Historisch Centrum Overijssel (HCO)

Toegang 0270 Charters, collectie diverse. nr. 134.
1723-05-15

De Staten van Overijssel verklaren, dat zij door hun leenbank Berent Edelink hebben beleend met het erf en goed Schonekamp tot Ridderink in het kerspelĀ Hardenberg, buurschap Holtheem, gelijk wijlen zijn vader Jan Edelink daarmede 5 maart 1692 was beleend.

Oorspr. met de onderteekening van den leengriffier Gisb(ert) Ten Brink en het geschonden leenzegel in roode was van de Staten van Overijssel.