 24 appril dat block in die kercke gelost daer in bevonden 15 13
04-29 den 29 appril gebort van borgemester Hendrick van Holt dochter op den kerckhoft gebort 2  
  en van lacken geven (begraven burgemeester Hendrik van 't Holt zijn dochter) 1  
05-12 den 12 meij dat block in die kercke gelost daer in bevonden 12 gl.? 12 10
  den 19 meij dat block op den kerckhoft ontfangen 3 st. 2? 3
05-19  den 19 meij van Sijckhans sijn vrou Stintin bort (Sik Hans zijn vrouw Stientje) 2  
05-27 den 27 meij gebort op den kerhoft van Hendrick Posdick (Posdijk)   9
  van lacken   2
  sel dito dat block in die kerckhof daerin bevonden 13 7
  Some 59 14
1713-05-28 Rachkertboren ort gelt van Jar 10 en 11 met 3 gld. 10 st. (oortjesgeld Radewijker boeren) 3 10
06-05 block kerk gelost 10 14
06-07 vreemde man begraven   4
  laken   2
06-13 block kerk 9 5
06-14 Gerrit Smet kint begravenis (Gerrit Smit zijn kind)   9
06-21 block kerk 8 3
06-28 ontfangen in rathuijs
(zie pachtboek folio 5 Harmen Timmerman: 27 juni: hier op betaald 2 gld. 5 st. 8 penn.
3 10
07-08 block kerk 5 16
07-13 op den kerckhoft gebort van Erver Timmerman dochter 16 st. (begraven Evert Timmerman zijn dochter)   16
  Somme 42 8
1713-07-13 van lacken bort 2 st. Evert Timmermans dochter   2
07-16 van Jan Jurriss gorenhuur (Jan Jurriens) 1  
  nachmalt (avondmaal) 23 6
07-23 block gelost 12  
  nachmal (avondmaal) 17 3
08-05 den 5? augustus ons bestert bevrestenis gebort in die kercke (pastor Antonius Schukking is overleden op 1 augustus 1713) 16 2
08-06 Niemeijer van Ane ontfangen 5 gld. sijnde door sijn suster Gesse op de Balderhaer alhier an den armen gegeven (gift Nijmeijer te Ane namens zijn zuster Geesje) 5  
08-08 den 8 augustus gebort van lacken van ons besters begrifenis (begravenis laken onze besters (pastoors / dominee / predikant / pastor Schukking) 3  
08-12 bluck kerk 12 6
  gebort op kerckhoft   19
08-13 Holtman begreffis en van lacken 6 st.   6
  Somme 85 14
1713-08-24 die Prins gestuijrt van lacken van een pickmere (begraaflaken gestuurd door de Prins (herberg) wegens een pikmaaijer)   6?
08-27 Berent Nijman bort een gld. van huijshuijr 1  
09-08 bluck kerk 21 3
09-09 kerckhoft kint Gerrit Volker   9
  van lacken   1
10-01 nach mal 38 10
  block kerk 18 5
11-01 bluck gelost 17 2
  heer van der scheer meijre Gerrit Jansen Venneman gebort en voor die heer rekening ick segt 20 gld. voor rentte den 15 novemb van Harmen Abehaems 20  
  Gerrit Jansen Venne man [Veneman] betaald 20 gld. betalt 9 gld. van rente
(zie pachtboek folio 54 Heer van der Scheer)
9  
  Somme 124 15
1713-11-15 rathuijs
(zie pachtboek folio 59 Evert Timmerman: de dochter betaald 1 gld. 5 st.)
(zie pachtboek folio 5 Harmen Timmerman: Fennijgin betalt 2-10)
(zie pachtboek folio 39b Harmen Abrahams: Harmen Abrahams 3 jaar rente 9 gld. tot 1712)
(zie pachtboek folio 17 Rutgers Swane: Rotger Swanne huur betalt 1 gl.)
11 16
11-25 ontfangen op den kerckhoft gebor   9
11-30 block kerck 18 2
12-01 op kerckhoft van die vrou van Jan Februge begrevens (Jan Venebrugge zijn vrouw) 2 3
  lacken 2   2
12-12 heer Scholte sonne begraftenijs (begraven Scholtus Molckenbour zijn zoon?) 11 11
12-21 block kerck 13 15
12-26 nachmal 36  
12-31 block gelost 19 13
1714-01-14 Berent Abraham betalt 3 g. pacht 3  
  Some 116 11
1714-01-16 Derck Swers van Balder geven 1 gld. 6 st. voor sijn vrou saliger sterven (Derk Zweers van Baalder namens zijn vrouw zaliger) 1 6
01-24 block kercke (blok kerk gelost) 17 10
02-13 Venebrugge in die busse en jn bluck (Bus en blok Venebrugge gelost) 2 8
02-14 kerhoft Jan Smijt sone Gerrit kint (begraven Jan Smit zijn zoon Gerrit zijn kind)   6
02-15 Ever Nijman goren huijer
(zie pachtboek folio 1 Jan Nijman: 11 febr.? vrouw van Evert Nijman betaald 3 gl.)
3  
  den sel dijto gebort van Reijder Hendricksen in 2 mal van sijn begreffenis van dat Aennervenne geven 17½ gld. (Reinder Hendriks, Anerveen) 17 10
  Aendervene van Klast (Klaas? Anerveen) 2 16
02-16 bluck karckhoft en op die bruck (blok kerkhof en brug gelost) 8 10
  Some 53 6
1714-02-19 Henman uijt t Laer van die rente
(zie pachtboek folio 48 Berent Hennemans : 18 febr.! Berent Henenman 2-10 rente 1712)
7 10
02-20 busen en kercke en rathuijs (bussen en kerk en raadhuis gelost)
(zie pachtboek folio 59 Evert Timmerman: Ervert Timmerman 25 st. blijft schuldig 23 st. in 1713 betaald, blijft schuldig 30 st.)
(zie pachtboek folio 11 Berent Geertsen Kraeck: 21! febr. van Grieten Boerrnn (Boenders?) betalt 29 st. (zie pachtboek folio 36b Warner Jansen)
50 15
  den ontfanckst van t 1713 bedraegt sijg 759 gld. 6 st. 8 p.
die uitgaeve bedragt sijg 697 gld. 15 st. 4 p.
blieft in casse 61-11-4
58 5
1714-02-21? De Diakonie weder Lefert Dercks, Evert Stobbeman, Harm van Borne en Henrick Reijnsen
in cassa 61-11-4 (diakenen zijn: Lefert Derks, Evert Stobbeman, Harmen van Borne en Hendrik Reints / Reinders)
61 11-4
02-28 busse Marienbergh 3 12
03-13 block karcke 16 9
03-25 die Ande dat ortisgelt betalt (Aner oortjesgeld) 3 10
  Some 85
1714-03-31 blok kerk 13 13
04-02 nachtmaal 36  
  Jan Jurrius ( Jurriensen) 20 st.
(zie pachtboek folio 7 Jan Jurriensen: 15! april: Jan Jurrius betaald 20st.)
1  
04-12 blok kerk 16 7
04-16 vrouw van Tonness Dercksen betalt rente
(zie pachtboek folio 61 Tonnis Dercksen of Waegemisters Tonnis : die huijsvrouw van Tonnes Dercksen betaald 5 gld. van 1711)
5  
04-22 van de Klumper van Holthone 3 gld. 3 st. het welck sijn moeder saliger aan den armen hadde belooft 3 3
04-26 van monsr. Rijmsdijck ontfangen van wegen het oortijs gelt van Gramsberge de somma 8 gld. 13 st. waarmee het jaar 1713 is betalt (Riemsdijk) 8 13
05-06 blok kerk 11 14
05-08 van burgemeester Alber Konen (Albert Koning) sijn vrou gestorven op den kerckhoff gebort   19
  van laken   5
  Some 96 4
1714-05-20 blok kerkhof gelost 20 1-8
06-03 Knechten Ane geven 22 st. 1 2
06-07 blok kerk gelost 10 16
  in raadhuis gebeurt
(zie pachtboek folio 18 Tonnis Tonnisen: Frederik Bloemers betaald 5 gld. en geleverd een halve tonne bier op de begrafenisse van Enghbertijs Alen Swane soo dat de intresse tot petri 1713 is betaelt)
(zie pachtboek folio 36b Warner Jansen : Grijtijn (Grietje) betalt met 2 elle linnen 12 st. ell en an gelt 5 st. daar mede 1712 betaald)
(zie pachtboek folio 63 Berent Kramer: jaar 1714 betaald)
(zie pachtboek folio 18 Lefert Dercks : Lefert Dercks 4 gld. 15 stuver en daar mede de pacht van het stuckien en het gorentin is betaelt tot 1713)
12 10
? ? 14? 1?
07-01 avontmael onder afslagh van Broet en wijn 32 10
07-06 blok kerk gelost 13 3
07-08 bus uit Klooster 13  
07-07 blok kerk 10 12
08-11 Berent Nijman betaald huishuur
(zie pachtboek folio 69 Berent Niemans: Berent Nijman betaald 1 gld. jaar 1714 betaald)
1  
08-18 blok kerk 18 4
  Some 131 12
1714-08-21 den 21 augustus ontfangen van lacken 11 st. van Lucksch warcer sijn begreften (begraven Lucas Warners of Luck Sch werter)   11
08-16 den 16 augustus ontfangen op den karckhoff over begraven van Henrik Timmermans kint (Hendrik Timmerman zijn kind)   11
09-03 heeft de weduwe van Wolter Luichijs tot Ane an de armen betalt tijn caroli gld. het welck haer man saliger tot sijns naems gedaghtenisse an den armen heeft gegeven 10  
09-06 den 6 september gebort op den kerck hoft 5 st. op Gerrit Volker kint begrefenijs (begraven Gerrit Volkers zijn kind)   5
09-12 blok kerk gelost 18 3
10-07 blok kerk 13 4
  nachmal (avondmaal) 29 2
10-14 avondmaal 14 17
10-24 blok kerk 13 2
  some 99 15
1714-10-24 in dat raadhuis ontfangen
(zie pachtboek folio 53 Eghbert Hooftman: vrouw Hooftmans betaald 5 gl.)
13 11
10-27 van Tielen van Ane ontfangen 6 gl?
(zie pachtboek folio 13 Klaes Tielen)
6  
11-10 blok kerk 13 19
  Jan te Willen (Wijlen of uit Wielen) geven aan de armen 1 6
11-12 Hendrick ter Wilen voor sijn vader besterves geven aen den armen 3 3
11-10 van die racker boren (boeren uit Radewijk) ortiesgelt van 1712 en 1713 3 10
11-29 blok in kerk en op kerkhof geopent 18 18
12-10 den 10 Desember op kerckhoft gebort 31 st. (20 in een gulden) van Scham Lambert vrou begrefttenijs (vrouw van Lambert Schram?) 1 11
  en van lacken   4
12-16 ontfange 5 gld. van die vrou van Tonnes Dercksen van rente
(zie pachtboek folio 61 Tonnis Dercksen of Waegemisters Tonnis: de vrouw van Tonnis Dercksen betaald 5 gld. van 1712)
5  
  Some 67 2
1714-12-20 blok kerk met confrater geopent 16 17
12-22 den 22 dijto ontfangen op den kerckhoft van die ulde korhier ( korsier oude koetsier of koster begraven?) 1 1
12-25 avondmaal 38 17
12-28 blok kerk 14 10
12-30 (tussentijdse optelling) 71 5
  avondmaal 6 4
12-31 den 31 Desember op den kerckhoft gebort 48 st. van Derck Onck moeder (Odink) 2 8
  van dat lacken   4
1715-01-19 blok kerk 16 5
01-20 heeft Lambert uit de Mene ( uit Ane?) an ons betaelt 25 gld. sullen streckken in betaelinge van de halfscheijt van de belofte van sijn vrouwen moeder an den armen belooft 25  
  Hemen Wolbrinck (Wolbink) betalt van een half dachwerck sat lant 1714
(zie pachtboek folio 11 Harmen Wolbinck: Hermen Wolbrinck betalt 2 gld. van jaer 1714)
2  
  Some 123 6
1715-01-22 op den kerckhoft gebort op Gerrit Posdick kint groijve   4
01-30 in dat rathuijs geseten 7 18
02-09 block karcke gelost 14 14
02-19 Berent Hinneman interesse van 1713 van 150 gl.
(zie pachtboek folio 48 Berent Hennemans: Berent Hinneman 1713 rente)
7 10
  van rentmeijster van Gramsberge ontfangen 8 gld. 3 st. sijn daer mede het carspel oertijs tot 1714 voldaen 8 3
  block en busse in Veenbrugge, karckhoff en middelpat en op de Brugge 7  
  block karcke in presentie van confrater 8  
02-20 in die buijsen in die huijs daer in bevonden 40  
  Laterus 93 9
1715-02-20 Anno 1715 den 20 feberis de Bedininge der armen wederom angenomen Door Hermen van Borne, Henrick Reijns, Berent Aberams en Roleff Hobers en doen bij de kiste bevonden 119 gld. 10st. (diakenen zijn: Hermen van Borne, Hendrik Reints, Berend Abrahams en Roelof Hobers) 119 10
  den dato van Wilm de Pater ontfangen op de gorenhuir 3 gulden
(zie pachtboek folio 5 Willem Engberts: 20 febr. ? met Willen Engbert afgerekent gorenhuur 1714)
3  
02-28 den 28 feber over begraven van Becke Hille?   13
03-03 Wilm Willemsen betaelt Aender oertijsgelt 1714 met 2 gld. 10 st. 2 10
03-06 blocken Ane en in de Mijne (blokken te Ane en De Meene gelost) 12 5
03-10 block karcke gelost 14 8?
03-12 laeken van Beeke Albert?   4
03-15 Sant Dirck begraven (Derk Santman) 1
03-17 laken   2
  Hendrik in Holthemer Broek aan de armen gegeven 30 st. (Holthemerbroek) 1 10
03-24 block karcke gelost 15
03-28 uit de bus in klooster ontvangen   16½
    171
1715-04-07 Jan Amsinck en Hanninck betaelt oertijsgelt 1714 incluis betaelt 9 6
  block karcke gelost 16 10
04-21 Avontmael 40 6
  den selven dato van Harm Swijsen ontfangen oertijsgelt 1 18
04-22 block karcke gelost 15 13
  avontmael weert uitgedeijlt naer aftoghvan alle broot en wijn 8  
04-23 den 23 april ontfangen voor twe schepel boeckweijte van Jan Schottinck
(zie pachtboek folio 63 Jan Schottinck te Bergentheim: Ook in 1713 Jan Schottink een schepel, 22 april 1715 Jan Schottink betaald 1712 en 1714)
1 15
05-02 block karcke gelost 12 3
05-06 Harm op Aender venne an den armen gegeven (gift Harm op Anerveen)   15
05-19 block karcke gelost 13 3
05-22 van de mannen van Holtheem de somma 15 gld. 5 st. in betalinge van haer oertijsgelt tot den jare 1714 incluis betaelt (Holthemer oortjesgeld) 15 5
    134 14
1715-05-30 Kleijn Jan van Holthone oertijsgelt tot den Jare 1714 voldaen (Kleinjans) 15 9
06-02 block karcke gelost 16 6
06-12 den 12 junij van Meijster Evert ontfangen 5½ st. over het weghvoeren van Kijfs Swane (Kijft, Kieft?)  
  rathuis ontfangen gorenhuur en intresse 4 4
  block karcke gelost 11 16½
06-19 kleet van Botter? Gerrits? kint voor laken   2
07-01 blok kerk gelost 9
  Jan ter Huiren oertijsgelt (Jan Hurink) 2 18
07-07 avontmael 32 19½
07-10 block carckhoff gelost 4 14
07-12 avontmael 10 18
    106 14½
1715-07-12 block karcke geopent 17 16
07-15 den 15 julij ontfangen over begraven van de weduwe van Geert Jansen   13?
  voor laeken   6
07-22 van monsr. Frerick Bloemers de somma 50 caroli gld. tot voldoninge van de donatie an den armen bij testamente gegeven door Averes en Maria Looftincks van Amsterdam 50  
08-04 block karcke in presentie van Berent Aberams 18 5
  van Harm Aberams ontfangen 6 caroli gld. in voldoninge van de intresse tot den 10 december 1715 van een capitael a 60 carolij gls. 6  
  den selven dato nogh ontfangen tot aflossinge van bovengenoomde capitaelde somma 50 Caroli gulden
(zie pachtboek folio 39b Harmen Abrahams: Harm Abrahams 6 car. gld. tot 1715-12-10 kapitaal 50 gld. afgelost de rest is 10 gl.)
50  
08-15 den 15 augustus ontfangen over begraven van Berent Aberams sijn kint   8
09-02 block karcke 15 6
    158 14¾
1715-10-?? block carke blok kerk gelost 11  
10-05 Jaspers kint? begraven (Jasper Zweers zijn kind?) 1 guld. 8 penn.) 1 0-8
  laken   4
  nagtmael in die schotel ontfangen 36 11
10-11 block karcke gelost 12 16
10-13 avontmael 12 6
10-14 van Enghbert Hagen intresse 3-12 tot 1715
(zie pachtboek folio 47 Engbert Hagen: intresse 3 gld. 12 st.)
3 12
10-16 in raethuis ontfangen
zie pachtboek folio 2 Jan Nijman: 15! okt. huisvrouw van Evert Nijman 1 gld. 10 st.)
1 10
10-28 in de karcke uit armblock ontfangen 13  
11-05 den 5 November heeft de weduwe van Gerrijt Baeck an mij betaelt 10 gld. sulcks tot een gifte door haer sonne Gerrijt an den armen gegeven 10  
11-17 block karcke 14  
11-22 Berent Nijman betalt 1 gl.
(zie pachtboek folio 69 Berent Niemans: Swantijn betaalt 1 gld. jaar 1715)  
1  
    116 19
1715-11-30 block carke 18 7?
12-15 begraven van stads dinner op karckhoff
(zie pachtboek folio 60 Berent Berens de stadsdinaer: 1716-01-30 weder tegens har solareijs verrekent het ijaer 1715 betalt
volgende paginajaar 1716 betaald met 2 gl 5 st door de weduwe in 1719 hef de weduwe van Berend Backer betalt ijaer van 1717 met 2 gld. 5 st waarmee 1717 betaald is)
?  
  laeken   7
12-20 block karke geopent in presentie van Berent Aberams 13 11
12-21 begraven van Jan Nijmans   15
  laken   5
12-25 naghtmael 41  
12-26 tweede avondmaal 5 14
  block karke 15  
1716-01-08 intressen en gorenhuir te samen(zie pachtboek folio 26 Beerent Abrahams: 1716-01-08
...rent arbr... st die h uijrkin 3 gld. 10 st. mee Jaer van 1714 betalt is 1716-01-08 heft Berent Aberrams gemaekt een paer schone (schoenen) en een paer mulen (muilen) voor tesamen f 3-2 en an gelt 0-8, samen 3-10 daer mede het jaer 1715 betalt Berent het jaer 1715 van Goren betaelt met 22 st.Berent Aberams geeft mede van den Goren 22 st. is alle paght op Martini 1715 betaelt)
21 10
01-09 laken van Hanninck Roleff   2
01-15 block en busse in Veenbrugge op karckhoff en in de karke 19 13
    136
1716-01-?? heeft Lambert . . e Mene betaelt 25 caroli gld. sullende strecken. . . voldoeninge van de gifte [door sijn] vrouwen moeder [de armen] gegeven (van Lambert uit de Meene namens zijn schoonmoeder) 25  
02-?? Gramsberger oortiesgelt 8 3
  den selven dato uit de bussen te Ane ontfangen van Roeleff en Hendrick Reijns 6 14
02-14 Berent Hinneman intresse betaelt tot 1714
(zie pachtboek (zie pachtboek folio 48 Berent Hennemans: Berent Hinneman rente tot 1714)
7 10
02-16 block karcke in presentie van Berent Aberams 20 8?
02-20 KlaasWesterman Lutter oertijsgelt tot 1714 voldaan 2  
  Evert Timerman op de rente
(zie pachtboek folio 59 Evert Timmerman: betaald 30 st. rente tot 1713)
1 10
02-22 van Cornelijs (Berents? Kraak? Baake?) interest 7 6
  van Harmen Timmermans weduwe ontfangen op intresse 2 16
  bussen in den Hardenbergh 29  
    109 13
1716-02-22 ontfangen van ?    
  den geheelen ontfangst monteert de somma van 937 gld. 4 st. ? penn. De uitgave daar samen de somma 694 gld. ? st. 12 penn. . . . de somma    
  [handschrift Berend Abrahams of Roelof Hobers] 1716 den 16 feberwareij ijs de bedinijge der armen weder angenomen bij Berent Abrams, Rolf Hobers, IJaen Volkers, IJaen . . Amsijnck en ijn kast bevonden als hijer booven stat 243 gld. (diakenen zijn: Berent Abrahams, Roelof Hobers, Jan (Harmsen?) Volkers en Jan Amsink) 243  
02-29 begraven van Twenkers Henderijck ontfangen (Hendrik Twenteker) 2 2
  vant laeken   3
03-03 over het begraven van Mas Berentijn (Berentje Mas) op karckhoef   15
  vant laken   2
03-08 het block kerkhof en kerk met Jan Volker geopent 19 2
  die somma 265 5-12
1716-03-08 slimme doijten 1 ?
03-15 Harmen Abrahams van sijn kappetal
(zie pachtboek folio 39b Harmen Abrahams: aflossing kapitaal 10 gl.)
10  
  ? mert vant laken ontfangen . . er b. . . ijaen begraven   2
  block karck met IJaen Harmsen (blok in de kerk gelost met Jan Harmsen) 8 10
03-27 block kercke met IJaen Hermsen 12 8
  laken van begraven van Slot IJans vrou   2
04-05 begraven van IJasper Swers kijnt (Jasper Zweers zijn kind)   11
04-12 naghtmael in de schotels 42 4
  block kercke met IJaen Volkers (blok in de kerk gelost met Jan Volkers) 15 11
  op pasmaandag voor de 2e mael het nachtmael wart uijtgedelt naer afslach van broet en wijn (tweede avondmaal op Paasmaandag) 7 13
04-23 in rathuijs geseten en ontfangen
(zie pachtboek folio 42 Jan Hendricks off Camer Jan : van Kamer Jan rente 2-10)
(zie pachtboek folio 53 Eghbert Hooftman: vrouw Hooftmans betaald 3-10)
10 4
04-26 block karke met Jan Harmsen 14 1
  Samen 125 13
1716-05-10 van assijns (asswers?) ma . . . ba van sijn magt die armen geven heft getruijt? (de meid Assies?) 5? ?
05-10 block kerck met IJaen volkers (Jan Volkers) 12  
05-16 borgemeijster IJaen van Borren begraven ijs (burgemeester Jan van Borne) 20 11
05-17 block karhof (kerkhof) geopent 1  
  begraven van nijije voormans megije (Nijevoermans meid? magie? marie? De nieuwe voerman was ws. Reinder Kampherbeek) 1  
  vant laken   2
05-23 begraven van IJaen Vennebruge (Jan Venebrugge) 4 6
  vant laken 1  
06-01 block karck met IJaen Harms en IJaen Amsijn (Jan Harms en Jan Amsink) 15 2
  Harmen Slijngenbarch oertijsgelt van 2 ijaer (Harmen Slingenberg) 2 15
06-07 het block ijn de karck geopent met IJaen Harms en IJaen Amsijn en daer bevonden 12 13
06-14 IJaen IJurssen van gorenhuijr
(zie pachtboek folio 7 Jan Jurriensen: 2 gld. gorenhuur betaald)
2  
  block karck met IJaen Harmsen 9 11?
