Toegang 0003.1 Staten van Overijssel, Ridderschap en Steden, en de op hen volgende colleges.
Regest 14.
1649-09-08

Johan Godtfridt van Ensse tot de Groote Scheere, leenheer, verklaart beleend te hebben, ten profijte van het klooster Sipkeloe na doode van Dr. Willem Marrienburch, Johannes Rouse, als gevolmachtigde van Henrick Marrienburch, nu rentmr. van Sipkeloe, met de Bijsteren tienden over de vier Haeren, gelegen op Ommersch.c.a. Leenmannen: Henrick ter Cuijlen, schulte van Swolle, en Johan ten Velde, rentmr. van Winsem. Actum Swoll aº sestienhondert negen ende veertich den achten Septembris.

Met het uith.z.v. den leenheer in r.w.
n.Sibculo CCVIII.
Niet bij v.D.
Zie: Inventarisnummer 3078.
NB: Zie 1642 Juli 5.