Historisch Centrum Overijssel (HCO)

Toegang 1365.1 Stadsbestuur Hasselt, nr. 465.
1542-05-19

Bruijn Blanckvordt, richter ten Hardenborch, citeert magistraat en burgers van Hasselt op verzoek van heer Vrederick van Twijckeloe. (am Vrijdage ascensionis Dornini)

Oorspr. in Inv. no. 316. Met rest van opgedrukt zegel van de richter.