Rechterlijk Archief Schoutambt Hardenberg, Toeg. 0055.2.1, inv.nr. 01, blz. 019

1543-06-12
up dach sacramenti (nazien 2e donderdag na pinksteren [?]
Richter door partij Hermen Janss, kornoten: Lubbert Smijt en GertBerntss.

Albert en Johan Dercks voor Henrick Steen en Lubbert Blanckvordt. De eersten hebben gewoond op Oelrecking te Brucht. Daar stonden 2 bomen op de olde kerckhoff (opm: waarschijnlijk werd deze hof gepacht van de sint Lambertuskerk te Heemse).

[nazien:] salige Boldewijn Blanckvordt; Lambert Watering opbadinge.