Historisch Centrum Overijssel (HCO)

Toegang 0270 Charters, collectie diverse. nr. 64.
1563-08-11

Bruijn Blanckvordt, ricthter van Hardenborch oorkondt dat voor zijn substituut richter Andreas Roloffsoon en keurnoten David ten Broeck en Johan van Elene door Arendt Sager en zijn vrouw Geertruijdt Vierlinges een eerdere lijftocht van 29.6.1559 nogmaals is bekrachtigd.
Na het uithangend zegel van de oorkonder, ernstig gehavend. (Den elfften dach der maendt augusti 1563)