  Samen 87 11
1716-06-? . . unijs heft. . . e Prenger. . en voor de armen ten Hardenbargh en op karspel (gift Prenger voor armen Hardenberg en kerspel) 18?  
06-? block met IJaenHarms (blok gelost met Jan Harms) 8 12
06-12 nachtmael (avondmaal) 33 3
07-08 Tonneijs Wagemeijster vrouw ontfanegen ijaer rente
(zie pachtboek folio 61 Tonnis Dercksen of Waegemisters Tonnis: de vrouw van Tonnijs Derck betaald 5 gld. rente van 1714)
5  
  avontmael 15  
07-19 block karck 17 14
07-28 ijn de kercke ijn de schotel bevonden ouer het begraven van de pastors kijnt (begraven de pastoor zijn kind in de kerk begraven of rouwdienst) 2 7
  bij het laken   11
08-02 block kerck geopent met twee van mijn konfraters daer in bevonden 10 1
08-16 block kerck 10 12
08-26 Herme n Wolbijn van Lotten een ijar pagt
(zie pachtboek folio 11 Harmen Wolbinck : Hermen Wolbijn van Luten betalt 2 gld. van jaer 1715)
2  
08-29 het begraven van vrou Krols (Krull) 9 19
  laken   11
    125 10
1716-09-?? bus klooster ontvangen ?  
09-06 blok in de kerk geopend met mijn konfrater ?  
  van Hermen Righterink? ontfangen wijens . . ggebert die de an den ermen gegeven hadde (gift namens overledene?) 25  
09-13 Assen Berent sou vant anen venne (Anerveen?) geven aen den aermen 2 10
09-27 blok in kerk geopend met mijn konfrater IJaen Harmes (Jan Harmsen) en IJaen Amsijn ( Jan Amsink) daer ijn bevonden 9 14
  van de docter ten Velde ontfangen dat sij (hij) geven aen den armen 1  
  na Heilig en Hoogwaardige Nachtmaal in schotel gevonden 33 10
  van Passijn te Anne op sijn gorren ontfangen (Passies te Ane gorenhuur) 3  
  als Hendrijck Swers kijnt (kind van Hendrik Zweers) begraven wert op karckhof ontfangen   5
  bij het laken   2
  Heilig en Hoogwaardige Nachtmaal tweede avondmaal 15 14
10-11 blok in de kerk geopend met mijn konfrater IJaen Amsijn (Amsink) 12 9
  Somma 124 6
1716-10 Slingen Bergh (Slingenberg) . . . huisvrou Margrete . . . onsen an. den an den armen geven 30 14
10-24 blok in de kerk geopend met konfrater Jan Harms 13 11
10-27 in het raadhuis ontfangen
(zie pachtboek folio 1 Jan Nijman: 26! okt. betaald 1 gl.
(zie pachtboek folio 53 Eghbert Hooftman: 26! okt. vrouw Hoftmans betaald 5 gl.)
(zie pachtboek folio 5 Harmen Timmerman : 27 okt. De vrouw betaald 1 gl.)
(zie pachtboek folio 42 Jan Hendricks off Camer Jan: 27 okt. van Kamer Jan rente 2-10)
11 13
10-28 van Rolf Henderijcksen met sijn vrou Marghijn Dercksen Holthemen dat sij aen den armen geven heft
(gift Roelof Hendriks en zijn vrouw Margje Derks uit Holtheme)
6  
11-08 blok in kerk geopend 10 17
11-15 blok kerk geopend 1 15
11-22 ontvangen van de huisvrouw van Tonneijs Dercksen op sijn kapitaal
(zie pachtboek folio 61 Tonnis Dercksen of Waegemisters Tonnis: 22 november de vrouw van Tonnijs Derck betaald 5 gld. rente van 1715 Van het kapitaal ontvangen 50 gulden)
50  
  van de vrouw van de rente 5  
11-27 voer het begraven van IJost Hermes kijnt ( Joost Hermsen zijn kind?) op karckhoft ontfangen 7  
  blok kerk geopend 15 13
  Fast 152 3
1716-12-03 3 Desember over het b. . . van schtarrtijs k. . ? op den karckhof ontfangen ?  
  vant laken geven 1  
12-13 13 Desember het block ijn karck geopent met mijn konfrater daer ijn bevonden 8 ?
12-18 het block ijn de karcke opent met mijn konfrater daer ijn bevonden 8 3
  selven dit het block op de bruge en aen mijdelpat op en nes daer ijn gekregen (blok op de brug en aan het middenpad gelost (op en nes geopend of op den Es?) 1 8
12-25 25 Desember op karsdach als het heijllijge hogwaerdige nachtmael onses heeren ijesuij krijstij wert uijtgedelt don ijn de schotels gevonden (Avondmaal Kerstdag) 43  
  voor de twijmal als het aventmael 7  
12-27 block kerke 12  
12-29 begraven vaen IJaen Frerks altijen (Jan Frederiks zijn Aaltje) 6 7
  bij het laken geven 1  
12-30 block karckhof 1 2
  Assweris maget begraven van het laken weer gebragt daer bij (begraven Assueris meid)   11½
1717-01-05 block vennebrugge en de bus 2 1
  dat bedraght 105 16-8
1717-01-11 nnewarij ijn de karck. . . met mijn konfraters daer ijn bevonden 11 2
  ijllen enghebrs wegens huijer van gooren
(zie pachtboek folio 5 Willem Engberts: Wijllem Enghbers betaald het jaar 1715)
3 1
01-13 van e . . . ijmerman ontfangen wegen een ijaer rente
(zie pachtboek folio 59 Evert Timmerman: rente Evert Timmerman)
1 5
  ijnt rathuijs geseten met mijn konfrater ontfangen
(zie pachtboek folio 18 Lefert Dercks: Lefer Dersen betaalt 1716 met 4 gld. 15 st.)
(zie pachtboek folio 17 Rutgers Swane: Willem Rutgers schuld van gorenhuur afgerekent met dat blift 4-17)
9 4?
  1717 den 13 ijannewa heeft Hermen van Boorren ( Borne) betalt 100 25 gld. wegens een doonnassij (donatie) als wijllen br. Hermen van Boorren (Borne) 11 few 1679 heeft gedaen en alsoo ontfangen 125  
  13 ontfangen van Eeghberts Brochste? van sijn kapetal 30 30  
01-19 over het begraven van Roetgers Wijllems kijnt (kind van Rutger Willems) op en karckhof ontfangen  
01-24 het block ijn de karck geopent met mijn konfrater dier ijn bevnden 7 18?
01-26 ontfangen vant Gramsberger ortijsgelt 8 3
  de blokken op de beijde veren geopent daer ijn bevonden (Oelenveer en Vechtbrug?) 10 7
01-30 van Berent Hennemans uit Laar zijn huur een jaar
(zie pachtboek : Beren Hennemans rente 1715)
7 10
  dit bedragt 213 15-14
1717-02-04 4 . . areij over het begraven van sch. . . Wijllems kijnt op kerckhof ontfangen (Schram?) ?  
02-06 block kerck 10 11
  dito heefr de hu . . . ten (susteren?). . an Berent IJansens of Nij. . . aen den armen geven om dat de karckmeijsters als borgemeijster wosten en IJaen van Borren (Jan van Borne) haer heef een plasse ijn de kerck toijgestaen daer te sijtten geven (gift van Berend Jansen Nijman? om dat de kerkmeesters burgemeester Jan van Borne de kerkmeesters een plaats in de kerk heeft toegestaan?) 2  
02-14 block kerck 9 19
02-15 ontfangen van de Lotter haer ortijesgelt (oortjesgeld Lutten) 2  
02-17 17 op karckhof ontfangen van Hijnderijck Swers kijnt (begraven Hendrik Zweers zijn kind)   8
02-18 van Enghbert Hagen ontfangen een ijaer ijntrese 2 2
  dito ontfangen van Frerk Blomers 2 ijaer ijntres
(zie pachtboek folio 18 Tonnis Tonnisen: Freck Blomers (Frederik Bloemers) jaar 1714 en 1715)
7 10
02-19 19 van Luchhus Lambers ontfangen van rente
(zie pachtboek folio 9 Lucas Lamberts: Luckes lambers 3 gl.)
3  
  selven dito de bussen ijn den Hardenbergh geopent en op de brugh daerijn bevonden 37 37
  Dit bedragt tesamen 75 1
1717-02-20 bediening der armen angenomen Jan Smits, Jan Amsenk, Hermen Tiies vant Holt, Hermen boven Broeck (diakenen zijn:Jan Smit, Jan Amsink, Hermen Tijes van 't Holt en Hermen Bovenbroek)    
02-21 Evert van den Klingenbergh an den armen 20  
  Aner ortis gelt 2 10
02-24 van Berent Aberams ontfangen
(zie pachtboek folio 26 Beerent Abrahams: heft Aberam die huer van dat stuckkin en den goren betalt met 4 gld. 12 st. waer mede 1716 is betalt )
1 4
02-28 met Hermen Tijijes het block kerke 12  
03-02 in rathuis geseten
(zie pachtboek folio 36b Warner Jansen: heft Grietijn Werners huisvrouw van Hendrijch die Bonder (Boenders) aangetoond met naaien en aan geld dat 1713 is betaald)
(zie pachtboek folio 2b Jan Nijman: Huisvrouw van Evert Nijman betald)
7 18
03-05 Gerrijt Swers (Zweers) sijn vrou begraven 2 9
  laken   4
03-07 busse in kloster 1 1
  Dit bedragt te samen 47 6
1717-03-07? ? 7 9
  blok gelost 7 4
03-28 nagtmael 41 12
03-29 naghtmael paasmaandag 6 11
  block kerke 11 4
04-02 begraven van Wijllem Engbers sijn sijn vrou en op het kerckhof bevonden 1  
  laken   3
04-04 bus ijn den Merreijenbergh geopent en daer in bevonden (Mariënberg) 5 15
04-11 lbock kerckhof 1  
04-18 block kerke gelost
9 2
  dat bedraght te samen 98 19
1717-05-07? in bevonden ?  
05-07 rathuis geseten
(zie pachtboek (zie pachtboek folio 11 Harmen Wolbinck: 05-06! Hermen Wolbenck te Lutten betalt 2 gld. van jaer 1716)
(zie pachtboek (zie pachtboek folio 5 Harmen Timmerman: 05-07 Fenne betaald 3-10)
(zie pachtboek (zie pachtboek folio 4 Hendrick Berents Boer: 05-07 Gese betaald 1 gl.)
(zie pachtboek folio 42 Jan Hendricks off Camer Jan: 05-07 van Kamer Jan rente 2-10)
7 ?
05-09 van Klaes Telen tot Ane
(zie pachtboek folio 13 Klaas Tielen: van Klijs Telen tot Ane op rekening ontfangen van sijn huur 3 gl.)
3  
05-09 van Gerrijt Baerslach (Baarslag) sijn vrou een kappetael ontfangen met 29  
  block kercke 8  
05-17 van Hermen Swisen het Loser ortijs gelt 4 11
05-23 block kerke gelost 9 6
05-30 begraven van Gerrijt die Koninck 1 ?
  laken   2
06-06 block kerke gelost 7 ?
  dat bedraght te samen 89 2
1717-06-07? ?   6
  ? 11 2
  nachtmael 33 2
07-04 block kerke 5 4
  nagtmaal tweede maal 14 4
07-14 block kerkhof 1 16
  begraven van Gerrijt van Assen 2 7
  laken   6
  rathuis geseten en van die smijt ontfangen
(zie pachtboek folio 53 Eghbert Hooftman: 1717-07-14 Hermen Hendrijk betaald 3 gld. rente)
100  
  en noch an pert (aandeel?) ontfangen van die schuld 3 14
07-21 block kerke gelost
8 13
  dit bedraght te samen 181 2
1717?-08-22 blok kerk ?  
09-05 den 5 september het begraven van Gerrijt Hendrijk sijn en op het kerkhof bevonden ?  
09-12 met konfrater blok kerk 10 ?
09-17 hebben de erfgenamen van Gertijn van Born ( Geertien van Borne) weduwe van Derck Krul heft sij an den ermen beloft een somma van vijfftich g. den welke die erfgenamen hebben betalt dese voornomde 50 guld 50  
09-19 den 19 september Smus Berent sijn kijnt begraven wijrt en op het kerck hof bevonden   ?
  van Berent Boerrijgter die huer van den goren ontfangen met 1 16
09-20 heft Hermine van Born weduwe Kramer? 25 gld. die haer sone heft an den ermen gegeven soo lange als Kramer lefde ziet hij sijn . . wijf? daer tegen jaar? voor die intres . . heft nu rest die wedewe ? 25  
  Somma 110 6
1717-08-22 block kercke ?  
09-05 begraven van Gerrijt Hendrijk sijn ?  
09-12 block kerke 10 ?
09-17 erfgenamen van Gertijn van Born wedewe van Derck Krul heft sij an den ermen beloft een somma van vijfftijch gld. den welke die erfgenamen hebben betalt 50  
09-19 Smus Berent sijn kijnt begraven (Berend Smoes zijn kind)   4
  den selven dito Berent Boerrijgter die huier van den goren
(zie pachtboek folio 22 Beerent Burrichter: . . . 14 be . . . och to be . . . rijchter betalt . . . 15 betalt ijs . . . den 20 september heft Berent Boerrijghter een jaer goerenhur betalt met 1-16 waer mede het jaer van 1716 is betalt)
1 16
09-26 den 26 september heft Hermene van Born wedewe Kramer bedelt 25 gld. die haer sone heft aen den ermen gegeven soo lange als Kramer lefde Liet hij sijn soldrijs? daer tegen stan voor die intres nu heft die wedeve betalt (Hermina van Borne weduwe Kramer) 25  
  Somma 110 6
1717-10-?? . .    
  . . 33  
10-? blok kerk geopend 5 3?
10-08 met konfrater blok op kerkhof geopend   6
10-10 Heilig en Hoogwaardige Nachtmaal 12 1?
  blok kerk geopend 5 1?
10-19 den 19 oktober als Jan Obers (Hobers?) begraven wijrt en bij het laken gesturt   12?
10-21 Wijllen Engbers (Willem Enberts) betaald een jaar gorenhuur
(zie pachtboek folio 5 Willem Engberts: 1717-10-21 Wijllem Engbers een jaar gorenhuur 3-1 jaar 1716 betaald)
3 1
10-23 den 23 oktober als Hermens dochter uijt die ven brugh (Venebrugge) begraven wijrt en bij het laken gebraght   6?
  Somma 69 10
1717-10-29? onleesbaar!
(zie pachtboek folio 66 Willem Lamberts: 1717-10-29 de huisvrouw van Wijllem Lamberts betalt 2-10, het jaar 1701 [1710] en 1711 voldaan) (zie pachtboek folio 4 Hendrick Berents Boer: 1717-10-29 Gese betaald ? gl.)
(zie pachtboek folio 36b Warner Jansen: 1717-10-29 hebben de erfgenamen van Werrer IJansen bet het jaar 1714 is bet met 1 gld. 8 st. 8 penn. 1-8-8)
?  
10-31 block kerke gelost ?  
11-14 Lotter ortijsgelt met 2 gld. van 1716 ijs betaalt (Lutten) 2  
11-18 block kerke gelost 10  
11-21 Holthoner ortijs gelt ontfangen van Kleijn Jan (Kleinjan) 4  
11-24 een nij block op het Aner ver gebraght en in het olde bevonden (Nieuw blok geplaatst op Anerveer) 1 3
12-05 Hermen Slijngenbergh aen den ermen gegeven 4  
  block geopent 12 2
12-08 van Jan Gosen Hanekamp intresse van 400 gl 5
12-15 raathuis geseten
(zie pachtboek folio 5 Harmen Timmerman: 1717-12-15 Fenne 3-10)
(zie pachtboek folio 2b Jan Nijman: 1717-12-15Huisvrouw van Evert Nijman 1-5-0)
(zie pachtboek folio 53 Eghbert Hooftman: 1717-12-15 Marijje betaald 1-5)
2
  Somma 56 2-8
1717?-12-25? Heilig en Hoogwaardige Nachtmaal 32  
  blok kerk geopend 11  
  Heilig en Hoogwaardige Nachtmaal 9 4?
  van Berent Aberams ontfangen voor een stuckkijn rockije? 8  
1718?-01-01 blok kerkhof geopend   ?
01-09 blok kerk geopend 15?  
  het Raveker ortijsgelt (Radewijk) ontvangen over het jaar 1714 en 1715 3 10
  Somma 82 7
1718-01-19 . . . nebraght    
  den selven die. . . Jan Frereken. . . ontfangen 10. . . sijn vrou alt. . (sa)leger heft an den armen beloft die somma van hondert gulden 100  
01-20 Evert van Assen wijert begraven en op het kerkhof bevonden 1 3
  laken   6
01-22 van die Smit op het Sant ontvangen 65 gld. van die lange? mat die daer verset waes (De smid aan het Sant betaald voor het verzetten van de lagemaat?) 65  
01-25 begraven van Hendrijk Holtman 1 6
  laken   3
01-30 block kerke gelost 12 18
  rentemester ont fangen ortijs gelt (Rentmeester van Gramsbergen betaald oortjesgeld) 8 3
  Somma 191 10
1718-02-01 1718 den 1 feberw het block op het ver en bij ve. . . geopent en bevonden (blok Anerveer gelost) ?  
02-09 den 9 feberwar mijn komfrater rat huijs g. . . die schuld . . . ontfangen 7 4
  noch den . . . dito in het rathuis ontfangen 8  
02-14 1718 den 14 feber hef Hermen Wolbijnc sijen huijer betaelt met 2 gulden
(zie pachtboek folio 11 Harmen Wolbinck: Hermen Wolbinck te Lutten betalt 2 gld. van jaer 1717)
2  
  den dieto van Berent Aberams ontfangen
(zie pachtboek folio 26 Beerent Abrahams: heft Berent Aberams met schoemaken verdijnt het jaer 1717 betalt en 14 st. an gelt. den is het ijaer van 1718 ijs betalt met 3 gul. en 12 st. met schoemaken en an gelt)
  14
02-16 den 26 (ws. foutief genoteerd) feberw van den her van der Scher ontfangen van sijn rente (Heer van der Scheer) 4  
02-19 den 29 (ws. 19) feberw met mijn komfraters die bussen geopent en het block op die brugh en op den kerckhof en op den mijddel pat en daer in bevonden (middenpad) 23 19
02-20 den 20 feberw met mijn komfraters het block in die kerke geopent en daerIn bevonden 8 6
  den 20 feberwarijs van die roo Wever ontfangen (Roowever)
(zie pachtboek folio 75 Henderik ter Wijlen: Henderik Ter Wijlen tot Baalder betaald 4 gld. de rente van 1716)
4  
  den dito van Gert Gersen van Broght ontfangen (Geert Geertsen uit Brucht) 1 10
  Somma 60 0-8
1718-02-21 den 21 feberw is . . . gedaen. . . en Gehelen. . . bedraght 1630 gld. . . 1215 gul. blijft . . . 414-15-12 p. . . die bij na de . . . ijng moet na gesijn worden 414 15 3\4 (eindrekening) 414 15?
02-22 1718 den 22 feberwaer hef de bedijennijege der aermen aengenoomen Hermen Tijes vant Holt, Hermen Boeven broek, Hermen Kroll, Laemebert Eevers ijit de mijene (Diakenen zijn: Hermen Tijes van 't Holt, Hermen Bovenbroek, Hermen Krul en Lambert Everts uit de Meene_    
03-06 den 6 mert met mijn komfraeter Hermen Krol het blok in de kerke geopent en daerijen bevonden 11 8
03-13 den 13 mert met mijn komfraeter het block in de kerke geopenten daer ijn bevoenden 8 7
03-26 den 26 mert het begraven van dij schollemijster te bergenthem en het laeken wer gebragten dar bij (schoolmeester te Bergentheim)   ?
  Soma 20 8
1718-03-27 den 27 mert. . . Aenner ort. . . onfangen 2 ijar. . . wen van 1717? 2?  
  den selven dijto mijn komf blok in de. . . en dar ijn . . . vonden 12?  
03-28? den 28? mert met mijn komfraters ijn het raethuijs geseten en van de schulden ontfangen 4 17
04-03 1718 den 3 aprijl hef IJan Marsijnk een ijaer rent betaelt in t ijar 1717 met 11?
(zie pachtboek folio 73 Herman Jansen Kortmaet: Herman Jansen Kortmaet debet 25 gld. , waarvoor Jan Oolbers tot Bergentheim borge is eerste verschijndag Jacobi 1717. Jan Mersink heeft deze lening overgenomen volgens de secretaris Wilh. Henr. Krull. Jan Mersink heeft 3 april 1718 de rente jacobi 1717 verschenen met 1 gld. 5 st. betaalt)
1 5
04-08? en 8? april hef Lambert uijt de mijne (Meene?) an den Armen gegeven   6
04-09 den 9 aprijl het begraven van Dromen Hermens frowe en op het kerkhof ontfangen   3
  en het laeken weer gebragten daer bij gestuijert   2
04-10 den 10 aprijl het begraven van mijester Bernts doghter en op het kerkhof ontfangen (Boerrigter?))   11
  den selven dijeto hef Tonijs Dercksen an den armen gegeven  
  en het laeken wergebragten dar bij gestuijer   2
04-15 den 15 aprijl met mijn komfraters het blok in de kerke geopent en dar in bevonden 13 10
  Soma 37 12-8
1718?-04-15? . . . als het. . mael onses dagh delt en ijn bevonden (Avondmaal) 35 17
04-18 a . . . het hijlijge egt mael . . ren voor de twede mael is uijt gedelt en na afslag van broet en wijn en dar ik ijn dij schoetl bevonden 12  
  den selven dijeto het blok met mijn komfraters ijn de kerke geopent en daer ijn bevonde 13 10
04-22 den 22 aprijl het begraven van Gerrijt Henderijks sijn kijent en op kerkhof ontfangen   9
  en het laeken wer gebragt en daar bij gebragt   2
  den selven dijeto met mijn komfraeter het blok op den kerkhoef geopent en daer ijn bevonden gelost   16
05-01 den 1 mije met mijn koemfraeter het block ijn Dije kerke geopent en daer ijn bevonden 10 4
  den selven dijeto het begraven van Krek Aesjen (Aaltje Kraak?) Docghters kijent en op het kerkhof ontfangen (ws. Gerrit zoon van Aaltje Ribberink en kleinzoon van Asse Jansen Ribberink en Hadewich Kraak)   5?
  den selven maij van den heer fan der scher ontfangen van sijn rente
(zie pachtboek folio 54 Heer van der Scheer: 4 gld. ontvangen van Grijet Fenneman van den Heer van der Scheer op dij rente ontvangen 11 gulden)
11  
  Soma 84 6
1718?-05-? Kespers Ecgbers? rent ontf ? ?
