Berichtgeving betreffend kerkhof Nijenstede


Trottoir groeit 1950

Met de aanleg van een trottoir in de Voorstraat worden goede vorderingen gemaakt. Bij kerk en postkantoor staan duizenden tegels op hun bestemming te wachten. Het hekwerk voor het lokaal voor Christelijke Belangen is verdwenen, evenals de hoge stoep voor de pastorie 'De Wheeme'. Het is opvallend, hoe ruim alles wordt, vooral om de hoek bij het oude kerkhof krijgt men het beeld van een moderne stad. Voor de winkelstand is het trottoir ook van betekenis, daar ieder nu rustig etalagekijkend verder wandelen kan, zonder op en van stoepen te moeten klimmen of om hekken te moeten gaan

bron: Salland's Volksblad 18-08-1950.

 

Oudste inwoner Geert Prenger in 1974 overleden

Geert Prenger
Geert Prenger, op 101-jarige leeftijd overleden op oudejaarsdag 1974, werd op zaterdag 4 januari 1975 begraven.

 

Geert Prenger en zijn vrouw Zwaantje Welleweert zijn op het oude kerkhof van Nijenstede begraven. Er werd in 1997 echter geen zerk aangetroffen.
Ook onder anderen (schoon)zuster Gerritdiena Welleweert en zoon Jan Hendrik Prenger vonden hier hun laatste rustplaats.
Gerritdiena werd hier in juni 1922 ter aarde besteld, net voordat het nieuwe kerkhof in den Esch aan de Bruchterweg in december 1922 in gebruik werd genomen.

Geert Prenger

 

opknapbeurt kerkhof Nijenstede

opknapbeurt

bron: krant van woensdag 25 juli 2001.

Het verwaarloosde kerkhof 1950

Als geregeld bezoeker van het kerkhof is het mij evenzovele keren opgevallen dat de begraafplaats er zeer verwaarloosd uitziet. Ik kan het me werkelijk niet begrijpen dat er mensen zijn die het graf van hun gestorven moeder, vader of kind in zulk een onooglijke toestand willen zien. Waarom niet geregeld iedere week er een half uur aan gewerkt, en er zo nu en dan eens wat bloemen bij gezet die toch getuigen van de liefde die men voor de dierbare afgestorvene voelt. Wanneer bezoekers van buiten de plaats dit kerkhof bezoeken, dan moeten we ons schamen, dat hier de laatste rustplaats in zulk een toestand verkeert. Hopende dat de personen hier ter plaatse die met het beheer van de begraafplaats belast zijn, hieraan een einde maken door desnoods op kosten van de familie der afgestorvenen de graven keurig te onderhouden. J. Breukelman Chr.zn., Kerkstraat 15, Hardenberg.

bron: Salland's Volksblad 20-10-1950.

 

Opknapbeurt kerkhof van Hardenberg

Oudste van Overijssel
HARDENBERG - Een van de oudste kerkhoven in Overijssel, de begraafplaats aan de Stationsstraat in hartje Hardenberg, gaat een flinke en broodnodige opknapbeurt krijgen. De bedoeling is dat een club vrijwilligers zich structureel het lot van dit kerkhof uit de achtste eeuw (na Christus) gaat aantrekken.
Grafzerken die onleesbaar zijn door het mos, gebroken of omgevallen stenen totaal verwoeste hekwerken, kapotte kettingen en veel wild gras. De aanblik op het kerkhof uit 760 is niet fraai etc. etc.

 

 

 

Rouwadvertentie van Hendrikje Meijer 1951

Hendrikje stierf in de ouderdom van bijna 89 jaar, Hardenberg, Stationsstraat 45. Zij werd begraven aan de Stationsstraat te Hardenberg, er werd echter in 1997 geen grafzerk aangetroffen. bron: Salland's Volksblad 08-06-1951.

 

Oudste inwoner Geert Prenger

 

1907-06-21: Ongeluk met het rijtuig van Kampman uit Heemse. Inzittenden kwamen met de schrik vrij tegen de muur van het oude kerkhof.

krantenknipsel uit augustus 1998 Erwin vertelt
Oudste kerkhof in Hardenberg, bron: Zwolse Courant 12-08-1998

luchtfoto