Rechterlijk Archief Stad Hardenberg, Toeg. 057.1, inv.nr. 01, blz. 002a

1546-07-25 [nazien: waarschijnlijk in februari]
[akte is doorgehaald] Anno 1546 op suncte Jacob quam vor scependoim Gerdt Mollenrair myt Fffenne syn huysfr.ende bekande ontf. thebben van Henrick Watering te Brucht x rider gulden off hor geweerde dair hye hem alle jair op suncte Jacob van to hantgelde geven sall xiij st den stuiver xiiij plr. bessende so lange de ene den anderen j jair to vol op verkundicht des stelt hye hem syn huyss mytterstee to onderpand allent sunder argelist Dat huyss gelegen by der weduwe ander muyr. (lees: stadsmuur)

Noch hyr beneffen so iss hyr en boven eynen goorden dye Hermen Berndt (opm: zijn dit de twee broers van Hendrik Waterink?) ende Henrick vurs. ingelicken noch tcumpt dyese gelycke brucken mogen ende werdt dat de ene vor den anderen syn anpardt vercopen woldeso sall welt ene bederu ede [?] vanden naesten blode holden als bruders ende susters den gorden niet duyrer noch wyder in setten dan xxv phs gl ende sal byde vrunden blyven Ingelicken de vorvaderen ingecoft hebben Oick vorbeholden wel vanden vrunde bynnen off buten lantz wat an verstervet dar sal eyn ygelyck in genete ende enen na syn alss behort.