05-15 den 15 maij 17 berent heenne. . . onfangen
(zie pachtboek folio 48 Berent Hennemans: Berent heennemans rente 1716)
7 10
05-21 den 21 maij van gerijet. . . frowe en. . . gebragt en daarbij? gestuijrt (begraven Gerrit zijn vrouw?) ?  
05-22 den 2? maij met mijn komfraeter het block ijn de kerke geopent en dar ijn bevonden 13 ?
05-24 den 24 maij met mijn komfraeter het block op den kerkhof geopent en daer in bevonden   19
06-01 den Eersten iJunijs het begraeven van IJan Schuttijenk en het laeken weer gebraget Dar bij gestuijert (Jan Schottink)  
06-05 den 5 iJunijs met mijn komfraeter het blok ijn dij kerk geopent en daer ijn bevonden 18 2
06-07 den 7 iJunijs het begraven van IJan Schutijenk sijn frowe en het laeken was gebragt en darbij gestuijrt   6
06-10 den 10 iJunijs met mijn komfraeter het blok op den kerkhof geopent en daer ijn bevonden 1 1
06-19 den 19 iJunijs met mij nkomfraeter het block ijn De kerk geopent en Dar ijn bevonden 13 2
  Soma 54 5-8
1718?-06-?? . . . konfr. . . thuis. . . schulden. . (Zitting raadhuis?) 3 4?
  blok gelost? 16 15
07-17? als het naghtmael schoetel 35 9
07-17 Avondmaal tweede maal 10  
07-25 blok kerk gelost 14 17
07-27 den 27 iJulijs het begravenvan Albert Rijnders en het laeken weer gebracgt  
07-28 blok kerkhof gelost   14?
08-21 blok kerk gelost 17 5
08-25 den 25 augustus dee husvrow van borgem. van Holt begraven en op den kerckhoeft ontfangen 3 11
  bij laken gedaen ( ander handschrift ws. hield Van 't Holt als diaken dit jaar het ontvangstboek bij en was hij afwezig door het overlijden van zijn moeder) 1?  
  Soma 103 3-8
1718-08-28 den 28 augustus Kerenelijs Ber. . . . . . 54 gul. . . ijk van weegen standijegh s. . .
(zie pachtboek folio 11b Berend Geertsen Kraak: Kornelijs Berens Kraeke op dit kapitaal bet. 25 guld. interest tot 18 is betaald blijft nog 25 gls. door Kernelijes Berens Krak voeldan en betalt)
25? ?
  den selven. . . IJan Boe. . . gent he. . . welke. . . aen de . . . Dij. . . ijaeren op . . . Marrijenb. . . gewoent hef De dese tijen? guld an den armen (Jan Boer? Bouwhuis?) 10?  
09-15? blok kerk gelost ?  
  Veldijenger oertijes gelt 1 7-8
10-02 Avondmaal 38 4
10-09 Avondmaal tweede maal 8 ?
10-10 blok kerkhof gelost 17  
  voer de slijeme duijete gekoeft ?  
10-30 van Berent Boerijcghter ontfangen voer een ijaer goeren huijer
(zie pachtboek folio 22 Beerent Burrichter: 1717? hef Berent Boerrijghter een jaer goerenhuijer betaelt met 1-16 waer mede het jaer van 1717? is betalt) (zie pachtboek folio 22 Beerent Burrichter: 1718-10-17 heft Berent Boerigter een jaer goerenhuur betalt met 1-16 waer mede het jaer van 1718 is betalt)
1 16
  soma 148 19-8
1718-11-?? . . . van. . . het blok? raet . . . blok kerke geopent en ijn bevonden 20 3
11-26 IJan. . . msen sijen kijent en op kerkhof ontfangen (Jan Hermsen?) 1 10
  het laeken gestuijert   8
11-27 blok kerkhof gelost   16
  van Ulderijenk Wijellem (Uelderink) 20  
12-11 van Kernelijes Berens Krake 25  
12-18 blok kerk gelost 16 9
  Soma 89 4
verder nazien
inkomsten 1718/1719? 01     gl. st. p.
inkomsten 1718/1719? 02 1719-02-00 1719? 3 18 18
inkomsten 1718/1719? 03 1719-02-00 1719? het begraven van Kemerijans (Kamerjans) sijen kijnt en op het kerckhof ontfangen   5  
inkomsten 1718/1719? 04 1719-02-07 1719? van Toenijes Derksen sijen vroewe ontfangen 2 10  
inkomsten 1718/1719? 05   (zie pachtboek folio 61 Tonnis Dercksen of Waegemisters Tonnis: 7 febr. betaald de vrouw van Derkesen 2 gld. en 10 st. van 1717)      
inkomsten 1718/1719? 06 1719-02-15 1719? Zitting raadhuis schulden ontvangen 31 5  
inkomsten 1718/1719? 07 1719-02-15 1719? soma 71 13  
inkomsten 1718/1719? 08 1719-02-19 1719? Hermen. . . laten. . . bet. van een half. . . 2?    
inkomsten 1718/1719? 09   (zie pachtboek folio 11 Harmen Wolbinck: Hermen Woelbeijnk betalt 2 gld. van jaer 1718 fan sijen half dachwerk hoije? lant)      
inkomsten 1718/1719? 10 1719-02-19 Meijerink. . ?    
inkomsten 1718/1719? 11   van. . ?    
inkomsten 1718/1719? 12 1719-02-19 IJur . . ?    
inkomsten 1718/1719? 13   . .   9?  
inkomsten 1718/1719? 14 1719-02-19 uijt het klooster?      
inkomsten 1718/1719? 15   van Henderijk Swers sijn froew ontfangen (Hendrik Zweers zijn vrouw betaald) 2 10  
inkomsten 1718/1719? 16 1719-02-19 fan IJan IJuerijesen (Jan Jurriens) 1 10  
inkomsten 1718/1719? 17   blok kerk gelost 15    
inkomsten 1718/1719? 18 20-02-1719? 1719? De bussen en blokken gelost 27 10 8
inkomsten 1718/1719? 19   Soma 55 9 8
inkomsten 1719/1720 01 20-12-1719? van heen. . . ontfangen ?    
inkomsten 1719/1720 02 25-12-1719? avondmaal ?    
inkomsten 1719/1720 03 31-12-1719? begraven. . . Hendricks sijn. . . op kerkhof ontvangen ?    
inkomsten 1719/1720 04 01-01-1720? Avondmaal de tweede maal 9    
inkomsten 1719/1720 05 05-01-1720? Zitting raadhuis 4 2  
inkomsten 1719/1720 06 10-01-1720? blok en bus in Venebrugge gelost 1    
inkomsten 1719/1720 07 14-01-1720? blok kerkhof gelost 1    
inkomsten 1719/1720 08   Soma 51 8 8
inkomsten 1720/1721 01 06-03-1720 verkocht een drachtig beest hetwelk uit de boedel van Doeven Derck door schultus van Hardenberg verkocht de diakenen hebben gekocht voor 22-0-0 en weer verkocht voor 22-0-0      
inkomsten 1720/1721 02 22-03-1720 op kerkhof ontvangen toen Tijes Kremer zijn vrouw begraven werd 1 8  
inkomsten 1720/1721 03 22-03-1720 laken weergebracht ?    
inkomsten 1720/1721 04 03-04-1720 van Kloete ontvangen van restant 2 9  
inkomsten 1720/1721 05 19-04-1720 van Jan Zwers van het stukkien ontvangen int rathoes (raadhuis) 2 5  
inkomsten 1720/1721 06 19-04-1720 dito van Wijllem Zweers van rente ontvangen 1 5  
inkomsten 1720/1721 07 25-04-1720 wanneer Wiellem Berens begraven wierd 1 ?  
inkomsten 1720/1721 08 19-05-1720 WesterMans Klaes zijn vrouw begraven wierd bij laken gestuurd ?    
inkomsten 1720/1721 09 20-05-1720 van Berent Wielips van Hoelthiemen ontvangen die zijn moeder zaliger heeft geven in haar laatste: Hendernkien Haermsen� 3    
inkomsten 1720/1721 10 20-05-1720 wanneer Saeren Gaeriet begraven werd op kerkhof ontvangen0-11-0, het laken weer gebracht   2  
inkomsten 1720/1721 11 02-06-1720 van Haermen Woelbienk van Loeten ontvangen twie gld. van sien pacht van een half dagwerk hoeiland ligt bij Boels 2    
inkomsten 1720/1721 12 02-06-1720 Hendrik in het Broek te Holtheme aan mij betaald een gift van zijn zoon Evert Hendriks hetwelke hij in zijn laatste aan de armen te Hardenberg heeft begeerd daar aan te geven somma 15    
inkomsten 1720/1721 13 06-11-1720 die weduwe Kraemers Waner door de stadsdiender het lakenis weeromme bracht daarbij stuurt   12  
inkomsten 1720/1721 14 11-06-1720 begraven Oelde Jan Hoeltman   18  
inkomsten 1720/1721 15 11-06-1720 laken   3  
inkomsten 1720/1721 16 30-06-1720 begraven kind van Tijes Kremer 1    
inkomsten 1720/1721 17 02-08-1720 begraven Smiet zijn kind 1 12  
inkomsten 1720/1721 18   laken   3  
inkomsten 1720/1721 19 13-08-1720 wanneer burgemest. Gerrit Sierinck sin soen mijn broer begraeven wier mijn koenfrater oept kerkoeft oentfangen 4 10 14
inkomsten 1720/1721 20   laken wier brocht   12  
inkomsten 1720/1721 21 27-08-1720� begraven Jaen in die Aegterstraet sien vrou Geese   15 8
inkomsten 1720/1721 22   laken 1    
inkomsten 1720/1721 23 27-08-1720� begraven kind van Aerent Koertmaet   9  
inkomsten 1720/1721 24   laken   2  
inkomsten 1720/1721 25 17-09-1720� wanneer soen Wever begraeven wier het laeken weerbrocht   2  
inkomsten 1720/1721 26 18-09-1720� als Wiegmienks het laken weerbracht   11  
inkomsten 1720/1721 27 01-10-1720� begraven kind van Hendrik Oephoeft   6  
inkomsten 1720/1721 28 06-10-1720� begraven kind van Roetgeer Smijt   10  
inkomsten 1720/1721 29   laken   2  
inkomsten 1720/1721 30 10-10-1720 van Klas Gertien ontvangen van oetgaeng van haer hoes van t jaer 1719 en 1720   10  
inkomsten 1720/1721 31 14-10-1720 begraven vrouw van Jan Zweers 3 10  
inkomsten 1720/1721 32   laken   6  
inkomsten 1720/1721 33 Laeter 5        
inkomsten 1720/1721 34 11-12-1720 begraven Jan Freriks die Oelde (de Olde) 4 11  
inkomsten 1720/1721 35   laken 1 2  
inkomsten 1720/1721 36 29-12-1720 van Lukas Aelbers van Olthiemen betalt 12 gld. hetwelke zijn vrouw zaliger in haar laatste aan de armen te Hardenberg heeft begeerd daaraan te geven (Alberts Holtheme) 12    
inkomsten 1720/1721 37 04-01-1721 begraven Aeletijen Lambert (Aaltje Lamberts) 1 1  
inkomsten 1720/1721 38   laken   2  
inkomsten 1720/1721 39 05-01-1721 van Ravicker haer oerties gelt van twij jaer oentfangen (Radewijk oortjesgeld) 3 10  
inkomsten 1720/1721 40 18-01-1721 begraven kind van Jan Kreemer   7  
inkomsten 1720/1721 41 02-02-1721 van Regtoet ontvangen 4-10-0 zijnde van een gift die Albert Meijlinck van Holtheme in zijn laaste aan de armen heeft begeerd te geven (Rechtuit Meilink) 4 10  
inkomsten 1720/1721 42 12-02-1721 begraven kind van Harmen Tijes vant Hoelt (Holt) 1 7 4
inkomsten 1720/1721 43   laken   6  
inkomsten 1720/1721 44 16-02-1721 van Broeck Herm ontvangen van rente 1-0-0 1    
inkomsten 1720/1721 45 18-02-1721 van Weeduwe Kraemers achter kerk ontvangen een gift van haar dochter Megtelt zaliger 5-0-0 5    
inkomsten 1720/1721 46 18-02-1721 van Vrerieck Bloemers ontvangen van rente 5-8-0 5 8  
inkomsten 1721/1722 01 23-02-1721 diakenen: Evert Vijenke en Klas Egbrijenk en Vredrijk de Olde en Wijgert Lammerts      
inkomsten 1721/1722 02 27-02-1721 begraven Rutgers Swane   11 12
inkomsten 1721/1722 03   laken   2  
inkomsten 1721/1722 04 08-03-1721 begraven Kleijn Hermens Jannes   12  
inkomsten 1721/1722 05   laken   2  
inkomsten 1721/1722 06 11-03-1721 begraven moeder van Bakker Berent 1 1  
inkomsten 1721/1722 07   laken   2  
inkomsten 1721/1722 08 12-03-1721 ontfangen van Kleijnijans dochter van Olthem dat har moeder begraven wijert het laken gebruikt hebbende daarbij dan   6  
inkomsten 1721/1722 09 15-03-1721 in de Kirke ontfangen dat ijonker Evert van der Scheer begraven wijert 2 2 2
inkomsten 1721/1722 10   laken (Jonkheer werd in de kerk begraven of kerkdienst gehouden) 1 2  
inkomsten 1721/1722 11 25-03-1721 begraven kind van Wijellem Lammers   10 4
inkomsten 1721/1722 12   laken retour op 30 maart   3  
inkomsten 1721/1722 13 02-04-1721 begraven kind van Arent Wijellemsen   6  
inkomsten 1721/1722 14 12-04-1721 begraven de broer van Bek Albert   9  
inkomsten 1721/1722 15   laken retour op 14 april   2  
inkomsten 1721/1722 16 12-04-1721 begraven zoon van Jan Egbers   2 8
inkomsten 1721/1722 17 12-04-1721 begraven Albert van het Holt   6  
inkomsten 1721/1722 18 23-04-1721 begraven Gerrijt Wollers (Woelders)   16 2
inkomsten 1721/1722 19   laken   2  
inkomsten 1721/1722 20 29-04-1721 op kerkhof ontvangen dat IJasper Swers (Jasper Zweers) zijn kind begraven werd   18 10
inkomsten 1721/1722 21   laken retour   4  
inkomsten 1721/1722 22 06-05-1721 kerkhof ontvangen dat Jan Smijdt (Smid) zijn kind begraven werd 1 12 6
inkomsten 1721/1722 23   laken retour   10  
inkomsten 1721/1722 24 25-05-1721 heft Hermen Wolbijenk die huur van een half dagwerk hooiland betaald 2    
inkomsten 1721/1722 25 02-06-1721 Egbert Meierink tot Anevelde gift aan de armen beloofd 2 12  
inkomsten 1721/1722 26 17-06-1721 Klaas Zwers (Zweers) heft het jaar 1720 van de goren in de Hollarst betaald met 1 3  
inkomsten 1721/1722 27 28-06-1721 dat Konijgst IJan zijn kind begraven op kerkhof (Jan Koning)   7 6
inkomsten 1721/1722 28 29-06-1721 op kerkhof ontvangen als Jan Timmerman zijn kind begraven werd   8  
inkomsten 1721/1722 29 01-07-1721 op kerkhof ontvangen als Teijes Lammert zijn kind begraven werd   8 2
inkomsten 1721/1722 30   laken retour   2  
inkomsten 1721/1722 31 18-07-1721 verkocht aan Wijgbolt Gersen zijn dochter een mooie doek die bevonden in den greijten pack met konsent van mijn confrator voor 1    
inkomsten 1721/1722 32 20-07-1721 van Berent Waterink tot Brucht ontvangen een gift die sien knecht Jan Roelofsen van het hengel aan den armen beloofd heeft (Hengelo Hellendoorn?) 5    
inkomsten 1721/1722 33 17-08-1721 als Otto Port (Poort) sien beide kinders begraven wierdop het kerkhof   15 12
inkomsten 1721/1722 34   laken retour 18 augustus daarbij   3  
inkomsten 1721/1722 35 24-08-1721 ontvangen van het laken als Slot Wessel begraven wierd daarbij   2  
inkomsten 1721/1722 36 26-08-1721 op kerkhof ontvangen als Otto Port zijn vrouw begraven wierd (in de kraam?) 1 17 2
inkomsten 1721/1722 37   laken retour   5 8
inkomsten 1721/1722 38   Laeter 5      
inkomsten 1721/1722 39 27-08-1721 van Lucas Boerrigter ontvangen een kapitaal van 10    
inkomsten 1721/1722 40 27-08-1721 ontvangen van de erfgenamen van zaliger oud burgemeester Jan Frederiks de Olde een gift van 100 karoly gld. die zij aan de armen te Hardenberg bij zijn leven beloofd heeft 100    
inkomsten 1721/1722 41 04-09-1721 op het kerkhof ontvangen als de koster begraven wierd 5   6
inkomsten 1721/1722 42   laken retour   12  
inkomsten 1721/1722 43 10-09-1721 op kerkhof ontvangen als Tijes Dublijenk begraven wierd   12  
inkomsten 1721/1722 44   laken retour   2  
inkomsten 1721/1722 45 11-09-1721 als Kortmat zijn vrouw begraven wierd opkerkhof ontvangen   9 12
inkomsten 1721/1722 46   laken retou   2  
inkomsten 1721/1722 47 11-09-1721 Snijeders Derk van Baalder een gift gebracht die Snijeders Gese tot Bolder aan die armen beloofd had 3    
inkomsten 1721/1722 48 18-09-1721 op kerkhof ontvangen als de onderscholte zijn vrouw begraven wierd 1 4 14
inkomsten 1721/1722 49   laken retour   3  
inkomsten 1721/1722 50 21-09-1721 van Stijentien de huisvrouw van Edewart Laurens ontvangen op haar kapitaal 5    
inkomsten 1721/1722 51 23-09-1721 van Luiggies tot Anne van het laken dat haar dochter begraven wierd ontvangen   6  
inkomsten 1721/1722 52 03-10-1721 op kerkhof ontvangen als Hermen Smijt begraven werd 2 13 2
inkomsten 1721/1722 53   laken retour   12  
inkomsten 1721/1722 54 08-10-1721 begraven Gerrit Swers (Zweers) 1 12 6
inkomsten 1721/1722 55   laken   4  
inkomsten 1721/1722 56 10-10-1721 begraven Egbert Posdik   10 12
inkomsten 1721/1722 57   laken   2  
inkomsten 1721/1722 58 11-10-1721 begraven Kamer Jan Gerrit zijn kind   7 12
inkomsten 1721/1722 59 16-10-1721 begraven Jan Smits Gerrit zijn kind   4 14
inkomsten 1721/1722 60 26-10-1721 ontvangen van Lugijes Lukes een gift die zijnzuster zaliger aan de armen in haar leste beloofd heeft 5   8
inkomsten 1721/1722 61 04-11-1721 begraven Smos (Smoes) zijn vrouw   9  
inkomsten 1721/1722 62   laken   2  
inkomsten 1722/1723 01 22-02-1722 diakenen: Fred. Jaspers Olde, Wijegert Lambers, Luebertus Sijerrijk en Jan Poes      
inkomsten 1722/1723 02 15-03-1722 op kerkhof ontvangen als meester Berrents zoon Gaerit begraven is   14 12
inkomsten 1722/1723 03   het laken dito weer gebracht, daarvan ontvangen   2  
inkomsten 1722/1723 04 17-03-1722 op kerkhof ontvangen als Wijllem Swers zijn kind begraven is   5 2
inkomsten 1722/1723 05 20-03-1722 heeft Jan Vaelkman op kerkhof ontvangen alsGarit Swers zijn kind is begraven   11  
inkomsten 1722/1723 06 12-04-1722 mijn confrater opt kerkhof ontvangen als KamerDericks kind is begraven   4 14
inkomsten 1722/1723 07 26-04-1722 Arrent Haermens zijn kind is begraven optkerkhof ontvangen   11 12
inkomsten 1722/1723 08 01-05-1722 doen Berrent Kapelhoef zijn kind is begraven, doen ontvangen de somma   3  
inkomsten 1722/1723 09 03-05-1722 van Aese Swiers van den Marienberghen zijn meijer Derick Lambers van Annevelde tesamen een akkoord gemaakt van dat tijen is weer ontslagen van de huur van 't erve Amsink      
inkomsten 1722/1723 10 13-05-1722 als Wijllem Swers (Zweers) zijn vrouw isbegraven opt kerkhof ontvangen de somma   18 6
inkomsten 1722/1723 11   de zelfde dag is 't laken weergebracht, daarbij   2  
inkomsten 1722/1723 12 02-06-1722 van Klas Swers (Zweers) ontvangen een jaar goorenhuur, somma van 1 3  
inkomsten 1722/1723 13 22-08-1722 op 't kerkhof als Lambert Jansen met zijn dochter begraven is, ontvangen somma   14  
inkomsten 1722/1723 14 28-08-1722 als Aberham Keddeman is begraven op 't kerkhof ontvangen 3 19 8
inkomsten 1722/1723 15   't laken weer gebracht 1    
inkomsten 1722/1723 16 30-09-1722 als Lueijgies Lueckes is begraven bij een laken ontvangen   5 8
inkomsten 1722/1723 17 02-10-1722 als Jonker Schonekamp zijn zoon is begraven in de kerk ontvangen   7 12
inkomsten 1722/1723 18   bij een laken gestuurd somma (Jonkheer zijn zoon werd in de kerk begraven of aldaar kerkdienst)   5 8
inkomsten 1722/1723 19 08-10-1722 als de Smiet zijn kind is begraven op 't kerkhof ontvangen   18 2
inkomsten 1722/1723 20 01-11-1722 van Klas Swerrs vrouwe ontvangen van een kapitaal van 25 gld. een jaar interesse van 1 5  
inkomsten 1722/1723 21 01-12-1722 opt kerkhof ontvangen als Swans Griete is begraven somma 2    
inkomsten 1722/1723 22 02-12-1722 van Griete Woelers het laken weergebracht, daarbij ingestuurd somma   6  
inkomsten 1722/1723 23 03-12-1722 van mijn confrater Wijeger Lambers een gift ontvangen die zijn vader zaliger aan de armen had beloofd in 't jaar 1720, somma 15    
inkomsten 1722/1723 24 03-12-1722 als Haermen Henderick Hoeftman is begraven opt kerkhof ontvangen, somma 2 12 2
inkomsten 1722/1723 25 04-12-1722 't laken weergestuurd, daarbij in ontvangen somma   5 8
inkomsten 1722/1723 26 23-12-1722 opt kerkhof ontvangen als Moes Alle is begraven, somma   9 10
inkomsten 1722/1723 27 24-12-1722 't laken weergebracht, daarbij in ontvangen somma   2  
inkomsten 1722/1723 28 07-01-1723 in de kerk in 't sackkien ontvangen als de heer van de de Groete Wee is getrouwd voor den kerkeraad, somma (huwelijk van de ridder Willem van Haeften tot de Grote Weede met jonkvrouw Petronella Jacoba van Uiterwijck tot Alerdinck) 20 12  
inkomsten 1722/1723 29 12-01-1723 opt kerkhof ontvangen als Haermen van der Straeten zijn vrouw is begraven, somma 3 10 8
