Historisch Centrum Overijssel (HCO)

Toegang 1365.1 Stadsbestuur Hasselt, nr. 687.
1588-01-26

Henrick Everts, burger van Hardenborch, draagt t.o.v. Pauwei Blanckvordt, richter te Hardenborch, en keurnoten, krachtens volmachtsbrief d.d. 1587 november 31 (!) van Fenne Everts, matersche van St. Mariënklooster te Hasselt, over aan Steven Blanckvordt het erve Volkering, gelegen in de marke en buurschap Anwelde, met recht van lossing. 
Oorspr. in Inv. no. 1394. De zegels van richter en volmacht verdwenen.