Historisch Centrum Overijssel (HCO)

Toegang 0270 Charters, collectie diverse. nr. 84.
1615-11-01

Arendt Krull richter van Hardenborch oorkondt dat voor hem en de keurnoten Laurens Hollenden en Joannes Andree door Werner Thela en Egbert Egbertzon offte Loshaer, beide te Ane, is getransporteerd aan Steven Blanckvordt een stuk groenland in het kerspel Hardenborch buurschap Callendoren, tussen Blanckvordtz land en Monnickemeyers landt in Callender weijdelandt, belend ten oosten de graaf van Heemse, en Callender haevermoerss, en ten westen Blanckvordtz harde maeth.
Met het uithangend zegel van de oorkonder en Engebert van Ensse ten verzoek van verkopers.