Historisch Centrum Overijssel

Toegang 0003.1 Staten van Overijssel, Ridderschap en Steden, en de op hen volgende colleges. Regest 18.
1658-11-18

Willem Blanckevoert te Collendooren, leenheer, verklaart beleend te hebben, ten behoeve van het convent Galilea in Sibeckeloe, Henrick Esskenszoon te Marrijenbarch met de grove en smalle tienden over het Magedesgoed te Ennevelde, en met de dito tienden over het erf ten Puiren, beide gelegen in het gericht en kerspel van Hardenbarch. Leenmannen: burgemr Willem Edelinck en burgemr Engbert Henricks. Actum Hardenbarch den 18 November 1658.

Met het (geheel versleten) uih. z.v.d. leenheer in r.w.
n. Sibculo CCXI. Niet bij v.D.
Zie: Inventarisnummer 3078.
NB: Zie 1604 juni 13.