Historisch Centrum Overijssel

Toegang 0003.1 Staten van Overijssel, Ridderschap en Steden, en de op hen volgende colleges.
Regest 1.
1563-07-24

Philips, Koning van Spanje enz. enz. gelast Stadhouder, Kanselier en Raden van Gelre en Zutphen alom te doen publiceeren dat het verboden is kerken, kloosters of gestichten af te breken of derzelver goederen te vervreemden buiten zijn consent.

17e eeuwsch afschrift van een afschrift (op papier). In dorso: Sibkeloe.
Zie: Inventarisnummer 3077.
NB: Gedrukt: Groot Geldersch Placaetboeck I, 302..