Toegang 0003.1 Staten van Overijssel, Ridderschap en Steden, en de op hen volgende colleges.
Regest 9.
1634-02-28

Johan Luiloff en Steven van Rhemen, schepenen van Deventer verklaren dat Berent Jan Warnders, Claes ten Brinchuis en Geese zijne vrouw, in leven meijeren op 't erve ten Brinchuis op Vriesenveen, behoorende aan het convent Sipkelo, erkenden dat Dr. en burgemeester Wilhelm Marienborch, vroeger rentmr. van genoemd convent heeft afgelost en gerestitueerd zoodanige penningen waarvoor het gezegde erve verpand was, bij den brief dd. 1593 April 28, waardoor deze is getransfigeerd. Geven in den jare XVIc vier en dertig den acht en twintigsten Februarii.

Met de uith.z.z. der beide schepenen in gr.w.
Is transfix bij 1593 April 28.
n.Sibculo CCa.
Niet bij v.D.
Zie: Inventarisnummer 3077.