Historisch Centrum Overijssel

Toegang 0003.1 Staten van Overijssel, Ridderschap en Steden, en de op hen volgende colleges.
Regest 2.
1603-06-29

Everhardt van Tongeren, ambtman van Abdisse en Capittel van Essende, verklaart Georgie Stijcke, rentmr van het convent Sybekloe, ten behoeve van dat convent beleend te hebben met de erven Ryckerinck te Arrijen, en Noerdijnck te Daerle, c.a. Leenmannen: Geerdt Alferinck en Lucas Janss. Gegheben int jaer ons Heren XVIc ende drije den neghen ende twijntichsten dach smaents Junij.

Met het (ietw.besch.) uith. z.v.d. ambtman in gr. w.
Zie: Inventarisnummer 3077.
Zie 1659 Mei 06.