Historisch Centrum Overijssel

Toegang 0342 Koets, collectie, regestnummer 14.
1587-07-24

Suederus Suer (Zuir), prior van Sibculo, Selno Sinnema, pastoor van de parochie van Ootmarsum en een raad van die stad, als collatoren van de St. Crucis vicarie te Ootmarsum, oorkonden, dat zij het vicariehuis, - dat evenals het merendeel van andere huizen en "tymmer" te Ootmarsum als gevolg van "versterff" en "Krigsersettinge" desolaat is, terwijl de vicaris Hermannus Nagel voor de herstelkosten niet alleen wil opdraaien - met de stad Ootmarsum hebben geruild tegen een huisstede en hof geheten Rutenberghs huis, met beding dat de stad de vicaris behulpzaam zal zijn om op dat goed, dat eveneens "desoleert", een "tymmer" te krijgen.

Met de uithangende zegels van Suederus Zuir (Suer) prior van Sibculo en van de stad Ootmarsum.
De tekst is zeer vervaagd.
Datering: Actum anno etc. tachtentich und soven den vier unde (twintichsten Julij.