Toegang 0230.1 Bevervoorden tot Oldemeule, familie. Regest 31.
15130715

Broder Godefridus, prior, en het convent van het klooster van Zibekeloe (Sibculo) van de orde van Cistercien en gelegen in het Sticht Utrecht, verklaren thans geheel voldaan te zijn van een vordering, die hun successievelijk door Johann van Beverfoirde, Gheert van Beverfoirde c.q. diens zoon Berent is betaald conform een schuldbekentenis, die Johan van Beverfoirde had afgegeven, nadat een scheidscommissie, bestaande uit de doctoren Hermen van Uiterwijck en Wilbrort Boeningerhoff, resp. deken van Deventer en Zutphen, en voorts uit meester Hermen Ludolffs, Peter van Moirwijck en andere stadsbestuurders van Deventer in aanwezigheid van hun secretaris meester Hinrick, van de gebroeders Johan en Berend van Beverfoirde, prior Godefridus voornoemd, en de broeders Hermen de Maecke en Merten van Zutphen, conventualen in Zibekeloe, een uitspraak hadden gedaan in het geschil, dat reeds lang tussen het klooster en de gebroeders Heydenrijc, Johan, Gheerd en Bernd van Beverfoirde over deze vordering bestond.

Origineel charter (inv.nr. 331).
Het uithangend conventszegel is verloren. Afschrift: in het cartularium van het klooster Sibculo, fol. 79vo (archief Sibculo, inv.nr. 1), in het R.A. in Overijssel.
Regest : J. van Doorninck e.a., Tijdrekenkundig Register op het Oud-Proviciaal Archief van Overijssel (1225 - 1528), Zwolle 1857 - 1875: deel V, blz. 287.
Datering: up dach Plechelmi episcopi.