inkomsten 1722/1723 30 13-01-1723 bij 't laken weergestuurd   5 8
inkomsten 1722/1723 31 24-01-1723 Aberhams kind is begraven opt kerkhof ontvangen   7 4
inkomsten 1722/1723 32 25-01-1723 't laken weeromgestuurd, daarbij in ontvangen   2  
inkomsten 1722/1723 33 10-02-1723 van Jan van Riemsdieck (Riemsdijk) ontvangen een jaa roertiesgeld waarmede het jaar 1721 is betaald, somma 8 3  
inkomsten 1722/1723 34 13-02-1723 Jan Valkman stadsdienaar      
inkomsten 1722/1723 35 14-02-1723 van Haermen Woelbijenk (Wolbink) een jaar hooipacht ontvangen, waarmede het jaar 1721 is voldaan met 2    
inkomsten 1722/1723 36 16-02-1723 blok aan 't Mijedeltpaet (Middenpad) geopend, daarin bevonden somma   9 8
inkomsten 1722/1723 37 16-02-1723 Klaes Sweers huis en Jan Sweers huis      
inkomsten 1722/1723 38 19-02-1723 heeft Jan Swers betaald een jaar pacht van eenstuk land waarmede het jaar 1721 is voldaan met 2 5  
inkomsten 1723/1724 01 22-02-1723 diakenen: Lubertus Sierink en Jan Poes van Lutten, Mense Lambert Odink, Hendrik Grimmerinck van Den Velde      
inkomsten 1723/1724 02 26-02-1723 opt kerkhof ontvangen als Blau Jaengijn van die Beke is begraven   5 12
inkomsten 1723/1724 03   dezelfde dito 't laken weergebracht, daarvan ontvangen   2  
inkomsten 1723/1724 04 09-03-1723 opt kerkhof ontvangen als Kaertmans Arrents kind is begraven, somma 0-5-12   5 12
inkomsten 1723/1724 05 21-03-1723 van Henderick Bellehaer (Balderhaar)een gift ontvangen die zijn vader zaliger Jan Bellehaer aan de armen beloofdhad een somma van 25    
inkomsten 1723/1724 06 30-03-1723 opt kerkhof ontvangen als HenderickBunder (Boender) is begraven somma   23? 2
inkomsten 1723/1724 07   den 31-3-1723 't laken weer gebracht, daarvan ontvangen   5 8
inkomsten 1723/1724 08 09-04-1723 opt kerkhof ontvangen als Berrent IJaenssen van den Beelt zijn broeder zaliger is begraven, somma (Berend Jansen van de Beld)   12 6
inkomsten 1723/1724 09   dito't laken weergebracht   11 8
inkomsten 1723/1724 10 14-04-1723 opt kerkhof ontvangen als Klijngen Arent is begraven, somma   9 6
inkomsten 1723/1724 11 16-04-1723 als Slaet Egbers vrouwe is begraven, somma   11  
inkomsten 1723/1724 12 16-04-1723 opt kerkhof ontvangen als burgemesterHenderick van 't Hoelt is begraven, somma 2 10 2
inkomsten 1723/1724 13   dito 't laken weer gebracht, daarbij in ontvangen 1    
inkomsten 1723/1724 14 02-05-1723 opt kerkhof ontvangen als Gaerit Saentmaens kind is begraven, somma (Gerrit Santman)   11 4
inkomsten 1723/1724 15 14-05-1723 opt kerkhof ontvangen als Kaemer Dericks kind is begraven, somma   4 10
inkomsten 1723/1724 16 08-06-1723 als een uit Belt Hus is begraven van Hoelthone bij laken ontvangen   6  
inkomsten 1723/1724 17 08-06-1723 opt kerkhof ontvangen als Jan Bedickers kind is begraven, somma   14 10
inkomsten 1723/1724 18 12-06-1723 opt kerkhof ontvangen als Jan Sloeten is begraven en bij laken ontvangen samen   17 10
inkomsten 1723/1724 19 12-06-1723 heeft Klaes Zwers een jaar goorenhuur betaald, somma 1 3  
inkomsten 1723/1724 20 13-06-1723 uit handen van Belt Jan van Hoelthoene een gift ontvangen die zijn zwager zaliger, Gerrit Harmsen, aan die armen beloofd had, een somma van 25    
inkomsten 1723/1724 21 13-06-1723 van Ase van die Striepe een gift ontvangen diehij aan de armen beloofd had, somma 5    
inkomsten 1723/1724 22 20-06-1723 uit handen van Evert Stobbeman ontvangen een gift die zijn vrouw zaliger Griete die zij uit een liberale harte aan de armen van staet en karspel Hardenbergh gedaan had, somma 6    
inkomsten 1723/1724 23 25-06-1723 bij laken ontvangen als een zoon uit Tabernackels Hus van Hoelthoene is begraven, somma   5 8
inkomsten 1723/1724 24 14-07-1723 opt kerkhof ontvangen als Frederik Boerrighter zijn vrouwe zaliger is begraven, somma 1 6 10
inkomsten 1723/1724 25   dezelfde dito 't laken weergebracht, daarbij   5 8
inkomsten 1723/1724 26 18-07-1723 een gift ontvangen uit handen van Berent Rostenbargh (Rustenberg) die heer Baselman (Baarselman) aan de armen beloofd had, somma 2 10  
inkomsten 1723/1724 27 18-07-1723 een gift ontvangen uit handen van Harmen Teijs van 't Hoelt (Holt) en Evert Fienke (Vinke) van haar vader zaliger Henderick van 't Hoelt en haar moeder zaliger die zij aan de armen beloofd hebben, de somma van 50    
inkomsten 1723/1724 28 25-07-1723 een gift ontvangen uit handen van Frederik Boerrighter die zijn vrouw zaliger uit een liberaal hart aan de armen heeft gegeven, somma 5 5  
inkomsten 1723/1724 29 16-09-1723 heeft de huisvrouw van Klas Zwers een jaar intrest betaald van een kapitaal van 25 gld. met 1 5  
inkomsten 1723/1724 30 19-10-1723 opt kerkhof ontvangen als Berent Rostenbergh zijn kind is begraven de somma 2 3 10
inkomsten 1723/1724 31 20-10-1723 het laken weer gebracht daarbij   11  
inkomsten 1723/1724 32 09-11-1723 opt kerkhof ontvangen als Koertmaet is begraven somma   13 10
inkomsten 1723/1724 33   zelfde datum laken terug   2  
inkomsten 1723/1724 34 16-11-1723 op den kaerkhof ontfangen als Jan Gersen sijn kient is begraven somma   5 14
inkomsten 1723/1724 35 01-12-1723 op kerkhof ontvangen als Kloeten Bertien is begraven 1 4 6
inkomsten 1723/1724 36   02-12-1723 laken weer gebracht   4  
inkomsten 1723/1724 37 19-12-1723 Klijngen Henderick heeft het Ravijcker oertiesgelt betalt voor twe jaer de soma 3 10  
inkomsten 1723/1724 38 21-12-1723 heeft Jan Zwers (Zweers) betaald zijn huur van een stuk land 2 5  
inkomsten 1723/1724 39 21-12-1723 confrater Egbert Meijers      
inkomsten 1723/1724 40   Laeter 6 (1722?)      
inkomsten 1723/1724 41 26-12-1723 den 26 december met mijn konfraeters het block in De kaerke geopent en Daarin Bevonden 18 5  
inkomsten 1723/1724 42 05-01-1724 den 5 januwarijs bij laeken ontfangen als Noetvelt van Bargenthem (Nootvelt van Bergentheim) is begraven de Somma   5  
inkomsten 1723/1724 43 12-01-1724 den 12 januwarijs heeft Jan Valkman van Een stuckien saijlant de Huur bet 1    
inkomsten 1723/1724 44 12-01-1724 den 12 januwarijs op den kaerkhoef ontfangen als De Weduwe vrou Hoeftmans uit Roede Herte (herberg het Rode Hert in de Voorstraat) is begraven De Soma 1 14 6
inkomsten 1723/1724 45 13-01-1724 den 13 januwarijs het laeken Weder Gebraght daer bij ontfangen Somma   6  
inkomsten 1723/1724 46 13-01-1724 den 13 januwarijs met mijn konfraters het block in De Kaerke geopent en daer in Bevonden De Soma 17    
inkomsten 1723/1724 47 13-01-1724 den selven dietto het block op den kaerkhoef geopent en Daeruit ontvangen De Somma 1 15 10?
inkomsten 1723/1724 48 24-01-1724 den 24 januwarijs met kennenijse Van mijn konfraeters Weer ontfaengen De Soma Van Ses gulden 6    
inkomsten 1723/1724 49 31-01-1724 den 31 januwarijs van Gert Gersen van Brught ontvangen twe jaer intrese 2 16  
inkomsten 1723/1724 50 01-02-1724 den 1 februwarijs heeft Wijllem Lambers Een jaer intrese Betalt De Soma 1 5  
inkomsten 1723/1724 51 01-02-1724 den 1 februwarijs op den kaerkhof ontvangen als Klaes Gerris kneght is begraven   8 1?
inkomsten 1723/1724 52 02-02-1724 den 2 februwarijs mijn koenfraeter op den kaerkhof ontvangen als Henderick Santman sijn kient is begraven   15 6
inkomsten 1723/1724 53 02-02-1724 den 2 februwarijs heeft Klaes Gerriet het laeken wer gesturt daer bij ontvangen   4  
inkomsten 1723/1724 54 06-02-1724 den 6 februwarijs heeft Harmen Woelbink Een jaer Hur Betalt Van Een Haelf Dagh Werck Hoijland De Soma 2    
inkomsten 1723/1724 55 10-02-1724 den 10 februwarijs van Jan Jurijsen ontvangen Een jaer goeren Huer somma 2 13  
inkomsten 1723/1724 56 10-02-1724 den 10 februwarijs van Jan Vaelkman ontfangen De somma Drije gulden 3    
inkomsten 1723/1724 57 10-02-1724 den 10 februwarijs heeft Berrent Aberhams twe jaer paght intres Betalt van Een stuckin Laent en Een goeren De soma 9 12 0?
inkomsten 1723/1724 58   Sammen 69 0 10
inkomsten 1723/1724 59   Laeter 7      
inkomsten 1723/1724 60 ??-02-1724 heeft Jan Swers een jaar pacht betaald van een stuk land 2 5  
inkomsten 1723/1724 61 14-02-1724 heeft Slijngenberghs Toennijs een gifte aan de armen beloofd en ontvangen uit handen van Frerik Stoffer te Gramsbergen somma 1 16  
inkomsten 1723/1724 62 14-02-1724 van de rentmeester Jan (Van?) Remusdick (Jacobus? Van Riemsdijck) ontvangen een jaar oertiesgelt 8 3  
inkomsten 1723/1724 63 15-02-1724 Klaes Zwes huis, Jan Zweers hus (plaatsen waar de bussen geleegd worden)      
jnkomsten 1724/1725 01 20-02-1724 diaken: Mense Lambert Odinck, Hendrick Griemerinck van den Velde, B. Gehart Cramer, Hermen Swijsse van Loesen      
  hiaat        
inkomsten 1727/1728 01 23-02-1727 Warsse Flijrmans van Anne (Vlierman van Ane) een gift gegeven bij zijn leven somma 2 10  
inkomsten 1727/1728 02 27-04-1727 heeft Evert Slijngenbergh aangetoond dat zijn vader bij zijn leven een gift heeft gegeven aan de armen van Hardenbergh somma 60    
inkomsten 1727/1728 03 15-06-1727 heeft Jennegien Hooftmans bij haar leven een gifte gegeven aan de armen te Hardenberg somma 25    
inkomsten 1727/1728 04 06-07-1727 de weduwe Aaltien Imhof te Wielen bijhaar leven een gifte gegeven aan de armen van Hardenberg, dit is door Klaas Egberink betaald 20    
inkomsten 1727/1728 05 19-08-1727 heeft Grietien Reinders van Annevelde een gifte gegeven somma 8    
inkomsten 1727/1728 06 20-08-1727 begraven kind van Evert Holtmans   18 2
inkomsten 1727/1728 07   laken   3  
inkomsten 1727/1728 08 14-09-1727 begraven kind van Berent Cappelhof   6 10
inkomsten 1727/1728 09 16-09-1727 begraven Jan Slooten   9 6
inkomsten 1727/1728 10 08-10-1727 dat heir een soldoodt Honnebroock is begraven de stadtdeinner (stadsdienaar) op kerkhof ontfangen (soldaat Honnebroek?)   4 10
inkomsten 1727/1728 11   laken   2  
inkomsten 1727/1728 12 26-10-1727 van Hermen Wolbink ontfangen een ijaer pagt van hooilant 2    
inkomsten 1727/1728 13 28-10-1727 begraven Henderick van Olden 3 11 12
inkomsten 1727/1728 14   laken 1 2  
inkomsten 1727/1728 15 06-11-1727 van Willem Beedeker ontfangen dat sien ome Henderick de Klut (de Klute is Zweers) heeft belooft aan den armen van Hardenberg 5 4  
inkomsten 1727/1728 16 20-11-1727 begraven vrouw van kosters Gerrit Henderick   6  
inkomsten 1727/1728 17 21-11-1727 begraven kind van Willem Noordick (Norink)   19 6
inkomsten 1727/1728 18 30-11-1727 begraven Evert   9 6
inkomsten 1727/1728 19   laken   2  
inkomsten 1727/1728 20 05-12-1727 begraven Tommerman van Ane   12  
inkomsten 1727/1728 21 22-01-1728 betaald interest door huisvrouw van Hendrik Zweers 4    
inkomsten 1727/1728 22 24-01-1728 begraven vrouw van Henderik Deick (Dijk)   13 6
inkomsten 1727/1728 23   laken   2  
inkomsten 1727/1728 24 02-02-1728 huur ontfangen van een stukje land van de huisvrouw van Gerrit Swerst (Zweers) 2 14  
inkomsten 1727/1728 25 08-02-1728 van Berent Edelinck van Coevorde ontfangen van capitaal en ijntresse to samen 103 15  
inkomsten 1727/1728 26 12-02-1728 begraven Jannes ter Wijlen 1 5  
inkomsten 1727/1728 27   laken   2  
inkomsten 1728/1729 01 13-02-1728 begraven kind van Jan Valckman   5 8
inkomsten 1728/1729 02 20-02-1728 diakenen: Evert Vienke en Lubrtus Sierienk en Hermen Wijgmijenk en Lukas Albers      
inkomsten 1728/1729 03 17-02-1728 begraven kind van Jan Kramer   6 6
inkomsten 1728/1729 04   laken   2  
inkomsten 1728/1729 05 17-02-1728 van Swantijen op Olde Watrik (OldeWaterink) ontfangen   3  
inkomsten 1728/1729 06   dat sij laken op de khiste gebrukt heft van haar man laken (op de kist)   3  
inkomsten 1728/1729 07 03-04-1728 begraven zoon van Jan Gerritsen of Slukkijen   4 8
inkomsten 1728/1729 08 21-04-1728 begraven vrouw van Berent Bakker   8 12
inkomsten 1728/1729 09   laken   2  
inkomsten 1728/1729 10 24-04-1728 heft Geertijen IJansen weduwe van Klas Baks betalt een gieft die na haer doot soude betalt worden 50    
inkomsten 1728/1729 11 02-05-1728 van Klas Swers ontfangen een jaar goorenhuur 1 3  
inkomsten 1728/1729 12 22-05-1728 laken retour van zoon van Schonekamp   5  
inkomsten 1728/1729 13 30-05-1728 laken retour van Hermen IJentienk (Jentink)zijn vader van Brucht   3  
inkomsten 1728/1729 14 01-06-1728 laken retour van moeder van Evert Slingenberg   8 8
inkomsten 1728/1729 15 17-06-1728 in de kerke ontfangen dat vrou van Langen is begraven 2 19 4
inkomsten 1728/1729 16   aken (Vrouw Anna Helena Nijkerken, vrouw van Jonkheer Roelof van Langen in de kerk begraven of kerkdienst) 2 4  
inkomsten 1728/1729 17 23-06-1728 als jonker Schonekamp zijn vrouw is begraven in de kerke ontfangen   8 2
inkomsten 1728/1729 18   laken (De vrouw van Jonkheer Schonekamp is in de kerk begraven of kerkdienst)   5 8
inkomsten 1728/1729 19 16-07-1728 begraven Botter Geert   7 4
inkomsten 1728/1729 20   laken      
inkomsten 1728/1729 21 31-07-1728 begraven Hendrik van der Heijden   17 12
inkomsten 1728/1729 22   laken   2  
inkomsten 1728/1729 23 05-08-1728 begraven Jan Derksens Egbert   10  
inkomsten 1728/1729 24   laken   2  
inkomsten 1728/1729 25 10-08-1728 begraven Geertien Jansen huisvrouw van Klas Baks 1 5 12
inkomsten 1728/1729 26   laken   11  
inkomsten 1728/1729 27 17-08-1728 gift van Swantijen Waterink te Brucht 3 3  
inkomsten 1728/1729 28 28-08-1728 begraven de onderscholte   18 2
inkomsten 1728/1729 29   laken   5 8
inkomsten 1728/1729 30 15-09-1728 van de weduwe van Jan Lukessen of Olde Waterink van Brucht een jaar interesse betaald 4    
inkomsten 1728/1729 31 19-09-1728 een jaar intresse ontfangen van Klas Sweers (Zweers) 1 5  
inkomsten 1728/1729 32 19-09-1728 ontfangen van een half dagwerk hoilant agter Buels huis 2    
inkomsten 1728/1729 33 22-09-1728 laken retour van Wijggert Lammers van den Marijenberg   16 8
inkomsten 1728/1729 34 29-09-1728 begraven kind van Jan Derksen IJudit voor het laken   2  
inkomsten 1728/1729 35 11-11-1728 laken retour van Jan Jentink   6  
inkomsten 1728/1729 36 21-11-1728 begraven kind van Otto Port (Poort)   6 10
inkomsten 1728/1729 37 26-11-1728 begraven Jan Timmerman 1 11 10
inkomsten 1728/1729 38   laken   2  
inkomsten 1728/1729 39 12-12-1728 begraven kind van Lukas Gorius (Goris)   8 12
inkomsten 1728/1729 40 18-12-1728 begraven juffrou Smoks 5 6  
inkomsten 1728/1729 41 21-12-1728 begraven Berent Venbrugh uit de Venebrugge 2 18 2
inkomsten 1728/1729 42   laken retour 26 dec. 1    
inkomsten 1728/1729 43 22-12-1728 begraven twee kinderen in Geert Jansen hui s   2 4
inkomsten 1728/1729 44 29-12-1728 begraven Jan Luggis Lukes, laken niets?   12 6
inkomsten 1728/1729 45 02-01-1729 begraven een engelsman gestorven in de prins   8  
inkomsten 1728/1729 46   het laken weergebracht van Fredrik Bloemers daarbij gedaan (er is een engelsman gestorven in herberg de Prins)   6  
inkomsten 1728/1729 47 16-01-1729 begraven kind van Jan Bedeker   10  
inkomsten 1728/1729 48   laken   2  
inkomsten 1728/1729 49 25-01-1729 begraven huisvrouw van Evert Waijman 1   4
inkomsten 1728/1729 50   laken   2  
inkomsten 1728/1729 51 27-01-1729 begraven siekretaris Krul (secretaris Willem Hendrik Crull) 5 13  
inkomsten 1728/1729 52   laken   2  
inkomsten 1728/1729 53 08-02-1729 begraven vrouw van Oto Valkman   18 2
inkomsten 1728/1729 54   laken   2  
inkomsten 1728/1729 55 14-02-1729 busje geleegd bij Klas Swers (Zweers), de weduwe Kramers in de Swane (herberg de Zwaan)      
inkomsten 1728/1729 56 14-02-1729 een gift ontfangen van Hermen Wiegmink die Wiegert Lammerts en Grietien Ekenhorst van de Marienberg aan de armen beloofd hebben 25    
inkomsten 1729/1730 01 22-02-1729 diakenen: Lubbertus Sierink, Jan Rijghterink, Lucas Albers van Holtheimen, Berent Reinders van Ennevelde      
inkomsten 1729 etc. begraven 01 22-02-1729 in persensij van de doemine en mijn konfraters eenigge slijmme doijtte en eenigh vreemt gelt verkoeft daer voor ontfangen 2    
inkomsten 1729 etc. begraven 02 22-02-1729 Voer een olde tebaksdoese en een oltscheermes gekoeft dat bij de kieste was van een verstorven man   8  
inkomsten 1729 etc. begraven 03 02-04-1729 begraven het kind van de weduwe van Henderick van der Heijde   5  
inkomsten 1729 etc. begraven 04 05-04-1729 begraven kind van Henderik Evers   4 10
inkomsten 1729 etc. begraven 05   laken   2  
inkomsten 1729 etc. begraven 06 14-04-1729 begraven kind van Jan van Muien   7 4
inkomsten 1729 etc. begraven 07   laken   2  
inkomsten 1729 etc. begraven 08 21-04-1729 begraven Willem Noorink 3 16 14
inkomsten 1729 etc. begraven 09 28-04-1729 begraven kind van Aalle Poert   5 8
inkomsten 1729 etc. begraven 10   laken   3  
inkomsten 1729 etc. begraven 11 05-05-1729 begraven kind van Jan Sluckies   6 14
inkomsten 1729 etc. begraven 12   laken   2  
inkomsten 1729 etc. begraven 13 06-05-1729 op den kerckhoft ontfangen als Droostienen Evertien haer doeghters kint is begraven   3  
inkomsten 1729 etc. begraven 14 17-05-1729 begraven de meester uit Kramers huis 1 13 14
inkomsten 1729 etc. begraven 15   laken   6  
inkomsten 1729 etc. begraven 16 22-05-1729 heeft de weduwe Noorinks bij t laeken gestuurd 2 10  
inkomsten 1729 etc. begraven 17 24-05-1729 begraven de weduwe van Harmen Tiemerman 1 2 6
inkomsten 1729 etc. begraven 18   laken   6  
inkomsten 1729 etc. begraven 19 25-05-1729 begraven kind van Hendrik Evers   7  
inkomsten 1729 etc. begraven 20   laken   2  
inkomsten 1729 etc. begraven 21 22-06-1729 heeft Henderik Sweers op intresse betaald 2    
inkomsten 1729 etc. begraven 22 25-06-1729 begraven kind van Rotger Smeijt   9  
inkomsten 1729 etc. begraven 23   laken   2  
inkomsten 1729 etc. begraven 24 03-07-1729 begraven een zoon uit Tabernackels van Hoelthone   6  
inkomsten 1729 etc. begraven 25 07-08-1729 ontfangen van Harmen Wolbink vanLutten voor een half daghwerk hooijlaend sijnde alsoo betalt tot 1727 met 2    
inkomsten 1729 etc. begraven 26 14-08-1729 uit haenden van Henderik Baelehaer (Balderhaar) een gijfte ontfangen die sijn oem Egbert Baelehaer aan de armen beloofd had 25    
