Historisch Centrum Overijssel

Toegang 0185.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo.
Regest 353.
1511-03-24

Evert Schouwe, schout te Steenwijck, oorkondt dat Wycher Volkens, 15 jaar oud, Claes Volkens, 13 jaar oud, en Ave Volkensdochter, onder bijstand van hun oom Rijkolt Bertols, verkocht hebben aan heer Berndt van Hilten een grof vierendeel vat boter per jaar uit Buddenlandt, en dat verkopers die rente aan koper hebben geleverd.

Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 228 vs. (blz. 456), in het archief van het klooster Sibculo.
Datering: 1511 maart 24. Upp O.L.V. avent Annunciationis.
Zie: no. 354-355.
NB: Als keurnoten worden genoemd Johan Alberts, Torppenmaker en Hessell Moerlijn..