Historisch Centrum Overijssel

Toegang 0003.1 Staten van Overijssel, Ridderschap en Steden, en de op hen volgende colleges. Regest 17.
1656-10-18

Willem Blanckevoort te Collendooren, leenheer, verklaart beleend te hebben Henrick Marrienburch, in zijne qualiteit als rentmr van Sibbickeloe, en ten behoeve van het convent Galilea in Sibbickeloe, met het erve Vrijlinck c.a., gelegen in de buurschap Diffelen kerspel van Heemse, benevens met het erve Veltschet c.a., gelegen in de buurschap en het kerspel Heemse en beide in het gericht van Hardenbarch.
Leenmannen: Godthart van Tellichuisen en Engbert Henricksen. Actum Hardenbarch den 18 October in den jare 1656.

Met het (geheel versleten) uith.z.v.d. leenheer in r.w.
n.Sibculo CCX. Niet bij v.D.
Zie: Inventarisnummer 3078.
NB: Zie 1645 April 3.