inkomsten 1729 etc. begraven 27 20-09-1729 bij 't laken ontfangen als de oude vrouw uit Jan Amsinks huis te Brucht is begraven   5 8
inkomsten 1729 etc. begraven 28 25-10-1729 begraven Gariet Ribberinck   16  
inkomsten 1729 etc. begraven 29   laken   2  
inkomsten 1729 etc. begraven 30 15-11-1729 bij 't laken ontfangen als een vrouw ui tWaeterinks huis te Bergenthem is begraven   12  
inkomsten 1729 etc. begraven 31 15-11-1729 begraven kind van Kaespeer Egberts Jan   6 12
inkomsten 1729 etc. begraven 32   laken   2  
inkomsten 1729 etc. begraven 33 17-12-1729 begraven kind van Aarent Kartmats (Kortmaat)   7 4
inkomsten 1729 etc. begraven 34       2  
inkomsten 1729 etc. begraven 35 26-12-1729 begraven kind van Jan op Hof   10 8
inkomsten 1729 etc. begraven 36   laken   2  
inkomsten 1729 etc. begraven 37 07-01-1730 begraven Schrams Engelle   14  
inkomsten 1729 etc. begraven 38   laken   5 8
inkomsten 1729 etc. begraven 39 18-01-1730 begraven kind van Jan Smeits Gerrit   8  
inkomsten 1729 etc. begraven 40   laken   2  
inkomsten 1729 etc. begraven 41 19-01-1730 ontfangen huur van een half dagwerk hooilandvan Harmen Wolbink 2    
inkomsten 1729 etc. begraven 42 27-01-1730 bij 't laken ontfangen als Luigies Hijlle is begraven van Ane   5 8
inkomsten 1729 etc. begraven 43 19-03-1730 van Jan Lugies van Aene een gifte ontfangen die sien moeder zaliger Hillegien Jansen aan de armen beloofd had 20    
inkomsten 1729 etc. begraven 44 20-03-1730 begraven kind van Koorneelis Kraak   12  
inkomsten 1729 etc. begraven 45   laken   5  
inkomsten 1729 etc. begraven 46 26-04-1730 begraven vrouw Hooftmans 2 15 6
inkomsten 1729 etc. begraven 47   laken retour 30 april   11  
inkomsten 1729 etc. begraven 48 30-4-1730 bij 't laken gestuurd van de heer van Langen (waarschijnlijk overlijden van de schoonmoeder van de Heer Van Langen, dit was Swane Pensea Blanckvoort, de weduwe van Dirck Willem Nijkercken) 3    
inkomsten 1729 etc. begraven 49 18-05-1730 van Waatrinck van Bergenthem bij laaken ontfangen   12  
inkomsten 1729 etc. begraven 50 27-05-1730 begraven Rutger Smit 2 15 8
inkomsten 1729 etc. begraven 51   laken   2  
inkomsten 1729 etc. begraven 52 25-06-1730 begraven kind van Haker Lukes   12  
inkomsten 1729 etc. begraven 53 25-06-1730 begraven kind van borgemeist. Rostbrg (burgemeester Rustenberg) 1 14 4
inkomsten 1729 etc. begraven 54   laken 2    
inkomsten 1729 etc. begraven 55 27-08-1730 begraven Sloatien   7 6
inkomsten 1729 etc. begraven 56 27-08-1730 begraven kind van Boter Geers   4 6
inkomsten 1729 etc. begraven 57 27-08-1730 bij laken ontfangen van Hermen in deVennebruege   5 8
inkomsten 1729 etc. begraven 58 03-09-1730 begraven kind van Garrit Vinke   10  
inkomsten 1729 etc. begraven 59 03-09-1730 begraven Lammen dogte 1 4  
inkomsten 1729 etc. begraven 60   laken   9 8
inkomsten 1729 etc. begraven 61 03-09-1730 begraven kind van Harmen Sijrijnk 1 2  
inkomsten 1729 etc. begraven 62 19-09-1730 heeft Klaas Sweers een jaar intresse betaald van 1729 1 5  
inkomsten 1729 etc. begraven 63 20-09-1730 begraven vrouw van Evert de Vinke 2   12
inkomsten 1729 etc. begraven 64   laken   11  
inkomsten 1729 etc. begraven 65 24-09-1730 begraven Hendrikin Gerritsen   13 8
inkomsten 1729 etc. begraven 66   laken   3  
inkomsten 1729 etc. begraven 67 24-09-1730 bij 't laken ontfangen als de vrouwe van de Blauenkam is begraven   4  
inkomsten 1729 etc. begraven 68 03-10-1730 begraven vrouw van Willem Rutgers   11 2
inkomsten 1729 etc. begraven 69   laken   2  
inkomsten 1729 etc. begraven 70 01-10-1730 begraven kind van Anne Maeteka   5 10
inkomsten 1729 etc. begraven 71   laken   1  
inkomsten 1729 etc. begraven 72 01-10-1730 bij laken ontfangen als Hermen uit deVennebruge is begraven   5 8
inkomsten 1729 etc. begraven 73 01-10-1730 begraven Jan Jursen   7 4
inkomsten 1729 etc. begraven 74   laken   2  
inkomsten 1729 etc. begraven 75 06-12-1730 begraven Jan Waterink te Bergentheim   11  
inkomsten 1729 etc. begraven 76 12-12-1730 begraven Geese Slooten   12  
inkomsten 1729 etc. begraven 77   laken   3  
inkomsten 1729 etc. begraven 78 26-12-1730 van Eevert Vinck een gifte ontfangen die sien vrouw zaliger Annegien van Holt aan de armen beloofd hadde 20    
inkomsten 1729 etc. begraven 79 28-12-1730 begraven vrouw Bouwhuis uit den Marienberg   8  
inkomsten 1729 etc. begraven 80 19-01-1731 begraven kind van Gerrit Hofsink   16 10
inkomsten 1729 etc. begraven 81   laken   5 8
inkomsten 1729 etc. begraven 82 03-02-1731 begraven Aaltien, vrouw van Luckes Loabers 2 7 12
inkomsten 1729 etc. begraven 83 06-02-1731 begraven Geese Nijmans   11  
inkomsten 1729 etc. begraven 84   laken   5 8
inkomsten 1729 etc. begraven 85 16-02-1731 begraven kind van Louwerens Woelders   10 4
inkomsten 1729 etc. begraven 86   laken   2  
inkomsten 1729 etc. begraven 87 24-02-1731 begraven vrouw van Egbert Vinke      
inkomsten 1729 etc. begraven 88 03-03-1731 begraven kind van Evers Geese      
inkomsten 1729 etc. begraven 89 08-03-1731 begraven Aleida, dochter van vrouw Kraemers      
inkomsten 1729 etc. begraven 90 13-03-1731 begraven Berent Boerrigter      
inkomsten 1729 etc. begraven 91 16-03-1731 begraven kind van Willem Dries      
inkomsten 1729 etc. begraven 92 26-03-1731 begraven Blauwgeers van der Scheer      
inkomsten 1729 etc. begraven 93 26-03-1731 begraven Altien Willems      
inkomsten 1729 etc. begraven 94 26-03-1731 begraven Albert van de Becke      
inkomsten 1729 etc. begraven 95 12-04-1731 begraven Fennegien, dochter van burgemeester Jan Smit      
inkomsten 1729 etc. begraven 96 15-04-1731 begraven kind van Kamer Derck      
inkomsten 1729 etc. begraven 97 21-04-1731 begraven kind van burgemeester Jan Smit      
inkomsten 1729 etc. begraven 98 21-04-1731 begraven Sluckies Fenne      
inkomsten 1729 etc. begraven 99 29-04-1731 ontvangen van Harmen Wolbinck voor huir van hoijlandt 2    
inkomsten 1729 etc. begraven 100 02-05-1731 ontvangen van Hendrik Venebrugge een gift dat zijn vader zaliger Berent Venebrugge aan de armen beloofd had 25    
inkomsten 1729 etc. begraven 101 03-06-1731 begraven vrouw van Jan Lugies      
inkomsten 1729 etc. begraven 102 03-06-1731 begraven kind van Hendriek Hutten      
inkomsten 1729 etc. begraven 103 03-06-1731 begraven Belijen Egbert      
inkomsten 1729 etc. begraven 104 17-08-1731 begraven kind van Lambert Gooris      
inkomsten 1729 etc. begraven 105 25-08-1731 begraven kind van Jan Kremer      
inkomsten 1729 etc. begraven 106 30-10-1731 begraven Hermen Smit      
inkomsten 1729 etc. begraven 107 14-11-1731 begraven Jasper Zweers 2 2 4
inkomsten 1729 etc. begraven 108 12-01-1732 begraven kind van burgemeester Gerrit Hofsink      
inkomsten 1729 etc. begraven 109 26-01-1732 begraven zoon van Hermen Aabrams      
inkomsten 1729 etc. begraven 110 30-01-1732 begraven kind van Luikes Goorus      
inkomsten 1729 etc. begraven 111 09-02-1732 begraven kind van Derck Lambers      
inkomsten 1729 etc. begraven 112 13-02-1732 begraven Gerrit Baerslagh      
inkomsten 1729 etc. begraven 113 06-03-1732 begraven Jan Smit Gerrit      
inkomsten 1729 etc. begraven 114 17-03-1732 begraven Lutgers S. . .      
inkomsten 1729 etc. begraven 115 02-04-1732 begraven Gesienne Cruls      
inkomsten 1729 etc. begraven 116 04-04-1732 begraven Toenes Geersen      
inkomsten 1729 etc. begraven 117 22-05-1732 begraven kind van Kamer Jan      
inkomsten 1729 etc. begraven 118 27-06-1732 begraven vrouw Molkenboers (in de kerk ontvangen)      
inkomsten 1729 etc. begraven 119 18-07-1732 begraven Beerent Jansen (zijn dochter wasJennegien van Belt)      
inkomsten 1729 etc. begraven 120 29-07-1732 begraven vrouw van Jan Ribberinck      
inkomsten 1729 etc. begraven 121 20-11-1732 begraven vrouw van Egbert Kamverbeeken      
inkomsten 1729 etc. begraven 122 26-11-1732 begraven kind van Willem Neijmans      
inkomsten 1729 etc. begraven 123 24-12-1732 begraven Hillegien Lambers van Bergentheim      
inkomsten 1729 etc. begraven 124 28-12-1732 begraven kind van Kraak Aale      
inkomsten 1729 etc. begraven 125 02-01-1733 begraven Jakoops      
inkomsten 1729 etc. begraven 126 20-01-1733 begraven Hendrickien Derk      
inkomsten 1729 etc. begraven 127 28-01-1733 begraven Teijis Trine      
inkomsten 1729 etc. begraven 128 29-01-1733 begraven de heer Meetsma      
inkomsten 1729 etc. begraven 129 05-02-1733 begraven Jan Hofsink      
inkomsten 1729 etc. begraven 130 10-02-1733 begraven Swaanne Hofsinck      
inkomsten 1729 etc. begraven 131 18-02-1733 van Kaamer Lambert van Baelder een kappitael ontfangen heerkoomende van Annegien van Holt of Reijders, husfrouwe van Egbert van Holt saaliger en de diackonneije als erfgenaame heeft getrocken een somme van f. 100, 00 100    
inkomsten 1729 etc. begraven 132 24-02-1733 begraven Santjenne      
inkomsten 1729 etc. begraven 133 02-03-1733 ontfangen vijftig guld. van de heer Michiel Radenga hetgeen sijn oom wijlen de heer G. M. Meetsma bij testament heeft gegeven 50    
inkomsten 1729 etc. begraven 134 04-03-1733 begraven kind van Otto Poort      
inkomsten 1729 etc. begraven 135 12-02-1733 begraven kind van Jurrijen Rigter      
inkomsten 1729 etc. begraven 136 28-02-1733 begraven kind van Visschers Gerrits soon Jan      
inkomsten 1729 etc. begraven 137 06-05-1733 begraven Bertijna Hooftmans      
inkomsten 1729 etc. begraven 138 17-05-1733 begraven kind van Abraham van der Heijde      
inkomsten 1729 etc. begraven 139 03-06-1733 begraven vrouw van Camer Jans Gerrit      
inkomsten 1729 etc. begraven 140 11-06-1733 begraven kind van Jan van Muijen      
inkomsten 1729 etc. begraven 141 08-07-1733 begraven Albertin Derks      
inkomsten 1729 etc. begraven 142 10-07-1733 begraven burgemeester Gerrit Santman      
inkomsten 1729 etc. begraven 143 12-07-1733 begraven kind van Jan van der Heijde      
inkomsten 1729 etc. begraven 144 19-07-1733 van de weduwe van Hermen Wulbink tot Lutten ontfangen vier gld. voor twe jaer pagt van hooijlant 4    
inkomsten 1729 etc. begraven 145 20-08-1733 begraven Hendrik Rigterink      
inkomsten 1729 etc. begraven 146 28-08-1733 begraven Struven vrouw van de Scheer (Stroeve)      
inkomsten 1729 etc. begraven 147 15-10-1733 begraven oudburgemeester Gerrit Sijrink      
inkomsten 1729 etc. begraven 148 24-10-1733 begraven Willem Rotgers      
inkomsten 1729 etc. begraven 149 28-12-1733 Hend. Tacman en Jan Klinge 3 jaer oortjes geltbetaelt waer met het jaar 1726 is voldaen met 5 5  
inkomsten 1729 etc. begraven 150 08-01-1734 begraven de huisvrouw van Jacop Ophof      
inkomsten 1729 etc. begraven 151 26-01-1734 begraven Kotmaets Jacop      
inkomsten 1729 etc. begraven 152 04-03-1734 begraven kind van Jan Kremer      
inkomsten 1729 etc. begraven 153 28-03-1734 begraven kind van Hendrik Evers      
inkomsten 1729 etc. begraven 154 03-04-1734 begraven Hermijna van Borne vrouw Kramers      
inkomsten 1729 etc. begraven 155 10-04-1734 begraven Lambert Kremer      
inkomsten 1729 etc. begraven 156 12-04-1734 begraven Hendrik Santman      
inkomsten 1729 etc. begraven 157 17-04-1734 begraven Maria Goorhuijs      
inkomsten 1729 etc. begraven 158 21-04-1734 begraven kind van Jan van Muijen      
inkomsten 1729 etc. begraven 159 15-06-1734 begraven Jan Hooftman      
inkomsten 1729 etc. begraven 160 18-06-1734 begraven vrouw Odink      
inkomsten 1729 etc. begraven 161 29-06-1734 begraven juffer Maria Krulls      
inkomsten 1729 etc. begraven 162 17-07-1734 begraven kind van Karel Venebrug      
inkomsten 1729 etc. begraven 163 29-08-1734 begraven Jan Ribberink      
inkomsten 1729 etc. begraven 164 03-09-1734 begraven kind van Lambert Odink      
inkomsten 1729 etc. begraven 165 03-09-1734 begraven Evert Slingenberg      
inkomsten 1729 etc. begraven 166 10-09-1734 begraven kind van Abram van der Heijde      
inkomsten 1729 etc. begraven 167 09-11-1734 begraven kind van Willem Dries      
inkomsten 1729 etc. begraven 168 02-12-1734 begraven Tabbernakel van Holthoene      
inkomsten 1729 etc. begraven 169 02-12-1734 begraven vrouw van de Vastenouwe die gestorven isten huize van burgemeester Berent Rustenberg      
inkomsten 1729 etc. begraven 170 08-12-1734 begraven Berent Nijman      
inkomsten 1729 etc. begraven 171 03-01-1735 begraven Keijster Fenne      
inkomsten 1729 etc. begraven 172 04-01-1735 begraven Jenne Hofsink      
inkomsten 1729 etc. begraven 173 06-01-1735 begraven kind van Abraham van der Heijne      
inkomsten 1729 etc. begraven 174 16-01-1735 begraven Anna Sweers      
inkomsten 1729 etc. begraven 175 19-01-1735 begraven vrouw van Jan Munekemij      
inkomsten 1729 etc. begraven 176 04-02-1735 begraven Egbert Cremer      
inkomsten 1729 etc. begraven 177 06-02-1735 begraven Windtmaker sijn kint ( molenaar?)      
inkomsten 1729 etc. begraven 178 12-02-1735 begraven Ruijter Derks Feijije      
inkomsten 1729 etc. begraven 179 24-04-1735 ontfangen van die wed. van Derk Lambers van Goorenhuur 1 15  
inkomsten 1729 etc. begraven 180 30-04-1735 begraven kind van Willem Gooris      
inkomsten 1729 etc. begraven 181 08-05-1735 van Allebert Wollebink ontfangen voor twee jaar huer van een half daghwerk hoijlant die somma van 4    
inkomsten 1729 etc. begraven 182 26-05-1735 begraven Geteruit, vrouw van Gerrit Kusters      
inkomsten 1729 etc. begraven 183 03-06-1735 begraven kind van Jan van Muijen      
inkomsten 1729 etc. begraven 184 05-07-1735 begraven vrouw van Willem Hofsinck      
inkomsten 1729 etc. begraven 185 12-07-1735 begraven Engeltin van Boorrene (Borne)      
inkomsten 1729 etc. begraven 186 17-07-1735 begraven juffrou Monnicke van Olen      
inkomsten 1729 etc. begraven 187 16-08-1735 begraven Arent Hofsijnck      
inkomsten 1729 etc. begraven 188 10-09-1735 begraven dochter van dominee Ter Poorten      
inkomsten 1729 etc. begraven 189 21-09-1735 begraven dochter van Jan Gerrits Wolders      
inkomsten 1729 etc. begraven 190 08-10-1735 begraven kind van Gerrit Bos      
inkomsten 1729 etc. begraven 191 09-10-1735 begraven BlauGeers Fenne      
inkomsten 1729 etc. begraven 192 29-11-1735 begraven kind van Jan de Groote      
inkomsten 1729 etc. begraven 193 08-12-1735 begraven kind van burgemeester Rustenberg      
inkomsten 1729 etc. begraven 194 24-12-1735 begraven Schijper Willem      
inkomsten 1729 etc. begraven 195 28-12-1735 begraven Meister Berrens Merrie (meester BerendsMarie)      
inkomsten 1729 etc. begraven 196 07-01-1736 begraven Jan Slooten      
inkomsten 1729 etc. begraven 197 10-01-1736 begraven kind van Willem Neijman      
inkomsten 1729 etc. begraven 198 15-02-1736 begraven in de kerk: de heer van Langen sijn vrouwen moeder (? in de kerk begraven zie 1728 en 1730)      
inkomsten 1729 etc. begraven 199 19-04-1736 begraven Albert Mollink van Bergentheim      
inkomsten 1729 etc. begraven 200 12-05-1736 begraven vrouw van Jan Egberink      
inkomsten 1729 etc. begraven 201 21-05-1736 begraven vrouw van Hackers Geert tot Loosen      
inkomsten 1729 etc. begraven 202 07-06-1736 begraven vrouw van Wilm Bedeker      
inkomsten 1729 etc. begraven 203 19-06-1736 begraven Hendrik Matekate      
inkomsten 1729 etc. begraven 204 11-07-1736 begraven Egbert Meijer      
inkomsten 1729 etc. begraven 205 22-07-1736 van Albert Wulbink tot Lutten ontfangen 4 gld. voor pagt van een half daghwerk hooijlant bij Builshuis tot Ane waermede het jaer 1734 en 1735 is betaelt 4    
inkomsten 1729 etc. begraven 206 20-09-1736 begraven Jan Gerrits      
inkomsten 1729 etc. begraven 207 19-10-1736 begraven kind van Derk Krull      
inkomsten 1729 etc. begraven 208 06-11-1736 begraven kind van Jan Pot      
inkomsten 1729 etc. begraven 209 06-11-1736 begraven kind van Roelef Westerman      
inkomsten 1729 etc. begraven 210 19-12-1736 begraven Aeltjen, huisvrouw van Berent Ophof uit Cortmaets Aerents huis      
inkomsten 1729 etc. begraven 211 28-12-1736 begraven Aeltjen uit de Veenebrugge      
inkomsten 1729 etc. begraven 212 12-01-1737 begraven Berentin Jansen, wed. van Jasper Zweers      
inkomsten 1729 etc. begraven 213 26-01-1737 begraven Derk Gerrit de Groot      
inkomsten 1729 etc. begraven 214 19-02-1737 begraven Jan Loo en kint      
inkomsten 1729 etc. begraven 215 26-03-1737 begraven Reinties Grite      
inkomsten 1729 etc. begraven 216 03-04-1737 begraven Harmen Rigterink      
inkomsten 1729 etc. begraven 217 06-04-1737 begraven Reintes Harmen      
inkomsten 1729 etc. begraven 218 07-05-1737 als Schoonekamp in die karck is begraaven (Schonekamp in de kerk begraven)      
inkomsten 1729 etc. begraven 219 17-05-1737 begraven weduwe van Gerrit Bloemers (dit moet Eva Bussemaker zijn de weduwe van de koster en schoolmeester Gerrit Mensen Bloemers)      
inkomsten 1729 etc. begraven 220 06-06-1737 begraven vrouw van Jan Valkman      
inkomsten 1729 etc. begraven 221 25-07-1737 begraven Jannes Veenebrug      
inkomsten 1729 etc. begraven 222 10-08-1737 begraven kind van Kaamer Jans Gerrit      
inkomsten 1729 etc. begraven 223 25-08-1737 Egbert Broeckroelef van Radewick heeft op het oortens gelt betaalt 6    
inkomsten 1729 etc. begraven 224 03-09-1737 begraven kind van Henderick van de Becke      
inkomsten 1729 etc. begraven 225 24-09-1737 vrouw van Teunes Berents uit die Meene      
inkomsten 1729 etc. begraven 226 28-12-1737 begraven Kreemer Jenne      
inkomsten 1729 etc. begraven 227 01-03-1738 als Schonekamp is begraven in de kerk (in de kerk begraven Schonekamp)      
inkomsten 1729 etc. begraven 228 07-04-1738 begraven kind van burgemeester Jan van Munster      
inkomsten 1729 etc. begraven 229 04-05-1738 Hendrieken, dochter van Kamerjans      
inkomsten 1729 etc. begraven 230 19-08-1738 begraven burgemeester Berent Rustenbergh      
inkomsten 1729 etc. begraven 231 28-10-1738 begraven burgemeester Willem Masen      
inkomsten 1729 etc. begraven 232 11-11-1738 begraven kind van Kamer Volkert      
