Toegang 0003.1 Staten van Overijssel, Ridderschap en Steden, en de op hen volgende colleges.
Regest 10.
1635-06-24

Gedeputeerde Staten van Overijssel verklaren, dat aan Berent Jan Schulte, als hoogste bieder bij openbaren opslag, weder is verpand en in handen gesteld de halve hoeve van het convent Sibekelo, genoemd Schulten-erve op 't Vrieseveen, in de heerlijkheid Almelo vroeger verpand aan zijnen vader Jan S., bij brief dd. 1595 Jan. 21, waardoor deze getransfigeerd is; zijnde de penningen afgedragen aan den rentmr Wilhelm Marienborch terwijl nog eenige bepalingen in het stuk zijn gestipuleerd.
Gegeven binnen der stadt Swolle den 24 Junij int jaer onses Heeren duisent ses hondert vijff ende dertich.

Het landschapszegel is afgescheurd.
Het stuk is gecancelleerd, en transfix bij 1595 Jan. 21.
n.Sibculo CCIa.
Niet bij v.D.