Historisch Centrum Overijssel

Toegang 0003.1 Staten van Overijssel, Ridderschap en Steden, en de op hen volgende colleges.
Regest 21.
1785-12-16

Gerhard Dumbar, j.u.d., stadhouder der leenkamer Lutzeveld, toebehoorende Joan Herman baron van HoĆ«vell, heer van het Wezeveld en Cretier, oorkondt dat hij Frederik Theodorus baron van Pallandt tot Egede in diens kwaliteit van rentmeester van Sipkulo en Albergen heeft beleend met de tienden, grof en smal, geheeten het Vaarwerk, gelegen in het kerspelĀ Hardenberg, en Reininck, gelegen in 't gericht van Heemse, gelijk Frederik Alexander baron van Ittersum tot Oosterhof in dezelfde kwaliteit daarmede 30 Juni 1759 beleend is. ..... binnen Deventer den 16 December 1700 vijf en tagtig.

Oorspr. (op papier) met het opgedrukt zegel van Gerh. Dumbar in rood lak.
Zie inventarisnummer 3079.
Zie 1609-06-08, 1652-11-17 en 1786-12-07