Rechterlijk Archief Schoutambt Hardenberg, Toeg. 0055.2.1, inv.nr. 01, blz. 007
1542-12-05
Up avondt nicolae apostoli
Richter: (abs) Andreas Rolofs, Kornoten: Henrick Menss en Gerrijt Gijssbertss.
Egbert de Mast en Jan (Johan) sijn sone en hebben tot behoeff mij Junckeren van Aesswijn en sijne vulmacht sijne hane beste en ander guedt gerichtlick op laten teijckenen en inscrifte gestalt als mijt name Sess koen waarvan de ene behoort de sone Johan, Noch eijn steer behore den vader van ij voir, Noch twee stiers van eijn voer, Noch drie Veerse van ij voere de ene behoort Johan, Noch eijn gellick kalff behort Johan de sonne, Noch vj peerde dair myt iiij merrye en eyn rune van sone Jan en 1 volle van Jan dairvan behoert Johan de twie volle en den volle, Noch vijff vercken van ij jaren en ij kokent van j, Noch eijn olt scaep behorende den vader, Ite noch eijn olt scaep myt sess lammeren behorende de welcke vorbenomde biesten Egbert en Johan vurschr. gerichtlicken opgedragen en myn Juncker vurschr. to onderpande gesath.