Historisch Centrum Overijssel (HCO)

Toegang 0270 Charters, collectie diverse. nr. 53.
1546-10-13

Bruyn Blanckvordt, richter te Hardenborch, oorkondt aaan zijn neef Lubbert Blanckvordt te hebben overgedragen de helft van den Spijkerberch in het gericht Hardenborch, kerspel 't Heemse, buurschap Calendorn, die hun gezamenlijk toebhoorde.
Oorspr. met de onderteekeningen van de keurnoten Lambert Smyt en Andreas Rolofszen, koster, en het geschonden zegel in groene was van den oorkonder.