Historisch Centrum Overijssel (HCO)

Toegang 0270 Charters, collectie diverse. nr. 157.
1746-04-21

De Staten van Overijssel oorkonden, dat de stadhouder van de lenen Elbert Antoni van Pallandt toe Zuithem van Vasen en Jellis van Stegeren beleend heeft Jacoba Henrietta van Uiterwijk douariere van Raesfeld bijgestaan door Jan Lindenhof als momber en hulder met: de tiende grof en smal over de erven Roedelink, Vrijlink en toe Nienhuys te Liffele buurschap Heemse gericht Hardenberg; een tiende grof en smal over de erven Volkerinck en Aanink buurschap Heemse gericht Hardenberg; de halve spannerie gelegen in het gericht Hardenberg.

Met het uithangend leenzegel van Overijssel.