Historisch Centrum Overijssel

Toegang 0003.1 Staten van Overijssel, Ridderschap en Steden, en de op hen volgende colleges.
Regest 4.
1604-06-13

Lubbert Blanckvordt, leenheer der nabeschr. goederen verklaart dat hij Jorgien Stijcke, rentmr. van Overijssel heeft belijd en beleend met de grove en smalle tienden over het "Mages guet" te Anwelde (Aneveld), en met de grove en smalle tienden over het erve ten Paren, beide gelegen in het gerecht en kerspel van Hardenborch, zooals vroeger Willem Holterman, ten behoeve der geestelijken van Galilea in Zijbijkloe en convent met die tienden was beleend.
Leenmannen: Steven Blanckvordt en Herman van der Becke.
Gegeven in den jaer ons Heeren sestijnhondert unde vijeere den dertijenden dach des mantz Junij 1604.

Met het uith. (besch.) z. van den leenheer L.B.
Zie inventarisnr. 3077.
Zie 1658-11-18