Uitloggen

Toegang 0003.1 Staten van Overijssel, Ridderschap en Steden, en de op hen volgende colleges.
Regest 12.
1642-07-05

Johan Godtfridt van Ensse tot de Groote Scheere, leenheer, verklaart beleend te hebben door zijn substituut jr. Johan van der Marsche, ten profijte van het klooster Sipkeloe, na doode van George Sticke, Willem Condewijn, als gevolmachtigde van Dr. Wilhelm Marienborch, burgemr. van Deventer en rentmr. van Sipkeloe, met de Bijsteren tienden over de vier Haeren, gelegen op Ommeresch. c.a. Leenmannen: Henrick ter Cuijlen, schulte van Swolle en Swoller kerspel en Albert van Sonsbeecke. Actum Swolle aº 1642 den vijfften Julij.

Met het uith.z. van den leenheer in r.w.
n. Sibculo CCVI.
Niet bij V.D.
Zie: Inventarisnummer 3078.
Zie 1649 September 8.

Geschiedenis van Hardenberg