Historisch Centrum Overijssel

Toegang 0003.1 Staten van Overijssel, Ridderschap en Steden, en de op hen volgende colleges.
Regest 24.
1786-12-07

Paulus Putman als stadhouder der leenkamer van Lutzeveld oorkondt dat hij Adolph Warner baron van Pallandt, heer van Beerse als gemachtigde van Frederik Theodorus baron van Pallandt tot Egede in diens kwaliteit van rentmeester van Sipculoo en Albergen met lediger hand heeft beleend met de tienden grof en smal, geheeten het Vaarwerk en Reinink, gelegen in het kerspel Hardenberg en zulks uit den naam van Otto Ernst baron van Hoëvell, heere van het Wezevelt, etc. etc. en na doode van Joan Herman van Hoëvell, heere van Weezevelt, Cretier en leenkamer van Lutzevelt.
........ binnen Deventer den 7den December 1700 ses en taggentig.

Oorspr. met het opgedrukte zegel van P. Putman in rood lak.
Zie inventarisnummer 3079.
Zie 1785-12-16