Toegang 0003.1 Staten van Overijssel, Ridderschap en Steden, en de op hen volgende colleges.
Regest 13.
1645-04-03

Willem Blanckevort toe Collendoren, leenheer, verklaart beleend te hebben, ten behoeve van het convent Galilea in Sibekeloe. Esken Wolters, te Hardenbarch, met het erve Vrijlinck c.a., gelegen in de buurschap van Diffelen, kerspel van Hiemse, zoomede het erve Velschet c.a., gelegen in de buurschap en kerspel van Hiemse, en beide in het gericht van Hardenbarch. Leenmannen: Lucas Splijdtloff en Goddert van Tellichuisen te Duvelde. Datum Collendoren desen 3en Aprilis anno 1645.

Met het (afgesl.) uith.z.v. den leenheer in r.w. n. Sibculo CCVII.
Niet bij v.D.
Zie: Inventarisnummer 3078.
Zie 1603 Sept. 13 en 1656 Octob. 18.