inkomsten 1729 etc. begraven 233 26-11-1738 begraven weduwe Sierink      
inkomsten 1729 etc. begraven 234 02-12-1738 begraven Hermen Tijes van het Holt sin vriuijs      
inkomsten 1729 etc. begraven 235 27-12-1738 begraven Jannigin Bloemers      
inkomsten 1729 etc. begraven 236 13-02-1739 begraven Hendrik Venebrug      
inkomsten 1729 etc. begraven 237 07-03-1739 begraven Crasse moeje (dit zal Lucretia van Hattum zijn vrouw van onderstaande Levert Derksen)      
inkomsten 1729 etc. begraven 238 14-03-1739 begraven Levert Derks      
inkomsten 1729 etc. begraven 239 20-04-1739 heeft Derck Laambers betaelt een jaer goorenhuer      
inkomsten 1729 etc. begraven 240 28-04-1739 begraven Levert Posdijk      
inkomsten 1729 etc. begraven 241 12-05-1739 begraven Tunijsjen Waterink van Brugt      
inkomsten 1729 etc. begraven 242 14-05-1739 begraven Lambers sijn moeder      
inkomsten 1729 etc. begraven 243 17-05-1739 ontvangen van de weduwe Rustenbergswegens een liberale gifte van haar vader en moeder saliger een somma van 20 gld. (dit is Jennigje Leferts van de Vegte weduwe van Berend Janszn. Rustenburg, zij betaald voor haar ouders Lucretia en Levert) 20    
inkomsten 1729 etc. begraven 244 14-06-1739 van Wolters Asse van Lotten ontvangen een liberale gifte      
inkomsten 1729 etc. begraven 245 25-06-1739 heeft Albert Wolberenk tot Lotten (Wolbink te Lutten) betaelt 3 jaeren pagt van een half dagwerk hooilant met 6 gld. sijnde voldaan 1736, 1737 en 1738 6    
inkomsten 1729 etc. begraven 246 25-07-1739 begraven Henderk Schuter      
inkomsten 1729 etc. begraven 247 08-08-1739 begraven Derk Stroefen      
inkomsten 1729 etc. begraven 248 09-08-1739 van Harmen Stroefen vier gld. welke sijn vader saliger Derk Stroefen uit een liberale harte aan de armen heeft gegeven (Stroeve) 4    
inkomsten 1729 etc. begraven 249 19-08-1739 begraven Gerrit Volkers      
inkomsten 1729 etc. begraven 250 22-08-1739 begraven vrouw van de Kijpe      
inkomsten 1729 etc. begraven 251 14-09-1739 begraven Blau Fenne      
inkomsten 1729 etc. begraven 252 22-09-1739 begraven zoon van Derk Krul      
inkomsten 1729 etc. begraven 253 11-10-1739 ontvangen van Arent Ulenberg 25 caroly gld. dewelke Jan Boes saliger uit een liberale gifte aan de armen heeft gegeven 25    
inkomsten 1729 etc. begraven 254 26-10-1739 begraven Krak Havijk (Hadewich Kraak)      
inkomsten 1729 etc. begraven 255 24-11-1739 begraven vrouw van Swartjans Hannes      
inkomsten 1729 etc. begraven 256 16-01-1740 begraven Smoes      
inkomsten 1729 etc. begraven 257 19-01-1740 begraven Camer Jan      
inkomsten 1729 etc. begraven 258 24-01-1740 begraven Dieter      
inkomsten 1729 etc. begraven 259 27-01-1740 heeft de huisvrouw van Harmen Zwijze tot Loosen uit een liberale gifte aan de armen gegeven 3 3  
inkomsten 1729 etc. begraven 260 02-02-1740 begraven kind van Bosmaens      
inkomsten 1729 etc. begraven 261 03-02-1740 begraven Harmen Aberhams      
inkomsten 1729 etc. begraven 262 07-02-1740 ontvangen van Egbert Camferbeek 5 gld. 2st. waar mee zij haar oortjesgeld hebben voldaan 5 2  
inkomsten 1729 etc. begraven 263 25-02-1740 begraven Kasper van Hamborg      
inkomsten 1729 etc. begraven 264 27-02-1740 begraven Frerick Bloemers      
inkomsten 1729 etc. begraven 265 01-03-1740 begraven moeder van Habert (ws. Habers zie verder)      
inkomsten 1729 etc. begraven 266 01-03-1740 begraven kind van Albert Overman      
inkomsten 1729 etc. begraven 267 02-03-1740 begraven kind van Willem Hofsinck      
inkomsten 1729 etc. begraven 268 15-03-1740 begraven zoon van Wessel Timmerman      
inkomsten 1729 etc. begraven 269 20-03-1740 begraven dochter van Lambert Goris      
inkomsten 1729 etc. begraven 270 22-03-1740 begraven dochter van Henderik Goris      
inkomsten 1729 etc. begraven 271 08-04-1740 begraven dochter van Jan Baartslag (Baarslag)      
inkomsten 1729 etc. begraven 272 08-04-1740 begraven dochter van weduwe van Henderik Schutte      
inkomsten 1729 etc. begraven 273 09-04-1740 begraven zoon van Jan Zwers (Zweers)      
inkomsten 1729 etc. begraven 274 12-04-1740 begraven dochter van Jeurien Rigterink      
inkomsten 1729 etc. begraven 275 16-04-1740 begraven dochter van Kernelis Krack (Cornelis Kraak)      
inkomsten 1729 etc. begraven 276 16-04-1740 begraven Willem Eulderink van Brogt (Uelderink)      
inkomsten 1729 etc. begraven 277 17-04-1740 begraven dochter van van die Paater      
inkomsten 1729 etc. begraven 278 23-04-1740 begraven zoon van Jan Harmen van Dik (van Dijk)      
inkomsten 1729 etc. begraven 279 26-04-1740 begraven dochter van Gerrit van Dik (van Dijk)      
inkomsten 1729 etc. begraven 280 27-04-1740 begraven zoon van Berent Kappelhof      
inkomsten 1729 etc. begraven 281 29-04-1740 begraven zoon van Jan Geersen      
inkomsten 1729 etc. begraven 282 30-04-1740 begraven zoon van Jan Zweers      
inkomsten 1729 etc. begraven 283 01-05-1740 begraven zoon en dochter van Gerrit Valkman      
inkomsten 1729 etc. begraven 284 04-05-1740 begraven zoon van Gerrit Valkman      
inkomsten 1729 etc. begraven 285 06-05-1740 begraven Hilgien op den Marienberg      
inkomsten 1729 etc. begraven 286 10-05-1740 begraven dochter van Gerrit Valkman      
inkomsten 1729 etc. begraven 287 15-05-1740 begraven zoon van Lange Anne      
inkomsten 1729 etc. begraven 288 20-05-1740 begraven zoon van Berent Willems      
inkomsten 1729 etc. begraven 289 22-05-1740 begraven zoon van Cornelis die Wintmaker      
inkomsten 1729 etc. begraven 290 24-05-1740 begraven dochter van Henderik Evers      
inkomsten 1729 etc. begraven 291 03-06-1740 begraven Albertin Slooten      
inkomsten 1729 etc. begraven 292 07-06-1740 begraven zoon van Lambert Goris      
inkomsten 1729 etc. begraven 293 08-06-1740 begraven Egbert Munnekemeijer      
inkomsten 1729 etc. begraven 294 14-06-1740 begraven zoon van de weduwe van Hendrik Schutte      
inkomsten 1729 etc. begraven 295 15-06-1740 begraven vrouw van Iden Berent (Yden Berent)      
inkomsten 1729 etc. begraven 296 21-06-1740 begraven dochter van Egbert Henderick      
inkomsten 1729 etc. begraven 297 22-06-1740 van Willem Dris (Dries) sien vrouw ontvangen tien gulden, is gekomen van haar knecht Kasper als die overleden is      
inkomsten 1729 etc. begraven 298 25-06-1740 begraven schoonmoeder van Yden Berent      
inkomsten 1729 etc. begraven 299 26-06-1740 begraven zoon van Zwart Fenne      
inkomsten 1729 etc. begraven 300 09-07-1740 begraven zoon van Cornelis Kraak      
inkomsten 1729 etc. begraven 301 10-07-1740 door Geesien Munnekemeijer uit Lutten uit liberale gifte gegeven aan de armen      
inkomsten 1729 etc. begraven 302 12-07-1740 begraven vrouw van Lambert Goris      
inkomsten 1729 etc. begraven 303 31-07-1740 van Luijkes Albers ontvangen 30 gld. door Egbert Jansen Munnekemeijer bij testament aan de armen betaalt 30    
inkomsten 1729 etc. begraven 304 06-08-1740 begraven Derrick Krol (Crul)      
inkomsten 1729 etc. begraven 305 07-08-1740 heeft Derrick Lambers een jaar goorenhuur betaalt waarmee het jaar 1739 is voldaan      
inkomsten 1729 etc. begraven 306 30-08-1740 begraven Droststinen Evert      
inkomsten 1729 etc. begraven 307 03-09-1740 begraven dochter van Lambert te Ennevelde      
inkomsten 1729 etc. begraven 308 11-09-1740 heeft Egbert Habers van Ane gebracht twintig gld. hetwelk zijn schoonmoeder Gerbrig van den Oldenhof aan de armen had gegeven 20    
inkomsten 1729 etc. begraven 309 29-09-1740 begraven een vreemde man      
inkomsten 1729 etc. begraven 310 01-10-1740 begraven in de kerk zoon van de predikant Jan Jelle ter Poorten (in de kerk werd de zoon van de dominee begraven)      
inkomsten 1729 etc. begraven 311 11-10-1740 begraven Derk Eunk (Odink)      
inkomsten 1729 etc. begraven 312 16-10-1740 heeft Henderick Hendericksen van die Balderhaar betaalt 100 gld. voor sijn broeder Gerrit Goris te Baalder 100    
inkomsten 1729 etc. begraven 313 26-10-1740 begraven Maria Uelderink van Brugt      
inkomsten 1729 etc. begraven 314 06-11-1740 heeft vrouw Uelderink van Brugt een liberale gifte gegeven      
inkomsten 1729 etc. begraven 315 27-11-1740 de dokter van de Velde een gifte gegeven van   6  
inkomsten 1729 etc. begraven 316 01-12-1740 begraven dochter van de weduwe van Henderik Schutte      
inkomsten 1729 etc. begraven 317 30-12-1740 begraven Berent Venebrugge      
inkomsten 1729 etc. begraven 318 03-01-1741 begraven Jan Jurrien Gerrit      
inkomsten 1729 etc. begraven 319 11-01-1741 begraven Jan Odink van Den Velde      
inkomsten 1729 etc. begraven 320 24-01-1741 begraven Eva Kremers      
inkomsten 1729 etc. begraven 321 05-02-1741 heeft Egbert van Den Velde uit Jonkers huis een liberale gifte gegeven van 10    
inkomsten 1729 etc. begraven 322 15-04-1741 begraven zoon van Gerrit Valkman      
inkomsten 1729 etc. begraven 323 25-04-1741 begraven moeder van Jan Nijman      
inkomsten 1729 etc. begraven 324 03-05-1741 begraven Willem Bedeker      
inkomsten 1729 etc. begraven 325 07-05-1741 heeft Alberts Gerrit van Heemse aan de diakonie gebracht 25 gld. zijnde door zwager Berent uit Kleinjans tot Holtheme gegeven 25    
inkomsten 1729 etc. begraven 326 09-05-1741 begraven zoon van Jan Moleman      
inkomsten 1729 etc. begraven 327 14-05-1741 van Albert Wolbink van Lutten ontvangen vier gld. hooipacht      
inkomsten 1729 etc. begraven 328 28-05-1741 heeft Jan Lambers van Anevelde gebracht tien gld. hetwelk zijn moeder zaliger beloofd had aan de armen      
inkomsten 1729 etc. begraven 329 31-05-1741 begraven Pauwel Norink      
inkomsten 1729 etc. begraven 330 21-06-1741 begraven Henderiken Jansen      
inkomsten 1729 etc. begraven 331 25-08-1741 heeft Gerrit Henderiksen uitTappernakels (Tabernakels) van de Scheer gebracht vier gld. dat zijn moeder beloofd hadde aan de armen 4    
inkomsten 1729 etc. begraven 332 17-09-1741 ontvangen van Fennegien Bloemers vijfentwintig gulden, hetwelk Frerik Bloemers saliger bij testament aan de armen hadde gelegateerd 25    
inkomsten 1729 etc. begraven 333 27-09-1741 begraven vrouw van Jan Bedeker      
inkomsten 1729 etc. begraven 334 19-11-1741 ontvangen van Jan Konings uit Holthemerbroek drie gld. dat zijn broer beloofd hadde aan de armen 3    
inkomsten 1729 etc. begraven 335 04-12-1741 begraven Asse Marienberg      
inkomsten 1729 etc. begraven 336 23-12-1741 ontvangen het oortjesgeld van Radewijk, sijnde tot 1734 voldaan 8 6  
inkomsten 1729 etc. begraven 337   voogdij kerkmeesterboek en goedsheren, 1709 tot 1819      
inkomsten 1729 etc. begraven 338 29-12-1741 begraven vrouw van Frederik Boerrigter      
inkomsten 1729 etc. begraven 339 27-01-1742 begraven moeder van Hermen Wiegmink      
inkomsten 1729 etc. begraven 340 10-02-1742 heeft burgemeester Lambert Odink aan de diakonie betaald 40 car. gld. welke zijn overleden vader en moeder aan de diakonie hadden beloofd 40    
inkomsten 1729 etc. begraven 341 12-02-1742 begraven kind van Derk Lambers      
inkomsten 1729 etc. begraven 342 08-03-1742 begraven Oelbert Reiners van Bergentheim      
inkomsten 1729 etc. begraven 343 27-03-1742 ontvangen 25 gld. van Jannijgien Slingenberg het welk haar soen moeder Margrijte op de Slingenberg beloofd hadaan de armen 25    
inkomsten 1729 etc. begraven 344 27-03-1742 begraven schoonmoeder van Jan van Munster      
inkomsten 1729 etc. begraven 345 31-03-1742 begraven Schoenmakers Hermen      
inkomsten 1729 etc. begraven 346 01-04-1742 ontvangen van Hendrik op de Belden haar 25 gld. hetwelk zijn broeder zaliger Jan Balderhaar beloofd had aan de armen 25    
inkomsten 1729 etc. begraven 347 27-04-1742 begraven moeder van Jan Richterink      
inkomsten 1729 etc. begraven 348 08-05-1742 begraven vrouw van Gerrit Dijk      
inkomsten 1729 etc. begraven 349 10-06-1742 ontvangen van Jan Richter 6 gld. welke zijn moederaan de armen heeft beloofd 6    
inkomsten 1729 etc. begraven 350 19-06-1742 begraven Jennegien Kurster (Koster)      
inkomsten 1729 etc. begraven 351 31-07-1742 ontvangen van Jennegien Snijders van Brucht 3 gld. welke zijn vaders zaliger beloofd heeft aan de armen      
inkomsten 1729 etc. begraven 352 15-08-1742 begraven Hendrik Lambers van de Welle      
inkomsten 1729 etc. begraven 353 17-08-1742 begraven kind van Egbert Posdijk      
inkomsten 1729 etc. begraven 354 25-08-1742 begraven Jan de Groot      
inkomsten 1729 etc. begraven 355 25-08-1742 begraven vrouw van Jan van der Heide      
inkomsten 1729 etc. begraven 356 30-08-1742 begraven dochter van Slot van Bergentheim      
inkomsten 1729 etc. begraven 357 10-10-1742 begraven vrouw van Jan van Munster      
inkomsten 1729 etc. begraven 358 11-10-1742 begraven Hekjan van Brucht      
inkomsten 1729 etc. begraven 359 05-12-1742 begraven vrouw van Jan Hendrik Boerrichter      
inkomsten 1729 etc. begraven 360 20-12-1742 begraven kind van Jan Bedekers      
inkomsten 1729 etc. begraven 361 21-12-1742 begraven moeder van Merten Nootvelt      
inkomsten 1729 etc. begraven 362 19-01-1743 begraven Berent Oelberts van Bergentheim      
inkomsten 1729 etc. begraven 363 04-02-1743 begraven Geesje Ophof      
inkomsten 1729 etc. begraven 364 14-02-1743 begraven oude vrouw uit Tabernakel      
inkomsten 1729 etc. begraven 365 14-02-1743 begraven Bellegien ten Broeke (Belia)      
inkomsten 1729 etc. begraven 366 15-02-1743 ontvangen van mijn konfrater Derk Sweers 5, 5 stuiver welke na zijn gedane rekeninge voor het gebruik van het laken op de kiste door Tabernakel bij 't laken was gestuurd      
inkomsten 1729 etc. begraven 367 04-04-1743 begraven Jennegien Meuleman      
inkomsten 1729 etc. begraven 368 09-04-1743 begraven vrouw van Bukkink te Brucht (Bokking)      
inkomsten 1729 etc. begraven 369 20-04-1743 begraven weduwe van Casper Egbert      
inkomsten 1729 etc. begraven 370 30-04-1743 begraven Grietien Boenders      
inkomsten 1729 etc. begraven 371 06-05-1743 begraven de oude vr. uit Nijsink te Brucht      
inkomsten 1729 etc. begraven 372 19-05-1743 begraven de vrouw van Gerrit Nijman, gecollecteerd ophet kerkhof      
inkomsten 1729 etc. begraven 373 19-05-1743 ontvangen van Andries Andriessen 11 gld. welke door wijlen Hendrik Zwiers uit Katgerrits huis van Holtheme uit een liberale gifte aan de armen had beloofd 11    
inkomsten 1729 etc. begraven 374 31-05-1743 begraven kind van Warnder Kremer      
inkomsten 1729 etc. begraven 375 01-05-1743 begraven Frederik Boerrichter      
inkomsten 1729 etc. begraven 376 20-07-1743 begraven Lucas van Dijk      
inkomsten 1729 etc. begraven 377 23-08-1743 begraven kind van Hendrik Holtman      
inkomsten 1729 etc. begraven 378 03-09-1743 begraven kind van Evert Vastenouw      
inkomsten 1729 etc. begraven 379 03-11-1743 ontvangen van Hendrik Takman van Radewijk wegens het weer overnemen van de boedel van wijlen Albert Reinders van Bergentheim een somma van 38    
inkomsten 1729 etc. begraven 380 08-11-1743 begraven Lucas Boerrichter      
inkomsten 1729 etc. begraven 381 17-11-1743 ontvangen van Jan Loshaar van Ane een somma van 20 car. gld. welke zijn zaliger neef Willem Willems Loshaar uit liberale gifte op zijn ziekbedde liggende aan de armen dezer stede hadde gemaakt 20    
inkomsten 1729 etc. begraven 382 19-11-1743 gecollecteerd in de kerk als mevr. Baarselman is begraven een somma van (in de kerk begraven) 13 18 4
inkomsten 1729 etc. begraven 383 24-11-1743 ontvangen van Albert Wolbink uit Lutten de pacht      
inkomsten 1729 etc. begraven 384 26-11-1743 begraven kind van Wernder Kremer      
inkomsten 1729 etc. begraven 385 28-12-1743 begraven oude vrouw uit Richterinkhuis te Brucht      
inkomsten 1729 etc. begraven 386 10-01-1744 begraven Slukkien      
inkomsten 1729 etc. begraven 387 17-01-1744 begraven kind van Albert Noeverman      
inkomsten 1729 etc. begraven 388 18-01-1744 begraven Wolter op de Bekke      
inkomsten 1729 etc. begraven 389 28-01-1744 begraven dochter van Bouwhuis      
inkomsten 1729 etc. begraven 390 05-02-1744 begraven Evert Nijman      
inkomsten 1729 etc. begraven 391 25-03-1743 de diakonen als representanten vande kinderen van wijlen Jan Ribberink ontvangen van de burgemeesteren uit de boedelpenningen van wijlen Hadewich Kraak welke door Gerrit Valkman waren geconsigneerd een somma van 28 gld. waarvan burgemeester Hendrik Molkenboer de helft volgens sententie daarvan zijnde is toekomende en aan hem is uitgeteld      
inkomsten 1729 etc. begraven 392 23-02-1744 ontvangen van Evert Hendriks van der Haar 15 gld. welke zijn bestevader zaliger op zijn doodsbed beloofd had 15    
inkomsten 1729 etc. begraven 393 05-03-1744 begraven kind van Derk Zweers      
inkomsten 1729 etc. begraven 394 18-03-1744 ontvangen van Gerrit Zwijze 1 gld. en 2 st. welke zijn overleden scheper beloofd had aan de armen, zijn naam is Hendrik Hendriksen van Neveler bij Den Ham (Nevensel ?) 1 2  
inkomsten 1729 etc. begraven 395 07-05-1744 van Adolf Willem Cramer ontvangen de somma van 280 gld. exempt 2 gld. en 11 st. voor een halve tonne bier voor de vrouw van Gront Gerrit vlgs. kwitantie      
inkomsten 1729 etc. begraven 396 12-05-1744 begraven Jennegien Maassen      
inkomsten 1729 etc. begraven 397 15-05-1744 begraven Jan Richterink      
inkomsten 1729 etc. begraven 398 23-05-1744 begraven Dielija Meijers (Delia Meijer-Zweers)      
inkomsten 1729 etc. begraven 399 25-05-1744 begraven kind van Berent Broeksmit      
inkomsten 1729 etc. begraven 400 31-05-1744 begraven zoon van Berent Broeksmit      
inkomsten 1729 etc. begraven 401 06-06-1744 begraven vrouw van Berent Broeksmit      
inkomsten 1729 etc. begraven 402 11-06-1744 begraven zoon van Volker Reussink      
inkomsten 1729 etc. begraven 403 23-07-1744 begraven Evert Posdijk      
inkomsten 1729 etc. begraven 404 02-08-1744 ontvangen van Jan Takman gifte van 5 st. en 8 penn.      
