Historisch Centrum Overijssel

Toegang 0271 Charters, collectie 'Varia'. Regest 18.
1507-05-29

Hermannus de Utherwyc deken van St. Lebuinus te Deventer en krachtens geïnserveerde delegatie Subconservator van het klooster Sibculo en de Cistercienser Orde in het diocees Utrecht beveelt, in tegenwoordigheid van de getuigen Johannes van Oltsenden geestelijke en Jacobus van Batman leek, de geestelijkheid in zijn ressort en in het diocees Utrecht om Maria weduwe van Frederik van Oelde parochiaan van Lochem te dagvaarden tot het vernemen van het vonnis in de zaak tussen Belia van Dorth kanunnikes van Ter Hunnepe en gedaagde over 3 mud rogge jaarlijkse rente.

Notarieel instrument.
Datering: Anno ... millesimo quengentesimo septimo (...) Die vero Vicensina nona mensis Maij.