Historisch Centrum Overijssel (HCO)

Toegang 0185.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo, nr. 356.
1530-12-14

Johan Mulerdt, rentmeester van Sallandt, oorkondt dat voor hem en keurnoten van de hof Ummen verschenen is Herman die Wijse en zijn vrouw Stijne, die verkocht hebben aan prior en convent van Sibekeloe een rente van 2 gouden Keurvorster Averlandse Rijnse guldens uit hun erf Des Vosses guet, gelegen te Holtheem, in het gericht en kerspel vanĀ Hardenberg, en dat verkopers die rente met hand en mond hebben geleverd, behoudens het recht van wederkoop met 40 gulden.
Als keurnoten en vrijen van de hof Ommen worden geneoemd Johannes Telvoiren en Egbert Willemsz.

Hs.: Afschrift in Cartualarium II, fol. 231 vs. (blz. 462), in het archief van het klooster Sibculo.