Toegang 0230.1 Bevervoorden tot Oldemeule, familie.
Regest 30.
1513-05-06

Broder Godefridus, prior van klooster in Zibekeloe (Sibculo) van de orde van Cistercien, gelegen in het Sticht van Utrecht, verklaart, dat hij des maendages na meydage (2 mei) daarvoor in het klooster Alberghen en in tegenwoordigheid van de prior daarvan, voor zijn convent ontvangen heeft van Berend van Bevervoirde Gheerdeszoene een som van 58 gouden, Rijnsen gulden, ter gedeeltelijke aflossing van een schuld, waarvan thans nog 85 gulden resteert, en dat na betaling van dit laatste bedrag de akte van schuldbekentenis zal worden teruggegeven aan de schuldenaar.

Origineel charter (inv.nr. 334). Het uithangende conventszegel is verloren.
Datering: up dach Johannis ante Latinam portam.