Historisch Centrum Overijssel (HCO)

Toegang 0185.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo, nr. 307.
1508-02-16

Broeder Albertus, prior van Windesum, en Gerardus Smyt, kerkheer te Oberum (?), executeurs-testamentair van wijlen heer Johannes Smyt, vicaris te Gramsberge, verklaren aan prior en convent van Zibekeloe overgedragen te hebben een rentebrief van 3 1/2 mud rogge uit het erf Elferkinck, gelegen in kerspel en gericht Hardenberg en in de buurschap Loeze. Up dach Juliane virginis.

zie no. 308, 309, 310.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 200 (blz. 399), in het archief van het klooster Sibculo.