Historisch Centrum Overijssel

Toegang 0003.1 Staten van Overijssel, Ridderschap en Steden, en de op hen volgende colleges.
Regest 03.
1603-09-13

Lubbert Blanckvordt, als leenheer der nabeschr. goederen verklaart dat hij Jorigen (Jorgen) Sticke, rentmr. van Overijssel heeft belijd en beleend met het erve Vrijling c.a. in de buurschap van Dijffel, kerspel van Hemse gelegen, en met het erve Velschet c.a., in hetzelfde kerspel zooals vroeger Otto Rentinck ten behoeve der geestelijken van Chalilaea in Sijbijkloe en convent met die twee erven was beleend. Leenmannen: Steven Blanckvordt en Bruijn van Wterwijck. Gegeven in den jare onsers Heeren sesteijnhundert unde drie den dertienden Septembris 1603.

Met het uith.z.v.d. leenheer in gr. wasse.
Zie inventarisnummer 3077.
Zie 1645-04-13