Toegang 0188 Klooster Zwartewater, regestno. 132.
1542-10-08

Erfgenamen en ingezetenen des kerspelsĀ Hardenberg, mitsgaders kerkvoogden, schepenen en raad brengen den proost Albert van den Hardenberch in herinnering, dat zij reeds vroeger met elkaar hebben geconfereerd over de aanstelling van een nieuwe "capellanus", dat beide partijen zouden uitzien naar een dergelijk geschikt persoon, dat zij tot nu toe niets van de proost en het convent Zwartewater hebben vernomen en dat zij daarom juffer van Coeverden naar hun toezenden, die namens hen een geschikte persoon zal presenteren. Actum then Hardenborch den VIIIten dach Octobri Anno etc. XLII.

Oorspr. archief Zwartewater, inv.no. 17.