inkomsten 1729 etc. begraven 405 15-08-1744 begraven kind van Jan Moleman      
inkomsten 1729 etc. begraven 406 20-08-1744 begraven kind van Gerrit ten Brinke      
inkomsten 1729 etc. begraven 407 18-09-1744 begraven kind van Jan Egberink      
inkomsten 1729 etc. begraven 408 19-09-1744 begraven Hillegien de Groote      
inkomsten 1729 etc. begraven 409 20-09-1744 van Egbert uit Jonkeren ten Velde ontvangen 5 gld. welke zijn oom Egbert Jacobs zaliger beloofd heeft aan de armen 5    
inkomsten 1729 etc. begraven 410 06-10-1744 ontvangen uit handen van Jan Bussemaker 12 gld. en 10 st. welke bij testament van Berent Meijer en Dilia Zweers (Delia) beloofd was aan de armen 12 10  
inkomsten 1729 etc. begraven 411 10-10-1744 begraven zoon van Berent Willems      
inkomsten 1729 etc. begraven 412 05-11-1744 begraven Gerrit Bloemers      
inkomsten 1729 etc. begraven 413 15-12-1744 begraven zoon van dominee J.J. ter Poorten      
inkomsten 1729 etc. begraven 414 31-01-1745 ontvangen van Jan Meilink 50 gld. welke zijn broer zaliger Evert Meilink beloofd had aan de armen 50    
inkomsten 1729 etc. begraven 415 20-02-1745 ontfangen op den kerckhoef doe Aerent Wolbijenk (Arend Wolbink) is begravenn   12 10
inkomsten 1729 etc. begraven 416 06-04-1745 begraven vrouw van Nijsink te Brucht      
inkomsten 1729 etc. begraven 417 14-04-1745 begraven kind van Jan Zweers      
inkomsten 1729 etc. begraven 418 11-05-1745 begraven kind van Hendrik Goris      
inkomsten 1729 etc. begraven 419 23-05-1745 ontvangen pachthuur van Albert Wolbink te Lutten      
inkomsten 1729 etc. begraven 420 10-07-1745 ontvangen van Luikes Boenge van Holtheme de somma van 16 gld. die gegeven is van zijn meuje uit het hoef van Munnekemeijer van Lutten 16    
inkomsten 1729 etc. begraven 421 10-07-1745 begraven den oestijen nijvoer ijes begraven uit de weduwe boerrijghters huis   11 5
inkomsten 1729 etc. begraven 422 16-08-1745 begraven kind van Jan Meuleman      
inkomsten 1729 etc. begraven 423 18-08-1745 begraven burgemeester Barent van Borne      
inkomsten 1729 etc. begraven 424 05-09-1745 begraven vrouw van Bakker      
inkomsten 1729 etc. begraven 425 28-11-1745 ontvangen van Goessen Stobben van Roedewijk op het oertiesgelt de somma van (ontvangsten der diakonie hervormde kerk) 7 10  
inkomsten 1729 etc. begraven 426          
inkomsten 1729 etc. begraven 427 25-01-1746 begraven Boers Geese      
inkomsten 1729 etc. begraven 428 22-02-1746 Heeft Harmen Aemsinck, Hendrick Molckenbour, Goossen Everts Stobbeman en Jan Hendricks Snijder tot Roovick den ontvangst en uitgaven van de armen aangenomen      
inkomsten 1729 etc. begraven 429 04-03-1746 begraven Lambert Odink, bij 't laken van Jan en Lambert Odink ontvangen �      
inkomsten 1729 etc. begraven 430 08-03-1746 begraven Harmen Thijs      
inkomsten 1729 etc. begraven 431 10-03-1746 begraven Derkjan Sierink      
inkomsten 1729 etc. begraven 432 24-03-1746 begraven Willem Uelderink      
inkomsten 1729 etc. begraven 433 09-04-1746 begraven schoonmoeder van Kamer Gerrit      
inkomsten 1729 etc. begraven 434 16-04-1746 begraven kind van dominee J. J. ter Poorten      
inkomsten 1729 etc. begraven 435 22-05-1746 begraven kind van Boertjes      
inkomsten 1729 etc. begraven 436 24-05-1746 begraven Jannetje Jentink      
inkomsten 1729 etc. begraven 437 28-05-1746 begraven weduwe van Harmen Abrahams      
inkomsten 1729 etc. begraven 438 21-06-1746 begraven kind van Jan van Munster      
inkomsten 1729 etc. begraven 439 29-06-1746 begraven weduwe van Hendrik Santman      
inkomsten 1729 etc. begraven 440 26-07-1746 begraven Derk Volkers      
inkomsten 1729 etc. begraven 441 10-08-1746 begraven vrouw van Jan Siemelink      
inkomsten 1729 etc. begraven 442 16-08-1746 begraven Assuerus Marienberg, kerkmeester      
inkomsten 1729 etc. begraven 443 04-09-1746 begraven Gerrit Hendriksen      
inkomsten 1729 etc. begraven 444 06-091746 begraven Hillegonde Sierink      
inkomsten 1729 etc. begraven 445 08-09-1746 ontvangen van de dominee de heer ter Poorten het geld dat zijn oom de kerkmeester Assuerus Marienberg aan de armen heeft gegeven 50    
inkomsten 1729 etc. begraven 446 21-09-1746 ontvangen van de broer van Geertje Reinders dat zij aan de armen heeft gegeven 2    
inkomsten 1729 etc. begraven 447 24-09-1746 begraven Gerrit Vinke      
inkomsten 1729 etc. begraven 448 24-09-1746 begraven Hendrik van Dijk      
inkomsten 1729 etc. begraven 449 13-11-1746 begraven vrouw van Kornelis Kraak      
inkomsten 1729 etc. begraven 450 20-11-1746 ontvangen van Jan de Lucht en Geessien Zweers zijn huisvrouwe het kapitaal van 25    
inkomsten 1729 etc. begraven 451 27-11-1746 begraven Jan Smit      
inkomsten 1729 etc. begraven 452 03-12-1746 begraven Berent Pothof      
inkomsten 1729 etc. begraven 453 10-12-1746 begraven vrouw van Hillebrant Amsink      
inkomsten 1729 etc. begraven 454 14-12-1746 begraven weduwe van Gerrit Ribberink      
inkomsten 1729 etc. begraven 455 21-12-1746 hebbe ontfangen 25 gld. van Hermiene Bloemers weduwe Meijers dewelke haar zuster Jennegien Bloemers bij testamente aan den armen heeft gemaakt daarenboeven heeft Hermina Bloemers nog betaald 4, 5 jaar interest      
inkomsten 1729 etc. begraven 456 22-12-1746 begraven Gerrit Harmsen Wolbink      
inkomsten 1729 etc. begraven 457 03-01-1747 ontvangen doe olde Waterink vrouwe Harmje van Brucht is Brucht      
inkomsten 1729 etc. begraven 458 04-01-1747 begraven Marije vrouw van Helmig Zweers      
inkomsten 1729 etc. begraven 459 14-01-1747 begraven Ebbe haar Jannes      
inkomsten 1729 etc. begraven 460 24-02-1747 begraven Anna Wolbing      
inkomsten 1729 etc. begraven 461 25-02-1747 begraven Rutger zoon van Jan van Munster      
inkomsten 1729 etc. begraven 462 08-03-1747 begraven Derk Rasink      
inkomsten 1729 etc. begraven 463 16-03-1747 begraven Anna Luchies      
inkomsten 1729 etc. begraven 464 18-03-1747 begraven een vreemd man of pikmaaijer      
inkomsten 1729 etc. begraven 465 21-03-1747 begraven weduwe van Hendrik Matekate      
inkomsten 1729 etc. begraven 466 29-03-1747 begraven huisvrouw van Otto Valkman      
inkomsten 1729 etc. begraven 467 07-04-1747 begraven de mulder Hendrik Nijhuis      
inkomsten 1729 etc. begraven 468 28-04-1747 begraven Juffrouw Aleida van Borne      
inkomsten 1729 etc. begraven 469 09-05-1747 begraven de mulder Hendrik Nijhuis      
inkomsten 1729 etc. begraven 470 26-05-1747 begraven Jan van de Lucht      
inkomsten 1729 etc. begraven 471 10-06-1747 begraven huisvrouw van Berent Volkers      
inkomsten 1729 etc. begraven 472 25-06-1747 begraven huisvrouw van Jan Valkman de jonge      
inkomsten 1729 etc. begraven 473 28-06-1747 begraven Hillegonde de dochter van de weduwe Lambert Odink      
inkomsten 1729 etc. begraven 474 29-06-1747 begraven Jan Valkman de jonge      
inkomsten 1729 etc. begraven 475 01-07-1747 begraven vrouw van Willem Zweers      
inkomsten 1729 etc. begraven 476 19-08-1747 begraven kind van Willem Dries      
inkomsten 1729 etc. begraven 477 22-08-1747 begraven Albert Noeverman      
inkomsten 1729 etc. begraven 478 23-08-1747 begraven zoon van Jan van Muiden      
inkomsten 1729 etc. begraven 479 02-09-1747 begraven kind van Jan Hendrik Zweers      
inkomsten 1729 etc. begraven 480 15-10-1747 ontvangen van Luikes Alberts van Holtheme een somma van 10 gld. welke wijlen zijn vader Luikas Alberts op zijn ziekbed leggende aan de armen hebbende beloofd 10    
inkomsten 1729 etc. begraven 481 15-10-1747 begraven Berent Smoes      
inkomsten 1729 etc. begraven 482 19-10-1747 begraven Stientien Slot      
inkomsten 1729 etc. begraven 483 23-10-1747 begraven kind van Evert Hesse      
inkomsten 1729 etc. begraven 484 08-11-1747 begraven Jan Bussemaker      
inkomsten 1729 etc. begraven 485 17-11-1747 begraven Henderina Meijer      
inkomsten 1729 etc. begraven 486 24-11-1747 begraven weduwe van wijlen Egbert Meijer, en bij 't laken ontvangen voor beide, van moeder en dochter 1 3  
inkomsten 1729 etc. begraven 487 09-01-1748 begraven kind van Jan Siemelink      
inkomsten 1729 etc. begraven 488 11-01-1748 begraven Evert Hesse      
inkomsten 1729 etc. begraven 489 18-01-1748 begraven kind van Jan Hendrik Boerrichter      
inkomsten 1729 etc. begraven 490 22-02-1748 Jan Bedeker, Abraham Mueleman, Jannes Egberinken Albert Meirink nieuwe armenmeesters      
inkomsten 1729 etc. begraven 491 28-02-1748 begraven Anderis en vrouwen moeder      
inkomsten 1729 etc. begraven 492 12-03-1748 begraven Jan Konink      
inkomsten 1729 etc. begraven 493 19-03-1748 begraven Judith dochter van Willem Zweers      
inkomsten 1729 etc. begraven 494 16-04-1748 begraven de Scheermeister      
inkomsten 1729 etc. begraven 495 25-04-1748 begraven Anne Nijman      
inkomsten 1729 etc. begraven 496 27-04-1748 begraven Jan Joest      
inkomsten 1729 etc. begraven 497 04-05-1748 begraven zoon van Lucas Reins      
inkomsten 1729 etc. begraven 498 07-05-1748 begraven Gerrit Keusters      
inkomsten 1729 etc. begraven 499 16-05-1748 begraven Helmigston (Helmig zijn zoon?)      
inkomsten 1729 etc. begraven 500 21-05-1748 begraven Kamer Eulle      
inkomsten 1729 etc. begraven 501 31-05-1748 begraven Evert Hesschien sien dogter      
inkomsten 1729 etc. begraven 502 19-06-1748 begraven zoon van Jan Siemelink      
inkomsten 1729 etc. begraven 503 23-08-1748 begraven Henderik Beuking te Brucht      
inkomsten 1729 etc. begraven 504 11-09-1748 begraven Pot Eulle      
inkomsten 1729 etc. begraven 505 01-10-1748 begraven zoon van Hendrik Schutte      
inkomsten 1729 etc. begraven 506 02-10-1748 begraven vrouw en vader van Jan Hendrik      
inkomsten 1729 etc. begraven 507 03-10-1748 begraven dochter van Abraham Meuleman      
inkomsten 1729 etc. begraven 508 18-10-1748 begraven zoon van Hendrik Zweers      
inkomsten 1729 etc. begraven 509 07-11-1748 begraven Harmpien Krol      
inkomsten 1729 etc. begraven 510 24-12-1748 begraven dochter van Matrosen Jan (de matrose isZweers)      
inkomsten 1729 etc. begraven 511 02-01-1749 begraven Anne Slooten      
inkomsten 1729 etc. begraven 512 16-01-1749 begraven vrouw van Munnekemeijer      
inkomsten 1729 etc. begraven 513 30-01-1749 begraven dochter van Baarselman op de Brink      
inkomsten 1729 etc. begraven 514 30-01-1749 begraven zoon van Lucas Reins      
inkomsten 1729 etc. begraven 515 03-02-1749 begraven Stroeven Griete van den Velde      
inkomsten 1729 etc. begraven 516 07-02-1749 begraven Hannink Jenne te Brucht      
inkomsten 1729 etc. begraven 517 06-07-1749 begraven vrouw van Jan Hendrik Boerrichter      
inkomsten 1729 etc. begraven 518 19-09-1749 begraven kind van Arend van Steg      
inkomsten 1729 etc. begraven 519 12-10-1749 begraven kind van Willem Boerrichter      
inkomsten 1729 etc. begraven 520 19-10-1749 begraven vrouw van Vulkert Rusijnk      
inkomsten 1729 etc. begraven 521 08-11-1749 begraven Berent Bakker      
inkomsten 1729 etc. begraven 522 20-11-1749 begraven Jan Schutte      
inkomsten 1729 etc. begraven 523 01-01-1750 begraven vrouw van Berent Bonkert      
inkomsten 1729 etc. begraven 524 01-01-1750 begraven kind van Egbert Posdijk      
inkomsten 1729 etc. begraven 525 07-03-1750 begraven moeder van Barent Broeksmiet      
inkomsten 1729 etc. begraven 526 14-05-1750 begraven Hendrik Bloemers      
inkomsten 1729 etc. begraven 527 30-04-1750 begraven Berent Moleman      
inkomsten 1729 etc. begraven 528 11-05-1750 begraven vrouw van Hermen Wiegmink van Bergentheim      
inkomsten 1729 etc. begraven 529 11-06-1750 begraven dhr. Jan Egbert Molckenbour (in de kerk begraven)      
inkomsten 1729 etc. begraven 530 11-07-1750 ontvangen van Albert Wolbink voor een jaar pagt van een stukkie Hooiland bij Buulshuis te Ane gelegen, een somma van twee gulden      
inkomsten 1729 etc. begraven 531 14-07-1750 begraven dhr. Jan Kramer      
inkomsten 1729 etc. begraven 532 05-08-1750 ontvangen van Westerman van 't Anerveen een somma van vier gld. welke wijlen zijn vader Jan Willems op zijn ziekbedde leggende aan den armen dezer stede hadde beloofd. 4    
inkomsten 1729 etc. begraven 533   Later: 3      
inkomsten 1729 etc. begraven 534 07-08-1750 den 7 augustus als de Huisvrou van Jan Sweers is begraven op den kerkhof gecollecteert door Jan Valkman   10 2
inkomsten 1729 etc. begraven 535   Dito bij 't laken   10 2
inkomsten 1729 etc. begraven 536 29-08-1750 den 29 dito ontfangen bij het laken als Gerrit Tonnis zijn broer uit de Mene is begraven   6  
inkomsten 1729 etc. begraven 537   Laeter      
inkomsten 1729 etc. begraven 538 14-10-1750 begraven Jan Nijman      
inkomsten 1729 etc. begraven 539 20-10-1750 begraven de schoonvader en moeder van Jan Luigies van Ane      
inkomsten 1729 etc. begraven 540 19-12-1750 begraven huisvrouw van Gerrit ten Brinke      
inkomsten 1729 etc. begraven 541 27-12-1750 begraven Lambert Goorhuis en zijn zoon Klaas      
inkomsten 1729 etc. begraven 542 19-01-1751 begraven Hendrikien Kremers      
inkomsten 1729 etc. begraven 543 25-01-1751 ontvangen van de huisvrouw van Jan Siemelink voorbeddegoed van Hendrikien Kremers 6 8  
inkomsten 1729 etc. begraven 544 10-02-1751 ontvangen bij 't laken als Hendrik van den Marienberg is begraven   11  
inkomsten 1729 etc. begraven 545 18-02-1751 ontvangen van Derk Lambers 1 gld. en 2 st. voor een olt kistien en spintien van Hendrikien Kremers 1 2  
inkomsten 1729 etc. begraven 546 19-02-1751 begraven kind van Lukes Reints      
inkomsten 1729 etc. begraven 547 19-02-1751 met mijn confraters 't kleine ijsseren pottienvan Henderik Kremers verkoft, daarvoor ontvangen   6  
inkomsten 1729 etc. begraven 548 20-02-1751 een gift ontvangen van Daggemans Egbert op 'tAnerveen, is Takman 1 8  
inkomsten 1729 etc. begraven 549 05-03-1751 met consent van mijn confraters van Stobben Goosen van Radewik ontvangen 50 gld. Stobben Goosen gaf een leening waarvan hij elk jaar 1 gld. en 10st. interest zou ontvangen zolang als hij leeft, maar als hij dood is dan dient die vijftig gld. voor de armen 50    
inkomsten 1729 etc. begraven 550 13-03-1751 begraven vrouw van Jan Lijsen te Bergentheim      
inkomsten 1729 etc. begraven 551 20-03-1751 begraven Egbert Kok      
inkomsten 1729 etc. begraven 552 06-04-1751 begraven Fenne Kok      
inkomsten 1729 etc. begraven 553 06-04-1751 begraven dochter van Abraham Meuleman      
inkomsten 1729 etc. begraven 554 09-04-1751 begraven vrouw van Lambert Goris      
inkomsten 1729 etc. begraven 555 10-04-1751 begraven vrouw van Rutger Meijer      
inkomsten 1729 etc. begraven 556 30-04-1751 begraven vrouw van Harmen Lugt      
inkomsten 1729 etc. begraven 557 01-05-1751 begraven Rutger Meijer      
inkomsten 1729 etc. begraven 558 01-05-1751 Jan Valkman ontvangt nog steeds 't geld op 't kerkhof      
inkomsten 1729 etc. begraven 559 22-05-1751 begraven Harmen Lugt      
inkomsten 1729 etc. begraven 560 10-06-1751 begraven zoon van Abraham Meulemans dochter      
inkomsten 1729 etc. begraven 561 11-06-1751 begraven vrouw van Harmen Smit      
inkomsten 1729 etc. begraven 562 22-06-1751 begraven vrouw van Evert Vastenouw      
inkomsten 1729 etc. begraven 563 25-06-1751 begraven Harmen Smit      
inkomsten 1729 etc. begraven 564 02-08-1751 van secretaris ontvangen 50 gld. van de boedelvan Cornelis Kraak      
inkomsten 1729 etc. begraven 565 03-08-1751 begraven vrouw van Petter      
inkomsten 1729 etc. begraven 566 05-08-1751 begraven Jenghien ten Broeke      
inkomsten 1729 etc. begraven 567 27-08-1751 begraven vrouw van Harmen Joosten      
inkomsten 1729 etc. begraven 568 09-09-1751 begraven Gerrit Marinberg      
inkomsten 1729 etc. begraven 569 11-09-1751 begraven vrouw van Hendrik Holtman      
inkomsten 1729 etc. begraven 570 05-10-1751 begraven zoon van Willem Boerrigter      
inkomsten 1729 etc. begraven 571 11-10-1751 begraven Berent Kraak      
inkomsten 1729 etc. begraven 572 14-10-1751 begraven Hendrik Nijmans      
inkomsten 1729 etc. begraven 573 26-10-1751 begraven Geert Smos (Smoes)      
inkomsten 1729 etc. begraven 574 28-10-1751 begraven Leide van Bergentheim      
inkomsten 1729 etc. begraven 575 25-11-1751 van de weduwe Marienberg 50 gld. ontvangen vooreen gifte die haar man gegeven heeft aan de armen      
inkomsten 1729 etc. begraven 576 02-12-1751 begraven Gerrit Terwij      
inkomsten 1729 etc. begraven 577 11-01-1752 begraven Harmen Niesink te Brogt      
inkomsten 1729 etc. begraven 578 11-02-1752 begraven Aaltien Maassen      
inkomsten 1729 etc. begraven 579 30-03-1752 begraven wed. Hendrik Wels      
inkomsten 1729 etc. begraven 580 30-03-1752 begraven kind van Jan Meuleman      
inkomsten 1729 etc. begraven 581 30-03-1752 begraven de weduwe Aaltien Kramers      
inkomsten 1729 etc. begraven 582 30-03-1752 begraven vrouw van de Munk      
inkomsten 1729 etc. begraven 583 30-04-1752 begraven Griet in het Klooster      
inkomsten 1729 etc. begraven 584 06-05-1752 begraven Buis Triene      
inkomsten 1729 etc. begraven 585 22-05-1752 blok op het kerkhof wordt regelmatig geopend (dit blok is te zien in ons museum)      
inkomsten 1729 etc. begraven 586 13-06-1752 begraven Abraham van der Heide      
inkomsten 1729 etc. begraven 587 29-06-1752 heeft Jan Balhaar betaald 25 gld. diezijn oom Hendrik Hendriksen heeft gegeven tot een gedachtenis aan de armen 25    
inkomsten 1729 etc. begraven 588 29-07-1752 begraven Egelbertus Kramer      
inkomsten 1729 etc. begraven 589 05-09-1752 begraven Thijes Kremer      
inkomsten 1729 etc. begraven 590 13-09-1752 begraven Jan Gersen Wolders      
inkomsten 1729 etc. begraven 591 01-10-1752 begraven Hendrik Evers      
inkomsten 1729 etc. begraven 592 01-11-1752 begraven kind van Jan van der Heide      
inkomsten 1729 etc. begraven 593 24-11-1752 van de secretaris Kramer ontvangen uit de boedel van Cornelis Kraak 51 16  
inkomsten 1729 etc. begraven 594 08-12-1752 begraven vr. van Egbert Kamperbeke      
inkomsten 1729 etc. begraven 595 13-12-1752 begraven Engbert Hagen      
inkomsten 1729 etc. begraven 596 23-12-1752 begraven vrouw van Evert Dijk      
inkomsten 1729 etc. begraven 597   (hiaat en verder nazien !)      
inkomsten 1729 etc. begraven 598 24-05-1786 begraven kind van Hendrik Mulderink? van Engeland      
inkomsten 1729 etc. begraven 599 02-06-1786 begraven vrouw uit Altenaas huis van Anerveen      
inkomsten 1729 etc. begraven 600 03-06-1786? begraven vrouw van Jan Peters      
inkomsten 1729 etc. begraven 601 13-06-1786 begraven vrouw van Jan Santman      
inkomsten 1729 etc. begraven 602 22-06-1786 begraven vr. van Andries van de Berg      
inkomsten 1729 etc. begraven 603 01-07-1786 begraven kind van Jan Waterink van Brucht      
inkomsten 1729 etc. begraven 604 09-08-1786? begraven Gerrit Lugt      
inkomsten 1729 etc. begraven 605 23-08-1786? begraven vrouw van Bek Wolters      
inkomsten 1729 etc. begraven 606 03-10-1786? begraven oude vrouw uit Matekateshuis      
inkomsten 1729 etc. begraven 607 04-10-1786? begraven vrouw van Gerrit Veldmans in Hardenberg      
inkomsten 1729 etc. begraven 608 11-10-1786? begraven Derk Jan Rustenberg      
inkomsten 1729 etc. begraven 609 17-10-1786? ontvangen van Engelbertus van Baalder, in de schotel bevonden en bij 't laken      
inkomsten 1729 etc. begraven 610 08-11-1786? begraven ontvangen van Egbert Egbers van Baalder dat hij aan de armen geeft van het overlijden van zijn vader de somma van 15    
inkomsten 1729 etc. begraven 611 23-11-1786? begraven Nijboer      
inkomsten 1729 etc. begraven 612 15-12-1786? begraven Wevers Aalbers Willem      
inkomsten 1729 etc. begraven 613 20-12-1786? ontvangen bij 't laken van Roelof Nijmeijer vanAne      
inkomsten 1729 etc. begraven 614 22-12-1786? begraven Jan Santman      
inkomsten 1729 etc. begraven 615 22-12-1786? ontvangen van de erfgenamen van Wever Aalbers Willem van Baalder die hun vader aan de armen heeft gegeven 25    
inkomsten 1729 etc. begraven 616 11-01-1786? begraven Willem Nijm (?)      
inkomsten 1729 etc. begraven 617 11-01-1786 (of 1787) begraven Stroo Jan van den Velde      
inkomsten 1729 etc. begraven 618 18-01-1787 begraven Kosters Jenne Meijentien      
inkomsten 1729 etc. begraven 619 02-02-1787 begraven Teunis Nootveld      
inkomsten 1729 etc. begraven 620 07-02-1787 ontvangen van Jan Nootveld 50 gld. welke herkomstig siende van Teunis Nootveld, welke hij aan de kerke heeft beloofd 50    
inkomsten 1729 etc. begraven 621 15-02-1787 begraven vrouw uit Kleinties huis      
inkomsten 1729 etc. begraven 622 15-02-1787 begraven Gruntelman (Grendelman?)      
