Toegang 0003.1 Staten van Overijssel, Ridderschap en Steden, en de op hen volgende colleges.
Regest 6.
1617-11-22

De Gedeputeerde Staten van Overijssel bekrachtigen de door Derck Cost vertoonde brieven van 1455, 1549 en 1594 betreffende een rente van 6 mud rogge uit het erve Kromhoeve te Heemse, behoorende tot het convent Sipkeloe, - waarvan bij abuis de zegels waren afgesneden - en zulks na vergelijking met de registers en reekeningen. Gegeven binnen der stadt Zwolle den twie ende twintichsten Novembris anno sesthienhondert seventiene.

Zie: Inventarisnummer 3077.
NB: Het stuk is gecancelleerd; het zegel ontbreekt.