Regesten van het Archief der Bisschoppen van Utrecht (722-1528)

5417. 1518 Maart 8.

Bisschop Philips beleent Gerardus Brunynck met het erf Brinchuys in het kerspel Hardenberg buurschap Lutter (lees: Lutten), dat Rutger Johansz., burger te Zwolle, hem op 21 Januari ll. heeft opgedragen.

Afschr. — Reg. n°. 283 fol. 18.