inkomsten 1729 etc. begraven 623 02-03-1787 begraven vrouw van Teunis Nijzink      
inkomsten 1729 etc. begraven 624 02-03-1787 begraven Klaas Platten      
inkomsten 1729 etc. begraven 625 17-03-1787 begraven dochter van Gerrit Woestkamp te Bergentheim      
inkomsten 1729 etc. begraven 626 23-05-1787 begraven Holt Jenne      
inkomsten 1729 etc. begraven 627 08-06-1787 begraven Bek Griete      
inkomsten 1729 etc. begraven 628 15-06-1787 begraven Jan uit Swartjans huis te Bergentheim      
inkomsten 1729 etc. begraven 629 29-06-1787 begraven Broens Seine      
inkomsten 1729 etc. begraven 630 12-07-1787 begraven W.H. Likkel      
inkomsten 1729 etc. begraven 631 20-07-1787 begraven een vrouw uit Bouwmeesters te Ane      
inkomsten 1729 etc. begraven 632 28-07-1787 begraven Veld Jan      
inkomsten 1729 etc. begraven 633 17-08-1787 begraven Olde Eekman van Ane      
inkomsten 1729 etc. begraven 634 06-09-1787 begraven vr. van Harmen van der Veen      
inkomsten 1729 etc. begraven 635 11-10-1787 begraven Frans Jonker      
inkomsten 1729 etc. begraven 636 12-10-1787 begraven vrouw van Dijkgeer      
inkomsten 1729 etc. begraven 637 15-12-1787 begraven vrouw van H. Pot      
inkomsten 1729 etc. begraven 638 15-12-1787 begraven vrouw uit Veldmanshuis te Hardenberg      
inkomsten 1729 etc. begraven 639 05-01-1788 begraven in de kerk! een oude man uit Schonekampshuis ontvangen 3 4  
inkomsten 1729 etc. begraven 640   bij 't laken   11  
inkomsten 1729 etc. begraven 641 26-01-1788 ontvangen van Gerrit Veldman van Radewijk van het overlijden van zijn vader aan geld 1 gld. en 2 st. , maar hij heeft tegen ons gezegd dat hij een mudde boekweite aan Harm Boer heeft gedaan, dat wij dat daarbij zouden hebben maar wij hebben het tot hiertoe nog niet ontvangen 1 2  
inkomsten 1729 etc. begraven 642 12-02-1788 begraven Jan Meijerink uit Hardenberg      
inkomsten 1729 etc. begraven 643 12-02-1788 begraven een vrouw uit Takmans van Radewijk      
inkomsten 1729 etc. begraven 644 01-03-1788 ontvangen van Bosscher van Ane van het begraven      
inkomsten 1729 etc. begraven 645 01-03-1788 ontvangen van Hendrik Ophof van het begraven van zijn zoon      
inkomsten 1729 etc. begraven 646 06-03-1788 ontvangen van Uilderink te Brucht van het begraven      
inkomsten 1729 etc. begraven 647 05-04-1788 een Vrister van het Slot (een vrijster uit Slotman?) van Bergentheim begraven      
inkomsten 1729 etc. begraven 648   We zien geen lakens meer terugkomen en er worden ook minder namen genoemd, gesproken wordt over een mans vrouwe etc      
inkomsten 1729 etc. begraven 649   Het blok op het kerkhof wordt nog altijd door de diakenen geopend      
inkomsten 1729 etc. begraven 650 13-08-1788 begraven dochter van Gerrit Baarslag      
inkomsten 1729 etc. begraven 651 22-08-1788 begraven Oolbers vrouwe te Bergentheim      
inkomsten 1729 etc. begraven 652 22-08-1788 begraven Gerrit Boer van Anerveen      
inkomsten 1729 etc. begraven 653 26-08-1788 begraven Bekkeman      
inkomsten 1729 etc. begraven 654 10-09-1788 begraven Kamer Jantien      
inkomsten 1729 etc. begraven 655 17-09-1788 begraven Vinkies Janna      
inkomsten 1729 etc. begraven 656 20-09-1788 begraven Fenneman van Holthone? (Veneman)      
inkomsten 1729 etc. begraven 657 15-11-1788 begraven de Koninks zoon te Loozen      
inkomsten 1729 etc. begraven 658 26-11-1788 begraven Assien Brink uit Klooster      
inkomsten 1729 etc. begraven 659 22-12-1788 begraven dochter van Hendrik ten Brink      
inkomsten 1729 etc. begraven 660 16-12-1788 begraven olde Reinink van Lutten      
inkomsten 1729 etc. begraven 661 19-12-1788 begraven vrouwe Peter van Anerveen      
inkomsten 1729 etc. begraven 662 20-12-1788 begraven in de kerke van Schoonekamp van Holtheme zijne kind (in de kerk!) 2 2  
inkomsten 1729 etc. begraven 663   Normaal in deze tijd betaalde men een paar stuivers als vrije gift      
inkomsten 1729 etc. begraven 664 23-12-1788 begraven Zwartjanmans      
inkomsten 1729 etc. begraven 665 24-12-1788 begraven Habert van Ane      
inkomsten 1729 etc. begraven 666 30-12-1788 begraven dochter van Assen Jan van Anerveen      
inkomsten 1729 etc. begraven 667 05-01-1789 begraven Bosman van Holthone      
inkomsten 1729 etc. begraven 668 07-01-1789 begraven Geertman van Lutten      
inkomsten 1729 etc. begraven 669 14-01-1789 begraven zoon van Gerrit Harsevoort      
inkomsten 1729 etc. begraven 670 17-01-1789 begraven dochter van Hermen Goris      
inkomsten 1729 etc. begraven 671 23-01-1789 begraven vrouw van Gerrit Baarslag      
inkomsten 1729 etc. begraven 672 29-01-1789 begraven vrouw van Giegies van Anerveen      
inkomsten 1729 etc. begraven 673 17-02-1789 begraven dochter van Meijer Jan van Lutten      
inkomsten 1729 etc. begraven 674 13-02-1789 begraven kind van Holter van Ane      
inkomsten 1729 etc. begraven 675 13-02-1789 begraven Zwiesen Judegien      
inkomsten 1729 etc. begraven 676 14-02-1789 begraven Gerrit Boerrichter      
inkomsten 1729 etc. begraven 677 15-02-1789 ontvangen van Jan Wolbink van Ane in de busse. 1 13  
inkomsten 1729 etc. begraven 678 16-02-1789 blok gelost op het kerkhof 7    
inkomsten 1729 etc. begraven 679 20-02-1789 begraven Roelof Mouwe      
inkomsten 1729 etc. begraven 680 24-02-1789 ontvangen van Wessel Mouwe hetwelke Roelof Mouwe aan de armen gemaakt heeft, somma van 25    
inkomsten 1729 etc. begraven 681 27-02-1789 begraven de weduwe Hendrik Goris      
inkomsten 1729 etc. begraven 682 04-03-1789 begraven dochter van de Konink van Loozen      
inkomsten 1729 etc. begraven 683 12-03-1789 begraven kind van Meilink van Holtheme      
inkomsten 1729 etc. begraven 684 17-03-1789 begraven vrouw van de Keizer van Engeland      
inkomsten 1729 etc. begraven 685 29-03-1789 begraven zoon van Jan Coenders      
inkomsten 1729 etc. begraven 686 10-04-1789 begraven oom van Wortman van Ane      
inkomsten 1729 etc. begraven 687 15-04-1789 begraven kind van weduwe van Riemsdijk      
inkomsten 1729 etc. begraven 688 28-04-1789 begraven kind van Roelof Kuipers uit de Meene      
inkomsten 1729 etc. begraven 689 28-04-1789 begraven tweede vrouw van Jan Kroeze      
inkomsten 1729 etc. begraven 690 01-05-1789 begraven kind van Geerties van Holtheme      
inkomsten 1729 etc. begraven 691 05-05-1789 begraven vrouw van Hendrik ten Brinke      
inkomsten 1729 etc. begraven 692 07-05-1789 begraven een meissen van Jonkeren van den Velde      
inkomsten 1729 etc. begraven 693 07-05-1789 begraven twee kinders van Reinders van Bergentheim      
inkomsten 1729 etc. begraven 694 07-05-1789 begraven kind van Berend van de Berg van Brucht      
inkomsten 1729 etc. begraven 695 07-05-1789 begraven dochter van Wessel Mouwe      
inkomsten 1729 etc. begraven 696 13-05-1789 begraven zoon van Hendrik ten Brinke      
inkomsten 1729 etc. begraven 697 14-05-1789 begraven zoon van Berend Meuleman      
inkomsten 1729 etc. begraven 698 23-05-1789 begraven kind van Hendrikus Lotterman      
inkomsten 1729 etc. begraven 699 28-05-1789 begraven kind van Mangel Mulder      
inkomsten 1729 etc. begraven 700 07-06-1789 ontvangen van Willem Willink van Han (Ane) de somma van 25 gld. dat zijn oom Hendrik Munnekemeijer heeft begeerd om te betalen aan de Harmen (armen) (In Hardenberg wordt de H meestal niet uitgesproken voor een klinker, Hardenberg is Arnbarg, daarom wordt er ook wel eens onterecht een H gebruikt.) 25    
inkomsten 1729 etc. begraven 701 09-06-1789 begraven zoon van Jasper van Munster      
inkomsten 1729 etc. begraven 702 29-06-1789 ontvangen kategezay van Herrem Wolbink van Lutten   14  
inkomsten 1729 etc. begraven 703 07-07-1789 begraven vrouw van Niemeijeren Haane (Ane)      
inkomsten 1729 etc. begraven 704 09-07-1789 begraven Poes van Lutten      
inkomsten 1729 etc. begraven 705   (Heilig en Hoogwaardige Nachtmaal wordt consequent nachtmaal genoemd)      
inkomsten 1729 etc. begraven 706 08-08-1789 begraven de wieldraaijer van Baalder      
inkomsten 1729 etc. begraven 707 29-08-1789 begraven Gerrit Kampherbeek      
inkomsten 1729 etc. begraven 708 01-09-1789 begraven zoon van Jan Mas van Radewijk      
inkomsten 1729 etc. begraven 709 04-09-1789 begraven weduwe van Jan Santman      
inkomsten 1729 etc. begraven 710 01-10-1789 begraven G. Moleman      
inkomsten 1729 etc. begraven 711 22-10-1789 is in de kerke begraven de weduwe Marienberg van Brucht 10 13 2
inkomsten 1729 etc. begraven 712   bij 't laken (Maria Westhof weduwe van Gerhard Hendrik van de Marienberg) 3    
inkomsten 1729 etc. begraven 713 03-11-1789 begraven weduwe van Lucas Reins      
inkomsten 1729 etc. begraven 714 15-11-1789 ontvangen van de kategezaay van Hermen Wolbink   14  
inkomsten 1729 etc. begraven 715   overal cathechisatie aan huis      
inkomsten 1729 etc. begraven 716 29-11-1789 ontvangen van de erfgenamen van Jans Zwiese dat de overleden Jannes Zwiese en zijn huisvrouw gemaakt heeft aan de armen 25    
inkomsten 1729 etc. begraven 717 09-12-1789 begraven oude vrouw van Richterink te Brucht      
inkomsten 1729 etc. begraven 718 02-01-1790 begraven vrouw van Gerrit Sierink      
inkomsten 1729 etc. begraven 719 07-01-1790 begraven zoon van Geertman van Brucht      
inkomsten 1729 etc. begraven 720 23-01-1790 begraven moeder van Niemeijer van Ane      
inkomsten 1729 etc. begraven 721 05-02-1790 begraven vrouw van Lambers te Anevelde, later ontvangen van Lambers een gift van 25    
inkomsten 1729 etc. begraven 722   1790 Wolbink te Ane      
inkomsten 1729 etc. begraven 723 13-02-1790 begraven Jonkerink zoone      
inkomsten 1729 etc. begraven 724 16-02-1790 begraven moeder van Jan Stegeman      
inkomsten 1729 etc. begraven 725 20-02-1790 begraven vrouw van Jannes Venebrugge      
inkomsten 1729 etc. begraven 726 10-03-1790 begraven de oude man van Takmans van Anerveen      
inkomsten 1729 etc. begraven 727 12-03-1790 is de kapitein Lars? Molkenboer in de kerke begraven (dit is Everhard Godefried Molkenboer, overleden 7 maart1790)      
inkomsten 1729 etc. begraven 728 19-03-1790 is Reubeian zijn dochter van Brucht (Raben Jan) op kerkhof begraven      
inkomsten 1729 etc. begraven 729 23-03-1790 ontvangen van Hieden (Yden) boer vanhet Holt voor het laken dat zij gebruikt hebben toen zijn zoon begraven is te Heemse (het laken werd dus uitgeleend voor een begrafenis te Heemse)   11 8
inkomsten 1729 etc. begraven 730 02-04-1790 begraven Geesje jongste dochter van Berend Overman      
inkomsten 1729 etc. begraven 731 03-04-1790 is Harmen Zwiese van Loosen zijn oudste zoon Gerrit begraven      
inkomsten 1729 etc. begraven 732 06-04-1790 begraven zoon van Raben Jan te Brucht      
inkomsten 1729 etc. begraven 733 07-04-1790 begraven Striep Jan van Anevelde (Strieper)      
inkomsten 1729 etc. begraven 734 10-04-1790 wij ondergetekende diakenen van Stad en Kerspel Hardenberg verklaren bij dezen ontvangen te hebben van de Heer en burgemeester F. Bussemaker en secretaris J. van Riemsdijkals executeuren van die testamente van wijlen juffer Maria Westhof weduwe Marrienbergs het legaat van 50 gld. door dezelve weduwe Marienberg aan de diakonie of armen van den Hardenberg bij testamen van dato 24-07-1789 vermaakt, kwitterende daarvan hiermede Actum Hardenberg 10-04-1790 diaken Klaas ter Steeg 50    
inkomsten 1729 etc. begraven 735 17-04-1790 begraven de meuije (tante) van Jan Waterink te Bergentheim      
inkomsten 1729 etc. begraven 736 22-04-1790 begraven de vrouw van Harm Hendrik Nijman      
inkomsten 1729 etc. begraven 737 24-04-1790 begraven Gerrit Zierkint een kint begraven (Sierink)      
inkomsten 1729 etc. begraven 738 29-04-1790 begraven dochter van Willem Boerrichter      
inkomsten 1729 etc. begraven 739 06-05-1790 ontvangen van Jan Waterink van Bergentheim dat zijn meije Hendrikje Waterink aan de armen heeft gemaakt 5 5  
inkomsten 1729 etc. begraven 740 12-05-1790 begraven Beltman van Ane      
inkomsten 1729 etc. begraven 741 22-05-1790 begraven dochter van Plasman te Engeland      
inkomsten 1729 etc. begraven 742 22-05-1790 begraven vrouwe Bekmans      
inkomsten 1729 etc. begraven 743 22-05-1790 begraven vrouwe Liezen te Bergentheim      
inkomsten 1729 etc. begraven 744 29-05-1790 begraven oude man uit Rechtuit van Baalder      
inkomsten 1729 etc. begraven 745 09-06-1790 begraven kind van Richterink te Brucht      
inkomsten 1729 etc. begraven 746 15-06-1790 begraven dochter van Hendrik Zweers      
inkomsten 1729 etc. begraven 747 15-06-1790 begraven kind van Egbert Hutten te Baalder      
inkomsten 1729 etc. begraven 748 17-06-1790 begraven dochter van Hillebrand Amsink      
inkomsten 1729 etc. begraven 749 17-06-1790 begraven Jan Mas van Radewijk      
inkomsten 1729 etc. begraven 750 23-06-1790 begraven dochter van de Roowever      
inkomsten 1729 etc. begraven 751 25-06-1790 begraven zoon van Gerrit Harsevoort      
inkomsten 1729 etc. begraven 752 26-06-1790 begraven zoon van Thijs Kremer      
inkomsten 1729 etc. begraven 753 07-07-1790 begraven Kupertien      
inkomsten 1729 etc. begraven 754 08-07-1790 is mijn konfrater Jan Santman zijn dochter 's avonds op kerkhof begraven, bij 't laken 2 gld. (de begravenis van 's avonds) 2    
inkomsten 1729 etc. begraven 755 23-07-1790 is mijn konfrater Klaas ter Steeg zijn moeder en de vrouwe van Arend ter Steeg op kerkhof begraven 7 10 2
inkomsten 1729 etc. begraven 756 31-07-1790 begraven oude vrouw van Kampherbeek van Baalder      
inkomsten 1729 etc. begraven 757 07-08-1790 begraven kind van Hendrik Westerman van Lutten      
inkomsten 1729 etc. begraven 758 24-08-1790 begraven Asse Klooster zijn kind      
inkomsten 1729 etc. begraven 759 29-08-1790 ontvangen van de cattegesasie van Hesselink vande Marrienberg 1 8 2
inkomsten 1729 etc. begraven 760 10-09-1790 begraven mijn konfraters jongste zoon Lambert Schutten van Ane      
inkomsten 1729 etc. begraven 761 10-09-1790 begraven dochter van Broekroelofs van Radewijk      
inkomsten 1729 etc. begraven 762 01-10-1790 begraven Losters oude boer van Ane      
inkomsten 1729 etc. begraven 763 13-10-1790 begraven oude vrouw van Geerties te Lutten      
inkomsten 1729 etc. begraven 764 04-11-1790 begraven G. Dik (Dijk)      
inkomsten 1729 etc. begraven 765 16-11-1790 begraven oude vrouw Hannenk (Hannink) te Brucht      
inkomsten 1729 etc. begraven 766 27-11-1790 begraven Andries van den Berg      
inkomsten 1729 etc. begraven 767 10-12-1790 is de heer Sonbek (Sambeek) in de kerk begraven 3 11 12
inkomsten 1729 etc. begraven 768 17-12-1790 begraven Leide Norinks van de Belt (De Belt of Nijberg bij de Venebrugge gelegen) 4 4 14
inkomsten 1729 etc. begraven 769 05-01-1791 begraven vrouw van Jan Plaggemarsch      
inkomsten 1729 etc. begraven 770 05-01-1791 ontvangen het armengeld van de verwalter scholtus van het verkopen van het huis van Jonas Israels      
inkomsten 1729 etc. begraven 771 11-01-1791 begraven vrouw van Jan Nijzink te Brucht      
inkomsten 1729 etc. begraven 772 08-02-1791 is G. Hesselink van den Marienberg op kerkhof begraven 6 13 4
inkomsten 1729 etc. begraven 773 10-02-1791 ontvangen van Jan Esselink (Hesselink) van den Marienberg dat zijn vader G. Esselink aan de armen gemaakt heeft 6    
inkomsten 1729 etc. begraven 774 17-02-1791 begraven kind van Ziepelenkamp van Baalder (Siepelkamp)      
inkomsten 1729 etc. begraven 775 18-02-1791 begraven dochter van Strieper te Anevelde      
inkomsten 1729 etc. begraven 776 24-02-1791 begraven vrouw van Reinders te Anevelde      
inkomsten 1729 etc. begraven 777 10-03-1791 is de houwe frouwe (oude vrouw) uit Wageter op (Wachtum bij Dalen) van Slenkberg begraven (Slingenberg), in de schotel bevonden (Deze vrouw zou dan omtrent 100 jaar zijn geworden) 2 5 8
inkomsten 1729 etc. begraven 778 10-03-1791 begraven Willem Uilderink van Anevelde      
inkomsten 1729 etc. begraven 779 26-03-1791 begraven Bueitis Lefert (Eefert) (Bruins, Buuls ?) zijn vrouw      
inkomsten 1729 etc. begraven 780 25-03-1791 begraven weduwe van Willem Nijman      
inkomsten 1729 etc. begraven 781 12-04-1791 begraven Kuemer Jan zijn vrouw (Kamer)      
inkomsten 1729 etc. begraven 782 22-04-1791 begraven Slotmans meuje van Bergentheim   7 14
inkomsten 1729 etc. begraven 783 13-05-1791 begraven vrouw van Oolbers van Bergentheim      
inkomsten 1729 etc. begraven 784 13-05-1791 begraven vrouw van Harskop      
inkomsten 1729 etc. begraven 785   (hiaat nazien)      
inkomsten 1729 etc. begraven 786 07-02-1794 begraven Evert Wolbink van Lotten      
inkomsten 1729 etc. begraven 787 22-03-1794 de vrouwe van Bosman Radewijk begraven op den kerk hof in de schotel bevonden 2 12  
inkomsten 1729 etc. begraven 788 15-04-1794 is Broek Roelof begraven      
inkomsten 1729 etc. begraven 789 05-09-1794 is Albert Wolbink van Lotten begraven      
inkomsten 1729 etc. begraven 790 24-07-1795 is Hanekamp van Rauke (Radewijk, Ravick, Rooke) begraven, dito van Hanekamp van Radewijk ontvangen welke zijn vader gemakt heft      
inkomsten 1729 etc. begraven 791 22-02-1797 is op het kerkhof begraven het kind van Jan Klinge, meester van Radewijk en in de schotel bevonden 1 12 12
inkomsten 1729 etc. begraven 792 23-01-1798 is op het kerkhof begraven de oude vrouw uit Velthuijs te Radewijk, in de schotel bevond 2 11 6
inkomsten 1729 etc. begraven 793 21-07-1797 is op het kerkhof begraven Takmans vrouw van Radewijk en in de schotel bevonden 2 3 4
inkomsten 1729 etc. begraven 794 01-03-1798 op het kerkhof begraven burgemeester B. van Borne      
inkomsten 1729 etc. begraven 795 08-05-1798 is alhier in de kerk des savonds met lantaarens begraven den wel eerwaarden seergeleerden heer Bernardus Meulleman, in zijn leven predikant alhier (dominee 's avonds in de kerk begraven)      
inkomsten 1729 etc. begraven 796 26-07-1798 is die saavonds in kerk met lantaarens begraaven Gerrit Willem Riemsdijk, en in die schootel bevonden ('s avonds in de kerk begraven) 2 3  
inkomsten 1729 etc. begraven 797 07-09-1798 is op het kerkhof begraven de oude man uit Mashuis van Radewijk en in de schootel bevonden 3    
inkomsten 1729 etc. begraven 798 11-09-1798 onfangen uit Mast huis van Radewijkeen capietaal van 5 gld. en 5 st. het welk Egbert Mast an den arm gemaakt heef 5 5  
inkomsten 1729 etc. begraven 799 21-10-1798 van Albert Wolbink van Lotten ontfangen reeknin van het loon dat Binnenvet zijn zoon bij hem verdient heeft      
inkomsten 1729 etc. begraven 800 04-12-1798 is een kind van Schoonekamp van Holtheme in de kerk begraaven (in de kerk)      
inkomsten 1729 etc. begraven 801 17-01-1799 is op het kerkhof begraaven Stobbenboer van Radewijk, en in de schotel bevonden 14 2  
inkomsten 1729 etc. begraven 802 20-02-1800 ontvangen van de weduwe van Werse Stobben van Radewijk dat hij aan de diaken van den Hardenberg gemaakt heeft een somma van 200    
inkomsten 1729 etc. begraven 803 17-07-1800 begraven vrouw van Jan Klinge      
inkomsten 1729 etc. begraven 804 21-06-1801 ontvangen van Echbert Roelofs van Radewijk van dat gesaij   16  
inkomsten 1729 etc. begraven 805 01-02 1805 overleden Martinus Pruim, koster en voorzanger      
inkomsten 1729 etc. begraven 806 31-03-1810 begraven de oude uit Ekbert Roelofs te Radewijk      
inkomsten 1729 etc. begraven 807 02-05-1810 begraven vrouw van A. Wolbink      
inkomsten 1729 etc. begraven 808 05-05-1810 begraven vrouw van H. Veltman te Radewijk