Rechterlijk Archief Stad Hardenberg, Toeg. 057.1, inv.nr. 01, blz. 006b
1547-06-24
[akte is doorgehaald]
Op dach Johannes te middenzomer 1547 Albert Hermens opt Holt en Anna hebben ontvangen van Bernt ter Noetvelt een som gelds, onderpand hun huis gelegen tussen Jan Slomen en Elcke Mullers myt der dorga in de stede allent sunder argelist.