Historisch Centrum Overijssel (HCO)

Toegang 0185.1 Klooster Galilea Maior te Sibculo, nr. 304.
1507-02-09

Johan van Yttersom, schout te Hardenberg, oorkondt dat Johan van Wullen en zijn vrouw Neze Staels hebben verkocht aan prior en convent van Galilea in Zibikeloe een rente van 6 mud winterrogge Zwolse maat uit hun erf Mathevredinck, gelegen in kerspel en gericht Hardenberg, en dat verkopers die rente met hand en mond hebben geleverd onder belofte van vrijwaring. Op avent Scolastice virginis.
Als keurnoten worden genoemd Boldewijn Blanckefoirt en Bernt Weert, met Jacob van Wterwijck als dedingsman.

Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 196 vs. (blz. 392), in het archief van het klooster Sibculo.