Historisch Centrum Overijssel (HCO)

Toegang 0185.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo, nr. 337 en 340.
1521-05-06

337.
Schepenen en raad van de stad Hardenberg oorkonden, dat Berndt Tansz. Henrick en zijn vrouw Henrick verkocht hebben aan het klooser Sibekeloe een rente van 2 mud rogge Zwolse maat uit het huis, waarin Bernt Henrick's vrouw woont; en dat verkopers die rente met hand en mond hebben geleverd. (Upten VI dach mensis Maii)

Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 220 (blz. 439), in het archief van het klooster Sibculo.

340.
Schepenen en raad van Hardenberg oorkonden, dat Andreas Jansdochter van Campen en Arndt Geertsz. hebben afgestaan aan het klooster van Sibekeloe alle renten, pachten en goederen, die Hilbrant Rolefs, Jan Albertsz. en Derck Philippuss hun schuldig zijn;
Dat Hilbrant en zijn vrouw Ghese verklaarden schuldig te zijn aan het convent een rente van 1 mud rogge uit hun huis binnen Hardenberg, dat Jan Albertsz. en zijn vrouw Fenne bekenden aan het convent schuldig te zijn een rente van 7 1/2 goudgulden, te betalen met 2 1/2 schepel rogge per jaar, uit hun huis binnen de stad. (Upten VI dach mensis Maii)

Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 221 (blz. 441), in het archief van het klooster Sibculo.